Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAS TECH A
Liczba odnalezionych rekordów: 94Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/94
Nr opisu: 0000103847   
Educational plays and games in contemporary design and architecture.
[Aut.]: Małgorzata Balcer-Zgraja.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 9-A, s. 13-19, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

architektura ; przestrzeń ; edukacja ; gra ; zabawa

architecture ; space ; education ; game ; play

2/94
Nr opisu: 0000103749   
Games and play between architecture and art in view of the perception of space.
[Aut.]: Maria* Malzacher.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 9-A, s. 191-195, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

gra ; zabawa ; architektura ; sztuka ; percepcja przestrzeni

game ; play ; architecture ; art ; perception of space

3/94
Nr opisu: 0000129052   
Modelowa roz(g)rywka.
[Aut.]: Jolanta Tofil.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 9-A, s. 367-373, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

dydaktyka ; zadanie projektowe ; model fizyczny ; rozwiązania dydaktyczne

didactics ; designing task ; physical model ; didactic solutions

4/94
Nr opisu: 0000100627   
Open-air drawing and painting workshops carried out within the subject of freehand drawing at the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology.
[Aut.]: Joanna Zabawa-Krzypkowska, Kinga* Palus.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 4-A, s. 183-188, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

rysunek odręczny ; plener rysunkowo-malarski ; postrzeganie ; kreacja

freehand drawing ; open-air drawing-painting ; perception ; creation

5/94
Nr opisu: 0000115660   
Postmodern fun and games. Some thoughts in the discussion on Polish architecture.
[Aut.]: Justyna Wojtas-Swoszowska.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 9-A, s. 411-417, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

postmodernizm ; postmodernizm polski ; transformacja polityczna ; pluralizm ; podwójne kodowanie ; kontekst ; kicz

postmodernism ; Polish postmodernism ; political transformation ; pluralism ; double coding ; context ; kitsch

6/94
Nr opisu: 0000114260   
The architecture of solid and retractable roofs.
[Aut.]: Anita Pawlak-Jakubowska, K. Romaniuk.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 11-A, s. 43-52, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

przekrycie membranowe ; dach stały ; dach ruchomy ; panel sztywny ; panel zmienny

membrane roof ; solid roof ; convertible roof ; rigid panel ; variable panel

7/94
Nr opisu: 0000100788   
The myth about connoiseurship in relation to perspective, in other words, illusionistic-architectural painting in Poland.
[Aut.]: Antonina** Żaba.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 4-A/3, s. 121-128, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

Decker P. ; Pozzo Andrea ; Schubler J. J. ; perspektywa ; geometria ; malarstwo iluzjonistyczno-architektoniczne ; kwadratura ; barok ; złudzenie

Decker P. ; Pozzo Andrea ; Schunbler J. J. ; perspective ; geometry ; illusionistic-architectural painting ; quadrature ; baroque ; illusion

8/94
Nr opisu: 0000100626   
The reduction of educational hours of the fine arts at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology as a result of changes in regulations on higher education.
[Aut.]: Beata Komar, Beata Kucharczyk-Brus.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 4-A, s. 139-145, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

program nauczania ; sztuki plastyczne ; szkolnictwo wyższe

teaching program ; fine arts ; higher education

9/94
Nr opisu: 0000103117   
Typological games in multi-family housing.
[Aut.]: Jan** Pallado.
-Czas. Tech., A 2015 R. 112 z. 8-A, s. 197-202, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

typologia zabudowy ; zabudowa wielorodzinna

housing typology ; multi-family housing

10/94
Nr opisu: 0000097725   
Internal thermal insulation in the technical and architectural aspect.
[Aut.]: Bożena Orlik-Kożdoń, M. Włodarczyk, Tomasz Steidl.
-Czas. Tech., A 2014 R. 111 z. 8-A, s. 179-187, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

transport wilgoci ; izolacja cieplna ; okładzina kamienna

dampness transportation ; thermal insulation ; stone slab facing

11/94
Nr opisu: 0000095385   
New methods and design tools as a basis for creating a sustainable built environment.
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka.
-Czas. Tech., A 2014 R. 111 z. 7-A, s. 139-146, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zrównoważone środowisko zbudowane ; zintegrowany proces projektowy ; cyfrowe narzędzia projektowe

sustainable built environment ; integrated design process ; digital design tools

12/94
Nr opisu: 0000095386   
Superposition of facade in architecture in the beginning of the 21st century.
[Aut.]: Damian Radwański.
-Czas. Tech., A 2014 R. 111 z. 7-A, s. 221-227, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

fasada ; innowacja ; wizerunek marki

facade ; innovation ; brand image

13/94
Nr opisu: 0000095388   
Technical and technological factors and social interaction as a priority in shaping modern university facilities.
[Aut.]: Dorota Winnicka-Jasłowska.
-Czas. Tech., A 2014 R. 111 z. 7-A, s. 273-281, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

obiekt uniwersytecki ; środowisko pracy ; przestrzeń społeczna ; aspekt technologiczny

university facility ; work environment ; social space ; technological aspect

14/94
Nr opisu: 0000095371   
Technological aesthetics of modern facades.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Czas. Tech., A 2014 R. 111 z. 7-A, s. 257-263, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

fasada dwuwarstwowa ; fasada medialna ; system ochrony przeciwsłonecznej

double skin facade ; media facade ; sun-shading system

15/94
Nr opisu: 0000095387   
The impact of new airport passenger service technologies on the shaping of terminal building landside areas.
[Aut.]: Michał Sitek.
-Czas. Tech., A 2014 R. 111 z. 7-A, s. 241-248, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

lotnisko ; terminal ; przepustowość ; technologia ; pasażer

airport ; terminal ; capacity ; technology ; passenger

16/94
Nr opisu: 0000075724   
Erudycyjna przestrzeń w architekturze. Detale wyobraźni.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 5-A/2, s. 450-454, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

detal ; erudycyjna przestrzeń w architekturze ; architektura ; policentryzm wrażeń ; przestrzeń

detail ; erudite space in architecture ; architecture ; polycentrism of impressions ; space

17/94
Nr opisu: 0000073411   
Metodologiczne aspekty badań nad kształtowaniem środowiska zbudowanego dla użytkowników grupy wiekowej 50+.
[Aut.]: Maria Bielak, Katarzyna Ujma-Wąsowicz.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 1-A/1, s. 73-80, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

środowisko zbudowane ; obszar miejski ; grupa wiekowa 50+ ; przestrzeń architektoniczna ; potrzeby użytkowników ; badanie jakościowe ; Post Occupancy Evaluation ; POE

built environment ; urban area ; 50+ age group ; architectural space ; user needs ; qualitative research ; Post Occupancy Evaluation ; POE

18/94
Nr opisu: 0000077227   
Ozdoba w architekturze wielorodzinnych domów dostępnych.
[Aut.]: Jan** Pallado.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 5-A/1, s. 243-246, bibliogr. 10 poz.
Toż w jęz. ang. Tamże s. 247-250. Punktacja MNiSW 5.000

dom wielorodzinny ; ornament ; mieszkalnictwo społeczne ; kolor ; malowidło

multifamily house ; ornament ; social housing ; colour ; painting

19/94
Nr opisu: 0000098018   
Problemy rewitalizacji przestrzeni publicznych małych miast.
[Aut.]: Katarzyna Mazur-Belzyt.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 3-A, s. 219-223, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

małe miasto ; rewitalizacja ; rynek

small town ; revitalization ; marketplace

20/94
Nr opisu: 0000098017   
Przyrodnicza rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 3-A, s. 313-317, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

teren zdegradowany ; rewitalizacja ; środowisko ; planowanie przestrzenne

brownfield ; revitalization ; environment ; space planning

21/94
Nr opisu: 0000073412   
Przyszłość miasta zwartego. Przykłady projektów i realizacji. Koncepcja zagospodarowania terenu Praga Południe w Warszawie.
[Aut.]: Tomasz Bradecki.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 1-A/1, s. 109-116, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Praga Południe ; European 11 ; miasto zwarte

Southern Praga ; European 11 ; compact city

22/94
Nr opisu: 0000073536   
Urbanistyczne aspekty kształtowania środowiska zbudowanego dla użytkowników grupy wiekowej 50+.
[Aut.]: Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Maria Bielak.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 1-A/2, s. 269-276, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

środowisko zbudowane ; architektura uniwersalna ; jakość użytkowania ; grupa wiekowa 50+ ; język wzorców ; lista kontrolna ; CPTED

built environment ; universal architecture ; quality of use ; 50+ age group ; pattern language ; checklist ; CPTED

23/94
Nr opisu: 0000075463   
Zieleń na elewacjach - współczesny "eko-ornament"?.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Czas. Tech., A 2012 R. 109 z. 5-A/2, s. 610-613, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ornament ; zieleń ; elewacja

ornament ; greens ; facade

24/94
Nr opisu: 0000077939   
Architektoniczny mecz Polska - Europa 0:1.
[Aut.]: Damian Radwański.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/1, s. 217-224. Punktacja MNiSW 5.000

dach stadionu ; konstrukcja dachu ; konkurs architektoniczny ; Stadion Śląski

stadium roof ; roof construction ; architectural competition ; Silesian Stadium

25/94
Nr opisu: 0000076069   
Architektura - sztuka transfiguracji.
[Aut.]: Jan Rabiej.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/1, s. 320-324, bibliogr. 7 poz.
Toż w jęz. ang. s. 325-329; Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i5/i2/i1/r5521/RabiejJ_ArchitectureArt.pdf. Punktacja MNiSW 5.000

architektura ; przekształcenia ; transfiguracja

architecture ; transformation ; transfiguration

26/94
Nr opisu: 0000072784   
Architektura odzyskana.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/2, s. 213-217. Punktacja MNiSW 5.000

architektura odzyskana ; architektura przekształcona ; architektura tymczasowa

rebirth of architecture ; conversion of architecture ; temporality of architecture

27/94
Nr opisu: 0000072995   
Dom wielorodzinny. Trwałość formatu, przemijanie rzeczy.
[Aut.]: Jan** Pallado.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/1, s. 288-293, bibliogr. 10 poz.
Toż w jęz. ang. s. 294-299; Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i5/i1/i8/r5518/PalladoJ_MultifamilyHouse.pdf. Punktacja MNiSW 5.000

dom wielorodzinny ; budynek mieszkalny ; zabudowa mieszkaniowa ; typologia ; format

multifamily house ; residential building ; residential area ; typology ; format

28/94
Nr opisu: 0000077946   
Innowacyjne obiekty architektoniczne a możliwości i ograniczenia techniczno-materiałowe w ich realizacji.
[Aut.]: Krzysztof Zalewski, Adam Gil.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/1, s. 271-278, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

architektura non-standard ; technika komputerowa ; materiały budowlane ; deformacja

non-standard architecture ; computer technology ; building materials ; deformation

29/94
Nr opisu: 0000075122   
Jakość przestrzeni publicznej w budynkach wyższych uczelni. Praktyczne zastosowanie metody POE w badaniach jakościowych w architekturze.
[Aut.]: Dorota Winnicka-Jasłowska.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/1, s. 251-260, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

budynek wyższej uczelni ; strefa publiczna ; krajobraz naukowy ; badania jakościowe

higher education building ; public space ; learning landscape ; quality research

30/94
Nr opisu: 0000077945   
Nowe termoizolacje w aspekcie technicznym i architektonicznym.
[Aut.]: Michał* Włodarczyk, Tomasz Steidl.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/1, s. 261-269, bibliogr. 13 poz. Punktacja MNiSW 5.000

budynek pasywny ; izolacja cieplna ; estetyka ; termomodernizacja

passive house ; thermal insulation ; aesthetic ; thermomodernization

31/94
Nr opisu: 0000076070   
Paradygmat cyfrowy - continuum od projektu do realizacji budynku.
[Aut.]: Michał* Górczyński, Jan Rabiej.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/2, s. 257-264, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

paradygmat cyfrowy ; architektura współczesna

digital paradigm ; contemporary architecture

32/94
Nr opisu: 0000082373   
Powierzchnie biologicznie czynne jako element przegród budowlanych.
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/2, s. 153-160, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

powierzchnia biologicznie czynna ; przegroda budowlana ; zielona architektura ; botanika architektoniczna ; ogród wertykalny

biologically active area ; building partition ; green architecture ; architectural botany ; vertical garden

33/94
Nr opisu: 0000075303   
Przekrycia z tkaniny w klimacie umiarkowanym w aspekcie korzyści i problemów wykorzystania.
[Aut.]: Krzysztof Gerlic.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/2, s. 247-255, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konstrukcja napięta ; dach membranowy ; przekrycie z tkaniny ; namiot

tensile structure ; membrane roof ; fabric canopy ; tent

34/94
Nr opisu: 0000074199   
Przestrzenne instrumenty aktywizacji gospodarczej w planowaniu regionalnym. Przykład województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/1, s. 23-29, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

planowanie regionalne ; obszar aktywizacji gospodarczej ; województwo śląskie

regional planning ; zone of economic development ; Silesian Voivodeship

35/94
Nr opisu: 0000081054   
Smutek odchodzenia architektury.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/1, 354-358, bibliogr. 8 poz.
Toż w jęz. ang. s. 359-363; Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i5/i2/i5/r5525/TaczewskiT_SaddeningDeparture.pdf. Punktacja MNiSW 5.000

wandalizm ; architektura czasów PRL ; odchodzenie architektury

vandalism ; communist era architecture ; disappearance of architecture

36/94
Nr opisu: 0000073567   
Systemy osłon przeciwsłonecznych. Wady i zalety różnych rozwiązań.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/2, s. 213-220, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

osłona przeciwsłoneczna ; użytkownik ; żaluzja ; roleta

sun-shading ; user ; window shutter ; roller shade

37/94
Nr opisu: 0000072785   
Treść, trwanie, przemijanie. Budowanie w architekturze.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 4-A/2, s. 298-303, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

architektura ; policentryczność wrażeń ; wizje architektury ; przestrzeń

architecture ; polycentrism of impressions ; visions of architecture ; space

38/94
Nr opisu: 0000073954   
Wpływ nowych technologii na sprawność działania inteligentnego biurowca zrównoważonego.
[Aut.]: Dariusz Masły.
-Czas. Tech., A 2011 R. 108 z. 2-A/2, s. 169-176, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

budynek inteligentny ; inteligentny biurowiec zrównoważony ; jakość środowiska wewnętrznego

intelligent building ; intelligent sustainable office building ; indoor environment quality

39/94
Nr opisu: 0000066231   
Architektura definiowana geometrią?.
[Aut.]: Monika Sroka-Bizoń.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 15-A, s. 346-350, bibliogr. 16 poz.

40/94
Nr opisu: 0000073566   
Budynek tradycyjny i inteligentny w ocenach użytkowników.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 8-A, s. 193-202, bibliogr. 12 poz.

użytkownik ; budynek tradycyjny ; budynek inteligentny

user ; traditional building ; intelligent building

41/94
Nr opisu: 0000077270   
Jak funkcjonuje przestrzeń społeczna w środowisku mieszkaniowym?. Studium przypadku z Gliwic.
[Aut.]: Joanna Zabawa-Krzypkowska.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 6-A/2, s. 153-159, bibliogr. 9 poz.

przestrzeń publiczna ; przestrzeń mieszkalna ; Gliwice

public space ; living space ; Gliwice

42/94
Nr opisu: 0000067866   
Kształtowanie przestrzeni publicznej nowego zespołu zabudowy śródmieskiej na przykładzie Goleniowa.
[Aut.]: Tomasz Bradecki, Michał Stangel.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 2-A, s. 41-47, bibliogr. 10 poz.

przestrzeń publiczna ; projektowanie urbanistyczne ; rewitalizacja miasta

public space ; urban design ; revitalization of town

43/94
Nr opisu: 0000075554   
Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - oszczędność czy rozrzutność?.
[Aut.]: Beata Kucharczyk-Brus.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 6-A/1, s. 137-143, bibliogr. 5 poz.

budynek mieszkalny ; jakość budynku ; modernizacja budynku ; budownictwo wielorodzinne

residential building ; quality of building ; building modernization ; multifamily housing

44/94
Nr opisu: 0000077269   
Możliwości i ograniczenia racjonalnego zarządzania przestrzenią publiczną miasta na przykładzie Tarnowskich Gór.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 6-A/2, s. 135-141, bibliogr. 10 poz.

zarządzanie przestrzenią publiczną ; jakość przestrzeni publicznej ; Tarnowskie Góry

public space management ; quality of public space ; Tarnowskie Góry

45/94
Nr opisu: 0000072765   
Odnajdywanie współczesności.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 7-A, s. 290-294, bibliogr. 7 poz.

architektura ; fleksybilność ; policentryczność wrażeń ; druga nowoczesność ; przestrzeń

architecture ; flexibility ; polycentrism of impressions ; second modernity ; space

46/94
Nr opisu: 0000129053   
Rozwój współczesnych przekryć o konstrukcji cięgnowej.
[Aut.]: Jolanta Tofil.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 7-A, s. 381-386, bibliogr. 9 poz.

przekrycie ; konstrukcja cięgnowa ; konstrukcja wisząca ; forma architektoniczna ; estetyka

roofing ; string structure ; suspended structure ; architectural form ; aesthetics

47/94
Nr opisu: 0000075556   
Stare budynki, nowe funkcje - sposób gospodarowania przestrzenią miejską.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 6-A/1, s. 233-237, bibliogr. 7 poz.

zrównoważony rozwój ; uwarunkowania przekształceń ; ponowne użytkowanie

sustainable development ; preconditions of conversion ; re-use

48/94
Nr opisu: 0000082380   
Uwarunkowania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne w przyjaznych środowisku obiektach architektonicznych.
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 8-A, s. 155-165, bibliogr. 10 poz.

zrównoważony rozwój ; efektywność energetyczna ; jakość środowiska ; budynek ekologiczny

sustainable development ; energy efficiency ; environment quality ; eco-friendly building

49/94
Nr opisu: 0000075555   
Zmienność kryteriów oszczędnościowych na podstawie wybranych przykładów budownictwa spółdzielczego.
[Aut.]: Beata Komar.
-Czas. Tech., A 2010 R. 107 z. 6-A/1, s. 145-152, bibliogr. 10 poz.

spółdzielnia mieszkaniowa ; budownictwo mieszkaniowe ; oszczędność

housing cooperative ; housing ; economy

50/94
Nr opisu: 0000072769   
Architektura. Esej czy mechanizm?.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2009 R. 106 z. 1-A, s. 427-431

architektura ; esej ; mechanizm ; Witruwiusz ; ordinatio ; correspondance des arts

architecture ; essay ; mechanism ; Vitruvius ; ordinatio ; correspondance des arts

51/94
Nr opisu: 0000072766   
Drugi list do Witruwiusza.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
-Czas. Tech., A 2009 R. 106 z. 1-A, s. 140-144, bibliogr. 12 poz.

Witruwiusz ; światopogląd stoicki ; kultura architektoniczna

Vitruvius ; stoic worldview ; architectural culture

52/94
Nr opisu: 0000072771   
Obiekty mostowe o konstrukcji cięgnowej w witruwiańskim ujęciu.
[Aut.]: Jolanta Tofil.
-Czas. Tech., A 2009 R. 106 z. 1-A, s. 545-550, bibliogr. 11 poz.

most ; konstrukcja cięgnowa ; forma architektoniczna

bridge ; string construction ; architectural form

53/94
Nr opisu: 0000072435   
Przeobrażenia Ustronia a planowanie przestrzenne.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2009 z. 2-A, s. 175-180, bibliogr. 6 poz.

Ustroń ; uzdrowisko ; urbanistyka ; planowanie przestrzenne

Ustroń ; health resort ; urban planning ; spatial planning

54/94
Nr opisu: 0000072774   
Szklana architektura w kontekście trwałości, użyteczności i piękna.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2009 z. 1-A, s. 568-572, bibliogr. 9 poz.

architektura szklana ; trwałość ; użyteczność ; piękno

glass architecture ; durability ; usefulness ; beauty

55/94
Nr opisu: 0000072767   
Witruwiańska triada a przekształcenia budynków.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak.
-Czas. Tech., A 2009 R. 106 z. 1-A, s. 355-361, bibliogr. 4 poz.

triada Witruwiusza ; przekształcenie funkcjonalne budynku

Vitruvian triad ; functional conversion of building

56/94
Nr opisu: 0000046466   
"Serce miasta" - rynki miast Górnego Śląska.
[Aut.]: Agnieszka* Ziębik.
-Czas. Tech., A 2008 z. 4-A, s. 311-317, bibliogr. 5 poz.

miasto ; rynek ; przestrzeń publiczna ; kompozycja

city ; market square ; public space ; composition

57/94
Nr opisu: 0000046461   
"Serce miasta" Stoke-on-Trent.
[Aut.]: Tomasz Bradecki.
-Czas. Tech., A 2008 z. 2-A, s. 81-86, bibliogr. 5 poz.

przestrzeń publiczna ; rewitalizacja ; Stoke-on-Trent

public space ; revitalization ; Stoke-on-Trent

58/94
Nr opisu: 0000051081   
Galeria handlowa - bazar, park, salon, świątynia....
[Aut.]: Jan Rabiej.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 145-150, bibliogr. 9 poz.

architektura ; centrum miasta ; przestrzeń publiczna ; galeria handlowa

architecture ; city center ; public space ; shopping galery

59/94
Nr opisu: 0000051079   
Nowe w starym - centra handlowe w Rybniku.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 393-399, bibliogr. 13 poz.

Rybnik ; centrum handlowe ; centrum miasta ; przekształcenie

Rybnik ; shopping centre ; city center ; conversion

60/94
Nr opisu: 0000051082   
Obiekt poprzemysłowy w nowej przestrzeni miasta.
[Aut.]: Anna Sulimowska-Ociepka.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 531-534, bibliogr. 3 poz.

architektura ; urbanistyka ; restrukturyzacja ; obiekt poprzemysłowy

architecture ; town planning ; restructuring ; post-industrial building

61/94
Nr opisu: 0000054525   
Obiekty o konstrukcji cięgnowej - "użyteczne" dzieła architektoniczne współczesnego miasta.
[Aut.]: Jolanta Tofil.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 546-551, bibliogr. 8 poz.

forma architektoniczna ; konstrukcja cięgnowa

architectural form ; string structure

62/94
Nr opisu: 0000051083   
Sony Center. Nowa przestrzeń, nowa estetyka.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 567-571, bibliogr. 6 poz.

atrium ; przestrzeń publiczna ; szkło ; percepcja ; architektura emocjonalna

atrium ; public space ; glass ; perception ; emotional architecture

63/94
Nr opisu: 0000046463   
Targowisko różności - targowisko próżności. Współczesne centrum handlowe w przestrzeni miejskiej.
[Aut.]: Beata* Kuc-Słuszniak.
-Czas. Tech., A 2008 z. 3-A, s. 135-141, bibliogr. 7 poz.

centrum handlowe ; centrum miasta

shopping centre ; city center

64/94
Nr opisu: 0000046464   
Tereny sportowe "sercem miasta"?. Rozważania na temat wpływu wydarzeń sportowych w mieście na jakość środowiska zurbanizowanego.
[Aut.]: Katarzyna Ujma-Wąsowicz.
-Czas. Tech., A 2008 z. 4-A, s. 189-198, bibliogr. 6 poz.

obiekt sportowy ; krajobraz miejski ; pomnik architektury

sports facility ; urban landscape ; architectural monuments

65/94
Nr opisu: 0000046462   
Transformujące założenia urbanistyczne jako samorządowe inicjatywy urbanistyczne mogące reanimować obumierające obszary w "sercu miasta".
[Aut.]: Marek* Gachowski.
-Czas. Tech., A 2008 z. 2-A, s. 177-184, bibliogr. 7 poz.

przestrzeń publiczna ; struktura przestrzenna centrum ; założenia urbanistyczne ; struktura przestrzeni

public space ; spatial structure of centre ; urban planning schemes ; transformation of space

66/94
Nr opisu: 0000051080   
Warsztaty wyobraźni, czyli o drugiej nowoczesności w architekturze.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2008 z. 6-A, s. 454-459, bibliogr. 25 poz.

fleksybilność ; druga nowoczesność ; architektura ; wizje architektury ; miasto ; przestrzeń

flexibility ; second modernity ; architecture ; visions of architecture ; town ; space

67/94
Nr opisu: 0000046465   
Wizja i rzeczywistość - projekty przekształceń centrum Zabrza jako przykład współczesnych problemów miasta postindustrialnego.
[Aut.]: Tomasz Wagner.
-Czas. Tech., A 2008 z. 4-A, s. 207-212, bibliogr. 5 poz.

miasto postindustrialne ; dziedzictwo kulturowe ; rewitalizacja ; scalanie przestrzeni miejskiej

postindustrial city ; cultural heritage ; revitalization ; ciy space merging

68/94
Nr opisu: 0000051078   
Wpływ powiązań strukturalnych Krakowa i Katowic na rozwój europejskiego regionu metropolitalnego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2008 z. 5-A, s. 19-36, bibliogr. 11 poz.

planowanie przestrzenne ; region metropolitarny ; województwo śląskie

spatial planning ; metropolitan region ; Silesian Voivodeship

69/94
Nr opisu: 0000040617   
Architektura - sen o miejscu dla pięknych zdarzeń.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2007 z. 6-A, s. 354-357, bibliogr. 21 poz.

architektura ; sztuka ; piękno ; estetyka

architecture ; art ; beauty ; aesthetics

70/94
Nr opisu: 0000040624   
Efemeryczny Park Górnośląski - nowy wymiar nieużytków miejskich.
[Aut.]: Krzysztof Marek Rostański.
-Czas. Tech., A 2007 z. 5-A, s. 77-79, bibliogr. 7 poz.

nieużytki ; naturalna sukcesja roślinna ; system zieleni ; "sztuka ziemi"

wasteland ; natural succession of plants ; greenery system ; "Land Art"

71/94
Nr opisu: 0000046495   
Forma organiczna konstrukcji cięgnowej mostów i przekryć - piękno struktury naturalnej.
[Aut.]: Jolanta Tofil.
-Czas. Tech., A 2007 z. 6-A, s. 433-437, bibliogr.

konstrukcja cięgnowa ; konstrukcja wisząca ; most ; przekrycie ; struktura naturalna

string construction ; suspended structure ; bridge ; overlap ; natural structure

72/94
Nr opisu: 0000046470   
Kładki dla pieszych o konstrukcji podwieszonej jako element kształtujący środowisko miejskie.
[Aut.]: Jolanta Tofil.
-Czas. Tech., A 2007 z. 5-A, s. 102-104

kładka dla pieszych ; konstrukcja podwieszona ; estetyka obiektów inżynierskich

foot bridge ; suspended structure ; aesthetics of engineering objects

73/94
Nr opisu: 0000031066   
Najnowsze osiedla zabudowy jednorodzinnej w krajobrazie miasta - na przykładzie realizacji katowickich z lat 1990-2000.
[Aut.]: Monika Sroka-Bizoń.
-Czas. Tech., A 2007 R. 104 z. 5-A, s. 89-91

zabudowa jednorodzinna ; osiedle mieszkaniowe ; plan zagospodarowania przestrzennego ; standardy urbanistyczne

single-family housing ; housing estate ; site development plan ; urban planning standards

74/94
Nr opisu: 0000040626   
Otwarte tereny aktywnej rekreacji na obszarach zurbanizowanych. Cele i kierunki rozwoju.
[Aut.]: Katarzyna Ujma-Wąsowicz.
-Czas. Tech., A 2007 z. 1-A, s. 169-174, bibliogr. 8 poz.

miasto ; rekreacja ; sport

city ; recreation ; sport

75/94
Nr opisu: 0000046497   
Planowanie przestrzenne w procesie transformacji zdegradowanego krajobrazu przyrodniczego.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
-Czas. Tech., A 2007 z. 7-A, s. 263-268, bibliogr. 7 poz.

planowanie przestrzenne ; krajobraz przyrodniczy ; obszar zdegradowany

spatial planning ; natural landscape ; degraded area

76/94
Nr opisu: 0000046467   
Rola elementów środowiska przyrodniczego w procesie odnowy zdegradowanego krajobrazu miejskiego.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
-Czas. Tech., A 2007 z. 5-A, s. 64-66

środowisko przyrodnicze ; krajobraz miejski ; degradacja krajobrazu ; odnowa krajobrazu ; rewaloryzacja ; renaturalizacja krajobrazu

natural environment ; urban landscape ; landscape degradation ; landscape renewal ; revalorisation ; landscape renaturalisation

77/94
Nr opisu: 0000046468   
Teatralizacja krajobrazu.
[Aut.]: Jacek** Rybarkiewicz.
-Czas. Tech., A 2007 z. 5-A, s. 80-82

piękno krajobrazu ; ekspozycja krajobrazu ; teatralizacja krajobrazu

landscape beauty ; landscape exposure ; landscape theatricalization

78/94
Nr opisu: 0000040707   
Transparentne fasady medialne.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2007 z. 6-A, s. 450-456, bibliogr. 6 poz.

światło ; szkło ; przestrzeń ; oświetlenie budynku ; fasada

light ; glass ; space ; building lights ; facade

79/94
Nr opisu: 0000046496   
Zielone dziedzictwo przemysłu.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Czas. Tech., A 2007 z. 7-A, s. 35-42, bibliogr. 5 poz.

planowanie przestrzenne ; przemysł ; zieleń

space planning ; industry ; greenery

80/94
Nr opisu: 0000031080
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Polsce z udziałem funduszy unijnych.
[Aut.]: Katarzyna Ujma-Wąsowicz.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 12-A, s. 257-265, bibliogr. 14 poz.

fundusz unijny ; obiekt sportowy ; rewitalizacja terenów sportowych

european fund ; sports facility ; revitalization of sport areas

81/94
Nr opisu: 0000031079
Park naukowo-technologiczny jako przykład współtworzenia przestrzeni miejskiej przez kapitał międzynarodowy.
[Aut.]: Marcin* Spyra.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 12-A, s. 193-200, bibliogr. 9 poz.

park naukowo-technologiczny ; Aglomeracja Górnośląska

science and technology park ; Upper Silesian Agglomeration

82/94
Nr opisu: 0000029895
Pozaestetyczny, pozafunkcjonalny i pozatetchniczny charakter architektury.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 9-A, s. 313-316

83/94
Nr opisu: 0000031077
Refleksje po ukończeniu europejskiego projektu Interreg III B Cadses "Rekula" - przekształcenia krajobrazów.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Anna Sulimowska-Ociepka.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 12-A, s. 28-34, bibliogr. 4 poz.

projekt Rekula ; krajobraz kulturowy ; przekształcenie krajobrazu

Rekula project ; cultural landscape ; landscape transformation

84/94
Nr opisu: 0000029894
Serigrafia czyli transparentny dekoracjonizm.
[Aut.]: Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 9-A, s. 421-426

85/94
Nr opisu: 0000031078
Wyzwanie dla planowania przestrzennego w województwie śląskim: nowe Muzeum Śląskie w Katowicach.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 12-A, s. 135-144, bibliogr. 13 poz.

Muzeum Śląskie ; Katowice ; województwo śląskie ; planowanie przestrzenne

Silesian Museum ; Katowice ; Silesian Voivodeship ; spatial planning

86/94
Nr opisu: 0000072890
Architektura - przechowywanie zdarzeń zaistniałych.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 343-346, bibliogr. 20 poz.

87/94
Nr opisu: 0000072895
Architektura jako konieczność działania.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 138-143, bibliogr. 5 poz.

88/94
Nr opisu: 0000014236
Europejskie i globalne wyzwania w polityce przestrzennej województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 2-A, s. 58-71, bibliogr. 18 poz.

89/94
Nr opisu: 0000072896
Mała improwizacja na temat definiowania architektury - dekonstruowanie witruwiańskiej triady.
[Aut.]: Andrzej** Niezabitowski.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 103-108, bibliogr. 7 poz.

90/94
Nr opisu: 0000072897
Muzea i galerie - rola architektury wobec dzieł sztuki.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 337-342, bibliogr. 12 poz.

91/94
Nr opisu: 0000072898
O zwyczajnej architekturze. Uwagi na marginesie analiz typologicznych miejskich układów architektoniczno-urbanistycznych.
[Aut.]: Justyna Wojtas.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 422-426, bibliogr. 16 poz.

92/94
Nr opisu: 0000072900
W poszukiwaniu tożsamości przestrzeni i miejsc.
[Aut.]: Magdalena Żmudzińska-Nowak.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 11-A nr spec., s. 440-443

93/94
Nr opisu: 0000014235
Współpraca polsko-niemiecko-włoska w europejskim projekcie Recula. Pochwała różnorodności.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Ewa Wala.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 2-A, s. 50-55, bibliogr. 4 poz.

94/94
Nr opisu: 0000013942
Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Architektura jako sztuka - subiektywny charakter architektury.
[Aut.]: Grzegorz Nawrot.
-Czas. Tech., A 2004 R. 101 z. 10-A, s. 296-299

stosując format:
Nowe wyszukiwanie