Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INT J APPL MATH COMPUT SCI
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000135436   
Heuristic search of exact biclusters in binary data.
[Aut.]: Marcin Michalak, Roman Jaksik, D. Ślęzak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2020 vol. 30 nr 1, s. 161-171, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.967. Punktacja MNiSW 100.000

biklasteryzacja ; wnioskowanie boolowskie ; implikanty proste ; analiza danych biomedycznych ; heurystyka Johnsona

biclustering ; Boolean reasoning ; prime implicants ; biomedical data analysis ; Johnson heuristic

2/71
Nr opisu: 0000129363   
Ensembles of instance selection methods: a comparative study.
[Aut.]: Marcin Blachnik.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2019 vol. 29 nr 1, s. 151-168, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 0.967. Punktacja MNiSW 100.000

classification ; ensemble methods ; instance selection ; machine learning

3/71
Nr opisu: 0000129364   
Machine learning techniques combined with dose profiles indicate radiation response biomarkers.
[Aut.]: Anna Papież, C. Badie, Joanna Polańska.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2019 vol. 29 nr 1, s. 169-178, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.967. Punktacja MNiSW 100.000

profilowanie genowe ; uczenie maszynowe ; kroswalidacja Monte Carlo ; reakcja na promieniowanie ; transkrypcja

gene profiling ; machine learning ; multiple random validation ; radiation response ; transcription

4/71
Nr opisu: 0000126358   
Linguistically defined clustering of data.
[Aut.]: J. Leski, Marian Kotas.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2018 vol. 28 nr 3, s. 545-557, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.504. Punktacja MNiSW 25.000

grupowanie ; teoria możliwości ; zasady językowe ; analiza danych

clustering ; possibility theory ; linguistic rules ; data analysis

5/71
Nr opisu: 0000114618   
A relation of dominance for the bicriterion bus routing problem.
[Aut.]: Jacek Widuch.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2017 vol. 27 iss. 1, s. 133-155, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 1.694. Punktacja MNiSW 25.000

optymalizacja wielokryterialna ; zbiór rozwiązań niezdominowanych ; zmienne wagi ; problem transportowy ; algorytm korygowania etykiet ; dwukryterialny problem dróg najkrótszych

multicriteria optimization ; set of non-dominated solutions ; variable weights ; transportation problem ; label correcting algorithm ; bicriterion shortest path problem

6/71
Nr opisu: 0000116296   
Area-oriented technology mapping for LUT-based logic blocks.
[Aut.]: Marcin Kubica, Dariusz Kania.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2017 vol. 27 iss. 1, s. 207-222, bibliogr.. Impact Factor 1.694. Punktacja MNiSW 25.000

SMTBDD ; FPGA ; synteza ; dekompozycja

SMTBDD ; FPGA ; synthesis ; decomposition

7/71
Nr opisu: 0000120628   
Efficient storage, retrieval and analysis of poker hands: an adaptive data framework.
[Aut.]: Marcin Gorawski, Michał Lorek.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2017 vol. 27 iss. 4, s. 713-726, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.694. Punktacja MNiSW 25.000

Big Data ; projekt modelu pamięci ; architektura danych ; optymalizacja ścieżki dostępu do danych

Big Data ; storage model design ; data architecture ; data access path optimization

8/71
Nr opisu: 0000109298   
Controllability criteria for time-delay fractional systems with a retarded state.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 no. 3, s. 521-531, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

sterowalność ; ograniczenia ; pochodna Caputo

controllability ; constraints ; Caputo derivative ; fractional dynamical system ; pseudo-transition matrix ; delays in the state

9/71
Nr opisu: 0000113679   
Performance evaluation of an M/G/n -type queue with bounded capacity and packet dropping.
[Aut.]: O. Tikhonenko, Wojciech Kempa.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 no. 4, s. 841-854, 31 poz.. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

algorytm AQM ; bufor o skończonej pojemności ; prawdopodobieństwo utraty zgłoszenia ; rozkład liczby zgłoszeń

AQM algorithm ; finite buffer ; loss probability ; queue-size distribution

10/71
Nr opisu: 0000106956   
Schauder's fixed-point theorem in approximate controllability problems.
[Aut.]: Artur Babiarz, Jerzy** Klamka, Michał Niezabitowski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 no. 2, s. 263-275, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

sterowalność przybliżona ; przestrzeń Banacha ; przestrzeń Hilberta ; twierdzenie Schaudera o punkcie stałym ; przestrzeń nieskończenie wymiarowa

approximate controllability ; Banach space ; Hilbert space ; Schauder fixed-point theorem ; infinite-dimensional space

11/71
Nr opisu: 0000113758   
The use of a non-integer order PI controller with an active queue management mechanism.
[Aut.]: Adam Domański, J. Domańska, Tadeusz** Czachórski, Jerzy** Klamka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 no. 4, s. 777-789, bibliogr.. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

aktywne zarządzanie kolejką ; regulator PI ; porzucanie pakietów ; rachunek frakcjalny

active queue management ; PI controller ; dropping packets ; fractional calculus

12/71
Nr opisu: 0000113778
The use of a non-integer order pi controller with an active queue management mechanism.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 iss. 4, s. 777-789, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

13/71
Nr opisu: 0000106027   
Using the one-versus-rest strategy with samples balancing to improve pairwise coupling classification.
[Aut.]: W. Chmielnicki, Katarzyna Stąpor.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 no. 1, s. 191-201. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

łączenie w pary ; klasyfikacja wieloklasowa ; zagadnienie rozkładu ; Maszyna Wektorów Nośnych

pairwise coupling ; multiclass classification ; problem decomposition ; support vector method

14/71
Nr opisu: 0000100982   
Genetic and combinatorial algorithms for optimal sizing and placement of active power filters.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Dariusz Grabowski, Marian** Pasko.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2015 vol. 25 no. 2, s. 269-279, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 1.037. Punktacja MNiSW 25.000

jakość energii ; optymalizacja ; energetyczny filtr aktywny ; harmoniczne ; algorytm genetyczny ; algorytm kombinatoryczny

power quality ; optimization ; active power filter ; harmonics ; genetic algorithm ; combinatorial algorithm

15/71
Nr opisu: 0000095562   
A finite-buffer queue with a single vacation policy: an analytical study with evolutionary positioning.
[Aut.]: Marcin Woźniak, Wojciech Kempa, M. Gabryel, R. Nowicki.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2014 vol. 24 no. 4, s. 887-900, bibliogr.. Impact Factor 1.227. Punktacja MNiSW 25.000

system kolejkowy ze skończonym buforem ; strategia ewolucyjna ; pozycjonowanie obiektu ; system kolejkowy ; przedział zajętości ; czas bezczynności ; pojedynczy okres przestoju

finite buffer queue ; evolutionary strategy ; object positioning ; queueing system ; busy period ; idle time ; single vacation

16/71
Nr opisu: 0000095561   
A RED modified weighted moving average for soft real-time application.
[Aut.]: J. Domańska, Adam Domański, Dariusz Augustyn, Jerzy** Klamka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2014 vol. 24 no. 3, s. 697-707, bibliogr.. Impact Factor 1.227. Punktacja MNiSW 25.000

aktywne zarządzanie kolejką ; łagodne ograniczenie czasowe ; porzucanie pakietów

active queue management ; soft real-time ; dropping packets

17/71
Nr opisu: 0000095560   
Selection of search strategies for solving 3-SAT problems.
[Aut.]: Andrzej Pułka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2014 vol. 24 no. 2, s. 283-297, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.227. Punktacja MNiSW 25.000

badanie spełnialności logicznej ; weryfikacja formalna ; CNF ; spełnialność formuł logicznych

SAT solving ; formal verification ; CNF ; Boolean satisfiability

18/71
Nr opisu: 0000086187   
Decomposition of the fuzzy inference system for implementation in the FPGA structure.
[Aut.]: Bernard Wyrwoł, Edward** Hrynkiewicz.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2013 vol. 23 no. 2, s. 473-483, bibliogr.. Impact Factor 1.390. Punktacja MNiSW 25.000

logika rozmyta ; algorytm wnioskowania przybliżonego ; dekompozycja ; FPGA ; cyfrowy regulator rozmyty

fuzzy logic ; fuzzy inference algorithm ; decomposition ; FPGA ; digital fuzzy logic controller

19/71
Nr opisu: 0000090053   
Mathematical modelling of molecule evolution in protocells.
[Aut.]: Dariusz Myszor, Krzysztof Cyran.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2013 vol. 23 no. 1, s. 213-229, bibliogr.. Impact Factor 1.390. Punktacja MNiSW 25.000

świat RNA ; proto-komórka ; model matematyczny

RNA world ; proto-cell ; mathematical model

20/71
Nr opisu: 0000076412   
A general on-the-fly algorithm for modifying the kinematic tree hierarchy.
[Aut.]: Jakub* Stępień, Andrzej Polański, Konrad** Wojciechowski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 2, s. 423-435, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

ciało sztywne ; układ przegubowy ; dynamika ; animacja

rigid body ; articulated system ; dynamics ; animation

21/71
Nr opisu: 0000074018   
Improving prediction models applied in systems monitoring natural hazards and machinery.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 2, s. 477-491. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

monitorowanie zagrożeń naturalnych ; regresja ; prognoza szeregów czasowych ; metoda k-najbliższych sąsiadów

natural hazards monitoring ; regression ; time series forecasting ; k-nearest neighbors method

22/71
Nr opisu: 0000077615   
Neuro-rough-fuzzy approach for regression modelling from missing data.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 2, s. 461-476, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

system neuronowo-rozmyty ; ANNBFIS ; brakująca wartość ; marginalizacja ; przypisywanie ; zbiór rozmyto-przybliżony ; grupowanie

neuro-fuzzy system ; ANNBFIS ; missing value ; marginalisation ; imputation ; rough fuzzy set ; clustering

23/71
Nr opisu: 0000082965   
Regulation of p53 by siRNA in radiation treated cells - simulation studies.
[Aut.]: Krzysztof Puszyński, Roman Jaksik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 4, s. 1011-1018, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

siRNA ; p53 ; terapia skojarzona

siRNA ; p53 ; combined therapy

24/71
Nr opisu: 0000071426   
Analysis of AQM queues with queue size based packet dropping.
[Aut.]: Andrzej Chydziński, Łukasz* Chróst.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2011 vol. 21 no. 3, s. 567-577, bibliogr.. Impact Factor 0.487. Punktacja MNiSW 20.000

obsługa pojedynczej kolejki ; pakiet odrzucony ; rozkład liczby zgłoszeń ; aktywne zarządzanie kolejką

single server queue ; packet dropping ; queue-size distribution ; active queue management

25/71
Nr opisu: 0000068854   
KHM clustering technique as a segmentation method for endoscopic colour images.
[Aut.]: Mariusz Frąckiewicz, Henryk Palus.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2011 vol. 21 no. 1, s. 203-209, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.487. Punktacja MNiSW 20.000

segmentacja obrazu kolorowego ; technika k-średnich ; technika k-średnich harmonicznych

colour image segmentation ; k-harmonic technique ; k-harmonic means technique

26/71
Nr opisu: 0000071346   
System matrix computation for iterative reconstruction algorithms in SPECT based on direct measurements.
[Aut.]: Damian Borys, K. Szczucka-Borys, K. Gorczewski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2011 vol. 21 no. 1, s. 193-202, bibliogr.. Impact Factor 0.487. Punktacja MNiSW 20.000

SPECT ; rekonstrukcja iteracyjna ; ilościowe badania obrazowe

SPECT ; iterative reconstruction ; quantitative imaging

27/71
Nr opisu: 0000063502   
Coupled analytical and numerical approach to uncovering new regulatory mechanisms of intracellular processes.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 4, s. 781-788, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.794

ścieżka sygnalizacyjna ; punkt równowagi ; symulacja

signaling pathways ; equilibrium point ; simulation

28/71
Nr opisu: 0000063462   
Decomposition-based logic synthesis for PAL-based CPLDs.
[Aut.]: Adam Opara, Dariusz Kania.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 2, s. 367-384, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.794

dekompozycja ; odwzorowanie technologiczne ; optymalizacja logiczna ; BDD ; CPLD

decomposition ; technology mapping ; logic optimization ; BDD ; CPLD

29/71
Nr opisu: 0000063501   
Planning identification experiments for cell signaling pathways: an NFκB case study.
[Aut.]: Krzysztof Fujarewicz.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 4, s. 773-780, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.794

planowanie eksperymentu ; estymacja parametrów

experiment design ; parameter estimation

30/71
Nr opisu: 0000063203   
Quality improvement of rule-based gene group descriptions using information about GO terms importance occurring in premises of determined rules.
[Aut.]: Marek Sikora, Aleksandra Helena Gruca.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 3, s. 555-570, bibliogr.. Impact Factor 0.794

ontologia genowa ; GO ; grupy genów

gene ontology ; GO ; genes groups

31/71
Nr opisu: 0000063454   
Rule weights in a neuro-fuzzy system with a hierarchical domain partition.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 2, s. 337-347, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 0.794

system rozmyty ; metody heurystyczne ; strojenie wagi

fuzzy network ; heuristic methods ; weight tuning

32/71
Nr opisu: 0000056768   
Stochastic controllability of systems with multiple delays in control.
[Aut.]: Jerzy** Klamka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2009 vol. 19 no. 1, s. 39-47, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.684

sterowalność ; liniowy układ sterowania ; stochastyczny układ sterowania ; sterowanie z opóźnieniem ; opóźnienie wielokrotne

controllability ; linear control system ; stochastic control system ; delayed control ; multiple delay

33/71
Nr opisu: 0000056461   
Synthesis of finite state machines for CPLDs.
[Aut.]: Robert Czerwiński, Dariusz Kania.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2009 vol. 19 nr 4, s. 647-659, bibliogr.. Impact Factor 0.684

złożony programowalny układ elektroniczny ; CPLD ; synteza logiczna ; FSM ; kodowanie stanów ; optymalizacja logiczna

Complex Programmable Logic Device ; CPLD ; logic synthesis ; FSM ; state assignment ; logic optimization

34/71
Nr opisu: 0000048580   
Approximate controllability of infinite dimensional systems of the n-th order.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2008 vol. 18 nr 2, s. 199-212, bibliogr. 48 poz.

macierz Vandermonde'a ; wielomian symetryczny ; układ o parametrach rozłożonych ; operator liniowy ; sterowalność

Vandermonde matrix ; symmetrical polynomial ; distributed parameter system ; linear operator ; controllability

35/71
Nr opisu: 0000048585   
Model based analysis of signaling pathways.
[Aut.]: Jarosław Śmieja.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2008 vol. 18 no. 2, s. 139-145, bibliogr. 20 poz.

ścieżka sygnalizacyjna ; układ dynamiczny ; interferon beta

signaling pathways ; dynamical system ; interferon beta

36/71
Nr opisu: 0000041299   
Falseness of the finiteness property of the spectral subradius.
[Aut.]: Adam Czornik, P. Jurgaś.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2007 vol. 17 no. 2, s. 173-178, bibliogr. 7 poz.

obiekt skończoności

finiteness property ; spectral subradius

37/71
Nr opisu: 0000039052   
Stochastic controllability of linear systems with state delays.
[Aut.]: Jerzy** Klamka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2007 vol. 17 no. 1, s. 5-13, bibliogr.

sterowalność ; liniowy układ sterowania ; stochastyczny układ sterowania ; opoźnienia zmiennych stanu ; minimalna kontrola energii

controllability ; linear control system ; stochastic control system ; delayed state variable ; minimum energy control

38/71
Nr opisu: 0000025387   
Evolution-fuzzy rule based system with parameterized consequences.
[Aut.]: Piotr Czekalski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2006 vol. 16 iss. 6, s. 373-385, bibliogr. 51 poz.

strategia ewolucyjna ; system wnioskowania rozmytego ; system hybrydowy

evolutionary strategy ; fuzzy inference system ; hybrid system ; off-line learning

39/71
Nr opisu: 0000025386   
Extraction of fuzzy rules using deterministic annealing integrated with ε-insensitive learning.
[Aut.]: Robert Czabański.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2006 vol. 16 iss. 6, s. 352-372, bibliogr. 28 poz.

system rozmyty ; sieć neuronowa ; system neuronowo-rozmyty ; ekstrakcja ; wyżarzanie deterministyczne

fuzzy system ; neural network ; neuro-fuzzy system ; extraction ; deterministic annealing

40/71
Nr opisu: 0000029676   
Extraction of fuzzy rules using deterministic annealing integrated with e~~00-insensitive learning.
[Aut.]: Robert Czabański.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2006 vol. 16 no. 3, s. 357-372, bibliogr.

system rozmyty ; sieć neuronowa ; system neuronowo-rozmyty ; wydobycie ; wyżarzanie

fuzzy system ; neural network ; neuro-fuzzy system ; extraction ; annealing

41/71
Nr opisu: 0000025470   
Node assignment problem in Bayesian networks.
[Aut.]: Joanna Polańska, Damian Borys, Andrzej Polański.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2006 vol. 16 iss. 2, s. 233-240, bibliogr. 23 poz.

biostatystyka ; sieć Bayesa ; prawdopodobieństwo

biostatistics ; Bayesian network ; probability ; confidence interval

42/71
Nr opisu: 0000025526   
Some properties of the spectral radius of a set of matrices.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr Jurgaś.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2006 vol. 16 no. 2, s. 183-188, bibliogr. 15 poz.

promień spektralny ; macierz symetryczna

spectral radius ; symmetric matrix ; spectral subradius

43/71
Nr opisu: 0000019960   
A fuzzy system with ε-insensitive learning of premises and consequences of if-then rules.
[Aut.]: Jacek Łęski, T. Czogała.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 no. 2, s. 257-273, bibliogr.

system rozmyty ; zdolność generalizacji ; statystyczna teoria uczenia ; ekstrakcja reguł rozmytych if-then

fuzzy system ; generalization ability ; tolerant learning ; extraction of fuzzy if-then rules ; ε-insensitive learning

44/71
Nr opisu: 0000028980   
Control of a team of mobile robots based on non-cooperative equlibria with partial coordination.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 no. 1, s. 89-97, bibliogr. 12 poz.

system wielorobotowy ; system planowania ; teoria gier

multi-robot system ; motion planning ; game theory

45/71
Nr opisu: 0000016262   
Correcting spelling errors by modelling their causes.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz, Marcin* Ciura.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 iss. 2, s. 275-285, bibliogr. 44 poz.

sprawdzanie pisowni ; automat skończony ; błąd ortograficzny

spelling correction ; finite state automaton ; spelling error

46/71
Nr opisu: 0000047816   
Mechanical analogy of statement networks.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2008 vol. 18 iss. 4, s. 477-486, bibliogr. 13 poz.

sieć stwierdzeń ; stwierdzenie dynamiczne ; reguły sprzeczne ; sieć przekonań

statement network ; dynamic statement ; contradictory rules ; belief network

47/71
Nr opisu: 0000017917   
Neuro-fuzzy modelling based on a deterministic annealing approach.
[Aut.]: Robert Czabański.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 no. 4, s. 561-576, bibliogr.

system rozmyty ; sieć neuronowa ; system neuronowo-rozmyty ; ekstrakcja reguł rozmytych ; wyżarzanie deterministyczne ; predykcja

fuzzy system ; neural network ; neuro-fuzzy system ; fuzzy rules extraction ; deterministic annealing ; prediction

48/71
Nr opisu: 0000019893   
Non-cooperative game approach to multi-robot planning.
[Aut.]: Adam Gałuszka, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 no. 3, s. 359-367, bibliogr.

planowanie ; system wielorobotowy ; język STRIPS ; gra niekooperacyjna

planning ; multi-robot ; STRIPS language ; non-cooperative game ; planning complexity

49/71
Nr opisu: 0000019891   
On adaptive control for the continuous time-varying JLQG problem.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2005 vol. 15 no. 1, s. 53-62, bibliogr.

układ zmienny w czasie ; sterowanie adaptacyjne

time varying system ; adaptive control ; JLQG problem

50/71
Nr opisu: 0000013350   
Kernel Ho-Kashyap classifier with generalization control.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2004 vol. 14 nr 1, s. 53-62

metody jądrowe ; klasyfikator ; projektowanie ; klasyfikator Ho-Kashyap ; kontrola uogólnień ; metoda odporna

kernel methods ; classifier ; design ; Ho-Kashyap classifier ; generalization control ; robust method

51/71
Nr opisu: 0000013272   
Two-level stochastic control for a linear system with nonclassical information.
[Aut.]: Zdzisław** Duda, Witold* Brandys.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2004 vol. 14 nr 2, s. 161-166, bibliogr. 9 poz.

sterowanie stochastyczne ; struktura hierarchiczna ; informacja nieklasyczna

stochastic control ; hierarchical structure ; nonclassic information

52/71
Nr opisu: 0000003135   
A fuzzy if-then rule-based nonlinear classifier.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 2, s. 215-223, bibliogr. 36 poz.

53/71
Nr opisu: 0000009871   
Application of the adaptive center-weighted vector median framework for the enhancement of cDNA microarray images.
[Aut.]: R. Lukac, Bogdan Smołka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 369-383

54/71
Nr opisu: 0000009866   
Different models of chemotherapy taking into account drug resistance stemming from gene amplification.
[Aut.]: Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 297-305

55/71
Nr opisu: 0000007694   
On the constrained controllability of dynamical systems with multiple delays in the state.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 4, s. 469-479, bibliogr. 16 poz.

56/71
Nr opisu: 0000009870   
Optimal control for a class of compartmental models in cancer chemotherapy.
[Aut.]: Andrzej Świerniak, U. Ledzewicz, H. Schattler.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 357-368

57/71
Nr opisu: 0000009869   
Population genetics models for the statistics of DNA samples under different demographic scenarios. Maximum likelihood versus approximate methods.
[Aut.]: Andrzej Polański, Marek Kimmel.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 347-355

58/71
Nr opisu: 0000009868   
Properties of a singular value decomposition based dynamical model of gene expression data.
[Aut.]: Krzysztof Simek.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 337-345

59/71
Nr opisu: 0000009867   
Selecting differentially expressed genes for colon tumor classification.
[Aut.]: Krzysztof Fujarewicz, M. Wiench.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 327-335

60/71
Nr opisu: 0000007696   
Self-replication processes in nanosystems of informatics.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn, Ryszard* Winiarczyk, Lech** Znamirowski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 4, s. 585-591, bibliogr. 10 poz.

61/71
Nr opisu: 0000009872   
The EM algorithm and its implementation for the estimation of frequencies of SNP-haplotypes.
[Aut.]: Joanna Polańska.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 3, s. 419-429

62/71
Nr opisu: 0000000525   
Continuity of solutions of Riccati equations for the discrete-time JLQP.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 4, s. 539-543, bibliogr. 14 poz.

63/71
Nr opisu: 0000000526   
Controllability of nonlinear discrete systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 2, s. 173-180, bibliogr. 14 poz.

64/71
Nr opisu: 0000000527   
Improving the generalization ability of neuro-fuzzy systems by epsilon-intensitive learning.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 3, s. 437-447, bibliogr. 29 poz.

65/71
Nr opisu: 0000000528   
On the discrete time-varying JLQG problem.
[Aut.]: Adam Czornik, Andrzej Świerniak.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 2, s. 203-207, bibliogr. 21 poz.

66/71
Nr opisu: 0000000524   
Reliability design of complex systems by minimizing the lifetime variance.
[Aut.]: Ewa Łobos.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2002 vol. 12 nr 4, s. 553-557, bibliogr. 11 poz.

67/71
Nr opisu: 0000001763   
An epsilon-insensitive approach to fuzzy clustering.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2001 vol. 11 nr 4, s. 993-1007, bibliogr. 16 poz.

68/71
Nr opisu: 0000000204
A neuro-fuzzy system based on logical interpretation of if-then rules.
[Aut.]: Jacek Łęski, Norbert* Henzel.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2000 vol. 10 nr 4, s. 703-722, bibliogr. 30 poz.

69/71
Nr opisu: 0000005104
Constrained controllability of dynamic systems.
[Aut.]: Jerzy** Klamka.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 1999 vol. 9 nr 2, s. 231-244, bibliogr. 16 poz.

70/71
Nr opisu: 0000005105
Multisine approximation of multivariate orthogonal random processes.
[Aut.]: Jarosław Figwer.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 1999 vol. 9 nr 2, s. 401-419, bibliogr. 25 poz.

71/71
Nr opisu: 0000005055
On fast state-space algorithms for predictive control.
[Aut.]: Marian* Błachuta.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 1999 vol. 9 nr 1, s. 149-160, bibliogr. 28 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie