Wynik wyszukiwania
Zapytanie: FUEL PROCESS TECHNOL
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000127642   
Physicochemical properties of biochars prepared from raw and acetone-extracted pine wood.
[Aut.]: Agnieszka Korus, Andrzej Szlęk, A. Samson.
-Fuel Process. Technol. 2019 vol. 185, s. 106-116, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 4.982. Punktacja MNiSW 140.000

biowęgiel ; pyroliza ; ekstrakty

biochar ; pyrolysis ; extractives

2/16
Nr opisu: 0000126675   
Numerical simulations on Oxy-MILD combustion of pulverized coal in an industrial boiler.
[Aut.]: D. Perrone, T. Castiglione, Adam Klimanek, P. Morrone, M. Amelio.
-Fuel Process. Technol. 2018 vol. 181, s. 361-374, bibliogr. 81 poz.. Impact Factor 4.507. Punktacja MNiSW 40.000

opalanie pyłem węglowym ; łagodne spalanie ; spalanie tlenowe ; kocioł przemysłowy ; NOx ; CO2

pulverized coal firing ; mild combustion ; oxy-combustion ; industrial boiler ; NOx ; CO2

3/16
Nr opisu: 0000111797   
Design of the experimental rig for retrieving kinetic data of char particles.
[Aut.]: Wojciech Adamczyk, Andrzej Szlęk, Adam Klimanek, Ryszard Białecki, Gabriel Węcel, Anna* Katelbach-Woźniak, Sławomir Sładek, M. Ditaranto, N. Haugen, O. Langorgen.
-Fuel Process. Technol. 2017 vol. 156, s. 178-184, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.956. Punktacja MNiSW 40.000

wyznaczanie kinetyki węgla ; stanowisko laboratoryjne ; śledzenie poruszających się cząstek ; wyznaczanie średnicy cząstki

retrieving coal kinetic data ; experimental rig ; tracking particles ; detecting particle diameter

4/16
Nr opisu: 0000116591   
Pervaporative performance of PEBA and PDMS based commercial membranes in thiophene removal from its binary mixtures with hydrocarbons.
[Aut.]: Katarzyna* Rychlewska, W. Kujawski, Krystyna** Konieczny.
-Fuel Process. Technol. 2017 vol. 165, s. 9-18, bibliogr. 56 poz.. Impact Factor 3.956. Punktacja MNiSW 40.000

membrana PEBA ; membrana PDMS ; odparowanie próżniowe

PEBA membrane ; PDMS membrane ; vacuum pervaporation ; thiophene-hydrocarbons binary mixture ; modelling the efficiency of pervaporation separation

5/16
Nr opisu: 0000107557   
A numerical study on the combustion process for various configurations of burners in the novel ultra-supercritical BP-680 boiler furnace chamber.
[Aut.]: Bartłomiej Hernik, G. Latacz, D. Znamirowski.
-Fuel Process. Technol. 2016 vol. 152, s. 381-389, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 3.752. Punktacja MNiSW 40.000

symulacja numeryczna ; kocioł ultra-nadkrytyczny ; spalanie węgla ; komora paleniskowa

numerical simulation ; ultra-supercritical boiler ; coal combustion ; furnace chamber

6/16
Nr opisu: 0000107556   
Influence of external flue gas recirculation on gas combustion in a coke oven heating system.
[Aut.]: Stanisław* Gamrat, Jakub* Poraj, Jakub Bodys, Jacek Smołka, Wojciech Adamczyk.
-Fuel Process. Technol. 2016 vol. 152, s. 430-437, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 3.752. Punktacja MNiSW 40.000

bateria koksownicza ; kanał grzewczy ; gaz koksowniczy ; redukcja NOx ; zewnętrzna recyrkulacja spalin

coke oven battery ; heating flue ; coke oven gas ; NOx reduction ; external flue gas recirculation

7/16
Nr opisu: 0000071127   
A primary method for reducing nitrogen oxides in coal combustion through addition of Bio-CONOx.
[Aut.]: S. Poskrobko, Danuta Król, J. Łach.
-Fuel Process. Technol. 2012 vol. 101, s. 58-63, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.816. Punktacja MNiSW 40.000

spalanie węgla ; współspalanie ; redukcja emisji NOx ; proces De-NOx ; reburning

coal combustion ; co-firing ; NOx emission reduction ; De-NOx process ; reburning

8/16
Nr opisu: 0000069902   
Combined gasification of coal and biomass in internal circulating fluidized bed.
[Aut.]: F. Miccio, G. Ruoppolo, Sylwester Kalisz, L. Andersen, T. Morgan, D. Baxter.
-Fuel Process. Technol. 2012 vol. 95, s. 45-54, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 2.816. Punktacja MNiSW 40.000

zgazowanie ; węgiel ; biomasa ; złoże fluidalne ; wodór ; smoła

gasification ; coal ; biomass ; fluidized bed ; hydrogen ; tar

9/16
Nr opisu: 0000071130   
Properties of activated cokes used for flue gas treatment in industrial waste incineration plants.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb.
-Fuel Process. Technol. 2012 vol. 101, s.16-22, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.816. Punktacja MNiSW 40.000

aktywowany koks ; spalarnia odpadów ; sorpcja SO2 ; redukcja katalityczna NOx

activated coke ; waste incineration plant ; SO2 sorption ; catalytic NOx reduction

10/16
Nr opisu: 0000066176   
The effect of halloysite additive on operation of boilers firing agricultural biomass.
[Aut.]: Kazimierz Mroczek, Sylwester Kalisz, Marek Pronobis, J. Sołtys.
-Fuel Process. Technol. 2011 vol. 92 iss. 5, s. 845-855, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.945. Punktacja MNiSW 40.000

biomasa ; biomasa rolnicza ; popiół ; halloysite

biomass ; agricultural biomass ; ash ; halloysite

11/16
Nr opisu: 0000063388   
The kinetics of coal chars hydrogasification.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Stanisław Gil.
-Fuel Process. Technol. 2010 vol. 91 iss. 11, s. 1564-1568, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 2.781

hydrogazyfikacja ; węgiel ; karbonizat węglowy ; kinetyka

hydrogasification ; coal ; coal char ; kinetics

12/16
Nr opisu: 0000038476   
Indirect methane aromatization via oxidative coupling, products separation and aromatization steps.
[Aut.]: Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
-Fuel Process. Technol. 2007 vol. 88 iss. 9, s. 877-882, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.883

metan ; dehydroaromatyzacja metanu ; aromatyzacja metanu ; sprzęganie utleniające ; separacja ; katalizator Mo/HZSM-5

methane ; methane dehydroaromatization ; methane aromatization ; oxidative coupling ; separation ; Mo/HZSM-5 catalyst

13/16
Nr opisu: 0000030654   
Effect of operation conditions on tar and gas composition in high temperature air/steam gasification of plastic containing waste.
[Aut.]: A. Ponzio, Sylwester Kalisz, W. Blasiak.
-Fuel Process. Technol. 2006 vol. 87 iss. 3, s. 223-233, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 1.323

zgazowanie ; smoła ; odpady ; biomasa

gasification ; tar ; waste ; biomass

14/16
Nr opisu: 0000031633   
Some technological aspects of methane aromatization (direct and via oxidative coupling).
[Aut.]: Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
-Fuel Process. Technol. 2006 vol. 87 iss. 6, s. 511-521, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.323

metan ; dehydroaromatyzacja metanu ; aromatyzacja metanu ; katalizator Mo/HZSM-5 ; sprzęganie utleniające

methane ; methane dehydroaromatization ; methane aromatization ; Mo/HZSM-5 catalyst ; oxidative coupling

15/16
Nr opisu: 0000007280   
Effects of pressure on the rate of hydrogen transfer from tetralin to different rank coals.
[Aut.]: L. Pająk, Lesław* Socha.
-Fuel Process. Technol. 2002 vol. 77, s. 131-136. Impact Factor 0.872

16/16
Nr opisu: 0000007281   
The effect of some impurities on the basicity of MgO tested by the transformation of 2-butanol and on its catalytic performance in oxidative coupling of methane.
[Aut.]: S. Kuś, Marian* Taniewski.
-Fuel Process. Technol. 2002 vol. 76 iss. 1, s. 41-49. Impact Factor 0.872

stosując format:
Nowe wyszukiwanie