Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GAZ WODA
Liczba odnalezionych rekordów: 98Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/98
Nr opisu: 0000130537   
Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego.
[Aut.]: Tomasz Golda, Krzysztof Gaska, Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 6, s. 206-210, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; awaryjność ; monitoring ; straty wody ; regulacja ciśnienia ; ciśnienie wody

water supply network ; failure rate ; monitoring ; water losses ; pressure regulation ; water pressure

2/98
Nr opisu: 0000130354   
Ocena skutków awarii instalacji procesowej z uwzględnieniem efektu domino.
[Aut.]: Katarzyna Stolecka, Andrzej Rusin.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 6, s. 211-215, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

efekt domina ; pożar ; wybuch ; instalacja procesowa

domino effect ; fire ; explosion ; process installation

3/98
Nr opisu: 0000133418   
Wpływ modyfikacji chitozanu na jego strukturę i powierzchnię właściwą.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Filipek, S. Salwiczek.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 11, s. 366-370, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

chitozan ; kulka chitozanowa ; modyfikacja chitozanu ; struktura powierzchni ; powierzchnia właściwa

chitosan ; chitosan bead ; chitosan modification ; surface structure ; specific surface area

4/98
Nr opisu: 0000129789   
Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku.
[Aut.]: Florian Piechurski, Łukasz Szczotok.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 5, s. 159-164, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; wymiana materiałów sieci ; awaria ; monitoring ; straty wody

water supply network ; replacement of network materials ; failure ; monitoring ; water losses

5/98
Nr opisu: 0000122365   
Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów SA w Katowicach z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ł. Czopik.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 111-115, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ryzyko ; bezpieczeństwo ; chlor pozostały ; wiek wody ; obszar krytyczny ; matryca ryzyka ; GIS ; analiza przestrzenna

risk ; safety ; residual chlorine ; water age ; critical region ; risk matrix ; GIS ; spatial analysis

6/98
Nr opisu: 0000124636   
Mikroplastik w ściekach i osadach ściekowych.
[Aut.]: E. Wiśniowska, Witold Karol Nocoń, Katarzyna Moraczewska-Majkut.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 7, s. 269-275, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mikroplastik ; oczyszczalnia ścieków ; mikrozanieczyszczenia ; osady ściekowe

microplastics ; wastewater treatment plant ; micropollutants ; sewage sludge

7/98
Nr opisu: 0000125091   
Mikroplastik w wodach powierzchniowych - problemy i wyzwania.
[Aut.]: Witold Karol Nocoń, Katarzyna Moraczewska-Majkut, E. Wiśniowska.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 8, s. 304-308, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mikroplastik ; woda powierzchniowa ; antropopresja

microplastics ; surface water ; anthropopressure

8/98
Nr opisu: 0000122363   
Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 85-90, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pomiar przepływu ścieków ; kontrola przepływomierza ; kalibracja przepływomierza

wastewater flow measurement ; flowmeter control ; flowmeter calibration

9/98
Nr opisu: 0000124149   
Ocena jakości popłuczyn z obiegów basenowych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, P. Germanek.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 6, s. 227-231, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

popłuczyny ; obieg basenowy ; sedymentacja

washings ; pool's circuit system ; sedimentation

10/98
Nr opisu: 0000122925   
Popłuczyny z obiegu wody basenowej - jakość i perspektywy oczyszczania.
[Aut.]: Edyta* Łaskawiec, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 5, s. 181-183, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

woda basenowa ; popłuczyny ; koagulacja

swimming pool water ; washings ; coagulation

11/98
Nr opisu: 0000127843   
Współfermentacja osadów ściekowych i produktu ubocznego rafinacji buraków cukrowych.
[Aut.]: K. Kalemba, Krzysztof Barbusiński.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 12, s. 453-456, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

współfermentacja ; osady ściekowe ; melasa ; produkcja biogazu

co-digestion ; sewage sludge ; molasses ; biogas production

12/98
Nr opisu: 0000122360   
Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego do oceny problemów z wodami przypadkowymi.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 78-84, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

woda przypadkowa ; kanalizacja sanitarna ; model hydrodynamiczny ; wskaźniki wydajności

accidental water ; sanitary sewerage ; hydrodynamic model ; performance indicators

13/98
Nr opisu: 0000115010   
Analiza przestrzenna utraty bezpieczeństwa dostaw wody jako element procedur zarządzania ryzykiem.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Jarosław Paciej.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 4, s. 159-162, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

bezpieczeństwo ; ryzyko ; awaria ; czas odnowy ; GIS ; dane przestrzenne ; zaopatrzenie w wodę

safety ; risk ; failure ; repair time ; GIS ; spatial data ; water supply

14/98
Nr opisu: 0000119612   
Efekty wdrożenia monitoringu w wybranej sieci wodociągowej - studium przypadku.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 10, s. 395-398, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; awaryjność ; monitoring ; straty wody ; intensywność uszkodzeń

water distribution network ; failure ; monitoring ; water losses ; failure intensity coefficient

15/98
Nr opisu: 0000114437   
Krajowa Inteligentna Specjalizacja w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii w gospodarce wodno-ściekowej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Żubrowska-Sudoł.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 3, s. 119-120, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Krajowa Inteligentna Specjalizacja ; innowacyjne technologie ; gospodarka wodno-ściekowa

National Smart Specialization ; innovative technologies ; water-sewage management

16/98
Nr opisu: 0000115012   
Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 4, s. 167-170, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; renowacja ; kontrola przepływu ; regulacja ciśnienia ; awaria ; straty wody ; efekt ekonomiczny

water network ; renovation ; flow control ; pressure control ; failure ; water losses ; economical effect

17/98
Nr opisu: 0000120425   
Ocena awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów na przykładzie PWiK "W".
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 11, s. 440-443, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; materiały budowlane ; awaryjność ; wskaźniki awaryjności

water network ; wastewater network ; building materials ; failure ; failure coefficients

18/98
Nr opisu: 0000117113   
Oczyszczanie ścieków z produkcji tektury odczynnikiem Fentona oraz w biologiczno-chemicznym układzie utleniania.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, M. Florczak.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 5, s. 238-241, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

biologiczno-chemiczny układ oczyszczania ; osad czynny ; odczynnik Fentona

biological-chamical treatment system ; activated sludge ; Fenton reagent

19/98
Nr opisu: 0000115013   
Wykorzystanie drzewa niezdatności w ocenie zagrożeń pochodzenia rolniczego na jakość zasobów wód podziemnych.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Andrzej* Kuśnierski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 4, s. 201-204, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zasoby wodne ; zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego ; skażenia mikrobiologiczne ; FTA

water resources ; pollution of agricultural origin ; microbiological contamination ; FTA

20/98
Nr opisu: 0000104854   
Dezintegracja osadów w kontekście wzrostu produkcji biogazu.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 2, s. 69-75, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad nadmierny ; fermentacja metanowa ; biogaz ; ultradźwiękowa dezintegracja odpadów

excess sludge ; methane fermentation ; biogas ; ultrasonic desintegration of sludge

21/98
Nr opisu: 0000105831   
Monitoring sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostaw wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 4, s. 156-159, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; awaria sieci wodociągowej ; straty wody ; przepływ wody ; ciśnienie wody ; monitorowanie sieci ; lokalizacja awarii

water supply network ; water supply system failure ; water losses ; water flow ; water pressure ; network monitoring ; failure detection

22/98
Nr opisu: 0000105830   
Regulacja pracujących cyklicznie studni głębinowych połączonych bezpośrednio z siecią wodociągową.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 4, s. 134-137, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

studnia głębinowa ; sterowanie wydajnością ; regulacja dławieniowa ; zawór hydrauliczny ; regulacja ciśnienia

deep well ; capacity control ; throttle governing ; hydraulic valve ; pressure control

23/98
Nr opisu: 0000113547
Wykorzystanie procesu częściowej nitryfi kacji Anammox w oczyszczaniu ścieków - doświadczenia w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Grzegorz Cema, Joanna Surmacz-Górska, Piotr* Gutwiński, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Lesław Płonka, Mariusz* Tomaszewski.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 12, s. 472-475, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Anammox ; nitryfikacja częściowa ; MBBR ; odciek składowiskowy ; reaktor membranowy ; SBR ; woda osadowa

Anammox ; landfill leachate ; MBBR ; membrane bioreactor ; partial nitrification ; reject water ; SBR

24/98
Nr opisu: 0000108968
Zastosowanie biotestów we wstępnej ocenie jakości wody basenu szkolnego.
[Aut.]: Edyta* Łaskawiec, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak, Joanna Wyczarska-Kokot.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 9, s. 330-334, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

25/98
Nr opisu: 0000101912   
Analiza zużycia wody w różnych typach krytych pływalni.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 9, s. 318-323, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

basen kryty ; woda basenowa ; zużycie wody ; analiza porównawcza

indoor swimming-pool ; swimming pool water ; water consumption ; comparative analysis

26/98
Nr opisu: 0000100211   
Diagnostyka warunków pomiaru przepływu ścieków na podstawie prostych analiz statystycznych.
[Aut.]: Bożena Gil.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 6, s. 235-240, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pomiar przepływu ścieków ; diagnostyka ; błąd pomiaru ; sieć kanalizacyjna

wastewater flow measurement ; diagnostics ; measurement error ; sewerage system

27/98
Nr opisu: 0000102641   
Separacja uryny - dlaczego? jak? i co dalej?.
[Aut.]: Anna Gnida.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 10, s. 363-367, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mocz ; separacja ; zagospodarowanie moczu ; nawóz naturalny

urine ; separation ; management of urine ; natural fertilizer

28/98
Nr opisu: 0000100212   
Zastosowanie interpolacji przestrzennych jako jednej z metod geograficznych systemów informacyjnych wyznaczania lokalizacji punktów kontroli jakości wody w systemach wodociągowych.
[Aut.]: Izabela Zimoch, J. Paciej.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 6, s. 245-250, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

GIS ; interpolacja ; IDW ; kriging ; kontrola jakości wody ; geostatystyka ; geokodowanie ; twardość wody

GIS ; interpolation ; IDW ; kriging ; water quality control ; geostatistics ; geocode ; water hardness

29/98
Nr opisu: 0000091167   
Dezintegracja osadów nadmiernych do wspomagania procesu fermentacji metanowej - teoria a praktyka.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Gaz Woda 2014 t. 88 nr 4, s. 138-143, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad ściekowy ; osad nadmierny ; dezintegracja ; homogenizacja ; hydroliza ; fermentacja metanowa

sewage sludge ; excess sludge ; disintegration ; homogenization ; hydrolysis ; methane fermentation

30/98
Nr opisu: 0000094096   
Metodologia analizy oddziaływania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne.
[Aut.]: Krzysztof Gaska, A. Generowicz.
-Gaz Woda 2014 t. 88 nr 10, s. 407-413, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka odpadami ; zarządzanie środowiskiem ; powietrze atmosferyczne ; zanieczyszczenia ; zintegrowany system gospodarki odpadami

waste management ; environmental management ; ambient air ; pollutions ; integrated waste management system

31/98
Nr opisu: 0000096121   
Ocena ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji.
[Aut.]: Izabela Zimoch, Ewa* Szymura.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 1, s. 19-23, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

bezpieczeństwo zdrowotne ; ocena ryzyka ; system dystrybucji wody ; mikroorganizm

health safety ; risk assessment ; water distribution system ; microorganism

32/98
Nr opisu: 0000112526   
Porównanie różnych metod analizy wielokryterialnej wykorzystanych w wyborze systemu gospodarki odpadami.
[Aut.]: A. Generowicz, Krzysztof Gaska.
-Gaz Woda 2014 t. 88 nr 8, s. 311-315, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka odpadami ; odpady komunalne ; analiza wielokryterialna ; kryterium zrównoważonego rozwoju ; system gospodarki odpadami

waste management ; municipal waste ; multi-criteria analysis ; criteria for sustainable development ; waste management system

33/98
Nr opisu: 0000093024   
Wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość wód w wiejskich rejonach województwa śląskiego.
[Aut.]: Mariola Rajca, Elwira Zajusz-Zubek.
-Gaz Woda 2014 t. 88 nr 8, s. 299-302, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rów melioracyjny ; właściwości fizykochemiczne ; substancja organiczna ; substancja biogeniczna ; metale ciężkie

meliorative ditch ; physico-chemical properties ; organic substance ; biogenic substance ; heavy metals

34/98
Nr opisu: 0000082378   
Doświadczenia z eksploatacji stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalniach w Bytomiu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, J. Moś, A. Jelonek.
-Gaz Woda 2013 t. 87 nr 4, s. 156-160, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

oczyszczanie mechaniczne ; oczyszczalnia ścieków ; krata ; piaskownik ; osadnik wstępny

primary treatment ; wastewater treatment plant ; bar screen ; gritt chamber ; primary clarifier

35/98
Nr opisu: 0000087579   
Krytyczna analiza bazy danych awarii systemu dystrybucji wody miasta Górnego Śląska.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2013 t. 87 nr 9, s. 367-370, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system dystrybucji wody ; awaryjność ; Górny Śląsk ; sieć wodociągowa ; straty wody

water distribution system ; failure frequency ; Upper Silesia ; water supply system ; water losses

36/98
Nr opisu: 0000087077   
Zmiany charakterystyki osadów nadmiernych w procesie dezintegracji ultradźwiękowej.
[Aut.]: Malwina* Tytła, Anna Gnida, Ewa** Zielewicz.
-Gaz Woda 2013 t. 87 nr 8, s. 331-336, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad nadmierny ; dezintegracja ultradźwiękowa ; efekt bezpośredniej dezintegracji ; wskaźnik dezintegracji ; gęstość energii ; energia właściwa

excess sludge ; ultrasound disintegration ; disintegration direct effect ; disintegration indicator ; energy density ; specific energy

37/98
Nr opisu: 0000072353   
Biologiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych.
[Aut.]: Anna Raszka, Malwina* Tytła.
-Gaz Woda 2012 t. 86 nr 7, s. 312-316, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

odciek składowiskowy ; oczyszczanie biologiczne ; odpady komunalne

landfill leachate ; biological treatment ; municipal waste

38/98
Nr opisu: 0000071040   
Próba oceny straty wody i sposoby ich ograniczania przy zastosowaniu monitoringu w wybranym przedsiębiorstwie wodociągowym.
[Aut.]: Florian Piechurski, R. Przydacz.
-Gaz Woda 2012 t. 86 nr 4, s. 165-170, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

sieć wodociągowa ; awaria ; monitoring ; straty wody

water supply system ; failure ; monitoring ; water losses

39/98
Nr opisu: 0000074287   
Symulacyjne modele jakościowe w procedurach bezpieczeństwa eksploatacji systemów wodociągowych.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Gaz Woda 2012 t. 86 nr 10, s. 470-472, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

system zaopatrzenia w wodę ; ryzyko ; THM ; niezawodność ; bezpieczeństwo

water supply system ; risk ; THM ; reliability ; safety

40/98
Nr opisu: 0000068859   
Badania eksperymentalne podstawowych właściwości palnych komunalnych osadów ściekowych.
[Aut.]: Sebastian Werle, Andrzej* Ksiądz, I. Szwedo.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 11, s. 447-450, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

osad ściekowy ; spalanie odpadów ; oczyszczanie ścieków ; odnawialne źródła energii

sewage sludge ; waste incineration ; wastewater treatment ; renewable energy sources

41/98
Nr opisu: 0000114688   
Ocena możliwości optymalizacji procesu koagulacji - doświadczenia z eksploatacji układów technologicznych z sedymentacją i flotacją ciśnieniową.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Marcin Kłos.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 5, s. 194-197, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

uzdatnianie wody ; koagulacja ; flotacja ciśnieniowa ; sedymentacja

water treatment ; coagulation ; dissolved air flotation ; sedimentation

42/98
Nr opisu: 0000068858   
Oporność szczepów Escherichia coli na wybrane antybiotyki w ściekach komunalnych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, T. Nalewajek.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 11, s. 442-446, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

ścieki komunalne ; przemysł farmaceutyczny ; Escherichia coli ; antybiotyk

municipal waste ; pharmaceutical industry ; Escherichia coli ; antibiotic

43/98
Nr opisu: 0000063811   
Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych na drodze współspalania.
[Aut.]: Sebastian Werle.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 2, s. 58-62, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

osad ściekowy ; ścieki komunalne ; współspalanie ; oczyszczanie ścieków

sewage sludge ; municipal waste ; co-combustion ; wastewater treatment

44/98
Nr opisu: 0000068237   
Usuwanie mykoestrogenów, wydajność oraz morfologia membran nanofiltracyjnych w warunkach występowania foulingu i skalingu.
[Aut.]: Mariusz Dudziak.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 9, s. 328-330, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

mykoestrogeny ; nanofiltracja ; fouling ; skaling ; membrana nanofiltracyjna ; oczyszczanie wody

mycoestrogens ; nanofiltration ; skaling ; nanofiltration membrane ; water treatment ; fouling

45/98
Nr opisu: 0000068100   
Zastosowanie procesu flotacji ciśnieniowej w oczyszczaniu wód popłucznych.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Marcin Kłos.
-Gaz Woda 2011 t. 85 nr 9, s. 339-341, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

flotacja ciśnieniowa ; woda popłuczna ; oczyszczanie wody ; sedymentacja

dissolved air flotation ; water treatment ; sedimentation ; backwash water

46/98
Nr opisu: 0000067506   
Badanie wpływu połączeń na wzrost współczynnika strat liniowych λ oraz współczynnika chropowatości bezwzględnej k dla rur instalacyjnych z polipropylenu.
[Aut.]: Florian Piechurski, D. Wanot.
-Gaz Woda 2010 t. 84 nr 5, s. 18-23, bibliogr. 11 poz.

transport cieczy ; rura instalacyjna ; polipropylen

liquid transport ; installation tube ; polypropylene

47/98
Nr opisu: 0000058144   
Eksperymentalne i numeryczne określenie miejscowych strat ciśnienia w kolanach 90 o instalacji wodociągowych.
[Aut.]: Paweł Grajper, Jacek Smołka.
-Gaz Woda 2010 t. 84 nr 7/8, s. 13-19, bibliogr. 17 poz.

strata ciśnienia ; sieć wodociągowa ; kolano

head loss ; water supply system ; elbow

48/98
Nr opisu: 0000059207   
Systemy gazowe państw Grupy Wyszehradzkiej.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Z. Vaszi.
-Gaz Woda 2010 t. 84 nr 9, s. 2-6, bibliogr. 15 poz.

system gazowniczy ; bezpieczeństwo gazowe ; Grupa Wyszehradzka

gas system ; gas safety ; Vyshegrad Group

49/98
Nr opisu: 0000055099   
Właściwości wytrzymałościowe kłaczków w uzdatnianiu wód.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Marcin Kłos.
-Gaz Woda 2010 t. 84 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 20 poz.

uzdatnianie wody ; kłaczki ; koagulacja

water treatment ; floccules ; coagulation

50/98
Nr opisu: 0000057156   
Wytrzymałość zawiesiny pokoagulacyjnej podczas transportu - rola odczynu.
[Aut.]: Jolanta Gumińska, Waldemar** Sawiniak.
-Gaz Woda 2010 t. 84 nr 5, s. 26-29, bibliogr. 7 poz.

kłaczki ; zawiesina pokoagulacyjna ; koagulacja

floccules ; post-coagulation suspension ; coagulation

51/98
Nr opisu: 0000057941   
Problemy związane z konsolidacją i eksploatacją systemów monitoringu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na podstawie doświadczeń PWiK Gliwice.
[Aut.]: Wojciech Koral, K. Kasperek.
-Gaz Woda 2009 t. 83 nr 6, s. 30-33

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; monitoring ; uszkodzenie mechaniczne ; pomiar analogowy ; pomiar cyfrowy

water supply system ; sewerage system ; monitoring system ; mechanical fault ; analog measurement ; digital measurement

52/98
Nr opisu: 0000040973   
Analiza niezawodności w procesie monitoringu sieci wodociągowej.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Gaz Woda 2008 t. 82 nr 9, s. 35-38, bibliogr. 9 poz.

sieć wodociągowa ; niezawodność ; monitoring ; kontrola jakości wody ; Kraków

water-pipe network ; reliability ; monitoring ; water quality control ; Cracow

53/98
Nr opisu: 0000040974   
Analiza układu technicznego ujęcia Raba w funkcji niezawodności eksploatacji.
[Aut.]: Izabela Zimoch, J. Szymik.
-Gaz Woda 2008 t. 82 nr 9, s. 38-43, bibliogr. 8 poz.

analiza niezawodności ; system zaopatrzenia w wodę ; Stacja Uzdatniania Wody Raba ; symulacja komputerowa ; obliczenia numeryczne

reliability analysis ; water supply system ; Raba Water Treatment Plant ; computer simulation ; numerical calculations

54/98
Nr opisu: 0000042839   
Oczyszczanie ścieków barwnych odczynnikiem Fentona w modyfikacji z nadwęglanem sodu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan, A. Dadał.
-Gaz Woda 2008 t. 82 nr 11, s. 24-26, bibliogr. 29 poz.

ścieki barwne ; odczynnik Fentona ; pogłębione utlenianie ; nadwęglan sodu ; modyfikacja

coloured sewage ; Fenton reagent ; advanced oxidation ; sodium percarbonate ; modification

55/98
Nr opisu: 0000036674   
Wpływ sposobu natleniania na proces odżelaziania i odmanganiania wód głębinowych.
[Aut.]: Maria** Sobczyk.
-Gaz Woda 2008 t. 82 nr 2, s. 6-9, bibliogr. 5 poz.

odżelazianie ; wody podziemne ; natlenienie wody ; filtracja wody ; usuwanie manganu

iron elimination ; underground water ; water oxidation ; water filtration ; manganese removal

56/98
Nr opisu: 0000025753   
Zastosowanie modyfikacji odczynnika Fentona do oczyszczania ścieków barwnych i fenolowych.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Barbara Pieczykolan.
-Gaz Woda 2007 t. 81 nr 4, s. 17-20, bibliogr. 18 poz.

ścieki fenolowe ; ścieki barwne ; odczynnik Fentona ; oczyszczanie ścieków ; wióry stalowe

phenol wastewater ; coloured sewage ; Fenton reagent ; wastewater treatment ; steel chips

57/98
Nr opisu: 0000032052   
Zastosowanie spektrofotometrii UV do kontroli procesu flokulacji wód barwnych.
[Aut.]: Jolanta Gumińska.
-Gaz Woda 2007 t. 81 nr 11, s. 28-30, bibliogr. 7 poz.

uzdatnianie wody ; woda surowa ; barwa wody ; flokulacja ; absorbancja

water treatment ; raw water ; water color ; flocculation ; absorbance

58/98
Nr opisu: 0000022228   
Analiza niezawodnościowa jako narzędzie optymalizacji warunków techniczno-technologicznego funkcjonowania stacji uzdatniania wody.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Gaz Woda 2006 t. 80 nr 11, s. 75-78, bibliogr. 10 poz.

analiza niezawodności ; stacja uzdatniania wody Rudawa ; pompownia

reliability analysis ; Rudawa water treatment plant ; pumping station

59/98
Nr opisu: 0000022229   
Analiza zmian jakości wody jako element zarządzania procesem monitoringu PsDyW.
[Aut.]: Izabela Zimoch.
-Gaz Woda 2006 t. 80 nr 11, s. 78-81, bibliogr. 5 poz.

jakość wody ; podsystem dystrybucji wody ; sieć wodociągowa ; monitoring

water quality ; water distribution subsystem ; water supply system ; monitoring

60/98
Nr opisu: 0000020704   
Doświadczenia z eksploatacji oczyszczalni "Lemna" w gminie Świerklaniec.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak, J. Gajda, J. Domogała.
-Gaz Woda 2006 t. 80 nr 7/8, s. 18-22, bibliogr. 7 poz.

oczyszczalnia hydrofitowa ; Lemna ; rzęsa wodna ; BIOLAK-VOX

constructed wetland ; Lemna ; duckweed ; BIOLAK-VOX

61/98
Nr opisu: 0000015934   
Monitoring jakości wody w podsystemie dystrybucji w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę Śląska.
[Aut.]: Izabela Zimoch, K. Trybulec.
-Gaz Woda 2005 t. 79 nr 11, s. 52-55, bibliogr. 5 poz.

system zaopatrzenia w wodę ; bezpieczeństwo ; jakość wody ; monitoring

water supply system ; safety ; water quality ; monitoring

62/98
Nr opisu: 0000015197   
Zastosowanie drenaży blokowych w modernizacji układów filtracji.
[Aut.]: Marcin Kłos, J. Tokarczyk.
-Gaz Woda 2005 t. 79 nr 10, s. 29-33, bibliogr. 5 poz.

jakość wody ; filtracja wody ; drenaż

water quality ; water filtration ; drainage

63/98
Nr opisu: 0000012882   
Zastosowanie różnych metod szacowania wartości tła pierwiastków w osadach dennych na przykładzie arsenu.
[Aut.]: Krzysztof Loska.
-Gaz Woda 2005 t. 79 nr 6, s. 23-25, bibliogr. 16 poz.

osad denny ; arsen

bottom sediment ; arsenic

64/98
Nr opisu: 0000005747
Ocena stanu eutrofizacji zbiornika Kozłowa Góra.
[Aut.]: Izabela Zimoch, B. Falkus.
-Gaz Woda 2003 t. 77 nr 10, s. 373-376, bibliogr. 8 poz.

zbiornik Kozłowa Góra ; eutrofizacja

Kozlowa Gora Reservoir ; eutrophication

65/98
Nr opisu: 0000000455
Sposoby optymalizacji kosztów paliw dla wybranych odbiorców gazu.
[Aut.]: Lech* Dobrowolski, K. Petters, T. Syrek.
-Gaz Woda 2002 t. 76 nr 4, s. 119-125, bibliogr. 3 poz.

66/98
Nr opisu: 0000002362
Nowoczesne kotły gazowe jako źródła ciepła grzewczego i pary technologicznej. Cz. 1.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj.
-Gaz Woda 2001 t. 75 nr 2, s. 42-48, bibliogr. 8 poz.

67/98
Nr opisu: 0000002112
Nowoczesne kotły gazowe jako źródło ciepła grzewczego i pary technologicznej. Cz. 2. Kotły parowe. Wykorzystanie energii odpadowej spalin z kotłów.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj.
-Gaz Woda 2001 t. 75 nr 6, s. 195-200, bibliogr. 13 poz.

68/98
Nr opisu: 0000002291
Optymalizacja doboru małych elektrociepłowni na paliwa gazowe.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Gaz Woda 2001 t. 75 nr 3, s. 80-86, bibliogr. 13 poz.

69/98
Nr opisu: 0000004480
Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych. (III Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 24-25.02.2000 r.).
[Aut.]: Karol** Kuś.
-Gaz Woda 2000 t. 74 nr 6, s. 246-247

70/98
Nr opisu: 0000004961
Opłacalność utylizacji miernie zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek.
-Gaz Woda 1999 t. 73 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 13 poz.

71/98
Nr opisu: 0000110439
Analiza pracy sieci wodociągowej w Chorzowie.
[Aut.]: Florian Piechurski, L. Kotulski.
-Gaz Woda 1997 t. 71 nr 5, s. 190-195, bibliogr. 8 poz.

sieć wodociągowa ; Chorzów ; awaryjność ; straty wody

water distribution network ; Chorzów ; failure ; water losses

72/98
Nr opisu: 0000026384
Próby intensyfikacji biologicznej defosfatacji w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Gaz Woda 1997 t. 70 nr 3, s. 100-102, bibliogr. 10 poz.

73/98
Nr opisu: 0000034934
Biologiczna defosfatacja ścieków metodą osadu czynnego w systemie naprzemiennego napowietrzania.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, Jacek* Pelczar, Lesław Płonka, Joanna Surmacz-Górska.
-Gaz Woda 1996 t. 70 nr 6, s. 230-234, bibliogr. 21 poz.

74/98
Nr opisu: 0000035174
Podstawy merytoryczne ustalania jednakowej ceny sprzedaży wody z wodociągu grupowego dla Górnego Śląska.
[Aut.]: Karol** Kuś.
-Gaz Woda 1996 t. 70 nr 12, s. 440-443, bibliogr. 5 poz.

75/98
Nr opisu: 0000032995
Doc. dr inż. Józef Flakowicz (1909-1995).
[Aut.]: Karol** Kuś.
-Gaz Woda 1995 t. 69 nr 6, s. 218-219

76/98
Nr opisu: 0000032983
Fermentacja metanowa wody pogazowej.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Stanisław** Jurkiewicz.
-Gaz Woda 1995 t. 69 nr 5, s. 172-174, bibliogr. 8 poz.

77/98
Nr opisu: 0000033056
Mikroflora powietrza atmosferycznego na obszarze oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach.
[Aut.]: Helena** Petrycka, Ewa Zabłocka-Godlewska, Mirosława* Kolasa.
-Gaz Woda 1995 t. 69 nr 8, s. 272-274, bibliogr. 5 poz.

78/98
Nr opisu: 0000032984
Strącanie fosforu ze ścieków miejskich koagulantem PIX.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Gaz Woda 1995 t. 69 nr 5, s. 167-171, bibliogr. 13 poz.

79/98
Nr opisu: 0000043367
Badania w zakresie otrzymywania biogazu z odpadów komunalnych w procesie fermentacji.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Łucja** Fukas-Płonka.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 5, s. 151-153, bibliogr. 16 poz.

80/98
Nr opisu: 0000043311
Kierunki w systemach gromadzenia odpadów komunalnych w aspekcie ich wykorzystania i unieszkodliwiania.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Krzysztof* Pszczółka.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 4, s. 111-114, bibliogr. 10 poz.

81/98
Nr opisu: 0000043312
Niektóre problemy eksploatacji sieci PE.
[Aut.]: Andrzej** Pusz.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 4, s. 122-123

82/98
Nr opisu: 0000043419
Określenie warunków technologicznych wpracowania osadu zawieszonego w pulsatorze.
[Aut.]: Maria** Sobczyk.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 7, s. 212-215, bibliogr. 9 poz.

83/98
Nr opisu: 0000043388
Podatność na biodegradację składników cieczy hydraulicznych.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 6, s. 169-171, bibliogr. 13 poz.

84/98
Nr opisu: 0000043262
Praktyczna ocena równań kinetyki rozkładu zanieczyszczeń w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Jerzy** Sikora, Krzysztof Barbusiński.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 2, s. 53-56, bibliogr. 12 poz.

85/98
Nr opisu: 0000043369
Specyfika zagadnień geotechnicznych w gazownictwie na przykładzie uszkodzonego budynku stacji redukcyjno-pomiarowej w Strzemieszycach.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Gaz Woda 1994 t. 68 nr 5, s. 131-133, bibliogr. 1 poz.

86/98
Nr opisu: 0000052304
Doświadczenia z eksploatacji przemysłowej stacji filtrów do uzdatniania wody.
[Aut.]: Jan** Umiński, Grzegorz* Górski.
-Gaz Woda 1992 t. 66 nr 4, s. 79-81, bibliogr. 1 poz.

87/98
Nr opisu: 0000052305
Oczyszczanie ścieków drożdżowych w beztlenowych bioreaktorach.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Michał* Szendzielorz.
-Gaz Woda 1992 t. 66 nr 12, s. 283-286, bibliogr. 11 poz.

88/98
Nr opisu: 0000052306
Zmiany form występowania wybranych metali ciężkich w trakcie napowietrzania osadu dennego.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński, D. Wiechuła.
-Gaz Woda 1992 t. 66 nr 4, s. 93-95, bibliogr. 6 poz.

89/98
Nr opisu: 0000053535
Ocena kształcenia kadr w zakresie inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska w wyższych uczelniach technicznych w Polsce.
[Aut.]: A. L. Kowal, Karol** Kuś.
-Gaz Woda 1991 t. 65 nr 5, s. 111-114

90/98
Nr opisu: 0000053536
Oczyszczanie ścieków emulsyjnych za pomocą ultrafiltracyjnych membran z poliakrylonitrylu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Gaz Woda 1991 t. 65 nr 4, s. 74-78, bibliogr. 29 poz.

91/98
Nr opisu: 0000053550
Zastosowanie metod ultradźwiękowych do pomiarów natężenia przepływu cieczy lub ilości zmagazynowanych ciał półpłynnych i stałych.
[Aut.]: Janusz* Berdowski, J. Bień.
-Gaz Woda 1991 t. 65 nr 10, s. 234-236, bibliogr. 7 poz.

92/98
Nr opisu: 0000060073
Modelowanie ruchu cząstek w strefie klarowania pulsatora.
[Aut.]: Karol** Kuś.
-Gaz Woda 1990 t. 64 nr 2/3, s. 55-59, bibliogr. 7 poz.

93/98
Nr opisu: 0000032583
Ocena wtórnego skażenia powietrza niklem ze składowisk odpadów oraz dróg silnie zapylonych.
[Aut.]: Józef Pastuszka, U. Zielonka, J. Kwapuliński.
-Gaz Woda 1989 t. 63 nr 6/12, s. 122-124, bibliogr. 7 poz.

94/98
Nr opisu: 0000060533
Określenie optymalnych średnic filtracyjnych filtrów pośpiesznych zamkniętych.
[Aut.]: Grzegorz* Koźmiński, Karol** Kuś.
-Gaz Woda 1989 R. 63 nr 4/5, s. 87-89, bibliogr. 8 poz.

95/98
Nr opisu: 0000060532
Uproszczony sposob oznaczenia BZT5 ścieków metodą rozcienczeń.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, B. Głowińska-Sitnik.
-Gaz Woda 1989 R. 63 nr 4/5, s. 104-105, bibliogr. 1 poz.

96/98
Nr opisu: 0000060531
Wyznaczanie biomasy osadu czynnego metodą chemiczną.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, K. Małachowska.
-Gaz Woda 1989 R. 63 nr 4/5, s. 112-113, bibliogr. 4 poz.

97/98
Nr opisu: 0000064133
Analiza pracy akcelatorów i pulsatorów w Polsce.
[Aut.]: Karol** Kuś.
-Gaz Woda 1988 R. 62 nr 2/3, s. 54-55, bibliogr. 18 poz.

98/98
Nr opisu: 0000064134
Zwalczanie bakterii zasiedlających wody chłodnicze.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Joanna* Mrozowska, Stanisław** Jurkiewicz, Z. Brol.
-Gaz Woda 1988 R. 62 nr 1, s. 8-11, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie