Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DESALINATION
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/77
Nr opisu: 0000109825   
Prospects for high water recovery membrane desalination.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Krzysztof Piotrowski, Piotr Dydo, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
-Desalination 2017 vol. 401, s. 180-189, bibliogr. 105 poz.. Impact Factor 6.603. Punktacja MNiSW 45.000

odwrócona osmoza ; elektrodializa ; odzysk wody ; blokowanie membran ; system zintegrowany ; utylizacja solanek RO

reverse osmosis ; electrodialysis ; water recovery ; membrane fouling ; integrated system ; RO brine utilization

2/77
Nr opisu: 0000107892   
The influence of selected factors on the effectiveness of pre-treatment of geothermal water during the nanofiltration process.
[Aut.]: B. Tomaszewska, Mariola Rajca, E. Kmiecik, Michał** Bodzek, W. Bujakowski, K. Wątor, M. Tyszer.
-Desalination 2017 vol. 406, s. 74-82, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 6.603. Punktacja MNiSW 45.000

woda geotermalna ; uzdatnianie wody ; membrana ; nanofiltracja ; skalowanie

geothermal water ; water treatment ; membrane ; nanofiltration ; scaling

3/77
Nr opisu: 0000105274   
Comments on the 'Electrodialysis aided desalination of crude glycerol in the production of biodiesel from oil feed stock'.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska.
-Desalination 2016 vol. 384, s. 78-80, bibliogr. 4poz.. Impact Factor 5.527. Punktacja MNiSW 45.000

4/77
Nr opisu: 0000091274   
Concentration distribution along the electrodialyzer.
[Aut.]: Krzysztof Mitko, Marian Turek.
-Desalination 2014 vol. 341, s. 94-100, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; rozkład stężenia ; modelowanie wymiany masy ; polaryzacja stężeniowa ; skalowanie ryzyka

electrodialysis ; concentration distribution ; mass transfer modelling ; concentration polarization ; scaling risk

5/77
Nr opisu: 0000095372   
Electrodialytic separation of boric and hydrochloric acids.
[Aut.]: R. Białek, Krzysztof Mitko, Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2014 vol. 342, s. 29-34, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; usuwanie boru ; przenikanie masy ; model Nernsta-Plancka ; ponowne wykorzystanie kwaśnych ścieków

electrodialysis ; boron removal ; mass transfer ; Nernst-Planck model ; acidic effluents reuse

6/77
Nr opisu: 0000096539   
Removal of boric acid, monoborate and boron complexes with polyols by reverse osmosis membranes.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Andrzej Milewski.
-Desalination 2014 vol. 334 iss. 1, s. 39-45, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; odwrócona osmoza ; kwas borowy ; związki kompleksowe boru

boron ; reverse osmosis ; boric acid ; boron complexes

7/77
Nr opisu: 0000095373   
Residence time distribution of the electrodialyzer under electric field conditions.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Mitko.
-Desalination 2014 vol. 342, s. 139-147, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; rozkład czasu przebywania ; rozkład prędkości ; model dyspersji ; moduł płytowy ; zapobieganie tworzeniu się kamienia

electrodialysis ; residence time distribution ; velocity distribution ; dispersion model ; plate-and-frame module ; scaling prevention

8/77
Nr opisu: 0000096218   
The concept for an ED-RO integrated system for boron removal with simultaneous boron recovery in the form of boric acid.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2014 vol. 342, s. 35-42, bibliogr. 16 poz.
Special Issue: Electromembrane Processes for Desalination. Impact Factor 3.756. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; odwrócona osmoza ; kwas borowy ; związki kompleksowe boru

boron ; reverse osmosis ; boric acid ; boron complexes

9/77
Nr opisu: 0000077590   
Boron transport and removal using ion-exchange membranes. A critical review.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2013 vol. 310, s. 2-8, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 3.960. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; oksoborany ; kwas borny ; membrana jonowymienna ; elektrodializa ; dializa Donnana

boron ; borates ; boric acid ; ion exchange membrane ; electrodialysis ; Donnan dialysis

10/77
Nr opisu: 0000077591   
The concept of a system for electrodialytic boron removal into alkaline concentrate.
[Aut.]: M. Kijański, B. Bandura-Zalska, Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2013 vol. 310, s. 75-80, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 3.960. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; kwas borny ; oksoborany ; elektrodializa ; membrana jonowymienna

boron ; boric acid ; borates ; electrodialysis ; ion exchange membrane

11/77
Nr opisu: 0000077592   
The effect of process parameters on boric acid transport during the electrodialytic desalination of aqueous solutions containing selected salts.
[Aut.]: Piotr Dydo.
-Desalination 2013 vol. 310, s. 43-49, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 3.960. Punktacja MNiSW 45.000

elektrodializa ; odsalanie ; bor ; kwas borny ; poliol

electrodialysis ; desalination ; boron ; boric acid ; polyol

12/77
Nr opisu: 0000079634   
Transport model for boric acid, monoborate and borate complexes across thin-film composite reverse osmosis membrane.
[Aut.]: Piotr Dydo.
-Desalination 2013 vol. 311, s. 69-79, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 3.960. Punktacja MNiSW 45.000

bor ; kwas borny ; oksoborany ; usuwanie ; odwrócona osmoza ; model transportu

boron ; boric acid ; borates ; removal ; reverse osmosis ; transport model

13/77
Nr opisu: 0000071033   
DRIFT characterization of foulants and the derived effect on the contact angles of ultrafiltration membranes.
[Aut.]: Aleksandra* Płatkowska-Siwiec, Jarosław* Wiszniowski, Michał** Bodzek.
-Desalination 2012 vol. 286, s. 87-93, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 3.041. Punktacja MNiSW 35.000

substancja organiczna ; ultrafiltracja ; spektroskopia DRIFT ; spektroskopia odbicia rozproszonego w podczerwieni

natural organic matter ; ultrafiltration ; DRIFT spectroscopy

14/77
Nr opisu: 0000047151   
Application of mathematical models to the calculation of ultrafiltration flux in water treatment.
[Aut.]: Mariola Rajca, Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2009 vol. 239 iss. 1/3, s. 100-110, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 2.034

uzdatnianie wody ; ultrafiltracja ; membrana ceramiczna ; koagulacja in-line

water treatment ; ultrafiltration ; ceramic membrane ; in-line coagulation

15/77
Nr opisu: 0000042984   
Biodegradation of rapeseed oil by activated sludge method in the hybrid system.
[Aut.]: Ewa Natalia Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak, Z. Zoń.
-Desalination 2009 vol. 241 iss. 1/3, s. 43-48, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 2.034

biodegradacja ; bioreaktor membranowy ; osad czynny ; olej jadalny ; betulina

biodegradation ; membrane bioreactor ; activated sludge ; edible oil ; betulin

16/77
Nr opisu: 0000047152   
Coagulation-ultrafiltration system for river water treatment.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, D. Sąkol, Joanna Płonka, Mariola Rajca, Michał** Bodzek.
-Desalination 2009 vol. 240 iss. 1/3, s. 151-159, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.034

ultrafiltracja ; koagulacja in-line ; uzdatnianie wody ; proces hybrydowy

ultrafiltration ; in-line coagulation ; water treatment ; hybrid process

17/77
Nr opisu: 0000057118   
Desalination of boron-containing wastewater at no boron transport.
[Aut.]: Barbara* Bandura-Zalska, Piotr Dydo, Marian Turek.
-Desalination 2009 vol. 241 iss. 1/3, s. 133-137, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 2.034

odsalanie ; elektrodializa ; usuwanie boru ; oczyszczanie ścieków

desalination ; electrodialysis ; boron removal ; wastewater treatment

18/77
Nr opisu: 0000057119   
Pervaporative separation of toluene from wastewaters by use of filled and unifilled poly(dimethylosiloxane) (PDMS) membranes.
[Aut.]: Dorota* Panek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2009 vol. 241 iss. 1/3, s. 197-200, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 2.034

perwaporacja ; membrana polidimetylosiloksanowa ; membrana wypełniona ; oczyszczanie ścieków

pervaporation ; polydimethylosiloxane membrane ; filled membrane ; wastewater treatment

19/77
Nr opisu: 0000055176   
Removal of Cr(III) and Cr(VI) ions from aqueous solutions by means of polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska.
-Desalination 2009 vol. 247 iss. 1/3, s. 390-395, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.034

chrom ; polielektrolit ; ultrafiltracja

chromium ; polyelectrolyte ; ultrafiltration

20/77
Nr opisu: 0000042983   
Selected factors affecting the elimination of hormones from water using nanofiltration.
[Aut.]: Mariusz Dudziak, Michał** Bodzek.
-Desalination 2009 vol. 240 iss. 1/3, s. 236-243, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 2.034

hormony ; uzdatnianie wody ; nanofiltracja

hormones ; water treatment ; nanofiltration

21/77
Nr opisu: 0000047675   
Applying filled and unfilled polyether-block-amide membranes to separation of toluene from wastewaters by pervaporation.
[Aut.]: Dorota* Panek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2008 vol. 222 iss. 1/3, s. 280-285, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.155

perwaporacja ; ścieki ; toluen ; membrana polietero-b-poliamidowa ; napełniacz

pervaporation ; wastewater ; toluene ; polyether-block-amide membrane ; filler

22/77
Nr opisu: 0000047663   
Comprehensive utilization of brackish water in ED - thermal system.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 455-461, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.155

woda słonawa ; odsalanie ; elektrodializa ; parowanie

brackish water ; desalination ; electrodialysis ; evaporation

23/77
Nr opisu: 0000047673   
Electrodialytic boron removal from SWRO permeate.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 17-22, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 1.155

permeat SWRO ; usuwanie boru ; elektrodializa

SWRO permeate ; boron removal ; electrodialysis

24/77
Nr opisu: 0000047672   
Electrodialytic utilization of boron IE column post-regeneration lyes.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 113-118, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.155

usuwanie boru ; wymiana jonowa ; elektrodializa

boron removal ; ion exchange ; electrodialysis ; IE column regeneration

25/77
Nr opisu: 0000047671   
Landfill leachate treatment by means of anaerobic membrane bioreactor.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, E. Neczaj, A. Kwarciak.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 559-565, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.155

beztlenowe oczyszczanie ; odciek składowiskowy ; bioreaktor membranowy

anaerobic treatment ; landfill leachate ; membrane bioreactor

26/77
Nr opisu: 0000047682   
Power production from coal-mine brine utilizing reversed electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 462-466, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 1.155

energia odnawialna ; elektrodializa odwracalna

renewable energy ; reversal electrodialysis

27/77
Nr opisu: 0000047685   
Removal of volatile compounds from the wastewaters by use of pervaporation.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek, Dorota* Panek.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 344-348, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.155

perwaporacja ; ścieki ; toluen ; związki lotne ; membrana

pervaporation ; wastewater ; toluene ; volatile organic ; membrane

28/77
Nr opisu: 0000047665   
Salt production from coal-mine brine in NF - evaporation - crystallization system.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, R. Klimek.
-Desalination 2008 vol. 221 iss. 1/3, s. 238-243, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 1.155

odsalanie ; solanka ; NF ; parowanie

desalination ; brine ; NF ; evaporation

29/77
Nr opisu: 0000047667   
The application of hybrid system UASB reactor-RO in landfill leachate treatment.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, A. Kwarciak.
-Desalination 2008 vol. 222 iss. 1/3, s. 128-134, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.155

odciek składowiskowy ; reaktor UASB ; hydrauliczny czas retencji ; wskaźniki obciążenia organicznego ; odwrócona osmoza

landfill leachate ; UASB reactor ; hydraulic retention time ; organic loading rate ; reverse osmosis

30/77
Nr opisu: 0000047683   
The influence of concentrate alkalinity on electrodialytic boron transport.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura, Piotr Dydo.
-Desalination 2008 vol. 223 iss. 1/3, s. 119-125, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 1.155

uzdatnianie wody ; usuwanie boru ; elektrodializa

water treatment ; boron removal ; electrodialysis

31/77
Nr opisu: 0000040046   
Adsorption/co-precipitation-reverse osmosis system for boron removal.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska, A. Campen.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 192-199, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.875

usuwanie boru ; osmoza odwrócona ; elektrodializa ; oczyszczanie wody ; absorpcja

boron removal ; reverse osmosis ; electrodialysis ; water treatment ; adsorption

32/77
Nr opisu: 0000040052   
Electrodialytic treatment of boron-containing wastewater.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jolanta Trojanowska, Barbara* Bandura.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 185-191, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.875

usuwanie boru ; oczyszczanie wody ; elektrodializa ; składowisko przemysłowe ; odciek składowiskowy

boron removal ; wastewater treatment ; electrodialysis ; industrial landfill ; landfill leachate

33/77
Nr opisu: 0000040049   
High efficiency electrodialysis reversal of concentrated calcium sulfate and calcium carbonate solutions.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, J. Was.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 62-66, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.875

elektrodializa odwracalna ; siarczan wapnia ; węglan wapnia ; przesycenie

reversal electrodialysis ; calcium sulfate ; calcium carbonate ; supersaturation

34/77
Nr opisu: 0000040051   
Renewable energy by reverse electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek, Barbara* Bandura.
-Desalination 2007 vol. 205 iss. 1/3, s. 67-74, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.875

energia odnawialna ; elektrodializa odwracalna

renewable energy ; reversal electrodialysis

35/77
Nr opisu: 0000025379   
A coagulation-MF system for water treatment using ceramic membranes.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek, Mariola Rajca.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 92-101, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.917

oczyszczanie wody ; mikrofiltracja ; membrana ceramiczna ; koagulacja

water treatment ; microfiltration ; ceramic membrane ; coagulation

36/77
Nr opisu: 0000025377   
Application of hybrid systems to the treatment of meat industry wastewater.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Ewa Sroka.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 33-40, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.917

bioreaktor membranowy ; osad czynny ; ultrafiltracja ; ścieki z przemysłu mięsnego

membrane bioreactor ; activated sludge ; ultrafiltration ; meat industry wastewater

37/77
Nr opisu: 0000025369   
Coagulation-submerge membrane system for NOM removal from water.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek, A. Kopeć, A. Szczepanek.
-Desalination 2006 vol. 200 iss. 1/3, s. 578-580, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.917

38/77
Nr opisu: 0000025378   
Efficiency of the hybrid coagulation-ultrafiltration water treatment process with the use of immersed hollow-fiber membranes.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, D. Sakol, Michał** Bodzek.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 102-110, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.917

ultrafiltracja ; koagulacja ; membrana PVDF ; oczyszczanie wody ; proces hybrydowy

ultrafiltration ; coagulation ; PVDF membrane ; water treatment ; hybrid process

39/77
Nr opisu: 0000025380   
Electrodialysis reversal in high CaSO4 supersaturation mode.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, J. Waś.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 288-294, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.917

elektroliza odwracalna ; siarczan wapnia ; przesycenie

electrodialysis reversal ; calcium sulfate ; supersaturation

40/77
Nr opisu: 0000022225   
Elimination of steroidal sex hormones by conventional water treatment and membrane processes.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Mariusz Dudziak.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 24-32, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.917

oczyszczanie wody ; eestrogeny

water treatment ; estrogens

41/77
Nr opisu: 0000025368   
Pervaporation of toluene and toluene/acetone/ethyl acetate aqueous mixtures through dense composite polydimethylsiloxane membranes.
[Aut.]: Dorota* Panek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2006 vol. 200 iss. 1/3, s. 367-373, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.917

42/77
Nr opisu: 0000025382   
Removal of organic compounds from municipal landfill leachate in a membrane bioreactor.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Ewa Natalia Łobos-Moysa, M. Zamorowska.
-Desalination 2006 vol. 198 iss. 1/3, s. 16-23, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.917

bioreaktor membranowy ; biodegradacja ; odciek składowiskowy

membrane bioreactor ; biodegradation ; landfill leachate

43/77
Nr opisu: 0000019611   
Boron removal from landfill leachate by means of nanofiltration and reverse osmosis.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka.
-Desalination 2005 vol. 184 iss. 1/3, s. 131-137, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.955

44/77
Nr opisu: 0000019612   
Electrodialytic treatment of boron-containing wastewater with univalent permselective membranes.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka, Barbara* Palka-Kupczak.
-Desalination 2005 vol. 185 iss. 1/3, s. 139-145, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.955

45/77
Nr opisu: 0000019609   
Salt production from coal-mine brine in ED-evaporation-crystallization system.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, R. Klimek.
-Desalination 2005 vol. 184 iss. 1/3, s. 439-446, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.955

46/77
Nr opisu: 0000019608   
Zero discharge utilization of saline waters from "Wesola" coal-mine.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, A. Surma.
-Desalination 2005 vol. 185 iss. 1/3, s. 275-280, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.955

47/77
Nr opisu: 0000011305   
Application of coagulation and conventional filtration in raw water pretreatment before microfiltration membranes.
[Aut.]: D. Sakol, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2004 vol. 162 iss. 1/3, s. 61-73. Impact Factor 1.057

48/77
Nr opisu: 0000011303   
Application of membrane techniques to water purification. Removal of phthalates.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Mariusz Dudziak, K. Luks-Betlej.
-Desalination 2004 vol. 162 iss. 1/3, s. 121-128. Impact Factor 1.057

49/77
Nr opisu: 0000011304   
Biological treatment of meat industry wastewater.
[Aut.]: E. Sroka, W. Kaminski, Jolanta* Bohdziewicz.
-Desalination 2004 vol. 162 iss. 1/3, s. 85-91. Impact Factor 1.057

50/77
Nr opisu: 0000011300   
Electrodialytic desalination and concentration of coal-mine brine.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2004 vol. 162 iss. 1/3, s. 355-359. Impact Factor 1.057

51/77
Nr opisu: 0000011299   
Fouling phenomena in unit and hybrid processes for potable water treatment.
[Aut.]: Grzegorz* Klomfas, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2004 vol. 163 iss. 1/3, s. 311-322. Impact Factor 1.057

52/77
Nr opisu: 0000011307   
Laboratory RO and NF processes fouling investigation by residence time distribution curves examination.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
-Desalination 2004 vol. 164 iss. 1, s. 33-40. Impact Factor 1.057

53/77
Nr opisu: 0000011301   
Modelling of nanofiltration in softening water.
[Aut.]: Klaudia* Wesołowska, S. Koter, Michał** Bodzek.
-Desalination 2004 vol. 162 iss. 1/3, s. 137-151. Impact Factor 1.057

54/77
Nr opisu: 0000011308   
Optimum membrane length in electrodialytic desalination of diluted solutions.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, A. Krzakala.
-Desalination 2004 vol. 167 iss. 1/3, s. 411-415. Impact Factor 1.057

55/77
Nr opisu: 0000011298   
Scaling analysis of nanofiltration systems fed with saturated calcium sulfate solutions in the presence of carbonate ions.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
-Desalination 2004 vol. 159 iss. 3, s. 245-251, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.057

56/77
Nr opisu: 0000011306   
The nucleation kinetic aspects of gypsum nanofiltration membrane scaling.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba, K. Wandachowicz, J. Misztal.
-Desalination 2004 vol. 164 iss. 1, s. 41-52. Impact Factor 1.057

57/77
Nr opisu: 0000008064   
Cost effective electrodialytic seawater desalination.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 371-376. Impact Factor 0.694

woda morska ; odsalanie wody ; elektrodializa ; produkcja wody pitnej ; szacowanie kosztów

seawater ; water desalination ; electrodialysis ; drinking water production ; cost estimation

58/77
Nr opisu: 0000008065   
Dual-purpose desalination - salt production electrodialysis.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 377-381. Impact Factor 0.694

odsalanie ; produkcja soli ; elektrodializa ; woda pitna ; produkcja ; szacowanie kosztów ; system zintegrowany

desalination ; salt production ; electrodialysis ; drinking water ; production ; cost estimation ; integrated system ; dual-purpose desalination

59/77
Nr opisu: 0000008060   
Electrodialysis reversal of calcium sulphate and calcium carbonate supersaturated solution.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo.
-Desalination 2003 vol. 158 iss. 1/3, s. 91-94, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.694

odsalanie ; elektrodializa odwracalna ; siarczan wapnia ; węglan wapnia ; skalowanie ; geometria przestrzenna

desalination ; reversal electrodialysis ; calcium sulphate ; calcium carbonate ; scaling ; space geometry

60/77
Nr opisu: 0000008059   
Hybrid membrane - thermal versus simple membrane systems.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo.
-Desalination 2003 vol. 157 iss. 1/3, s. 51-56, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.694

woda morska ; odsalanie wody ; elektrodializa ; nanofiltracja ; odwrócona osmoza ; parowanie ; system hybrydowy ; produkcja soli

seawater ; water desalination ; electrodialysis ; nanofiltration ; reverse osmosis ; evaporation ; hybrid system ; salt production

61/77
Nr opisu: 0000008066   
Optimization of electrodialytic desalination in diluted solutions.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 383-387. Impact Factor 0.694

elektrodializa ; odsalanie wody ; optymalizacja ; szacowanie kosztów

electrodialysis ; water desalination ; optimization ; cost estimation

62/77
Nr opisu: 0000008061   
Seawater desalination and salt production in a hybrid membrane-thermal process.
[Aut.]: Marian Turek.
-Desalination 2003 vol. 153 iss. 1/3, s. 173-177. Impact Factor 0.694

odsalanie wody ; produkcja soli ; nanofiltracja ; system zintegrowany

water desalination ; salt production ; nanofiltration ; integrated system ; dual-purpose desalination

63/77
Nr opisu: 0000007270   
Application of membrane techniques in a water softening process.
[Aut.]: Michał** Bodzek, S. Koter, K. Wesołowska.
-Desalination 2002 vol. 145 iss. 1/3, s. 321-327. Impact Factor 0.517

64/77
Nr opisu: 0000007237   
Application of the system which combines coagulation, activated sludge and reverse osmosis to the treatment of the wastewater produced by the meat industry.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, E. Sroka, Ewa Natalia Łobos.
-Desalination 2002 vol. 144 iss. 1/3, s. 393-398. Impact Factor 0.517

65/77
Nr opisu: 0000007273   
Modelling of membrane filtration of natural water for potable purposes.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2002 vol. 143 iss. 2, s. 123-139. Impact Factor 0.517

66/77
Nr opisu: 0000007271   
Pressure driven membrane techniques in the treatment of water containing THMs.
[Aut.]: Michał** Bodzek, A. Waniek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 2002 vol. 147 iss. 1/3, s. 101-107. Impact Factor 0.517

67/77
Nr opisu: 0000007272   
Using activated carbon to improve natural water treatment by porous membranes.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Grzegorz* Klomfas.
-Desalination 2002 vol. 147 iss. 1/3, s. 109-116. Impact Factor 0.517

68/77
Nr opisu: 0000004136   
Removal of chromium ions (VI) from underground water in the hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz.
-Desalination 2000 vol. 129 iss. 3, s. 227-235. Impact Factor 0.518

69/77
Nr opisu: 0000007490   
Application of the hybrid complexation-ultrafiltration process for removal of metal ions from galvanic wastewater.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
-Desalination 1999 vol. 121 iss. 2, s. 117-121. Impact Factor 0.434

70/77
Nr opisu: 0000007777   
The application of reverse osmosis and nanofiltration to the removal of nitrates from groundwater.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Ewa* Wąsik.
-Desalination 1999 vol. 121 iss. 2, s. 139-147. Impact Factor 0.434

71/77
Nr opisu: 0000026899   
Nanofiltration in the utilization of coal-mine brines.
[Aut.]: Marian Turek, Maciej Gonet.
-Desalination 1997 vol. 108 iss. 1/3, s. 171-177

72/77
Nr opisu: 0000035389   
Biomembrane wastewater treatment by activated sludge method.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Zuzanna* Dębkowska, Ewa Natalia Łobos, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 1996 vol. 107 iss. 1, s. 83-95

73/77
Nr opisu: 0000035390   
Ultrafiltration of latex wastewaters.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
-Desalination 1996 vol. 104 iss. 1/2, s. 75-82, bibliogr. 13 poz.

74/77
Nr opisu: 0000032977   
Utilization of coal mine brines in the chlorine production process.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
-Desalination 1995 vol. 101 no. 1, s. 57-68, bibliogr. 14 poz.

75/77
Nr opisu: 0000043869
Modelling of the ultrafiltration of electrophoretic emulsion paint.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 1994 vol. 94 nr 3, s. 261-272

76/77
Nr opisu: 0000043868
Optimization of the ultrafiltration of latex wastewaters.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 1994 vol. 94 nr 3, s. 289-306

77/77
Nr opisu: 0000045337
Characterization of gel layer formed during ultrafiltration of latex emulsion waste waters.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Desalination 1993 vol. 94 nr 1, s. 81-100

stosując format:
Nowe wyszukiwanie