Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZAS TECH Ś
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000115892   
Analysis of interaction of prefabricated reinforced concrete tunnel with subsoil.
[Aut.]: Mariusz Biały, Szymon Skrzypiec.
-Czas. Tech., Ś 2015 R. 112 z. 2-Ś, s. 21-27, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

żelbetowy tunel prefabrykowany ; współpraca tunelu z podłożem ; współpraca tunelu z zasypką ; analiza numeryczna

prefabricated tunnel made of reinforced concrete ; interaction between tunnel and subsoil ; interaction between tunnel and backfill ; numerical analysis

2/19
Nr opisu: 0000106169   
Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns.
[Aut.]: Piotr* Kanty, Krzysztof Sternik, Sławomir Kwiecień.
-Czas. Tech., Ś 2015 R. 112 z. 2-Ś, s. 79-100, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; analiza numeryczna

dynamic replacement ; stone column ; numerical analysis

3/19
Nr opisu: 0000112515   
The selection of an appropriate waste management system for the city of Zabrze using multi-criteria analysis.
[Aut.]: A. Generowicz, Krzysztof Gaska.
-Czas. Tech., Ś 2015 R. 112 z. 1-Ś, s. 3-14, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

system gospodarki odpadami ; analiza wielokryterialna ; kryteria oceny ; odpady komunalne

waste management system ; multicriteria analysis ; assessment criteria ; municipal waste

4/19
Nr opisu: 0000097874   
Comparison of slope stability predictions by gravity increase and shear strength reduction methods.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2013 R. 110 z. 1-Ś, s. 121-130, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

metoda elementów skończonych ; metoda równowagi granicznej ; stateczność skarpy

finite element method ; limit equilibrium method ; slope stability

5/19
Nr opisu: 0000087960   
Analiza porównawcza wyników obliczeń stateczności nasypu drogowego posadowionego na podłożu wzmocnionym metodą wbijanych kolumn kamiennych.
[Aut.]: Piotr* Kanty, Sławomir Kwiecień.
-Czas. Tech., Ś 2012 R. 109 z. 3-Ś, s. 31-41, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; analiza numeryczna ; stateczność ; nasyp drogowy

dynamic replacement ; stone column ; numerical analysis ; stability ; embankment

6/19
Nr opisu: 0000087958   
Analiza porównawcza wyników osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem drogi ekspresowej S7.
[Aut.]: M. Machowski, Piotr* Kanty, Sławomir Kwiecień.
-Czas. Tech., Ś 2012 R. 109 z. 3-Ś, s. 67-78, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; analiza numeryczna ; osiadanie gruntu

dynamic replacement ; stone column ; numerical analysis ; ground settlement

7/19
Nr opisu: 0000089310   
Stateczność obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych w świetle analizy numerycznej.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2012 R. 109 z. 3-Ś, s. 103-114, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stateczność skarpy ; MES ; wytrzymałość na ścinanie ; metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie

slope stability ; FEM ; shear strength ; shear strength reduction method

8/19
Nr opisu: 0000080325   
Analiza stateczności wysokich nasypów autostradowych wykonywanych na terenach zalewisk.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Czas. Tech., Ś 2011 R. 108 z. 3-Ś, s. 123-136, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kolumna kamienna ; analiza stateczności ; nasyp autostradowy

stone column ; stability analysis ; highway embankment

9/19
Nr opisu: 0000082428   
Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczność skarpy głębokiego wykopu.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2011 R. 108 z. 3-Ś, s. 165-180, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stateczność skarpy ; metoda elementów skończonych ; metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie

slope stability ; finite element method ; shear strength reduction method

10/19
Nr opisu: 0000081306   
Wzmocnienie słabego podłoża nasypu autostrady na terenie zalewowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Czas. Tech., Ś 2011 R. 108 z. 3-Ś, s. 3-10, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymiana dynamiczna ; obciążenie próbne ; współdziałanie nasypu z podłożem

dynamic replacement ; test load ; embankment-subsoil interaction

11/19
Nr opisu: 0000070725   
Analiza obliczeniowa osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem autostradowym.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień, Ł. Zielonka.
-Czas. Tech., Ś 2010 R. 107 z. 1-Ś, s. 22-29, bibliogr. 10 poz.

wymiana dynamiczna ; analiza numeryczna ; kolumna kamienna

dynamic replacement ; numerical analysis ; stone column

12/19
Nr opisu: 0000079186
Analiza numeryczna wykalibrowanego układu wbijania kolumna kamienna - słaby grunt.
[Aut.]: Sławomir Kwiecień.
-Czas. Tech., Ś 2009 R. 106 z. 4-Ś, s. 67-76, bibliogr. 7 poz.

obciążenie próbne ; wymiana dynamiczna ; kolumna kamienna ; analiza numeryczna

test load ; dynamic replacement ; stone column ; numerical analysis

13/19
Nr opisu: 0000070726
Analiza posadowienia obiektów wielkowymiarowych z uwzględnieniem silnej zmienności sztywności gruntu w zakresie małych odkształceń.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Czas. Tech., Ś 2009 R. 106 z. 4-Ś, s. 93-106

14/19
Nr opisu: 0000057412   
Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej.
[Aut.]: Anna Raszka, Aleksandra Ziembińska, Anna Wiechetek.
-Czas. Tech., Ś 2009 R. 106 z. 2-Ś, s. 101-114, bibliogr. 26 poz.

biotechnologia środowiskowa ; reakcja łańcuchowa polimerazy ; elektroforeza ; klonowanie DNA ; sekwencjonowanie DNA ; hybrydyzacja DNA ; białka GFP

environmental biotechnology ; PCR ; electrophoresis ; DNA cloning ; DNA sequencing ; DNA hybrydization ; GFP

15/19
Nr opisu: 0000084430   
Predykcja CFD procesów emisji zanieczyszczeń gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania.
[Aut.]: Wojciech Bialik, Stanisław Gil, Piotr Adam* Mocek.
-Czas. Tech., Ś 2009 R. 106 z. 3-Ś, s. 3-12, bibliogr. 11 poz.

obliczeniowa mechanika płynów ; spalanie dyfuzyjne ; modelowanie reakcji chemicznych

computational fluid mechanics ; diffusion combustion ; chemical reaction modelling

16/19
Nr opisu: 0000081309
Wpływ prekonsolidacji podłoża na osiadania hiperboloidalnej chłodni kominowej.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Czas. Tech., Ś 2009 R. 106 z. 4-Ś, s. 3-14, bibliogr. 11 poz.

hiperboloidalna chłodnia kominowa ; monitoring osiadań ; współdziałanie konstrukcji z podłożem

hyperbolic cooling tower ; settlements monitoring ; soil-structure interaction

17/19
Nr opisu: 0000065469   
Zastosowanie modelu FC + MCC w analizie numerycznej współpracy chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Czas. Tech., Ś 2008 R. 105 z. 3-Ś, s. 21-29, bibliogr. 10 poz.

chłodnia kominowa ; układ konstrukcja-podłoże ; analiza numeryczna

cooling tower ; soil-structure system ; numerical analysis

18/19
Nr opisu: 0000061273   
Symulacje badań elementowych piasku opisanego prawem przyrostowo nieliniowym.
[Aut.]: Krzysztof Sternik.
-Czas. Tech., Ś 2007 R. 104 z. 1-Ś, s. 129-140, bibliogr.6 poz.

grunt ; model konstytutywny ; upłynnianie ; piasek luźny ; ściskanie

soil ; constitutive model ; liquefaction ; loose sand ; compression

19/19
Nr opisu: 0000039984   
Wielkowymiarowe próbne obciążenia jako metoda rozpoznawania nośności i sztywności podłoża gruntowego.
[Aut.]: Marian Łupieżowiec.
-Czas. Tech., Ś 2007 R. 104 z. 1-Ś, s. 105-116, bibliogr. 12 poz.

obciążenie próbne ; analiza wsteczna ; podłoże gruntowe ; nasyp

test load ; back analysis ; subsoil ; embankment

stosując format:
Nowe wyszukiwanie