Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DROGOWNICTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000125118
Koncepcja połączenia ul. Tunelowej z ul. Wspólną w Katowicach.
[Aut.]: Karol Kempski.
-Drogownictwo 2018 R. 73 nr 6, s. 208-212, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

budownictwo drogowe ; remont drogi ; rondo ; tunel drogowy

road construction ; renovation of road ; roundabout ; road tunnel

2/35
Nr opisu: 0000121908
Ulepszanie gruntów spoistych metodą katalityczno-fizyczną. Badania terenowe.
[Aut.]: Marcin Grygierek, Jerzy** Sękowski, Aleksandra* Siódmok.
-Drogownictwo 2018 R. 73 nr 2, s. 39-46, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

grunt spoisty ; metoda katalityczno-fizyczna ; badania terenowe

cohesive soil ; catalytic-physical method ; field study

3/35
Nr opisu: 0000107618
Warstwa nośna nawierzchni zwiększająca odporność na absorpcję kapilarną wody.
[Aut.]: Adrian Ciołczyk, P. Szczepankiewicz.
-Drogownictwo 2016 R. 71 nr 6, s. 197-199, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

absorpcja ; trwałość zmęczeniowa ; nawierzchnia drogowa

absorption ; fatigue life ; road pavement

4/35
Nr opisu: 0000102239
Analiza współpracy przyczółka mostowego z nasypem drogowym na podłożu gruntowym o małej sztywności.
[Aut.]: G. Waniek, Sławomir Kwiecień.
-Drogownictwo 2015 R. 70 nr 9, s. 302-305, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przyczółek mostowy ; nasyp drogowy ; analiza numeryczna ; deformacja podłoża

bridge abutment ; embankment ; numerical analysis ; soil deformation

5/35
Nr opisu: 0000101675
Posadowienie ekranów akustycznych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, R. Musiał.
-Drogownictwo 2015 R. 70 nr 8, s. 266-269, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ekran akustyczny ; posadowienie ; analiza obliczeniowa

noise barrier ; foundation ; calculation analysis

6/35
Nr opisu: 0000090484
Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym.
[Aut.]: S. Gołosz, Joanna Bzówka.
-Drogownictwo 2014 R. 69 nr 3, s. 83-87, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

geotechnika ; iniekcja ; wzmocnienie podłoża ; kolumna iniekcyjna ; nasyp kolejowy ; podłoże gruntowe

geotechnics ; injection ; soil strengthening ; jet grouting column ; railway embankment ; subsoil

7/35
Nr opisu: 0000089928
Analizy numeryczne wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp kolejowy kolumnami wykonywanymi techniką wgłębnego mieszania.
[Aut.]: A. Dyjas, Joanna Bzówka.
-Drogownictwo 2014 R. 69 nr 2, s. 52-54, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

analiza numeryczna ; wzmocnienie gruntu ; nasyp kolejowy ; wgłębne mieszanie gruntu ; kolumna DSM

numerical analysis ; soil strengthening ; railway embankment ; deep soil mixing ; Deep Soil Mixing column

8/35
Nr opisu: 0000099143
Badania porównawcze przyśpieszeń i przemieszczeń konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem dynamicznym.
[Aut.]: P. Olaszek, L. Janas, Marek Salamak, A. Matysek.
-Drogownictwo 2014 R. 69 nr 10, s. 339-343, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja mostowa ; badanie dynamiczne ; pomiar przemieszczeń ; pomiar przyśpieszenia

bridge structure ; dynamic test ; displacement measurement ; acceleration measurement

9/35
Nr opisu: 0000088503
Analiza możliwości zastosowania do budowy nasypów drogowych gruntów niespoistych ulepszonych cementem.
[Aut.]: E. Gralla, Sławomir Kwiecień.
-Drogownictwo 2013 R. 68 nr 11, s. 350-353, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

10/35
Nr opisu: 0000077871
Niepokojące przebarwienia warstwy ścieralnej wykonanej z użyciem kruszywa amfibolitowego.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Jacek Nowak, Krzysztof** Chlipalski, Bartłomiej Grzesik.
-Drogownictwo 2013 R. 68 nr 2, s. 43-47, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

nawierzchnia drogowa ; odbarwienie ; SMA

road pavement ; discoloration ; SMA

11/35
Nr opisu: 0000068586
Badania geotechniczne a szacowanie osiadań na przykładzie drogowej budowli ziemnej.
[Aut.]: Z. Świentek, Joanna Bzówka.
-Drogownictwo 2011 R. 65 nr 11, s. 348-350, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

osiadanie gruntu ; podłoże gruntowe ; badanie geotechniczne ; budownictwo drogowe

ground settlement ; ground surface ; geotechnical investigation ; road construction

12/35
Nr opisu: 0000068588
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej doraźnym drenażem pionowym w budownictwie drogowym.
[Aut.]: B. Michalik, Joanna Bzówka.
-Drogownictwo 2011 R. 65 nr 11, s. 351-355, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

woda gruntowa ; drenaż ; studnia ; budownictwo drogowe

underground water ; drainage ; well ; road construction

13/35
Nr opisu: 0000025347
Nowe spojrzenie na zastosowanie prefabrykacji w budownictwie mostowym.
[Aut.]: M. Kręzel, Andrzej** Radziecki.
-Drogownictwo 2007 R. 62 nr 2, s. 57-66, bibliogr. 8 poz.

prefabrykacja ; budownictwo mostowe ; most łukowy ; element prefabrykowany

prefabrication ; bridge structure ; arch bridge ; prefabricated element

14/35
Nr opisu: 0000032239
Prefabrykowane belki mostowe na Węgrzech.
[Aut.]: K. Koris, Marek Salamak.
-Drogownictwo 2007 R. 62 nr 11, s. 367-371, bibliogr. 7 poz.

prefabrykacja ; element prefabrykowany ; belka mostowa ; Węgry

prefabrication ; prefabricated element ; bridge beam ; Hungary

15/35
Nr opisu: 0000023243
Jaka przyszłość estakady nad rynkiem w Chorzowie?.
[Aut.]: Marek Salamak.
-Drogownictwo 2006 R. 61 nr 12, s. 406-411, bibliogr. 12 poz.

Chorzów ; estakada ; rynek miejski ; obwodnica

Chorzów ; viaduct ; market square ; bypass

16/35
Nr opisu: 0000008257
Wybrane zagadnienia dotyczące nowych warunków obciążenia nawierzchni.
[Aut.]: Barbara** Strycharz, T. Basiński.
-Drogownictwo 2004 R. 59 nr 3, s. 86-88, bibliogr. 8 poz.

17/35
Nr opisu: 0000002017
Diagnostyka stanu korozyjnego zbrojenia w żelbetowych obiektach komunikacyjnych.
[Aut.]: Adam** Zybura, Tomasz Jaśniok.
-Drogownictwo 2000 R. 55 nr 4, s. 109-116, bibliogr. 21 poz.

18/35
Nr opisu: 0000005164
Modele reologiczne pełzania betonów asfaltowych. Cz. 1.
[Aut.]: G. Nowaczyk, Barbara Wieczorek.
-Drogownictwo 1999 R. 54 nr 8, s. 246-252

19/35
Nr opisu: 0000005260
Modele reologiczne pełzania betonów asfaltowych. Cz. 2.
[Aut.]: G. Nowaczyk, Barbara Wieczorek.
-Drogownictwo 1999 R. 54 nr 10, s. 299-304, bibliogr. 14 poz.

20/35
Nr opisu: 0000024275
Starzenie się odpadów elektrownianych.
[Aut.]: Joanna Bzówka, Jerzy** Sękowski.
-Drogownictwo 1998 R. 53 nr 1, s. 25-28, bibliogr. 5 poz.

21/35
Nr opisu: 0000024274
Wzmocnienie podłoża drogowego metodą konsolidacji dynamicznej.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
-Drogownictwo 1998 R. 53 nr 1, s. 28-29

22/35
Nr opisu: 0000034987
Ochrona konstrukcji nawierzchni autostrad przed wpływem eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Barbara** Strycharz.
-Drogownictwo 1996 R. 51 nr 9, s. 280-286, bibliogr. 21 poz.

23/35
Nr opisu: 0000034988
Wpływ krzywizny podłoża górniczego na stan naprężenia w nawierzchni drogowej.
[Aut.]: Anna** Żak.
-Drogownictwo 1996 R. 51 nr 9, s. 277-280, bibliogr. 11 poz.

24/35
Nr opisu: 0000035003
Wpływ szkód górniczych na nośność podłoża w aspekcie trwałości nawierzchni.
[Aut.]: Barbara** Strycharz, Anna** Żak, Krzysztof** Chlipalski.
-Drogownictwo 1996 R. 51 nr 6, s. 180-182, bibliogr. 10 poz.

25/35
Nr opisu: 0000033249
Oznaczanie wodoprzepuszczalności odpadów kopalnianych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Drogownictwo 1995 R. 50 nr 12, s. 327-330, bibliogr. 13 poz.

26/35
Nr opisu: 0000032985
Warunki pracy nawierzchni drogowej na terenach górniczych.
[Aut.]: Anna** Żak, Barbara** Strycharz, Krzysztof** Chlipalski.
-Drogownictwo 1995 R. 50 nr 5, s. 136-138, bibliogr. 13 poz.

27/35
Nr opisu: 0000043437
Deformacje profili podłużnych dróg na terenach górniczych.
[Aut.]: Anna** Żak, J. Gregorowicz.
-Drogownictwo 1994 R. 49 nr 9, s. 206-209, bibliogr. 9 poz.

28/35
Nr opisu: 0000043497
Elementy wyposażenia - aspekty ekonomiczne trwałości mostów.
[Aut.]: Józef** Głomb.
-Drogownictwo 1994 R. 49 nr 10, s. 226-229, bibliogr. 3 poz.

29/35
Nr opisu: 0000044957
Zależności między wybranymi cechami plastyczności gruntów Górnego Śląska.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Drogownictwo 1993 R. 48 nr 6, s. 124-126, bibliogr. 8 poz.

30/35
Nr opisu: 0000059815
Charakterystyka geotechniczna odpadów kopalnianych i popiołów elektrowni.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Drogownictwo 1990 R. 45 nr 6, s. 105-107, bibliogr. 11 poz.

31/35
Nr opisu: 0000059962
Współpraca nawierzchni drogowej z deformującym się górniczo podłożem - badanie tarcia zewnętrznego.
[Aut.]: Anna** Żak, Krzysztof** Chlipalski.
-Drogownictwo 1990 R. 45 nr 9, s. 177-180, bibliogr. 2 poz.

32/35
Nr opisu: 0000060427
Wpływ eksploatacji górniczej na drogi i ich otoczenie.
[Aut.]: Anna** Żak, Krzysztof** Chlipalski.
-Drogownictwo 1989 R. 44 nr 12, s. 265-266, bibliogr. 3 poz.

33/35
Nr opisu: 0000064205
Badania nad zagęszczeniem wibracją gruntów niespoistych.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
-Drogownictwo 1988 R. 43 nr 4/5, s. 86-88, bibliogr. 15 poz.

34/35
Nr opisu: 0000065375
Ocena przydatności skały płonnej do robót drogowych.
[Aut.]: Jacek** Pieczyrak.
-Drogownictwo 1988 R. 43 nr 4/5, s. 86-88, bibliogr. 15 poz.

35/35
Nr opisu: 0000064203
Ochrona transportu drogowego na terenach górniczych.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Anna** Żak.
-Drogownictwo 1988 R. 43 nr 3, s. 49-53, bibliogr. 2 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie