Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DROGI GM POW
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/50
Nr opisu: 0000138106
Akcja zimowego utrzymania dróg w kontekście stosowanych standardów i doboru sprzętu.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 6, s. 13-20, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; zimowe utrzymanie drogi ; sprzęt

maintenance of roads ; winter road maintenance ; equipment

2/50
Nr opisu: 0000136733
Autorski system zraszający zaaplikowany w zamiatarkach samozbiernych, zapobiegający powstawaniu pyłów PM10 i PM2,5.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 4, s. 54-64. Punktacja MNiSW 5.000

zamiatarka ; PM10 ; PM2,5 ; zraszanie

sweeper ; PM10 ; PM2,5 ; spraying

3/50
Nr opisu: 0000135701
Ekologiczne metody wczesnowiosennego oczyszczania ulic.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczanie miasta ; maszyna drogowa ; zamiatarka ; zmywarka

city cleaning ; road machine ; sweeper ; washer

4/50
Nr opisu: 0000137044
Jesienne roboty utrzymaniowe poboczy dróg - co koniecznie należy zapewnić.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 5, s. 38-46. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; pobocze drogi ; kosiarka

maintenance of roads ; roadside ; mower

5/50
Nr opisu: 0000138107
Kierunki modernizacji sprzętu do zimowego utrzymywania dróg i ulic.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 6, s. 37-45, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zimowe utrzymanie drogi ; utrzymanie dróg ; sprzęt

winter road maintenance ; maintenance of roads ; equipment

6/50
Nr opisu: 0000135702
Nowoczesna technologia zamiatania ulic w kontekście efektywnego prowadzenia poziomych porządków w pasach drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 2, s. 40-45, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; zamiatarka ; oczyszczanie miasta

road machine ; sweeper ; city cleaning

7/50
Nr opisu: 0000137045
Ocena porównawcza cech konstrukcyjnych walców drogowych stalowych oraz ogumionych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 5, s. 58-64. Punktacja MNiSW 5.000

walec drogowy ; walec stalowy ; walec ogumiony

road roller ; steel roller ; tire roller

8/50
Nr opisu: 0000137042
Problematyka odkażania i dezynfekcji miast w aspekcie ochrony przed koronawirusem.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 5, s. 13-20. Punktacja MNiSW 5.000

koronawirus ; odkażanie ; dezynfekcja

coronavirus ; decontamination ; disinfection

9/50
Nr opisu: 0000135703
Utrzymanie dróg i poboczy z uwzględnieniem wykaszania i karczowania.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 3, s. 40-52, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; kosiarka ; pas zieleni ; pobocze drogi

maintenance of roads ; mower ; green belt ; roadside

10/50
Nr opisu: 0000134302
Zwalczanie śliskości zimowej. Jakie metody i jakie środki stosować.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2020 nr 1, s. 60-64, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

śliskość zimowa ; odśnieżanie ; środki chemiczne ; zimowe utrzymanie drogi

winter slipperiness ; snow removal ; chemical agents ; winter road maintenance

11/50
Nr opisu: 0000131292
Analiza pracy zamiatarek podciśnieniowych w kontekście zastosowania ich do pozimowego zamiatania dróg i ulic.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 3, s. 50-56, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; maszyna drogowa ; zamiatarka ; oczyszczanie miasta

maintenance of roads ; road machine ; sweeper ; city cleaning

12/50
Nr opisu: 0000133565
Eksploatacja i naprawa maszyn drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 6, s. 16-21, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; naprawa ; konserwacja ; dokumentacja techniczna

road machine ; repair ; conservation ; technical documentation

13/50
Nr opisu: 0000128059
Formy modelowe oczyszczania miast.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 1, s. 50-56, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

oczyszczanie miasta ; odpadki ; wywóz śmieci

city cleaning ; garbage ; garbage disposal

14/50
Nr opisu: 0000132804
Jesienne utrzymanie dróg na terenach objętych szkodami górniczymi.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 6, s. 58-64, bibliogr.4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; maszyna drogowa ; oczyszczanie kanalizacji

maintenance of roads ; road machine ; sewage cleaning

15/50
Nr opisu: 0000131289
Maszyny służące do utrzymania dróg w okresie wiosennym.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 3, s. 41-49, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; utrzymanie dróg ; zabezpieczenie przed korozją

road machine ; maintenance of roads ; corrosion protection

16/50
Nr opisu: 0000131312
Mechaniczne zmywanie ulic.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 4, s. 47-54, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; utrzymanie dróg ; polewaczka drogowa

road machine ; maintenance of roads ; road-watering vehicle

17/50
Nr opisu: 0000128756
Metody ochrony konstrukcji stalowych maszyn przed korozją.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 2, s. 55-62, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; konstrukcja stalowa ; korozja ; powłoka antykorozyjna

road machine ; steel construction ; corrosion ; anticorrosive coating

18/50
Nr opisu: 0000128058
Praktyczne uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji sprzętu drogowego.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 1, s. 41-49, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; korozja ; zabezpieczenie przed korozją ; warunki zimowe

road machine ; corrosion ; corrosion protection ; winter conditions

19/50
Nr opisu: 0000131293
Prawidłowe uruchamianie zamiatarki drogowej krok po kroku.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 3, s. 57-58. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; zamiatarka ; obsługa maszyny

maintenance of roads ; sweeper ; machine operation

20/50
Nr opisu: 0000131308
Prowadzenie wycinki drzew w pasie drogowym.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 4, s. 12-17, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; zieleń przydrożna ; prace pielęgnacyjne

maintenance of roads ; greenery maintenance ; care works

21/50
Nr opisu: 0000128755
Rodzaje procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach maszyn drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 2, s. 49-54, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

maszyna drogowa ; korozja

road machine ; corrosion

22/50
Nr opisu: 0000133566
Termiczne metody zimowego oczyszczania ulic w rejonach objętych szkodami górniczymi.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 6, s. 31-36, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zimowe utrzymanie drogi ; podgrzewanie nawierzchni ; topienie śniegu

winter road maintenance ; heating of pavement ; snow melting

23/50
Nr opisu: 0000131307
Zadrzewienie przydrożne - zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 4, s. 3-11, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zieleń przydrożna ; utrzymanie zieleni ; prace pielęgnacyjne ; utrzymanie dróg

roadside greenery ; greenery maintenance ; care works ; maintenance of roads

24/50
Nr opisu: 0000128060
Zasady utrzymania dróg zimą.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2019 nr 1, s. 57-63, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

utrzymanie dróg ; warunki zimowe

maintenance of roads ; winter conditions

25/50
Nr opisu: 0000121033
Cztery pory roku - przegląd maszyn drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 1, s. 49-54. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; maszyna drogowa

maintenance of roads ; road machine

26/50
Nr opisu: 0000125459
Jesienne roboty utrzymaniowe.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 5, s. 57-62, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; odprowadzanie wody ; nawierzchnia drogowa ; remont drogi

maintenance of roads ; water drainage ; road pavement ; renovation of road

27/50
Nr opisu: 0000124280
Kosiarki mechaniczne służące do utrzymania zieleni w pasach drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 3, s. 49-55, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; kosiarka ; pas drogowy ; pas zieleni

maintenance of roads ; mower ; roadway ; green belt

28/50
Nr opisu: 0000121032
Mobilne recyklery asfaltu.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 1, s. 43-48, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; recykler do przerobu asfaltu

maintenance of roads ; machine for asphalt remaking

29/50
Nr opisu: 0000125456
Polewarko-zmywarki samochodowe.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 4, s. 57-62, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; maszyna drogowa ; polewaczka drogowa

maintenance of roads ; road machine ; road-watering vehicle

30/50
Nr opisu: 0000122410
Przegląd sprzętu do pozimowego zamiatania dróg.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 2, s. 48-55, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; maszyna drogowa ; zamiatarka

maintenance of roads ; road machine ; sweeper

31/50
Nr opisu: 0000125460
Recyklery Bagela z serii BA.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 5, s. 52

utrzymanie dróg ; recykler do przerobu asfaltu

maintenance of roads ; machine for asphalt remaking

32/50
Nr opisu: 0000125455
Rola transportu w oczyszczaniu dróg.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 4, s. 51-56, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

transport drogowy ; tabor samochodowy ; utrzymanie dróg ; samochód ciężarowy

road transport ; auto fleet ; maintenance of roads ; truck

33/50
Nr opisu: 0000125458
Układy centralnego smarowania stosowane w maszynach drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 5, s. 46-51, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

maszyna drogowa ; układ centralnego smarowania

road machine ; centralized lubrication system

34/50
Nr opisu: 0000122409
Wiosenne roboty utrzymaniowe.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 2, s. 43-47, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; nawierzchnia drogowa ; odprowadzanie wody ; oznakowanie drogi

maintenance of roads ; road pavement ; water drainage ; road signs

35/50
Nr opisu: 0000124279
Zagadnienia analizy niezawodości wybranych rozkładarek mas mineralno-bitumicznych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 3, s. 42-48, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

rozkładarka masy mineralno-bitumicznej ; maszyna drogowa ; analiza niezawodności ; utrzymanie dróg

mineral and bituminous mass spreader ; road machine ; reliability analysis ; maintenance of roads

36/50
Nr opisu: 0000125461
Zamiatarka elewatorowa Brodd Scandinavia.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 5, s. 53

utrzymanie dróg ; zamiatarka

maintenance of roads ; sweeper

37/50
Nr opisu: 0000127622
Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 6, s. 3-10, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; warunki zimowe ; odśnieżanie ; maszyna drogowa

maintenance of roads ; winter conditions ; snow removal ; road machine

38/50
Nr opisu: 0000127623
Zwalczanie śliskości dróg.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2018 nr 6, s. 11-19, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; warunki zimowe ; śliskość pośniegowa ; oblodzenie ; środki chemiczne

maintenance of roads ; winter conditions ; slippery of snow ; icing ; chemical agents

39/50
Nr opisu: 0000121030
Magazynowanie środków uszorstniających.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 6, s. 50-55. Punktacja MNiSW 1.000

magazynowanie ; środki uszorstniające ; utrzymanie dróg

storage ; maintenance of roads

40/50
Nr opisu: 0000121004
Obliczanie kosztów pracy zamiatarki drogowej.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 3, s. 61-64. Punktacja MNiSW 1.000

maszyna drogowa ; zamiatarka ; koszty eksploatacji ; utrzymanie dróg

road machine ; sweeper ; operating costs ; maintenance of roads

41/50
Nr opisu: 0000121005
Park maszynowy zarządcy dróg. Optymalne sposoby wykorzystania sprzętu na wiosnę.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 2, s. 45-54. Punktacja MNiSW 1.000

park maszynowy ; maszyna drogowa ; utrzymanie dróg

machine stock ; road machine ; maintenance of roads

42/50
Nr opisu: 0000121027
Problematyka zimowego utrzymania dróg.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 6, s. 41-49, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; warunki zimowe ; odśnieżanie ; maszyna drogowa

maintenance of roads ; winter conditions ; snow removal ; road machine

43/50
Nr opisu: 0000121003
Przegląd i podział kosiarek służących do utrzymania zieleni w pasach drogowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 3, s. 55-60. Punktacja MNiSW 1.000

maszyna drogowa ; kosiarka ; pobocze drogi ; utrzymanie dróg

road machine ; mower ; roadside ; maintenance of roads

44/50
Nr opisu: 0000121008
Przegląd pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 5, s. 45-48, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

instalacja kanalizacyjna ; utrzymanie kanalizacji ; płukanie kanałów ściekowych

sewerage system ; maintenance of sewage system ; sewer flushing

45/50
Nr opisu: 0000121007
Walce drogowe stalowe i ogumione - podobieństwa i różnice.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 5, s. 37-46, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

walec drogowy ; mieszanka mineralno-bitumiczna ; zagęszczanie ; nawierzchnia drogowa

road roller ; mineral blacktop ; compacting ; road pavement

46/50
Nr opisu: 0000121006
Wiosenne porządki. Usuwamy materiał uszorstniający z poboczy.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 2, s. 55-62. Punktacja MNiSW 1.000

utrzymanie dróg ; pobocze drogi ; maszyna drogowa

maintenance of roads ; roadside ; road machine

47/50
Nr opisu: 0000121001
Wybrane kierunki modernizacji maszyn drogowych na przykładzie zamiatarek elewatorowych.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2017 nr 4, s. 42-53. Punktacja MNiSW 1.000

maszyna drogowa ; zamiatarka ; modernizacja ; utrzymanie dróg

road machine ; sweeper ; modernization ; maintenance of roads

48/50
Nr opisu: 0000112269
Efektywne wykorzystanie systemu monitorowania pracy sprzętu drogowego.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2016 nr 6, s. 60-64

maszyna drogowa ; system monitorowania

road machine ; monitoring system

49/50
Nr opisu: 0000112268
Konserwacja sprzętu zimowego bez tajemnic.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2016 nr 6, s. 43-51

maszyna drogowa ; konserwacja

road machine ; maintenance

50/50
Nr opisu: 0000112267
Zimowe utrzymanie dróg. Jak najskuteczniej usunąć śnieg z nawierzchni?.
[Aut.]: Michał Stawowiak.
-Drogi Gm. Pow. 2016 nr 6, s. 3-9

utrzymanie dróg ; odśnieżanie

maintenance of roads ; snow removal

stosując format:
Nowe wyszukiwanie