Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GÓR I GEOINŻ AGH
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/49
Nr opisu: 0000084209   
Numeryczna ocena nośności gruntu dla fundamentów pasmowych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Marta* Kadela.
-Gór. i Geoinż., AGH 2011 R. 35 z. 2, s. 217-224, bibliogr. 4 poz.

prekonsolidacja gruntu ; model numeryczny ; współczynnik parcia geostatycznego ; podłoże gruntowe ; fundament

overconsolidation state ; numerical model ; coefficient of earth pressure ; subsoil ; foundation

2/49
Nr opisu: 0000084206   
Problemy właściwej interpretacji wyników analiz układów konstrukcja-podłoże gruntowe.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Marta* Kadela.
-Gór. i Geoinż., AGH 2011 R. 35 z. 2, s. 209-215, bibliogr. 7 poz.

konstrukcja drogowa ; podłoże gruntowe ; trwałość konstrukcji ; model numeryczny

road construction ; subsoil ; structure durability ; numerical model

3/49
Nr opisu: 0000079189   
Wpływ energii formowania na kształt kolumn wykonywanych metodą wymiany dynamicznej.
[Aut.]: Piotr* Kanty, Sławomir Kwiecień.
-Gór. i Geoinż., AGH 2011 R. 35 z. 2, s. 325-331, bibliogr. 8 poz.

wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; wzmocnienie gruntu

dynamic replacement ; stone column ; soil strengthening

4/49
Nr opisu: 0000068583   
Analiza maksymalnej wartości produkcji przy wzbogacaniu różnych klas ziarnowych węgla energetycznego w osadzarkach.
[Aut.]: Joachim Pielot.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 4/1, s. 217-230, bibliogr. 22 poz.

wzbogacanie węgla ; węgiel energetyczny ; osadzarka ; optymalizacja produkcji

coal preparation ; power coal ; jig ; production optimization

5/49
Nr opisu: 0000068565   
Analiza pracy złącza ciernego odrzwi obudowy górniczej przy osiowym ściskaniu i statycznym zginaniu.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 2, s. 113-120, bibliogr. 5 poz.

złącze cierne ; obudowa górnicza

friction joint ; mining support

6/49
Nr opisu: 0000068584   
Efekty wzbogacania węgla energetycznego w dwóch równoległych osadzarkach.
[Aut.]: Joachim Pielot.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 4/1, s. 231-240, bibliogr. 11 poz.

wzbogacanie węgla ; węgiel energetyczny ; osadzarka ; optymalizacja produkcji

coal preparation ; power coal ; jig ; production optimization

7/49
Nr opisu: 0000068581   
Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 4/1, s. 145-153, bibliogr. 6 poz.

foresight ; odpady górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; zagospodarowanie odpadów

foresight ; mining waste ; coal mining ; waste management

8/49
Nr opisu: 0000084246   
Próba oceny technicznych możliwości eksploatacji zasobów pozabilansowych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Borys* Borówka.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 3, s. 169-185, bibliogr. 23 poz.

eksploatacja górnicza ; zasoby węgla kamiennego ; zasoby pozabilansowe

mining exploitation ; hard coal resources ; out-of-balance resources

9/49
Nr opisu: 0000067648   
Wpływ prekonsolidacji na zjawiska zachodzące w obciążonych konstrukcji podłożach gruntowych.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 2, s. 239-245, bibliogr. 8 poz.

prekonsolidacja gruntu ; model numeryczny ; podłoże gruntowe ; współczynnik parcia geostatycznego

overconsolidation state ; numerical model ; ground surface ; coefficient of earth pressure

10/49
Nr opisu: 0000068566   
Wstępna analiza pracy połączenia śrubowego w złączu ciernym.
[Aut.]: Jarosław Brodny.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 2, s. 105-111, bibliogr. 5 poz.

złącze cierne ; połączenie śrubowe ; obudowa górnicza

friction joint ; screw connection ; mining support

11/49
Nr opisu: 0000068582   
Zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów ze wzbogacania węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński, Jan** Szpyrka.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 4/1, s. 155-164, bibliogr. 8 poz.

odpady górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; wzbogacanie węgla ; muł węglowy ; odpady poflotacyjne

mining waste ; coal mining ; coal preparation ; coal silt ; flotation tailings

12/49
Nr opisu: 0000067649   
Zastosowanie modelu stanu krytycznego do oceny zasięgu współpracy budowli z podłożem górniczym.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Gór. i Geoinż., AGH 2010 R. 34 z. 2, s. 247-253, bibliogr. 8 poz.

podłoże gruntowe ; deformacja ; eksploatacja górnicza ; model stanu krytycznego

ground surface ; deformation ; mining exploitation ; critical state model

13/49
Nr opisu: 0000068021   
Dobór technologiczny osadzarek wodnych pulsacyjnych w procesie projektowania.
[Aut.]: Mariusz* Osoba, Aleksander** Lutyński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 4, s. 259-268, bibliogr. 10 poz.

przeróbka węgla ; osadzarka wodna pulsacyjna ; projektowanie maszyn

coal preparation ; pulsatory water jig ; machine design

14/49
Nr opisu: 0000059014   
Elementy diagnostyki i metody oceny stanu konstrukcji budowli podziemnych.
[Aut.]: Stanisław Duży.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 3/1, s. 143-151, bibliogr. 8 poz.

wyrobisko korytarzowe ; budowla podziemna ; zarządzanie jakością

dog heading ; underground strucutre ; quality management

15/49
Nr opisu: 0000059012   
Koncepcja technologii zabezpieczania wykopu dla płytko zlokalizowanych tuneli kolejowych formowanych w formach traconych.
[Aut.]: Marian* Michałek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 3/1, s. 267-273, bibliogr. 4 poz.

tunel kolejowy ; wykop ; transport szynowy ; budownictwo tunelowe

railway tunnel ; excavation ; rail transport ; tunnelling

16/49
Nr opisu: 0000084918   
Obiekty tunelowe na trasach galicyjskich kolei żelaznych.
[Aut.]: Wojciech** Preidl.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 3/1, s. 297-312, bibliogr. 15 poz.

kolej galicyjska ; historia kolei ; tunel kolejowy

Galicia railway ; railway history ; railway tunnel

17/49
Nr opisu: 0000057994   
Wpływ konsolidacji dynamicznej podłoża na deformacje sąsiadującego terenu.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Marian Łupieżowiec.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 1, s. 389-398, bibliogr. 12 poz.

zagospodarowanie terenu ; teren górniczy ; konsolidacja dynamiczna ; deformacja podłoża ; skała płonna

land development ; mining area ; dynamic consolidation ; subsoil deformation ; waste rock

18/49
Nr opisu: 0000068020   
Wpływ zakłóceń procesu wzbogacania węgla w osadzarce na zmiany gęstości rozdziału - badania laboratoryjne.
[Aut.]: Stanisław** Cierpisz, D. Kowol.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 4, s. 41-48, bibliogr. 6 poz.

węgiel kamienny ; osadzarka ; wzbogacanie węgla ; gęstość rozdziału

hard coal ; jig ; coal preparation ; distribution density

19/49
Nr opisu: 0000057993   
Zastosowanie modelu z degradacją w analizie układu warstwowego konstrukcji nawierzchni drogowej współpracującej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Marta* Kadela.
-Gór. i Geoinż., AGH 2009 R. 33 z. 1, s. 161-168, bibliogr. 7 poz.

nawierzchnia drogowa ; podłoże gruntowe ; odporność konstrukcji ; degradacja

road pavement ; subsoil ; construction resistance ; degradation

20/49
Nr opisu: 0000040845   
Test punktowy, test brazylijski i test na jednoosiowe ściskanie - badania porównawcze.
[Aut.]: Patrycja Piątek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2008 R. 32 z. 1, s. 285-292, bibliogr. 8 poz.
Zawiera materiały z XXXI Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Krynica Zdrój, 9-14 marca 2008

ściskanie jednoosiowe ; piaskowiec ; obciążenie punktowe

uniaxial compression ; sandstone ; point load

21/49
Nr opisu: 0000040848   
Uwzględnienie prekonsolidacji w ocenie stanu granicznego w rozluźniającym się podłożu górniczym.
[Aut.]: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz.
-Gór. i Geoinż., AGH 2008 R. 32 z. 2, s. 105-112, bibliogr. 10 poz.
Zawiera materiały z XXXI Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Krynica Zdrój, 9-14 marca 2008

prekonsolidacja gruntu ; podłoże górnicze ; eksploatacja górnicza ; wytrzymałość gruntu ; MCC

overconsolidation state ; mining subsoil ; mining exploitation ; soil strength ; MCC

22/49
Nr opisu: 0000040847   
Zastosowanie kotew gruntowych do zabezpieczenia wykopu w rejonie osuwiska.
[Aut.]: M. Derlacz, Krzysztof Sternik.
-Gór. i Geoinż., AGH 2008 R. 32 z. 2, s. 89-98, bibliogr. 5 poz.
Zawiera materiały z XXXI Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Krynica Zdrój, 9-14 marca 2008

kotew gruntowa ; osuwisko ; skarpa

soil anchor ; landscape ; escarpment

23/49
Nr opisu: 0000040846   
Zmienna uszkodzenia D dla skał poddanych próbom jednoosiowego rozciągania.
[Aut.]: Krzysztof Tomiczek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2008 R. 32 z. 1, s. 347-358, bibliogr. 8 poz.
Zawiera materiały z XXXI Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Krynica Zdrój, 9-14 marca 2008

rozciąganie jednoosiowe ; rozciąganie monocykliczne ; uszkodzenie skały ; piaskowiec

uniaxial tension ; monocyclic tension ; rock damage ; sandstone

24/49
Nr opisu: 0000040086   
Analiza numeryczna migracji metanu z warstw spągowych do wyrobiska ścianowego.
[Aut.]: Marek** Kwaśniewski, S. Lasek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 307-322, bibliogr. 5 poz.

migracja metanu ; zagrożenie metanowe ; eksploatacja górnicza ; analiza numeryczna

methane migration ; methane hazard ; mining exploitation ; numerical analysis

25/49
Nr opisu: 0000040099   
Interpretacja chemizmu wód kopalnianych metodami analizy danych złożonych.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 323-333, bibliogr. 14 poz.

wody kopalniane ; skład chemiczny ; analiza danych złożonych

mine water ; chemical composition ; Compositional Data Analysis

26/49
Nr opisu: 0000040095   
Katastrofa budowlana w tunelu Czernickim.
[Aut.]: Wojciech** Preidl.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3, s. 347-355, bibliogr. 12 poz.

tunel Czernicki ; katastrofa budowlana ; budownictwo podziemne ; historia

Czernicki tunnel ; building collapse ; underground construction ; history

27/49
Nr opisu: 0000040093   
Koncepcja rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczenia wyrobisk podszybia adaptowanego na potrzeby podziemnego zbiornika.
[Aut.]: Marian* Michałek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 429-438, bibliogr. 11 poz.

wyrobisko podszybia ; likwidacja szybu ; zbiornik na wodę ; elektrownia szczytowo-pompowa

shaft's bottom working ; shaft liquidation ; water tank ; pumped-storage power station

28/49
Nr opisu: 0000039846   
Miks energetyczny w Unii Europejskiej do 2030 r. - rola paliw rodzimych.
[Aut.]: Krystyna Czaplicka-Kolarz, I. Pyka.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 2, s. 171-178, bibliogr. 15 poz.

polityka energetyczna ; Unia Europejska ; nośnik energii pierwotnej ; węgiel brunatny ; paliwo kopalne

energy policy ; European Union ; primary energy carrier ; lignite ; fossil fuel

29/49
Nr opisu: 0000040096   
O różnicach w zachowaniu się skał w warunkach jednoosiowego rozciągania i ściskania.
[Aut.]: Krzysztof Tomiczek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 543-554, bibliogr. 2 poz.

skała ; rozciąganie jednoosiowe ; ściskanie jednoosiowe ; wytrzymałość na rozciąganie ; wytrzymałość na ściskanie ; odkształcenie

rock ; uniaxial tension ; uniaxial compression ; tensile strength ; compression strength ; deformation

30/49
Nr opisu: 0000040100   
Ocena wpływu na środowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń w świetle modelowania hydrogeochemicznego.
[Aut.]: Marek** Pozzi, Tadeusz Mzyk.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 461-474, bibliogr. 16 poz.

odpady energetyczne ; zagospodarowanie odpadów ; wyrobisko górnicze ; migracja zanieczyszczeń ; jakość wód podziemnych

power generation waste ; waste disposal ; mine working ; pollution migration ; underground water quality

31/49
Nr opisu: 0000040097   
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy w zakładzie przeróbczym kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 4, s. 25-32, bibliogr. 6 poz.

przeróbka węgla ; hałas ; pomiar hałasu

coal preparation ; noise ; noise measurement

32/49
Nr opisu: 0000040082   
Problemy nośności stalowej obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych użytkowanych w długim okresie.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Arkadiusz* Bączek.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3, s. 79-86, bibliogr. 6 poz.

wyrobisko korytarzowe ; stalowa obudowa odrzwiowa ; nośność ; korozja ; konstrukcja stalowa ; wytrzymałość

dog heading ; steel arch support ; load capacity ; corrosion ; steel structure ; strength

33/49
Nr opisu: 0000040101   
Specjalność studiów Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3, s. 357-361

budownictwo podziemne ; ochrona powierzchni ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska ; dydaktyka

underground construction ; surface protection ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology ; didactics

34/49
Nr opisu: 0000040085   
Zachowanie się odrzwi stalowej obudowy podatnej w warunkach deformacyjnych ciśnień górotworu w świetle obserwacji dołowych.
[Aut.]: Stanisław Duży.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.

obudowa podatna ; odrzwia obudowy ; deformacja górotworu ; deformacja obudowy

yielding support ; timber set ; rock mass deformation ; support deformation

35/49
Nr opisu: 0000040084   
Zagrożenie obiektów przyszybowych deformacjami nieciągłymi typu liniowego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Henryk** Kleta.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 135-140, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa ; obiekt budowlany ; stateczność

mining exploitation ; ground deformation ; linear discontinuous deformation ; building object ; stability

36/49
Nr opisu: 0000080501   
Zagrożenie pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych.
[Aut.]: Jan** Drenda, Zenon Różański, Zbigniew Słota, Paweł Wrona.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 149-157, bibliogr. 11 poz.

zwałowisko odpadów powęglowych ; zagrożenie pożarowe ; zanieczyszczenie powietrza ; monitorowanie zagrożeń

coal waste dump ; fire hazard ; air pollution ; hazards monitoring

37/49
Nr opisu: 0000022177   
Identyfikacja poziomu hałasu na stanowiskach technologicznych w zakładach przeróbki kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2006 R. 30 z. 3/1, s. 173-180, bibliogr. 4 poz.

hałas ; stanowisko pracy ; pomiar hałasu ; zakład przeróbki węgla

noise ; workplace ; noise measurement ; coal preparation plant

38/49
Nr opisu: 0000017650   
Application of stabilizing highly thickened slurries for filling of flooded shafts.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 3/2, s. 47-52, bibliogr. 3 poz.

39/49
Nr opisu: 0000015123   
Dolnośląskie tunele kolejowe - zabytki techniki.
[Aut.]: Wojciech** Preidl.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 3/1, s. 319-329, bibliogr. 11 poz.

40/49
Nr opisu: 0000015122   
Elementy teorii niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji w projektowaniu budowli podziemych.
[Aut.]: Stanisław Duży.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 3/1, s. 199-206, bibliogr. 11 poz.

41/49
Nr opisu: 0000015121   
Geotechniczne problemy utrzymania wyrobisk korytarzowych w złożonych warunkach geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Stanisław Duży.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 3/1, s. 157-164, bibliogr. 9 poz.

42/49
Nr opisu: 0000025494   
Właściwości zawiesin z materiałów odpadowych z dodatkiem środka wiążącego w aspekcie możliwości ich wykorzystania do likwidacji zawodnionych szybów.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, A. Zając.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 4, s. 139-144, bibliogr. 9 poz.

43/49
Nr opisu: 0000025493   
Wpływy dodatków modyfikujących na podstawowe właściwości zawiesin z popiołów lotnych z elektrowni "X".
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 4, s. 129-137, bibliogr. 6 poz.

44/49
Nr opisu: 0000015120   
Wybrane problemy budownictwa podziemnego.
[Aut.]: W. Grodecki, C. Madryas, A. Tajduś, A. Tokarz, A. Wichur, Ryszard** Żyliński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 3/1, s. 37-53, bibliogr. 34 poz.

45/49
Nr opisu: 0000005726
Koszty wykonania a technologia drążenia wyrobisk korytarzowych. Badania własne.
[Aut.]: Ryszard** Żyliński, W. Grzybowski.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 649-658, bibliogr. 12 poz.

wyrobisko korytarzowe ; drążenie wyrobiska ; koszty wydobycia węgla

dog heading ; excavation driving ; costs of coal mining

46/49
Nr opisu: 0000005723
Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośności.
[Aut.]: Henryk** Kleta, J. Witosiński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 365-370, bibliogr. 6 poz.

obudowa szybu ; monitoring wgłębny ; nośność obudowy

shaft support ; in-depth monitoring ; load capacity of lining

47/49
Nr opisu: 0000005725
Tunel Dortmund-Bergheim - wzmacnianie i uszczelnianie górotworu.
[Aut.]: W. Stachoń, Ryszard** Żyliński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 597-599, bibliogr. 4 poz.

górotwór ; uszczelnienie górotworu ; tunel

rock mass ; rock mass seal ; tunnel

48/49
Nr opisu: 0000005722
Wpływ współpracy obudowy kotwiowej z górotworem na zachowanie stateczności udostępniających wyrobisk korytarzowych.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Zenon** Szczepaniak, Jan** Urbańczyk, K. Ćwiertnia.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 245-252, bibliogr. 4 poz.

wyrobisko korytarzowe ; obudowa kotwiowa ; górotwór ; stateczność

dog heading ; roof bolting ; rock mass ; stability

49/49
Nr opisu: 0000005724
Współczesne konstrukcje parkingów podziemnych.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Ryszard** Żyliński.
-Gór. i Geoinż., AGH 2003 R. 27 z. 3/4, s. 371-377, bibliogr. 15 poz.

parking podziemny ; konstrukcja parkingu

underground car park ; car park construction

stosując format:
Nowe wyszukiwanie