Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ I BUD
Liczba odnalezionych rekordów: 330Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/330
Nr opisu: 0000134300
O tematyce wykładów XXXV ogólnopolskiej konferencji "Warsztat pracy projektanta konstrukcji" w Wiśle w marcu 2020 r..
[Aut.]: J. Zamorowski, Grzegorz Gremza.
-Inż. i Bud. 2020 R. 76 nr 1/2, s. 112-114, bibliogr. 1 poz.

projektowanie konstrukcji ; konstrukcja stalowa ; konstrukcja zespolona ; sprawozdanie konferencyjne

constructional design ; steel structure ; composite structure ; conference report

2/330
Nr opisu: 0000136948
Upamiętnienie Profesora Włodzimierza Burzyńskiego.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Inż. i Bud. 2020 R. 76 nr 9, s. 449-451. Punktacja MNiSW 5.000

Burzyński Włodzimierz ; wspomnienia ; Politechnika Śląska

Burzyński Włodzimierz ; memories ; Silesian University of Technology

3/330
Nr opisu: 0000129452
Badania skrępowanych murów z otworem poddanych obciążeniom pionowym.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 5, s. 240-245, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mur skrępowany ; obciążenie pionowe ; siła niszcząca ; siła rysująca ; badanie w skali naturalnej

confined masonry ; vertical load ; destructive force ; drawing force ; full scale measurement

4/330
Nr opisu: 0000131818
IX Międzynarodowa Konferencja Mostowców InfraMOST 2019 Visegrad Group.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 10, s. 491-492

sprawozdanie konferencyjne ; InfraMOST ; konstrukcja mostowa

conference report ; InfraMOST ; bridge structure

5/330
Nr opisu: 0000128286
Międzynarodowa konferencja InfraBIM 2018 "BIM w infrastrukturze transportowej".
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 2, s. 91-92

sprawozdanie konferencyjne ; BIM ; infrastruktura transportowa

conference report ; BIM ; transport infrastructure

6/330
Nr opisu: 0000133450
O równomiernym podnoszeniu konstrukcji budynków istniejących.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 12, s. 551-554, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

podnoszenie konstrukcji ; pionowe przemieszczenie konstrukcji ; konstrukcja budynku

lifting the structure ; vertical displacement of the structure ; building structure

7/330
Nr opisu: 0000128284
Podstawowe badania chemiczne betonu w ocenie przydatności konstrukcji przemysłowych do remontu.
[Aut.]: Jacek Hulimka.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 2, s. 75-78, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja żelbetowa ; badania chemiczne ; remont

reinforced concrete structure ; chemical examinations ; overhaul

8/330
Nr opisu: 0000133448
Projektowa trwałość konstrukcji żelbetowych w środowisku zawierającym chlorki.
[Aut.]: Adam** Zybura, Andrzej Śliwka.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 12, s. 543-550, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja żelbetowa ; chlorki ; trwałość konstrukcji

reinforced concrete structure ; chlorides ; structure durability

9/330
Nr opisu: 0000133451
Projektowanie strefy podporowej belek strunobetonowych według PN-EN 1992-1-1:2008, Model Code 2010 i ACI 318M-14.
[Aut.]: Vadzim Parkhats, Jan Kubica.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 12, s. 571-579, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

strefa podporowa ; belka strunobetonowa ; PN-EN 1992-1-1:2008 ; Model Code 2010 ; ACI 318M-14

support zone ; pretensioned beam ; PN-EN 1992-1-1:2008 ; Model Code 2010 ; ACI 318M-14

10/330
Nr opisu: 0000129227
Propozycje nowych rozwiązań dwubelkowego mostu ciągłego w złożonych warunkach urbanistycznych.
[Aut.]: Roman* Zapotochnyi, Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 4, s. 185-187, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

most dwubelkowy ; obszar zurbanizowany ; ustrój nośny

two-beam bridge ; urbanized area ; load-carrying structure

11/330
Nr opisu: 0000131201
Współczesne możliwości nieniszczących badań lokalizacji zbrojenia i wad wewnętrznych w konstrukcjach żelbetowych.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2019 R. 75 nr 9, s. 400-403, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja żelbetowa ; badania nieniszczące ; wada wewnętrzna ; lokalizacja zbrojenia

reinforced concrete structure ; non-destructive testing ; internal defect ; reinforcement location

12/330
Nr opisu: 0000124642
Aktualne problemy ochrony konstrukcji żelbetowych zagrożonych karbonatyzacją betonu.
[Aut.]: Adam** Zybura, Andrzej Śliwka.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 7/8, s. 407-410, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

konstrukcja żelbetowa ; karbonatyzacja betonu ; ochrona przed korozją

reinforced concrete structure ; concrete carbonation ; corrosion protection

13/330
Nr opisu: 0000123082
Badania betonu zbrojonego włóknami ze zużytych opon samochodowych.
[Aut.]: Małgorzata Pająk.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 5, a. 267-270, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

beton zbrojony ; kord stalowy ; zużyte opony

reinforced concrete ; steel cord ; scrap tire rubber

14/330
Nr opisu: 0000123063
Beton w konstrukcji typowych dachowych dźwigarów kablobetonowych.
[Aut.]: Jacek Hulimka.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 5, s. 249-252, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

dźwigar kablobetonowy ; kablobeton ; wytrzymałość betonu

post-tensioned girder ; post-tensioned concrete ; concrete strength

15/330
Nr opisu: 0000122129
Błędy w projektowaniu, realizacji i użytkowaniu wielkopowierzchniowych podłóg z betonu zbrojonego.
[Aut.]: Jacek Hulimka.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 3, s. 122-126. Punktacja MNiSW 7.000

obiekt wielkopowierzchniowy ; beton zbrojony ; podłoga betonowa ; błędy projektowe ; błędy wykonawcze

large-scale object ; reinforced concrete ; concrete floor ; design errors ; execution errors

16/330
Nr opisu: 0000122131
O zastosowaniu dwukierunkowo zbrojonych murowanych ścian wypełniających w budynku wysokościowym.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 3, s. 148-151, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ściana murowana ; budynek wysoki ; ściana wypełniająca ; nośność ściany

masonry wall ; high building ; infill wall ; wall load capacity

17/330
Nr opisu: 0000124644
Stan obecny i perspektywy rozwoju konstrukcji murowych.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 7/8, s. 417-419, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

konstrukcja murowa ; nowe technologie ; badania naukowe

masonry structure ; new technologies ; scientific research

18/330
Nr opisu: 0000122130
Uproszczone metody oceny ryzyka powstania wczesnych rys termiczno-skurczowych w ścianach żelbetowych.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Aneta Żmij.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 3, s. 127-133, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

rysa termiczno-skurczowa ; ściana żelbetowa ; ocena ryzyka

thermal-shrinkage crack ; reinforced concrete wall ; risk assessment

19/330
Nr opisu: 0000123544
Uszkodzenia budynków w sąsiedztwie wykopów zabezpieczonych ścianami szczelinowymi.
[Aut.]: Z. Pająk, Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień, Mirosław Wieczorek.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 6, s. 281-285, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

uszkodzenie budynku ; głęboki wykop ; zabezpieczenie budynku ; ściana szczelinowa

building damage ; deep excavation ; building protection ; diaphragm wall

20/330
Nr opisu: 0000123081
Wpływ prefabrykowanego zbrojenia stalowego na zachowanie się ścinanych konstrukcji z bloczków z betonu komórkowego.
[Aut.]: Marta Kałuża, Jan Kubica.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 5, s. 257-261, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

autoklawizowany beton komórkowy ; zbrojenie stalowe ; bloczek z betonu komórkowego

autoclaved cellular concrete ; steel reinforcement ; ACC block

21/330
Nr opisu: 0000112303
Analiza porównawcza znormalizowanych spektrów wzorcowych na przykładzie konstrukcji wieży szybowej na terenie Górnego Śląska.
[Aut.]: Leszek Szojda, Małgorzata Krystek.
-Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wieża wyciągowa ; analiza modalna ; metoda spektrum odpowiedzi ; model numeryczny

headframe ; modal analysis ; response spectrum method ; numerical model

22/330
Nr opisu: 0000120426
O zagrożeniu awarią szesnastowiecznej drewnianej wieży dzwonnicy.
[Aut.]: Jacek Hulimka.
-Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 12, s. 627-630, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

dzwonnica ; konstrukcja drewniana ; zabytek ; awaria ; naprawa

bell tower ; wooden structure ; monument ; failure ; repair

23/330
Nr opisu: 0000121995
Sesja z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 10, s. II okł.

geoinżynieria ; sprawozdanie konferencyjne

geoengineering ; conference report

24/330
Nr opisu: 0000120427
Wpływ podatności węzłów na przemieszczenia blachownic o środniku falistym.
[Aut.]: Witold Basiński.
-Inż. i Bud. 2017 R. 73 nr 12, s. 655-660, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

dźwigar SIN ; środnik falisty ; doczołowe połączenie podatne ; przemieszczenie ; sztywność obrotowa

SIN girder ; corrugated web ; semirigid end-plate connection ; displacement ; rotational stiffness

25/330
Nr opisu: 0000104931
Efektywność naprawy muru przez zszycie rys.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 3, s. 123-125, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zszywanie ; naprawa muru ; zarysowanie ; stal zbrojeniowa ; próba rozciągania ; zaprawa

stitching ; masonry repair ; scratch ; reinforcing steel ; tensile test ; mortar

26/330
Nr opisu: 0000103686
Odbudowa dachu katedry w Sosnowcu po pożarze.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Zbigniew** Pająk.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 1, s. 3-6, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obiekt sakralny ; zniszczenie ; pożar ; więźba dachowa ; konstrukcja drewniana ; kościół zabytkowy ; naprawa

sacral object ; destruction ; fire ; rafter framing ; wooden construction ; historic church ; repair

27/330
Nr opisu: 0000108488
Określanie wczesnych naprężeń termiczno-skurczowych i ryzyka zarysowania w masywnych płytach fundamentowych.
[Aut.]: K. Flaga, Barbara Klemczak.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 6, s. 366-371. Punktacja MNiSW 7.000

płyta fundamentowa ; naprężenie termiczno-skurczowe ; zarysowanie ; obliczenia analityczne

foundation slab ; thermal shrinkage stress ; scratch ; analytical calculations

28/330
Nr opisu: 0000104934
Specyfika projektowania sprężenia kablami bez przyczepności.
[Aut.]: Rafał Krzywoń, Marek Węglorz.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 3, s. 138-141, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

konstrukcja sprężona ; cięgno sprężające ; sprężanie ; nośność konstrukcji

prestressed construction ; prestressing tendon ; prestressing ; load capacity of the construction

29/330
Nr opisu: 0000108345
XVI konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa Gliwice, 5-6 maja 2016 r..
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 7, s. III okł.

Politechnika Śląska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report

30/330
Nr opisu: 0000108927
XX jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2016.
[Aut.]: Adam** Zybura, Ireneusz Jóźwiak.
-Inż. i Bud. 2016 R. 72 nr 10, s. 570-571

Politechnika Śląska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report

31/330
Nr opisu: 0000126654
Badania doświadczalne dwubelkowych ciągłych przęseł mostów z betonu.
[Aut.]: B. Hnidec, Roman* Zapotochnyi.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 9, s. 484-487, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

most betonowy ; przęsło dwubelkowe ; odkształcalność ; badanie doświadczalne

concrete bridge ; two beams span ; deformability ; experimental study

32/330
Nr opisu: 0000101021
Badania doświadczalne i analizy numeryczne wpływu cementów wieloskładnikowych na temperaturę twardnienia betonu konstrukcji masywnej.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Maciej* Batog.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 8, s. 408-413, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

betonowa konstrukcja masywna ; temperatura twardnienia ; cement wieloskładnikowy ; ciepło hydratacji ; twardnienie betonu

massive concrete structure ; hardening temperature ; composite cement ; hydration heat ; hardening of concrete

33/330
Nr opisu: 0000098513
O problemach geotechnicznych w przypadku drewnianych obiektów sakralnych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Magdalena Gawlik.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obiekt sakralny ; budynek drewniany ; architektura sakralna ; posadowienie

sacral object ; wood building ; sacral architecture ; foundation

34/330
Nr opisu: 0000100661
Oddziaływanie wiatru na obiekt o nietypowym kształcie.
[Aut.]: Agnieszka Padewska, Piotr Szczepaniak, Andrzej** Wawrzynek.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 7, s. 381-385, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obiekt budowlany ; konstrukcja nietypowa ; siła aerodynamiczna ; wzór matematyczny ; MES ; MOS

building object ; atypical construction ; aerodynamic force ; mathematical formula ; FEM ; FVM

35/330
Nr opisu: 0000097420
Przewidywanie wczesnych wytrzymałości betonów na cementach wieloskładnikowych według Eurokodu 2.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Maciej* Batog.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 3, s. 142-145, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wytrzymałość betonu ; wytrzymałość na ściskanie ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki ; przewidywanie ; Eurokod 2 ; badanie betonu ; porównanie

concrete strength ; compressive strength ; composite cement ; Portland cement ; prediction ; Eurocode 2 ; concrete testing ; comparison

36/330
Nr opisu: 0000101022
Ścieżki równowagi statycznej dźwigarów o falistym środniku ze wzmocnionymi skrajnymi żebrami podporowymi.
[Aut.]: Witold Basiński, Z. Kowal.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 4, s. 439-442, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

środnik falisty ; dźwigar ; równowaga statyczna ; stanowisko badawcze

corrugated web ; girder ; static balance ; test stand

37/330
Nr opisu: 0000104134
Śp. doc. dr inż. Mieczysław Leśko (1933-2015).
[Aut.]: Joanna Bzówka, Mirosław Kotasiński.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 12, s. 677. Punktacja MNiSW 7.000

Leśko Mieczysław ; biografia ; inżynier ; Wydział Budownictwa ; Politechnika Śląska

Leśko Mieczysław ; biography ; engineer ; Faculty of Civil Engineering ; Silesian University of Technology

38/330
Nr opisu: 0000101210
XV konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 8, s. 443

Politechnika Śląska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report

39/330
Nr opisu: 0000092651
O potrzebie standaryzacji badań odbiorczych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem dynamicznym.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 7, s. 376-380, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obciążenie dynamiczne ; obiekt mostowy ; odbiór techniczny ; standaryzacja ; przepisy budowlane

dynamic load ; bridge ; acceptance ; standardization ; building regulations

40/330
Nr opisu: 0000092627
O właściwe rozumienie roli i wyników badań dynamicznych w czasie obciążeń próbnych.
[Aut.]: Jerzy** Weseli.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 7, s. 372-376, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obiekt mostowy ; próba dynamiczna ; obciążenie próbne ; wnioskowanie ; błąd

bridge ; dynamic test ; test load ; inference ; fault

41/330
Nr opisu: 0000094512
Obiekty mostowe na liniach kolejowych dużych prędkości - studium przypadku.
[Aut.]: Grzegorz Poprawa, Stefan Pradelok, Piotr Łaziński, Adam* Rudzik.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 11, 636-640, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

linia kolejowa dużych prędkości ; obiekt mostowy ; analiza dynamiczna ; model obliczeniowy

high speed railway ; bridge ; dynamical analysis ; calculation model

42/330
Nr opisu: 0000090211
Określenie trwałości konstrukcji żelbetowych na podstawie badań migracji chlorków w polu elektrycznym.
[Aut.]: Zofia Szweda, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 3, s. 123-128, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

konstrukcja żelbetowa ; migracja chlorków ; pole elektryczne ; dyfuzja chlorków ; otulina betonowa

reinforced concrete structure ; chloride migration ; electric field ; chloride diffusion ; concrete cover

43/330
Nr opisu: 0000094513
Śp. Profesor Bogdan Kawalec (1938-2014).
[Aut.]: Joanna Bzówka, J. Kozula.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 11, s. 657. Punktacja MNiSW 7.000

wspomnienie pośmiertne ; Kawalec Bogdan

obituary ; Kawalec Bogdan

44/330
Nr opisu: 0000093588
XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 9, s. 535-536

budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

building engineering ; conference report

45/330
Nr opisu: 0000115099
XXIX Ogólnopolska konferencja "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK-2014.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak.
-Inż. i Bud. 2014 R. 70 nr 7, s. 403-404

budownictwo ; projektowanie konstrukcji ; sprawozdanie konferencyjne

building engineering ; constructional design ; conference report

46/330
Nr opisu: 0000078764
Analiza stateczności zrekultywowanych skarp składowiska odpadów.
[Aut.]: S. Ponikiewski, Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 3, s. 161-162, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

składowisko odpadów ; skarpa ; rekultywacja ; stateczność skarpy

waste landfill ; slope ; recultivation ; slope stability

47/330
Nr opisu: 0000089164
Analizy numeryczne filtracji i stateczności wałów przeciwpowodziowych.
[Aut.]: P. Milian, Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 6, s. 321-323, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wał przeciwpowodziowy ; filtracja ; analiza numeryczna ; analiza stateczności

flood bank ; filtration ; numerical analysis ; stability analysis

48/330
Nr opisu: 0000078158
Autostradowy most przez rzekę San.
[Aut.]: A. Kulawik, A. Kaczmarek, S. Srokol, Andrzej** Radziecki.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 2, s. 63-66, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

most autostradowy ; konstrukcja mostu ; analiza statyczna

motorway bridge ; bridge construction ; static analysis

49/330
Nr opisu: 0000084060
Metody obliczeniowe przewidywania ryzyka zarysowania ścian przyczółków mostowych.
[Aut.]: K. Flaga, Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 5, s. 271-276, bibliogr. 15 pz.. Punktacja MNiSW 7.000

przyczółek mostowy ; zarysowanie ; rysa skurczowa ; rysa termiczna ; konstrukcja betonowa

bridgehead ; scratch ; shrinkage crack ; thermal crack ; concrete construction

50/330
Nr opisu: 0000086640
Niektóre aspekty budowy mostów na terenach górniczych.
[Aut.]: Jerzy** Weseli, Stefan Pradelok, Andrzej** Radziecki.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 7/8, s. 408-412, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

teren górniczy ; most ; ustrój nośny ; podpora wiaduktu ; deformacja terenu

mining area ; bridge ; load-carrying structure ; viaduct support ; ground deformation

51/330
Nr opisu: 0000078627
Recenzja. [Aut.]: Jerzy** Sękowski. -Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 2, 3 s. okł.
[Praca recenzowana]: Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego / S. Pisarczyk. Warszawa 2012. Punktacja MNiSW 7.000

budownictwo wodne ; fundamentowanie ; posadowienie ; wzmocnienie gruntu ; budowla hydrotechniczna ; budowla specjalna

hydroengineering ; foundation engineering ; foundation ; soil strengthening ; hydraulic structure ; special building

52/330
Nr opisu: 0000081195
Wczesne rysy termiczno-skurczowe w ścianach przyczółków mostowych.
[Aut.]: K. Flaga, Barbara Klemczak, Agnieszka Knoppik-Wróbel.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

rysa termiczna ; rysa skurczowa ; przyczółek mostowy ; konstrukcja betonowa

thermal crack ; shrinkage crack ; bridgehead ; concrete construction

53/330
Nr opisu: 0000086637
Wiadukty łukowe z rur stalowych wypełnionych betonem nad autostradą.
[Aut.]: M. Kręzel, M. Kręzel, Andrzej** Radziecki.
-Inż. i Bud. 2013 R. 69 nr 7/8, s. 377-382, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wiadukt autostradowy ; ustrój nośny ; posadowienie ; podpora wiaduktu ; estetyka wiaduktu

motorway viaduct ; load-carrying structure ; foundation ; viaduct support ; aesthetic of viaduct

54/330
Nr opisu: 0000089173
XIII Konferencja naukowa doktorantów wydziałów budownictwa.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2013 nr 6, s. III okł.

Wydział Budownictwa ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Faculty of Civil Engineering ; building engineering ; conference report

55/330
Nr opisu: 0000074399
Analiza dynamiczna wiaduktu na węźle Murckowska w Katowicach.
[Aut.]: Stefan Pradelok.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 529-532, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wiadukt ; węzeł Murckowska ; analiza dynamiczna ; obciążenie próbne

viaduct ; Murckowska road junction ; dynamic analysis ; test load

56/330
Nr opisu: 0000074400
Analiza porównawcza osiadań kolumn formowanych w gruncie.
[Aut.]: K. Zielińska, Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 535-537, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

osiadanie kolumn ; zamek krzyżacki w Giżycku ; wzmocnienie gruntu

columns settlement ; teutonic castle Giżycko ; soil strengthening

57/330
Nr opisu: 0000074402
Dr hab. inż. Paweł Łukowski laureatem nagrody im. prof. Władysława Danileckiego.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 561. Punktacja MNiSW 4.000

Łukowski Paweł ; Nagroda im. prof. Władysława Danileckiego

Łukowski Paweł ; Danilecki Władysław Award

58/330
Nr opisu: 0000072361
Nośność połączeń zakładkowych z łącznikami mechanicznymi typu BOM.
[Aut.]: Kamil Słowiński.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 7, s. 380-383, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

połączenie zakładkowe ; łącznik typu BOM ; nośność

lap-joint ; BOM type bolt ; capacity

59/330
Nr opisu: 0000069762
Oszacowanie parametrów wytrzymałościowych gruntu na podstawie analizy wstecznej stateczności skarpy.
[Aut.]: Lidia* Wanik, Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 1, s. 39-40, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

stateczność skarpy ; wytrzymałość gruntu ; skarpa

slope stability ; soil strength ; slope

60/330
Nr opisu: 0000070455
Projektowanie żeber usztywniających w blachownicach.
[Aut.]: Jan** Zamorowski, Bernard Kowolik.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 3, s. 123-129, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

blachownica ; żebro usztywniające ; nośność

plate girder ; stiffening rib ; load capacity

61/330
Nr opisu: 0000081179
XII konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 557. Punktacja MNiSW 4.000

budownictwo ; konferencja

building engineering ; conference

62/330
Nr opisu: 0000074401
XVIII konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2012 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją".
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2012 R. 68 nr 10, s. 559-560

konferencja ; Kontra 2012 ; trwałość budowli ; korozja ; sprawozdanie

conference ; Kontra 2012 ; buildings sustainability ; corrosion ; report

63/330
Nr opisu: 0000067241
Budowa mostu autostradowego MA-91 przez Wisłę koło Grudziądza.
[Aut.]: S. Cebo, Teresa** Matuszkiewicz, P. Wanecki.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 7/8, s. 399-402. Punktacja MNiSW 4.000

most autostradowy ; autostrada A1 ; most belkowy

motorway bridge ; A1 motorway ; beam bridge

64/330
Nr opisu: 0000068528
Nieliniowy model pręta ściskanego wzmocnionego nakładkami.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, Kamil Słowiński.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 10, s. 547-549, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

pręt ściskany ; obciążenie ; kratownica

strut ; load ; truss

65/330
Nr opisu: 0000067224
Recenzja. [Aut.]: Włodzimierz** Starosolski. -Inż. i Bud. 2011 nr 2, s. 120
[Praca recenzowana]: Nietypowe autorskie konstrukcje budowalne. Stadion piłkarski na Euro 2012 w Gdańsku i inne obiekty / R. Wojak. Gdańsk 2011. Punktacja MNiSW 4.000

konstrukcja budowlana ; stadion piłkarski

building structure ; football stadium

66/330
Nr opisu: 0000080340
Wpływ prędkości obrotowej żerdzi na parametry kolumn iniekcyjnych.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Z. Urbanek.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 4, s. 221-222, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

podłoże gruntowe ; kolumna iniekcyjna ; system iniekcji

subsoil ; jet grouting column ; injection system

67/330
Nr opisu: 0000080341
Wykorzystanie metody georadarowej w badaniach podtorza kolejowego.
[Aut.]: K. Stelmach, Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 1, s. 24-26, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

podtorze ; metoda georadarowa ; GPR ; linia kolejowa

railway subgrade ; georadar method ; GPR ; railway line

68/330
Nr opisu: 0000081177
XI konferencja naukowa doktorantów Wydziałów Budownictwa.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 9, s. 512-513. Punktacja MNiSW 4.000

budownictwo ; konferencja

building engineering ; conference

69/330
Nr opisu: 0000068895
Zastosowanie metody składnikowej według PN-EN 1993-1-8 do oceny sztywności połączeń zakładkowych.
[Aut.]: Jan** Zamorowski, Szymon Swierczyna, Walter** Wuwer.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 11, s. 602-606, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

połączenie zakładkowe ; sztywność ; konstrukcja stalowa ; PN-EN 1993-1-8

lap joint ; stiffness ; steel structure ; PN-EN 1993-1-8

70/330
Nr opisu: 0000065605
Zastosowanie prefabrykacji z połączeniami doczołowymi w łukach betonowych wiaduktu w Rytrze.
[Aut.]: M. Kręzel, Andrzej** Radziecki.
-Inż. i Bud. 2011 R. 67 nr 4, s. 206-208. Punktacja MNiSW 4.000

prefabrykacja ; łuk betonowy ; wiadukt

prefabrication ; concrete arch ; viaduct

71/330
Nr opisu: 0000067304
25 lat konferencji inżynierskiej. "Warsztat pracy projektanta konstrukcji".
[Aut.]: Z. Kałkowski, J. Krasnowski, H. Raszka, Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 115

konferencja ; projektowanie konstrukcji

conference ; constructional design

72/330
Nr opisu: 0000057160
65 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 241-244

Politechnika Śląska ; Wydział Budownictwa

Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering

73/330
Nr opisu: 0000057673
Analiza numeryczna modelu konstrukcji nietypowego budynku wysokiego.
[Aut.]: Kamil Słowiński.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 7, s. 390-394, bibliogr. 10 poz.

analiza numeryczna ; budynek wysoki

numerical analysis ; high building

74/330
Nr opisu: 0000061582
Analiza obliczeniowa posadowienia nasypu autostradowego na słabym podłożu gruntowym.
[Aut.]: K. Knapik, Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 11, s. 637-639, bibliogr. 7 poz.

nasyp autostradowy ; podłoże gruntowe ; grunt słaby ; wzmocnienie gruntu ; kolumna iniekcyjna ; kolumna kamienna

highway embankment ; ground surface ; weak subsoil ; soil strengthening ; jet grouting column ; stone column

75/330
Nr opisu: 0000057174
Analiza porównawcza podstawowych rodzajów parasejsmicznych wymuszeń kinematycznych w Polkowicach.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 311-314, bibliogr. 10 poz.

analiza porównawcza ; wstrząs górniczy ; wymuszenie kinematyczne ; obciążenie dynamiczne

comparative analysis ; mining tremor ; kinematic excitation ; dynamic load

76/330
Nr opisu: 0000056314
Analiza przyczyn oderwania się fakturowej warstwy betonowej ściany wielkopłytowej.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 126-128, bibliogr. 7 poz.

ściana wielkopłytowa ; warstwa fakturowa ; warstwa betonowa ; oderwanie

large panel wall ; external layer ; concrete layer ; separation

77/330
Nr opisu: 0000057170
Badania doświadczalne kolumn iniekcyjnych.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 292-295, bibliogr. 3 poz.

kolumna iniekcyjna ; obciążenie próbne

jet grouting column ; load test

78/330
Nr opisu: 0000056315
Badania głównych elementów konstrukcji dworca PKP w Katowicach.
[Aut.]: Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk, I. Galman.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 129-134, bibliogr. 15 poz.

dworzec kolejowy ; beton ; stal ; Katowice

railway station ; concrete ; steel ; Katowice

79/330
Nr opisu: 0000057162
Badania korozyjnego zagrożenia zbrojenia kielichowej konstrukcji budynku dworca kolejowego w Katowicach.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 249-253, bibliogr. 12 poz.

zagrożenie korozją ; korozja zbrojenia ; szybkość korozji ; konstrukcja kielichowa ; dworzec kolejowy ; Katowice

corrosion risk ; corrosion of reinforcement ; corrosion rate ; goblet construction ; railway station ; Katowice

80/330
Nr opisu: 0000057179
Badania procesów transportu ciepła i wilgoci w warstwowych przegrodach budowlanych.
[Aut.]: Bożena Orlik-Kożdoń.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 336-339, bibliogr. 13 poz.

transport ciepła ; transport wilgoci ; przegroda warstwowa ; przegroda izolowana

heat transportation ; dampness transportation ; layered partition ; insulated partition

81/330
Nr opisu: 0000057175
Badania ścian z cegły w różnych stanach obciążenia.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk, Iwona Galman.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 315-322, bibliogr. 17 poz.

ściana murowana ; ściana ceglana ; obciążenie cykliczne

masonry wall ; brick wall ; cyclic load

82/330
Nr opisu: 0000057169
Budownictwo komunikacyjne na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 288-291, bibliogr. 13 poz.

budownictwo komunikacyjne ; teren górniczy ; naprężenie ; odkształcenie

road engineering ; mining area ; stress ; deformation

83/330
Nr opisu: 0000057166
Cementy z dodatkami mineralnymi składnikiem trwałego betonu.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 275-279, bibliogr. 22 poz.

cement ; dodatek mineralny ; beton

cement ; mineral additive ; concrete

84/330
Nr opisu: 0000055357
Dobór deskowań systemowych do wykonywania konstrukcji z betonu samozagęszczonego.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Michał* Drewniok.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 1, s. 23-26, bibliogr. 20 poz.

deskowanie systemowe ; beton samozagęszczalny ; właściwości reologiczne

system formwork ; self-compacting concrete ; rheological properties

85/330
Nr opisu: 0000057161
Doświadczenia w kształceniu na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 244-248

Politechnika Śląska ; Wydział Budownictwa

Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering

86/330
Nr opisu: 0000057165
Kształtowanie urabialności mieszanek betonów nowej generacji.
[Aut.]: Janusz** Szwabowski, Jacek Gołaszewski.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 268-275, bibliogr. 23 poz.

mieszanka betonowa ; beton nowej generacji ; właściwości reologiczne

concrete mix ; new generation concrete ; rheological properties

87/330
Nr opisu: 0000057168
Modelowanie numeryczne i analiza współdziałania fundamentu chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały, Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 284-287, bibliogr. 8 poz.

modelowanie numeryczne ; fundament ; podłoże gruntowe

numerical modelling ; foundation ; cooling tower ; ground surface

88/330
Nr opisu: 0000068675
Mrozoodporność betonów wysokowartościowych samozagęszczonych.
[Aut.]: Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 156-158, bibliogr. 12 poz.

beton wysokowartościowy ; beton samozagęszczalny ; mrozoodporność

high performance concrete ; self-compacting concrete ; freeze resistance

89/330
Nr opisu: 0000057171
Nowe spojrzenie na prognozowanie i obserwacje terenów górniczych na potrzeby budownictwa mostowego.
[Aut.]: Jerzy** Weseli, Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 296-300, bibliogr. 10 poz.

teren górniczy ; budownictwo mostowe

mining area ; bridge structure

90/330
Nr opisu: 0000057178
Numeryczna analiza dynamiczna wstępnie uszkodzonych konstrukcji murowych.
[Aut.]: Andrzej** Wawrzynek, Magdalena Mrozek, Dawid Mrozek.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 332-335, bibliogr. 9 poz.

analiza numeryczna ; analiza nieliniowa ; analiza dynamiczna ; konstrukcja murowa ; model sprężysto-plastyczny

numerical analysis ; nonlinear analysis ; dynamic analysis ; masonry structure ; elastic-plastic model

91/330
Nr opisu: 0000057176
Numeryczna analiza wpływu eksploatacji górniczej na podatne rurociągi podziemne.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 323-325, bibliogr. 11 poz.

92/330
Nr opisu: 0000057172
O badaniach mostów pod próbnym obciążeniem.
[Aut.]: Piotr Łaziński, Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 300-303, bibliogr. 29 poz.

most ; obciążenie dynamiczne ; obciążenie statyczne ; obciążenie próbne

bridge ; dynamic load ; static load ; test load

93/330
Nr opisu: 0000056313
O interpretacji warunków środowiskowych przy określaniu klasy ekspozycji w projektach konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Adam** Zybura, Andrzej Śliwka.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 116-120, bibliogr. 6 poz.

konstrukcja żelbetowa ; klasa ekspozycji ; warunki środowiskowe

reinforced concrete structure ; exposure class ; environmental conditions

94/330
Nr opisu: 0000059661
O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Adam** Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 519-525, bibliogr. 20 poz.

konstrukcja żelbetowa ; Eurokod 2 ; beton ; korozja zbrojenia ; metoda polaryzacyjna

reinforced concrete structure ; Eurocode 2 ; concrete ; corrosion of reinforcement ; polarization method

95/330
Nr opisu: 0000057177
Podatność połączeń zakładkowych w konstrukcjach stalowych z kształtowników giętych.
[Aut.]: Kamil Słowiński, Szymon Swierczyna, Walter** Wuwer, Jan** Zamorowski.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 327-331, bibliogr. 20 poz.

połączenie zakładkowe ; połączenie sworzniowe ; konstrukcja stalowa ; kształtownik gięty

lap joint ; pin joint ; steel structure ; sheet metal section

96/330
Nr opisu: 0000056317
Posadownienie pomocniczych konstrukcji budowlanych w świetle Eurokodów.
[Aut.]: A. Rawska-Skotniczny, Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 2, s. 63-67, bibliogr. 8 poz.

konstrukcja budowlana ; Eurokod

building structure ; Eurocode

97/330
Nr opisu: 0000058991
Przyczyny nadmiernych deformacji konstrukcji przekrycia hali stalowej.
[Aut.]: Lesław Niewiadomski, Kamil Słowiński.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 485-488, bibliogr. 13 poz.

deformacja ; dach bezpłatwiowy ; hala stalowa ; błędy projektowe ; błąd montażu

deformation ; non-purlin roof ; steel hall ; design errors ; assembly error

98/330
Nr opisu: 0000058990
Rektyfikacja i wzmocnienie konstrukcji wiaty na terenach poddanych eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jan Kubica, Witold Basiński.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 480-484, bibliogr. 8 poz.

rektyfikacja ; konstrukcja stalowa ; wiata ; teren górniczy

rectification ; steel structure ; umbrella roof ; mining area

99/330
Nr opisu: 0000067632
Równoważenie sił podłużnego ścinania w zespoleniu żelbetowych stropów deskowych obciążonych statycznie.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 141-147, bibliogr. 14 poz.

strop żelbetowy ; ścinanie podłużne ; obciążenie statyczne

reinforced concrete floor ; longitudinal shear ; static load ; equivalently forces

100/330
Nr opisu: 0000057164
Specyfika wzmacniania konstrukcji betonowych i murowych materiałami kompozytowymi.
[Aut.]: Jan Kubica, Jacek Hulimka, Marta Kałuża.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 260-267, bibliogr. 31 poz.

konstrukcja betonowa ; konstrukcja murowa ; materiały kompozytowe ; FRP

concrete structure ; masonry structure ; composite materials ; FRP

101/330
Nr opisu: 0000057163
Ścinanie sprężonych płyt kanałowych w ocenie badawczej i w nowych zaleceniach normowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 254-259, bibliogr. 14 poz.

ścinanie ; płyta sprężona ; płyta kanałowa

shear ; prestressed slab ; hollow-core slab

102/330
Nr opisu: 0000057167
Wbijane kolumny kamienne - praktyka projektowa na tle współczesnych doświadczeń.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 280-284, bibliogr. 19 poz.

kolumna kamienna ; kolumna wbijana ; metoda projektowania

stone column ; driven column ; design method

103/330
Nr opisu: 0000056316
Wpływ wybranych czynników na nośność zakotwienia strzemion w konstrukcjach żelbetowych.
[Aut.]: Radosław Kupczyk.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 3, s. 147-151, bibliogr. 4 poz.

konstrukcja żelbetowa ; zakotwienie ; strzemię ; nośność

reinforced concrete structure ; anchorage ; clamp ; capacity

104/330
Nr opisu: 0000080929
Współpraca Gliwickiego Oddziału PZITB z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 339

Wydział Budownictwa ; Politechnika Śląska ; PZITB

Faculty of Civil Engineering ; Silesian University of Technology

105/330
Nr opisu: 0000059662
Wybrane metody geofizyczne w geologii inżynierskiej i geotechnice.
[Aut.]: K. Stelmach, Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 545-548, bibliogr. 7 poz.

metoda geofizyczna ; geologia inżynierska ; geotechnika

geophysical method ; engineering geology ; geotechnics

106/330
Nr opisu: 0000057173
Wykorzystanie złożonych modeli materiałowych w analizie konstrukcji budowlanych w przestrzennych stanach naprężenia.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Barbara Klemczak, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 304-311, bibliogr. 14 poz.

model materiałowy ; analiza nieliniowa ; model sprężysto-plastyczny ; analiza konstrukcji ; analiza numeryczna

material model ; nonlinear analysis ; elastic-plastic model ; construction analysis ; numerical analysis

107/330
Nr opisu: 0000080931
XL konkurs o nagrodę im. Prof. Stanisława Brzozowskiego.
[Aut.]: Radosław Jasiński.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 340

konkurs architektoniczny ; Brzozowski Stanisław

architectural design ; Brzozowski Stanisław

108/330
Nr opisu: 0000059663
XVII konferencja naukowo-techniczna Kontra 2010 "Trwałość budowli i ochrona przed korozją".
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 9, s. 567

ochrona antykorozyjna ; trwałość budowli ; Kontra 2010

corrosion resistance ; buildings sustainability

109/330
Nr opisu: 0000080926
XXV jubileuszowe "Warsztaty pracy projektanta konstrukcji" - WPPK - Szczyrk 2010.
[Aut.]: Radosław Jasiński, Ireneusz Jóźwiak.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 341-342

projektant konstrukcji ; warsztaty projektowe

construction designer ; design workshop

110/330
Nr opisu: 0000051505
Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryjnego konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 9, s. 512-519, bibliogr. 7 poz.

konstrukcja żelbetowa ; analiza obliczeniowa ; stan awaryjny

reinforced concrete construction ; calculation analysis ; damage condition

111/330
Nr opisu: 0000050548
Awaria stalowych zbiorników etanolu w fazie obciążeń próbnych.
[Aut.]: Zbigniew* Mendera.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 7, s. 361-363, bibliogr. 12 poz.

zbiornik stalowy ; próba wodna ; próba próżniowa ; próba obciążeniowa ; stateczność ; obliczenia statyczne

steel tank ; water test ; vacuum test ; loading test ; stability ; static calculations

112/330
Nr opisu: 0000054351
Badania żelbetowych połączeń płyta-słup w stadium awaryjnym.
[Aut.]: Radosław Jasiński, Radosław Kupczyk, Włodzimierz** Starosolski, Mirosław Wieczorek.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 11, s. 595-600, bibliogr. 27 poz.

połączenie płyta-słup ; zbrojenie ; konstrukcja żelbetowa ; awaria ; analiza obliczeniowa

slab-column connection ; reinforcement ; reinforced concrete construction ; failure ; calculation analysis

113/330
Nr opisu: 0000049863
O obliczaniu płyt jednokierunkowo pracujących.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 6, s. 319-320

strop ; belka stropowa ; płyta jednokierunkowo pracująca ; obliczenia numeryczne

floor ; floor beam ; reinforced concrete multispan plate ; numerical calculations

114/330
Nr opisu: 0000051504
Stateczność ściskanych pasów stalowych mostów otwartych.
[Aut.]: Zbigniew* Mendera.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 9, s. 500-504, bibliogr. 14 poz.

most kratowy ; kładka ; most otwarty ; stateczność ; ściskanie ; długość wyboczeniowa

truss-girder bridge ; footbridge ; open cross-section bridge ; stability ; compression ; buckling length

115/330
Nr opisu: 0000047920
Uwagi o obliczaniu fundamentów na podatnym podłożu.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 3, s. 140-143, bibliogr. 9 poz.

płyta fundamentowa ; ława fundamentowa ; przemieszczenie podłoża ; moment zginający ; warstwa sprężysta

foundation slab ; strip foundation ; ground displacement ; bending moment ; elastic layer

116/330
Nr opisu: 0000075547
V Konferencja na temat konstrukcji i wyposażenia mostów.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 4, s. 216-217

most ; konstrukcja mostu ; wzmocnienie konstrukcji ; bezpieczeństwo konstrukcji

bridge ; bridge construction ; strengthening of construction ; construction safety

117/330
Nr opisu: 0000049011
Zarys dokonań Profesora Bohdana Lewickiego doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2009 R. 65 nr 5, s. 292-293

Lewicki Bohdan ; doktor honoris causa ; Politechnika Śląska

Lewicki Bohdan ; doctor honoris causa ; Silesian University of Technology

118/330
Nr opisu: 0000036650
Analiza wiszącego mostu pieszo-rowerowego z pomostem wstęgowym.
[Aut.]: Sławomir* Chrapek, Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 1/2, s. 63-68, bibliogr. 8 poz.

most wiszący ; kładka dla pieszych ; deformacja ; obciążenie mostu ; konstrukcja mostu ; pomost wstęgowy ; lina nośna

suspension bridge ; footbridge ; deformation ; bridge load ; bridge construction ; ribbon bridge ; head rope

119/330
Nr opisu: 0000041767
O modelowaniu belek w stropach płytowo-żebrowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 10, s. 550-553, bibliogr. 6 poz.

strop płytowo-żebrowy ; belka ; modelowanie

floor ribbed slab ; beam ; modelling

120/330
Nr opisu: 0000036659
O niektórych przyczynach katastrofy stalowej konstrukcji przekrycia pawilonu handlowego.
[Aut.]: Szymon Swierczyna, Walter** Wuwer.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 3, s. 146-149, bibliogr. 6 poz.

konstrukcja stalowa ; hala targowa ; obciążenie konstrukcji ; dach ; deformacja ; awaria

steel structure ; market hall ; construction load ; roof ; deformation ; failure

121/330
Nr opisu: 0000040220
O pewnej metodzie kontroli naciągu cięgien mostów podwieszonych.
[Aut.]: Piotr Bętkowski.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 8, s. 450-452, bibliogr. 7 poz.

most podwieszony ; niepewność pomiaru ; naprężenie

cable-stayed bridge ; measurement uncertainty ; stress

122/330
Nr opisu: 0000041769
O polskiej normalizacji projektowania konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 10, s. 561-562, bibliogr. 13 poz.

konstrukcja budowlana ; konstrukcja żelbetowa ; promieniowanie konstrukcji ; normalizacja

building structure ; reinforcement structure ; constructional design ; standardization

123/330
Nr opisu: 0000037566
O postaciowej nośności dźwigarów z falistym środnikiem.
[Aut.]: Z. Kowal, Witold Basiński.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 4, s. 197-200, bibliogr. 13 poz.

środnik falisty ; dźwigar ; belka ; nośność

corrugated web ; girder ; beam ; load capacity

124/330
Nr opisu: 0000037565
O rozmieszczaniu obciążeń zmiennych w stropach krzyżowo zbrojonych i płytowo-słupowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 4, s. 177-180, bibliogr. 5 poz.

strop ; konstrukcja żelbetowa ; obciążenie konstrukcji ; modelowanie

floor ; reinforced concrete structure ; construction load ; modelling

125/330
Nr opisu: 0000036649
Uszkodzenie i naprawa kratowego mostu kolejowego.
[Aut.]: Piotr Bętkowski, Stefan Pradelok.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 1/2, s. 60-62, bibliogr. 5 poz.

most kolejowy ; deformacja ; awaria ; uszkodzenie ; obciążenie statyczne

railway bridge ; deformation ; failure ; damage ; static load

126/330
Nr opisu: 0000041768
Uwagi dotyczące projektowania i wykonywania ścian szczelinowych.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak, Magdalena* Czopowska-Lewandowicz.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 10, s. 554-555, bibliogr. 15 poz.

ściana szczelinowa ; mieszanka betonowa ; bentonit ; betonowanie ; projektowanie ; wykonywanie

diaphragm wall ; concrete mix ; bentonite ; concreting ; designing ; performance

127/330
Nr opisu: 0000037567
V Międzynarodowa konferencja na temat tendencji w projektowaniu, budowie i zarządzaniu mostami.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 4, s. 211-213

most ; konferencja międzynarodowa ; sprawozdanie

bridge ; international conference ; report

128/330
Nr opisu: 0000043024
Warunki nośności i sztywności stalowych powłok walcowych w świetle Eurokodów.
[Aut.]: Zbigniew* Mendera, M. Boryczko.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 12, s. 672-677, bibliogr. 14 poz.

konstrukcja stalowa ; powłoka walcowa ; komin stalowy ; Eurokod ; stateczność

steel structure ; cylindrical shell ; steel chimney ; Eurocode ; stability

129/330
Nr opisu: 0000040222
Wyznaczanie sztywności obrotowej doczołowych połączeń podatnych na podstawie pomiaru drgań.
[Aut.]: Z. Kowal, Witold Basiński.
-Inż. i Bud. 2008 R. 64 nr 8, s. 457-461, bibliogr. 12 poz.

sztywność obrotowa ; dźwigar stalowy ; belka ; połączenie podatne ; połączenie doczołowe ; drgania

rotational rigidity ; steel girder ; beam ; flexible joint ; butt joint ; vibrations

130/330
Nr opisu: 0000036704
50 lat działalności Komitetu Nauki PZITB.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 9, s. 449-453, bibliogr. 3 poz.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; budownictwo ; historia

Polish Union of Civil Engineers and Technicians ; civil engineering ; history

131/330
Nr opisu: 0000031574
Diagnostyka stalowego zbiornika wieżowego.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Józef** Głąbik, Marian* Kazek.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 10, s. 508-511, bibliogr. 5 poz.

zbiornik na wodę ; zbiornik wieżowy ; zbiornik stalowy ; zakład przemysłowy

water tank ; elevated tank ; steel tank ; industrial plant

132/330
Nr opisu: 0000031575
O wytrzymałości muru zbrojeniem w spoinach wspornych.
[Aut.]: Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 10, s. 533-535, bibliogr. 16 poz.

mur zbrojony ; spoina wsporna ; wytrzymałość

reinforced masonry ; bed joint ; strength

133/330
Nr opisu: 0000028141
Płaskie stropy sprężone kablami bez przyczepności - specyfika projektowania.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, K. Golonka.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 6, s. 300-309, bibliogr. 12 poz.

strop płaski ; sprężanie ; złamanie ; zarysowanie ; ugięcie

flat ceiling ; prestressing ; fracture ; scratch ; deflection

134/330
Nr opisu: 0000023645
Problemy projektowania i nadzoru technologicznego nad realizacją wielkiej płyty fundamentowej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Janusz Brol, Alina** Kliszczewicz, Marek Węglorz.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 3-9

nadzór ; wielka płyta ; płyta fundamentowa

surveillance ; slab ; foundation slab

135/330
Nr opisu: 0000023646
Prostowanie 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wychylonego z pionu.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 10-14, bibliogr. 1 poz.

budynek mieszkalny ; rektyfikacja budynku ; rektyfikacja ; podnośnik membranowy

residential building ; building rectification ; rectification ; hydraulic jack

136/330
Nr opisu: 0000028394
Sympozjum IABSE w Budapeszcie.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 2, s. 115-116

Symposium IABSE ; most ; wiadukt

IABSE Symposium ; bridge ; viaduct

137/330
Nr opisu: 0000028365
Wizualizacja i autoreklama projektu na przykładzie estakady w Nanterre we Francji.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 4, s. 194-195, bibliogr. 6 poz.

reklama ; autoreklama ; wizualizacja ; promocja projektu ; estakada

advertisement ; self-advertisement ; visualization ; project promotion ; bridge

138/330
Nr opisu: 0000023647
Zależność σ - ε w młodym betonie w świetle badań doświadczalnych i modeli analitycznych.
[Aut.]: Barbara Klemczak.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 1, s. 39-42, bibliogr. 11 poz.

młody beton ; odkształcalność ; naprężenie ; odkształcenie

early age concrete ; formability ; stress ; deformation

139/330
Nr opisu: 0000025354
Zmiana zasad projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych według wymagań ogólnych EN 50341-1.
[Aut.]: Zbigniew* Mendera.
-Inż. i Bud. 2007 R. 63 nr 3, s. 138-143, bibliogr. 12 poz.

linia elektroenergetyczna ; linia napowietrzna ; projektowanie ; norma EN 50341-1:2012

power line ; overhead line ; designing ; standard EN 50341-1:2012

140/330
Nr opisu: 0000031025
IV Konferencja "Konstrukcja i wyposażenie mostów - Wisła 2005".
[Aut.]: Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 2, s. 107-108

konferencja naukowa ; konstrukcja mostu

conference ; bridge construction

141/330
Nr opisu: 0000019843
O metodach eliminowania wychyleń obiektów budowlanych.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 6, s. 302-307, bibliogr. 13 poz.

wychylenie budynku ; deformacja terenu górniczego ; podnoszenie budynku

deflection of building ; mining surface deformation ; lift the building

142/330
Nr opisu: 0000018983
O wpływie warunków prowadzenia robót betonowych na temperatury twardnienia betonu w konstrukcjach masywnych.
[Aut.]: Barbara Klemczak.
-Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 4, s. 203-205, bibliogr. 8 poz.

betonowanie ; konstrukcja masywna ; temperatura twardnienia

concreting ; massive structure ; hardening temperature

143/330
Nr opisu: 0000020834
Pale Franki - KPRM - modernizacja znanej technologii.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak, Marek* Wazowski.
-Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 7/8, s. 425-426, bibliogr. 2 poz.

pal Franki ; wykonywanie

Franki pile ; designing ; performance

144/330
Nr opisu: 0000019029
Wpływ inhibitorów migrujących na stopień ograniczenia korozji zbrojenia w elementach zarysowanych.
[Aut.]: Tomasz Jaśniok, Andrzej Śliwka, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 4, s. 219-223, bibliogr. 22 poz.

inhibitor migrujący ; korozja zbrojenia

migrating inhibitor ; reinforcement corrosion

145/330
Nr opisu: 0000019951
Wpływ nadmiernych imprefekcji geometrycznych na nośność stalowych dźwigarów dachowych budowanej hali.
[Aut.]: Lesław Niewiadomski.
-Inż. i Bud. 2006 R. 62 nr 5, s. 242-244, bibliogr. 9 poz.

imperfekcja geometryczna ; dźwigar stalowy ; dźwigar dachowy

geometric imperfection ; steel girder ; roof girder

146/330
Nr opisu: 0000011373
Badania i symulacje komputerowe procesu twardnienia betonu w niskich temperaturach.
[Aut.]: Barbara Klemczak, Paweł Krause.
-Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 2, s. 65-68, bibliogr. 5 poz.

element betonowy ; izolacja termiczna ; rozkład temperatury ; twardnienie betonu ; niska temperatura ; symulacja komputerowa

concrete element ; thermal insulation ; temperature distribution ; hardening of concrete ; low temperature ; computer simulation

147/330
Nr opisu: 0000011212
Badanie stopnia ograniczenia korozji zbrojenia w wyniku realkalizacji betonu.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 1, s. 31-35, bibliogr. 9 poz.

korozja zbrojenia ; realkalizacja betonu ; badanie elektrochemiczne ; ciecz porowa betonu ; pomiar pH ; ekstrakcja próżniowa

reinforcement corrosion ; realkalization of concrete ; electrochemical test ; concrete pore solution ; pH measurement ; vacuum extraction

148/330
Nr opisu: 0000011369
Kolumny iniekcyjne dużych średnic.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 3, s. 126-128, bibliogr. 9 poz.

wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; jet grouting ; formowanie kolumny

high-pressure jet injection ; injection column ; jet grouting ; column formation

149/330
Nr opisu: 0000011367
O pewnym rozwiązaniu lekkiego stropodachu wentylowanego.
[Aut.]: Henryk** Krause.
-Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 2, s. 69-71, bibliogr. 4 poz.

stropodach ; konstrukcja drewniana ; remont ; ochrona cieplna ; zawilgocenie ; błędy projektowe ; błędy wykonawcze

slab roof ; wooden construction ; renovation ; thermal protection ; moistness ; design errors ; execution errors

150/330
Nr opisu: 0000011370
Recenzja. [Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz. -Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 3, s. 171-172
[Praca recenzowana]: Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz. Warszawa 2004

norma EN 206-1 ; norma europejska ; beton

PN-EN 206-1 standard ; European standard ; concrete

151/330
Nr opisu: 0000011372
Sprawdzanie geometrii torów zjeżdżalni wodnych ze względu na bezpieczeństwo użytkowania.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, Piotr Szczepaniak.
-Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 1, s. 10-12, bibliogr. 6 poz.

zjeżdżalnia wodna ; ocena bezpieczeństwa ; geometria ; modelowanie ruchu

water slide ; safety assessment ; geometry ; traffic modelling

152/330
Nr opisu: 0000011977
Sto dwadzieścia lat Katedry Budowy Mostów Lwów (1885-1945) - Gliwice, Lwów (1945-2005).
[Aut.]: Józef** Głomb, B. Hnidec, W. Kwasza, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2005 R. 61 nr 4, s. 223-228

Politechnika Śląska ; Politechnika Lwowska ; Katedra Budowy Mostów ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Lvov University of Technology ; Bridges Construction Department ; history of science

153/330
Nr opisu: 0000008644
Badanie nośności kotwi wklejanych w pobliżu krawędzi elementów z betonu.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 5, s. 259-262, bibliogr. 5 poz.

zakotwienie ; element betonowy ; siła poprzeczna ; badanie nośności ; EOTA

anchorage ; concrete element ; transverse force ; load capacity test ; EOTA

154/330
Nr opisu: 0000086061
Kreatywność w konstrukcjach betonowych - sympozjum fib w Awinionie.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 9, s. 511-512

Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; fib ; sympozjum

International Federation for Structural Concrete ; fib ; symposium

155/330
Nr opisu: 0000010570
Naprężenia przyczepności a długość zakotwienia prętów zbrojeniowych.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 12, s. 643-649, bibliogr. 30 poz.

pręt zbrojeniowy ; zakotwienie zbrojenia ; przyczepność zbrojenia ; naprężenie ; nośność

reinforced concrete bar ; reinforcement anchorage ; adhesion of reinforcement ; stress ; load capacity

156/330
Nr opisu: 0000007761
O elektrochemicznych metodach zwiększania trwałości konstrukcji żelbetowej.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 3, s. 134-139, bibliogr. 26 poz.

metoda elektrochemiczna ; konstrukcja żelbetowa ; ochrona katodowa ; ekstrakcja chlorków ; realkalizacja elektrochemiczna

electrochemical method ; reinforced concrete structure ; cathodic protection ; chloride extraction ; electrochemical realkalization

157/330
Nr opisu: 0000007759
O projekcie mostu przez Odrę w Krzyżanowicach.
[Aut.]: Jerzy** Śliwka, B. Burcek.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 1/2, s. 29-32, bibliogr. 3 poz.

budowa mostów ; betonowanie nawisowe ; projekt mostu

bridge construction ; overhanging concreting ; bridge design

158/330
Nr opisu: 0000008446
O przyczynach pęknięcia dolnego węzła gałęzi wieży kratowej.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 4, s. 184-187, bibliogr. 9 poz.

stalowa wieża kratowa ; pęknięcie ; uszkodzenie konstrukcji ; spoina ; wzmocnienie konstrukcji ; metoda radiologiczna ; obliczenia statyczne ; obliczenia wytrzymałościowe

steel lattice tower ; crack ; structural damage ; weld ; strengthening of construction ; radiological method ; static calculations ; strength calculations

159/330
Nr opisu: 0000009865
O zasadach ustawiania łożysk mostowych w celu zapewnienia swobody dylatacji.
[Aut.]: Jerzy** Weseli.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 10, s. 538-540, bibliogr. 1 poz.

łożysko mostowe ; dylatacja ; łożyskowanie ; most ukośny ; most łukowy

bridge bearing ; dilatation ; bearing mounting ; skew bridge ; arch bridge

160/330
Nr opisu: 0000009339
Określenie szybkości korozji zbrojenia w betonie na podstawie badań polaryzacyjnych.
[Aut.]: Tomasz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 8, s. 428-433, bibliogr. 25 poz.

zbrojenie betonu ; zagrożenie korozją ; korozja metali ; gęstość prądu korozyjnego ; opór polaryzacji ; badanie polaryzacyjne

concrete reinforcement ; corrosion risk ; corrosion test ; corrosion current density ; polarization resistance ; polarization research

161/330
Nr opisu: 0000086062
Przegląd światowych dokonań młodych badaczy w budownictwie.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 10, s. 560-562

Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; fib ; sympozjum

International Federation for Structural Concrete ; fib ; symposium

162/330
Nr opisu: 0000007760
Stan zagrożenia stalowej konstrukcji auli szkolnej.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 3, s. 126-129, bibliogr. 8 poz.

konstrukcja stalowa ; budynek użyteczności publicznej ; teren górniczy ; stan przedawaryjny ; uszkodzenie ; przekrycie dachowe ; badanie ultradźwiękowe ; złącze spawane

steel construction ; public building ; mining area ; imminent failure condition ; damage ; roof cover ; ultrasonic testing ; welded joint

163/330
Nr opisu: 0000007762
Uroczystości jubileuszowe 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 3, s. 168-169

Starosolski Włodzimierz ; budownictwo ; jubileusz

Starosolski Wlodzimierz ; building engineering ; jubilee

164/330
Nr opisu: 0000018600
W sprawie strunobetonowych płyt dwużebrowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2004 R. 60 nr 7, s. 394

płyta strunobetonowa ; płyta żebrowa ; artykuł recenzyjny

pre-tensioned slab ; ribbed slab ; scientific review

165/330
Nr opisu: 0000006344
70-lecie urodzin Profesora Włodzimierza Starosolskiego.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 11, s. 646-648

166/330
Nr opisu: 0000001517
Analiza sił w stropie zespolonym 2K w strefie połączenia prefabrykatów na obszarze działania momentów ujemnych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 1, s. 99-102, bibliogr. 7 poz.

167/330
Nr opisu: 0000004280
Badanie zespolonego stropu deskowego w skali naturalnej.
[Aut.]: Krzysztof Gromysz, Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 9, s. 522-526, bibliogr. 4 poz.

168/330
Nr opisu: 0000001519
Koncepcja nowej normy wzorcowej konstrukcji betonowych fib-Model Code 2005.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 1, s. 6-8, bibliogr. 1 poz.

169/330
Nr opisu: 0000012394
O cenach Polskich Norm.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 8, s. 468

170/330
Nr opisu: 0000001518
O obliczaniu ścian usztywniających budynków murowych na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan Kubica.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 1, s. 20-26, bibliogr. 13 poz.

171/330
Nr opisu: 0000005750
Ocena zagrożenia niskiej zabudowy mieszkalnej w rejonie Polkowic oddziaływaniami parasejsmicznymi.
[Aut.]: Andrzej** Wawrzynek, Zbigniew** Lipski, Jerzy* Pilśniak.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 10, s. 570-573, bibliogr. 12 poz.

172/330
Nr opisu: 0000001551
Podstawowe zasady projektowania budynków jednorodzinnych zagrożonych oddziaływaniem wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Andrzej** Wawrzynek, Jan Kubica, Zbigniew** Lipski.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 3, s. 132-134, bibliogr. 17 poz.

173/330
Nr opisu: 0000002716
Wpływ efektu P-delta na wytężenie prętów w kratowej konstrukcji podpory kanałów spalin.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 6, s. 347-350, bibliogr. 4 poz.

174/330
Nr opisu: 0000002715
Współpraca zewnętrznych ścian murowych z cegły ze stropami.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 6, s. 335-340, bibliogr. 6 poz.

175/330
Nr opisu: 0000001552
Wzmacnianie podłoża wbijanymi kolumnami kamiennymi. Przegląd doświadczeń śląskich.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 3, s. 123-126, bibliogr. 10 poz.

176/330
Nr opisu: 0000005749
Zastosowanie pali CFA do posadowienia obiektu na dawnym wysypisku śmieci.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 2003 R. 59 nr 10, s. 567-569, bibliogr. 8 poz.

177/330
Nr opisu: 0000000539
Analiza numeryczna konstrukcji murowej.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, Leszek Szojda.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 10, s. 578-581, bibliogr. 4 poz.

178/330
Nr opisu: 0000000545
Badania i ocena cech dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych usytuowanej w sąsiedztwie stadionu sportowego.
[Aut.]: Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki, Marek Salamak, Adam* Silarski.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 3/4, s. 188-192, bibliogr. 10 poz.

179/330
Nr opisu: 0000000543
Beton a środowisko - ważny aspekt zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 11 poz.

180/330
Nr opisu: 0000086064
Konstrukcje betonowe w XXI wieku - kongres fib, Osaka'2002.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 12, s. 704-706

181/330
Nr opisu: 0000000547
O błędach w rozwiązaniu stalowej konstrukcji budynku szkieletowego.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 5, s. 235-237, bibliogr. 4 poz.

182/330
Nr opisu: 0000000544
Porównanie technicznych metod wymiarowania płyt krzyżowo zbrojonych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 2, s. 97-100, bibliogr. 10 poz.

183/330
Nr opisu: 0000000540
Próba oceny podatności węzłów w systemach konstrukcyjnych z kształtowników giętych.
[Aut.]: Walter** Wuwer.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 10, s. 573-577, bibliogr. 7 poz.

184/330
Nr opisu: 0000000541
Sprężone pręty drewniane - badania i koncepcje zastosowań konstrukcyjnych.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk, Marek** Właszczuk.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 11, s. 647-651, bibliogr. 3 poz.

185/330
Nr opisu: 0000000546
Stany graniczne użytkowalności ustrojów płytowych w świetle PN-B-03264:1999 i PN-84/B-03264.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 5, s. 250-254, bibliogr. 2 poz.

186/330
Nr opisu: 0000000542
Wpływ niektórych współczynników materiałowych młodego betonu na temperatury twardnienia konstrukcji masywnych.
[Aut.]: Barbara Klemczak.
-Inż. i Bud. 2002 R. 58 nr 11, s. 641-644, bibliogr. 21 poz.

187/330
Nr opisu: 0000002368
Badania przebicia żelbetowych płyt zbrojonych balcami.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Z. Pająk, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 101-106, bibliogr. 16 poz.

188/330
Nr opisu: 0000001567
Konstrukcje drewniane wśród priorytetów działalności IABSE.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 10, s. 608-610, bibliogr. 3 poz.

189/330
Nr opisu: 0000002365
Nowe inicjatywy fib na szczeblu międzynarodowym i krajowym.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 1, s. 20-21

190/330
Nr opisu: 0000001573
O konstrukcji hełmów na wieżach trzech kościołów zabytkowych.
[Aut.]: Walter** Wuwer, Bernard Kowolik.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 10, s. 561-564

191/330
Nr opisu: 0000002123
O niektórych aspektach zagrożenia bezpieczeństwa budynków wysokich na terenach górniczych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 6, s. 301-305, bibliogr. 18 poz.

192/330
Nr opisu: 0000002035
O obliczaniu podatnych połączeń zakładowych na wkręty samowiercące.
[Aut.]: Walter** Wuwer.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 7, s. 415-419, bibliogr. 7 poz.

193/330
Nr opisu: 0000001898
PN-B-03340:1999 - nowa norma projektowania murowych konstrukcji zbrojonych.
[Aut.]: Jan Kubica, B. Lewicki.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 9, s. 521-527, bibliogr. 7 poz.

194/330
Nr opisu: 0000002307
Problemy oceny wytężenia konstrukcji budynków jednorodzinnych na terenach górniczych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Andrzej Cińcio.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 3, s. 168-170, bibliogr. 14 poz.

195/330
Nr opisu: 0000002031
Rozwój współpracy międzynarodowych stowarzyszeń działających w inżynierii budowlanej.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 7, s. 395-397, bibliogr. 3 poz.

196/330
Nr opisu: 0000002033
Transformacje systemu studiów na niektórych wydziałach budownictwa w ramach programu Tempus.
[Aut.]: E. Urbańska-Galewska, Stanisław** Majewski, W. Nowak, Z. Rusin.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 7, s. 398-401, bibliogr. 6 poz.

197/330
Nr opisu: 0000002369
Współczesne kierunki badań i zastosowań betonów wysokowartościowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 67-74, bibliogr. 13 poz.

198/330
Nr opisu: 0000002366
Wybrane problemy prezentacji graficznej prętów zbrojeniowych w programach CAD na przykładzie aplikacji BeStCAD.
[Aut.]: Marek Salamak, Adam* Silarski.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 122-123, bibliogr. 5 poz.

199/330
Nr opisu: 0000001570
Zgrzewanie oporowe garbowe złączy krzyżowych prętów zbrojeniowych ze stali St3S i 18G2A oraz ocena jakości złączy.
[Aut.]: Andrzej Klimpel, Aleksander Lisiecki, Artur Czupryński.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 10, s. 583-586, bibliogr. 8 poz.

200/330
Nr opisu: 0000002024
Badania dynamiczne nowego mostu przez Sołę w Żywcu z wykorzystaniem komputerowej rejestracji wyników.
[Aut.]: Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki, Marek Salamak, Zbigniew Opilski.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 9, s. 514-517, bibliogr. 6 poz.

201/330
Nr opisu: 0000005551
Badania laboratoryjne wpływu ściskania na nośność i odkształcalność ścian betonowych gęsto perforowanych poddanych ścinaniu.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 12, s. 678-679, bibliogr. 7 poz.

202/330
Nr opisu: 0000005453
Badanie skuteczności elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 1, s. 30-34, bibliogr. 15 poz.

203/330
Nr opisu: 0000005552
Badanie wpływu naprężeń rozciągających na intensywność procesów korozji stali zbrojeniowej.
[Aut.]: P. Falewicz, M. Klakocar-Ciepacz, S. Kuczkowska, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 12, s. 674-677, bibliogr. 10 poz.

204/330
Nr opisu: 0000002065
Efekty modyfikacji matrycy spoiwowej w betonach żwirowych.
[Aut.]: P. Stawiarski, Jan Ślusarek.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 8, s. 448-451, bibliogr. 8 poz.

205/330
Nr opisu: 0000002034
Inżynierska ocena górniczej skały płonnej.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 6, s. 314-316, bibliogr. 24 poz.

206/330
Nr opisu: 0000005452
Nośność i odkształcalność ścian betonowych gęsto perforowanych pod obciążeniem ściskającym - badania laboratoryjne.
[Aut.]: Ireneusz Jóźwiak.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 1, s. 37-42, bibliogr. 14 poz.

207/330
Nr opisu: 0000002030
Nowa norma projektowania konstrukcji murowych PN-B-03002:1999.
[Aut.]: B. Lewicki, Jan Kubica.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 9, s. 485-491, bibliogr. 14 poz.

208/330
Nr opisu: 0000002026
Ogólna ocena odporności budynków jednorodzinnych na wstrząsy górnicze.
[Aut.]: Andrzej** Wawrzynek, Zbigniew** Lipski, Jan** Fedorowicz.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 8, s. 422-426, bibliogr. 10 poz.

209/330
Nr opisu: 0000002032
Projekty badawcze KBN w dziedzinie budownictwa zakończone w 1999 roku.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 8, s. 413-415

210/330
Nr opisu: 0000005489
Renowacja pokrycia Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 3, s. 141-144, bibliogr. 6 poz.

211/330
Nr opisu: 0000005451
Skomputeryzowane stanowisko do badań nośności i odkształcalności elementów konstrukcji.
[Aut.]: Marianna** Glenszczyk.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 1, s. 46-48, bibliogr. 11 poz.

212/330
Nr opisu: 0000005550
Sztywność zginanych zakładkowych połączeń elementów cienkościennych na łączniki mechaniczne.
[Aut.]: Walter** Wuwer.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 12, s. 683-688, bibliogr. 6 poz.

213/330
Nr opisu: 0000005488
Wpływ dodatków chemicznych i domieszek mineralnych na wybrane właściwości mechaniczne betonów.
[Aut.]: Jan Ślusarek, P. Stawiarski.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 3, s. 163-165, bibliogr. 6 poz.

214/330
Nr opisu: 0000005487
Zastosowanie urządzenia DYZAG do wzmacniania podłoża metodą ciężkiego ubijania.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 2000 R. 56 nr 3, s. 174-175, bibliogr. 11 poz.

215/330
Nr opisu: 0000005163
EUROKODY - jak inni radzą sobie z tym problemem.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 7/8, s. 394-395, bibliogr. 1 poz.

216/330
Nr opisu: 0000004980
O wzmacnianiu żelbetowych konstrukcji elementami stalowymi.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 2, s. 81-84, bibliogr. 22 poz.

217/330
Nr opisu: 0000005161
O zabezpieczaniu zagrożonych korozją konstrukcji żelbetowych metodą elektrochemicznej realkalizacji.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 7/8, s. 434-437, bibliogr. 15 poz.

218/330
Nr opisu: 0000004972
Obciążenia termiczne jako przyczyna uszkodzeń w budynkach ścianowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 1, s. 32-36, bibliogr. 6 poz.

219/330
Nr opisu: 0000004979
Praca zespolonych stropów deskowych w kierunku poprzecznym.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 2, s. 103-108, bibliogr. 9 poz.

220/330
Nr opisu: 0000005162
Racjonalne użytkowanie energii w budynkach i systemach komunalnych. Informacja o międzynarodowym programie badawczym IEA - ECB&CS.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 7/8, s. 403-405

221/330
Nr opisu: 0000008501
Recenzja. [Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz. -Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 1, s. 54
[Praca recenzowana]: Structural analysis. A unified classical and matrix approach / [Aut.]: A. Ghali, A. M. Neville. London 1997

222/330
Nr opisu: 0000005243
Wybrane problemy naprawy posadzek antyelektrostatycznych.
[Aut.]: Marianna** Glenszczyk, H. Bobkiewicz.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 10, s. 559-562, bibliogr. 13 poz.

223/330
Nr opisu: 0000005048
Zmienność parametrów fizycznych styropianu a stan wilgotnościowy wybranych przegród.
[Aut.]: Jan Ślusarek, H. Garbalińska.
-Inż. i Bud. 1999 R. 55 nr 5, s. 284-286, bibliogr. 7 poz.

224/330
Nr opisu: 0000024441
40 lat Komitetu Nauki PZITB.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1998 nr 9, s. 452

225/330
Nr opisu: 0000024440
Konstrukcyjne betony cementowe nowych generacji.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1998 nr 9, s. 496-502, bibliogr. 28 poz.

226/330
Nr opisu: 0000024496
Mieszanina żużlowo-piaskowa jako podłoże gruntowe budowli.
[Aut.]: Andrzej** Soczawa.
-Inż. i Bud. 1998 nr 11, s. 644-646, bibliogr. 8 poz.

227/330
Nr opisu: 0000024313
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą doraźnego drenażu pionowego.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 160-164, bibliogr. 17 poz.

228/330
Nr opisu: 0000024301
Projekty badawcze KBN z zakresu budownictwa "własne" i "promotorskie" zakończone w 1997 roku.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 138-139

229/330
Nr opisu: 0000024497
Uwagi praktyczne dotyczące doraźnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1998 nr 11, s. 638-643, bibliogr. 20 poz.

230/330
Nr opisu: 0000024300
Uwarunkowania materiałowo-konstrukcyjne rozwiązań rurociągów na terenach górniczych.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 148-150, bibliogr. 8 poz.

231/330
Nr opisu: 0000026457
Geotechniczne problemy odwadniania wykopów.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1997 nr 4, s. 206-209, bibliogr. 3 poz.

232/330
Nr opisu: 0000026363
Hydrologia wód gruntowych.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1997 nr 1, s. 38-43, bibliogr. 11 poz.

233/330
Nr opisu: 0000026355
O nowe podejście do stanów granicznych obiektów budowlanych na terenach górniczych.
[Aut.]: M. Kawulok, Zdzisław* Sulimowski.
-Inż. i Bud. 1997 nr 2, s. 94-99, bibliogr. 13 poz.

234/330
Nr opisu: 0000026438
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe mostów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego.
[Aut.]: Andrzej** Radziecki, Marek Salamak.
-Inż. i Bud. 1997 R. 53 nr 6, s. 297-302, bibliogr. 6 poz.

235/330
Nr opisu: 0000026445
Temperatury twardnienia betonu wysokowartościowego.
[Aut.]: W. Kiernożycki, Jan Ślusarek, P. Freidenberg.
-Inż. i Bud. 1997 nr 5, s. 221-223, bibliogr. 8 poz.

236/330
Nr opisu: 0000026364
Współpraca w kierunku poprzecznym deskowych stropów zespolonych typu 2k.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1997 nr 1, s. 32-37, bibliogr. 9 poz.

237/330
Nr opisu: 0000035068
Jednostronne siły kontaktowe ławy fundamentowej i wygiętego podłoża górniczego.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Inż. i Bud. 1996 R. 52 [właśc. 53] nr 7, s. 423-426, bibliogr. 6 poz.

238/330
Nr opisu: 0000086063
Kotwy sprężone jako tymczasowe wzmocnienia budynków i podłoży w przejściowych stanach obciążenia.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1996 R. 53 nr 4, s. 219-223

239/330
Nr opisu: 0000035119
O niektórych uściśleniach obliczania płyt krzyżowo zbrojonych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1996 nr 10, s. 582

240/330
Nr opisu: 0000035070
O potrzebie uwzględniania wpływu nagrzania słonecznego w projektowaniu wielopolowych płyt żelbetowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1996 R. 52 [właść. 53] nr 7, s. 405-407, bibliogr. 2 poz.

241/330
Nr opisu: 0000034833
Płyty z betonu żywicznego na dna dyszowe filtrów pośpiesznych.
[Aut.]: Ryszard* Maćkowski.
-Inż. i Bud. 1996 R. 53 nr 2, s. 119-121, bibliogr. 6 poz.

242/330
Nr opisu: 0000034940
Projekty badawcze KBN zakończone w 1995 roku.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1996 R. 53 nr 6, s. 370-373

243/330
Nr opisu: 0000035071
Redukcja sił sejsmicznych wynikająca z dwufazowej współpracy kocioł-konstrukcja nośna.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
-Inż. i Bud. 1996 R. 52 [właśc. 53] nr 7, s. 413-414, bibliogr. 2 poz.

244/330
Nr opisu: 0000035095
Stany graniczne użytkowania konstrukcji żelbetowych w ujęciu komputerowym.
[Aut.]: Zdzisław* Sulimowski.
-Inż. i Bud. 1996 nr 8, s. 470-474, bibliogr. 11 poz.

245/330
Nr opisu: 0000035096
Wybrane problemy geotechniczne związane z budową autostrad na obszarze GOP.
[Aut.]: Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
-Inż. i Bud. 1996 nr 9, s. 534-538, bibliogr. 18 poz.

246/330
Nr opisu: 0000033027
Badania odporności betonu na zarysowania skurczowe.
[Aut.]: Wiesław** Zamorowski.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 7/8, s. 417-420

247/330
Nr opisu: 0000032881
Modele podłoża gruntowego i ich ocena.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, P. Jurczyk.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 98-104, bibliogr. 34 poz.

248/330
Nr opisu: 0000032879
Nośność żelbetowych elementów ściskanych i przekrojów ukośnych w ujęciu komputerowym.
[Aut.]: Zdzisław* Sulimowski.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 110-112, bibliogr. 4 poz.

249/330
Nr opisu: 0000032882
Nowa edycja programu ABC. Płyta do projektowania stropów żelbetowych i fundamentów.
[Aut.]: K. Grajek, Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 77-80, bibliogr. 2 poz.

250/330
Nr opisu: 0000032880
O badaniach i ocenie podłoża gruntowego.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 2, s. 107-109, bibliogr. 12 poz.

251/330
Nr opisu: 0000033026
O ograniczeniu hałasu od urządzeń chłodniczych w budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Tadeusz** Zakrzewski.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 7/8, s. 386-390, bibliogr. 11 poz.

252/330
Nr opisu: 0000032967
O roli KPRM w rozwoju mostownictwa w Polsce.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 4, s. 196-198, bibliogr. 7 poz.

253/330
Nr opisu: 0000033162
Płyta osiowo symetryczna w kontakcie z półprzestrzenią sprężystą za pośrednictwem jednostronnych więzów.
[Aut.]: Feliks** Andermann, Stanisław** Kempny.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 11, s. 594-596, bibliogr. 9 poz.

254/330
Nr opisu: 0000033106
Przykłady zastosowań kabli swobodnych do odnowy i modernizacji przęseł mostów betonowych.
[Aut.]: J. Biliszczuk, Cz. Machelski, J Onysyk, Jerzy** Śliwka.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 10, s. 540-543, bibliogr. 8 poz.

255/330
Nr opisu: 0000032948
Szczególne aspekty diagnostyki dachowych dźwigarów kablobetonowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Jacek Hulimka.
-Inż. i Bud. 1995 R. 52 nr 3, s. 163-167, bibliogr. 7 poz.

256/330
Nr opisu: 0000043487
Badania rygli systemu SBD.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 10, s. 455-458, bibliogr. 4 poz.

257/330
Nr opisu: 0000043251
Nośność żelbetowych przekrojów prostopadłych w ujęciu komputerowym.
[Aut.]: Zdzisław* Sulimowski.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 1/2, s. 28-35, bibliogr. 7 poz.

258/330
Nr opisu: 0000043252
O niektórych aspektach obliczeń stropów za pomocą programów komputerowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 1/2, s. 41-45, bibliogr. 3 poz.

259/330
Nr opisu: 0000043310
O właściwą interpretację pojęcia obciążeń stałych w normie obciążeń obiektów mostowych.
[Aut.]: Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 4, s. 171-173, bibliogr. 12 poz.

260/330
Nr opisu: 0000043452
O wymiarowaniu poduszek żwirowo-piaskowych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 8, s. 380-382, bibliogr. 18 poz.

261/330
Nr opisu: 0000043453
Odkształcalność odpadów górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 8, s. 377-380, bibliogr. 13 poz.

262/330
Nr opisu: 0000043420
Prefabrykowane strunobetonowe płyty stropowe PRE-SOL.
[Aut.]: J. F. Jullien, Andrzej** Malczyk.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 7, s. 324-325, bibliogr. 3 poz.

263/330
Nr opisu: 0000043253
Projektowanie zabezpieczeń ław fundamentowych od wpływów poziomych deformacji podłoża górniczego.
[Aut.]: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 1/2, s. 46-50, bibliogr. 7 poz.

264/330
Nr opisu: 0000043486
Śp. dr inż. Mieczysław Węgrzyn.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 10, s. 490

265/330
Nr opisu: 0000043365
Śp. Prof. dr inż. Stefan Kaufman (1894-1994).
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 5, s. 238-239

266/330
Nr opisu: 0000043454
Współczesne kierunki rozwoju geotechniki w Polsce.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 1994 R. 51 nr 8, s. 339-347, bibliogr. 59 poz.

267/330
Nr opisu: 0000044923
Analiza osiadań - metoda odkształceń.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 2, s. 70-74, bibliogr. 11 poz.

268/330
Nr opisu: 0000044918
Analiza wpływu skurczu betonu i zmian temperatury na stan naprężenia i odkształcenia w ścianach budynków wysokich z betonu lekkiego.
[Aut.]: Stanisław** Majewski, H. Raszka.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 1, s. 22-25, bibliogr. 7 poz.

269/330
Nr opisu: 0000045071
Moduł odkształcenia gruntu.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 10, s. 432-435, bibliogr. 21 poz.

270/330
Nr opisu: 0000044919
Program do obliczania wpływu wymuszenia kinematycznego na budynki o konstrukcji ścianowej.
[Aut.]: Zdzisław** Trojan.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 1, s. 13-14, bibliogr. 3 poz.

271/330
Nr opisu: 0000045015
Sympozjum na temat zastosowania betonów wysokiej wytrzymałości.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 9, s. 388-389

272/330
Nr opisu: 0000045070
Zależności korelacyjne cech plastyczności gruntów spoistych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 10, s. 435-436, bibliogr. 6 poz.

273/330
Nr opisu: 0000045014
Zastosowanie betonów wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach szkieletowych.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 1993 R. 50 nr 9, s. 363-366, bibliogr. 17 poz.

274/330
Nr opisu: 0000052369
Analiza osiadań - metodą naprężeń.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 302-304, bibliogr. 10 poz.

275/330
Nr opisu: 0000052333
Analiza przyczyn katastrofy masztu w Gabinie.
[Aut.]: Jerzy** Niewiadomski, Józef** Głąbik, Ireneusz** Grochowski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 9, s. 349-352

276/330
Nr opisu: 0000052342
Analiza ustroju nośnego skrzydła zachodniego Zamku Średniego w Malborku.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz, Jacek Hulimka.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 276-279, bibliogr. 2 poz.

277/330
Nr opisu: 0000052344
Czynniki decydujące o dokładności oceny osiadań fundamentu.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 3, s. 87-89, bibliogr. 21 poz.

278/330
Nr opisu: 0000052373
Dobór zbrojenia elementów rozciąganych osiowo z warunku szerokości rozwarcia rys..
[Aut.]: Zdzisław* Sulimowski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 4, s. 118-120, bibliogr. 4 poz.

279/330
Nr opisu: 0000052371
Drgania żelbetowych wież wyciągowych.
[Aut.]: Mieczysław** Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 7, s. 230-233, bibliogr. 8 poz.

280/330
Nr opisu: 0000052339
Numeryczna analiza współdziałania budynku z podłożem poddanym działaniu poziomych odkształceń górniczych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 288-293, bibliogr. 18 poz.

281/330
Nr opisu: 0000052337
O inne spojrzenia na projektowanie płyt żelbetowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 494-497

282/330
Nr opisu: 0000052366
O niezmienności kształtu rusztu fundamentowego na podłożu poddanym działaniu poziomych odkształceń górniczych.
[Aut.]: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 286-288, bibliogr. 5 poz.

283/330
Nr opisu: 0000052374
O powstaniu Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i działalności w latach 1952-1957.
[Aut.]: Stefan** Kaufman.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 9, s. 358-360

284/330
Nr opisu: 0000052340
O stalowych chłodniach kominowych.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 283-285, bibliogr. 14 poz.

285/330
Nr opisu: 0000052341
Ocena konstrukcyjna koncepcji zabezpieczeń zachodniej ściany Zamku Średniego w Malborku.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 280-282, bibliogr. 3 poz.

286/330
Nr opisu: 0000052370
Pomnik Górnikom Kopalni "Wujek" w Katowicach.
[Aut.]: Andrzej* Grzybowski, J. Polak.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 7, s. 227-230

287/330
Nr opisu: 0000052335
Program ABC-Płyta.
[Aut.]: K. Grajek, Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 487-489

288/330
Nr opisu: 0000052336
Program wspomagający kształtowanie mostów betonowych wykonywanych na łukach trasy metodą nasuwania podłużnego.
[Aut.]: Jerzy** Weseli.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 490-492, bibliogr. 4 poz.

289/330
Nr opisu: 0000052368
Propagacja rysy w betonie pod wpływem obciążenia cyklicznego.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 297-299, bibliogr 3 poz.

290/330
Nr opisu: 0000052367
Przestrzenna praca statyczna budynków ścianowych posadowionych na osiadającym terenie górniczym.
[Aut.]: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 293-296, bibliogr. 4 poz.

291/330
Nr opisu: 0000052338
Przykłady programów komputerowych.
[Aut.]: Stanisław** Kempny.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 500, bibliogr. 2 poz.

292/330
Nr opisu: 0000052372
Uszkodzenia i naprawy żelbetowych wież wyciągowych.
[Aut.]: Mieczysław** Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 4, s. 107-109, bibliogr. 9 poz.

293/330
Nr opisu: 0000052343
Zasady projektowania hal stalowych na terenach górniczych.
[Aut.]: Marian* Kazek, Jerzy** Niewiadomski.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 8, s. 272-276, bibliogr. 10 poz.

294/330
Nr opisu: 0000052334
Zestaw programów profesjonalno-badawczych do obliczeń budynków o konstrukcji ścianowej na terenach górniczych.
[Aut.]: Feliks** Andermann, Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Inż. i Bud. 1992 R. 49 nr 12, s. 484-486, bibliogr. 6 poz.

295/330
Nr opisu: 0000053567
Analiza stanów granicznych nośności zespolonych żelbetowych elementów zginanych.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 2, s. 62-66, bibliogr. 13 poz.

296/330
Nr opisu: 0000053564
Badania zakotwienia metalowej części osłony bezpieczeństwa reaktora jądrowego.
[Aut.]: Andrzej** Malczyk.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 1, s. 35-37, bibliogr. 3 poz.

297/330
Nr opisu: 0000053573
O obliczaniu zakotwień w betonie.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 3, s. 90-99, bibliogr. 27 poz.

298/330
Nr opisu: 0000053604
O twórczym poszukiwaniu współczesnej koncepcji architektury sakralnej w Polsce (na przykładzie kościoła w Zakopanem-Olczy).
[Aut.]: Józef* Gawłowski.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 4/5, s. 133-138

299/330
Nr opisu: 0000053581
Projekt i realizacja mostu granicznego przez dolinę Olzy w Cieszynie.
[Aut.]: Józef** Głomb, Jerzy** Weseli, Andrzej** Radziecki, Jerzy** Śliwka.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 9, s. 331-335, bibliogr. 5 poz.

300/330
Nr opisu: 0000053566
Projektowanie konstrukcji z wykorzystaniem programów systemu MAPRET.
[Aut.]: Stanisław** Majewski.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 1, s. 12-15

301/330
Nr opisu: 0000053583
Rola inżyniera w nowej rzeczywistości gospodarczej.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 12, s. 463-465

302/330
Nr opisu: 0000053568
Stateczność trzonu masztu z odciągami.
[Aut.]: Ireneusz** Grochowski.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 2, s. 60-62, bibliogr. 4 poz.

303/330
Nr opisu: 0000053572
Uszkodzenia i naprawa basenu kąpielowego na terenie górniczym.
[Aut.]: Mariusz* Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 3, s. 100-102, bibliogr. 8 poz.

304/330
Nr opisu: 0000053582
Współczesne tendencje w projektowaniu mostów z betonu.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 7, s. 253-255, bibliogr. 9 poz.

305/330
Nr opisu: 0000067311
Zastosowanie podkładek elastycznych w konstrukcjach prefabrykowanych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Ireneusz Jóźwiak.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 8, s. 296-301

306/330
Nr opisu: 0000053565
Zmiana zasad obliczania płyt żelbetowych na przebicie. Nowe przepisy CEP-FIP MC90 i ich geneza.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1991 R. 48 nr 1, s. 17-21, bibliogr. 7 poz.

307/330
Nr opisu: 0000059847
Budowa mostu przez Sołę w Oświęcimiu.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 134-137, bibliogr. 10 poz.

308/330
Nr opisu: 0000059848
Budownictwo na Śląsku w międzywojennym dwudziestoleciu Polski.
[Aut.]: Stefan** Kaufman.
-Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 116-122, bibliogr. 9 poz.

309/330
Nr opisu: 0000059992
Jeszcze raz o uszkodzeniach strunobetonowych dzwigarów dachowych typu SBS.
[Aut.]: Mieczysław** Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 10, s. 379-382, bibliogr. 9 poz.

310/330
Nr opisu: 0000059846
Przyspieszeniowe spektra odpowiedzi parasejsmicznego oddziaływania górniczego.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
-Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 146-147

311/330
Nr opisu: 0000060155
Stefan Kaufman - 96 lat. Historia życia, historia stulecia.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 4/5, s. 115-116

312/330
Nr opisu: 0000059989
Wzmacnianie prętów stalowych obciążonych osiowo.
[Aut.]: Ireneusz** Grochowski.
-Inż. i Bud. 1990 R. 47 nr 10, s. 354-357, bibliogr. 7 poz.

313/330
Nr opisu: 0000060483
Badania pośrednie w mechanice konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 19-24, bibliogr. 4 poz.

314/330
Nr opisu: 0000060485
Geotechniczne problemy rekonstrukcji budynków.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 9, s. 343-345, bibliogr. 6 poz.

315/330
Nr opisu: 0000060492
Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji budowlanych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 10/12, s. 387-389

316/330
Nr opisu: 0000060481
Nośność i podatność połączeń warstw w ścianach trójwarstwowych.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Adam** Zybura.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 9, s. 320-323, bibliogr. 5 poz.

317/330
Nr opisu: 0000060482
O obliczaniu stalowych tężnikow słupów.
[Aut.]: Ireneusz** Grochowski.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 34-39, bibliogr. 7 poz.

318/330
Nr opisu: 0000060486
Obliczenie dylatacji podziemnych budowli liniowych na terenach górniczych.
[Aut.]: H. Pierzchała, Adam** Nowakowski.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 9, s. 338-342, bibliogr. 22 poz.

319/330
Nr opisu: 0000060484
Odpowiedzialność projektanta w rozpoznawaniu podłoża budowli.
[Aut.]: Marian** Bella, Z. Dąbrowski.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 10-12

320/330
Nr opisu: 0000061100
Recenzja. [Aut.]: Adam* Król. -Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 3 okł.
[Praca recenzowana]: Bauen in Bergschadengebieten / J. A. Ledwoń. Berlin 1987

321/330
Nr opisu: 0000060487
XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1989 R. 46 nr 1, s. 40-42

322/330
Nr opisu: 0000064276
Analiza obliczeniowa wybranych budynków wielkopłytowych poddanych wpływom wstrząsów górniczych w LGOM.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski, Zdzisław** Trojan, K. Dratwa.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 10, s. 374-376, bibliogr. 4 poz.

323/330
Nr opisu: 0000064278
Aspekty trwałości w projektowaniu mostów z betonu.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 7/8, s. 279-282, bibliogr. 8 poz.

324/330
Nr opisu: 0000064279
Badanie żelbetowych elementów przestrzennych.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Włodzimierz** Starosolski.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 6, s. 215-219, bibliogr. 8 poz.

325/330
Nr opisu: 0000064282
Przykłady awarii i uszkodzeń silosów aluminiowych.
[Aut.]: Józef** Głąbik, Mieczysław** Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 3, s. 101-104, bibliogr. 15 poz.

326/330
Nr opisu: 0000064681
Recenzja. [Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz. -Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 7/8, s. 301
[Praca recenzowana]: Stahlbetonbrucken / Ch. Menn. Wien - New York 1986

327/330
Nr opisu: 0000064283
Skala oceny odporności istniejących budynków na wpływ wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Zbigniew** Lipski.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 3, s. 95-98, bibliogr. 3 poz.

328/330
Nr opisu: 0000064277
Uszkodzenia dźwigarów strunobetonowych SBS-90/18 systemu FF.
[Aut.]: Mieczysław** Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 10, s. 367-368, bibliogr. 4 poz.

329/330
Nr opisu: 0000064281
Wzmacnianie bloków fundamentów młotów przez sprężenie.
[Aut.]: Mieczysław** Węgrzyn.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 4, s. 121-122, bibliogr. 5 poz.

330/330
Nr opisu: 0000064280
XXXIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Inż. i Bud. 1988 R. 45 nr 4, s. 153-155

stosując format:
Nowe wyszukiwanie