Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INŻ APAR CHEM
Liczba odnalezionych rekordów: 199Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/199
Nr opisu: 0000101008   
Analysis of the pressure drop calculation method impact on the accuracy of the experimental results in the Koflo static mixer.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 4, s. 201-203, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

mieszalnik statyczny ; spadek ciśnienia ; CFD

static mixer ; pressure drop ; CFD

2/199
Nr opisu: 0000096784   
Drag reduction in the flow of CuO based nanofluid.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Michał* Drzazga, Marcin Lemanowicz, Grzegorz Dzido.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 1, s. 8-9, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

opór przepływu ; nanopłyn ; CuO ; CTAC ; NaSal ; redukcja oporów przepływu

flow resistance ; nanofluid ; CuO ; CTAC ; NaSal ; drag reduction

3/199
Nr opisu: 0000098553   
Impact of the ultrasonic preconditioning onto sedimentation process.
[Aut.]: R. Sancewicz, Marcin Lemanowicz, Andrzej Gierczycki, Mateusz* Garbulowski.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 2, s. 46-47, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sedymentacja ; prekondycjonowanie ; agregacja ; ultradźwięki ; polimer termoczuły ; flokulacja

sedimentation ; preconditioning ; aggregation ; ultrasounds ; thermosensitive polymer ; flocculation

4/199
Nr opisu: 0000098559   
Numerical method effect on pressure drop estimation in the Koflo static mixer.
[Aut.]: Magdalena Stec, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 2, s. 48-50, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

mieszalnik statyczny ; spadek ciśnienia ; Koflo ; przepływ burzliwy

static mixer ; pressure drop ; Koflo ; turbulent flow

5/199
Nr opisu: 0000101001   
Rozkład wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych za pomocą sztucznych mokradeł.
[Aut.]: Ewa Felis, Adam Sochacki, Monika* Nowrotek, Korneliusz** Miksch.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 4, s. 154-156, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

farmaceutyki ; inhibitor korozji ; sztuczne mokradło

pharmaceuticals ; corrosion inhibitor ; artificial wetlands

6/199
Nr opisu: 0000100662   
Toksykologiczna ocena procesu fotolitycznego oczyszczania strumieni wodnych zawierających wybrane substancje priorytetowe oraz związki farmaceutyczne.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Mariusz Dudziak, Edyta Kudlek, Gabriela Kamińska.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 3, s. 67-68, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

mikrozanieczyszczenia organiczne ; fotoliza ; test MICROTOX

organic micropollutants ; photolysis ; MICROTOX test

7/199
Nr opisu: 0000107842
Wspomnienie - Doc. dr inż. Jerzy Wojciechowski - w 20-tą rocznicę śmierci.
[Aut.]: Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 5, s. 227

Wojciechowski Jerzy ; inżynieria chemiczna ; wspomnienie pośmiertne

Wojciechowski Jerzy ; chemical engineering ; obituary

8/199
Nr opisu: 0000100664   
Wstępne badania hydrauliki współprądowego, półkowego absorbera z pianą dynamiczną.
[Aut.]: P. Sarre, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 3, s. 117-118, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

kolumna półkowa ; piana dynamiczna ; powierzchnia międzyfazowa ; opory przepływu ; wymiana masy

shelf column ; dynamic froth ; interfacial area ; pressure drop ; mass transfer

9/199
Nr opisu: 0000100663   
Wykorzystanie sztucznego światła słonecznego do usuwania wybranych farmaceutyków ze środowiska wodnego.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Ewa Felis.
-Inż. Apar. Chem. 2015 R. 54 nr 3, s. 109-110, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

diklofenak ; sulfametoksazol ; rozkład fotolityczny ; system Solarbox

diclofenac ; sulfamethoxazole ; photolytic degradation ; Solarbox system ; removal ; usuwanie

10/199
Nr opisu: 0000107843
Z żałobnej karty. W dniu 5 czerwca 2014 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Michał Palica.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2014 R. 53 nr 4, s. 213-214

Palica Michał ; inżynieria chemiczna ; wspomnienie pośmiertne

Palica Michał ; chemical engineering ; obituary

11/199
Nr opisu: 0000088911   
Numerical simulation of nanofluid flow in small diameter pipe.
[Aut.]: Marcin Lemanowicz, Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, M. Witkowski, Michał* Drzazga.
-Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 6, s. 541-542, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

nanopłyny ; spadek ciśnienia ; CFD

nanofluids ; pressure drop ; CFD

12/199
Nr opisu: 0000088095   
Wytwarzanie nanocząstek srebra i miedzi w elektromagnetycznym polu mikrofalowym.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Andrzej* Jarzębski, Mateusz* Korpyś, Piotr Markowski.
-Inż. Apar. Chem. 2013 R. 52 nr 5, s. 415-416, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

nanocząstki ; pole mikrofalowe ; nanocząstka srebra ; nanocząstka miedzi

nanoparticles ; microwave field ; silver nanoparticle ; copper nanoparticle

13/199
Nr opisu: 0000070103   
Badania filtracji ciśnieniowej i wirowej zawiesiny flotokoncentratu węglowego po dodaniu flokulantu i jego sonifikacji.
[Aut.]: Michał** Palica, N. Obrochta, B. Rozmus, A. Tlałka.
-Inż. Apar. Chem. 2012 R. 51 nr 1, s. 4-7, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

filtracja ciśnieniowa ; flotokoncentrat ; sonifikacja ; filtracja wirowa ; flokulant

pressure filtration ; flotoconcentrate ; sonication ; centrifugal filtration ; flocculant

14/199
Nr opisu: 0000072093   
Impact of flocculant dose onto fractal dimension of titanium white, kaolin clay and chalk aggregates.
[Aut.]: Marcin Lemanowicz, M. Lapczyk, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2012 R. 51 nr 1, s. 8-9, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymiar fraktalny ; flokulacja ; rozkład ziarnowy ; agregacja ; HarFA

fractal dimension ; flocculation ; particle size distribution ; aggregation ; HarFA

15/199
Nr opisu: 0000074642   
Preparation of metal oxide-water nanofluids by two-step method.
[Aut.]: Michał* Drzazga, Marcin Lemanowicz, Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2012 R. 51 nr 5, s. 213-215, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

nanopłyny ; rozkład ziarnowy ; potencjał zeta

nanofluids ; particle size distribution ; zeta potential

16/199
Nr opisu: 0000067754   
Model neuronowy wpływu jonów fluorkowych i fluorokrzemianowych na skład ziarnowy struwitu wytwarzanego w sposób ciągły na drodze krystalizacji z reakcją chemiczną w krystalizatorze DT MSMPR.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, N. Hutnik, A. Matynia.
-Inż. Apar. Chem. 2011 R. 50 nr 5, s. 88-89, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

jony fosforanowe ; struwit ; krystalizacja ; oczyszczanie ścieków

phosphate ions ; struvite ; crystallization ; wastewater treatment

17/199
Nr opisu: 0000067749   
Rozwiązanie technologiczno-aparaturowe do odzyskiwania fosforanów (V) ze ścieku z przemysłu nawozowego na drodze ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną.
[Aut.]: A. Matynia, B. Wierzbowska, M. Hutnik, A. Mazieńczuk, A. Kozik, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2011 R. 50 nr 5, s. 72-73, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przemysł nawozowy ; krystalizacja ; struwit ; ścieki przemysłowe

fertilizer industry ; crystallization ; struvite ; industrial wastewater

18/199
Nr opisu: 0000070518   
Charakterystyka przewodnictwa cieplnego nanopłynów zawierających cząstki Al2O3.
[Aut.]: J. Bakalarz, Jan* Thullie, Łukasz* Kurowski, T. Wiśniowski, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 6, s. 21-23, bibliogr. 25 poz.

współczynnik przewodzenia ciepła ; estymacja ; nanopłyny ; nanocząstki ; Al2O3

thermal conductivity coefficient ; estimation ; nanofluids ; nanoparticles ; Al2O3

19/199
Nr opisu: 0000058439   
Kryterium wystąpienia oscylacji temperaturowo-stężeniowych w reaktorach chemicznych.
[Aut.]: Marek* Berezowski.
-Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 4, s. 16-19, bibliogr. 2 poz.

samowzbudne oscylacje ; kaskada ; reaktor zbiornikowy ; reaktor rurowy ; złoże stałe

self-excited oscillations ; cascade ; tank reactor ; tube reactor ; fixed bed

20/199
Nr opisu: 0000062664   
Określenie efektywnego współczynnika przewodnictwa cieplnego nanopłynów za pomocą wzorów analitycznych.
[Aut.]: M. Stanek, Michał* Drzazga, Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 6, s. 24-27, bibliogr. 22 poz.

przewodnictwo cieplne ; wzór analityczny

thermal conductivity ; analytical formula

21/199
Nr opisu: 0000056756   
Wpływ mechanizmu agregacji na położenie "okna flokulacji" w procesach spagirycznych prowadzonych w zbiorniku z mieszadłem turbinowym.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz.
-Inż. Apar. Chem. 2010 R. 49 nr 1, s. 43-44, bibliogr. 8 poz.

flokulacja ; agregacja ; proces spagiryczny

flocculation ; aggregation ; turbine stirrer

22/199
Nr opisu: 0000049596   
Badania wpływu mieszania na rozmiary agregatów ciała stałego zawieszonych w cieczy.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 135-137, bibliogr. 13 poz.

mieszalnik obrotowy ; jednostkowa moc mieszania ; agregat z kulek lateksu ; flokulant polimerowy ; średnia Sautera

rotary mixer ; unit mixing power ; latex spheres aggregate ; polymer flocculant ; Sauter mean diameter

23/199
Nr opisu: 0000049598   
Charakterystyki czasowe przesycenia w roztworach wodnych i wodno-alkoholowych witaminy C podczas procesu izohydrycznej krystalizacji okresowej.
[Aut.]: B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski, N. Hutnik, A. Matynia.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 161-165, bibliogr. 29 poz.

witamina C ; przesycenie ; etanol ; metanol ; krystalizator okresowego działania

vitamin C ; supersaturation ; ethanol ; methanol ; batch cooling crystallizer

24/199
Nr opisu: 0000049597   
Destylacja reaktywna - stosowane modele procesowe i rozwiązania aparaturowe.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maksymilian* Gądek.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 138-145, bibliogr. 50 poz.

destylacja reaktywna ; model matematyczny ; aparatura ; zastosowanie

reactive distillation ; mathematical model ; apparatus ; application

25/199
Nr opisu: 0000050919   
Strącanie i krystalizacja struwitu z rozcieńczonych roztworów wodnych w krystalizatorze typu DTM o działaniu ciągłym ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem.
[Aut.]: A. Matynia, R. Liszka, T. Ciesielski, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 4, s. 83-84, bibliogr. 9 poz.

struwit ; strącanie ; krystalizacja ; strumienica ; sprężone powietrze

struvite ; precipitation ; crystallization ; jet pump ; compressed air

26/199
Nr opisu: 0000051241   
Wpływ jonów cynku na jakość kryształów struwitu wydzielanego z wodnych roztworów rozcieńczonych w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej.
[Aut.]: M. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 5, s. 38-39, bibliogr. 8 poz.

struwit ; ciągła krystalizacja strąceniowa ; jony cynku

struvite ; continuous reaction crystallization ; zinc (II) ions

27/199
Nr opisu: 0000050918   
Wpływ jonów potasu na jakość kryształów struwitu wydzielanego w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej.
[Aut.]: N. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 4, s. 54-55, bibliogr. 7 poz.

struwit ; ciągła krystalizacja strąceniowa ; jony potasu

struvite ; continuous reaction crystallization ; potassium ions

28/199
Nr opisu: 0000050920   
Wpływ parametrów procesowych ciągłej krystalizacji masowej na rozkład rozmiarów produktu w układzie witamina C - etanol - woda.
[Aut.]: B. Wierzbowska, N. Hutnik, J. Koralewska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 4, s. 132-133, bibliogr. 12 poz.

witamina C ; etanol ; krystalizator DT MSMPR ; rozkład rozmiarów kryształów

vitamin C ; ethanol ; DT MSMPR crystallizer ; crystal size distribution (CSD)

29/199
Nr opisu: 0000051242   
Zastosowanie krystalizatora o działaniu ciagłym ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem do odzyskiwania jonów fosforanowych z roztworów rozcieńczonych.
[Aut.]: A. Matynia, R. Liszka, T. Ciesielski, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 5, s. 75-76, bibliogr. 9 poz.

struwit ; krystalizator ; strumienica ; strącanie ; sprężone powietrze ; jony fosforanowe

struvite ; crystallizer ; jet pump ; precipitation ; compressed air ; phosphate ions

30/199
Nr opisu: 0000049595   
Zmiany biochemicznych właściwości osadu czynnego pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
[Aut.]: Ewa Felis, S. Ledakowicz, Korneliusz** Miksch.
-Inż. Apar. Chem. 2009 R. 48 nr 3, s. 42-43, bibliogr. 7 poz.

diklofenak ; ibuprofen ; naproksen ; aktywność dehydrogenazy ; EC50 ; osad czynny

diclofenac ; ibuprofen ; naproxen ; dehydrogenase activity ; EC50 ; activated sludge

31/199
Nr opisu: 0000036676
Przybliżona formuła analityczna określająca przewodnictwo cieplne nanopłynów.
[Aut.]: Jan* Thullie, Łukasz* Kurowski, Klaudia* Chmiel-Kurowska.
-Inż. Apar. Chem. 2008 R. 47 nr 1, s. 13-15, bibliogr. 11 poz.

nanopłyny ; nanocząstki ; współczynnik przewodzenia ciepła

nanofluids ; nanoparticles ; thermal conductivity coefficient

32/199
Nr opisu: 0000031619
Badania procesu chłodzenia wody i hydrauliki dwustopniowej chłodni wody obiegowej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Dominik* Bania.
-Inż. Apar. Chem. 2007 R. 46 nr 4/5, s. 65-68, bibliogr. 8 poz.

chłodnia dwustopniowa ; woda obiegowa ; efektywność procesu chłodzenia ; hydraulika ; wymiana masy

two-stage cooling tower ; circulation water ; cooling process effectivenes ; hydraulics ; mass transfer

33/199
Nr opisu: 0000028638
Redukcja oporów przepływu cieczy w rurach.
[Aut.]: Ewa* Kostrzewa, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2007 R. 46 nr 3, s. 14-17, bibliogr. 19 poz.

przepływ cieczy w rurach ; redukcja oporów przepływu ; substancje redukujące opory przepływu ; DRA

liquid flow in pipes ; drag reduction ; drag reducting agents ; DRA

34/199
Nr opisu: 0000023434
Badania zjawiska osiadania cząstek w poziomym transporcie pneumatycznym.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, K. Płaneta, A. Sokół.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 18-21, bibliogr. 6 poz.

transport pneumatyczny ; sedymentacja cząstek ; transport poziomy

pneumatic transport ; particle sedimentation ; horizontal transport

35/199
Nr opisu: 0000021023
Ciągła metoda otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wiesław** Szeja, F. Wołosiuk, M. Glados.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 8 poz.

estry ; estryfikacja ; transestryfikacja

esters ; esterification ; transesterification

36/199
Nr opisu: 0000036560
Gliwicka szkoła inżynierii chemicznej - wspomnienie osobiste.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5, s. 29-33

Politechnika Śląska ; inżynieria chemiczna ; wspomnienia ; Hobler Tadeusz

Silesian University of Technology ; chemical engineering ; memories ; Hobler Tadeusz

37/199
Nr opisu: 0000032640
Krystalizacja z reakcją chemiczną strącania hydroksyapatytu w krystalizatorze DTM ze strumienicą o wstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania.
[Aut.]: J. Koralewska, K. Matynia, K. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4s, s. 87

38/199
Nr opisu: 0000032644
Modelowanie składu ziarnowego struwitu otrzymywanego w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, J. Koralewska, K. Matynia, B. Wierzbowska.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5s, s. 115

39/199
Nr opisu: 0000032643
Odzyskiwanie jonów fosforanowych przez strącanie i krystalizację struwitu w krystalizatorze DTM ze strumienicą o wstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania.
[Aut.]: J. Koralewska, K. Matynia, B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5s, s. 67

40/199
Nr opisu: 0000021022
Otrzymywanie estrów alkilowych wyższych kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Wiesław** Szeja, Jan** Hehlmann, M. Glados, F. Wołosiuk.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 16-20, bibliogr. 14 poz.

estry ; wyższe kwasy tłuszczowe ; transestryfikacja ; biopaliwo

esters ; long chain fatty acids ; transesterification ; biofuel

41/199
Nr opisu: 0000023430
Początki inżynierii chemicznej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Jan** Bandrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 5, s. 17-18

Politechnika Śląska ; Wydział Chemiczny ; inżynieria chemiczna

Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry ; chemical engineering

42/199
Nr opisu: 0000023431
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Bandrowski (1928-2006).
[Aut.]: Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 3-5

Bandrowski Jan ; Politechnika Śląska ; Wydział Chemiczny ; wspomnienie pośmiertne

Bandrowski Jan ; Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry ; obituary

43/199
Nr opisu: 0000032641
Próby oszacowania szybkości wzrostu kryształów witaminy C.
[Aut.]: B. Wierzbowska, J. Koralewska, K. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4s, s. 152

44/199
Nr opisu: 0000023433
Przegląd metod chłodzenia procesorów komputerowych.
[Aut.]: Marcin Lemanowicz, Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 10-15, bibliogr. 17 poz.

procesor komputerowy ; odbiór ciepła ; chłodzenie powietrzem ; obieg cieczy ; ciepłowód

computer processor ; heat removal ; air cooling ; liquid circuit ; heatpipe

45/199
Nr opisu: 0000036558
W dniu 9 stycznia 2006 zmarł w wieku 82 lat prof. zw. dr had. inż. Józef Zabłocki.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 1/2, s. 10-11

Zabłocki Józef ; wspomnienie pośmiertne ; Politechnika Śląska ; Wydział Chemiczny

Zabłocki Józef ; obituary ; Silesian University of Technology ; Faculty of Chemistry

46/199
Nr opisu: 0000021021
Wpływ wybranych parametrów geometrycznych mieszalnika na czas makro mieszania.
[Aut.]: Tomasz Gmerek, Piotr Synowiec, Joanna* Bigda.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 11-15, bibliogr. 3 poz.

parametry geometryczne ; mieszalnik ; makromieszanie

geometrical parameters ; mixing tank ; macromixing

47/199
Nr opisu: 0000032642
Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na jednostkową moc strugi zasilającej w krystalizatorze DTM o wstępującym ruchu zawiesiny w komorze mieszania.
[Aut.]: Z. Bechtold, M. Małasińska, K. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4s, s. 13

48/199
Nr opisu: 0000023432
Zastosowanie elementów nauczania dystansowego w nauczaniu inżynierii chemicznej.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 6, s. 6-9, bibliogr. 18 poz.

nauczanie na odległość ; inżynieria chemiczna ; platforma zdalnej edukacji

distance learning ; chemical engineering ; remote education platform

49/199
Nr opisu: 0000021020
Zastosowanie fal ultradźwiękowych w procesach inżynierii chemicznej.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido.
-Inż. Apar. Chem. 2006 R. 45 nr 4, s. 7-10, bibliogr. 22 poz.

fala ultradźwiękowa ; inżynieria chemiczna ; koagulacja ; agregat ciała stałego

ultrasonic wave ; chemical engineering ; coagulation ; solid aggregate

50/199
Nr opisu: 0000018505
Badania procesów powstawania i rozpadu agregatów ciała stałego w mieszalnikach.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2005 R. 44 nr 5s, s. 22-

51/199
Nr opisu: 0000014126
Dekantacja wirowa zawiesin pogalwanicznych.
[Aut.]: Michał** Palica, Wojciech Pudło.
-Inż. Apar. Chem. 2005 R. 44 nr 4, s. 20-21, bibliogr. 7 poz.

dekantacja wirowa ; zawiesina pogalwaniczna ; wilgotność osadu

centrifugal decantation ; post-galvanized suspension ; sediment moisture

52/199
Nr opisu: 0000014128
Modelowanie odwodnienia zawiesiny flotokoncentratu węglowego na drodze filtracji ciśnieniowej.
[Aut.]: Michał** Palica, Wojciech Pudło.
-Inż. Apar. Chem. 2005 R. 44 nr 4, s. 22-23, bibliogr. 8 poz.

filtracja ciśnieniowa ; flotokoncentrat węglowy ; modelowanie

pressure filtration ; coal flotation concentrate ; modelling

53/199
Nr opisu: 0000015089
Absorpcja w kolumnie o sterowanym prześwicie.
[Aut.]: Jan** Hehlmann.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 54-55, bibliogr. 7 poz.

54/199
Nr opisu: 0000015094
Autotermiczne połączenie reakcji egzo- i endotermicznych.
[Aut.]: Alicja Kocur.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 79-80, bibliogr. 18 poz.

55/199
Nr opisu: 0000015105
Badania charakterystycznych parametrów i oporów przepływu czynnika gazowego przez złoże kompozytowe.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, E. Pietrasik, Dominik* Bania.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 60-61, bibliogr. 7 poz.

56/199
Nr opisu: 0000015107
Badania spadków ciśnienia w łuku złożonego transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 131-132, bibliogr. 2 poz.

57/199
Nr opisu: 0000009362
Czas przebywania kryształów w krystalizatorze fluidalnym z idealną klasyfikacją.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 50-51, bibliogr. 4 poz.

krystalizacja fluidalna ; czas przebywania

fluidized bed crystallization ; residence time

58/199
Nr opisu: 0000015108
Destylacja w kolumnie z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga, Bernard* Marcinkiewicz.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 56-57, bibliogr. 8 poz.

59/199
Nr opisu: 0000015109
Hydraulika kolumny z półkami o regulowanym prześwicie.
[Aut.]: Krzysztof Kiraga, Jan** Hehlmann.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 77-78, bibliogr. 6 poz.

60/199
Nr opisu: 0000015110
Mieszanie gazów w mieszalniku statycznym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Bogusław* Sąsiadek, Edyta* Kujawska, J. Zasępa.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 64-65, bibliogr. 6 poz.

61/199
Nr opisu: 0000009359
Otrzymywanie struwitu w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej.
[Aut.]: A. Matynia, J. Koralewska, B. Wierzbowska, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 34-36, bibliogr. 14 poz.

struwit ; strącanie ; krystalizacja ; kinetyka ; krystalizator DTB MSMPR

struvite ; precipitation ; crystallization ; kinetics ; DTB MSMPR crystallizer

62/199
Nr opisu: 0000009360
Oznaczanie metodą CFD rozkłądu prędkości w krystalizatorach typu DTM.
[Aut.]: Piotr Synowiec, J. Bigda.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.

mieszalnik ; prędkość osiowa ; pompowanie ; wydajność ; CFD

mixer ; axial velocity ; pumping ; productivity ; CFD

63/199
Nr opisu: 0000015113
Procesy absorpcyjne w kolumnach z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga, Wojciech Mokrosz, Edyta* Kujawska.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 58-59, bibliogr. 5 poz.

64/199
Nr opisu: 0000009358
Przesycenie roztworów w procesie strącania soli trudno rozpuszczalnych.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 19-20, bibliogr. 7 poz.

strącanie ; współczynnik aktywności ; współczynnik osmotyczny ; dihydrat siarczanu(VI) wapnia ; odpady

precipitation ; activity coefficient ; osmotic coefficient ; calcium sulphate dihydrate ; wastes

65/199
Nr opisu: 0000008447
Recenzja. [Aut.]: Andrzej** Mianowski. -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 2, s. 26-27
[Praca recenzowana]: Wstęp do chemii materiałów / H. Bala. Warszawa 2003

chemia ; materiałoznawstwo ; recenzja

chemistry ; materials science ; review

66/199
Nr opisu: 0000015115
Specyficzne złoża kompozytowe - badania konwekcyjnego suszenia surogatów paliwowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, E. Pietrasik, Dominik* Bania.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 62-63, bibliogr. 6 poz.

67/199
Nr opisu: 0000009361
Uwarunkowania krystalizacji próżniowej trioksanu.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, K. Makal.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 4/5, s. 45-47, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja próżniowa ; trioksan ; koszt wytwarzania

vacuum crystallization ; trioxane ; total costs

68/199
Nr opisu: 0000015116
Wielokrotne cykliczne stany ustalone w RFR przy wymuszonych oscylacjach temperaturowych.
[Aut.]: Alicja Kocur, Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 81-82, bibliogr. 8 poz.

69/199
Nr opisu: 0000015117
Wnikanie ciepła w pierścieniowym koncentrycznym wymienniku ciepła.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski, Jan** Hehlmann, J. Węgrzyn-Jodkowska, Maciej* Jodkowski.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 21-22, bibliogr. 6 poz.

70/199
Nr opisu: 0000015118
Wysokosprawny odpylacz odśrodkowy z śrubowym kanałem separacyjnym.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski.
-Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 3s, s. 23-24, bibliogr. 7 poz.

71/199
Nr opisu: 0000001521
Badania sorpcyjno-sedymentacyjnych właściwości haloizytowych substancji mineralnych.
[Aut.]: Henryk** Merta, M. Stechman.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 23-24, bibliogr.10 poz.

72/199
Nr opisu: 0000001520
Intensyfikacja mechanicznego odwadniania zawiesin fosfogipsu.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek, Grzegorz Dzido.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 27-28, bibliogr.12 poz.

73/199
Nr opisu: 0000001522
Modelowanie rozdziału zawiesin tworzących ściśliwe osady o różnej podatności na ciśnienie.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 9 poz.

74/199
Nr opisu: 0000018863
Modyfikacja równania Kyncha dla zawiesin haloizytu w wodzie.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, M. Stechman, Stanisław** Sulwiński.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 5s, s. 14-15, bibliogr. 3 poz.

75/199
Nr opisu: 0000001545
Nowe rodzaje mezoporowatych sit molekularnych. Otrzymywanie i właściwości.
[Aut.]: R. Buhl, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 2, s. 10-13, bibliogr. 12 poz.

76/199
Nr opisu: 0000002641
Obliczenia zmian ciśnienia statycznego gazu w strefie nieustalonego ruchu cząstek poziomego transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 4, s. 20-22, bibliogr. 3 poz.

77/199
Nr opisu: 0000003193
Porównanie biologicznych i konwencjonalnych metod oczyszczania powietrza.
[Aut.]: Jan* Thullie, Alicja Kocur, K. Chmiel, Michał** Palica, P. Tatoj.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 3, s. 9-13, bibliogr. 34 poz.

78/199
Nr opisu: 0000002640
Współczynnik dyfuzji w fazie gazowej. Porównanie wybranych korelacji.
[Aut.]: Jan* Thullie, Mariola* Bodzek.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 4, s. 12-15, bibliogr. 18 poz.

79/199
Nr opisu: 0000000529
Badania hydrauliki odpylacza z zamkniętym, śrubowym kanałem separacyjnym.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4, s. 14-19, bibliogr. 9 poz.

80/199
Nr opisu: 0000028703
Badania mieszalnika wibracyjnego.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4s, s. 47-48, bibliogr. 8 poz.

81/199
Nr opisu: 0000003943
Intensywne odwadnianie zneutralizowanej zawiesiny pogalwanicznej. Cz. 1: Dekantacja wirowa.
[Aut.]: Michał** Palica, P. Skiba, A. Tatarczuk.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 5, s. 10-13, bibliogr. 9 poz.

82/199
Nr opisu: 0000003934
Intensywne odwadnianie zneutralizowanej zawiesiny pogalwanicznej. Cz. 2: Filtracja ciśnieniowa.
[Aut.]: Michał** Palica, P. Skiba, A. Tatarczuk.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 6, s. 15-19, bibliogr. 9 poz.

83/199
Nr opisu: 0000004599
Recenzja. [Aut.]: Jan* Thullie. -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 2, s. 26-27
[Praca recenzowana]: Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów / M. Palica, J. Kocurek. Gliwice 2001

84/199
Nr opisu: 0000004600
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 2, s. 25-26
[Praca recenzowana]: Mechanika płynów w inżynierii środowiska / Z. Orzechowski, J. Trywer, R. Zarzycki. Warszawa 2001

85/199
Nr opisu: 0000000531
Wpływ zmian temperatury mieszaniny reakcyjnej na pracę reaktora rewersyjnego.
[Aut.]: Jan* Thullie, Alicja Kocur.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 18-24, bibliogr. 24 poz.

86/199
Nr opisu: 0000000533
Wykorzystanie metod CFD w określaniu warunków hydraulicznych pracy krystalizatora.
[Aut.]: Piotr Synowiec, J. Bigda, Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 9-12, bibliogr.14 poz.

87/199
Nr opisu: 0000000530
Wykorzystanie modelu przepływu jednorodnego w obliczeniach charakterystyki pionowego transportu pneumatycznego w strefie nieustalonego ruchu cząstek.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek, Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4, s. 10-14, bibliogr. 10 poz.

88/199
Nr opisu: 0000003945
Wykorzystanie pakietu gPROMS do modelowania wybranych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.
[Aut.]: K. Chmiel, E. Sobierska, Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 5, s. 18-22, bibliogr. 5 poz.

89/199
Nr opisu: 0000000532
Wysokosprawny odpylacz odśrodkowy z zamkniętym kanałem śrubowym - prognoza sprawności odpylania - ujęcia alternatywne.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 3, s. 13-17, bibliogr.12 poz.

90/199
Nr opisu: 0000002056
Badania nad powiększeniem skali reaktora do prowadzenia redukcji tlenków azotu na sorbencie węglowym AKP.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 5-9, bibliogr. 13 poz.

91/199
Nr opisu: 0000002245
Badanie stopnia zmieszania w krystalizatorze zbiornikowym o działaniu ciągłym.
[Aut.]: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 5-9, bibliogr. 13 poz.

92/199
Nr opisu: 0000002357
Komputerowe narzędzia inżynierii ochrony środowiska.
[Aut.]: Jan* Thullie, Monika* Kurpas, Wiesław** Szeja.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 1, s. 3-17, bibliogr. 11 poz.

93/199
Nr opisu: 0000002246
Krystalizacja - nowe możliwości przemysłowego wykorzystania.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 17-23, bibliogr. 7 poz.

94/199
Nr opisu: 0000001861
Podstawowe wskaźniki projektowe krystalizacji fluidalnej.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 33-34, bibliogr. 17 poz.

95/199
Nr opisu: 0000002060
Prof. dr inż. Władysław Mróz.
[Aut.]: Karol** Machej.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 3-4

96/199
Nr opisu: 0000001864
Przegląd i ocena równań kinetycznych dla celów obliczeniowo-projektowych procesu krystalizacji masowej.
[Aut.]: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 17-18, bibliogr. 10 poz.

97/199
Nr opisu: 0000004582
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 2, s. 27-28
[Praca recenzowana]: Gospodarka odpadami medycznymi / J. W. Wandrasz. Poznań 2000

98/199
Nr opisu: 0000004584
Recenzja. [Aut.]: Jan** Hehlmann. -Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 6, s. III okł., 28
[Praca recenzowana]: Sedymentacja zawiesin. Zasady i projektowanie / J. Bandrowski, H. Merta, J. Zioło. Gliwice 2001

99/199
Nr opisu: 0000001862
Utylizacja ciekłych odpadów przemysłowych na drodze krystalizacji.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 31-32, bibliogr. 2 poz.

100/199
Nr opisu: 0000011480
Wielokrotne stany stacjonarne w układzie cieplnie sprzężonych heterogenicznych przeciwprądowych reaktorów rurowych.
[Aut.]: Marek* Berezowski, A. Grabski.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 13

101/199
Nr opisu: 0000001866
Wprowadzenie do VII Sympozjum "Krystalizacja Przemysłowa".
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 5-6

102/199
Nr opisu: 0000001863
Współkrystalizacja śladowych ilości jonów metali z siarczanem potasu.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 27-28, bibliogr. 12 poz.

103/199
Nr opisu: 0000001865
Wstępne przygotowanie roztworów dla procesów wyparnego zatężenia i krystalizacji.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 5, s. 13-14, bibliogr. 3 poz.

104/199
Nr opisu: 0000002054
Wyznaczanie średnie zastępczych kryształów sedymentujących w wodnych roztworach nasyconych.
[Aut.]: Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 3, s. 9-12, bibliogr. 10 poz.

105/199
Nr opisu: 0000002008
Zachowanie się zawiesin ciało stałe - ciecz w mieszalnikach wibracyjnych.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Jan* Thullie.
-Inż. Apar. Chem. 2001 R. 40 nr 4, s. 24-26, bibliogr. 21 poz.

106/199
Nr opisu: 0000005640
Badanie dynamiki procesu adsorpcji mocznika na złożu jonitowym.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Robak, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 4/5, s. 10-13, bibliogr. 10 poz.

107/199
Nr opisu: 0000005639
Heat and mass transfer bibliography - Polish works (1998-1999).
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 4/5, s. 21-25

108/199
Nr opisu: 0000002076
Komputerowa inżynieria procesowa - aspekty edukacyjne.
[Aut.]: Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 3-6, bibliogr. 12 poz.

109/199
Nr opisu: 0000005568
Modelowanie kinetyki złożonych procesów chemicznych z użyciem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 12-15, bibliogr. 13 poz.

110/199
Nr opisu: 0000005567
Numeryczna symulacja rozdziału zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji i kompresji osadu.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 19-24, bibliogr. 19 poz.

111/199
Nr opisu: 0000002077
Pomiar szerokości strefy metastabilnej wodnych roztworów soli za pomocą chłodzenia naturalnego.
[Aut.]: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 10-14, bibliogr. 6 poz.

112/199
Nr opisu: 0000008525
Recenzja. [Aut.]: Stefan** Baj. -Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3, s. 25
[Praca recenzowana]: Technologia podstawowych syntez organicznych / [Aut.]: E. Grzywa, J. Molenda. Warszawa 2000

113/199
Nr opisu: 0000005507
Rozkład ciśnienia statycznego w strefie nieustalonego ruchu cząstek w pionowym transporcie pneumatycznym.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido, Jan* Thullie, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 12 poz.

114/199
Nr opisu: 0000005569
Usuwanie dwutlenku siarki i chlorowodoru z gazów spalinowych w trójczynnikowym złożu fluidalnym.
[Aut.]: Wojciech* Olczyk, Janusz** Wandrasz.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 9-12, bibliogr. 10 poz.

115/199
Nr opisu: 0000036554
Wpływ nawilżenia złóż naturalnych na opory przepływu.
[Aut.]: Michał** Palica, Klaudia* Chmiel.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 3s, s. 102-103, bibliogr. 5 poz.

116/199
Nr opisu: 0000005508
Wysokosprawny odpylacz odśrodkowy z zamkniętym kanałem śrubowym.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski, R. Kubica.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 2, s. 9-13, bibliogr. 16 poz.

117/199
Nr opisu: 0000005130
Algorytm projektowania osadników z wypełnieniem na bazie badań doświadczalnych.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 4, s. 6-9, bibliogr. 5 poz.

118/199
Nr opisu: 0000005016
Charakterystyka pionowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich o szerokim spektrum uziarnienia.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, Michał** Palica, Grzegorz Dzido, M. Gołąb.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 20-23, bibliogr. 10 poz.

119/199
Nr opisu: 0000005018
Dyspergowanie pigmentów w dissolverach - mieszalnikach rozdrabniających.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, R. Adamek.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.

120/199
Nr opisu: 0000005294
Europejski projekt promujący nowoczesne narzędzia komputerowe - CAPE.NET.
[Aut.]: T. Perris, Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 6, s. 3-6, bibliogr. 3 poz.

121/199
Nr opisu: 0000005017
Ocena możliwości rozdziału zawiesin bimodalnych w procesie sedymentacji konwencjonalnej i cienkowarstwowej.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 5 poz.

122/199
Nr opisu: 0000011418
Problemy modelowania reaktorów rurowych kaskadą reaktorów zbiornikowych.
[Aut.]: Marek* Berezowski, P. Ptaszek, A. Ptaszek.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 3, s. 11-13

123/199
Nr opisu: 0000005131
Prof. zw. dr inż. Stanisław Ochęduszko 1899-1969.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 4, s. 3-4

124/199
Nr opisu: 0000005201
PURE - nowy projekt sieciowy Unii Europejskiej.
[Aut.]: Jan* Thullie, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 5, s. 5-12, bibliogr. 12 poz.

125/199
Nr opisu: 0000008503
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 1, s. 28
[Praca recenzowana]: Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura / [Aut.]: J. Warych. Warszawa 1998

126/199
Nr opisu: 0000005129
Testy filtracji ciśnieniowej wybranych nadaw odpadowych z dodatkiem flokulantu CARBAFLOCK F-106.
[Aut.]: Michał** Palica, Helena** Smyczek, L. Więcław-Solny, I. Zielińska.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 4, s. 18-24, bibliogr. 11 poz.

127/199
Nr opisu: 0000005074
Wykorzystanie metody Nyvlta do pomiaru współczynnika przenikania ciepła.
[Aut.]: Karol** Machej, Helena** Smyczek, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 3, s. 7-10, bibliogr. 3 poz.

128/199
Nr opisu: 0000004981
Wyrównanie profilu prędkości w aparatach przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Bernard* Marcinkiewicz.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 1, s. 16-21, bibliogr. 8 poz.

129/199
Nr opisu: 0000077028
Zachowanie się gazów kopalnianych w procesie permeacji przez membranę płaską z poliamidu 6 i moduł kapilarny z polimetylopentenu.
[Aut.]: A. Pilch-Kowalczyk, Barbara* Białecka, J. Kulawski.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 3, s. 14-20, bibliogr. 9 poz.

membrana ; gaz kopalniany ; wzbogacanie ; metan ; permeacja gazowa

membrane ; mine gas ; enrichment ; methane ; gas permeation

130/199
Nr opisu: 0000024266
Dezorganizacja trietyloaminy przy użyciu złoża filtracyjnego ze zrębów drzewnych.
[Aut.]: Michał** Palica, J. Waluś.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 1, s. 8-10, bibliogr. 11 poz.

131/199
Nr opisu: 0000024460
Konstrukcja i projektowanie odpylacza cyklonowego z wirującą przegrodą separacyjną i dolnym odbiorem gazu oczyszczonego.
[Aut.]: T. Chmielniak, Andrzej** Bryczkowski.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 5, s. 14-17, bibliogr. 14 poz.

132/199
Nr opisu: 0000024510
Możliwości zastosowania laserowej analizy ziarnowej dla celów badawczych i przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 6, s. 19-23, bibliogr. 14 poz.

133/199
Nr opisu: 0000024459
Przetwarzanie danych pomiarowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Karol** Machej, Krzysztof Piotrowski.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 5, s. 6-10, bibliogr. 13 poz.

134/199
Nr opisu: 0000024461
Uproszczony sposób określania składu ziarnowego produktu z krystalizatora fluidalnego.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 5, s. 18-20, bibliogr. 22 poz.

135/199
Nr opisu: 0000024381
Wytwarzanie średniokrystalicznego chlorku sodu w krystalizatorze typu DDT.
[Aut.]: Piotr Synowiec, D. Łuczkowska.
-Inż. Apar. Chem. 1998 R. 37 nr 3, s. 27-31, bibliogr. 6 poz.

136/199
Nr opisu: 0000026365
Opracowanie metody optymalnego doboru wysokosprawnych osadników z wypełnieniem na podstawie doświadczalnych badań osadników.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 1, s. 3-8, bibliogr. 4 poz.

137/199
Nr opisu: 0000026449
Podział zawiesin ze względu na możliwość zagęszczania w osadnikach z wypełnieniem oraz analiza czynników wpływających na proces sedymentacji cienkowarstwowej.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Jan** Hehlmann, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 3, s. 3-7, bibliogr. 26 poz.

138/199
Nr opisu: 0000026510
Rury poliestrowo-szklane dla przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Kazimierz* Walczak, Henryk* Rydarowski, K. Czaplicka.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 4, s. 27-30, bibliogr. 3 poz.

139/199
Nr opisu: 0000026392
Wirówki dla potrzeb krystalizacji masowej z roztworu.
[Aut.]: D. Łuczkowska, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 19 poz.

140/199
Nr opisu: 0000026566
Wpływ nieustalonego ruchu cząstek na położenie charakterystyki pionowego transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Jerzy** Raczek, Grzegorz Dzido, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 5, s. 21-24, bibliogr. 3 poz.

141/199
Nr opisu: 0000026511
Wykorzystanie sieci neuronowych do opracowania danych pomiarowych w krystalizacji masowej.
[Aut.]: Karol** Machej.
-Inż. Apar. Chem. 1997 R. 36 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 9 poz.

142/199
Nr opisu: 0000034899
Badania skuteczności odsiarczania metodą mokrą z zastosowaniem współprądowej kolumny z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz.
-Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 3, s. 3-8, bibliogr. 14 poz.

143/199
Nr opisu: 0000034863
Projektowanie osadników z wypełnieniem. Cz. 1: Parametry projektowe i technologiczne osadników płytowych i rurowych oraz ich klasyfikacja.
[Aut.]: Henryk** Merta.
-Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 2, s. 3-10, bibliogr. 21 poz.

144/199
Nr opisu: 0000035122
Ultrafiltracja emulsji lateksowych.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
-Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 6, s. 12-19, bibliogr. 25 poz.

145/199
Nr opisu: 0000034815
Wykorzystanie metody Mersmanna do empirycznego wyznaczania przybliżonej zależności.
[Aut.]: Karol** Machej, Katarzyna* Słuszniak.
-Inż. Apar. Chem. 1996 R. 35 nr 1, s. 9-11, bibliogr. 4 poz.

146/199
Nr opisu: 0000032857
Absorpcja tlenków siarki w procesach spalania fluidalnego.
[Aut.]: Adam* Łuckoś.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 1, s. 13-18, bibliogr. 53 poz.

147/199
Nr opisu: 0000033153
Analiza modeli osadników z wypełnieniem.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 6, s. 9-18, bibliogr. 12 poz.

148/199
Nr opisu: 0000032961
Badania filtrowalności drobnoziarnistej zawiesiny bieli tytanowej w wodzie.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 3, s. 23-27, bibliogr. 14 poz.

149/199
Nr opisu: 0000032962
Emisja zwiazków chloru w procesie spalania węgla w kotłach pyłowych i fluidalnych.
[Aut.]: Adam* Łuckoś.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 3, s. 10-15, bibliogr. 26 poz.

150/199
Nr opisu: 0000033053
Filtracja wirowa periodyczna zawiesin gipsu technicznego w skali laboratoryjnej.
[Aut.]: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 5, s. 19-23, bibliogr. 16 poz.

151/199
Nr opisu: 0000032856
Problemy przenoszenia skali przy projektowaniu krystalizatorów z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 1, s. 22-24, bibliogr. 4 poz.

152/199
Nr opisu: 0000043451
Badania i zastosowanie przemysłowe hybrydowego urządzenia do oczyszczania gazów przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Kazimierz* Nakonieczny.
-Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 5, s. 8-14, bibliogr. 13 poz.

153/199
Nr opisu: 0000043389
Możliwości modernizacji kolumn absorpcyjnych na podstawie procesów przemysłu sodowego.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga.
-Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 4, s. 9-13, bibliogr. 7 poz.

154/199
Nr opisu: 0000043390
Skomputeryzowane stanowisko pomiarowe do wyznaczania pełnych charakterystyk filtracji ciśnieniowej.
[Aut.]: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido, Andrzej** Falecki.
-Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 4, s. 21-22, bibliogr. 9 poz.

155/199
Nr opisu: 0000043233
Testowanie wybranych tkanin do filtracji zneutralizowanych ścieków potrawiennych.
[Aut.]: Michał** Palica, Jerzy** Raczek.
-Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 3 poz.

156/199
Nr opisu: 0000043450
Uproszczona metoda projektowania krystalizatora fluidalnego z idealną klasyfikacją.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 5, s. 14-16, bibliogr. 11 poz.

157/199
Nr opisu: 0000043360
Uszczelki elastomerowe nowej generacji w budowie aparatów i instalacji przemysłowych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann.
-Inż. Apar. Chem. 1994 R. 33 nr 3, s. 22-24, biliogr. 5 poz.

158/199
Nr opisu: 0000044996
Badania procesu odsiarczania gazów metodą wapienną z zastosowaniem kolumny z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 15-20, bibliogr. 10 poz.

159/199
Nr opisu: 0000044987
Ludwik Sobolewski (1909-1993).
[Aut.]: Jan** Bandrowski.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 3, s. 27-28

160/199
Nr opisu: 0000044994
Nowa generacja pomp dla przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, K. Jedele, J. Olszewski, M. Rosiński.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 32-35, bibliogr. 3 poz.

161/199
Nr opisu: 0000045117
Proces chłodzenia wody przemysłowej we współprądowej chłodni dyspersyjnej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Dariusz* Legierski.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 4, s. 7-12, bibliogr. 6 poz.

162/199
Nr opisu: 0000045127
Przegląd przemysłowych wypełnień kolumnowych.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 4, s. 20-24, bibliogr. 52 poz.

163/199
Nr opisu: 0000044983
Rozwiązania konstrukcyjne krystalizatorów fluidalnych.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 3, s. 23-26, bibliogr. 14 poz.

164/199
Nr opisu: 0000044995
Wzrost zawilgocenia placków pofiltracyjnych w strefie oddmuchu dla niektórych zawiesin.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 29-32, bibliogr. 8 poz.

165/199
Nr opisu: 0000052327
Korelacje do określania własności fizykochemicznych ciekłych frakcji węglowodorów.
[Aut.]: E. Jędrysik, Jan** Bandrowski.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 1, s. 14, 31-34, bibliogr. 25 poz.

166/199
Nr opisu: 0000052331
Możliwości stosowania testowego filtru ciśnieniowego w badaniach współczynnika ściśliwości placka.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 17-21, bibliogr. 13 poz.

167/199
Nr opisu: 0000052330
Obliczanie powierzchni sedymentacji ciągłej na podstawie teoretycznej prędkości opadania. Cz. 1: Zawiesiny monodyspersyjne.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 25-29, bibliogr. 15 poz.

168/199
Nr opisu: 0000052329
Określanie hydraulicznych warunków pracy w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 7-12, bibliogr. 16 poz.

169/199
Nr opisu: 0000052966
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 2, s. 40
[Praca recenzowana]: Optymalizacja w inżynierii procesowej / S. Sieniutycz. Warszawa 1991

170/199
Nr opisu: 0000052967
Recenzja. [Aut.]: Michał** Palica. -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 35-36
[Praca recenzowana]: Badania znacznikowe w inżynierii procesowej / E. Iller. Warszawa 1992

171/199
Nr opisu: 0000052968
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 40
[Praca recenzowana]: Krystalizacja i krystalizatory / Z. Rojkowski, J. Synowiec. Warszawa 1992

172/199
Nr opisu: 0000052328
Wpływ ciśnienia oddmuchu na wtórne zawilgocenie placka uzyskiwanego podczas filtracji próżniowej ciągłej zawiesin gipsów.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Władysław** Mróz, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 16-18, bibliogr. 7 poz.

173/199
Nr opisu: 0000053563
Badania zintegrowanego mieszalnika statycznego i jego technologiczna aplikacja.
[Aut.]: Jan** Hehlmann.
-Inż. Apar. Chem. 1991 R. 30 nr 2/3, s. 22-27, bibliogr. 6 poz.

174/199
Nr opisu: 0000053562
Chłodnia z wypełnieniem komórkowym do intensywnego chłodzenia wód przemysłowych. Badania i aplikacja.
[Aut.]: Jan** Hehlmann.
-Inż. Apar. Chem. 1991 R. 30 nr 1, s. 7-14, bibliogr. 9 poz.

175/199
Nr opisu: 0000053561
Unieszkodliwianie merkaptanu metodą ozonowania i absorpcji w roztworze kwasu siarkowego.
[Aut.]: Michał** Palica, Andrzej** Falecki, Jerzy** Raczek, T. Kaczyńska, P. Tatoj, J. Waluś.
-Inż. Apar. Chem. 1991 R. 30 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 10 poz.

176/199
Nr opisu: 0000060083
Badania sedymentacji i filtracji zawiesin gipsów zanieczyszczonych sadzą.
[Aut.]: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 5/6, s. 18-22, bibliogr. 11 poz.

177/199
Nr opisu: 0000059957
Badanie filtrowalności zawiesin niedotlenionych oraz dotlenionych powstających przy absorpcji SO2 metodą MOWAP.
[Aut.]: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 19-23, bibliogr. 12 poz.

178/199
Nr opisu: 0000060087
Badanie oporów przepływu gazu w kolumnie wypełnionej.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 1, s. 22-24, bibliogr. 10 poz.

179/199
Nr opisu: 0000060085
Prędkość sedymentacji w krystalizatorze fluidalnym.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 27-29, bibliogr. 7 poz.

180/199
Nr opisu: 0000060318
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 3 okł.
[Praca recenzowana]: Przepływy dwufazowe - jednowymiarowe, ustalone, adiabatyczne / Z. Orzechowski. Warszawa 1990

181/199
Nr opisu: 0000059956
Suszenie polimerów w złożu fluidalnym.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, I. Długaj, M. Dumin, M. Ściążko.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 4, s. 11-18, bibliogr. 9 poz.

182/199
Nr opisu: 0000060086
Symulacja procesu krystalizacji masowej na elektronicznej maszynie cyfrowej.
[Aut.]: Karol** Machej.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 19-22, bibliogr. 7 poz.

183/199
Nr opisu: 0000060084
Wpływ kształtu i lokalizacji rury cyrkulacyjnej na minimalną liczbę obrotów mieszadła w krystalizatorze z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 2/3, s. 29-33, bibliogr. 6 poz.

184/199
Nr opisu: 0000060088
Współczynnik wywiewania materiału sypkiego ze złoża fluidalnego.
[Aut.]: Jan** Bandrowski, Jerzy** Raczek, M. Ściążko.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 10 poz.

185/199
Nr opisu: 0000060082
Zmodyfikowane urządzenia testowe do badań filtracji ciśnieniowej.
[Aut.]: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
-Inż. Apar. Chem. 1990 R. 29 nr 5/6, s. 23-27, bibliogr. 8 poz.

186/199
Nr opisu: 0000060537
Badania filtracji wirowej zawiesin odpadowych powstających przy produkcji płyt pokryciowych.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 7 poz.

187/199
Nr opisu: 0000060538
Badania filtracji wirowej zawiesin odpadowych powstających przy produkcji płyt pokryciowych. Cz.2.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 5, s. 20-24, bibliogr. 2 poz.

188/199
Nr opisu: 0000060526
Badania procesu suszenia ziaren kukurydzy w suszarce laboratoryjnej.
[Aut.]: Jerzy** Pikoń, Andrzej Gierczycki.
-Inż. Apar. Chem. 1989 nr 6, s. 23-25, bibliogr. 8 poz.

189/199
Nr opisu: 0000060431
Graficzna metoda wyznaczania parametrów pracy układów osadników.
[Aut.]: Henryk** Merta, Józef** Zioło.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 24-26, bibliogr. 6 poz.

190/199
Nr opisu: 0000060429
Metoda obliczeń cieplnych równoległoprądowego spiralnego rekuperatora pętlicowego.
[Aut.]: Ryszard** Bartnik, Jan** Składzień.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 8-12, bibliogr. 10 poz.

191/199
Nr opisu: 0000060434
Niskotemperaturowa synteza lekkich jąder w reakcji Fleischmanna-Ponsa.
[Aut.]: Jerzy** Żak.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 5, s. 3-4, bibliogr. 3 poz.

192/199
Nr opisu: 0000060430
Obliczanie powierzchni osadników radialnych.
[Aut.]: Karol** Machej, Janusz Wójcik.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 2, s. 12-15, bibliogr. 40 poz.

193/199
Nr opisu: 0000061096
Recenzja. [Aut.]: Jan** Bandrowski. -Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 4, s. 36
[Praca recenzowana]: Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej (tłum. z j. ros.) / K. F. Pavlov, P. G. Romankov, A. A. Noskov. Warszawa 1988

194/199
Nr opisu: 0000060527
Wyznaczanie współczynnika ściśliwości placka przy użyciu testowego filtru ciśnieniowego.
[Aut.]: Władysław** Mróz, Michał** Palica, Józef** Zabłocki.
-Inż. Apar. Chem. 1989 nr 6, s. 13-16, bibliogr. 10 poz.

195/199
Nr opisu: 0000060433
Zastosowanie osadników lamelowych w przemysłowych liniach technologicznych.
[Aut.]: Jerzy** Pikoń, Jan** Hehlmann.
-Inż. Apar. Chem. 1989 R. 28 nr 5, s. 10-15, bibliogr. 5 poz.

196/199
Nr opisu: 0000064200
Jak przeciwdziałać unosowi kropel w krystalizatorach pracujących pod próżnią.
[Aut.]: J. Synowiec, Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1988 R. 27 nr 1, s. 6-10, bibliogr. 11 poz.

197/199
Nr opisu: 0000064363
Projektowanie aparatów z mieszadłem śmigłowym w rurze cyrkulacyjnej.
[Aut.]: Piotr Synowiec.
-Inż. Apar. Chem. 1988 R. 27 nr 5/6, s. 16-21, bibliogr. 21 poz.

198/199
Nr opisu: 0000096210
Rozdzielacze gazu dla aparatów ze złożem fluidalnym.
[Aut.]: A. Kaziszyn, M. Ściążko, Jan** Bandrowski.
-Inż. Apar. Chem. 1987 R. 26 nr 5/6, s. 3-8, bibliogr. 19 poz.

199/199
Nr opisu: 0000096204
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej.
[Aut.]: Jan** Bandrowski.
-Inż. Apar. Chem. 1987 R. 26 nr 1, s. 31-32, III okł.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie