Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ MOR GEOTECH
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/39
Nr opisu: 0000133676
Dostojny Jubilat Profesor zwyczajny, wielokrotny Doctor Honoris Causa Eugeniusz Dembicki i jego ścisłe relacje ze śląskim ośrodkiem geotechniki.
[Aut.]: Joanna Bzówka, M. Gryczmański, J. Pieczyrak.
-Inż. Mor. Geotech. 2019 R. 40 nr 6, s. 307-309

Dembicki Eugeniusz ; działalność naukowo-badawcza ; geotechnika

Dembicki Eugeniusz ; scientific-research activities ; geotechnics

2/39
Nr opisu: 0000132650
Wpływ temperatury na ściśliwość mieszaniny gruntu drobnoziarnistego i popiołu lotnego.
[Aut.]: Karolina Knapik-Jajkiewicz, J. Kocon.
-Inż. Mor. Geotech. 2019 R. 40 nr 1, s. 28-31, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mieszanka gruntowo-popiołowa ; ściśliwość ; wpływ temperatury

soil-fly ash mixture ; compressibility ; temperature influence

3/39
Nr opisu: 0000127604
Infrastruktura transportowa - referat generalny.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2018 R. 39 nr 3, s. 161-165, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

infrastruktura transportowa ; budownictwo komunikacyjne ; wzmocnienie podłoża ; nasyp drogowy ; materiał odpadowy ; mieszanina popiołowo-żużlowa ; zużyte opony

transport infrastructure ; road engineering ; soil strengthening ; embankment ; waste material ; ash-slag mixture ; scrap tire rubber

4/39
Nr opisu: 0000124025
Projektowanie uszczelnienia dna wykopu wykonanego w technologii jet grouting.
[Aut.]: G. Modoni, A. Flora, S. Lirer, Maciej Ochmański, P. Croce.
-Inż. Mor. Geotech. 2018 R. 39 nr 2, s. 83-99, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wykop ; uszczelnienie dna ; jet grouting ; projektowanie ; ciągłość ; bezpieczeństwo ; prawdopodobieństwo

excavation ; bottom plug ; jet grouting ; design ; continuity ; safety ; probability

5/39
Nr opisu: 0000121994
Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego "Analizy i doświadczenia w geoinżynierii", Gliwice, 5 kwietnia 2017.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2017 R. 38 nr 3, s. 143-144

geoinżynieria ; sprawozdanie konferencyjne

geoengineering ; conference report

6/39
Nr opisu: 0000121993
Zautomatyzowany model numeryczny służący do kontroli procesu drążenia tunelu tarczą EPB.
[Aut.]: Maciej Ochmański, Joanna Bzówka, G. Modoni.
-Inż. Mor. Geotech. 2017 R. 38 nr 6, s. 290-304, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

drążenie tunelu ; tarcza EPB ; podłoże gruntowe ; model numeryczny

tunnel boring ; EPB shield ; subsoil ; numerical model

7/39
Nr opisu: 0000106025
Jak należy porównywać efektywność zastosowania georusztów wykorzystywanych do stabilizacji ziaren kruszywa niezwiązanych chemicznie?. Cz. 2.
[Aut.]: Jacek Kawalec, C. D. Hall.
-Inż. Mor. Geotech. 2016 nr 2, s. 92-97. Punktacja MNiSW 6.000

8/39
Nr opisu: 0000109284
XVI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice, 5-6 maja 2016.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2016 nr 5, s. 315-316

Politechnika Śląska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report

9/39
Nr opisu: 0000103479
Analiza zjawiska rozchodzenia się drgań powodowanych przez udarowe wzmacnianie podłoża gruntowego.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 247251, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

10/39
Nr opisu: 0000101206
Analizy numeryczne tunelu ze sklepieniem wstępnym wykonanym w technologii iniekcji strumieniowej.
[Aut.]: Maciej Ochmański, Joanna Bzówka, G. Modoni.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 406-413, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

tunel ; iniekcja strumieniowa ; analiza numeryczna

tunnel ; jet injection ; numerical analysis

11/39
Nr opisu: 0000098966
Jak należy porównywać efektywność zastosowania georusztów wykorzystywanych do stabilizacji ziaren kruszywa niezwiązanych chemicznie?. Cz. 1.
[Aut.]: Jacek Kawalec, C. D. Hall.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 1, s. 33-39. Punktacja MNiSW 6.000

12/39
Nr opisu: 0000105708   
Koncepcja autorskiego stanowiska do badań gęstości objętościowej gruntów niespoistych oraz analiza efektywności suszenia w kuchence mikrofalowej.
[Aut.]: M. Grymowicz, Małgorzata Jastrzębska.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 885-881, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

grunt niespoisty ; gęstość objętościowa ; stanowisko badawcze ; zagęszczanie gruntu ; suszenie gruntu

cohesionless soil ; bulk density ; experimental stand ; soil compaction ; soil drying

13/39
Nr opisu: 0000101456
Polska Norma a Eurokod - porównanie toku projektowego turbiny wiatrowej pod kątem zestawienia obciążeń od wiatru i analizy posadowienia.
[Aut.]: Marcin* Ćwirko, Małgorzata Jastrzębska.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 536-541, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

elektrownia wiatrowa ; polska norma ; Eurokod ; odnawialne źródła energii ; turbina wiatrowa ; posadowienie

wind power plant ; Polish standard ; Eurocode ; renewable energy sources ; wind turbine ; foundation

14/39
Nr opisu: 0000098573
Przewidywanie średnic kolumn iniekcyjnych przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Maciej Ochmański, Joanna Bzówka, G. Modoni.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 2, s. 94-106, bibliogr 43 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wzmocnienie podłoża ; iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; średnica kolumny ; predykcja ; sztuczna sieć neuronowa

soil strengthening ; jet injection ; jet grouting column ; columns diameter ; prediction ; artificial neural network

15/39
Nr opisu: 0000101191
Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na prekonsolidację otoczenia gruntowego.
[Aut.]: Piotr* Kanty, Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 437-441, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

16/39
Nr opisu: 0000101462
Wpływ modyfikacji warunków gruntowych na redukcję drgań w podłożu gruntowym oraz zwiększenie wydajności podczas pogrążania grodzic metodą wibracyjną.
[Aut.]: A. Jaroń, Małgorzata Jastrzębska.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 389-395, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

grodzica stalowa ; pogrążanie ; metoda wibracyjna

sheet pile ; pile driving ; vibration method

17/39
Nr opisu: 0000101207
Wybrane techniki wzmacniania słabego podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 416-423, bibliogr. 73 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wzmocnienie gruntu ; konsolidacja gruntu ; kolumna kamienna ; kolumna DSM ; kolumna iniekcyjna

soil strengthening ; subsoil consolidation ; stone column ; DSM column ; jet grouting column

18/39
Nr opisu: 0000101476
Wybrane właściwości fluidalnego popiołu lotnego przeznaczonego do wzmacniania podłoża gruntowego.
[Aut.]: Karolina Knapik.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 413-416, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

popiół lotny ; wzmocnienie podłoża ; mieszanka popiołowo-gruntowa

fly ash ; soil strengthening ; fly ash-soil mixture

19/39
Nr opisu: 0000101911
Wykorzystanie kryterium stateczności Hilla w analizie deformacji nasypu na podłożu górniczym.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 266-271, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

20/39
Nr opisu: 0000101208
XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa Gliwice - Szczyrk, 7-8 maja 2015.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 4, s. 641-642

Politechnika Śląska ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Silesian University of Technology ; building engineering ; conference report

21/39
Nr opisu: 0000101463
Zastosowanie nietypowych konstrukcji wsporczych pod instalacje fotowoltaiczne oraz sposoby optymalizacji ich posadowienia na przykładzie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
[Aut.]: Bartosz* Piotrowicz, Małgorzata Jastrzębska.
-Inż. Mor. Geotech. 2015 nr 3, s. 497-500, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

fotowoltaika ; ogniwo fotowoltaiczne ; tracker ; posadowienie ; Śląski Ogród Botaniczny ; konstrukcja wsporcza

photovoltaics ; photovoltaic cell ; tracker ; foundation ; Silesian Botanical Garden ; supporting structure

22/39
Nr opisu: 0000092953
Badanie nośności pojedynczej kolumny kamiennej formowanej w technologii wymiany dynamicznej. Wyniki badań polowych.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 4, s. 302-305, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

wzmocnienie podłoża ; wymiana dynamiczna ; nośność gruntu ; obciążenie kolumny ; badanie polowe

soil strengthening ; dynamic replacement ; bearing capacity ; column load ; field test

23/39
Nr opisu: 0000092956
Propagacja drgań powstających podczas wbijania pali.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec, Stefan Pradelok.
-Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 4, s. 291-295. Punktacja MNiSW 6.000

24/39
Nr opisu: 0000095877
Wspomnienie o doc. dr. inż. Bogdanie Kawalcu, prof. WST w Katowicach (1939-2014).
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 6, s. 634-635. Punktacja MNiSW 6.000

Kawalec Bogdan ; wspomnienie pośmiertne

Kawalec Bogdan ; obituary

25/39
Nr opisu: 0000093554
XIV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 8-9 maja 2014.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2014 nr 4, s. 332-333

budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

building engineering ; conference report

26/39
Nr opisu: 0000088876
Badania polowe kształtu wbijanych kolumn kamiennych z wykorzystaniem metody elektrooporowej.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień, Piotr* Kanty.
-Inż. Mor. Geotech. 2013 nr 4, s. 523-527, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

kolumna kamienna ; badanie polowe ; kształt kolumn kamiennych ; tomografia elektrooporowa

stone column ; field test ; shape of the stone columns ; resistivity tomography

27/39
Nr opisu: 0000089177
XIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 9-10 maja 2013.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2013 nr 4, s. 328-329

Wydział Budownictwa ; budownictwo ; sprawozdanie konferencyjne

Faculty of Civil Engineering ; building engineering ; conference report

28/39
Nr opisu: 0000079178
Badania polowe kształtu kolumn formowanych metodą wymiany dynamicznej.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień.
-Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 426-432, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wymiana dynamiczna ; kolumna wbijana ; podłoże budowlane

dynamic replacement ; driven column ; construction subsurface

29/39
Nr opisu: 0000110126
Modelowanie rozchodzenia się drgań powodowanych konsolidacją dynamiczną w ujęciu MES.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 352-357, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

geotechnika ; drgania ; MES

geotechnics ; vibrations ; FEM

30/39
Nr opisu: 0000075841
Wady i zalety aparatu bezpośredniego ścinania i aparatu trójosiowego ściskania w badaniach słabego gruntu spoistego obciążanego cyklicznie.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska.
-Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 344-348, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

słaby ił ; obciążenie cykliczne ; aparat trójosiowy ; aparat bezpośredniego ścinania

feeble clay ; cyclic load ; direct shear apparatus ; triaxial apparatus

31/39
Nr opisu: 0000080328
Wybrane zagadnienia zastosowania iniekcji strumieniowej.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Anna* Juzwa, Lidia* Wanik.
-Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, s. 514-519, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

iniekcja strumieniowa ; kolumna iniekcyjna ; podłoże gruntowe

jet injection ; jet grouting column ; subsoil

32/39
Nr opisu: 0000079181
Wymiar fraktalny i pudełkowy w opisie geometrii kolumn iniekcyjnych.
[Aut.]: Lidia* Wanik.
-Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 4, 432-434, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

33/39
Nr opisu: 0000080323
XII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice - Szczyrk, 10-11 maja 2012.
[Aut.]: Joanna Bzówka.
-Inż. Mor. Geotech. 2012 nr 5, s. 637-638. Punktacja MNiSW 4.000

konferencja naukowa ; budownictwo

conference ; building industry

34/39
Nr opisu: 0000068702
Stabilizacja podłoża z wykorzystaniem georusztów.
[Aut.]: Jacek Kawalec.
-Inż. Mor. Geotech. 2010 nr 4, s. 523-531, bibliogr. 14 poz.

35/39
Nr opisu: 0000068703   
Warianty posadowienia budynku ho-telowego w okolicach Warszawy i w Gdańsku.
[Aut.]: Małgorzata Jastrzębska, J. Hodor.
-Inż. Mor. Geotech. 2010 nr 4, s. 501-506, bibliogr. 5 poz.

36/39
Nr opisu: 0000062583
Metodyka określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w terenie wysokogórskim.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Andrzej** Soczawa.
-Inż. Mor. Geotech. 2006 nr 2, s. 87-93, bibliogr. 12 poz.

37/39
Nr opisu: 0000062584
Stany graniczne w projektowaniu geotechnicznym.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. Mor. Geotech. 2006 nr 6, s. 350-357, bibliogr. 16 poz.

38/39
Nr opisu: 0000020163
Wały przeciwpowodziowe w ujęciu geotechnicznym.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Inż. Mor. Geotech. 1999 nr 2, s. 82-87, bibliogr. 49 poz.

39/39
Nr opisu: 0000089306
Modelowanie wybranych problemów geotechnicznych metodą elementów skończonych z wykorzystaniem programu obliczeniowego CRISP'93.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Inż. Mor. Geotech. 1998 nr 3, s. 122-126

stosując format:
Nowe wyszukiwanie