Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LABORATORIUM
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000126635   
Rewizja Drinking Water Directive - nowe podejście do badań jakości wody do picia.
[Aut.]: Izabela Zimoch, B. Mulik.
-Laboratorium 2018 nr 4, s. 14-19, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

DWD ; jakość wody ; woda pitna ; bezpieczeństwo wodne

DWD ; water quality ; drinking water ; water safety

2/29
Nr opisu: 0000079453   
Skaningowa mikroskopia tunelowa - powierzchniowa metoda badawcza o atomowej rozdzielczości.
[Aut.]: Jerzy** Żak, P. Ślęczkowski.
-Laboratorium 2013 nr 3/4, s. 16-19. Punktacja MNiSW 2.000

skaningowa mikroskopia tunelowa ; STM ; mikroskopia ze skanującą sondą ; SPM ; nanotechnologia

scanning tunneling microscopy ; STM ; scanning probe microscopy ; SPM ; nanotechnology

3/29
Nr opisu: 0000081301
Analiza wielopierwiastkowa gleb. Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska.
[Aut.]: Joanna Płonka, A. Borecka.
-Laboratorium 2011 nr 9/10, s. 64-67

fluorescencyjna spektrometria rentgenowska ; analiza wielopierwiastkowa ; gleba

X-ray fluorescence spectrometry ; multi-elements analysis ; soil

4/29
Nr opisu: 0000067586
Metody badania twardości materiałów - wybrane aspekty.
[Aut.]: Janusz Mazurkiewicz.
-Laboratorium 2010 nr 3/4, s. 28-31

pomiar twardości ; metoda Brinella ; metoda Vickersa ; metoda Knoopa ; metoda Rockwella

hardness measurement ; Brinell hardness ; Vickers hardness ; Knoop hardness ; Rockwell hardness

5/29
Nr opisu: 0000042471
Kontrola analityczna osadów ściekowych.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2008 nr 11, s. 46-47, bibliogr. 4 poz.

oczyszczanie ścieków ; osad ściekowy

wastewater treatment ; sewage sludge

6/29
Nr opisu: 0000043160
Kurs analizy termicznej. Cz. 5: Analiza termokinetyczna jako szczególny przypadek kinetyki chemicznej.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Laboratorium 2008 nr 3, s. 24-30, bibliogr. 26 poz.

analiza termokinetyczna ; kinetyka chemiczna

thermokinetics analysis ; chemical kinetics

7/29
Nr opisu: 0000028937
Analiza mikroskopowa osadu czynnego na oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 7/8, s. 55-58, bibliogr. 4 poz.

analiza mikroskopowa ; osad czynny ; pierwotniaki ; dojrzewanie osadu

microscopic analysis ; active sediment ; protozoans ; sediment ripening

8/29
Nr opisu: 0000025614   
Analiza wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2003-2005.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 4, s. 56-59, bibliogr. 5 poz.

oczyszczanie ścieków komunalnych ; sprawozdanie ; analiza

municipal waste treatment ; report ; analysis

9/29
Nr opisu: 0000024237   
Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. Informacja, program oraz pozwolenie.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 3, s. 62-64, bibliogr. 6 poz.

wytwórca odpadów ; gospodarka odpadami ; informacja

waste producer ; waste management ; information

10/29
Nr opisu: 0000031899
Dyrektywa UE w sprawie odpadów.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 11, s. 36-39, bibliogr. 1 poz.

legislacja ; dyrektywa ; odpady

legislation ; directive ; wastes

11/29
Nr opisu: 0000031901
Główne założenia planu działania w sprawie biomasy.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 11, s. 44-47, bibliogr. 1 poz.

legislacja ; biomasa ; energia

legislation ; biomass ; energy

12/29
Nr opisu: 0000031403
Jakość produktu procesu kompostowania.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 9, s. 65-67, bibliogr. 3 poz.

jakość ; kryteria ; kompost ; badanie nawozów ; jednostka organizacyjna

quality ; criteria ; compost ; test on fertilizers ; organizational unit

13/29
Nr opisu: 0000031402
Kurs analizy termicznej. Cz. 4: Analiza termodynamiczna.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Laboratorium 2007 nr 9, s. 19-22

termodynamika ; krzywa ubytku masy ; prawo van't Hoffa ; entalpia dysocjacji termicznej ; parowanie ; sublimacja

thermodynamics ; weight loss curve ; van't Hoff's law ; thermal dissociation enthalpy ; evaporation ; sublimation

14/29
Nr opisu: 0000031358
Ogólne zasady monitoringu w pozwoleniach IPPC.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2007 nr 10, s. 50-52, bibliogr. 5 poz.

pozwolenie IPPC ; monitoring ; pomiar

IPPC permission ; monitoring ; measurement

15/29
Nr opisu: 0000030669
Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym - sektor rolno-spożwczy.
[Aut.]: Ewa* Augustyniak-Olpińska.
-Laboratorium 2006 nr 7, s. 24-26

16/29
Nr opisu: 0000030668
Kompostowanie odpadów w świetle przepisów, planów i programów środowiskowych.
[Aut.]: Ewa* Augustyniak-Olpińska.
-Laboratorium 2006 nr 5, s. 22-25

17/29
Nr opisu: 0000021046
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - aktualizacja.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2006 nr 4, s. 28-32

18/29
Nr opisu: 0000021049
Kryteria wykorzystania osadów ściekowych do celów przyrodniczych.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2006 nr 6, s. 23-26

19/29
Nr opisu: 0000021587
Kryteria wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie. Dyrektywa 86/278/EWG.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2006 nr 10, s. 24-26

20/29
Nr opisu: 0000030670
Metody badania kompostów i mieszanek kompozytowych.
[Aut.]: Ewa* Augustyniak-Olpińska.
-Laboratorium 2006 nr 12, s. 23-25

21/29
Nr opisu: 0000021048
Metody usuwania metali ciężkich ze ścieków i osadów ściekowych.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2006 nr 3, s. 37-39

22/29
Nr opisu: 0000023832
Odpady ulegające biodegradacji - kierunki ich zagospodarowania.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka, Janusz** Wandrasz.
-Laboratorium 2006 nr 11, s. 22-26, bibliogr. 15 poz.

23/29
Nr opisu: 0000015699
Krajowy Program Oszczyszczania Ścieków Komunalnych - stan aktualny i prognozy.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2005 nr 2, s. 18-23

24/29
Nr opisu: 0000020123
Różne aspekty kompostowania odpadów.
[Aut.]: Ewa* Augustyniak-Olpińska.
-Laboratorium 2005 nr 4, s. 18-22

25/29
Nr opisu: 0000015698
Zanieczyszczenia metalami w wodzie i ściekach - oznaczenia według polskich norm.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2005 wyd. spec.: Woda, s. 5-10

26/29
Nr opisu: 0000014421
Odczynnik Fentona w ochronie środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Laboratorium 2004 wyd. spec.: Woda, s. 14-15

27/29
Nr opisu: 0000014420
Rola laboratorium w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wodociągowego na przykładzie GPW w Katowicach.
[Aut.]: Izabela Zimoch, K. Trybulec.
-Laboratorium 2004 wyd. spec.: Woda, s. 40-41

28/29
Nr opisu: 0000021050
Różne metody unieszkodliwiania osadów ściekowych.
[Aut.]: Sylwia* Brzezicka.
-Laboratorium 2004 wyd. spec.: Odpady, s. 21-25

29/29
Nr opisu: 0000014422
Uzdatnianie wody ze zbiornika powierzchniowego zasilanego wodami podziemnymi.
[Aut.]: Waldemar** Sawiniak, Marcin Kłos.
-Laboratorium 2004 wyd. spec.: Woda, s. 10-13

stosując format:
Nowe wyszukiwanie