Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GOSP SUR MINER
Liczba odnalezionych rekordów: 98Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/98
Nr opisu: 0000137232   
Characteristics of hard coal and its mixtures with water subjected to friction.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Andrzej Norbert Wieczorek, J. Podwórny, A. Gerle, Marcin Staszuk, Jacek Szweblik.
-Gosp. Sur. Miner. 2020 vol. 36 iss. 3, s. 185-201, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

węgiel kamienny ; tarcie ; proces zużycia

hard coal ; friction ; wear testing

2/98
Nr opisu: 0000134970   
Possibilities of reclamation and using of large-surface coal mining dumping grounds in Poland.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, Łukasz Gawor.
-Gosp. Sur. Miner. 2020 vol. 36 iss. 1, s. 105-122, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

górnictwo węgla kamiennego ; zwałowisko odpadów powęglowych ; rekultywacja ; zagospodarowanie odpadów

hard coal mining ; coal waste dumping ground ; reclamation ; waste management

3/98
Nr opisu: 0000137591   
Synthesis of Na-LSX type zeolite from Polish fly ash.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, M. Cempa, B. Białecka.
-Gosp. Sur. Miner. 2020 vol. 36 iss. 3, s. 145-166, bibliogr. 70 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

popiół lotny ; zeolit typu Na-LSX ; hydrosodalit ; hielscherit

fly ash ; zeolite Na-LSX ; hydrosodalite ; hielscherite

4/98
Nr opisu: 0000138298   
Using the LSTM network to forecast the demand for hard coal.
[Aut.]: Anna Manowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2020 vol. 36 iss. 4, s. 33-48, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

szeregi czasowe ; analiza składowych głównych ; sztuczne sieci neuronowe ; LSTM ; sprzedaż węgla kamiennego

time series ; principal component analysis ; artificial neural networks ; LSTM ; sales of hard coal

5/98
Nr opisu: 0000132075   
Application of the Cobb-Douglas production function to study the results of the production process and planning under turbulent environment conditions.
[Aut.]: Aurelia Rybak.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 3, s. 99-118, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

wydobycie węgla ; funkcja produkcji ; otoczenie turbulentne ; model ARIMA

coal extraction ; production function ; turbulent environment ; ARIMA model

6/98
Nr opisu: 0000132094   
Management of mining waste and the areas of its storage - environmental aspects.
[Aut.]: Zenon Różański.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 3, s. 119-141, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

zagrożenie pożarowe ; zwałowisko odpadów powęglowych ; złoże antropogeniczne ; odzysk surowców mineralnych

fire hazard ; coal waste dump ; anthropogenic deposit ; recovery of raw materials

7/98
Nr opisu: 0000133674   
Mineral and chemical characteristics of metallic precipitates in selected types of steel slags, blast furnace slags and waste arising from the production of cast iron.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Andrzej Norbert Wieczorek.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 4, s. 69-84, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

żużel ; wytrącenia metaliczne ; żelazo

slag ; metallic precipitates ; iron

8/98
Nr opisu: 0000134246   
Recovery of the raw materials as an element of coal waste management and reusing of landfill sites.
[Aut.]: Zenon Różański.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 4, 147-162, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

popiół lotny ; zagrożenie pożarowe ; zwałowisko odpadów powęglowych ; złoże antropogeniczne ; odzysk surowców

fly ash ; anthropogenic deposit ; recovery of raw materials ; fire hazard ; coal waste dumping ground

9/98
Nr opisu: 0000131896   
Synthesis of pitiglianoit and tobermorite from fly ash originating from lignite combustion.
[Aut.]: B. Białecka, Zdzisław Adamczyk, M. Cempa.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 3, s. 5-22, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

popiół lotny ; tobermoryt ; pitiglianoit ; melilit

fly ash ; tobermorite ; pitiglianoite ; melilite

10/98
Nr opisu: 0000128924   
The forecast of coal sales taking the factors influencing the demand for hard coal into account.
[Aut.]: Aurelia Rybak, Anna Manowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 t. 35 z. 1, s. 129-140, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

czynniki środowiskowe ; prognozowanie ; sprzedaż węgla ; model ARMAX

environmental factors ; forecasting ; coal sale ; ARMAX model

11/98
Nr opisu: 0000132095   
The relationship between CRI and CSR indices and other quality parameters of coking coal from the "Pniówek" deposit (SW part of the USCB, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 3, s. 163-183, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

CRI ; CSR ; węgiel koksowy ; parametry jakości ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

CRI ; CSR ; coking coal ; quality parameters ; Upper Silesian Coal Basin

12/98
Nr opisu: 0000133291   
The role of sample preparation methods in the trace element analysis of Westphalian deposits from the Lublin Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Światosław Krzeszowski.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 4, s. 97-112, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

pierwiastki śladowe ; metody roztwarzania ; metoda czterech kwasów ; metoda wody królewskiej

trace elements ; digestion methods ; multi-acid method ; aqua-regia method

13/98
Nr opisu: 0000124068   
Ashes from bituminous coal burning in fluidized bed boilers as a potential source of rare earth elements.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Jacek Nowak, B. Białecka, J. Całusz Moszko, A. Klupa.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 2, s. 21-36, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastki ziem rzadkich ; itr ; popiół lotny fluidalny ; popiół denny fluidalny ; surowiec krytyczny

rare earth elements ; yttrium ; fluidized bed fly ash ; fluidized bed bottom ash ; critical raw material

14/98
Nr opisu: 0000122516   
Optimal structure of the connections of a flotation machine with three cells.
[Aut.]: Roman* Kaula, Krystian** Kalinowski.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 1, s. 53-68, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

współczynnik prędkości flotacji ; funkcja gęstości rozkładu flotowalności ; ziarna węglowe ; flotownik przepływowy ; charakterystyka statyczna ; flotownik trójkomorowy ; optymalna struktura połączeń

coefficient of flotation velocity ; density function of floatability distribution ; coal grains ; flow flotation machine ; static characteristics ; flotation machine with three cells ; optimal structure of connections

15/98
Nr opisu: 0000126241
Optimization of the composition of fly ashwater mixture in terms of minimizing seepage water and the possibility of gravitational hydrotransport into underground workings.
[Aut.]: Marcin Popczyk.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 3, s. 151-166, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

hydrotransport ; górnictwo ; odzysk odpadów

hydrotransport ; mining ; waste recovery

16/98
Nr opisu: 0000127449   
Sensitivity problems of the coal flotation process control system.
[Aut.]: Roman* Kaula.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 vol. 34 iss. 4, s. 83-96, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

wzbogacanie węgla ; dynamika obiektu ; proces wzbogacania węgla ; układ regulacji ; wrażliwość układu regulacji

coal enrichment ; object dynamics ; coal enrichment process ; control system ; sensitivity of control system

17/98
Nr opisu: 0000124067   
The effects of mineralogical changes that occur in artificial aggregates.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Marcin Grygierek, Marian Łupieżowiec, Jacek Nowak, Ewa Strzałkowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 2, s. 37-54, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

kruszywo ; materiały drogowe ; ettringit ; anhydryt ; popiół lotny

aggregate ; road materials ; ettringite ; anhydrite ; fly ash

18/98
Nr opisu: 0000126240   
The high temperature ashes (HTA) from bituminous coal combustion as a potential resource of rare earth elements.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 3, s. 135-150, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastki ziem rzadkich i itr ; REY ; wysokotemperaturowy popiół węglowy ; HTA ; surowce krytyczne

are earth elements and yttrium ; REY ; high-temperature ash ; HTA ; critical raw materials

19/98
Nr opisu: 0000122520   
The problem of managers' remuneration in state-owned enterprises in the context of corporate governance.
[Aut.]: P. Bąk, Aneta Michalak.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 1, s. 155-174, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

nadzór korporacyjny ; wynagrodzenie kadry menedżerskiej ; system motywacji

corporate governance ; managers remuneration ; motivation system

20/98
Nr opisu: 0000122518   
The use of fly ash for filling the shallow underground ore mine works on the example of the mine reclamation area in Piekary Śląskie.
[Aut.]: Grzegorz Strozik.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 1, s. 139-154, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

teren pogórniczy ; wypełnianie pustek podziemnych ; zastosowanie popiołów lotnych ; nieciągłe deformacje podłoża

post-mining area ; filling of underground voids ; use of fly ash ; discontinuous ground deformations

21/98
Nr opisu: 0000127451   
Valorization of coal mining waste dumps from the mines of Jastrzębska Spółka Węglowa SA for the needs of recovery of coal and further reclamation and management.
[Aut.]: Marek Marcisz, Łukasz Gawor, Krystian** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 vol. 34 iss. 4, s. 97-114, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; zwałowisko ; odpady pogórnicze ; waloryzacja

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; waste dump ; mining waste ; valorization

22/98
Nr opisu: 0000115450   
Charakterystyka geochemiczna poziomów z fauną słodkowodną formacji z Lublina z Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2017 t. 33 z. 1, s. 151-162, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.400. Punktacja MNiSW 20.000

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; formacja z Lublina ; fauna słodkowodna ; wskaźniki geochemiczne

Lublin Coal Basin ; Lublin formation ; freshwater fauna ; geochemical ratios

23/98
Nr opisu: 0000117281   
Stopień zuskokowania złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2017 t. 33 z. 2, s. 97-112, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.400. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; gęstość liniowa ; gęstość powierzchniowa ; wskaźnik zuskokowania

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; lineal density ; surface density ; faulting index

24/98
Nr opisu: 0000119510   
The development of the glass industry in central Vietnam.
[Aut.]: M. Mikolas, Jan** Drenda, T. Pechar, J. Tvrdy, M. Mikolas, J. Mikusinec, J. Abrahamovsky, B. Nec.
-Gosp. Sur. Miner. 2017 t. 33 z. 3, s. 143-162, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.400. Punktacja MNiSW 20.000

Wietnam ; skaleń ; piasek kwarcowy ; wapień ; wapień dolomitowy ; skała węglanowa ; przemysł szklarski

Vietnam ; feldspar ; quartz sand ; limestone ; dolomitic limestone ; carbonate rock ; glassmaking industry

25/98
Nr opisu: 0000115217   
Waloryzacja zwałowisk odpadów pogórniczych z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A..
[Aut.]: Krystian** Probierz, Łukasz Gawor, Iwona Jonczy, Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2017 t. 33 z. 1, s. 35-50, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.400. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; zwałowisko odpadów ; odpady górnicze ; waloryzacja

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; waste dump ; mining waste ; valorization

26/98
Nr opisu: 0000107329   
Charakterystyka przypowierzchniowej części warstw orzeskich w rejonie siodła głównego w aspekcie procesów wietrzenia.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Borys* Borówka.
-Gosp. Sur. Miner. 2016 t. 32 z. 2, s. 111-124, bibliogr.. Impact Factor 0.481. Punktacja MNiSW 20.000

warstwy orzeskie ; piasek ; piaskowiec ; proces wietrzenia

Orzesze bed ; sand ; sandstone ; weathering process

27/98
Nr opisu: 0000109972   
Fazy mineralne w skałach węglanowych warstw górażdżańskich obszaru Śląska Opolskiego.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Gosp. Sur. Miner. 2016 t. 32 z. 3, s. 67-92, bibliogr.. Impact Factor 0.481. Punktacja MNiSW 20.000

województwo opolskie ; wapienie warstw górażdżańskich ; analiza mikroskopowa ; spektroskopia FTIR ; analiza rentgenowska ; badanie w mikroobszarach ; Górny Śląsk

Opole Voivodeship ; limestones of Górażdże Beds ; microscopic analysis ; FTIR spectroscopy ; X-ray diffraction ; microprobe measurement ; Upper Silesia

28/98
Nr opisu: 0000109478   
Laboratoryjno-statystyczna analiza wpływu wybranych parametrów technologicznych stołu koncentracyjnego na proces wzbogacania mułu węglowego.
[Aut.]: Michał* Mazurek, Anna Manowska, Rafał Jendruś.
-Gosp. Sur. Miner. 2016 t. 32 z. 3, s. 173-194, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 0.481. Punktacja MNiSW 20.000

wzbogacanie grawitacyjne ; stół koncentracyjny ; muł węglowy ; analiza statystyczna

gravitational enrichment ; concentrating table ; coal sludge ; statistical analysis

29/98
Nr opisu: 0000109968   
Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w iłowcach z wybranych pokładów węgla kamiennego serii mułowcowej i piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2016 t. 32 z. 3, s. 39-66, bibliogr.. Impact Factor 0.481. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastki ziem rzadkich ; iłowce ; skała towarzysząca ; pokład węgla ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

rare earth elements ; claystones ; accompanying rock ; coal seam ; Upper Silesian Coal Basin

30/98
Nr opisu: 0000107333   
Radiometryczne metody monitoringu procesu rozdziału produktów w pulsacjyjnej osadzarce węgla.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz, M. Kryca, W. Sobierajski, M. Gola.
-Gosp. Sur. Miner. 2016 t. 32 z. 2, s. 125-134, bibliogr.. Impact Factor 0.481. Punktacja MNiSW 20.000

wzbogacanie węgla ; odbiór produktów w osadzarce ; gęstościomierz radiometryczny ; miernik promieniowania naturalnego

coal enrichment ; discharge control in a jig ; radiometric density meter ; natural radiation meter

31/98
Nr opisu: 0000100659   
Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym.
[Aut.]: Aneta Michalak, Tomasz Nawrocki.
-Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 2, s. 49-72, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.567. Punktacja MNiSW 20.000

kapitał własny ; koszt kapitału ; górnictwo węgla kamiennego ; CAPM

equality ; cost of capital ; hard coal mining ; CAPM

32/98
Nr opisu: 0000098619   
Chlorine content in bituminous coal of "Pniówek" deposit from SW part of Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Marek Marcisz, A. Sobolewski.
-Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 1, s. 95-106, bibliogr.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; szacowanie jakości węgla ; parametry jakościowe ; zawartość chloru

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; coal quality estimation ; quality parameters ; chlorine content

33/98
Nr opisu: 0000098522   
Dobór nastaw regulatora PI w układach regulacji procesów wzbogacania węgla.
[Aut.]: Roman* Kaula.
-Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 1, s. 141-154, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.567. Punktacja MNiSW 20.000

wzbogacanie węgla ; dynamika obiektu ; układ regulacji procesów wzbogacania węgla ; metody doboru nastaw regulatora PI ; regulator PI

coal enrichment ; object dynamics ; control system of coal enrichment process ; tuning methods of PI controller parameters ; PI controller

34/98
Nr opisu: 0000100660   
Petrographic and mineral variability of the rocks accompanying selected coal seams of the Poruba beds and their influence of the trace elements content.
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 2, s. 73-92, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.567. Punktacja MNiSW 20.000

skały współwystępujące ; skała stropowa ; skała spągowa ; przerost ; pierwiastek śladowy ; warstwy porębskie ; pokład węgla ; pokład 610 ; pokład 620 ; pokład 630

rocks accompanying ; roof rock ; floor rock ; band rock ; trace element ; Poruba beds ; coal seam ; 610 seam ; 620 seam ; 630 seam

35/98
Nr opisu: 0000105643   
Skład materii organicznej i nieorganicznej krzemionkowych popiołów lotnych, jako element ich przydatności w technologiach materiałów budowlanych.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2016 t. 32 z. 1, s. 71-88, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.567. Punktacja MNiSW 20.000

popiół lotny krzemionkowy ; skład fazowy ; skład ziarnowy ; niedopalony węgiel ; analiza termiczna

siliceous fly ash ; phase composition ; grain composition ; unburned coal ; thermal analysis

36/98
Nr opisu: 0000116079   
Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością - podejście 'MAD' vs model konsekutywnego drzewa stochastycznego.
[Aut.]: P. Saługa, Krzysztof Zamasz, J. Kamiński.
-Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 2, s. 31-48, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.567. Punktacja MNiSW 20.000

surowce mineralne ; analiza opcji rzeczowych ; wartość bieżąca brutto ; proces stochastyczny ; założenie MAD

mineral resources ; real options analysis ; gross current value ; stochastic process ; MAD assumption

37/98
Nr opisu: 0000093580   
Fazy mineralne w skałach węglanowych warstw gogolińskich obszaru Śląska Opolskiego.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 3, s. 17-42, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

województwo opolskie ; wapień ; warstwy gogolińskie ; analiza mikroskopowa ; spektroskopia fourierowska ; analiza rentgenowska ; badanie w mikroobszarach

Opole Voivodeship ; limestone ; Gogolin Beds ; microscopic analysis ; Fourier spectroscopy ; X-ray diffraction ; microprobe measurement

38/98
Nr opisu: 0000095903      
Financial aspects of changes in the level of finished goods inventory in a mining enterprise.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 4, s. 143-162, bibliogr.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zapasy ; nadmierne zapasy ; determinanty zapasów ; górnictwo węgla kamiennego ; finanse

mining enterprise ; reserves ; excessive reserves ; determinants of reserves ; hard coal mining ; finance

39/98
Nr opisu: 0000093583   
Modelowanie koncentracji części stałych w nadawie do flotacji węgla kamiennego.
[Aut.]: Jarosław Joostberens.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 3, s. 55-65, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

flotacja węgla ; identyfikacja ; model ARMA ; układ sterowania ; predykcja

coal flotation ; identification ; ARMA model ; control system ; prediction

40/98
Nr opisu: 0000093584   
Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek.
[Aut.]: Sergiusz Boron, Joachim Pielot, Antoni Wojaczek.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 3, s. 67-82, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

wzbogacanie węgla w osadzarce ; wzbogacanie wielokrotne ; wzbogacanie równoległe ; sterowanie procesem technologicznym ; optymalizacja produkcji

coal jigging ; multi-stage enrichment ; parallel enrichment ; technological process control ; production optimization

41/98
Nr opisu: 0000090715   
Wpływ stopnia termicznego przeobrażenia odpadów powęglowych na ich skład mineralny i petrograficzny.
[Aut.]: Jacek Nowak.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 1, s. 143-159, bibliogr.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

odpady węglowe ; odpady górnicze ; pożar zwałowiska ; przeobrażenie termiczne ; kruszywo sztuczne

coal waste ; mining waste ; fire at dump ; thermal transformation ; artificial aggregate

42/98
Nr opisu: 0000092533   
Zależność pomiędzy zawartością pierwiastków szkodliwych w litotypach węgla i ich popiołach (pokład 405, GZW).
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 2, s. 51-66, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastek szkodliwy ; pierwiastek śladowy ; litotyp ; popiół ; pokład 405 ; współczynnik wzbogacenia

hazardous trace element ; trace element ; lithotype ; ash ; 405 coal seam ; coefficient of enrichment

43/98
Nr opisu: 0000098766   
Zawartość fosforu w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego).
[Aut.]: Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 2, s. 67-84, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; zawartość fosforu ; parametry jakościowe ; szacowanie jakości węgla

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; phosphorus content ; quality parameters ; coal quality estimation

44/98
Nr opisu: 0000090719   
Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno-chemicznych.
[Aut.]: Iwona Jonczy, M. Huber, L. Lata.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 1, s. 161-174, bibliogr.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

odpady metalurgiczne ; odpady zeszklone ; kruszywo ; skład fazowy ; metale ciężkie

metallurgical wastes ; vitrified wastes ; aggregate ; phase composition ; heavy metals

45/98
Nr opisu: 0000088217   
A mining extraction system with advancing longwall as a method of protecting technical objects and an element of rational deposit management.
[Aut.]: Roman Ścigała.
-Gosp. Sur. Miner. 2013 t. 29 z. 3, s. 192-208, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 20.000

wpływ eksploatacji górniczej ; teren górniczy ; filar ochronny ; minimalizacja wpływu górnictwa

impact of mining ; mining area ; protecting pillar ; minimization of mining impact

46/98
Nr opisu: 0000084988   
Analiza możliwości pozyskania pierwiastków ziem rzadkich z węgli kamiennych i popiołów lotnych z elektrowni.
[Aut.]: J. Całus-Moszko, Barbara* Białecka.
-Gosp. Sur. Miner. 2013 t. 29 z. 1, s. 67-80, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 20.000

metale ziem rzadkich ; węgiel kamienny ; popiół lotny

rare earth metals ; hard coal ; fly ash

47/98
Nr opisu: 0000086337   
Content analysis of heavy metals/metalloids and mineral composition of waste generated during uranium concentrate processing.
[Aut.]: Aleksandra* Pala, Kamila* Widziewicz, Jacek Nowak, Krzysztof Loska, Jolanta* Biegańska.
-Gosp. Sur. Miner. 2013 t. 29 z. 2, s. 89-102, bibliogr.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 20.000

górnictwo uranowe ; skała płonna ; metale ciężkie ; skład mineralny ; Kowary ; Radoniów

uranium mining ; waste rock ; heavy metals ; mineral composition ; Kowary ; Radoniów

48/98
Nr opisu: 0000088208   
Possibility of huntite presence in the Triassic limestones of Opole Silesia.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Gosp. Sur. Miner. 2013 t. 29 z. 3, s. 79-98, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 20.000

województwo opolskie ; wapień muszlowy ; wapienie triasowe ; huntyt ; spektroskopia fourierowska ; dyfrakcja rentgenowska ; badanie w mikroobszarach

Opole Voivodeship ; Muschelkalk ; Triassic limestone ; huntite ; Fourier spectroscopy ; X-ray diffraction ; microprobe measurement

49/98
Nr opisu: 0000088206   
Zawartość siarki całkowitej w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego).
[Aut.]: Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2013 t. 29 z. 3, s. 61-77, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 20.000

węgiel kamienny ; parametry jakościowe ; siarka całkowita ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

hard coal ; quality parameters ; total sulfur ; Upper Silesian Coal Basin

50/98
Nr opisu: 0000074095   
Fazy mineralne w triasowych skałach węglanowych rejonu Chorzowa.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Jacek Nowak, Tomasz* Kukiełka.
-Gosp. Sur. Miner. 2012 t. 28 z. 3, s. 71-91, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.342. Punktacja MNiSW 15.000

Chorzów ; pstry piaskowiec ; wapień muszlowy ; warstwa gogolińska ; skała węglanowa ; dolomity

Chorzów ; bundsandstein ; Muschelkalk ; Gogolin Beds ; carbonate rock ; dolomite

51/98
Nr opisu: 0000071064   
Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
-Gosp. Sur. Miner. 2012 t. 28 z. 1, s. 63-75, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.342. Punktacja MNiSW 15.000

żużel hutniczy ; metale ; właściwości geochemiczne

metallurgical slag ; metals ; geochemical properties

52/98
Nr opisu: 0000065448   
Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna szkliw z żużli hutniczych.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
-Gosp. Sur. Miner. 2011 t. 27 z. 1, s. 155-163, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.262. Punktacja MNiSW 15.000

żużel hutniczy ; szkliwo ; dewitryfikacja ; metale ciężkie

metallurgical slag ; glaze ; devitrification ; heavy metals

53/98
Nr opisu: 0000056750   
A concept of Enhanced Methane Recivery by high pressure CO2 storage in abandoned coal mine.
[Aut.]: Marcin Lutyński.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 1, s. 93-104, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.135

sorpcja gazu ; składowanie CO2 ; intensyfikacja wydobycia metanu ; dwutlenek węgla

gas sorption ; CO2 storage ; enhanced methane recovery ; carbon dioxide

54/98
Nr opisu: 0000057923   
Assessment of CO2 sequestration capacity based on hydrogeochemical model of Water-Rock-Gas interactions in the potential storage site within the Bełchatów area (Poland).
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Tarkowski, M. Wdowin.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 2, s. 69-84, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.135

55/98
Nr opisu: 0000063878   
Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka monocline (Sw part of Upper Silesian Coal Basin, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 4, s. 71-87, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.135

monoklina Zofiówki ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; własności koksownicze ; węgiel kamienny

Zofiówka monocline ; Upper Silesian Coal Basin ; coking properties ; hard coal

56/98
Nr opisu: 0000082354   
Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA.
[Aut.]: Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 2, s. 5-23, bibliogr. 8 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel koksowy ; zasoby węgla ; jakość węgla ; jakość parametrów

Upper Silesian Coal Basin ; coking coal ; coal resources ; coal quality ; quality parameters

57/98
Nr opisu: 0000056749   
Zastosowanie metod modelowania hydrochemicznego w ocenie wietrzenia skał klastycznych na przykładzie piaskowca kredowego ze złoża Radków.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 1, s. 83-92, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.135

modelowanie geochemiczne ; wietrzenie ; skała klastyczna ; Radków

geochemical modelling ; weathering ; clastic rock ; Radków

58/98
Nr opisu: 0000048457   
Fazy krzemianowe jako składnik odpadów po hutnictwie żelaza i stali na przykładzie odpadów ze zwałowiska Huty Kościuszko.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
-Gosp. Sur. Miner. 2009 t. 25 z. 1, s. 19-34, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.103

faza krzemianowa ; zwałowisko ; odpady ; metale ciężkie ; hutnictwo

silicate phase ; dump ; waste ; heavy metals ; metallurgy

59/98
Nr opisu: 0000051793   
Prognoza wystarczalności zasobów węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w niektórych kopalniach.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
-Gosp. Sur. Miner. 2009 t. 25 z. 3, s. 7-20, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.103

węgiel kamienny ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby przemysłowe ; zasoby mineralne

hard coal ; Upper Silesian Coal Basin ; developed reserves ; mineral resources

60/98
Nr opisu: 0000046334   
Economic profitability of the secondary materials utlization as a substitute of raw materials.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 4/1, s. 19-34, bibliogr. 8 poz.

recykling odpadów ; surowiec wtórny ; surowce mineralne ; efektywność ekonomiczna

waste recycling ; secondary material ; raw materials ; economic effectiveness

61/98
Nr opisu: 0000036694
Mechaniczna przeróbka węgla kamiennego w perspektywie roku 2020.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 273-283, bibliogr. 6 poz.

przeróbka mechaniczna ; foresight ; węgiel kamienny

mechanical treatment ; foresight ; hard coal

62/98
Nr opisu: 0000036693
Metody poprawy warunków klimatycznych związane ze wzrostem zagrożenia cieplnego w kopalniach.
[Aut.]: Jan** Drenda.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 215-220, bibliogr. 17 poz.

górnictwo podziemne ; klimatyzacja ; zagrożenie klimatyczne ; klimatyczne warunki pracy

underground mining ; air conditioning ; climatic hazard ; climatic work conditions

63/98
Nr opisu: 0000050742
Ocena innowacyjności technologii eksploatacji węgla kamiennego metodą AHP.
[Aut.]: Józef* Kabiesz, Marian Czesław Turek, Jan* Drzewiecki, J. Makówka.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 103-123, bibliogr. 5 poz.

węgiel kamienny ; AHP ; eksploatacja górnicza ; innowacyjność

hard coal ; AHP ; mining exploitation ; innovation

64/98
Nr opisu: 0000039003
Otrzymywanie i właściwości spoiw siarczynowych i anhydrytowych z odpadów z półsuchej metody odsiarczania spalin.
[Aut.]: Teresa** Zaremba, Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz, G. Stapiński, A. Szwalikowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 2/1, s. 87-105, bibliogr. 21 poz.

odsiarczanie spalin ; spoiwo siarczynowe ; spoiwo anhydrytowe ; półsucha metoda odsiarczania

flue gas desulphurisation ; sulphite bond ; anhydrite bond ; semi-dry desulphurisation method

65/98
Nr opisu: 0000050741
Sposób tworzenia scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego.
[Aut.]: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 13-31, bibliogr. 6 poz.

scenariusz rozwoju technologii ; wydobycie węgla

scenario of technology development ; coal extraction

66/98
Nr opisu: 0000036692
Wariant optymistyczny scenariusza rozwoju ścianowych systemów mechanizacyjnych w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Marek Jaszczuk.
-Gosp. Sur. Miner. 2008 t. 24 z. 1/2, s. 125-138, bibliogr. 8 poz.

foresight technologiczny ; ścianowy system mechanizacyjny ; kombajn ścianowy ; górnictwo węgla kamiennego

technology foresight ; longwall mechanical coal miner system ; longwall shearer ; coal mining

67/98
Nr opisu: 0000025495   
Struktura zmienności fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek.
[Aut.]: Rafał Morga.
-Gosp. Sur. Miner. 2007 t. 23 z. 1, s. 29-48, bibliogr. 23 poz.

węgiel bitumiczny ; fosfor ; geostatystyka ; Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek

bituminous coal ; phosphorus ; geostatistics ; Pniówek Hard Coal Mine

68/98
Nr opisu: 0000018512   
Doświadczenia dotyczące niekontrolowanych wypływów metanu na powierzchnię w obszarach kopalń likwidowanych przez zatapianie w czeskiej części GZW - strategia i taktyka ich eliminacji i minimalizacji.
[Aut.]: A. Grmela, N. Rapantova, Krzysztof Labus.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 1, s. 83-92, bibliogr. 3 poz.

metan ; likwidacja kopalni ; hydrogeologia ; GZW

methane ; mine liquidation ; hydrogeology ; USCB

69/98
Nr opisu: 0000021648   
Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących w procesie technologicznym ISP w HC "Miasteczko Śląskie" w aspekcie ich odzysku i wpływu na środowisko.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Katarzyna Nowińska.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 3, s. 35-49, bibliogr. 7 poz.

pierwiastki towarzyszące ; Huta Miasteczko Śląskie ; bilans materiałowy

accompanying elements ; zinc plant Miasteczko Śląskie ; metallurgical balance-sheet

70/98
Nr opisu: 0000020462   
Zastosowanie analizy danych złożonych (CDA) w geologii.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 2, s. 39-52, bibliogr.22 poz.

analiza danych złożonych ; skład chemiczny wód podziemnych ; porowatość skał

Compositional Data Analysis ; groundwater chemical composition ; rock porosity

71/98
Nr opisu: 0000021647   
Zawartość pierwiastków towarzyszących w materiałach procesu technologicznego ISP Huty Cynku "Miasteczko Śląskie".
[Aut.]: Marek** Pozzi, Katarzyna Nowińska.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 3, s. 21-34, bibliogr.

pierwiastki towarzyszące ; Imperial Smelting Process ; ruda cynkowo-ołowiowa ; Huta Miasteczko Śląskie

accompanying elements ; Imperial Smelting Process ; lead and zinc ores ; zinc plant Miasteczko Śląskie

72/98
Nr opisu: 0000015379   
Karbońskie łupki ogniotrwałe (tonsteiny) w odpadach górniczych KWK Ziemowit.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 2005 t. 21 z. 3, s. 21-35, bibliogr.

73/98
Nr opisu: 0000067871
Łagodzenie skutków działalności górniczej dla środowiska naturalnego w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz.
-Gosp. Sur. Miner. 2005 t. 21 z. spec. 1, s. 119-126, bibliogr. 8 poz.

węgiel kamienny ; restrukturyzacja ; ochrona środowiska

hard coal ; restructuring ; environmental protection

74/98
Nr opisu: 0000015380   
Ługowalność pierwiastków podstawowych i śladowych z odpadów paleniskowych lokowanych w wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Ewa Strzałkowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2005 t. 21 z. 3, s. 37-46, bibliogr.

75/98
Nr opisu: 0000015720
Initial evaluation of the basalt from Kłopotno deposit as a raw material for multipurpose application.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, M. Derewecki.
-Gosp. Sur. Miner. 2004 t. 20 z. 4, s. 37-46, bibliogr. 16 poz.

76/98
Nr opisu: 0000009249
Lateralne zróżnicowanie chemizmu wód podziemnych w utworach formacji dębowieckiej czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela.
-Gosp. Sur. Miner. 2004 t. 20 z. 2, s. 109-127, bibliogr. 4 poz.

77/98
Nr opisu: 0000014238
Pricing formula for hard coal sold to power plants and CHP plants in Poland.
[Aut.]: Wiesław* Blaschke, U. Lorenz, Z. Grudziński.
-Gosp. Sur. Miner. 2004 t. 20 z. 4, s. 115-125

78/98
Nr opisu: 0000008343
Wpływ wzbogaconego w glin metodą hydrotermalną kaolinu "Surmin" na właściwości wysokotemperaturowe palonek.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 2004 t. 20 z. 1, s. 27-37, bibliogr. 4 poz.

79/98
Nr opisu: 0000001549
Charakterystyka mineralno-geochemiczna popiołów i żużli powstałych ze spalania węgla na przykładzie Elektrowni Łaziska.
[Aut.]: Ewa Strzałkowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2003 t. 19 z. 1, s. 85-105, bibliogr. 37 poz.

popiół lotny ; pierwiastki śladowe ; skład fazowy ; skład granulometryczny ; spalanie węgla

fly ash ; trace elements ; phase composition ; grain composition ; coal combustion

80/98
Nr opisu: 0000000468
Próba określenia zależności pomiędzy składem chemicznym i wybranymi wskaźnikami geochemicznymi w skałach stropowych jako potencjalnych odpadach pogórniczych z niektórych pokładów warstw porębskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2002 t. 18 z. 3, s. 77-93, bibliogr. 34 poz.

81/98
Nr opisu: 0000000469
Wzbogacanie w glin wybranych surowców ilastych w warunkach oddziaływania syntetycznych roztworów hydrotechnicznych.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 2002 t. 18 z. 3, s. 53-63, bibliogr. 6 poz.

82/98
Nr opisu: 0000001745
Zróżnicowanie diagenetyczne piaskowców karbońskich z głębokiego otworu wiertniczego Drogomyśl IG-1 jako element oceny potencjału ich gazonośności.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, A. Porszke.
-Gosp. Sur. Miner. 2002 t. 18 z. 1, s. 67-82, bibliogr. 13 poz.

83/98
Nr opisu: 0000005524
Hydrotermalna synteza zeolitowych tufów bazaltowych ze złoża bazaltu w Graczach.
[Aut.]: Maria** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 2000 t. 16 z. 3, s. 147-160, bibliogr. 10 poz.

84/98
Nr opisu: 0000024581
Wstępna ocena przydatności bazaltu z Rębiszowa jako surowca do wielokierunkowego użytkowania.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk.
-Gosp. Sur. Miner. 1998 t. 14 z. 4, s. 177-184, bibliogr. 9 poz.

85/98
Nr opisu: 0000026584
Badania mineralogiczno-chemiczne i fizykomechaniczne dolomitu ze złoża w Siewierzu pod kątem przydatności w rolnictwie.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz, M. Ciepaj.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. 1, s. 123-135, bibliogr. 11 poz.

86/98
Nr opisu: 0000026586
Bilans odpadów KWK Dębieńsko za lata 1990-1996 na tle wielkości wydobycia węgla.
[Aut.]: Marian Gorol.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. 2, s. 239-256, bibliogr. 13 poz.

87/98
Nr opisu: 0000026585
Charakterystyka mineralogiczno-strukturalna gipsu syntetycznego pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin z Elektrowni Bełchatów.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, L. Łukwiński, Maria** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. 2, s. 187-204, bibliogr. 6 poz.

88/98
Nr opisu: 0000026700
Efekty odwadniania ziarn węglowych 3-0 mm w wirówce sitowej EBW-42 oraz koszty jej eksploatacji.
[Aut.]: A. Holisz, Jerzy** Białas.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. spec., s. 331-334, bibliogr. 2 poz.

89/98
Nr opisu: 0000026701
Skutki modernizacji układu wzbogacania i odwadniania miałów węglowych w KWK Gliwice.
[Aut.]: A. Kabut, A. Deja, Jerzy** Białas, Barbara** Majka-Myrcha, M. Białas.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. spec., s. 285-292, bibliogr. 4 poz.

90/98
Nr opisu: 0000026715
Termodynamiczny opis związków powierzchniowych ksantogenianu na galenie.
[Aut.]: Janusz Lekki.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. spec., s. 31-48, bibliogr. 31 poz.

91/98
Nr opisu: 0000026702
Wykorzystanie charakterystyk flotowatości w zagadnieniach optymalizacji konfiguracji układów flotacji.
[Aut.]: Krystian** Kalinowski.
-Gosp. Sur. Miner. 1997 t. 13 z. spec., s. 165-174, bibliogr. 4 poz.

92/98
Nr opisu: 0000043597
Alternatywne kierunki utylizacji łupków ogniotrwałych z Nowej Rudy.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, L. Łukwiński.
-Gosp. Sur. Miner. 1994 t. 10 z. 3, s. 415-429, bibliogr. 10 poz.

93/98
Nr opisu: 0000043858
Ekologiczne skutki działalności kopalni siarki "Jeziorko" w aspekcie zmian powodowanych w czwartorzędowym poziomie wodonośnym.
[Aut.]: Tadeusz** Godula, Andrzej* Makowski.
-Gosp. Sur. Miner. 1994 t. 10 z. 4, s. 497-514, bibliogr. 2 poz.

94/98
Nr opisu: 0000043857
Perspektywiczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny dla elektroenergetyki.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Gosp. Sur. Miner. 1994 t. 10 z. 4, s. 597-606, bibliogr. 8 poz.

95/98
Nr opisu: 0000053732
Problemy utylizacji odpadów żelazistych z przeróbki łupków ogniotrwałych kopalni "Nowa Ruda" na Dolnym Śląsku.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Maria** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 1991 t. 7 z. 1, s. 107-125, bibliogr. 19 poz.

96/98
Nr opisu: 0000053733
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki 1926-1990.
[Aut.]: Jacek** Węglarczyk.
-Gosp. Sur. Miner. 1991 t. 7 z. 1, s. 7-10

97/98
Nr opisu: 0000060071
A regression model of wet reverse closed circuit grinding.
[Aut.]: A. Rizk, Jerzy** Nawrocki.
-Gosp. Sur. Miner. 1990 t. 6 z. 3, s. 563-571, bibliogr. 18 poz.

98/98
Nr opisu: 0000064294
Podstawowe problemy produkcji wypełniaczy w Polsce.
[Aut.]: Jacek** Węglarczyk, Paweł Ziob.
-Gosp. Sur. Miner. 1988 t. 4 z. 3, s. 549-558, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie