Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ENERGETYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 269



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/269
Nr opisu: 0000137048
Integracja systemowa technologii akumulacji energii elektrycznej.
[Aut.]: Jacek Kalina, Wojciech Stanek.
-Energetyka 2020 nr 7, s. 303-315, bibliogr. 62 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system energetyczny ; magazynowanie energii elektrycznej

energy system ; electric energy storage

2/269
Nr opisu: 0000137054
Mikroelektrownia biogazowa (μEB) on-off grid z siecią terminali STD w systemie(WSE) przeznaczonym do testowania w sandboxie - studium przypadku.
[Aut.]: A. Jurkiewicz, D. Wereszczyński, Marcin Fice.
-Energetyka 2020 nr 7, s. 339-346, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

mikroelektrownia biogazowa ; przekształtnik energoelektroniczny ; elektroprosumeryzm ; system (WSB) ; osłona kontrolna ; wirtualny system elektryczny

micro-biogas plant ; electronic power converter ; electroprosumerism ; (WSE) system ; balance envelope ; virtual electric system

3/269
Nr opisu: 0000138566
Modelowanie trajektorii transformacyjnych energetyki do elektroprosumeryzmu w wybranych osłonach kontrolnych.
[Aut.]: Krzysztof Bodzek.
-Energetyka 2020 nr 11, s. 598-607, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

trajektoria transformacyjna ; elektroprosumeryzm ; symulacyjna weryfikacja ; jednostka samorządu terytorialnego

transformation trajectory ; electroprosumerism ; simulative verification ; local government unit

4/269
Nr opisu: 0000137052
Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu(WSE) do wskazówek projektowania struktury miksu energetycznego - studium przypadków.
[Aut.]: Krzysztof Bodzek.
-Energetyka 2020 nr 7, s. 334-338, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

elektroprosumeryzm ; symulacyjna weryfikacja ; jednostka samorządu terytorialnego

electroprosumerism ; simulative verification ; local self-government unit

5/269
Nr opisu: 0000137516
Thermodynamic analysis of partial oxidation gas turbine technology.
[Aut.]: Marlena Wróbel, Jacek Kalina.
-Energetyka 2020 nr 8, s. 374-379, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

POGT ; turbina gazowa ; analiza termodynamiczna ; utlenianie częściowe

POGT ; gas turbine ; thermodynamic analysis ; partial oxidation

6/269
Nr opisu: 0000138563
Uwiarygodnione pomiary podstawą oceny efektywności energetycznej.
[Aut.]: Marcin Szega, Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2020 nr 11, s. 575-582, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

efektywność energetyczna ; zwiększenie wiarygodności wyników pomiarów ; metoda zaawansowanej walidacji pomiarów ; opis metody i jej podstawy matematyczne

energy efficiency ; increasing the reliability of measurement results ; advanced data validation and reconciliation method ; description of the method and its mathematical basis

7/269
Nr opisu: 0000135753
Wirtualny system elektryczny.
[Aut.]: Krzysztof Bodzek.
-Energetyka 2020 nr 5, s. 235-241, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

elektroprosumeryzm ; symulacyjna weryfikacja ; wirtualny system elektryczny

electroprosumerism ; simulative verification ; virtual electric system

8/269
Nr opisu: 0000129355
Analiza zasilania w energię elektryczną odbiorców infrastruktury krytycznej na przykładzie wybranych szpitali.
[Aut.]: Hanna Wojtuszek-Szewczyk, Marcin Szega.
-Energetyka 2019 nr 4, s. 317-324, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

infrastruktura krytyczna ; szpital ; dostawa energii elektrycznej ; analiza zagrożeń

critical infrastructure ; hospital ; electric energy supply ; hazard analysis

9/269
Nr opisu: 0000132055
Efektywność energetyczna - próba podsumowania.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2019 nr 10, s. 667-677, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

efektywność energetyczna ; dyrektywy Unii Europejskiej ; prawo polskie ; bezpieczeństwo energetyczne ; polityka energetyczna

energy effectiveness ; EU directives ; Polish law ; energy security ; energy policy

10/269
Nr opisu: 0000129298
Ekonomia i rozwój systemu elektroenergetycznego - Komitet Studiów C1.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2019 nr 3, s. 188-197, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system elektroenergetyczny ; Komitet Studiów C1 ; infrastruktura sieci ; majątek sieciowy ; energia odnawialna

electric power system ; Study Committee C1 ; network infrastructure ; network assets ; renewable energy

11/269
Nr opisu: 0000132056
Koncepcja i efektywność układu regazyfikacji ciekłego gazu ziemnego (LNG).
[Aut.]: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
-Energetyka 2019 nr 10, s. 678-682, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ciekły gaz ziemny ; LNG ; regazyfikacja

liquified natural gas ; LNG ; regasification

12/269
Nr opisu: 0000133327
Metody obliczania ciśnienia pary wylotowej turbiny kondensacyjnej.
[Aut.]: Ewa Dobkiewicz-Wieczorek.
-Energetyka 2019 nr 11, s. 725-730, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

turbina kondensacyjna ; ciśnienie pary wodnej ; skraplacz

condensing turbine ; steam pressure ; condenser

13/269
Nr opisu: 0000133340
Wybrane aspekty techniczne mające wpływ na dokładność badań SPT.
[Aut.]: Adam Wojaczek, Andrzej Rusin.
-Energetyka 2019 nr 11, s. 766-768, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Small Punch Test ; SPT ; tłoczenie

Small Punch Test ; SPT ; stamping

14/269
Nr opisu: 0000129308
Wydajność techniczna systemów elektroenergetycznych - Komitet Studiów C4.
[Aut.]: Piotr Rzepka.
-Energetyka 2019 nr 3, s. 222-233, bibliogr. 53 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system elektroenergetyczny ; wydajność techniczna ; jakość energii elektrycznej ; kompatybilność elektromagnetyczna ; wyładowania atmosferyczne ; koordynacja izolacji

electric power system ; technical efficiency ; power quality ; electromagnetic compatibility ; lighting discharges ; insulation coordination

15/269
Nr opisu: 0000121841
Mikrokogeneracja gazowa oparta na silniku Stirlinga - stabilna energetyka prosumencka?.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Wojciech Uchman.
-Energetyka 2018 nr 2, s. 89-92, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

mikrogeneracja gazowa ; silnik Stirlinga ; energetyka prosumencka ; odnawialne źródła energii

gas microcogeneration ; Stirling engine ; prosumer energy ; renewable energy sources

16/269
Nr opisu: 0000121840   
Modele funkcjonowania klastrów energii.
[Aut.]: Piotr Rzepka, M. Sołtysik, Mateusz Szablicki.
-Energetyka 2018 nr 2, s. 75-80, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

klaster energii ; model techniczny ; model biznesowy ; generacja rozproszona

energy cluster ; technical model ; business model ; distributed generation

17/269
Nr opisu: 0000125010
Parametry ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon zewnętrznych kabli WN.
[Aut.]: Dominik Duda.
-Energetyka 2018 nr 8, s. 425-429, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

ogranicznik przepięć ; żyła powrotna ; linia kablowa ; napięcie indukowane

surge arrester ; return conductor ; cable line ; induced voltage

18/269
Nr opisu: 0000126525
Planning process of the Polish transmission grid under non-deterministic conditions.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2018 nr 10, s. 540-544, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

przesył ; planowanie ; przejrzystość ; determinizm ; probabilistyka

transmission ; planning ; transparency ; determinism ; probability

19/269
Nr opisu: 0000121609
Usuwanie boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin.
[Aut.]: Marian Turek, Jolanta Trojanowska, A. Litwinowicz.
-Energetyka 2018 nr 1, s. 46-49, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

bor ; usuwanie boru ; mokre odsiarczanie spalin

boron ; boron removal ; wet flue gas desulphurisation

20/269
Nr opisu: 0000119695
Analiza dynamiczna i kinematyczna wybranych cech konstrukcyjnych mechanizmów udarowych stosowanych w elektrofiltrach przemysłowych.
[Aut.]: P. Tracz, Krzysztof Wacławiak, P. Sokołowski.
-Energetyka 2017 nr 10, s. 660-663, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrofiltr przemysłowy ; mechanizm udarowy ; strzepywacz elektrod osadczych

industrial electrostatic precipitator ; impact mechanism ; collecting plates' tumbling

21/269
Nr opisu: 0000113351   
Analiza grafików obciążeń wybranego segmentu odbiorców niskiego napięcia.
[Aut.]: Piotr Banasiak, Anna Gorczyca-Goraj, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2017 nr 1, s. 23-27. Punktacja MNiSW 4.000

system elektroenergetyczny ; niskie napięcie ; odbiorca energii

power system ; low voltage ; energy consumer

22/269
Nr opisu: 0000118179   
Analiza termodynamiczna zastosowania zasobników ciepła w układzie regeneracji niskoprężnej bloków energetycznych.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Paweł* Gładysz.
-Energetyka 2017 nr 8, s. 504-510, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zasobnik ciepła ; elektrownia ; regeneracja niskoprężna ; obciążenie szczytowe ; obciążenie dolinowe

heat accumulator ; power plant ; low-pressure regeneration ; peak load ; valley load

23/269
Nr opisu: 0000120162   
Kierunki rozwoju nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych z instalacją wychwytu i sprężania CO2.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Marcin* Job.
-Energetyka 2017 nr 11, s. 683-691, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrownia gazowo-parowa ; turbina gazowa ; układ chłodzenia ; sprawność termodynamiczna

combined cycle power plant ; gas turbine ; cooling system ; thermodynamic efficiency

24/269
Nr opisu: 0000117754   
Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki.
-Energetyka 2017 nr 7, s. 442-447, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

linia wysokiego napięcia ; linia niskiego napięcia ; zabezpieczenie ziemnozwarciowe ; zabezpieczenie zerowoprądowe kierunkowe

high voltage line ; low voltage line ; earth fault protection ; zero-sequence directional protection

25/269
Nr opisu: 0000119693
Nieniszczące badania struktury stali w ilościowej ocenie ryzyka eksploatacyjnego elementów bloków energetycznych.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Energetyka 2017 nr 10, s. 646-650, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

badania nieniszczące ; ocena ryzyka eksploatacyjnego ; blok energetyczny ; diagnostyka ; prawdopodobieństwo uszkodzenia

nondestructive testing ; operational risk assessment ; power unit ; diagnostics ; probability of failure

26/269
Nr opisu: 0000113810   
Praktyczne podejście do pomiarów rezystancji uziemienia.
[Aut.]: Mirosław Kiełboń.
-Energetyka 2017 nr 2, s. 71-82, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

pomiar rezystancji ; uziemienie ; przewód uziomowy

resistance measurement ; earthing ; ground wire

27/269
Nr opisu: 0000120165
Tendencje do zmian wskaźników niezawodnościowych krajowego systemu wytwarzania w latach 2000-2016.
[Aut.]: Adam Wojaczek.
-Energetyka 2017 nr 11, s. 749-752, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

system elektroenergetyczny ; wskaźnik niezawodności ; Krajowy System Elektroenergetyczny

power system ; reliability index ; Polish Power System

28/269
Nr opisu: 0000118180
Uciepłownienie bloków 200 MW efektywnym sposobem produkcji systemowego ciepła i chłodu.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega.
-Energetyka 2017 nr 8, s. 511-517, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza energetyczna ; blok 200 MW ; wskaźnik ubytku mocy ; kogeneracja

energy analysis ; 200 MW energy unit ; power loss indicator ; cogeneration

29/269
Nr opisu: 0000120164
Wpływ owalizacji kolan na bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów energetycznych z gorącą wodą.
[Aut.]: F. Klepacki, Jerzy Okrajni.
-Energetyka 2017 nr 11, s. 730-735, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rurociąg energetyczny ; rurociąg z gorącą wodą ; badania niszczące ; obliczenia wytrzymałościowe ; rozkład naprężeń ; owalizacja kolana

power pipeline ; pipeline with hot water ; destructive testing ; strength calculations ; stress distribution ; elbow ovalization

30/269
Nr opisu: 0000114635   
Zagadnienia techniczne systemu - Komitet Studiów C4.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2017 nr 3, s. 212-222, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Komitet Studiów C4 ; system elektroenergetyczny ; energia elektryczna ; przekształtnik ; metoda analityczna ; stan dynamiczny ; stan przejściowy

Study Committee C4 ; electric power system ; electricity ; converter ; analytical method ; dynamic state ; transient state

31/269
Nr opisu: 0000119691
Zastosowanie metody Small Punch Test w ocenie ryzyka eksploatacyjnego wirników turbin.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Michał* Bieniek, Adam Wojaczek, M. Roskosz, R. Budzisz, T. Skoczylas.
-Energetyka 2017 nr 10, s. 642-645, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

metoda badań mikropróbek SPT ; wirnik turbiny ; turbina parowa ; diagnostyka ; stal wirnikowa ; własności mechaniczne

SPT method of testing micro samples ; turbine rotor ; steam turbine ; diagnostics ; rotor steel ; mechanical properties

32/269
Nr opisu: 0000105615   
Analiza systemowa elektrowni ze spalaniem tlenowym węgla zintegrowanej z wychwytem CO2.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Paweł* Gładysz.
-Energetyka 2016 nr 2, s. 67-77, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

spalanie tlenowe ; wychwyt CO2 ; elektrownia zintegrowana

oxy-fuel combustion ; CO2 capture ; integrated power plant

33/269
Nr opisu: 0000104364
Energetyczne wykorzystanie gazów kopalnianych.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Energetyka 2016 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

gaz kopalniany ; spalanie gazów ; gaz spalinowy ; mieszanka energetyczna

mine gas ; gas combustion ; internal combustion engine ; energetic blend

34/269
Nr opisu: 0000110580
Korozja wysokotemperaturowa różnoimiennych złączy spawanych ze stali martenzytycznych i austenitycznych.
[Aut.]: Barbara* Kościelniak, Adam** Hernas, S. Kąc.
-Energetyka 2016 nr 11, s. 669-672, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

korozja wysokotemperaturowa ; złącze spawane ; stal martenzytyczna ; stal austenityczna

high temperature corrosion ; welded joint ; martensitic steel ; austenitic steel

35/269
Nr opisu: 0000111399
Metody zmniejszania zagrożenia porażenia łukiem elektrycznym.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim.
-Energetyka 2016 nr 1, s. 41-45, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

łuk elektryczny ; zagrożenie porażeniem ; zwarcie łukowe

electrical arc ; electric shock hazard ; arc fault

36/269
Nr opisu: 0000110579
Mikrostruktura i ciągliwość stali HR3C po starzeniu w 650°C.
[Aut.]: Adam** Hernas, Iwona Bednarczyk, Adrian* Mościcki, S. Fudali, J. Hajda.
-Energetyka 2016 nr 11, s. 664-666, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

mikrostruktura stali ; stal HR3C ; starzenie cieplne ; ciągliwość stali

steel microstructure ; HR3C steel ; thermal ageing ; steel ductility

37/269
Nr opisu: 0000105617
Modelowanie zwarć doziemnych w liniach kablowo-napowietrznych WN.
[Aut.]: Bernard Witek.
-Energetyka 2016 nr 2, s. 99-104, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zwarcie doziemne ; linia napowietrzna WN ; parametry elektryczne

ground fault ; HV overhead line ; electrical parameters

38/269
Nr opisu: 0000106511
Niektóre aspekty realizacji funkcji automatyki zabezpieczeniowej w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Bernard Witek.
-Energetyka 2016 nr 5, s. 281-285, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa ; linia kablowa ; linia kablowo-napowietrzna WN ; zwarcie

power system protection ; cable line ; HV overhead-cable line ; short circuit

39/269
Nr opisu: 0000107791   
Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej w transformatorach.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Andrzej Sikora.
-Energetyka 2016 nr 8, s. 446-450, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

transformator ; izolacja ; pomiar pojemności ; rezystancja

transformer ; insulation ; capacitance measurement ; resistance

40/269
Nr opisu: 0000107480   
Praktyczne aspekty eksploatacji wybranych transformatorów energetycznych najwyższych napięć.
[Aut.]: Przemysław* Gawliczek, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2016 nr 7, s. 377-382, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

transformator energetyczny ; eksploatacja ; charakterystyka urządzenia

power transformer ; exploitation ; device characterization

41/269
Nr opisu: 0000107792
Probabilistyczny rozpływ mocy jako element metodyki planowania rozwoju.
[Aut.]: Wojciech* Lubicki, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2016 nr 8, s. 477-483, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

planowanie rozwoju ; sieć przesyłowa ; probabilistyczny rozpływ mocy

development planning ; transmission grid ; probability distribution functions of forces

42/269
Nr opisu: 0000107510   
Rozkład fali napięciowej na uzwojeniu transformatora przy zaburzeniach piorunowych.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, M. Glinka.
-Energetyka 2016 nr 7, s. 373-377, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

transformator ; pomiarowy przekładnik napięciowy ; fala napięciowa ; uzwojenie ; przepięcie ; zaburzenie piorunowe

transformer ; measuring voltage transformer ; voltage wave ; winding ; overvoltage ; lightning incident

43/269
Nr opisu: 0000105616
Rozproszone źródła PV - potencjał kształtowania profilu KSE w sezonie (szczycie) letnim.
[Aut.]: Robert Wójcicki.
-Energetyka 2016 nr 2, s. 78-85, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

PV ; Krajowy System Elektroenergetyczny ; deficyt mocy ; instalacja fotowoltaiczna ; rozproszone źródła energii

PV ; Polish Power System ; power deficiency ; photovoltaic system ; distributed energy resources

44/269
Nr opisu: 0000110586   
Wpływ różnych rodzajów obciążeń elementów urządzeń energetycznych na przebieg zachodzących w nich procesów reologicznych i zmęczenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
-Energetyka 2016 nr 11, s. 689-693, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

urządzenie energetyczne ; reologia ; zmęczenie

energy device ; rheology ; fatigue

45/269
Nr opisu: 0000110585
Wpływ technologii wykonania łuków rurowych ze stali 14MoV6-3 na ich prognozowaną trwałość eksploatacyjną.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, Grzegorz Junak, T. Kawała.
-Energetyka 2016 nr 11, s. 685-688, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

łuk rurowy ; stal 14MoV6-3 ; trwałość eksploatacyjna

pipe bend ; 14MoV6-3 steel ; service life

46/269
Nr opisu: 0000100587
Analiza kategorii zagrożenia porażenia łukiem elektrycznym w instalacjach elektrycznych zakładów przemysłowych.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim.
-Energetyka 2015 nr 6, s. 422-427, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

urządzenie elektryczne ; instalacja elektryczna ; zagrożenie wystąpienia łuku elektrycznego ; porażenie prądem

electrical device ; electrical installation ; electric arc hazard ; electric shock

47/269
Nr opisu: 0000102607
Analiza możliwości wykorzystania metody SPT w ocenie stanu materiału na potrzeby energetyki cieplnej.
[Aut.]: Michał* Bieniek, Andrzej Rusin, Adam Wojaczek, P. Urbańczyk.
-Energetyka 2015 nr 10, s. 650-652, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

metoda Small Punch Test ; ocena stanu technicznego ; energetyka cieplna

Small Punch Test method ; assessment of technical condition ; thermal power engineering

48/269
Nr opisu: 0000102602
Badania przemysłowe gazoszczelnych ścian rurowych i wężownic ze stali nowej generacji.
[Aut.]: J. Adamski, A. Balcerzyk, Stanisław** Lalik.
-Energetyka 2015 nr 10, s. 645-647, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wężownica ; stal żarowytrzymała ; rura kompozytowa ; skład chemiczny ; badanie przemysłowe

coil ; creep-resisting steel ; composite pipe ; chemical composition ; industrial research

49/269
Nr opisu: 0000096632
Badanie materiałów fotowoltaicznych z wykorzystaniem urządzenia Sherescan.
[Aut.]: Małgorzata Musztyfaga-Staszuk, Tomasz Tański.
-Energetyka 2015 nr 1, s. 37-39, bibliogr. 15 poz. Punktacja MNiSW 4.000

materiały fotowoltaiczne ; Sherescan ; ogniwo fotowoltaiczne

photovoltaic materials ; Sherescan ; photovoltaic cell

50/269
Nr opisu: 0000102611
Charakterystyka różnoimiennego złącza spawanego P91+ 15HM po 240 000 godzin eksploatacji.
[Aut.]: Adam** Hernas, R. Wersta, T. Luczys.
-Energetyka 2015 nr 10, s. 662-664, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

złącze spawane ; stal P91 ; stal 15HM

welded joint ; P91 steel ; 15HM steel

51/269
Nr opisu: 0000100076
Energy effectiveness of heat and electricity cogeneration integrated with amine CO2 processing unit.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Michał* Budnik, Marcin* Liszka.
-Energetyka 2015 nr 5, s. 331-339, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

efektywność energetyczna ; usuwanie CO2

energy effectiveness ; CO2 removal

52/269
Nr opisu: 0000105352
Minimalizacja skutków zwarć łukowych w stacjach wnętrzowych SN.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim, Krzysztof Dekarz.
-Energetyka 2015 nr 12, s. 791-797, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

sieć dystrybucyjna ; stacja wnętrzowa SN ; zwarcie łukowe

distribution network ; MV indoor substation ; arc fault

53/269
Nr opisu: 0000100588
Możliwości wykorzystania autonomicznego stacjonarnego oświetlenia drogowego w strukturach sieci smart grid i smart city.
[Aut.]: Mirosław Kiełboń.
-Energetyka 2015 nr 6, s. 428-438, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Smart Grid ; autonomiczne oświetlenie drogowe ; panel fotowoltaiczny ; prosument

Smart Grid ; stand-alone road lighting system ; photovoltaic panel ; prosumer

54/269
Nr opisu: 0000103039
Porównanie różnych struktur zaawansowanej technologicznie zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Marcin* Job, Mateusz Brzęczek.
-Energetyka 2015 nr 11, s. 706-711, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrownia gazowo-parowa ; elektrownia zeroemisyjna ; turbina gazowa ; reaktor membranowy ; analiza termodynamiczna

steam-gas power plant ; zero-emission power plant ; gas turbine ; membrane reactor ; thermodynamic analysis

55/269
Nr opisu: 0000100077
Powłoki napawane laserowo na łopatkach turbin energetycznych.
[Aut.]: Aleksander Iwaniak, R. Grzelka, S. Mucha.
-Energetyka 2015 nr 5, s. 366-370, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

napawanie laserowe ; łopatka turbiny ; turbina parowa

laser cladding ; turbine blade ; steam turbine

56/269
Nr opisu: 0000098562
Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego - Komitet Studiów C1.
[Aut.]: W. Lubicki, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2015 nr 2, s. 189-199, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

system elektroenergetyczny ; Komitet Studiów C1 ; infrastruktura sieci ; majątek sieciowy ; energia odnawialna

electric power system ; Study Committee C1 ; network infrastructure ; network assets ; operational efficiency ; renewable energy

57/269
Nr opisu: 0000097293
Układ poligeneracyjny jako jeden z elementów wielonośnikowych zakładowych sieci mediów.
[Aut.]: K. Siekierski, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2015 nr 2, s. 83-91, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zakładowa sieć mediów energetycznych ; modernizacja sieci ; układ poligeneracyjny

utility power media network ; network modernization ; polygeneration system

58/269
Nr opisu: 0000101561
Uzasadnienie termodynamiczne krajowej i unijnej polityki energetycznej - analiza porównawcza.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Paweł* Gładysz.
-Energetyka 2015 nr 9, s. 569-577, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza termodynamiczna ; polityka energetyczna Polski ; koszt termoekologiczny

thermodynamic analysis ; Polish energy policy ; thermoecological cost

59/269
Nr opisu: 0000102616
Wpływ zmiany współczynnika rozszerzalności liniowej na stan naprężeń podczas uruchomienia turbiny na parametry nadkrytyczne.
[Aut.]: Grzegorz Nowak, Adam* Zalewski.
-Energetyka 2015 nr 10, s. 671-673, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rozszerzenie liniowe ; naprężenie ; blok parowy ; nadkrytyczna turbina parowa

linear extension ; stress ; steam power unit ; supercritical steam turbine

60/269
Nr opisu: 0000101113
Wybór optymalnej technologii przebudowy przewodów spalin w kominach współczesnych elektrowni węglowych.
[Aut.]: Jacek Hulimka, Rafał Krzywoń.
-Energetyka 2015 nr 8, s. 513-518, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrownia węglowa ; komin

coal-fired power plant ; chimney ; chimney liner

61/269
Nr opisu: 0000098566
Zagadnienia techniczne systemu - Komitet Studiów C4.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2015 nr 2, s. 205-215, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Komitet Studiów C4 ; system elektroenergetyczny ; energia elektryczna ; odnawialne źródła energii

Study Committee C4 ; electric power system ; electricity ; renewable energy sources

62/269
Nr opisu: 0000103040
Zalecenia do projektowania kotłów na biomasę pod kątem ograniczenia korozji chlorowej i zanieczyszczenia powierzchni konwekcyjnych.
[Aut.]: Tomasz* Kress, Izabella Maj, Agata Mlonka-Mędrala, Marek Pronobis.
-Energetyka 2015 nr 11, s. 711-718, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł na biomasę ; korozja chlorowa ; zanieczyszczenie powierzchni ; powierzchnia konwekcyjna

biomass boiler ; chloride corrosion ; surface contamination ; convective surface

63/269
Nr opisu: 0000094944
Analiza korozyjności środowiska turbiny na podstawie składu chemicznego osadów.
[Aut.]: Adam** Hernas, Grzegorz Moskal, A. Seniuk.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 658-660, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

turbina parowa ; korozja wżerowa ; korozja naprężeniowa ; korozja postojowa

steam turbine ; pitting corrosion ; stress corrosion ; standstill corrosion

64/269
Nr opisu: 0000094946
Analiza wpływu rodzaju rozruchu na przebiegi składowych naprężeń dla wybranego elementu grubościennego pracującego w energetyce.
[Aut.]: Anżelina Marek.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 670-673, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

blok energetyczny ; rozruch ; modelowanie numeryczne ; odkształcenie plastyczne ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

power unit ; start-up ; numerical modelling ; plastic strain ; thermo-mechanical fatigue

65/269
Nr opisu: 0000093521
Bezpieczeństwo eksploatacji stacji elektroenergetycznych SN typu PF-P.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim.
-Energetyka 2014 nr 9, s. 518-524, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

stacja elektroenergetyczna ; bezpieczeństwo eksploatacji ; zwarcie ; łuk elektryczny

substation ; operational safety ; short circuit ; electrical arc

66/269
Nr opisu: 0000090124
Energetyka słoneczna sposobem na zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w pokrywaniu potrzeb energetycznych budynków.
[Aut.]: Roman Korab.
-Energetyka 2014 nr 2, s. 116-121, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

odnawialne źródła energii ; energia słoneczna ; kolektor słoneczny ; budownictwo mieszkaniowe

renewable energy sources ; solar energy ; solar collector ; housing

67/269
Nr opisu: 0000094941
Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych stali w jednoosiowym stanie obciążenia z uwzględnieniem historii odkształceń.
[Aut.]: E. Böhm, M. Kurek, T. Łagoda, Grzegorz Junak, Marek** Cieśla.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 647-649, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

stal ; odkształcenie ; kumulacja uszkodzeń ; zmęczenie materiału

steel ; deformation ; damage accumulation ; material fatigue

68/269
Nr opisu: 0000090123
Lokalizacja źródeł generacji rozproszonej w sieci średniego napięcia.
[Aut.]: E. Webs, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2014 nr 2, s. 102-108, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

sieć średniego napięcia ; generacja rozproszona ; regulacja przepływów mocy ; rozwój sieci

medium voltage network ; distributed generation ; power flow control ; development of network

69/269
Nr opisu: 0000094951
Modelowanie naprężeń w elementach turbin za pomocą sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Grzegorz Nowak, Andrzej Rusin.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 683-685, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

turbina parowa ; naprężenie ; modelowanie naprężeń ; sieć neuronowa

steam turbine ; tension ; tension modelling ; neural network

70/269
Nr opisu: 0000091403
Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania łuków.
[Aut.]: Marek** Cieśla, A. Gontarz, Eugeniusz Hadasik, Kazimierz** Mutwil, Z. Pater, J. Tomczak, T. Kawała, W. Rzepka.
-Energetyka 2014 nr 4, s. 211-217, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

techniki numeryczne ; rurociąg ; gięcie indukcyjne ; rozkład intensywności odkształceń

numerical techniques ; pipeline ; induction bending ; deformation intesity distribution

71/269
Nr opisu: 0000091928
Potencjał poprawy efektywności układów gazowo-parowych na gaz ziemny.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Energetyka 2014 nr 5, s. 274-279, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ gazowo-parowy ; gaz ziemny ; sekwestracja CO2 ; sprawność ; efektywność turbiny gazowej

gas-steam system ; natural gas ; CO2 sequestration ; efficiency ; gas turbine efficiency

72/269
Nr opisu: 0000093520
Przekształcanie istniejących sieci SN w sieci typu Smart.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim.
-Energetyka 2014 nr 9, s. 513-518, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

sieć elektroenergetyczna ; Smart Grid ; teleinformatyka ; inteligentna sieć energetyczna ; sieć SN

power system ; Smart Grid ; teleinformatics ; intelligent power network ; MV network

73/269
Nr opisu: 0000090736
Supersprawne promieniowe wentylatory wyciągowe spalin.
[Aut.]: Joachim** Otte, Jarosław Dziuba, Jan** Rduch, E. Prysok.
-Energetyka 2014 nr 3, s. 143-148, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrownia cieplna ; kocioł energetyczny ; wentylator wyciągowy spalin

power plant ; power boiler ; exhaust fan

74/269
Nr opisu: 0000089774
Systemowe uwarunkowania integracji układu CCS z blokiem węglowym.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Energetyka 2014 nr 1, s. 38-46, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

blok parowy ; instalacja CCS ; blok węglowy ; ASU ; integracja systemów

steam power unit ; CCS installation ; coal-fired power unit ; ASU ; systems integration

75/269
Nr opisu: 0000094950
Walidacja modelu komputerowego trójnika rurociągu pary świeżej.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, M. Twardawa.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 679-682, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rurociąg parowy ; zmiany temperatury ; naprężenie ; model komputerowy

steam pipeline ; temperature changes ; tension ; computer model

76/269
Nr opisu: 0000094400
Wartość opałowa jako parametr przydatności energetycznej biomasy.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Energetyka 2014 nr 10, s. 573-579, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

biomasa ; wartość opałowa ; balast

biomass ; calorific value ; ballast

77/269
Nr opisu: 0000094401
Wpływ kształtu rury przegrzewacza pary na skuteczność trafienia ziarnami popiołu.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak.
-Energetyka 2014 nr 10, s. 601-604, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

przegrzewacz pary ; popiół ; CFD ; kocioł parowy

steam superheater ; ash ; CFD ; steam boiler

78/269
Nr opisu: 0000094948
Wpływ modyfikacji sposobu zawieszenia wodoodzielacza na charakterystyki dynamiczne układu.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Donat** Renowicz, M. Pietrzyk, D. Kowala, B. Plaza.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 676-978, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł energetyczny ; separator ; zmęczenie materiału ; rurociąg ; drgania

power boiler ; separator ; material fatigue ; pipeline ; vibrations

79/269
Nr opisu: 0000090739
Wybrane aspekty doboru stacyjnych izolatorów wsporczych WN i NN.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim.
-Energetyka 2014 nr 3, s. 174-179, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

stacja elektroenergetyczna ; izolator wsporczy ; dobór

substation ; support insulator ; selection

80/269
Nr opisu: 0000094945
Zabezpieczenie ściany stropowej kotła na biomasę przed niszczeniem korozyjno-erozyjnym.
[Aut.]: Adam** Hernas, Krzysztof Szymański, P. Wolańczyk, Bożena Szczucka-Lasota.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 661-663, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł na biomasę ; ściana kotła ; korozja ; zabezpieczenie przed korozją

biomass boiler ; boiler wall ; corrosion ; corrosion protection

81/269
Nr opisu: 0000088818
Analiza porównawcza wyników eksperymentu numerycznego z pomiarowym w kontekście badań parametrów separacji CO2 metodą membranową.
[Aut.]: Katarzyna Janusz-Szymańska, Grzegorz Wiciak.
-Energetyka 2013 nr 11, s. 795-799, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

separacja CO2 ; parametry separacji ; metoda membranowa ; membrana polimerowa

CO2 separation ; separation parameters ; membrane method ; polymeric membrane

82/269
Nr opisu: 0000088817
Analysis of the use of waste heat in the turbine regeneration system of a 900 MW supercritical coal-fired power unit.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz.
-Energetyka 2013 nr 11, s. 790-794, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

odzysk ciepła ze spalin ; węglowy blok energetyczny ; sprawność siłowni ; ciepło niskotemperaturowe

waste heat recovery ; coal-fired power unit ; power plant efficiency ; low-temperature heat

83/269
Nr opisu: 0000079010
Badania współspalania różnych rodzajów biomasy w warunkach hybrydowego przedpaleniska kotła pyłowego.
[Aut.]: Sylwester Kalisz, Szymon Ciukaj, Mateusz Tymoszuk, S. Warchoł.
-Energetyka 2013 nr 2, s. 117-121, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

biomasa ; współspalanie ; współspalanie biomasy ; biomasa drzewna ; biomasa AGRO ; kocioł pyłowy ; przedpalenisko hybrydowe

biomass ; co-combustion ; biomass co-firing ; wood biomass ; AGRO biomass ; pulverized coal-fired boiler ; hybrid satellite furnace

84/269
Nr opisu: 0000086823
Możliwość strącania metali ciężkich na różnych etapach oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin.
[Aut.]: Jolanta Trojanowska, A. Litwinowicz.
-Energetyka 2013 nr 3, s. 477-483, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

oczyszczanie ścieków ; metale ciężkie ; odsiarczanie spalin ; odsiarczanie mokre

sludge treatment ; heavy metals ; flue gas desulphurisation ; wet desulphurisation

85/269
Nr opisu: 0000089757   
Profesorowi Janowi Szargutowi na 90. urodziny. Nestor termodynamików i energetyków polskich profesor Jan Szargut kończy 90 lat.
[Aut.]: Wojciech Stanek, Andrzej Szlęk.
-Energetyka 2013 nr 9, s. 657-659. Punktacja MNiSW 4.000

Szargut Jan ; Politechnika Śląska ; termodynamika ; energetyka

Szargut Jan ; Silesian University of Technology ; thermodynamics ; energetics

86/269
Nr opisu: 0000087552
Trawłość zawieszeń wodooddzielacza pracującego w bloku energetycznym BP-1150.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Marek** Plaza.
-Energetyka 2013 nr 9, s. 669-673, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wodooddzielacz bloku ; blok energetyczny ; cięgno ; pęknięcie

power unit water separation ; power unit ; tension member ; crack

87/269
Nr opisu: 0000089316
Uwiarygodnienie pomiarów w procesach cieplnych za pomocą rachunku wyrównawczego z zastosowaniem rozmytych niepewności pomiarów.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Energetyka 2013 nr 11, s. 798-803, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

proces cieplny ; rachunek wyrównawczy ; pomiar cieplny ; niepewność pomiaru

thermal process ; data reconciliation ; thermal measurement ; measurement uncertainty

88/269
Nr opisu: 0000084092
Zagadnienia techniczne systemu elektroenergetycznego - Komitet Studiów C4.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2013 nr 3, s. 279-284, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

generacja rozproszona ; system elektroenergetyczny ; Komitet Studiów C4

distributed generation ; power system ; Study Committee C4

89/269
Nr opisu: 0000078901
Zastosowanie nieniszczących badań optycznych 3D w ocenie grubości i niszczenia warstw typu TBC.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, R. Swadźba, Bartosz Witala.
-Energetyka 2013 nr 2, s. 140-143, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

warstwa TBC ; badania nieniszczące ; badanie optyczne 3D ; powłoka ochronna ; powłokowa bariera cieplna

TBC layer ; nondestructive testing ; 3D optical testing ; protective coating ; thermal barrier coating

90/269
Nr opisu: 0000087557
Zwarcie a powietrzny odstęp izolacyjny w rozdzielniach wysokiego napięcia.
[Aut.]: Marek Szadkowski, A. Warachim.
-Energetyka 2013 nr 9, s. 690-692, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rozdzielnia WN ; zwarcie ; powietrzny odstęp izolacyjny

high voltage switching station ; short-circuit ; insulation air gap

91/269
Nr opisu: 0000073125   
Analiza zmiany parametrów turbin farmy wiatrowej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej.
[Aut.]: Dominik Duda, Maksymilian Przygrodzki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki.
-Energetyka 2012 nr 8, s. 415-420, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

turbina wiatrowa ; farma wiatrowa ; Krajowy System Elektroenergetyczny ; sieć dystrybucyjna

wind turbine ; wind farm ; Polish Power System ; distribution network

92/269
Nr opisu: 0000076321
Badania wpływu stosowania technologii SNCR na temperaturę kwasowego punktu rosy w kotłach pyłowych.
[Aut.]: Szymon Ciukaj, Mateusz Tymoszuk.
-Energetyka 2012 nr 12, s. 773-776, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kocioł pyłowy ; SNCR ; emisja NOx ; korozja niskotemperaturowa

pulverized coal-fired boiler ; SNCR ; NOx emission ; low temperature corrosion

93/269
Nr opisu: 0000076030
Charakterystyka struktury złączy spawanych ze stopu HR6W.
[Aut.]: Adam** Hernas, Przemysław* Jamrozik, J. Pasternak, S. Fudali.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 687-692, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

złącze spawane ; stop niklu HR6W ; technologia spawania ; gięcie ; kocioł energetyczny ; rura cienkościenna

welded joint ; HR6W nickel alloy ; welding technology ; bending ; power boiler ; light wall tube

94/269
Nr opisu: 0000069999
Charakterystyki użytkowe materiału komór wylotowych przegrzewacza pary po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy.
[Aut.]: Marek** Cieśla, J. Dobrzański, Grzegorz Junak.
-Energetyka 2012 nr 1, s. 28-38, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przegrzewacz pary ; komora wylotowa ; pękanie ; badanie zmęczeniowe ; zmęczenie niskocyklowe ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

steam superheater ; outlet chamber ; cracking ; fatigue test ; low-cycle fatigue ; thermo-mechanical fatigue

95/269
Nr opisu: 0000072429
Komputerowy system pomiarowo-badawczy nowej generacji do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w olejowych transformatorach energetycznych metodą emisji akustycznej.
[Aut.]: G. Szerszeń, Maciej Setkiewicz, Franciszek Witos, Zbigniew Opilski, Zbigniew** Gacek, Marian** Urbańczyk.
-Energetyka 2012 nr 7, s. 378-383, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wyładowanie niezupełne ; transformator energetyczny olejowy ; metoda emisji akustycznej ; system pomiarowy

partial discharge ; power oil transformer ; acoustic emission method ; measurement system

96/269
Nr opisu: 0000076011
Laserowe spiekanie elektrod w krzemowych ogniwach słonecznych.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Małgorzata Musztyfaga.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 664-667, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

spiekanie laserowe ; elektroda przednia ; krzemowe ogniwo słoneczne ; ogniwo fotowoltaiczne

laser sintering ; front electrode ; silicon solar cell ; photovoltaic cell

97/269
Nr opisu: 0000074683
Metoda analizy obrazów statystycznych różnych form wyładowań niezupełnych.
[Aut.]: Marek Szadkowski, Krzysztof Maźniewski.
-Energetyka 2012 nr 10, s. 606-612, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wyładowanie niezupełne ; układ izolacyjny ; diagnozowanie

partial discharge ; insulation system ; diagnosis

98/269
Nr opisu: 0000076056
Model dynamiczny i analiza modalna na przykładzie wybranego układu rurowego w bloku energetycznym.
[Aut.]: Marek** Plaza, Jerzy Okrajni, M. Pietrzyk.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 734-738. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; kocioł energetyczny ; układ rurowy ; model dynamiczny ; analiza modalna ; wodooddzielacz bloku

power unit ; power boiler ; tube circuit ; dynamic model ; modal analysis ; power unit water separation

99/269
Nr opisu: 0000073126
Możliwości wykorzystania zmian własności magnetycznych do oceny stanu wytężenia stali kotłowych na przykładzie stali P265GH.
[Aut.]: Maciej* Roskosz, Krzysztof Fryczowski.
-Energetyka 2012 nr 8, s. 430-435, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stal kotłowa ; własności magnetyczne ; wytężenie

boiler steel ; magnetic properties ; effort

100/269
Nr opisu: 0000076003
Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych.
[Aut.]: Janusz Ćwiek, J. Łapanowski, Maria Sozańska.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 660-663, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rura ekranowa ; powłoka ochronna ; kocioł niskoemisyjny ; natryskiwanie cieplne ; powłoka hybrydowa

waterwall tube ; protective coating ; low-emission boiler ; thermal spraying ; hybride coating

101/269
Nr opisu: 0000074684
Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomeczek.
[Aut.]: Jan** Góral, Bogusław** Gradoń.
-Energetyka 2012 nr 10, s. 640-641. Punktacja MNiSW 5.000

Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ; Tomeczek Jerzy

Silesian University of Technology ; Faculty of Materials Engineering and Metallurgy ; Tomeczek Jerzy

102/269
Nr opisu: 0000078880   
Systems analysis in energy engineering.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 102-116, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza systemowa ; energetyka ; zarządzanie energią ; spalanie tlenowo-paliwowe

system analysis ; power engineering ; energy management ; oxy-fuel combustion

103/269
Nr opisu: 0000071013
Wieloaspektowe badania nad zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie jako zadanie badawcze w projekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Magdalena Urszula* Piłat, Barbara* Mendecka.
-Energetyka 2012 nr 3/4, s. 164-169, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

odnawialne źródła energii ; budynek niskoenergetyczny ; termomodernizacja ; budownictwo

renewable energy sources ; low energy building ; thermomodernization ; building industry

104/269
Nr opisu: 0000076062   
Wybrane zagadnienia oceny trwałości i wspomagania decyzji remontowych elementów bloków energetycznych o długim czasie eksploatacji.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Adam Wojaczek, Michał* Bieniek.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 738-742, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; trwałość ; eksploatacja ; remont ; optymalizacja ; wspomaganie decyzji

power unit ; durability ; exploitation ; overhaul ; optimization ; decision making

105/269
Nr opisu: 0000068629   
Analiza efektywności współspalania paliw - podstawowe parametry, uwarunkowania procesu.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 607-611, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

współspalanie ; biomasa ; biopaliwo ; paliwo

co-combustion ; biomass ; biofuel ; fuel

106/269
Nr opisu: 0000067151   
Analiza parametrów wpływających na energetyczną przydatność paliw.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Energetyka 2011 nr 7, s. 395-398, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

paliwo energetyczne ; parametry paliwa ; energetyczna przydatność paliwa

energy fuel ; fuel parameter ; energy usefulness of fuel

107/269
Nr opisu: 0000082437
Analiza ryzyka eksploatacyjnego bloków energetycznych z wykorzystaniem programu SKOR.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Adam Wojaczek.
-Energetyka 2011 nr 2/3, s. 129-131, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; ryzyko eksploatacyjne ; SKOR

power unit ; operating hazard ; SKOR

108/269
Nr opisu: 0000083390
Charakterystyka procesu zmęczenia korpusu głównego zaworu pary w bloku energetycznym. Characteristics of a power unit main steam valve body fatigue process.
[Aut.]: Anżelina Marek, Jerzy Okrajni.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 715-750, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; rurociąg energetyczny ; rozkład naprężenia ; zmęczenie materiału

power unit ; power pipeline ; stress distribution ; material fatigue

109/269
Nr opisu: 0000063949
Instalacja badawcza: ogniwo fotowoltaiczne - generator wodoru - ogniwo paliwowe.
[Aut.]: Włodzimierz* Ogulewicz, Daniel Węcel, Grzegorz Wiciak, Henryk** Łukowicz.
-Energetyka 2011 nr 2/3, s. 117-119, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ogniwo fotowoltaiczne ; ogniwo paliwowe ; generator wodoru ; odnawialne źródła energii

photovoltaic cell ; fuel cell ; hydrogen generator ; renewable energy sources

110/269
Nr opisu: 0000065828
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem transformatorów z regulacją poprzeczną.
[Aut.]: Roman Korab, Robert* Owczarek.
-Energetyka 2011 nr 5, s. 279-285, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

linie transgraniczne ; przepływ mocy ; przesuwnik fazowy

cross-border transmission lines ; power flow ; phase shifting transformer

111/269
Nr opisu: 0000068012
Meandry gospodarki licznikowej.
[Aut.]: Piotr Lubina.
-Energetyka 2011 nr 9, s. 556-558. Punktacja MNiSW 5.000

licznik energii elektrycznej ; elektroenergetyka

electricity meter ; electrical power engineering

112/269
Nr opisu: 0000063946   
Nadkrytyczne bloki węglowe. Kierunki poprawy sprawności i ograniczenia emisji CO2.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
-Energetyka 2011 nr 2/3, s. 84-87, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ograniczenie emisji ; emisja CO2 ; ciepło odpadowe ; spaliny ; turbina parowa

emission reduction ; CO2 emission ; waste heat ; exhaust gas ; steam turbine

113/269
Nr opisu: 0000068956
Ocena wpływu parametrów eksploatacji elementów kotła na występujące w nich zjawisko zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 696-703, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przegrzewacz pary ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; odkształcenie ; instalacja energetyczna ; kocioł

steam superheater ; thermo-mechanical fatigue ; distortion ; energetic system ; boiler

114/269
Nr opisu: 0000068631
Ocena wytężenia wybranych elementów bloku energetycznego z zastosowaniem różnych procedur obliczeniowych.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 636-642, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rurociąg ; naprężenie ; metoda elementów skończonych ; prace remontowe ; blok energetyczny

pipeline ; stress ; finite element method ; repair works ; power unit

115/269
Nr opisu: 0000068630
Odporne na zużycie erozyjne i korozyjne natryskiwane cieplne powłoki przeznaczone dla kotłów energetycznych.
[Aut.]: Bolesław** Formanek, Krzysztof Szymański, Adam** Hernas, Bożena Szczucka-Lasota.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 619-623, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

natryskiwanie cieplne ; kocioł energetyczny ; korozja ; erozja ; powłoka ochronna ; odporność korozyjna

thermal spraying ; power boiler ; corrosion ; erosion ; protective coating ; corrosion resistance

116/269
Nr opisu: 0000063947
Ograniczenie emisji NOxz przemysłowych kotłów parowych metodą SJBS z zastosowaniem wentylatorów strumienicowych.
[Aut.]: Franciszek** Gramatyka, Piotr** Ostrowski.
-Energetyka 2011 nr 2/3, s. 92-96, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ograniczenie emisji ; kocioł parowy ; metoda SJBS ; wentylator strumienicowy

emission reduction ; steam boiler ; Special Jet Boiler System ; steam jet ventilator

117/269
Nr opisu: 0000068955
Pełzanie jako proces pękania cięgna w zawieszeniu komory wlotowej przegrzewacza pary III stopnia.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Marek** Plaza.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 674-679, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

pełzanie ; przegrzewacz pary ; pękanie cięgna

creep ; steam superheater ; tension member rupturing

118/269
Nr opisu: 0000063948
Przykłady modernizacji turbin ciepłowniczych.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz.
-Energetyka 2011 nr 2/3, s. 115-117, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

turbina cieplna ; elektrociepłownia przemysłowa ; modernizacja

heat turbine ; industrial CHP plant ; modernization

119/269
Nr opisu: 0000069322
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Energetyka 2011 nr 12, s. 853-854
[Praca recenzowana]: Dynamiczne układy zastępcze w analizie elektromagnetycznych stanów przejściowych / Paweł Sowa. Gliwice 2011. Punktacja MNiSW 5.000

stan przejściowy ; system elektroenergetyczny ; automatyka zabezpieczeniowa

transient state ; power system ; protection automatics

120/269
Nr opisu: 0000069323
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Energetyka 2011 nr 12, s. 854-855
[Praca recenzowana]: Energetyka rozproszona / Jan Popczyk. [Warszawa] 2011. Punktacja MNiSW 5.000

energetyka rozproszona ; energetyka WEK ; energetyka OZE/URE

distributed power engineering ; WEK power engineering ; OZE/URE power engineering

121/269
Nr opisu: 0000066901
Rozwój i ekonomika systemu elektroenergetycznego - Komitet Studiów C1.
[Aut.]: K. Lipko, W. Lubicki, Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2011 nr 4, s. 210-217, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system elektroenergetyczny ; Unia Europejska ; ograniczenie emisji ; Komitet Studiów C1

power system ; European Union ; emission reduction ; Study Committee C1

122/269
Nr opisu: 0000061275
Analiza techniczno-ekonomiczna projektu nadbudowy węglowej ciepłowni komunalnej blokiem elektrociepłowniczym zasilanym biomasą.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Energetyka 2010 nr 10, s. 661-670, bibliogr. 12 poz.

biomasa ; blok elektrociepłowniczy

biomass ; heat-and-power block

123/269
Nr opisu: 0000067470   
Badanie właściwości kalorycznych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów.
[Aut.]: S. Poskrobko, J. Łach, Danuta Król.
-Energetyka 2010 nr 3, s. 170-177, bibliogr. 14 poz.

ciepło spalania ; wartość opałowa ; odpady przemysłowe ; paliwo formowane

combustion heat ; calorific value ; inadustrial waste ; formed fuel

124/269
Nr opisu: 0000077541   
Biomasa - jej znaczenie oraz aspekty wykorzystania.
[Aut.]: Stefan** Postrzednik.
-Energetyka 2010 nr 12, s. 840-843, bibliogr. 5 poz.

biomasa ; spalanie ; usuwanie CO2

biomass ; combustion ; CO2 removal

125/269
Nr opisu: 0000061584   
Efektywność energetyczna spalinowego podgrzewacza powietrza w kotle elektrowni parowej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 2010 nr 11, s. 709-710, bibliogr. 2 poz.

podgrzewacz powietrza ; efektywność energetyczna ; kocioł parowy

air heater ; energy effectiveness ; steam boiler

126/269
Nr opisu: 0000061486   
Innowacyjna technologia spalania paliw stałych. Koncepcje konstrukcji i niskoemisyjnych rusztów retortowych.
[Aut.]: S. Poskrobko, J. Łach, Danuta Król.
-Energetyka 2010 nr 11, s. 763-770, bibliogr. 14 poz.

spalanie paliw stałych ; niskoemisyjny ruszt retortowy ; Bio-CONOx

fossil fuel combustion ; low-emission retort stoker ; Bio-CONOx

127/269
Nr opisu: 0000077942
Nadkrytyczne bloki węglowe - wyniki symulacji energetycznych i ekonomicznych.
[Aut.]: Marcin* Liszka, Krzysztof* Hoinka, Michał* Budnik.
-Energetyka 2010 nr 1, s. 32-38, bibliogr. 9 poz.

128/269
Nr opisu: 0000055400   
O niektórych problemach związanych z wykorzystaniem biomasy nieleśnej w energetyce.
[Aut.]: Danuta Król, J. Łach, S. Poskrobko.
-Energetyka 2010 nr 1, s. 53-62, bibliogr. 28 poz.

biomasa nieleśna ; spalanie ; dyspozycyjność kotła

non-forest biomass ; combustion ; boiler availability

129/269
Nr opisu: 0000061583
Power station adapter for the production of heat feeding the district heating system.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2010 nr 11, s. 703-709, bibliogr. 10 poz.

elektrownia ; system ciepłowniczy ; wysokosprawna kogeneracja ; PES

power plant ; district heating system ; high-efficiency cogeneration ; Primary Energy Saving (PES)

130/269
Nr opisu: 0000056326
Praktyczne zastosowanie modelowania CFD w procesie projektowania i eksploatacji palenisk fluidalnych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Piotr Adam* Mocek.
-Energetyka 2010 nr 2, s. 103-107, bibliogr. 17 poz.

palenisko fluidalne ; modelowanie CFD ; numeryczna mechanika płynów

fluidized bed combustor ; CFD modelling ; Computational Fluid Dynamics (CFD)

131/269
Nr opisu: 0000076996
Procesowe i systemowe wskaźniki energetyczno-ekologiczne zintegrowanego bloku energetycznego - metodyka obliczeń.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2010 nr 1, s. 23-31, bibliogr. 7 poz.

wskaźniki energetyczno-ekologiczne ; zintegrowany blok energetyczny ; usuwanie CO2 ; sprężanie CO2

energy and environment indicators ; integrated power unit ; CO2 removal ; CO2 compression

132/269
Nr opisu: 0000061276
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Energetyka 2010 nr 10, s. 692-693
[Praca recenzowana]: Energetyka rozproszona jako odpowiedź na potrzeby rynku (prosumenta) i pakietu energetyczno-klimatycznego / J. Popczyk. Warszawa 2010

energetyka rozproszona ; polityka energetyczna ; prosument

distributed power engineering ; energy policy ; prosumer

133/269
Nr opisu: 0000061274   
Systemy tekstowe dla potrzeb analizy harmonicznych w układach zasilających zawierających energetyczne filtry aktywne. Artykuł dyskusyjny.
[Aut.]: Marcin Maciążek, Michał Łukasz Lewandowski, Marian** Pasko.
-Energetyka 2010 nr 10, s. 656-660, bibliogr. 19 poz.

wyższe harmoniczne ; analiza harmoniczna ; system zasilania

higher harmonics ; harmonic analysis ; supply system

134/269
Nr opisu: 0000069933
Wartościowanie efektywności ekonomicznej inwestycji sieciowych.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Energetyka 2010 nr 6, s. 362-366, bibliogr. 12 poz.

sieć elektroenergetyczna ; planowanie rozwoju sieci ; efektywność energetyczna ; efektywność ekonomiczna

power system ; power system development ; energy effectiveness ; economic effectiveness

135/269
Nr opisu: 0000057532   
Badanie podstawowych właściwości paliwowych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów.
[Aut.]: S. Poskrobko, J. Łach, Danuta Król.
-Energetyka 2009 nr 9, s. 633-640, bibliogr. 28 poz.

odpady przemysłowe ; paliwo formowane ; analiza elementarna ; analiza techniczna

industrial waste ; formed fuel ; elemental analysis ; technical analysis

136/269
Nr opisu: 0000050288
Charakterystyki wyładowań niezupełnych (WNZ) pochodzących od zamodelowanych źródeł zanurzonych w oleju transformatorowym.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek.
-Energetyka 2009 nr 6, s. 363-368, bibliogr. 13 poz.

wyładowanie niezupełne ; emisja akustyczna ; olej transformatorowy

partial discharge ; acoustic emission ; transformer oil

137/269
Nr opisu: 0000051076   
Innowacyjna energetyka.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2009 nr 7, s. 409-418

innowacja ; energetyka ; bilans energetyczny ; rolnictwo energetyczne

innovation ; power engineering ; energy balance ; agricultural energy

138/269
Nr opisu: 0000055093
Laudacja profesora Stanisława Bolkowskiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian** Pasko.
-Energetyka 2009 nr 12, s. 854-856

Bolkowski Stanisław ; doktorat honoris causa

Bolkowski Stanisław ; honorary doctorate

139/269
Nr opisu: 0000050883   
Optymalizacja doboru mocy bloku elektrociepłowni z kotłem na zrębki drzewne w projekcie modernizacji komunalnej ciepłowni węglowej.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Energetyka 2009 nr 7, s. 468-476, bibliogr. 2 poz.

kogeneracja ; modernizacja budynku ; blok elektrociepłowniczy

cogeneration ; building modernization ; heat-and-power block

140/269
Nr opisu: 0000058056
Wentylator osiowy z tylnymi łopatkami kierowniczymi do wentylatorów.
[Aut.]: S. Sieradzki, E. Prysok, J. Adamek, Joachim** Otte, Jarosław Dziuba.
-Energetyka 2009 nr 9, s. 579-585, bibliogr. 11 poz.

generator wielkiej mocy ; wentylator osiowy

high-power generation ; axial fan

141/269
Nr opisu: 0000037722
Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych.
[Aut.]: F. Spyra, Marian** Urbańczyk.
-Energetyka 2008 nr 4, s. 276-278, bibliogr. 3 poz.

kabel elektroenergetyczny ; żyła powrotna ; przekrój ; prąd zwarciowy ; nagrzewanie adiabatyczne

power cable ; return conductor ; cross-section ; short-circuit current ; adiabatic heating

142/269
Nr opisu: 0000051050
Kompleks budowlany jako system energetyczny.
[Aut.]: Krzysztof* Hoinka, Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2008 nr 2, s. 139-143, bibliogr. 6 poz.

kompleks budynków ; zużycie energii ; zarządzanie energią ; model matematyczny

complex of buildings ; energy consumption ; energy management ; mathematical model

143/269
Nr opisu: 0000036672
Modelowanie powstawania osadów na powierzchniach konwekcyjnych przegrzewaczy kotłowych i ich wpływ na współczynnik przenikania ciepła.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Krzysztof Wacławiak.
-Energetyka 2008 nr 1, s. 34-39, bibliogr. 4 poz.

kocioł ; przegrzewacz ; osad ; CFD ; współczynnik przenikania ciepła

boiler ; superheater ; deposit ; CFD ; heat transfer coefficient

144/269
Nr opisu: 0000040869
Nowa konstrukcja wentylatorów do generatorów dużej mocy.
[Aut.]: S. Sieradzki, J. Adamek, Joachim** Otte, Jarosław Dziuba, E. Prysok.
-Energetyka 2008 nr 8/9, s. 597-601, bibliogr. 12 poz.

generator wielkiej mocy ; wentylator osiowy ; projektowanie

high-power generator ; axial fan ; designing

145/269
Nr opisu: 0000036671
Sztuczne sieci neuronowe w układach decyzyjnych automatyki elektroenergetycznej.
[Aut.]: Adrian Halinka, Paweł Sowa, Michał Szewczyk.
-Energetyka 2008 nr 1, s. 20-25, bibliogr. 10 poz.

sztuczna sieć neuronowa ; logika rozmyta ; zbiór rozmyty ; automatyka elektroenergetyczna

artificial neural network ; fuzzy logic ; fuzzy set ; power system automation

146/269
Nr opisu: 0000051049
Technologie energetyczne dla województwa śląskiego - wyniki foresightu regionalnego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin* Liszka.
-Energetyka 2008 nr 11, s. 747-756, bibliogr. 11 poz.

technologie dla energetyki ; województwo śląskie ; foresight ; rozwój sektora energetycznego

power sector technologies ; Silesian Voivodeship ; foresight ; power sector development

147/269
Nr opisu: 0000051051
Termoekonomiczna analiza technologii dużej kogeneracji w Polsce.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin* Liszka, Krzysztof* Hoinka.
-Energetyka 2008 nr 2, s. 144-148, bibliogr. 7 poz.

skojarzona gospodarka energetyczna ; CHP ; elektrociepłownia ; analiza ekonomiczna ; metoda NPV

Combined Heat and Power ; CHP ; cogeneration ; power plant ; economic analysis ; NPV method

148/269
Nr opisu: 0000040870
Zastosowanie optycznej metody pomiaru koncentracji wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora.
[Aut.]: Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Zbigniew Opilski, W. Olech, T. Buchacz.
-Energetyka 2008 nr 8/9, s. 619-624, bibliogr. 10 poz.

diagnostyka transformatora ; izolacja olejowa ; metoda pomiaru koncentracji wodoru

transformer diagnosis ; oil insulation ; hydrogen concentration measuring method

149/269
Nr opisu: 0000041615
Zastosowanie wybranych metod identyfikacji zagrożeń w analizie ryzyka technicznego urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Energetyka 2008 nr 10, s. 672-675, bibliogr. 10 poz.

analiza ryzyka ; identyfikacja zagrożeń ; ocena ryzyka ; urządzenie energetyczne

risk analysis ; hazard identification ; risk assessment ; energy device

150/269
Nr opisu: 0000032511
Media transmisyjne w automatyce elektroenergetycznej.
[Aut.]: Adrian Halinka, Michał Szewczyk.
-Energetyka 2007 nr 11, s. 788-795, bibliogr. 4 poz.

system elektroenergetyczny ; automatyka elektroenergetyczna ; media transmisyjne ; transmisja danych ; system radiowy

power system ; power system automation ; transmission media ; data transmission ; radio system

151/269
Nr opisu: 0000031622
Nowoczesne struktury zasilania odbiorców energii elektrycznej na wymaganym poziomie jakości.
[Aut.]: Bernard Witek.
-Energetyka 2007 nr 10, s. 712-718, bibliogr. 15 poz.

energia elektryczna ; zasilanie ; bezpieczeństwo elektroenergetyczne ; odbiorca energii ; jakość energii

electric energy ; feed ; power safety ; energy consumer ; energy quality

152/269
Nr opisu: 0000040295
Proponowane zmiany prawa energetycznego w zakresie elektroenergetyki.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2007 nr 9, s. 676-680, bibliogr. 12 poz.

elektroenergetyka ; prawo energetyczne ; cena referencyjna

electrical power engineering ; energy law ; reference price

153/269
Nr opisu: 0000032512
Przystosowanie rusztowego kotła węglowego do opalania gazem z odmetanowania kopalń.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Józef* Ochman.
-Energetyka 2007 nr 11, s. 796-800, bibliogr. 7 poz.

kocioł rusztowy ; odmetanowanie ; kocioł wodny ; gaz kopalniany ; kopalnia węgla kamiennego

grate boiler ; demethanization ; water boiler ; mine gas ; hard coal mine

154/269
Nr opisu: 0000024087
Sposób uwzględniania ryzyka w procesie planowania rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
-Energetyka 2007 nr 2, s. 100-105, bibliogr. 11 poz.

sieć przesyłowa ; modernizacja sieci ; system elektroenergetyczny

transmission network ; network modernization ; power system

155/269
Nr opisu: 0000032510
Wpływ nieodwracalności działania ogniw procesu cieplnego na emisję CO2.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 2007 nr 11, s. 785-787, bibliogr. 5 poz.

emisja CO2 ; proces cieplny ; egzergia ; elektrownia gazowo-parowa ; ziębiarka

CO2 emission ; thermal process ; exergy ; steam-gas power plant ; refrigerator

156/269
Nr opisu: 0000027920   
Wpływ nowych technologii w oświetleniu na sieci i instalacje elektryczne.
[Aut.]: Zbigniew** Mantorski.
-Energetyka 2007 nr 5, s. 370-374, bibliogr. 23 poz.

źródło światła ; układ zasilania ; wyższe harmoniczne ; odbiornik energii elektrycznej ; CENELEC ; IEC

light source ; power system ; high harmonics ; electrical load ; CENELEC ; IEC

157/269
Nr opisu: 0000030500
Wpływ technologii izolacji rurociągu na koszt transportu ciepła.
[Aut.]: Anna Skorek, Andrzej Szlęk.
-Energetyka 2007 nr 6/7, s. 435-439, bibliogr. 12 poz.

sieć ciepłownicza ; rurociąg ; transport ciepła ; koszty dostawy ciepła ; straty ciepła

heat distribution network ; pipeline ; heat transport ; cost of heat supply ; heat losses

158/269
Nr opisu: 0000030503
Zarys ewolucji współczesnej techniki wysokich napięć.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Energetyka 2007 nr 6/7, s. 501-508, bibliogr. 15 poz.

elektroenergetyka ; układ izolacyjny ; linia elektroenergetyczna ; technika wysokich napięć

electrical power engineering ; insulation system ; power line ; high voltage technique

159/269
Nr opisu: 0000019990   
Ocena oleju rzepakowego jako paliwa kotłowego.
[Aut.]: Dorota* Jóźwiak, Andrzej Szlęk.
-Energetyka 2006 nr 6, s. 449-451, bibliogr. 12 poz.

olej rzepakowy ; paliwo ciekłe ; biopaliwo

rape oil ; liquid fuel ; biofuel

160/269
Nr opisu: 0000018720
Ocena opłacalności zastosowania przegrzewacza konwekcyjnego z rur ożebrowanych.
[Aut.]: Bartłomiej Hernik, Marek Pronobis, Wacław* Wojnar.
-Energetyka 2006 nr 4, s. 241-244, bibliogr. 5 poz.

przegrzewacz ; rura ożebrowana ; kocioł OP140

superheater ; finned pipe ; OP140 boiler

161/269
Nr opisu: 0000031104   
Proekologiczny podatek VAT i jego oddziaływanie na zużycie nieodnawialnych surowców energetycznych.
[Aut.]: Jan** Szargut, Wojciech Stanek.
-Energetyka 2006 nr 7, s. 477-479, bibliogr. 7 poz.

podatek proekologiczny ; surowce energetyczne ; surowce nieodnawialne

pro-ecological tax ; energy materials ; non-renewable resources

162/269
Nr opisu: 0000020461   
Uwarunkowania technologiczne budowy układów energetycznych zintegrowanycvh z termicznym zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Energetyka 2006 nr 7, s. 537-545, bibliogr. 16 poz.

biomasa ; zgazowanie biomasy ; energetyka ; układ energetyczny

biomass ; biomass gasification ; power engineering ; energy system

163/269
Nr opisu: 0000018242   
Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową.
[Aut.]: M. Ściążko, Jarosław* Zuwała, Marek Pronobis.
-Energetyka 2006 nr 3, s. 207-220, bibliogr. 30 poz.

spalanie biomasy ; kocioł energetyczny ; paliwo konwencjonalne ; współspalanie

biomass combustion ; power boiler ; conventional fuel ; co-combustion

164/269
Nr opisu: 0000011771   
Analiza efektów ekologicznych w procesie współspalania węgla i biomasy na przykładzie Elektrowni Opole.
[Aut.]: Marcin* Liszka, H. Majchrzak.
-Energetyka 2005 nr 3, s. 133-140, bibliogr. 6 poz.

165/269
Nr opisu: 0000020912   
Elektroenergetyka polska 2005. Wykład siódmy.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2005 nr 7, s. 465-480, bibliogr. 7 poz.

166/269
Nr opisu: 0000011972
Metodyka i system informatyczny planowania rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
-Energetyka 2005 nr 4, s. 279-281, bibliogr. 10 poz.

167/269
Nr opisu: 0000020910
Modernizacja wirnika w celu zwiększenia mocy znamionowej generatora TGH-120 do 130 MW.
[Aut.]: J. Adamek, Roman Krok.
-Energetyka 2005 nr 9, s. 594-597, bibliogr. 12 poz.

168/269
Nr opisu: 0000015718   
Ocena energetyczna eksploatacji bloku ciepłowniczego z zastosowaniem procedury zaawansowanej walidacji danych pomiarowych.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Henryk Rusinowski, Marcin Szega, M. Kita, J. Pawłowska.
-Energetyka 2005 nr 10, s. 673-682, bibliogr. 18 poz.

169/269
Nr opisu: 0000011046
Profesor Roman Janiczek (21 września 1939 - 21 września 2004).
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2005 nr 1, s. 59-60

170/269
Nr opisu: 0000007141
Badania wpływu geometrii obwodów spiralnych na sprawność statyczną wentylatorów promieniowych.
[Aut.]: Joachim** Otte, Jarosław Dziuba.
-Energetyka 2004 nr 1, s. 30-36, bibliogr. 4 poz.

171/269
Nr opisu: 0000008636   
Efekt ekonomiczny regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej w elektrowni parowej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 2004 nr 5, s. 266-268, bibliogr. 2 poz.

172/269
Nr opisu: 0000008637   
Nadbudowa węglowej ciepłowni komunalnej układem kogeneracyjnym z turbiną gazową lub tłokowym silnikiem spalinowym (analiza techniczno-ekonomiczna).
[Aut.]: Jacek Kalina, M. Jurkowski.
-Energetyka 2004 nr 5, s. 289-298, bibliogr. 13 poz.

173/269
Nr opisu: 0000009258   
Prof. dr hab. inż. Stanisław Ochęduszko Doktor honoris causa Politechniki Śląskiej (1899-1969).
[Aut.]: Józef** Szymczyk.
-Energetyka 2004 nr 7/8, s. 415-419

174/269
Nr opisu: 0000009881
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Chmielniak. -Energetyka 2004 nr 10, s.626-627
[Praca recenzowana]: Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych / J. A. Krzyżanowski, J. Głuch. Gdańsk 2004

175/269
Nr opisu: 0000010701
Zapobieganie korozji niskotlenowej w różnych układach spalania niskoemisyjnego.
[Aut.]: Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Piotr** Ostrowski, Bartłomiej Hernik, Robert Wejkowski, J. Kosałka, J. Wrona, S. Gruszka, A. Heród, G. Boryczko.
-Energetyka 2004 nr 11, s. 726-730, bibliogr. 5 poz.

176/269
Nr opisu: 0000002741   
Aktualna sytuacja wielkich odbiorców na rynku energii elektrycznej w Polsce.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2003 nr 7, s. 443-446

elektroenergetyka ; rynek energii elektrycznej ; wielki odbiorca energii elektrycznej ; konkurencyjność ; prawo ; mechanizm rynkowy ; przesył energii elektrycznej ; rynek bilansujący ; koszty osierocone

electrical power engineering ; electricity market ; great consumer of electricity ; competitiveness ; law ; market mechanism ; power transmission ; balancing market ; stranded costs

177/269
Nr opisu: 0000001507
Bieżąca kontrola i korygowanie mocy maksymalnej turbiny ze względu na odstępstwa od warunków znamionowych.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Energetyka 2003 nr 3, s. 150-155, bibliogr. 2 poz.

turbina ; blok energetyczny ; dopuszczalny zakres pracy

turbine ; power unit ; admissible range of operation

178/269
Nr opisu: 0000001591
Laboratoryjne próby zabrudzeniowe izolatorów długopniowych.
[Aut.]: K. Chrzan, Alfred** Kałużny.
-Energetyka 2003 nr 1, s. 13-17, bibliogr. 9 poz.

izolator długopniowy ; metoda flow-on

long-rod insulator ; flow-on method

179/269
Nr opisu: 0000002743
Trwałość rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, T. Skibiński.
-Energetyka 2003 nr 7, s. 447-455, bibliogr. 46 poz.

rurociąg ; obliczenia wytrzymałościowe ; mechanika ; trwałość resztkowa

pipeline ; strength calculations ; mechanics ; residual life

180/269
Nr opisu: 0000002740
Wady wykrywane w kołpakach wirników generatorów ze stali wysokoazotowych.
[Aut.]: J. Jasiński, Grzegorz** Niewielski.
-Energetyka 2003 nr 6, s. 401-406, bibliogr. 11 poz.

urządzenie energetyczne ; generator ; kołpak wirnika ; wirnik generatora ; stal wysokoazotowa ; korozja

energy device ; generator ; rotor retaining ring ; generator rotor ; high nitrogen steel ; corrosion

181/269
Nr opisu: 0000004773   
Zastosowanie węgla aktywnego we wstępnym uzdatnianiu wody przed mikrofiltracją.
[Aut.]: D. Sąkol, Krystyna** Konieczny.
-Energetyka 2003 nr 9, s. 641-647, bibliogr. 17 poz.

182/269
Nr opisu: 0000000451
Analiza narastania ryzyka regulacyjnego, polityki energetycznej i polityki właścicielskiej w działalności inwestycyjnej w elektroenergetyce i gazownictwie na przykładzie gazowej kogeneracji rozproszonej.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2002 nr 2, s. 85-91

183/269
Nr opisu: 0000000448   
Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności nadbudowy węglowej elektrociepłowni parowej turbiną gazową i kotłem odzyskowym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, R. Bartnik, W. Sawicki.
-Energetyka 2002 nr 4, s. 195-201, bibliogr. 7 poz.

184/269
Nr opisu: 0000000452   
Malejąca szansa włączenia się polskiej elektroenergetyki w budowę sektora publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2002 nr 10/11, s. 734-741

185/269
Nr opisu: 0000000449
Modelowanie pól temperatur w wirnikach turbogeneratorów z zabierakowym systemem wentylacji w stanach zakłóceniowych układu chłodzenia.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Energetyka 2002 nr 3, s. 117-123, bibliogr. 5 poz.

186/269
Nr opisu: 0000000453
Ocena efektów eksploatacyjnych, ekologicznych i ekonomicznych rekonstrukcji bloku nr 1 w Elektrowni Siersza.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Gerard** Kosman.
-Energetyka 2002 nr 10/11, s. 764-771, bibliogr. 10 poz.

187/269
Nr opisu: 0000000450   
System kontroli pracy bloku energetycznego z zastosowaniem rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Marcin Szega, H. Majchrzak, T. Witos, P. Szyszka, W. Trojnar.
-Energetyka 2002 nr 3, s. 109-116, bibliogr. 13 poz.

188/269
Nr opisu: 0000001906
Dobór optymalnej wielkości zasobnika ciepła przy zadanym wykresie rzeczywistym obciążeń w elektrociepłowni z turbiną przeciwprężną.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, J. Zuwała, Cz. Ciasnocha.
-Energetyka 2001 nr 9, s. 507-517, bibliogr. 11 poz.

189/269
Nr opisu: 0000002372
Kolejni dyrektorzy ukończyli Amerykańsko-Polskie Studium Podyplomowe.
[Aut.]: Jerzy Barglik.
-Energetyka 2001 nr 1, s. 50-52, bibliogr. 2 poz.

190/269
Nr opisu: 0000001992
Podstawowe założenia funkcjonowania przedsiębiorstw multienergetycznych/przedsiębiorstw infrastrukturalnych.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2001 nr 8, s. 457-459

191/269
Nr opisu: 0000077060
Regulacja parametrów eksploatacyjnych układu paleniskowego kotła cyklonowego w celu obniżenia emisji tlenków azotu.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
-Energetyka 2001 nr 6, s. 317-320, bibliogr. 9 poz.

emisja tlenku azotu ; kocioł energetyczny ; spalanie gazów ; spalanie węgla ; kocioł cyklonowy

nitrogen oxide emission ; power boiler ; gas combustion ; coal combustion ; cyclone boiler

192/269
Nr opisu: 0000002347
Sterowniki i optymalizacja pracy w czasie rzeczywistym układów chłodzenia elektrowni w chłodniami kominowymi.
[Aut.]: Janusz* Chwiolka.
-Energetyka 2001 nr 2, s. 73-76, bibliogr. 11 poz.

193/269
Nr opisu: 0000002348   
Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna elektrociepłowni z gazowym silnikiem spalinowym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Bartnik, Jacek Kalina, H. Wronkowski.
-Energetyka 2001 nr 2, s. 65-72, bibliogr. 9 poz.

194/269
Nr opisu: 0000002132
Wspomnienie Profesor Zbigniew Jasicki 1915-2001.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2001 nr 5, s. 231

195/269
Nr opisu: 0000001905
Wytrzymałościowe kryteria oceny stanu rurociągów energetycznych po wieloletniej eksploatacji.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-Energetyka 2001 nr 9, s. 528-533, bibliogr. 14 poz.

196/269
Nr opisu: 0000005528
Ciągłość zmian w elektroenergetyce.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2000 R. 54 nr 10, s. 491-495, bibliogr. 6 poz.

197/269
Nr opisu: 0000005633
Co dalej z elektroenergetyką?.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 2000 R. 54 nr 6, s. 237-246, bibliogr. 13 poz.

198/269
Nr opisu: 0000005529
Co się zmieniło w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej.
[Aut.]: Wilibald** Winkler.
-Energetyka 2000 R. 54 nr 10, s. 472-478, bibliogr. 14 poz.

199/269
Nr opisu: 0000005530
Elektrociepłownie hutnicze - teraźniejszość i przyszłość.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 2000 R. 54 nr 10, s. 457-464, bibliogr. 10 poz.

200/269
Nr opisu: 0000055888
Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce.
[Aut.]: Wiktor** Kiś.
-Energetyka 2000 nr 11, s. 582-585

201/269
Nr opisu: 0000005531
Profesor Lucjan Nehrebecki - wybitny inżynier, naukowiec i wychowawca kadr dla energetyki.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Energetyka 2000 R. 54 nr 10, s. 436-440, bibliogr. 8 poz.

202/269
Nr opisu: 0000005650
Ryzyko inwestycyjne w energetyce. Próba oceny.
[Aut.]: Janusz* Chwiolka.
-Energetyka 2000 R. 54 nr 5, s. 192-199, bibliogr. 11 poz.

203/269
Nr opisu: 0000005021
Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w prostym i kombinowanym układzie z turbiną gazową małej mocy.
[Aut.]: R. Bartnik, Janusz** Skorek, H. Wronkowski, Jacek Kalina.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 3, s. 134-142, bibliogr. 8 poz.

204/269
Nr opisu: 0000005318
Analiza wpływu pierwotnych metod redukcji NOx na pracę i kierunki modernizacji układu młynowego kotła.
[Aut.]: Mirosław* Krupa.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 12, s. 52-58, bibliogr. 21 poz.

205/269
Nr opisu: 0000005319
Kotły na parametry nadkrytyczne dla polskiej energetyki.
[Aut.]: Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław* Wojnar.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 12, s. 31-44, bibliogr. 22 poz.

206/269
Nr opisu: 0000005317
Techniczne możliwości obniżenia temperatury spalin wylotowych z kotłów.
[Aut.]: Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Robert Wejkowski.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 12, s. 59-65, bibliogr. 11 poz.

207/269
Nr opisu: 0000005176
Zagrożenie przepięciowe elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami w izolacji polimerowej.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, W. Skomudek.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 9, s. 420-424, bibliogr. 11 poz.

208/269
Nr opisu: 0000024302
Efektywność energetyczna czołowego członu turbogazowego elektrowni parowej węglowej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1998 R. 52 nr 3, s. 110-112, bibliogr. 3 poz.

209/269
Nr opisu: 0000024456
Elektroenergetyka w połowie 1998 roku. Wykorzystana ostatnia szansa.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 1998 R. 52 nr 9, s. 343-348, bibliogr. 10 poz.

210/269
Nr opisu: 0000024429
Koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zasilanych gazem ziemnym małych układach skojarzonych oraz ich efektywność ekonomiczna.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, R. Bartnik.
-Energetyka 1998 R. 52 nr 8, s. 299-308, bibliogr. 10 poz.

211/269
Nr opisu: 0000024312
Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej ustanowiło wyróżnienie honorowe - Medal im. Profesora Stanisława Ochęduszki.
[Aut.]: Edward** Kostowski.
-Energetyka 1998 R. 52 nr 3, s. 139

212/269
Nr opisu: 0000024391
Zagadnienie doboru źródeł ciepła dla Opola.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1998 R. 52 nr 7, s. 263-266, bibliogr. 7 poz.

213/269
Nr opisu: 0000026654
Analiza procesów korozji powierzchni ogrzewalnych komór paleniskowych w warunkach spalania niskoemisyjnego.
[Aut.]: Marek Pronobis, S. Gębala.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 105-107, bibliogr. 5 poz.

214/269
Nr opisu: 0000026435
Elektroenergetyka pod rządami nowej ustawy.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 4, s. 170-172

215/269
Nr opisu: 0000026638
Materiałoznawcze podstawy przedłużania czasu bezpiecznej eksploatacji elementów krytycznych kotła.
[Aut.]: J. Dobrzański, Adam** Hernas, H. Klimas.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 10, s. 549-560, bibliogr. 14 poz.

216/269
Nr opisu: 0000026660
Metoda kontroli pracy układu chłodzenia.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, W. Wilczewski.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 64-68, bibliogr. 3 poz.

217/269
Nr opisu: 0000026655
Modernizacja instalacji młynowych kotłów OP-650.
[Aut.]: Michał* Krupa, J. Kosałka.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 108-113, bibliogr. 15 poz.

218/269
Nr opisu: 0000026639
Nowe stale martenzytyczne do budowy kotłów nadkrytycznych.
[Aut.]: J. Pasternak, Adam** Hernas, P. Miliński.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 10, s. 543-548, bibliogr. 24 poz.

219/269
Nr opisu: 0000026658
Ocena efektywności termodynamicznej modernizacji turbin parowych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, W. Wilczewski.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 95-99, bibliogr. 2 poz.

220/269
Nr opisu: 0000026659
Ocena warunków prowadzenia rozruchów turbin 13K215 w aspekcie trwałości i czasu dalszej eksploatacji.
[Aut.]: Gerard** Kosman, M. Kita.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 99-103

221/269
Nr opisu: 0000026397
Pakiet programów komputerowych do analizy pól temperatury w wirnikach turbogeneratorów chłodzonych powietrzem oraz wodorem.
[Aut.]: Roman Krok, Roman** Miksiewicz.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 2, s. 50-56, bibliogr. 6 poz.

222/269
Nr opisu: 0000026657
Przyspieszenie procesu stygnięcia turbin po odstawieniu bloku.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Z. Jaromin, W. Wilczewski.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 92-95

223/269
Nr opisu: 0000026640
Regulacja zawieszeń jako sposób unikania przyczyn awarii elementów kotła.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Marek** Plaza, M. Żelazkiewicz, A. Śliwka.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 10, s. 540-543, bibliogr. 6 poz.

224/269
Nr opisu: 0000026565
Ustawa Prawo energetyczne w praktycznym wymiarze.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 9, s. 423-426

225/269
Nr opisu: 0000026656
Współpraca Elektrowni Jaworzno III SA z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Gerard** Kosman, Marek Pronobis.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 117-119

226/269
Nr opisu: 0000034872
Elektrociepłownie parowo-gazowe małej mocy na gaz ziemny.
[Aut.]: Jan** Szargut, Andrzej Szlęk.
-Energetyka 1996 R. 50 nr 2, s. 59-64, bibliogr. 6 poz.

227/269
Nr opisu: 0000034983
Lokalny rynek energii jako wspomaganie restrukturyzacji Śląska.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Tadeusz** Glinka, Gerard** Kosman, Edward** Kostowski, Jan** Popczyk, Stefan** Postrzednik, Włodzimierz** Sikora, Jan** Składzień, Jerzy** Tomeczek, Wilibald** Winkler, Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 1996 R. 50 nr 7, s. 407-415

228/269
Nr opisu: 0000034991
Ocena narażenia i odporności zabrudzeniowej izolatorów napowietrznych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, K. Kucharski.
-Energetyka 1996 R. 50 nr 6, s. 389-392, bibliogr. 8 poz.

229/269
Nr opisu: 0000034932
Profesor Zygmunt Gogolewski.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Energetyka 1996 R. 50 nr 5, s. 321-323

230/269
Nr opisu: 0000032942
50-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka, Marian** Mikrut.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 2, s. 78-82

231/269
Nr opisu: 0000033006
Optymalizacja stosunku sprężenia w elektrociepłowni turbogazowej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 6, s. 243-246, bibliogr. 4 poz.

232/269
Nr opisu: 0000032943
Optymalna eksploatacja turbin parowych, dobór metod i środków do osiągnięcia tego zamierzenia.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 2, s. 67-72, bibliogr. 14 poz.

233/269
Nr opisu: 0000033080
Profesor Andrzej Kamiński 1916-1995.
[Aut.]: Tadeusz** Glinka.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 8, s. 365-366

234/269
Nr opisu: 0000033023
Raport o stanie polskiej elektroenergetyki w połowie 1995 roku.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 7, s. 287-295

235/269
Nr opisu: 0000033183
Stan rozwoju i znaczenie nowych technologii energetycznych dla modernizacji, rekonstrukcji oraz budowy instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 11, s. 485-491, bibliogr. 11 poz.

236/269
Nr opisu: 0000043458
Charakterystyka elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami izolowanymi.
[Aut.]: W. Skomudek, Zbigniew** Gacek.
-Energetyka 1994 R. 48 nr 8, s. 265-268

237/269
Nr opisu: 0000043555
Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zespole turbiny gazowej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1994 R. 48 nr 11, s. 385-387, bibliogr. 6 poz.

238/269
Nr opisu: 0000043459
Eksperymentalna analiza amplitudowo-częstotliwościowa jako metoda oceny cech użytkowych elementów sprężystych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Adam* Kwaśnicki, Andrzej** Warchoł.
-Energetyka 1994 R. 48 nr 8, s. 268-273, bibliogr. 5 poz.

239/269
Nr opisu: 0000043436
Kompleksowa ocena stanu technicznego turbin.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
-Energetyka 1994 R. 48 nr 9, s. 305-310, bibliogr. 28 poz.

240/269
Nr opisu: 0000043409
Problemy modernizacji krajowych elektrowni cieplnych.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Energetyka 1994 R. 48 nr 4, s. 138-141, bibliogr. 8 poz.

241/269
Nr opisu: 0000044915
Dokąd zmierza energetyka?.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Energetyka 1993 R. 47 nr 2, s. 39-40

242/269
Nr opisu: 0000044916
Ekologiczne uwarunkowania energetyki.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1993 R. 47 nr 1, s. 1-4, bibliogr. 9 poz.

243/269
Nr opisu: 0000044914
Wspólne składowanie odpadów elektrownianych i komunalnych.
[Aut.]: Renata** Przywarska, M. Żak.
-Energetyka 1993 R. 47 nr 4, s. 135-136, bibliogr. 9 poz.

244/269
Nr opisu: 0000052309
Analiza przewidywanego rozwoju sieci 110 kV na obszarze Zakładu Energetycznego Opole.
[Aut.]: S. Chodakowska, T. Kołakowski, Franciszek* Buchta.
-Energetyka 1992 R. 46 nr 11, s. 369-375, bibliogr. 18 poz.

245/269
Nr opisu: 0000052308
Kierunki modernizacji młynów wynikające z potrzeby obniżenia emisji tlenków azotu.
[Aut.]: Mirosław* Krupa, E. Bobiec, G. Chowaniec.
-Energetyka 1992 R. 46 nr 10, s. 329-337, bibliogr. 31 poz.

246/269
Nr opisu: 0000052629
Metoda DM3 regulacji obciążeń w statycznie niewyznaczalnych zawieszeniach kotła energetycznego.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Marek** Plaza, M. Żelazkiewicz, M. Kokot.
-Energetyka 1992 R. 46 nr 3, s. 82-84

247/269
Nr opisu: 0000052307
Produkcja szczytowej energii elektrycznej dzięki akumulacji ciepła w elektrociepłowni.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1992 R. 46 nr 3, s. 80-82, bibliogr. 5 poz.

248/269
Nr opisu: 0000053482
Budowa i eksploatacja kotłów tematem IV Konferencji Kotłowej '90.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Mirosław* Krupa.
-Energetyka 1991 R. 45 nr 5, s. 172-173

249/269
Nr opisu: 0000053480
Strategia udoskonalania gospodarki energetycznej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1991 R. 45 nr 9, s. 309-313, bibliogr. 3 poz.

250/269
Nr opisu: 0000053485
Uzupełnienie do artykułu "Propozycje zmiany sprawozdawczości energetycznej".
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1991 R. 45 nr 6, s. 227

251/269
Nr opisu: 0000053483
W sprawie remontów stalowych chłodni szkieletowych.
[Aut.]: Jan** Zamorowski.
-Energetyka 1991 R. 45 nr 5, s. 160-161, bibliogr. 3 poz.

252/269
Nr opisu: 0000053484
Wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych bogactw naturalnych.
[Aut.]: Jan** Szargut, Adam* Jełowicki.
-Energetyka 1991 R. 45 nr 5, s. 157-159, bibliogr. 7 poz.

253/269
Nr opisu: 0000059814
Badania ultrafiltracji wód modelowych zawierających krzemionkę koloidalną.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Energetyka 1990 R. 44 nr 4, s. 145-150, bibliogr. 17 poz.

254/269
Nr opisu: 0000059839
Piorunowe narażenia przepięciowe w sieciach napowietrzno-kablowych średniego napięcia.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Wiktor** Kiś.
-Energetyka 1990 R. 44 nr 7/8, s. 240-243, bibliogr. 7 poz.

255/269
Nr opisu: 0000059836
Propozycja zmiany sprawozdawczości energetycznej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1990 R. 44 nr 2, s. 58-60, bibliogr. 5 poz.

256/269
Nr opisu: 0000059838
Ultrafiltracyjne usuwanie krzemionki koloidalnej z wód zasilających wysokoprężne kotły parowe.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Energetyka 1990 R. 44 nr 7/8, s. 272-277, bibliogr. 19 poz.

257/269
Nr opisu: 0000060417
Badania zanieczyszczeń kotłowych powierzchni konwekcyjnych.
[Aut.]: Julian* Gaiński, Marek Pronobis.
-Energetyka 1989 R. 43 nr 12, s. 434-439, bibliogr. 10 poz.

258/269
Nr opisu: 0000060414
MLZ1 i MLZ1L - mikroprocesowe lokalizatory zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.
[Aut.]: Zbigniew* Wysocki.
-Energetyka 1989 R. 43 nr 5, s. 165-168, bibliogr. 3 poz.

259/269
Nr opisu: 0000060415
Potrzeba i możliwości koordynacji wymagań zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych.
[Aut.]: Jan** Popczyk, Kurt** Żmuda.
-Energetyka 1989 R. 43 nr 5, s. 153-157, bibliogr. 13 poz.

260/269
Nr opisu: 0000060419
Skumulowana energochłonność górnictwa węglowego.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1989 R. 43 nr 3, s. 90-91, bibliogr. 6 poz.

261/269
Nr opisu: 0000060418
Skumulowane wskaźniki energetyczne charakteryzujące dostawę ciepła z elektrociepłowni.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1989 R. 43 nr 3, s. 77-80, bibliogr. 5 poz.

262/269
Nr opisu: 0000060416
Wspomnienie o Jerzym Wojtowieckim.
[Aut.]: Lucjan** Nehrebecki.
-Energetyka 1989 R. 43 nr 7, s. 246

263/269
Nr opisu: 0000064289
Metody rozwiązywania zadań w dziedzinie unowocześniania eksploatacji sieci rozdzielczych średniego napięcia.
[Aut.]: A. Limonow, Jan** Popczyk, L. Pruss.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 8, s. 283-288, bibliogr. 14 poz.

264/269
Nr opisu: 0000064293
Mikrokomputerowe systemy wspomagania w rejonowych dyspozycjach ruchu w ZE Gliwice.
[Aut.]: Jan** Popczyk, A. Trybus.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 2, s. 39-44, bibliogr. 2 poz.

265/269
Nr opisu: 0000064292
Mikrokomputerowy system wspomagania dyspozytorskiego w RE Rybnik.
[Aut.]: Zbigniew Kaczmarczyk, Tadeusz* Świetlicki.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 2, s. 45-51, bibliogr. 2 poz.

266/269
Nr opisu: 0000064290
Ocena narażenia na zabrudzenia izolatorów w rejonach zanieczyszczeń przemysłowych.
[Aut.]: Alfred** Kałużny.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 5, s. 170-173, bibliogr. 6 poz.

267/269
Nr opisu: 0000064287
Osiągnięcia zakładów cieplno-mechanicznych IEn.
[Aut.]: Ludwik* Cwynar.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 9, s. 336-341, bibliogr. 29 poz.

268/269
Nr opisu: 0000064291
Programy mikrokomputerowe: LOKALIZACJA, EKSPLOATACJA, SCHEMATY.
[Aut.]: Franciszek* Buchta.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 2, s. 51-55, bibliogr. 6 poz.

269/269
Nr opisu: 0000064288
Przydatność pomp grzejnych w gospodarce energetycznej.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Energetyka 1988 R. 42 nr 11, s. 393-396, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie