Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CIEPŁOW OGRZEW WENT
Liczba odnalezionych rekordów: 141Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/141
Nr opisu: 0000137762   
Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych tlenków azotu a jakość popiołu lotnego.
[Aut.]: Izabella Maj, Przemysław Garbacz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2020 R. 51 nr 6, s. 3-6, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kocioł rusztowy ; popiół lotny ; emisja NOx ; SNCR ; SCR

stoker boiler ; fly ash ; NOx emission ; SNCR ; SCR

2/141
Nr opisu: 0000131623   
Badania instalacji zgazowania paliw alternatywnych zintegrowanej z kotłem w lokalnej elektrociepłowni.
[Aut.]: Izabella Maj, Piotr** Ostrowski, M. Polok.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2019 R. 50 nr 9, s. 329-334, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zgazowanie ; OZE ; termiczna utylizacja odpadów ; współspalanie ; kocioł rusztowy ; sieć ciepłownicza ; emisja NOx ; spaliny ; SNCR

gasification ; RES ; thermal waste utilization ; co-firing ; stoker-fired boiler ; district heating ; NOx emission ; flue gas ; SNCR

3/141
Nr opisu: 0000129867   
Modernizacja istniejących oraz projektowanych obiegów kotłów wodnych umożliwiająca ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej.
[Aut.]: Piotr** Ostrowski, T. Świątkowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2019 R. 50 nr 5, s. 172-176, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kogeneracja ; skojarzona gospodarka energetyczna ; kocioł wodny ; sprawność ; modernizacja

cogeneration ; CHP ; water boiler ; efficiency ; modernization

4/141
Nr opisu: 0000128948   
Ocena możliwości wykorzystania ciepła z układów chłodzenia transformatorów olejowych grupy II do ogrzewania obiektów budowlanych.
[Aut.]: Paweł Górniok.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2019 R. 50 nr 3, s. 90-96, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transformator olejowy ; kogeneracja ; chłodzenie ; ogrzewanie

oil transformer ; cogeneration ; cooling ; heating

5/141
Nr opisu: 0000130233   
System monitoringu układów solarnych małej mocy.
[Aut.]: Paweł* Dyrcz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2019 R. 50 nr 6, s. 217-222, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

instalacja solarna ; monitoring

solar installation ; monitoring

6/141
Nr opisu: 0000129868   
Wskaźnik do obliczania oszczędności spowodowanych schłodzeniem spalin wylotowych poniżej punktu rosy i wykorzystania odzyskanego ciepła.
[Aut.]: F. Szelejewski, Piotr** Ostrowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2019 R. 50 nr 5, s. 177-181, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

efektywność energetyczna ; kotłownia ; spaliny ; punkt rosy ; oszczędność

energy efficiency ; boiler house ; flue gas ; dew point ; saving

7/141
Nr opisu: 0000127570   
Numeryczne modelowanie konstrukcji wodnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak, M. Rozpondek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2018 R. 49 nr 12, s. 486-493, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kocioł grzewczy małej mocy ; modelowanie numeryczne ; paliwo stałe

low power heating boiler ; numerical modelling ; solid fuel

8/141
Nr opisu: 0000119189   
Efektywne energetycznie projektowanie okien w budynku jednorodzinnym.
[Aut.]: Krzysztof Grygierek, Joanna Ferdyn-Grygierek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2017 R. 48 nr 10, s. 412-417, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zużycie energii ; symulacja budynku ; wielkość okien ; algorytm genetyczny ; optymalizacja

energy consumption ; building simulation ; windows' size ; genetic algorithm ; optimization

9/141
Nr opisu: 0000115017   
Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Cz. 2, Podstawy teoretyczne metody.
[Aut.]: Henryk** Foit, Agata* Świerc, Piotr Lubina, Wojciech Foit, Dawid* Tąta.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2017 R. 48 nr 4, s. 173-180. Punktacja MNiSW 10.000

wentylacja naturalna ; wymiana powietrza ; powietrze wentylacyjne ; charakterystyka cieplna budynku ; budynek mieszkalny ; ogrzewanie ; pomiar zużycia ciepła

natural ventilation ; air exchange ; ventilation air ; thermal characteristics of building ; residential building ; heating ; heat consumption measurement

10/141
Nr opisu: 0000109343   
Analiza wpływu dokładności sterowania modelu na wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek, M. Obidziński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2016 R. 47 nr 10, s. 406-412, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zapotrzebowanie na ciepło ; symulacja komputerowa ; model numeryczny

heat demand ; computer simulation ; numerical model

11/141
Nr opisu: 0000111724   
Eksploatacyjne uwarunkowania kotłów grzewczych - numeryczne obliczenia parametrów cieplnych.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak, Maciej** Rozpondek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2016 R. 47 nr 12, s. 500-506, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kocioł grzewczy ; biomasa ; paleta ; emisja zanieczyszczeń ; obliczenia numeryczne ; przepływ ciepła ; sprawność cieplna

boiler ; biomass ; pellet ; pollutants emission ; numerical calculations ; heat transfer ; thermal efficiency

12/141
Nr opisu: 0000105740   
Indukcyjny regulator przepływu powietrza do systemów klimatyzacji VAV o innowacyjnej cylindrycznej konstrukcji.
[Aut.]: Maria Hurnik.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2016 R. 47 nr 4, s. 158-162, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

system klimatyzacji VAV ; indukcyjny regulator przepływu powietrza ; charakterystyka aerodynamiczna

VAV air conditioning system ; induction airflow controller ; aerodynamic characteristics

13/141
Nr opisu: 0000110315   
Pomiary intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Cz. 1, Rozważania wstępne.
[Aut.]: Henryk** Foit, Agata* Świerc, Piotr Lubina, W. Foit, Dawid* Tąta.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2016 R. 47 nr 11, s. 476-480, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

wentylacja naturalna ; wymiana powietrza ; powietrze wentylacyjne ; charakterystyka cieplna budynku ; budynek mieszkalny ; ogrzewanie budynku ; pomiar zużycia ciepła

natural ventilation ; air exchange ; ventilation air ; thermal characteristics of building ; residential building ; building heating ; heat consumption measurement

14/141
Nr opisu: 0000106408   
Zastosowanie cylindrycznych indukcyjnych regulatorów przepływu powietrza w systemach klimatyzacji budynków biurowych.
[Aut.]: Maria Hurnik.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2016 R. 47 nr 5, s. 201-206, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

klimatyzacja ; zużycie energii ; komfort cieplny ; system VAV ; indukcyjny regulator przepływu powietrza

air conditioning ; energy consumption ; thermal comfort ; VAV system ; induction airflow controller

15/141
Nr opisu: 0000102310   
Badania oporu przepływu płynów w strefie przejściowych liczb Reynoldsa - aspekty techniczne i ekologiczne.
[Aut.]: Mariusz Wnęk, M. Rozpondek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 10, s. 389-391, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

opór przepływu ; instalacja grzewcza ; tlenek azotu ; zakres przejściowy przepływu

flow resistance ; heating system ; nitrogen oxide ; transitional flow range

16/141
Nr opisu: 0000097202   
Monitorowanie układów solarnych małej mocy.
[Aut.]: Paweł* Dyrcz, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 3, s. 91-98, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

instalacja solarna ; monitoring ; kolektor słoneczny ; energia słoneczna

solar installation ; monitoring ; solar collector ; solar energy

17/141
Nr opisu: 0000100213   
Porównanie efektywności i czasów zwrotu instalacji gazowej mikrogeneracji MCHP XRGI w obiektach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło. Cz. 1.
[Aut.]: Piotr* Kaleta, Tomasz Wałek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 6, s. 218-222, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

mikrokogeneracja ; MCHP ; korzyści ekonomiczne ; ochrona środowiska ; bilans energetyczny

micro-cogeneration ; MCHP ; economic benefits ; environmental protection ; energy balance

18/141
Nr opisu: 0000101175   
Porównanie efektywności i czasów zwrotu instalacji gazowej mikrogeneracji MCHP XRGI w obiektach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło. Cz. 2.
[Aut.]: Piotr* Kaleta, Tomasz Wałek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 8, s. 300-306, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

mikrogeneracja ; MCHP ; korzyści ekonomiczne ; ochrona środowiska ; obiekt referencyjny

micro-cogeneration ; MCHP ; economic benefits ; environmental protection ; reference buildings

19/141
Nr opisu: 0000100555   
Problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na potrzeby oceny energetycznej budynku.
[Aut.]: Agata* Świerc, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 7, s. 265-268, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

przegroda budowlana ; izolacyjność termiczna ; ocena energetyczna ; diagnostyka cieplna budynku

building partition ; thermal insulation ; energy assessment ; thermal diagnostic of building

20/141
Nr opisu: 0000102309   
Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych. Cz. 1, Założenia budowlane.
[Aut.]: Dawid* Tąta, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 10, s. 383-388, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

budownictwo pasywne ; dom pasywny ; przegroda zewnętrzna ; usytuowanie budynku pasywnego ; otoczenie budynku pasywnego ; ściana zewnętrzna ; stolarka budynku pasywnego ; podkład budynku pasywnego

passive building ; passive house ; outer partition ; location of passive building ; passive building environment ; exterior wall ; carpentry a passive building ; passive building sleeper

21/141
Nr opisu: 0000102754   
Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych. Cz. 2, Instalacje ogrzewania, wentylacji, elektryczna i wodna.
[Aut.]: Dawid* Tąta, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 11, s. 436-441, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

budownictwo pasywne ; dom pasywny ; ogrzewanie budynku pasywnego ; wentylacja budynku pasywnego ; rekuperator ; gruntowy wymiennik ciepła ; zintegrowana instalacja wentylacji i ogrzewania

passive construction ; passive house ; passive house heating ; passive house ventilation ; recuperator ; ground heat exchanger ; integrated installation of ventilation and heating

22/141
Nr opisu: 0000101815   
Zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Henryk** Foit, Agata* Świerc, W. Foit, P. Hyba, M. Kleinert.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2015 R. 46 nr 9, s. 331-336, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

charakterystyka cieplna budynku ; budynek mieszkalny ; ogrzewanie ; pomiar zużycia ciepła

thermal characteristics of building ; residential building ; heating ; heat consumption measurement

23/141
Nr opisu: 0000089846   
Badania cieplne kotła wodnego zasilanego biomasą - drewnem bukowym.
[Aut.]: Maciej** Rozpondek, Krzysztof Wacławiak.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2014 R. 45 nr 2, s. 63-66, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kocioł wodny ; biomasa ; spaliny ; emisja zanieczyszczeń ; zanieczyszczenia gazowe ; sprawność cieplna

water boiler ; biomass ; exhaust gas ; pollutants emission ; gaseous pollutants ; thermal efficiency

24/141
Nr opisu: 0000091905   
Graficzna prezentacja strategii pasywnego ogrzewnika i chłodzenia w budynku.
[Aut.]: Jarosław* Figaszewski, Joanna Biedrońska.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2014 R. 45 nr 1, s. 19-23, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

ogrzewanie pasywne ; chłodzenie ; architektura pasywna

passive heating ; cooling ; passive architecture

25/141
Nr opisu: 0000093836   
Korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z wdrożenia gazowej mikrogeneracji MCHP XRGI w obiektach o całorocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło.
[Aut.]: Tomasz Wałek, Piotr* Kaleta.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2014 R. 45 nr 10, 375-379, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

mikrokogeneracja ; oszczędność energii ; ekologia ; wytwarzanie energii ; MCHP XRGI

micro-cogeneration ; energy saving ; ecology ; electricity production ; CHP XRGI

26/141
Nr opisu: 0000092030   
Możliwości zwiększenia sprawności cieplnej kotła wodnego zasilanego biomasą dzięki zastosowaniu częściowej kondensacji.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Maciej** Rozpondek, Krzysztof Wacławiak.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2014 R. 45 nr 6, s. 207-211, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kocioł wodny ; biomasa ; spaliny ; spadek ciśnienia ; kondensacja pary ; sprawność cieplna

hot water boiler ; biomass ; combustion gas ; pressure drop ; condensation of water vapour ; thermal efficiency

27/141
Nr opisu: 0000085677   
Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek, Jan Kaczmarczyk, Andrzej** Baranowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 R. 44 nr 6, s. 246-250, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

jakość powietrza wewnętrznego ; warunki cieplne ; budynek szkolny ; stężenie CO2

indoor air quality ; thermal conditions ; school building ; CO2 concentration

28/141
Nr opisu: 0000087386   
Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku.
[Aut.]: Agata* Świerc, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2013 R. 44 nr 9, s. 364-368, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

budynek wielorodzinny ; diagnostyka cieplna

multi-family building ; thermal diagnostics

29/141
Nr opisu: 0000074288   
Aplikacja CHP_strateg do kreowania dużej wysokosprawnej kogeneracji.
[Aut.]: Krzysztof* Hoinka, Grzegorz* Szapajko, Marcin* Liszka, Andrzej** Ziębik.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2012 R. 43 nr 10, s. 423-430. Punktacja MNiSW 5.000

kogeneracja ; program komputerowy ; interfejs graficzny

cogeneration ; computer program ; graphical interface

30/141
Nr opisu: 0000084641   
Charakterystyki regulacyjne zaworów kulowych.
[Aut.]: Andrzej** Puszer, Mariusz Wnęk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2012 R. 43 nr 1, s. 33-35, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zawór kulowy ; charakterystyki regulacyjne

ball valve ; control characteristics

31/141
Nr opisu: 0000068489   
Badania numeryczne rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytego lodowiska.
[Aut.]: Barbara** Lipska, Piotr Koper, K. Jopert, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 R. 42 nr 10, s. 431-437, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wentylacja ; lodowisko ; badanie numeryczne ; przepływ powietrza

ventilation ; ice rink ; numerical study ; air flow

32/141
Nr opisu: 0000066563   
Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP.
[Aut.]: Tomasz Wałek, J. Juszczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 R. 42 nr 6, s. 266-272, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

gazowa pompa ciepła ; klimatyzacja ; wentylacja

gas heat pump ; air conditioning ; ventilation

33/141
Nr opisu: 0000065450   
Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Cz. 2.
[Aut.]: Henryk** Foit, Marcin* Szewczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 R. 42 nr 4, s. 148-152, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapotrzebowanie na ciepło ; charakterystyka cieplna budynku ; instalacja grzewcza

heat demand ; heat characteristic of building ; heating system

34/141
Nr opisu: 0000066562   
Określanie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru. Cz. 3.
[Aut.]: Henryk** Foit, Marcin* Szewczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 R. 42 nr 6, s. 260-265, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapotrzebowanie na ciepło ; charakterystyka cieplna budynku ; instalacja grzewcza

heat demand ; heat characteristic of building ; heating system

35/141
Nr opisu: 0000062977   
Określenie charakterystyki cieplnej istniejącego budynku z zastosowaniem dwukrotnego pomiaru.
[Aut.]: Henryk** Foit, Marcin* Szewczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 R. 42 nr 1, s. 30-34, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zapotrzebowanie na ciepło ; charakterystyka cieplna budynku ; instalacja grzewcza

heat demand ; heat characteristic of building ; heating system

36/141
Nr opisu: 0000068789   
Porównanie warunków cieplnych i jakości środowiska wewnętrznego budynku energooszczędnego z budynkiem tradycyjnym.
[Aut.]: Stanisław Gil, Maciej** Rozpondek, Tomasz Grychowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2011 R. 42 nr 11, s. 459-465, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

budynek energooszczędny ; powietrze wewnętrzne ; wentylacja ; budynek tradycyjny

energy efficient building ; indoor air ; ventilation ; traditional building

37/141
Nr opisu: 0000059613   
Energetyka rozproszona w ciepłownictwie. Potencjalna przewaga konkurencyjna ciepłownictwa na rynku celów Pakietu "3 x 20".
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 R. 41 nr 10, s. 340-349, bibliogr. 6 poz.

energetyka rozproszona ; pakiet 3 x 20 ; Urządzenia Rozproszonej Energetyki ; technologia URE ; energetyka OZE/URE

distributed power engineering ; 3 x 20 package ; URE technology ; OZE/URE energetics

38/141
Nr opisu: 0000057891   
Określanie podstawowych wielkości dotyczących indywidualnego źródła ciepła z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 R. 41 nr 7/8, s. 247-253, bibliogr. 33 poz.

źródło ciepła ; bufor ciepła ; woda użytkowa ; instalacja c.w.u.

heat source ; heat buffer ; usable water ; utility hot water installation

39/141
Nr opisu: 0000057892   
Porównanie różnych koncepcji rozdziału powietrza w auli przy wykorzystaniu nemerycznego prognozowania przepływu powietrza.
[Aut.]: Piotr Koper, Barbara** Lipska.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 R. 41 nr 7/8, s. 270-278, bibliogr. 7 poz.

CFD ; aula uczelniana ; powietrze wentylacyjne ; modelowanie numeryczne

CFD ; lecture hall ; ventilation air ; numerical modelling

40/141
Nr opisu: 0000076997   
Przegląd technologii kogeneracyjnych w krajowym systemie cieplno-energetycznym.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Krzysztof* Hoinka, Marcin* Liszka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2010 R. 41 nr 10, s. 354-359, bibliogr. 12 poz.

41/141
Nr opisu: 0000054337   
Komputerowe wspomaganie projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina.
[Aut.]: Zbigniew** Trzeciakiewicz, Joanna Ferdyn-Grygierek, Barbara** Lipska, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2009 R. 40 nr 11, s. 23-31, bibliogr. 13 poz.

budynek historyczny ; Aula Leopoldina ; klimatyzacja ; rozdział powietrza ; bilans cieplny ; system HVAC ; CFD

historic building ; Leopoldina Lecture Hall ; air conditioning ; air distribution ; heat balance ; HVAC system ; CFD

42/141
Nr opisu: 0000051508   
Koncepcja klimatyzacji zabytkowej auli uniwersyteckiej.
[Aut.]: Zbigniew** Trzeciakiewicz, Joanna Ferdyn-Grygierek, Barbara** Lipska, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2009 R. 40 nr 9, s. 26-32, bibliogr. 10 poz.

budynek historyczny ; Aula Leopoldina ; klimatyzacja ; rozdział powietrza ; powietrze wewnętrzne

historic building ; Leopoldina Lecture Hall ; air conditioning ; air distribution ; indoor air

43/141
Nr opisu: 0000051507   
Ocena jakości środowiska wewnętrznego i zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w energooszczędnym budynku biurowym.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej** Baranowski, Jan Kaczmarczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2009 R. 40 nr 9, s. 12-17, bibliogr. 21 poz.

budynek biurowy ; budynek niskoenergetyczny ; środowisko wewnętrzne ; jakość środowiska wewnętrznego ; ogrzewanie ; chłodzenie ; komfort cieplny ; zapotrzebowanie na energię

office building ; low energy building ; indoor environment ; indoor environment quality ; heating ; cooling ; thermal comfort ; energy demand

44/141
Nr opisu: 0000046479   
Zintegrowane planowanie skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej oraz odbiorów technologicznych.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2009 R. 40 nr 1, s. 17-20, bibliogr. 1 poz.

układ kogeneracyjny ; gaz ziemny ; efektywność ekonomiczna

cogeneration system ; natural gas ; economic efficiency

45/141
Nr opisu: 0000051839   
Paliwa dla ciepłownictwa w świetle realizacji celów europejskich.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2008 R. 39 nr 10, s. 20-27, bibliogr. 10 poz.

polityka energetyczna ; ciepłownictwo ; biomasa ; zielona energia

energy policy ; heat engineering ; biomass ; green energy

46/141
Nr opisu: 0000040979   
Uogólniona charakterystyka przepływowa zaworów grzybkowych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Andrzej** Puszer, Mariusz Wnęk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2008 R. 39 nr 9, s. 26-28, bibliogr. 9 poz.

zawór grzybkowy ; grzybek stożkowy ; grzybek płaski ; charakterystyka przepływowa

poppet valve ; conical valve ; flat valve ; flow characteristics

47/141
Nr opisu: 0000037577   
Wpływ mocy i położenia wymiennika na koszt dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.
[Aut.]: Anna Skorek-Osikowska, Andrzej Szlęk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2008 R. 39 nr 3, s. 11-13, bibliogr. 6 poz.

wymiennik ciepła ; koszty dostawy ciepła ; model matematyczny

heat exchanger ; cost of heat supply ; mathematical model

48/141
Nr opisu: 0000032746   
Wpływ skojarzenia na ograniczenie emisji CO2 w ciepłownictwie.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2008 R. 39 nr 1, s. 3-6, bibliogr. 9 poz.

energetyka skojarzona ; dyrektywa 2004/8/EC ; emisja CO2 ; kogeneracja

Combined Heat and Power ; directive 2004/8/EC ; CO2 emission ; cogeneration

49/141
Nr opisu: 0000025411   
Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Cz. 3: Nakłady egzergii, energii i optymalna temperatura nominalna instalacji c.o..
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R. 38 nr 3, s. 28-31,40

egzergia ; ogrzewanie budynku ; energia ; temperatura nominalna ; instalacja c.o.

exergy ; building heating ; energy ; nominal temperature ; central heating installation

50/141
Nr opisu: 0000031942   
Efektywność energetyczna i ekonomiczna budynku pasywnego.
[Aut.]: Marian** Nantka, M. Mietła.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R. 38 nr 11, s. 53-55, bibliogr. 6 poz.

budynek pasywny ; bilans energetyczny ; bilans cieplny

passive house ; energy balance ; heat balance

51/141
Nr opisu: 0000031941   
Stan higieniczny powietrza w budynku jednorodzinnym.
[Aut.]: Marian** Nantka, M. Bieniek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R. 38 nr 11, s. 50-53, bibliogr. 10 poz.

budynek jednorodzinny ; wentylacja ; przepływ powietrza

single-family building ; ventilation ; air flow

52/141
Nr opisu: 0000025412   
Środowisko wewnętrzne w budynkach z wentylacją naturalną. Cz. 1.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R. 38 nr 3, s. 33-38, bibliogr. 22 poz.

środowisko wewnętrzne ; wentylacja naturalna ; szczelność budynku

indoor environment ; natural ventilation ; tightness of building

53/141
Nr opisu: 0000025754   
Środowisko wewnętrzne w budynkach z wentylacją naturalną. Cz. 2.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2007 R. 38 nr 4, s. 29-33

budynek mieszkalny ; wentylacja ; przepływ powietrza

residential building ; ventilation ; air flow

54/141
Nr opisu: 0000021757   
Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Cz. 1: Układy niskoegzergetyczne i proponowane kryteria ich oceny.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2006 R. 37 nr 10, s. 23-28, bibliogr. 25 poz.

układ niskoegzergetyczny ; ogrzewanie budynku ; budynek mieszkalny ; instalacja grzewcza ; budynek wielorodzinny ; instalacja wentylacji ; woda użytkowa ; źródło ciepła ; instalacja c.o. ; instalacja c.w.u. ; komfort cieplny

low exergy system ; building heating ; residential building ; heating system ; multifamily building ; ventilation system ; usable water ; heat source ; central heating installation ; utility hot water installation ; thermal comfort

55/141
Nr opisu: 0000022614   
Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Cz. 2: Korzyści i ograniczenia stosowania układów niskoegzergetycznych.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2006 R. 37 nr 11, s. 16-20
Bibliografia zamieszczona w cz. 1 artykułu (COW 10/2006)

układ grzewczy ; instalacja c.o. ; instalacja c.w.u. ; instalacja wentylacji ; układ niskoegzergetyczny

heating system ; central heating installation ; utility hot water installation ; ventilation system ; low exergy system

56/141
Nr opisu: 0000022615   
Wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych przy wentylacji ogólnej pomieszczenia.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2006 R. 37 nr 11, s. 33-40, bibliogr. 7 poz.

wentylacja ; zanieczyszczenia gazowe ; prognozowanie numeryczne ; numeryczna mechanika płynów

ventilation ; gaseous pollutants ; numerical prediction ; computational fluid dynamics

57/141
Nr opisu: 0000015287   
Efektywność energetyczna ogrzewania i wentylacji modernizowanych budynków szkół.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 10, s. 28-31, bibliogr. 10 poz.

58/141
Nr opisu: 0000015286   
Maksymalizacja efektu ekonomicznego pracy małego, wydzielonego źródła ciepła i energii elektrycznej.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 10, s. 3-9, bibliogr. 7 poz.

59/141
Nr opisu: 0000011545   
Możliwość zastosowania skróconego zestawu danych meteorologicznych w badaniach laboratoryjnych elementów instalacji centralnego ogrzewania.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 3, s. 20-22, 27, bibliogr. 7 poz.

60/141
Nr opisu: 0000012731   
Wewnętrzne zyski ciepła a dynamika potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń. Cz. 1.
[Aut.]: Piotr Lubina, Marian** Nantka, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 6, s. 24-28, bibliogr. 18 poz.

61/141
Nr opisu: 0000013465   
Wewnętrzne zyski ciepła a dynamika potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń. [Cz. 2].
[Aut.]: Piotr Lubina, Marian** Nantka, Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 7/8, s. 29-33

62/141
Nr opisu: 0000014975   
Zintegrowana symulacja zapotrzebowania na ciepło, wymiany powietrza i emisji zanieczyszczeń w budynku.
[Aut.]: Joanna Ferdyn-Grygierek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 9, s. 26-29, bibliogr. 9 poz.

63/141
Nr opisu: 0000012754   
Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 5, s. 8-14, bibliogr. 8 poz.

64/141
Nr opisu: 0000009890   
Laboratorium do badań grzejników i podzielników kosztów ogrzewania w warunkach dynamicznych.
[Aut.]: Aleksandra Specjał, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 10, s. 15-18,23, bibliogr. 11 poz.

65/141
Nr opisu: 0000009889   
Pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego na potrzeby grzewcze budynków. Cz. 1.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 10, s. 10-15, bibliogr. 21 poz.

66/141
Nr opisu: 0000010399   
Pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego na potrzeby grzewcze budynków. [Cz. 2].
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 11, s. 16-18,23-24, bibliogr.

67/141
Nr opisu: 0000008638   
Projekt demonstracyjny małego gazowego źródła kogeneracyjnego.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, Tadeusz** Rodacki, Andrzej Latko.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 5, s. 21-24,44, bibliogr. 5 poz.

68/141
Nr opisu: 0000007436   
Relacje między szczelnością okien a realizacją zadań tradycyjnej wentylacji budynków wielorodzinnych. Cz. 1.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 1, s. 21-24

budynek wielorodzinny ; wentylacja budynku ; energochłonność ; szczelność okien ; jakość powietrza ; stężenie CO2 ; metaboliczny ditlenek węgla

multifamily building ; building ventilation ; energy consumption ; tightness factor of windows ; air quality ; CO2 concentration ; metabolic carbon dioxide

69/141
Nr opisu: 0000007758   
Relacje między szczelnością okien a realizacją zadań tradycyjnej wentylacji budynków wielorodzinnych.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 2, s. 16-20, bibliogr. 17 poz.

budynek wielorodzinny ; wentylacja budynku ; energochłonność ; szczelność okien ; jakość powietrza ; stężenie CO2 ; metaboliczny ditlenek węgla ; wyniki badań

multifamily building ; building ventilation ; energy consumption ; tightness factor of windows ; air quality ; CO2 concentration ; metabolic carbon dioxide ; findings

70/141
Nr opisu: 0000008639   
Warunki pracy grzejników i podzielników kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym. (Dokończenie z 4/2004).
[Aut.]: Halina** Ciuman, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 5, s. 31-33, bibliogr. 13 poz.

71/141
Nr opisu: 0000008646   
Warunki pracy grzejników i podzielników kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym. Cz. 1.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Cezary** Kolasa, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 4, s. 16-20

72/141
Nr opisu: 0000008778   
Wpływ cen energii elektrycznej i gazu ziemnego na optymalny dobór źródła ciepła i energii elektrycznej dla obiektu.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 6, s. 2-6, bibliogr. 1 poz.

73/141
Nr opisu: 0000008645   
Wpływ mocy cieplnej sprężarkowej pompy ciepła na wskaźniki techniczno-ekonomiczne pracy układu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
[Aut.]: Rafał* Kruppa, Janusz** Skorek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 4, s. 9-15, bibliogr. 6 poz.

74/141
Nr opisu: 0000007435   
Wstępny dobór źródła ciepła i energii elektrycznej dla obiektu przy znanym przebiegu zmienności obciążeń. Cz. 1.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 1, s. 2-6

układ kogeneracyjny ; projektowanie ; efektywność ekonomiczna ; optymalizacja parametrów ; elektrociepłownia ; dobór urządzeń

cogeneration system ; design ; economic efficiency ; parameter optimization ; heat and power plant ; selection of devices

75/141
Nr opisu: 0000007757   
Wstępny dobór źródła ciepła i energii elektrycznej dla obiektu przy znanym przebiegu zmienności obciążeń.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 2, s. 4-7, bibliogr. 7 poz.

układ kogeneracyjny ; projektowanie ; efektywność ekonomiczna ; optymalizacja parametrów ; elektrociepłownia ; dobór urządzeń ; uwarunkowania ekonomiczne

cogeneration system ; design ; economic efficiency ; parameter optimization ; heat and power plant ; selection of devices ; economic conditions

76/141
Nr opisu: 0000001525
Badania eksperymentalne nakładów energetycznych oraz przepływów powietrza wentylacyjnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Cz. 1.
[Aut.]: Andrzej** Baranowski, Ewa** Gierczycka, Dorota* Pudełko.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 4, s. 24-29

budownictwo mieszkaniowe ; ochrona cieplna ; klimatyzacja ; wentylacja budynku ; przepływ powietrza ; symulacja komputerowa ; badanie eksperymentalne

housing ; thermal protection ; air conditioning ; building ventilation ; air flow ; computer simulation ; experimental study

77/141
Nr opisu: 0000001625   
Badania eksperymentalne nakładów energetycznych oraz przepływów powietrza wentylacyjnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
[Aut.]: Andrzej** Baranowski, Ewa** Gierczycka, Dorota* Pudełko.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 5, s. 26-30, bibliogr. 6 poz.

budownictwo mieszkaniowe ; ochrona cieplna ; klimatyzacja ; wentylacja budynku ; przepływ powietrza ; symulacja komputerowa ; pomiar ; badanie eksperymentalne

housing ; thermal protection ; air conditioning ; building ventilation ; air flow ; computer simulation ; measurement ; experimental study

78/141
Nr opisu: 0000004777   
Profesor Povl Ole Fanger doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 9, s. 29-31

Povl Ole Fanger ; inżynieria środowiska ; Politechnika Śląska ; doktorat honoris causa ; laudacja ; życiorys

Povl Ole Fanger ; environmental engineering ; Silesian University of Technology ; honorary doctorate ; laudation ; CV

79/141
Nr opisu: 0000004775   
Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w gazowych układach trójgeneracyjnych. Cz. 1.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 9, s. 6-10, bibliogr. 9 poz.

skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ; wytwarzanie chłodu ; układ trójgeneracyjny ; ciepłownictwo ; efektywność ekonomiczna ; efektywność energetyczna ; ocena efektywności ; projekt ; analiza techniczna

combined heat and power plant ; cold generation ; trigeneration plant ; heat engineering ; economic efficiency ; energetic efficiency ; efficiency evaluation ; project ; technical analysis

80/141
Nr opisu: 0000005748
Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w gazowych układach trójgeneracyjnych. Cz. 2.
[Aut.]: Jacek Kalina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 10, s. 9-13,16, bibliogr. 9 poz.

ciepłownictwo ; układ trójgeneracyjny ; projekt ; koszt ; wytwarzanie ciepła ; wytwarzanie energii elektrycznej ; wytwarzanie chłodu

heat engineering ; trigeneration plant ; project ; cost ; heat generation ; electricity generation ; cold generation

81/141
Nr opisu: 0000001411   
Sposób kształtowania regulacyjnych charakterystyk przepływowych przepustnic i zasuw.
[Aut.]: Wojciech Bialik, Andrzej** Puszer, K. Siarka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 2, s. 28-32, bibliogr. 10 poz.

klimatyzacja ; wentylacja ; zasuwa ; przepustnica

air conditioning ; ventilation ; slide valve ; damper

82/141
Nr opisu: 0000003191   
Wentylacja hybrydowa w budownictwie zrównoważonym.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 6, s. 22-26,III s. okł., bibliogr. 13 poz.

wentylacja budynku ; wentylacja mechaniczna ; wentylacja naturalna ; wentylacja hybrydowa ; klimatyzacja

building ventilation ; mechanical ventilation ; natural ventilation ; hybrid ventilation ; air conditioning

83/141
Nr opisu: 0000004776   
Zintegrowana symulacja numeryczna nakładów ciepła i wymiany powietrza w mieszkaniu budynku wielorodzinnego.
[Aut.]: Andrzej** Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2003 R. 34 nr 9, s. 11-14, bibliogr. 4 poz.

ciepłownictwo ; obciążenie cieplne budynku ; wymiana powietrza ; budynek wielorodzinny ; budownictwo mieszkaniowe ; symulacja komputerowa

heat engineering ; thermal load of building ; air change rate ; multifamily house ; housing ; computer simulation

84/141
Nr opisu: 0000000415   
Określenie sposobu zasilania w ciepło budynku mieszkalnego za pomocą programu komputerowego MULTIWAL. Cz. 1.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 6, s. 9-12

85/141
Nr opisu: 0000000417   
Określenie sposobu zasilania w ciepło budynku mieszkalnego za pomocą programu komputerowego MULTIWAL. Cz. 2.
[Aut.]: Henryk** Foit.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 7/8, s. 22-28, bibliogr. 18 poz.

86/141
Nr opisu: 0000000412   
Perspektywy użytkowania energii w budownictwie w aspekcie ciepłownictwa.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 2, s. 2-5, bibliogr. 15 poz.

87/141
Nr opisu: 0000000414   
Perspektywy użytkowania energii w budownictwie w aspekcie ciepłownictwa. Cz. 1.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 1, s. 2-6

88/141
Nr opisu: 0000000413   
Predykcja zmienności temperatury powietrza w budynkach i pomieszczeniach. Cz. 1.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 1, s. 25-31

89/141
Nr opisu: 0000000411   
Predykcja zmienności temperatury powietrza w budynkach i pomieszczeniach. Cz. 2.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 2, s. 24,26-34, bibliogr. 22 poz.

90/141
Nr opisu: 0000000416   
Wpływ wybranych wielkości na obraz przepływu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.
[Aut.]: Barbara** Lipska, Wacław** Nawrocki.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2002 R. 33 nr 12, s. 20-26, bibliogr. 6 poz.

91/141
Nr opisu: 0000001835   
Praktyczne wykorzystanie numerycznego modelowania do prognozowania przepływów wentylacyjnych.
[Aut.]: Barbara** Lipska, Zbigniew** Trzeciakiewicz, Zbigniew Popiołek, Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2001 R. 32 nr 11, s. 17-21,31, bibliogr. 7 poz.

92/141
Nr opisu: 0000002131   
Racjonalne użytkowanie energii w budynkach i systemach komunalnych. Międzynarodowy program badawczy IEA pt.: Energy Conservation in Buildings and Community System (ECBCS).
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2001 R. 32 nr 5, s. 51-54

93/141
Nr opisu: 0000005458   
Numeryczne prognozowanie przepływów powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Cz. 2.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2000 R. 31 nr 1, s. 30-33, bibliogr. 14 poz.

94/141
Nr opisu: 0000005654   
Potrzeby mormalizacji oraz zmiany wymagań i norm projektowania wentylacji budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2000 R. 31 nr 11, s. 25-30

95/141
Nr opisu: 0000005559   
Potrzeby normalizacji oraz zmiany wymagań i norm projektowania wentylacji budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2000 R. 31 nr 12, s. 12-19, bibliogr. 12 poz.

96/141
Nr opisu: 0000005501   
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji naturalnej budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Henryk** Foit, Piotr Lubina.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2000 R. 31 nr 3, s. 32-36

97/141
Nr opisu: 0000002103   
Symulacja odczuć cieplnych człowieka do oceny zjawiska przeciągu. Cz. 1: Stan ustalony.
[Aut.]: Ewa** Medyńska, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2000 R. 31 nr 9, s. 16-18, 27-29

98/141
Nr opisu: 0000005527   
Symulacja odczuć cieplnych człowieka do oceny zjawiska przeciągu.. Cz. 2. Okresowe i stochastyczne zmiany prędkości i temperatury powietrza.
[Aut.]: Ewa** Medyńska, Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2000 R. 31 nr 10, s. 29-34, bibliogr. 16 poz.

99/141
Nr opisu: 0000005339   
Numeryczne prognozowanie przepływów powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1999 R. 30 nr 11, s. 33-35

100/141
Nr opisu: 0000005250   
Numeryczne prognozowanie przepływów powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Cz. 1.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1999 R. 30 nr 10, s. 30-34

101/141
Nr opisu: 0000005098   
Racjonalne użytkowanie energii w budynkach i systemach komunalnych.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1999 R. 30 nr 6, s. 35-38

102/141
Nr opisu: 0000024283   
Oszczędzanie energii w budynkach i systemach komunalnych. Informacja o międzynarodowym programie badawczym IEA Energy Conservation in Buildings and Community System (ECB & CS), listopad 1997.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1998 nr 1, s. 39-41

103/141
Nr opisu: 0000024454   
Systemy optymalnego sterowania pracą kotłów rusztowych.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Ryszard* Wilk, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, Andrzej Szlęk, R. Widziszowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1998 nr 9, s. 5-10, bibliogr. 11 poz.

104/141
Nr opisu: 0000026543   
Modernizacja cieplna budynków mieszkalnych a możliwości usprawnienia ich wentylacji.
[Aut.]: Marian** Nantka, Małgorzata Król.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1997 R. 29 nr 8, s. 47-51, bibliogr. 14 poz.

105/141
Nr opisu: 0000026374   
Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego produktami spalania gazu i przewidywania ich przepływu w istniejących budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Marian** Nantka, Małgorzata Król.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1997 R. 29 nr 2, s. 29-35, bibliogr. 23 poz.

106/141
Nr opisu: 0000043507   
Biwalentne źródła ciepła dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
[Aut.]: Henryk** Foit, Stanisław* Majerski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1994 R. 26 nr 11, s. 409-413, bibliogr. 7 poz.

107/141
Nr opisu: 0000043439   
Efektywność energetyczna produkcji ciepła w elektrociepłowni.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1994 R. 26 nr 9, s. 334-336, bibliogr. 15 poz.

108/141
Nr opisu: 0000043368   
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do oceny strat ciepła sieci ciepłowniczych.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Henryk Rusinowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1994 R. 26 nr 5, s. 160-162, bibliogr. 5 poz.

109/141
Nr opisu: 0000045126   
Modelowanie numeryczne procesów wentylacji naturalnej przy dominującym wpływie wiatru. Stan obecny i perspektywy.
[Aut.]: Marian** Nantka, Andrzej** Baranowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1993 R. 25 nr 10, s. 329-333

110/141
Nr opisu: 0000045151   
Modelowanie numeryczne procesów wentylacji naturalnej przy dominującym wpływie wiatru. Stan obecny i perspektywy (dokończenie).
[Aut.]: Marian** Nantka, Andrzej** Baranowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1993 R. 25 nr 11, s. 365-367, bibliogr. 17 poz.

111/141
Nr opisu: 0000045018   
Poprawa właściwości przegród oszklonych w aspekcie ograniczenia strat ciepła budynków.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1993 R.25 nr 9, s. 275-276, 281-287, bibliogr. 33 poz.

112/141
Nr opisu: 0000052519   
Badania eksperymentalne wymiany ciepła w wodnej chłodnicy powietrza w warunkach ustalonych.
[Aut.]: J. Eppe, Marian* Wąsacz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 4, s. 93-97, bibliogr. 9 poz.

113/141
Nr opisu: 0000052511   
Działania kanałów spalinowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych z wentylacją naturalną.
[Aut.]: Marian** Nantka, Andrzej** Baranowski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 8, s. 205-210, bibliogr. 15 poz.

114/141
Nr opisu: 0000052514   
Metoda obliczania czasu trwania stanu nieustalonego procesu nagrzewania ciepła stałego.
[Aut.]: Andrzej** Puszer.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 10, s. 262-266, bibliogr. 7 poz.

115/141
Nr opisu: 0000052520   
Ocena jakości rozdziału powietrza wentylacyjnego.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 2, s. 42-45, bibliogr. 11 poz.

116/141
Nr opisu: 0000052512   
Optymalizacja składu i wielkości elementów układu wieloźrodłowego zasilania w ciepło budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Henryk** Foit, Stanisław* Majerski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 8, s. 198-201, bibliogr. 22 poz.

117/141
Nr opisu: 0000052513   
Stosowanie rur preizolowanych w nowoczesnych systemach ciepłowniczych.
[Aut.]: Henryk** Foit, Stanisław* Majerski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 7, s. 164-167

118/141
Nr opisu: 0000052518   
Wieloźródłowa stacja ciepła.
[Aut.]: Henryk** Foit, Cezary** Kolasa, Stanisław* Majerski, Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1992 R. 24 nr 9, s. 217-219, bibliogr. 13 poz.

119/141
Nr opisu: 0000053529   
Badania przepływów i wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych o złożonej strukturze wewnętrznej.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 10, s. 231-237; nr 11 s. 260-265, bibliogr. 19 poz.

120/141
Nr opisu: 0000053498   
Badania wymiany ciepła z uwzględnieniem naturalnej wymiany powietrza w pomieszczeniu.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 2, s. 39-41, 44, bibliogr. 2 poz.

121/141
Nr opisu: 0000053500   
Charakterystyki przepływowe zaworów kulowych.
[Aut.]: Andrzej** Puszer.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 7, s. 153-157, bibliogr. 16 poz.

122/141
Nr opisu: 0000053497   
Dobór parametrów nawiewników typu N-A, N-B i N-C.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński, Wacław** Nawrocki, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 4, s. 83-88, bibliogr. 5 poz.

123/141
Nr opisu: 0000053499   
Efektywność energetyczna komunalnych pomp grzejnych.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 5, s. 108-110, 119, bibliogr. 8 poz.

124/141
Nr opisu: 0000053501   
O problemach regulacji procesu spalania w dyfuzyjnych palnikach gazowych.
[Aut.]: Andrzej** Puszer.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 5, s. 111-115, bibliogr. 11 poz.

125/141
Nr opisu: 0000053527   
Stan obecny i kierunki badań w aerodynamice wentylacji. [Cz. 1].
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 10, s. 238-240

126/141
Nr opisu: 0000059657   
Stan obecny i kierunki badań w aerodynamice wentylacji. [Cz. 2].
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 11, s. 266-268, bibliogr. 36 poz.

127/141
Nr opisu: 0000053496   
Właściwości dynamiczne termoelektrycznych czujników płaszczowych.
[Aut.]: Andrzej** Puszer.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1991 R. 23 nr 12, s. 289-293, bibliogr. 13 poz.

128/141
Nr opisu: 0000059813   
Generowanie quasi-laminarnych strug powietrza do wentylacji wyporowej.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński, Wacław** Nawrocki, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1990 R. 22 nr 4/5, s. 102-103, bibliogr. 7 poz.

129/141
Nr opisu: 0000059811   
O liniowości charakterystyk przepływowych przepustnic i zasuw.
[Aut.]: Andrzej** Puszer.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1990 R. 22 nr 7, s. 142-145, bibliogr. 10 poz.

130/141
Nr opisu: 0000059812   
Wielokanałowy system pomiarowy prędkości i temperatury powietrza współpracujący z komputerem typu PC i karta ADDA-12.
[Aut.]: Zbigniew Popiołek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1990 R. 22 nr 6, s. 126-127, bibliogr. 4 poz.

131/141
Nr opisu: 0000060768   
Dobór metod w systemowych badaniach jakości procesów wentylacji.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1989 R. 21 nr 6/12, s. 161-163, bibliogr. 9 poz.

132/141
Nr opisu: 0000060497   
Matematyczny model procesów wymiany ciepła i powietrza w pomieszczeniach.
[Aut.]: Marian** Nantka, Stanisław* Majerski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1989 R. 21 nr 5, s. 107-110, bibliogr. 15 poz.

133/141
Nr opisu: 0000060769   
Migracja zanieczyszczeń w halach spawania niestacjonarnego.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński, Wacław** Nawrocki, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1989 R. 21 nr 6/12, s. 149-151, bibliogr. 6 poz.

134/141
Nr opisu: 0000060496   
Możliwości i efekty zastosowania pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w zakładzie włókienniczym.
[Aut.]: Halina** Ciuman, Henryk** Foit, Stanisław* Majerski.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1989 R. 21 nr 5, s. 116-118, bibliogr. 3 poz.

135/141
Nr opisu: 0000060498   
Możliwości wykorzystania pomp grzejnych w polskim ciepłownictwie.
[Aut.]: Jan** Szargut, Kazimierz** Kurpisz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1989 R. 21 nr 1, s. 17-20, bibliogr. 37 poz.

136/141
Nr opisu: 0000064192   
Klimat wewnętrzny eksperymentalnego budynku niskoenergetycznego drugiej generacji.
[Aut.]: Th. Lund Madsen, Zbigniew** Trzeciakiewicz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1988 R. 20 nr 1, s. 21-23, bibliogr. 4 poz.

137/141
Nr opisu: 0000064193   
Matematyczne modele procesów wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Stanisław* Majerski, Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1988 R. 20 nr 3, s. 61-63, bibliogr. 7 poz.

138/141
Nr opisu: 0000064381   
Metody pomiaru infiltracji i wymiany powietrza w pomieszczeniach.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1988 R. 20 nr 4/5, s. 99-106, bibliogr. 42 poz.

139/141
Nr opisu: 0000064190   
Przepływ wody w sieci cieplnej zakładu przemysłowego przy wyłączaniu odbiorców ciepła.
[Aut.]: Krystyna** Turkiewicz, W. Karcz, B. Kocur.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1988 R. 20 nr 11/12, s. 254-256

140/141
Nr opisu: 0000064191   
Sposób poprawy efektywności konstrukcji stalowego grzejnika centralnego ogrzewania.
[Aut.]: Eryk** Soehrich, Jan** Pawnuk.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1988 R. 20 nr 11/12, s. 252-254

141/141
Nr opisu: 0000064194   
Systemy ciepłownicze z wymiennikami ciepła typu IURWG w grupowych węzłach wymiennikowych.
[Aut.]: Stanisław* Majerski, Jerzy** Sikora, B. Jurkiewicz.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 1988 R. 20 nr 10, s. 207-211, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie