Wynik wyszukiwania
Zapytanie: J MOL CATAL A CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000095163   
Silyl peroxides as effective oxidants in the Baeyer-Villiger reaction with chloroaluminate(III) ionic liquids as catalysts.
[Aut.]: Stefan** Baj, Roksana* Słupska, Anna Chrobok, Agnieszka* Drożdż.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2013 vol. 376, s. 120-126, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 2.814. Punktacja MNiSW 35.000

nadtlenki bis(sililowe) ; nadtlenki alkilo sililowe ; chloroglinianowe (III) ciecze jonowe

bis(silyl) peroxide ; alkyl silyl peroxide ; Baeyer-Villiger reaction ; chloroaluminate(III) ionic liquids

2/13
Nr opisu: 0000048132   
A selective convenient ruthenium-mediated synthesis of mixed acetals.
[Aut.]: S. Krompiec, R. Penczek, M. Penkala, M. Krompiec, J. Rzepa, M. Matlengiewicz, J. Jaworska, Stefan** Baj.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2008 vol. 290 iss. 1/2, s. 15-22, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.814

związki O-allilowe ; przyłączenie ; ruten ; kataliza ; acetale

O-allyl compounds ; addition ; ruthenium ; catalysis ; acetals

3/13
Nr opisu: 0000024691   
Isomerization of alkyl allyl and allyl silyl ethers catalyzed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Nikodem Kuźnik, M. Urbala, J. Rzepa.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2006 vol. 248 iss. 1/2, s. 198-209, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 2.511

eter allilowy ; alkil ; migracja wiązania podwójnego ; izomeryzacja ; eter propylowy ; eter diwinylowy

allyl ether ; alkyl ; double-bond migration ; isomerization ; 1-propenyl ether ; vinyl ether

4/13
Nr opisu: 0000025527   
The role of the functional group in double bond migration in allylic systems catalysed by ruthenium hydride complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Nikodem Kuźnik, M. Krompiec, R. Penczek, J. Mrzigod, Artur* Tórz.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2006 vol. 253 iss. 1/2, s. 132-146, bibliogr. 111 poz.. Impact Factor 2.511

związek allilowy ; izomeryzacja ; kompleksy rutenu ; migracja wiązania podwójnego ; związki winylowe

allyl compound ; isomerization ; ruthenium complexes ; double-bond migration ; vinyl compounds

5/13
Nr opisu: 0000022641   
Highly selective isomerization of N-allylamides catalyzed by ruthenium and rhodium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Nikodem Kuźnik, M. Krompiec, B. Marciniec, D. Chadyniak, J. Kasperczyk.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2005 vol. 225 iss. 1, s. 91-101, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 2.348

migracja wiązania podwójnego ; kompleksy rutenu ; izomeryzacja ; kompleksy rodu ; krzemionkowa mezostrukturalna pianka komórkowa

double-bond migration ; ruthenium complexes ; isomerization ; rhodium complexes ; siliceous mesoporous cellular foam

6/13
Nr opisu: 0000022523   
Highly selective isomerization of N-allylamines catalyzed by ruthenium and rhodium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, M. Krompiec, B. Marciniec, D. Chadyniak.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2005 vol. 237 iss. 1/2, s. 17-25, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 2.348

migracja wiązania podwójnego ; kompleksy rutenu ; izomeryzacja ; kompleksy rodu ; enaminy

double-bond migration ; ruthenium complexes ; isomerization ; rhodium complexes ; enamines

7/13
Nr opisu: 0000011190   
Isomerization of allyl aryl ethers to their 1-propenyl derivatives catalysed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Nikodem Kuźnik, R. Penczek, J. Rzepa, J. Mrowiec-Białoń.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2004 vol. 219 iss. 1, s. 29-40, bibliogr. 66 poz.. Impact Factor 2.316

eter allilowy ; izomeryzacja ; migracja wiązania podwójnego ; kompleksy rutenu ; krzemionkowa mezostrukturalna pianka komórkowa ; eter propylowy

allyl ether ; isomerization ; double-bond migration ; ruthenium complexes ; siliceous mesoporous cellular foam ; 1-propenyl ether

8/13
Nr opisu: 0000012107   
Ruthenium catalyzed cross-metathesis versus silylative coupling of vinyl and allyl sulfides with vinylsilanes.
[Aut.]: B. Marciniec, D. Chadyniak, Stanisław* Krompiec.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2004 vol. 224 iss. 1/2, s. 111-116, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.316

9/13
Nr opisu: 0000133298   
Theoretical estimation of acid-base properties of Lewis and Bronsted centres at the V-W-O catalyst surface: water molecule as the probe in DFT calculations.
[Aut.]: Artur Góra, E. Brocławik.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2004 vol. 215 iss. 1/2, s. 187-193, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.316

powierzchnia katalizatora V-W-O ; teoria Bronsteda i Lewisa ; DFT

V-W-O catalyst surface ; Lewis and Bronsted sites ; DFT

10/13
Nr opisu: 0000008293   
Isomerisation of N-allyl-N-arylethanamides catalysed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, Tadeusz Bieg, Wojciech Szczepankiewicz, Nikodem Kuźnik, M. Krompiec, M. Kubicki.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2002 vol. 189 iss. 2, s. 169-185. Impact Factor 1.729

11/13
Nr opisu: 0000133307   
The role of tungsten in formation of active sites for no SCR on the V-W-O catalyst surface - quantum chemical modeling (DFT).
[Aut.]: E. Broclawik, Artur Góra, M. Najbar.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2001 vol. 166 iss. 1, s. 31-38, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.520

12/13
Nr opisu: 0000035402   
Preparation, spetroscopic and catalytic studies of poly(1,4-phenylene-methylidynenitrilo-1,4-phenylenenitrilomethylidyne) protonated with selected heteropolyacids.
[Aut.]: J. E. Stochmal-Pomorzańska, M. Hasik, Wincenty** Turek, A. Pron.
-J. Mol. Catal., A Chem. 1996 vol. 114 iss. 1/3, s. 267-275, bibliogr. 22 poz.

13/13
Nr opisu: 0000034897   
Study of the synthesis of mixed dialkyl peroxides from metal alkyl peroxide and alkyl halide by phase transfer catalysis.
[Aut.]: Stefan** Baj.
-J. Mol. Catal., A Chem. 1996 vol. 106 iss. 1/2, s. 11-23, bibliogr. 28 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie