Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEMIK
Liczba odnalezionych rekordów: 203Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/203
Nr opisu: 0000106874
Aktywowana termicznie opóźniona fluorescencja (TADF) - jako rozwiązanie problemu niskich wydajności układów fluorescencyjnych OLED.
[Aut.]: Piotr* Pander.
-Chemik 2016 R. 70 nr 6, s. 318-325, bibliogr. 34 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2016/06/6_16_Pander_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

TADF ; OLED ; fluorescencja

TADF ; OLED ; fluorescence

2/203
Nr opisu: 0000106012
Dylematy moralne współczesnej nauki.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2016 R. 70 nr 4, s. 181-184, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

etyka ; moralność ; nauka ; zagrożenia cywilizacyjne ; zagrożenia przemysłowe

ethics ; morality ; science ; civilization threats ; industrial hazards

3/203
Nr opisu: 0000101442   
Aminopeptydazy pozyskane z roślin o dużym znaczeniu - rola i charakterystyka.
[Aut.]: Joanna* Kania, Danuta Gillner.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 463-468, bibliogr. 43 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Kania_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

aminopeptydaza ; zboża ; psiankowate ; warzywa ; enzym ; pomidor ; rośliny

aminopeptidase ; cereals ; nightshades family ; vegetables ; enzyme ; tomato ; plants

4/203
Nr opisu: 0000103638
Aspekty kinetyczne zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowującego.
[Aut.]: Tomasz* Radko, Tomasz* Siudyga.
-Chemik 2015 R. 69 nr 12, s. 840-851, bibliogr. 25 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2016/01/12_13_Radko_GB2.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

zgazowanie węgla ; CO2 ; kinetyka reakcji ; analiza termograwimetryczna

coal gasification ; CO2 ; reaction kinetics ; thermogravimetric analysis

5/203
Nr opisu: 0000103284
Badania biologiczno-chemiczne gleby skażonej trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO).
[Aut.]: Jolanta Turek-Szytow.
-Chemik 2015 R. 69 nr 11, s. 777-782, bibliogr. 9 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/11/11_15-Turek_GB_.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

Centrum Biotechnologii ; badanie biologiczno-chemiczne ; skażenie gleby ; TZO ; Politechnika Śląska ; trwałe zanieczyszczenia organiczne ; szkoła średnia

Biotechnology Centre ; biological and chemical study ; soil contamination ; POPs ; Silesian University of Technology ; persistant organic pollutants ; high school

6/203
Nr opisu: 0000101598
I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Gliwice, 21-22 maja 2015.
[Aut.]: Monika* Nowrotek.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 521-522

biotechnologia środowiskowa ; mikrobiologia środowiskowa ; sprawozdanie konferencyjne

environmental biotechnology ; environmental microbiology ; conference report

7/203
Nr opisu: 0000101532
Interdyscyplinarność biotechnologii ujawnia sie w wielu obszarach jej zastosowań - wywiad z prof. dr hab. inż. Korneliuszem Mikschem, dyrektorem Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. [Rozm. przepr.] Anna Węgrzyn.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Anna Węgrzyn.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 522-525

biotechnologia środowiskowa ; Centrum Biotechnologii ; badania interdyscyplinarne ; sympozjum

environmental biotechnology ; Biotechnology Centre ; interdisciplinary research ; symposium

8/203
Nr opisu: 0000097210   
Inżynieria biomedyczna, to prawdziwa misja, służba nauk technicznych naukom medycznym. Rozmowa z prof. Ewarystem Tkaczem, kierownikiem Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Ewaryst Tkacz, A. Czumak-Bieniecka.
-Chemik 2015 R. 69 nr 2, s. 69-74
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/03/chemik_2015_02-1.pdf

inżynieria biomedyczna ; kompozyt biomorficzny ; kompozyt monolityczny ; chitozan ; bruksizm ; detekcja

biomedical engineering ; biomorphous composite ; monolithic composites ; chitosan ; bruxism ; detection

9/203
Nr opisu: 0000100104   
Metody identyfikacji miejsc aktywnych w kompleksach białkowych.
[Aut.]: Anna Tamulewicz, Ewaryst Tkacz.
-Chemik 2015 R. 69 nr 6, s. 327-333, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronach czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/06/chemik_2015_06-1.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

interfejs ; hot spot ; kompleks białkowy ; ASM ; HotPoint ; MAPPIS ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; miejsce aktywne

interface ; hot spot ; protein complex ; ASM ; HotPoint ; MAPPIS ; digital signal processing

10/203
Nr opisu: 0000101522
Nowoczesne techniki spektroelektrochemiczne jako narzędzie dla badania procesów przeniesienia ładunku w polimerach skoniugowanych.
[Aut.]: Tomasz Jarosz, Katarzyna Krukiewicz, Mieczysław Łapkowski, Wojciech Domagała.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 485-490, bibliogr. 20 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Domagala_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

spektroelektrochemia EPR UV-Vis-NIR ; polimer przewodzący ; spektroskopia podczerwieni ; spektroskopia Ramana ; spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego

EPR UV-Vis-NIR spectroelectrochemistry ; conducting polymer ; infrared spectroscopy ; Raman spectroscopy ; Electron Paramagnetic Resonance

11/203
Nr opisu: 0000100761
Recenzja. [Aut.]: Stefan** Mercik. -Chemik 2015 R. 69 nr 5, s. 360
[Praca recenzowana]: Stanisław Hupsch. Żołnierz. Menadżer. Profesor / oprac. Stefan Mercik. Gliwice 2015. Punktacja MNiSW 8.000

Hupsch Stanisław ; biografia ; wspomnienia ; Politechnika Śląska

Hupsch Stanisław ; biography ; memories ; Silesian University of Technology

12/203
Nr opisu: 0000101514
Toksyczność czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych względem organizmów wodnych.
[Aut.]: Justyna Zackiewicz, Agata* Jakubowska, Elżbieta Grabińska-Sota.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 477-484, bibliogr. 21 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Zackiewicz_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

czwartorzędowe amoniowe ciecze jonowe ; organizm wodny ; ekotoksyczność ; mikrobiotest

quaternary ammonium ionic liquids ; aquatic organism ; ecotoxicity ; microbiotest

13/203
Nr opisu: 0000101470
Trehaloza - właściwości, biosynteza, zastosowanie.
[Aut.]: Małgorzata Burek, Sylwia Waśkiewicz, Ilona Wandzik, K. Kamińska.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 469-476, bibliogr. 31 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_Wandzik_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

trehaloza ; właściwości ; synteza chemiczna ; biosynteza ; produkcja przemysłowa ; zastosowanie przemysłowe ; polimery ; występowanie w przyrodzie ; bioprotekcja

trehalose ; properties ; chemical synthesis ; biosynthesis ; industrial production ; industrial application ; polymers ; natural occurence ; bioprotection

14/203
Nr opisu: 0000101976
Udział bakterii w tworzeniu osadów wewnątrz wodociągu stalowego: badania z użyciem dyfrakcji rentgenowskiej.
[Aut.]: Alicja* Hryniszyn, Beata Cwalina, M. Staszewski.
-Chemik 2015 R. 69 nr 9, s. 586-591, bibliogr. 15 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/10/9_15_Hryniszyn_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

dyfrakcja rentgenowska ; naturalnie odwodnione osady ; biofilm ; korozja indukowana mikrobiologicznie ; biokorozja

X-ray diffraction ; naturally dehydrated deposits ; biofilm ; Microbiologically Induced Corrosion ; MIC

15/203
Nr opisu: 0000103634
Węgiel jako surowiec chemiczny.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Chemik 2015 R. 69 nr 12, s. 805-814, bibliogr. 37 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopism http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2016/01/12_15_-Mianowski-_GB2.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

węgiel ; surowiec chemiczny ; proces koksowania

coal ; chemical material ; coking process

16/203
Nr opisu: 0000101507
Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach mikrobiologicznej korozji metali.
[Aut.]: Alicja* Hryniszyn, Beata Cwalina.
-Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 455-462, bibliogr. 29 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2015/09/8_15_-Cwalina_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

korozja metali ; dyfraktometria rentgenowska ; MIC ; korozja mikrobiologiczna ; XRD ; metoda mikrobiologiczna

metals corrosion ; X-ray diffraction ; MIC ; microbial corrosion ; XRD ; microbiological method

17/203
Nr opisu: 0000093009   
Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów.
[Aut.]: Anna Węgrzyn, K. Żukrowski.
-Chemik 2014 R. 68 nr 8, s. 710-722, bibliogr. 38 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/08/5.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

archeon ; ekstremozym ; enzymy

archaeal ; extremozyme ; enzymes

18/203
Nr opisu: 0000090476   
Designing of industrial crystallization plants in the light of ammonium sulphate technology.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 191-193, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

krystalizacja przemysłowa ; siarczan amonu ; FGD ; CFD

industrial crystallization ; ammonium sulphate ; FGD ; CFD

19/203
Nr opisu: 0000090480   
Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego.
[Aut.]: Mateusz* Korpyś, Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 211-215, bibliogr. 15 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/10.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

usuwanie siarkowodoru ; dwutlenek węgla ; gaz ziemny ; gaz łupkowy ; siarkowodór

hydrogen sulphide removal ; carbon dioxide ; natural gas ; shale gas ; hydrogen sulphide

20/203
Nr opisu: 0000090477   
Nowe rozwiązanie odbioru zawiesiny z krystalizatora fluidalnego.
[Aut.]: Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 194-197, bibliogr. 23 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/6.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

zawiesina ; krystalizator fluidalny

suspension ; fluidal crystallizer

21/203
Nr opisu: 0000094915   
Ocena sieciowania resztkowego wywołanego efektem samorozgrzania we włóknistych kompozytach epoksydowych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana.
[Aut.]: Andrzej Katunin, Katarzyna Krukiewicz, Roman Turczyn.
-Chemik 2014 R. 68 nr 11, s. 957-966, bibliogr. 15 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/11/2.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

samorozgrzanie ; kompozyt epoksydowy ; spektroskopia Ramana ; dynamiczna analiza mechaniczna ; badanie zmęczeniowe

self-heating ; epoxy composite ; Raman spectroscopy ; dynamic mechanical analysis ; fatigue test

22/203
Nr opisu: 0000090479   
Scale-up problems in crystallizers with the draft tube and propeller.
[Aut.]: Agata Małysiak, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 202-204, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

przenoszenie skali ; krystalizator DTM ; cyrkulacja

scale up ; DTM crystallizer ; circulation

23/203
Nr opisu: 0000090478   
Strefa metastabilna w krystalizacji.
[Aut.]: Wojciech* Bogacz, Janusz Wójcik.
-Chemik 2014 R. 68 nr 3, s. 198-201, bibliogr. 16 poz
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/03/7.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

strefa metastabilna ; krystalizacja przemysłowa

metastable zona ; industrial crystallization

24/203
Nr opisu: 0000095534   
W obronie węgla.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Monika* Radlik.
-Chemik 2014 R. 68 nr 12, s. 1086-1089
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2014/12/5.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

energetyka ; węgiel ; źródła odnawialne

power engineering ; coal ; renewable resources

25/203
Nr opisu: 0000082036
Badania nad procesem utleniania grafitu mieszaninami utleniającymi w kwasach nieorganicznych.
[Aut.]: Mateusz* Ciszewski, Andrzej** Mianowski.
-Chemik 2013 R. 67 nr 4, s. 267-274, bibliogr. 25 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-4/survey-of-graphite-oxidation-methods-using-oxidizing-mixtures-in-inorganic-acids/. Punktacja MNiSW 8.000

utlenianie grafitu ; kwas nieorganiczny

graphite oxidation ; inorganic acid

26/203
Nr opisu: 0000077575
Egzergia a materiały wybuchowe.
[Aut.]: Jolanta* Biegańska.
-Chemik 2013 R. 67 nr 1, s. 47-52, bibliogr. 15 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-1/exergy-and-explosives-bieganska-j/. Punktacja MNiSW 8.000

egzergia ; materiał wybuchowy

exergy ; explosive

27/203
Nr opisu: 0000088698
Nowoczesne metody badania bioróżnorodności biocenoz bakteryjnych w środowisku.
[Aut.]: Agata* Karło, Aleksandra Ziembińska.
-Chemik 2013 R. 67 nr 11, s. 1105-1114, bibliogr. 44 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/wp-content/uploads/2013/11/11_13_Karlo_GB.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

biologia molekularna ; osad czynny ; oczyszczalnia ścieków ; bioróżnorodność bakteryjna ; FISH ; FCM ; DGGE

molecular biology ; activated sludge ; wastewater treatment ; bacterial biodiversity ; FISH ; FCM ; DGGE

28/203
Nr opisu: 0000085419
Odpady tworzyw sztucznych jako źródło paliw stałych i płynnych.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Chemik 2013 R. 67 nr 5, s. 423-434, bibliogr. 42 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-5/waste-plastics-as-a-source-of-solid-and-liquid-fuels/. Punktacja MNiSW 8.000

odpadowe tworzywa sztuczne ; paliwo alternatywne ; paliwa z odpadów ; recykling odpadów

waste plastics ; alternative fuel ; fuel from waste ; waste recycling

29/203
Nr opisu: 0000085153
Odzysk energetyczny odpadowych tworzyw sztucznych.
[Aut.]: R. Wasielewski, Tomasz* Siudyga.
-Chemik 2013 R. 67 nr 5, s. 435-445, bibliogr. 23 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-5/energy-recovery-from-waste-plastics/. Punktacja MNiSW 8.000

tworzywa sztuczne ; odzysk energii ; przetwórstwo tworzyw sztucznych

plastics ; energy recovery ; plastic processing

30/203
Nr opisu: 0000078688
Porównanie efektywności bakteriobójczego wpływu środków dezynfekcyjnych na mikroorganizmy izolowane z naskórka.
[Aut.]: Aleksandra Ziembińska, M. Szpindor.
-Chemik 2013 R. 67 nr 2, s. 127-132, bibliogr. 13 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-2/comparison-of-the-effectiveness-of-antibacterial-effect-of-disinfectants-on-microorganisms-isolated-from-the-epidermis-ziembinska-a-szpindor-m/. Punktacja MNiSW 8.000

dezynfekcja ; środek dezynfekcyjny ; naskórek

disinfection ; disinfectant agent ; epidermis

31/203
Nr opisu: 0000079685
Słodycz ukryta w polimerach.
[Aut.]: Anna Mielańczyk, Dorota Neugebauer.
-Chemik 2013 R. 67 nr 3, s. 232-241, bibliogr. 27 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-3/sweetness-covert-in-polymers-mielanczyk-a-neugebauer-d/. Punktacja MNiSW 8.000

polimer ; synteza polimerów ; węglowodany

polymer ; synthesis of polymer ; carbohydrates

32/203
Nr opisu: 0000077572
Wysokoenergetyczne tetrazole - potencjalne zamienniki azydku ołowiu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
-Chemik 2013 R. 67 nr 2, s. 139-144, bibliogr. 26 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/year-2013/year-2013-issue-1/high-energy-tetrazole-based-compounds-as-lead-replacement-explosives-wojewodka-a-witkowski-t/. Punktacja MNiSW 8.000

materiał wybuchowy ; tetrazol

explosive ; tetrazole

33/203
Nr opisu: 0000076173
Analiza fizykochemiczna samorozgrzania kompozytów epoksydowo-szklanych utwardzanych nowolakiem.
[Aut.]: Andrzej Katunin, Katarzyna Krukiewicz.
-Chemik 2012 R. 66 nr 12, s. 1326-1331, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2012/12_2012/chemik_12_12_006.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

kompozyt polimerowy ; efekt samorozgrzania ; zmęczenie cieplne ; sieciowanie

polymer composite ; self-heating effect ; thermal fatigue ; crosslinking

34/203
Nr opisu: 0000073688
Dobrowolne zobowiązania ekologiczne w Polskim Programie Czystszej Produkcji.
[Aut.]: Michał* Cichy.
-Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 96-99, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

Czystsza Produkcja ; ekologia ; ochrona środowiska

Cleaner Production ; ecology ; environmental protection

35/203
Nr opisu: 0000097342
Doc. dr hab. inż. Zygmunt Pociecha (1923-1993).
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 83-84, bibliogr. 3 poz.

Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; technologia środowiskowa ; działalność naukowa ; biografia

Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; environmental technology ; scientific activity ; biography

36/203
Nr opisu: 0000070316
E-mail, E-papier, E-skóra?.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Tomasz Jarosz.
-Chemik 2012 R. 66 nr 2, s. 119-122, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

e-skóra ; sztuczna skóra ; tranzystor ; przeszczep skóry

e-skin ; artificial leather ; transistor ; skin graft

37/203
Nr opisu: 0000072365
Myślę o ciekawych rzeczach, które chciałbym zrobić. Rozmowa z dr. inż. Sławomirem Bonclem, adiunktem w Katedrze Chemii Organiczej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozm. przepr. Katarzyna Krukiewicz.
[Aut.]: Sławomir Boncel, Katarzyna Krukiewicz.
-Chemik 2012 R. 66 nr 7, s. 777-778

38/203
Nr opisu: 0000072351
O windzie do nieba, kamizelkach szeryfa i nieskończenie długich nanorurkach.
[Aut.]: Sławomir Boncel.
-Chemik 2012 R. 66 nr 7, s. 779-781, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

nanorurki węglowe ; włókno ; metoda CVD

carbon nanotubes ; fibre ; CVD method

39/203
Nr opisu: 0000097341
Profesor zw. dr hab. Wiktor Jakób (1886-1971).
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 82-83, bibliogr. 2 poz.

Jakób Wiktor (1886-1971) ; chemia nieorganiczna ; działalność naukowa ; biografia ; Politechnika Lwowska ; Politechnika Śląska ; Uniwersytet Jagielloński

Jakób Wiktor (1886-1971) ; inorganic chemistry ; scientific activity ; biography ; Lvov University of Technology ; Silesian University of Technology ; Jagiellonian University

40/203
Nr opisu: 0000071011
Wpływ wybranych substancji chemicznych na degradację tworzyw poliolefinowych.
[Aut.]: Monika Czop, Jolanta* Biegańska.
-Chemik 2012 R. 66 nr 4, s. 307-314, bibliogr. 8 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2012/04_2012/CHEMIK%204_2012_04.pdf. Punktacja MNiSW 8.000

tworzywa sztuczne ; tworzywa poliolefinowe ; degradacja ; polimer ; skaningowa mikroskopia elektronowa

plastics ; polyolefin materials ; degradation ; polymer ; scanning electron microscopy

41/203
Nr opisu: 0000069043
GMO na naszym stole - postęp czy katastrofa?.
[Aut.]: Anna Węgrzyn.
-Chemik 2011 R. 65 nr 12, s. 1295-1300, bibliogr. 14 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/12_2011/chemik2011_12_pp1295-1300.pdf

inżynieria genetyczna ; organizm modyfikowany genetycznie ; GMO ; żywność transgeniczna ; żywność modyfikowana genetycznie ; biotechnologia

genetic engineering ; genetically modified organism ; Genetically Modified Organism (GMO) ; transgenic food ; genetically modified food ; biotechnology

42/203
Nr opisu: 0000063594
Hydrazynowe kompleksy metali przejściowych jako perspektywiczne materiały wybuchowe.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 20-27, bibliogr. 13 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_24-27.pdf

hydrazyna ; metal przejściowy ; technologia materiałów wybuchowych

hydrazine ; transition metal ; technology of explosives

43/203
Nr opisu: 0000081265   
Kryzys przemysłowego rozwoju Czystych Technologii Węglowych w Polsce.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 12, s. 1268

czyste technologie węglowe ; kryzys ; Polska

clean coal technologies ; crisis ; Poland

44/203
Nr opisu: 0000063595
Metodyka modelowania procesu formowania strumienia kumulacyjnego wydłużonych ładunków materiałów wybuchowych.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Tomasz* Witkowski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 28-35, bibliogr. 9 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_32-35.pdf

strumień kumulacyjny ; ładunek kumulacyjny ; materiał wybuchowy

jet ; sharped charge ; explosive material

45/203
Nr opisu: 0000068621
Mikrowładcy ziemi.
[Aut.]: Anna Węgrzyn.
-Chemik 2011 R. 64 nr 11, s. 1182-1189, bibliogr. 32 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/11_2011/Chemik2011_11f.pdf

bakterie ; mikroświat ; ekosystem ; mikroorganizm

bacteria ; microworld ; ecosystem ; microorganism

46/203
Nr opisu: 0000102248
Na tropach innowacji.
[Aut.]: Katarzyna Krukiewicz.
-Chemik 2011 R. 65 nr 11, s. 1218-1223, bibliogr. 23 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/11_2011/Chemik2011_11k.pdf

innowacja ; szkło kontaktowe ; efekt lotosu ; powierzchnia samoczyszcząca ; OLED ; PLED

innovation ; contact lens ; lotus effect ; self-cleaning surface ; OLED ; PLED

47/203
Nr opisu: 0000064003
Nitryfikacja w osadzie czynnym - mikrobiologiczne spojrzenie na procesy utleniania amoniaku.
[Aut.]: Aleksandra Ziembińska.
-Chemik 2011 R. 65 nr 3, s. 192-199, bibliogr. 27 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/03_2011/chemik_2011_03_192_199.pdf

nitryfikacja ; bioreaktor ; utlenianie amoniaku

nitrification ; bioreactor ; ammonia oxidation

48/203
Nr opisu: 0000067244
Odzyskiwanie jonów fosforanowych (V) z roztworów odpadowych zawierających zanieczyszczenia organiczne.
[Aut.]: A. Kozik, N. Hutnik, A. Matynia, J. Gluzińska, Krzysztof Piotrowski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 7, s. 675-686, bibliogr. 27 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/07_2011/chemik_2011_7_11.pdf

jony fosforanowe ; zanieczyszczenia organiczne ; ścieki przemysłowe ; ścieki komunalne ; ścieki rolnicze

phosphate ions ; organic pollutions ; industrial wastewater ; sewage ; agricultural wastewater

49/203
Nr opisu: 0000063593
Polimery szczepione kowalentnie na powierzchni ciała stałego.
[Aut.]: Agata Blacha, Katarzyna Krukiewicz, Jerzy** Żak.
-Chemik 2011 R. 65 nr 1, s. 11-19, bibliogr. 29 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/01_2011/chemik_2011_65_1_16-19.pdf

wiązanie kowalentne ; polimeryzacja rodnikowa ; polimeryzacja jonowa ; polimeryzacja elektrochemiczna

covalent bond ; atom transfer radical polymerization ; ionic polymerization ; electrochemical polymerization

50/203
Nr opisu: 0000066902
Zgazowanie biomasy w układach małej mocy.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, T. Iluk, A. Sobolewski.
-Chemik 2011 R. 65 nr 6, s. 564-571, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2011/06_2011/CHEMIK_2011_65_6_564-571.pdf

biomasa ; konwersja biomasy ; zgazowanie biomasy ; układ małej mocy

biomass ; conversion of biomass ; biomass gasification ; small scale energy system

51/203
Nr opisu: 0000056393
Koordynacyjne materiały wybuchowe.
[Aut.]: Janusz* Bełzowski, Andrzej** Wojewódka, M. Romanowski.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 21-24, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_023_024.pdf

materiał wybuchowy ; metal przejściowy ; laserowy materiał wybuchowy

explosive material ; transition metal ; laser ignition primary explosive

52/203
Nr opisu: 0000056394
Ładunki kumulacyjne i modelowanie numeryczne ich wybuchu.
[Aut.]: Andrzej** Wojewódka, Janusz* Bełzowski, Tomasz* Witkowski.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 25-32, bibliogr. 31 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_029_032.pdf

modelowanie numeryczne ; metoda elementów skończonych ; ładunek kumulacyjny

numerical modelling ; finite element method ; shaped charge

53/203
Nr opisu: 0000067554
Mikrobiologiczny wyścig zbrojeń.
[Aut.]: Anna Węgrzyn.
-Chemik 2010 R. 64 nr 10, s. 10/662-13/665, bibliogr. 13 poz.

mikroorganizm ; antybiotyk ; lekooporność

microorganism ; antibiotic ; drug resistance

54/203
Nr opisu: 0000067544
Mikroorganizmy a korozja.
[Aut.]: Beata Cwalina.
-Chemik 2010 R. 64 nr 10, s. 34/686-42/694, bibliogr. 61 poz.

metale ; korozja mikrobiologiczna ; biokorozja

metals ; biocorrosion ; microbial corrosion

55/203
Nr opisu: 0000062433
Nowe krystalizatory ze strumienicą zasilaną sprężonym powietrzem w procesie wydzielania struwitu z wodnych roztworów rozcieńczonych zawierających jony fosforanowe.
[Aut.]: A. Matynia, A. Mazieńczuk, B. Wierzbowska, A. Kozik, Krzysztof Piotrowski.
-Chemik 2010 R. 64 nr 11, s. 747-758, bibliogr. 24 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/11_2010/chemik_2010_11_747_758.pdf

jony fosforanowe ; struwit ; krystalizator ; strumienica ; recykling fosforu

phosphate ions ; struvite ; crystallizer ; jet pump ; phosphorus recycling

56/203
Nr opisu: 0000056391
Tworzywa poliolefinowe w zastosowaniach specjalnych.
[Aut.]: M. Romanowski, Janusz* Bełzowski, B. Kramarczyk, A. Bulska.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 7-13, bibliogr. 25 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_011_013.pdf

polimer ; poliolefiny ; materiał wybuchowy ; promieniowanie ; lepiszcze

polymer ; polyolefins ; explosive material ; radiation ; binder

57/203
Nr opisu: 0000056392
Współczesne polimery wysokoenergetyczne.
[Aut.]: Karol* Kożuch, Andrzej** Wojewódka.
-Chemik 2010 R. 64 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 11 poz.
Artykuł w angielskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://www.chemikinternational.com/pdf/2010/01_2010/chemik_01_2010_018_020.pdf

polimer wysokoenergetyczny ; materiał wybuchowy

high-energetic polymer ; explosive material

58/203
Nr opisu: 0000049859
Metody odśluzowania olejów roślinnych. Cz. 1: Fosfolipidy w olejach roślinnych.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2009 R. 62 nr 6, s. 232-236, bibliogr. 32 poz.

olej roślinny ; substancje śluzowe ; fosfolipidy hydratujące ; fosfolipidy niehydratujące

vegetable oil ; gums ; hydratable phospholipids ; nonhydratable phospholipids

59/203
Nr opisu: 0000050809
Metody odśluzowania olejów roślinnych. Cz. 2: Techniki odśluzowania olejów roślinnych.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2009 R. 52 nr 7/8, s. 276-280, bibliogr. 24 poz.

olej roślinny ; fosfolipidy hydratujące ; fosfolipidy niehydratujące ; hydratacja ; głębokie odśluzowanie

vegetable oil ; hydratable phospholipids ; nonhydratable phospholipids ; hydratation ; deep degumming

60/203
Nr opisu: 0000054519
Rozwiązanie technologiczno-aparaturowe do odzyskiwania jonów fosforanowych ze ścieku z przemysłu nawozowego przez strącanie i krystalizację struwitu MgNH4PO4.6H2O.
[Aut.]: A. Matynia, B. Wierzbowska, N. Hutnik, T. Ciesielski, R. Liszka, A. Mazieńczuk, Krzysztof Piotrowski.
-Chemik 2009 R. 62 nr 12, s. 498-503, bibliogr. 28 poz.

ścieki przemysłowe ; struwit ; strącanie struwitu ; krystalizacja ; krystalizator ; strumienica ; recykling fosforu

industrial wastewater ; struvite ; struvite precipitation ; crystallization ; crystallizer ; jet pump ; phosphorus recycling

61/203
Nr opisu: 0000041772
Biotechnologiczne podstawy usuwania farmaceutyków ze ścieków i ich ograniczenia.
[Aut.]: Sebastian Żabczyński, Dagmara* Buntner, Korneliusz** Miksch.
-Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 619-622, bibliogr. 6 poz.

farmaceutyki ; oczyszczanie ścieków ; bioreaktor membranowy ; biotechnologia

pharmaceuticals ; wastewater treatment ; membrane bioreactor ; biotechnology

62/203
Nr opisu: 0000051608
Czy problematyka krystalizacji przemysłowej może liczyć na zainteresowanie w Polsce?. Rozmowa z panem Piotrem Synowcem z Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach profesorem Politechniki Śląskiej. [Rozm. przepr.] Anna Bieniecka.
[Aut.]: Piotr Synowiec, A. Bieniecka.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 491-493

krystalizacja przemysłowa ; przemysł chemiczny ; przemysł spożywczy ; współpraca naukowo-przemysłowa

industrial crystallization ; chemical industry ; food industry ; scientific and industrial cooperation

63/203
Nr opisu: 0000041489
Doświadczalna weryfikacja stopnia ejekcji strumienicy cieczowej w krystalizatorze DTM z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
[Aut.]: A. Matynia, M. Małasińska, R. Liszka, Krzysztof Piotrowski.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 512-515, bibliogr. 18 poz.

krystalizator ; strumienica cieczowa ; stopień ejekcji ; ciśnienie dynamiczne

crystallizer ; liquid jet pump ; ejection degree ; dynamic pressure

64/203
Nr opisu: 0000041493
Krystalizacja próżniowa trioksanu w skali półtechnicznej.
[Aut.]: Piotr Synowiec, B. Bunikowska, A. Respondek, P. Tyński, W. Szczypiński, W. Kozioł, M. Gruszczyński.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 533-535, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja ; trioksan ; przemysł

crystallization ; trioxane ; industry

65/203
Nr opisu: 0000041487
Kwas adypinowy - nowe wyzwanie.
[Aut.]: B. Bunikowska, B. Sołtysik, Piotr Synowiec, S. Szarlik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 502-504, bibliogr. 2 poz.

kwas adypinowy ; adsorpcja ; białość ; skala Hazena ; krystalizacja

adipic acid ; adsorption ; whiteness ; Hazen Scale ; crystallization

66/203
Nr opisu: 0000041495
Modelowanie krystalizacji fluidalnej z abrazją i idealną klasyfikacją.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 541-544, bibliogr. 11 poz.

krystalizacja fluidalna ; modelowanie ; abrazja

fluidized bed crystallization ; modelling ; abrasion

67/203
Nr opisu: 0000038853
Nadwęglan sodu - właściwości i efektywność uwalniania H2O2 w porównaniu z nadtlenkami wapnia i magnezu.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2008 R. 61 nr 6, s. 259-263, bibliogr. 11 poz.

nawęglan sodu ; nadtlenek wapnia ; nadtlenek magnezu ; PermeOx ; PermeOx Plus ; Ixper ; Drillox

sodium percarbonate ; calcium peroxide ; magnesium peroxide ; PermeOx ; PermeOx Plus ; Ixper ; Drillox

68/203
Nr opisu: 0000041774
Otrzymywanie sorbentów do oznaczania niewielkich stężeń rtęci metodą gold-trap.
[Aut.]: E. Kużdżał, Krzysztof* Jastrząb.
-Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 632-636, bibliogr. 12 poz.

analiza rtęci ; złocenie ; sorbent ; adsorpcja ; amalgamator

mercury analysis ; gold ; sorbent ; adsorption ; gold-trap

69/203
Nr opisu: 0000041492
Podział śladowych ilości jonów M2+ podczas krystalizacji MgSeO4.6H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Anna* Kowalik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 530-532, bibliogr. 14 poz.

selenian magnezu (II) heksahydrat ; krystalizacja ; współkrystalizacja śladowych ilości jonów M2+ ; współczynnik podziału D2/1 ; współczynniki podziału Hendersona-Kracka, Chłopina

magnesium(II) selenate hexahydrate ; crystallization ; co-crystallization of trace amounts of M2+ ; distribution coefficient D2/1 ; Henderson-Kracek, Khlopin distribution coefficients

70/203
Nr opisu: 0000041490
Przepływ zawiesiny w krystalizatorach z klasyfikacją i bez klasyfikacji hydraulicznej.
[Aut.]: Roch* Plewik, Janusz Wójcik, Piotr Synowiec.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 520-522, bibliogr. 8 poz.

krystalizator ; CFD ; przepływ dwufazowy

crystallizer ; CFD ; two-phase flow

71/203
Nr opisu: 0000041491
Wpływ czynników chemicznych, fizykochemicznych i krystalochemicznych na współczynniki współkrystalizacji śladowych ilości jonów metali M2+ podczas krystalizacji wybranych octanów M(CH3COO)2.nH2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 526-529, bibliogr. 13 poz.

krystalizacja ; współkrystalizacja ; ślady jonów metali ; współczynniki podziału Hendersona-Kracka, Chłopina

crystallization ; co-crystallization ; traces of metal ions ; Henderson-Kracek, Khlopin distribution coefficients

72/203
Nr opisu: 0000041488
Wpływ jonów glinu na jakość kryształów struwitu wydzielanego w sposób ciągły z roztworów rozcieńczonych.
[Aut.]: N. Hutnik, B. Wierzbowska, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski, J. Gluzińska.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 505-508, bibliogr. 13 poz.

struwit ; strącanie ; krystalizacja z reakcją chemiczną ; jony glinu ; krystalizator DT MSMPR ; wodorotlenek glinu ; aglomeracja powierzchniowa

struvite ; precipitation ; reaction crystallization ; aluminium ions ; DT MSMPR crystallizer ; aluminium hydroxide ; surface agglomeration

73/203
Nr opisu: 0000041494
Wpływ metanolu na charakterystykę czasową przesycenia roztworu podczas krystalizacji okresowej w układzie kwas L(+)-askorbinowy - metanol - woda.
[Aut.]: B. Wierzbowska, N. Hutnik, A. Matynia, Krzysztof Piotrowski.
-Chemik 2008 R. 61 nr 10, s. 536-540, bibliogr. 29 poz.

witamina C ; przesycenie ; metanol ; krystalizator o działaniu okresowym

vitamin C ; supersaturation ; methanol ; batch crystallizer

74/203
Nr opisu: 0000041773
Wpływ trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) na zdrowie człowieka i środowisko.
[Aut.]: Anna Wiechetek, I. Greń, U. Guzik.
-Chemik 2008 R. 61 nr 11, s. 623-626, bibliogr. 19 poz.

dioksyny ; pestycydy ; polichlorowane bifenyle ; trwałe zanieczyszczenia organiczne

dioxins ; pesticides ; polychlorinated biphenyls ; persistent organic pollutants

75/203
Nr opisu: 0000030187
Badania elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne monomeru zawierającego w strukturze karbazol.
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Żak, Krzysztof Karoń.
-Chemik 2007 R. 60 nr 7/8, s. III-V, bibliogr. 9 poz.

proces tlenowy ; osad czynny ; ochrona środowiska

aerobic process ; activated sludge ; environmental protection

76/203
Nr opisu: 0000032497
Biotechnologia w eliminowaniu farmaceutyków ze ścieków.
[Aut.]: Dagmara* Buntner.
-Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXVIII-XXIX, bibliogr. 7 poz.

farmaceutyki ; oczyszczanie ścieków ; osad czynny

pharmaceuticals ; wastewater treatment ; activated sludge

77/203
Nr opisu: 0000032494
Biotechnologia w ochronie środowiska.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
-Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. III-VII, bibliogr. 13 poz.

biotechnologia ; ochrona środowiska ; proces biologiczny ; usuwanie zanieczyszczeń ; utylizacja odpadów ; oczyszczanie gazu

biotechnology ; environmental protection ; biological process ; pollutants removal ; waste utilization ; gas cleaning

78/203
Nr opisu: 0000040915
Elektrokatalityczne właściwości tworzyw elektrodowych.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
-Chemik 2007 R. 60 nr 5, s. 280-282, bibliogr. 12 poz.

właściwości elektrokatalityczne ; tworzywo katodowe ; wydzielanie wodoru ; nadpotencjał wydzielania wodoru

electrocatalytic properties ; cathode material ; hydrogen emission ; hydrogen overpotential

79/203
Nr opisu: 0000032496
Hydroliza enzymatyczna substancji tłuszczowych zawartych w ściekach.
[Aut.]: Anna Wiechetek, Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch, Dariusz Choiński.
-Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXVII-XXVIII, bibliogr. 8 poz.

hydroliza enzymatyczna ; ścieki ; lipidy ; lipaza

enzymatic hydrolysis ; wastewater ; lipids ; lipase

80/203
Nr opisu: 0000023752
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Bandrowski (1928-2006).
[Aut.]: Józef** Szarawara, Jan* Thullie.
-Chemik 2007 R. 60 nr 1, s. 24-25

Bandrowski Jan ; wspomnienie pośmiertne

Bandrowski Jan ; obituary

81/203
Nr opisu: 0000031589
Siarczan potasu dla potrzeb agronomii z wytwórni biopaliw.
[Aut.]: B. Bunikowska, Piotr Synowiec.
-Chemik 2007 R. 60 nr 10, s. 479-484, bibliogr. 15 poz.

siarczan potasu ; biopaliwo ; utylizacja ; odpadowy produkt uboczny

potassium sulphate ; biofuel ; utilization ; by-product

82/203
Nr opisu: 0000023753
Tworzywa elektrodowe w procesach elektrochemicznych.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
-Chemik 2007 R. 60 nr 1, s. 47-50, bibliogr. 20 poz.

tworzywo anodowe ; tworzywo katodowe ; wydzielanie chloru ; wydzielanie wodoru

anode material ; cathode material ; chlorine emission ; hydrogen emission

83/203
Nr opisu: 0000024083
Usuwanie farmaceutyków ze ścieków.
[Aut.]: Dagmara* Buntner, Sebastian Żabczyński, Korneliusz** Miksch.
-Chemik 2007 R. 60 nr 2, s. 120-124, bibliogr. 36 poz.

farmaceutyki ; oczyszczanie ścieków ; utlenianie chemiczne

pharmaceuticals ; wastewater treatment ; chemical oxidation

84/203
Nr opisu: 0000032495
Wykorzystanie techniki membranowych w uzdatnianiu wody do picia - stan wiedzy.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Chemik 2007 R. 60 nr 12, s. XXII-XXV, bibliogr. 20 poz.

uzdatnianie wody ; techniki membranowe ; odwrócona osmoza ; membrana nanofiltracyjna ; ultrafiltracja ; mikrofiltracja ; proces hybrydowy

water treatment ; membrane techniques ; reverse osmosis ; nanofiltration membrane ; ultrafiltration ; microfiltration ; hybrid process

85/203
Nr opisu: 0000028029
Zastosowanie 1,3-arylowych pochodnych 1,3-propanodionu i ich chelatów w technologii polimerów.
[Aut.]: Bartłomiej* Jakubowski.
-Chemik 2007 R. 60 nr 5, s. 275-279, bibliogr. 53 poz.

dodatek do polimeru ; polimer ; filtr UV

polymer additive ; polymer ; UV filter

86/203
Nr opisu: 0000019077
Dodatki uszlachetniające do silnikowych paliw płynnych.
[Aut.]: Bartłomiej* Jakubowski.
-Chemik 2006 R. 59 nr 5, s. 281-285, bibliogr. 85 poz.

paliwo płynne ; paliwo silnikowe ; dodatek do paliwa ; benzyna ; olej napędowy

liquid fuel ; engine fuel ; fuel additive ; petrol ; diesel fuel

87/203
Nr opisu: 0000023081
Elektrody stopowe metali grupy żelaza.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
-Chemik 2006 R. 59 nr 11/12, s. 526-528, bibliogr. 13 poz.

tworzywo katodowe ; wydzielanie wodoru ; nadpotencjał wydzielania wodoru

cathode material ; hydrogen evolution reaction ; hydrogen overpotential

88/203
Nr opisu: 0000022140
Eugeniusz Kwiatkowski - życie i dzieło.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2006 R. 59 nr 10, s. 485-490, bibliogr. 6 poz.

Kwiatkowski Eugeniusz

Kwiatkowski Eugeniusz

89/203
Nr opisu: 0000021193
Metale przejściowe jako tworzywa elektrodowe.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Dorota* Kopyto.
-Chemik 2006 R. 59 nr 9, s. 439-441, bibliogr. 11 poz.

tworzywo katodowe ; wydzielanie wodoru ; nadpotencjał wydzielania wodoru

cathode material ; hydrogen evolution reaction ; hydrogen overpotential

90/203
Nr opisu: 0000021192
Nadtlenki wapnia i magnezu - zastosowanie do celów komercyjnych i w ochronie środowiska.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2006 R. 59 nr 9, s. 433-438, bibliogr. 24 poz.

nadtlenek wapnia ; nadtlenek magnezu ; PermeOx ; PermeOx Plus ; ORC ; Ixper ; Drillox

calcium peroxide ; magnesium peroxide ; PermeOx ; PermeOx Plus ; ORC ; Ixper ; Drillox

91/203
Nr opisu: 0000020676
Sopstok - małowartościowy odpad czy cenny surowiec?.
[Aut.]: S. Fajkis, Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2006 R. 59 nr 7/8, s. 394-399, bibliogr. 39 poz.

sopstok ; rafinacja olejów roślinnych ; kwas tłuszczowy porafinacyjny

soapstock ; vegetable oil refining ; post-refinery fatty acid

92/203
Nr opisu: 0000012744
1,4-Bis(1-fenylo-1-metyloetylodioksymetyleno) benzen jako inicjator procesu utleniania kumenu - wpływ śladowych ilosci zanieczyszczeń.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, A. Więckol, Zbigniew** Stec.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 355-358, bibliogr. 20 poz.

93/203
Nr opisu: 0000012695
Absorpcja gazów resztkowych w aparacie hybrydowym z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 290-291, bibliogr. 5 poz.

94/203
Nr opisu: 0000012702
Badania filtracji w skali laboratoryjnej.
[Aut.]: Michał** Palica.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 307-309, bibliogr. 22 poz.

95/203
Nr opisu: 0000012706
Badania nad równowagą reakcji fluorku strontu z kwasem siarkowym (VI) i krzemionką.
[Aut.]: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 323-324, bibliogr. 4 poz.

96/203
Nr opisu: 0000012746
Badania procesu elektrochemicznego rozkładu mocznika na elektrodzie grafitowej.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Wojciech Simka, Agnieszka Krząkała.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 376-378, bibliogr. 20 poz.

97/203
Nr opisu: 0000012748
Badanie właściwości nowych cementów kostnych sieciowanych (di)metakrylanami glikoli oligoetylenowych.
[Aut.]: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Marcin Kaczmarek, Jan** Łukaszczyk.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 382-384, bibliogr. 14 poz.

98/203
Nr opisu: 0000012717
Ciecze jonowe - nowe środowisko reakcji elektrochemicznych.
[Aut.]: Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 344-346, bibliogr. 7 poz.

99/203
Nr opisu: 0000012734
Dwustopniowa chłodnia wody obiegowej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Dominik* Bania.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 284-285, bibliogr. 3 poz.

100/203
Nr opisu: 0000012740
Fosforowe pochodne glicyny z wiązaniem Cα-P w syntezie α, β-dehydro-α-aminokwasów.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, A. Stencel.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 337-339, bibliogr. 13 poz.

101/203
Nr opisu: 0000012737
Hydroksyalkilowanie 5-podstawionych pochodnych uracylu.
[Aut.]: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 325-326, bibliogr. 14 poz.

102/203
Nr opisu: 0000012716
Kompozytowe membrany asymetryczne zawierające polimer przewodzący do separacji gazów.
[Aut.]: Agnieszka Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 342-344, bibliogr. 14 poz.

103/203
Nr opisu: 0000012711
Kumulacja pierwiastków ekologicznie szkodliwych w ziołach pochodzących z różnych rejonów Górnego Śląska.
[Aut.]: Barbara** Kot, K. Potoczny.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 330-333, bibliogr. 15 poz.

104/203
Nr opisu: 0000012704
Metoda XRF w analizie wielopierwiastkowej próbek weterynaryjnych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, J. Płonka, L. Barchański.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 316-319, bibliogr. 10 poz.

XRF ; analiza wielopierwiastkowa ; sierść ; pazur ; próbka weterynaryjna

XRF ; multi-elements analysis ; pelage ; claw ; veterinary pattern

105/203
Nr opisu: 0000012719
Nowy sposób wytwarzania 5-nitrogwajakolu.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 362-364, bibliogr. 10 poz.

106/203
Nr opisu: 0000012694
Oczyszczanie gazów gardzielowych w hutach miedzi.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 286-288, bibliogr. 4 poz.

107/203
Nr opisu: 0000012691
Odpylacze z wirującymi elementami separującymi.
[Aut.]: Andrzej** Bryczkowski, Barbara* Domalik, R. Kubica.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 275-276, bibliogr. 8 poz.

108/203
Nr opisu: 0000012696
Optymalizacja wymiarów geometrycznych cylindrycznych zbiorników ciśnieniowych na podstawie równoważnika cen.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Henryk** Merta.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 292-293, bibliogr. 4 poz.

109/203
Nr opisu: 0000013285
Parametry jakościowe koksów z mieszanek wsadowych zawierających odpady.
[Aut.]: Andrzej** Koszorek.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 359-361, bibliogr. 15 poz.

110/203
Nr opisu: 0000012703
Parametry procesowe krystalizacji fluidalnej.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 310-312, bibliogr. 17 poz.

111/203
Nr opisu: 0000012745
Polerowanie elektrolityczne implantów wykonanych ze stopu vitalium.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, Ł. Nieużyła.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 370-372, bibliogr. 9 poz.

112/203
Nr opisu: 0000012709
Porównanie zachowania się 1,4-dinitroimidazoli i 1,4-dinitropirazoli wobec związków z ugrupowaniami NH2 lub NH.
[Aut.]: R. Jędrysiak, M. Sawicki, Jerzy** Suwiński.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 327-329, bibliogr. 18 poz.

113/203
Nr opisu: 0000012705
Przegląd metod specjacyjnego oznaczania glinu w glebach kwaśnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 320-322, bibliogr. 23 poz.

114/203
Nr opisu: 0000014544
Przemysł chloro-alkaliczny w obliczu konieczności uzyskania pozwoleń zintegrowanych.
[Aut.]: Witold** Gnot, Ginter** Nawrat, Wojciech Simka.
-Chemik 2005 R. 58 nr 9, s. 471-474, bibliogr. 8 poz.

115/203
Nr opisu: 0000012722
Reakcje kompleksów di-μ-chlorobis[(N-t-butyloformimidoilo)-4R-fenylo-2C,N-dipalladów z podstawionymi terminalnymi alkenami.
[Aut.]: Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 365-366, bibliogr. 13 poz.

116/203
Nr opisu: 0000012735
Rozdrabnianie pigmentu w mieszalniku z acentrycznymi mieszadłami.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Maciej* Jodkowski.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 288-289, bibliogr. 3 poz.

117/203
Nr opisu: 0000012743
Stabilność oksydacyjna produktów modyfikacji chemicznej olejów roślinnych.
[Aut.]: Stefania** Fiszer, Urszula** Szałajko, Piotr* Niemiec, Janusz* Klomfas.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 351-354, bibliogr. 9 poz.

118/203
Nr opisu: 0000012697
Stateczność powłok antykorozyjnych w projektowaniu aparatów.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Bogusław* Sąsiadek, Edyta* Kujawska.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 294-295, bibliogr. 5 poz.

119/203
Nr opisu: 0000012698
Symulacja pracy reaktora rewersyjnego przy zmiennej temperaturze wlotowej.
[Aut.]: Alicja Kocur.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 296-298, bibliogr. 10 poz.

120/203
Nr opisu: 0000012742
Synteza nadtlenoestrów organicznych w środowisku cieczy jonowych.
[Aut.]: Anna Chrobok, Stefan** Baj, Agnieszka Siewniak.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 348-350, bibliogr. 7 poz.

121/203
Nr opisu: 0000012724
Utylizacja odpadowych poliolefin - wariant paliw płynnych.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Anna** Tokarska.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 367-369, bibliogr. 19 poz.

122/203
Nr opisu: 0000012699
Wpływ parametrów procesowych na maksymalny czas cyklu w reaktorach rewersyjnych z wtryskiem międzystopniowym.
[Aut.]: Monika* Kurpas, Jan* Thullie.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 299-301, bibliogr. 7 poz.

123/203
Nr opisu: 0000012701
Wpływ stężenia i czasu kontaktu międzyfazowego metyloetyloketonu na skuteczność biofiltru torfowego pracującego w systemie zmianowym.
[Aut.]: Michał** Palica, Klaudia* Chmiel.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 303-306, bibliogr. 14 poz.

124/203
Nr opisu: 0000012700
Wpływ stopnia rozdrobnienia kamienia wapiennego na jego reaktywność.
[Aut.]: Wojciech Mokrosz, M. Wal.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 301-303, bibliogr. 2 poz.

125/203
Nr opisu: 0000012715
Współkrystalizacja śladowych ilości jonów metali M2+ z MgCl2x6H2O i SrCl2x6H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 339-341, bibliogr. 7 poz.

126/203
Nr opisu: 0000012732
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Bartłomiej* Jakubowski.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 266-267

127/203
Nr opisu: 0000012690
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył sześćdziesiąt lat.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 259-260, bibliogr. 2 poz.

128/203
Nr opisu: 0000012733
Wykorzystanie pakietu CFD w projektowaniu mieszalników.
[Aut.]: Joanna* Bigda, Piotr Synowiec.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 272-274, bibliogr. 17 poz.

129/203
Nr opisu: 0000013284
Wytwarzanie galwanicznych powłok platynowych na stopach żaroodpornych.
[Aut.]: Ginter** Nawrat, Wojciech Simka, Ł. Nieużyła.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 373-375, bibliogr. 6 poz.

130/203
Nr opisu: 0000012747
Wyznaczanie szerokości strefy metastabilnej dziesięciowodnego siarczanu (VI) sodu Na2SO4x10 H2O.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Paweł* Skiba.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 379-381, bibliogr. 8 poz.

131/203
Nr opisu: 0000012736
Zależności między równoległymi reakcjami dehydratacji alkoholu isopropylowego na centrach kwasowych Bronsteda.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak, Joanna* Dębiec, A. Śniechota.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 312-314, bibliogr. 13 poz.

132/203
Nr opisu: 0000012739
Zastosowanie dialdehydów w syntezie poliestrów pochodnych kwasu salicylowego.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka, D. Jaworski.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 334-336, bibliogr. 7 poz.

133/203
Nr opisu: 0000012692
Zastosowanie metody audiometrycznej w badaniach poziomego transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Jerzy** Raczek.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 277-279, bibliogr. 8 poz.

134/203
Nr opisu: 0000012693
Zastosowanie równania bilansu populacji do opisu dwufazowych układów dyspersyjnych.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 280-283, bibliogr. 44 poz.

135/203
Nr opisu: 0000009880
Czy obowiązujące standardy kształcenia magistrów inżynierów na kierunku "Technologia chemiczna" odpowiadają współczesnym potrzebom rynku pracy?.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński.
-Chemik 2004 R. 57 nr 10, s. 358-360

136/203
Nr opisu: 0000008286
Jubileusz 80-lecia Profesora Józefa Szarawary. Gliwice, 26 lutego 2004 r..
[Aut.]: K. Kałucki, Witold** Gnot, Krzysztof* Jastrząb.
-Chemik 2004 R. 57 nr 3/4, s. 128-129

137/203
Nr opisu: 0000010568
Kierunki utylizacji azbestu i wyrobów azbestowo-cementowych.
[Aut.]: Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz.
-Chemik 2004 R. 57 nr 12, s. 497-500, bibliogr. 17 poz.

138/203
Nr opisu: 0000009531
Metody statystyczne w ekoanalityce.
[Aut.]: K. Srogi, Mariusz* Minkina.
-Chemik 2004 R. 57 nr 9, s. 337-339, bibliogr. 8 poz.

139/203
Nr opisu: 0000001514
Niektóre warunki stosowania żelaza (II) do usuwania chromu ze ścieków.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, M. Lipińska.
-Chemik 2003 R. 56 nr 2, s. 48-50, bibliogr. 23 poz.

żelazo ; usuwanie chromu ; oczyszczanie ścieków ; redukcja chemiczna ; koagulacja

iron ; chromium removal ; wastewater treatment ; chemical reduction ; coagulation

140/203
Nr opisu: 0000006532
Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Konsorcjum d/s Badań odpadów niebezpiecznych.
[Aut.]: Janusz Wójcik.
-Chemik 2003 R. 56 nr 12, s. 439-440

Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii ; odpady niebezpieczne

Silesian Center of Advanced Technologies ; hazardous waste

141/203
Nr opisu: 0000000407
Akredytacja laboratoriów badawczych - analiza rynku i wymagania systemu jakości.
[Aut.]: W. Rosikoń, Andrzej Wyciślik.
-Chemik 2002 R. 55 nr 2, s. 39-42, bibliogr. 10 poz.

142/203
Nr opisu: 0000000406
Badania nad otrzymywaniem szczawianu sodu metodą elektrolizy membranowej.
[Aut.]: B. Pisarska, L. Kotas, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
-Chemik 2002 R. 55 nr 4, s. 98-101, bibliogr. 8 poz.

143/203
Nr opisu: 0000000403
Jubileusz 80-lecia doc. dr. inż. Anatola Chomiakowa.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2002 R. 55 nr 10, s. 324-325

144/203
Nr opisu: 0000000408
Sucha bezodpadowa metoda równoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych na krajowych sorbentach węglowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Krzysztof* Jastrząb.
-Chemik 2002 R. 55 nr 2, s. 32-38, bibliogr. 25 poz.

145/203
Nr opisu: 0000000400
Wybrane obszary polskiego przemysłu petrochemicznego jako potencjalne pozycje restrukturyzacji i unowocześnienia krajowego przemysłu.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Chemik 2002 R. 55 nr 6, s. 176-181

146/203
Nr opisu: 0000013117
Ocena cyklu życia produktu jako metoda przygotowania inwestycji ochrony środowiska.
[Aut.]: Adam Ryszko, T. Staszek.
-Chemik 2001 R. 53 nr 12 wyd. spec., s. 29-38, bibliogr. 12 poz.

147/203
Nr opisu: 0000002374
Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodami katalicznymi z wykorzystaniem nadtlenku wodoru.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Chemik 2001 R. 54 nr 2, s. 31-36, bibliogr. 17 poz.

148/203
Nr opisu: 0000001785
Opłaty produktowe i depozytowe jako narzędzia stymulujące proces recyklingu odpadów niebezpiecznych.
[Aut.]: Zygfryd** Nowak, Marek* Wasilewski, Agnieszka Gajda.
-Chemik 2001 R. 54 nr 12, s. 364-368, bibliogr. 4 poz.

149/203
Nr opisu: 0000002422
Otrzymywanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu z odpadowego siarczanu sodu.
[Aut.]: Rafał** Dylewski.
-Chemik 2001 R. 54 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 17 poz.

150/203
Nr opisu: 0000002102
Przegląd metod otrzymywania tworzyw katodowych o niskim nadpotencjale wodoru.
[Aut.]: D. Kopyto, Witold** Gnot, Ginter** Nawrat.
-Chemik 2001 R. 54 nr 7, s. 175-179, bibliogr. 16 poz.

151/203
Nr opisu: 0000004594
Recenzja. [Aut.]: Maciej Gonet. -Chemik 2001 R. 54 nr 5, s. 126-127
[Praca recenzowana]: Catalytic air pollution control commercial technology / R. M. Heck, R. J. Farrauto. New York 1998

152/203
Nr opisu: 0000049310
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2001 R. 54 nr 1, s. 28
[Praca recenzowana]: Stan środowiska w Polsce. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Warszawa 1998

153/203
Nr opisu: 0000049346
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2001 R. 54 nr 1, s. 28
[Praca recenzowana]: Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 1995 - 2000. Informator / T. Jankowska. Warszawa 2000

154/203
Nr opisu: 0000000221
Czystsza Produkcja (CP) - strategia ochrony środowiska XXI wieku.
[Aut.]: Zygfryd** Nowak.
-Chemik 2000 R. 53 nr 12 wyd. spec., s. 6-8

155/203
Nr opisu: 0000005649
O chemii w mijającym stuleciu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński.
-Chemik 2000 R. 53 nr 9, s. 257-260, bibliogr. 25 poz.

156/203
Nr opisu: 0000008516
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 4, s. 105
[Praca recenzowana]: ISO 9000 System Jakości. Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego. Warszawa 1998

157/203
Nr opisu: 0000008517
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 4, s. 104-105
[Praca recenzowana]: ISO 9000 Dokumentacja. Księga Jakości i Procedury Operacyjne / [Aut.]: J. Kanholm. Warszawa 1998

158/203
Nr opisu: 0000008518
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 4, s. 104
[Praca recenzowana]: ISO 9000. Wdrażanie w twojej firmie. Samouczek dla pracowników / [Aut.]: J. Kanholm. Warszawa 1998

159/203
Nr opisu: 0000008527
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 130
[Praca recenzowana]: A green plan for industry: 16 steps to environmental excellence / [Aut.]: D. J. Schell. Rockville 1998

160/203
Nr opisu: 0000008528
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 130
[Praca recenzowana]: ISO 14001. An executive report / [Aut.]: G. West, J. Manta. Rockville 1996

161/203
Nr opisu: 0000008530
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 130
[Praca recenzowana]: What environmental managers really need to know / [Aut.]: D. J. Schell. Rockville 1998

162/203
Nr opisu: 0000008531
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 129
[Praca recenzowana]: Environmental management systems: a guide for planning, development and implementation / [Aut.]: J. G. Martin, G. J. Edgley. Rockville 1998

163/203
Nr opisu: 0000008532
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 2000 R. 53 nr 5, s. 129-130
[Praca recenzowana]: ISO 14000. Understanding the environmental standards / [Aut.]: W. M. von Zharen. Rockville 1996

164/203
Nr opisu: 0000000220
System Zarządzania Środowiskiem wg strategii Czystszej Produkcji.
[Aut.]: Adam Ryszko, Marek* Wasilewski.
-Chemik 2000 R. 53 nr 12 wyd. spec., s. 23-29, bibliogr. 11 poz.

165/203
Nr opisu: 0000005002
Metody utylizacji dwutlenku siarki z gazów wylotowych z fabryk kwasu siarkowego.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, K. Wandachowicz.
-Chemik 1999 R. 52 nr 3, s. 59-62, bibliogr. 25 poz.

166/203
Nr opisu: 0000005024
Niektóre aspekty składu wodorozcieńczalnych spoiw hybrydowych.
[Aut.]: J. Kozioł, M. Gajewska, G. Staszkiewicz, Witold** Pradellok, W. Sporysz.
-Chemik 1999 R. 52 nr 4, s. 90-95, bibliogr. 17 poz.

167/203
Nr opisu: 0000049229
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Chemik 1999 R. 52 nr 12, s. 330
[Praca recenzowana]: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowich ilości pierwiastków. Poznań 1999

168/203
Nr opisu: 0000005261
Sposób dodatkowego zabezpieczenia oczu spektroanalityków podczas długotrwałych analiz wykonywanych płomieniową metodą absorpcji atomowej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
-Chemik 1999 R. 52 nr 11, s. 291-293, bibliogr. 7 poz.

169/203
Nr opisu: 0000024428
Elektrochemiczna synteza związków organicznych. [Cz.] 3: Niektóre rozwiązania konstrukcji elektrolizerów. Elektroliza układów dwufazowych (emulsji).
[Aut.]: Rafał** Dylewski.
-Chemik 1998 R. 51 nr 7/8, s. 193-198, bibliogr. 9 poz.

170/203
Nr opisu: 0000024373
Koncepcja wykorzystania elektrochemicznej redukcji jonów azotanowych w oczyszczaniu ścieków z przemysłu azotowego.
[Aut.]: A. Krystek, Rafał** Dylewski.
-Chemik 1998 R. 51 nr 6, s. 151-154, bibliogr. 19 poz.

171/203
Nr opisu: 0000024288
Przegląd metod odzyskiwania metali ciężkich ze ścieków.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, D. Kopyto.
-Chemik 1998 R. 51 nr 3, s. 67-71, bibliogr. 70 poz.

172/203
Nr opisu: 0000024269
Zagadnienia termodynamiki, kinetyki i inżynierii reaktorowej w obliczeniach technologicznych. Wystąpienie Profesora Józefa Szarawary podczas uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 1998 R. 51 nr 2, s. 31-38, bibliogr. 17 poz.

173/203
Nr opisu: 0000026444
Badania nad zmniejszeniem emisji SO2 z fabryk kwasu siarkowego.
[Aut.]: Stanisław* Anioł, Józef** Marszałek, A. Galant, J. Zieliński.
-Chemik 1997 R. 50 nr 5, s. 134-137, bibliogr. 3 poz.

174/203
Nr opisu: 0000026576
Elektrochemiczna synteza związków organicznych. [Cz.] 1: Zakres stosowania i najważniejsze właściwości elektrosyntezy związków organicznych.
[Aut.]: Rafał** Dylewski.
-Chemik 1997 R. 50 nr 9, s. 231-235, bibliogr. 12 poz.

175/203
Nr opisu: 0000026561
Elektrochemiczna synteza związków organicznych. [Cz.] 2: Przykłady praktycznego wykorzystania elektrosyntezy związków organicznych.
[Aut.]: Rafał** Dylewski.
-Chemik 1997 R. 50 nr 10, s. 264-268, bibliogr. 25 poz.

176/203
Nr opisu: 0000026637
Maria Ługowska (1910-1997).
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 1997 R. 50 nr 11, s. 304

177/203
Nr opisu: 0000026485
Od bezpieczeństwa ekologicznego do zarządzania środowiskiem.
[Aut.]: Józef** Haber.
-Chemik 1997 R. 50 nr 7/8, s. 190-193, bibliogr. 7 poz.

178/203
Nr opisu: 0000026375
Podatność na biodegradację produktów wspomagających proces flotacji węgla.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, G. Bekierz.
-Chemik 1997 R. 50 nr 3, s. 73-77, bibliogr. 20 poz.

179/203
Nr opisu: 0000034795
Elektrodialityczne odsalanie wody rzecznej.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
-Chemik 1996 R. 49 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 3 poz.

180/203
Nr opisu: 0000035074
Techniki membranowe w ochronie środowiska.
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Chemik 1996 R. 49 nr 7/8, s. 196-202, bibliogr. 22 poz.

181/203
Nr opisu: 0000035072
Techniki membranowe w odsalaniu i uzdatnianiu wody do celów komunalnych.
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Chemik 1996 R. 49 nr 7/8, s. 209-215, bibliogr. 30 poz.

182/203
Nr opisu: 0000035105
Wymiar fraktalny agregatów ciała stałego w cieczy.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki.
-Chemik 1996 R. 49 nr 10, s. 271-273, bibliogr. 23 poz.

183/203
Nr opisu: 0000035073
Zastosowanie ultrafiltracji w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Michał** Bodzek.
-Chemik 1996 R. 49 nr 7/8, s. 202-208, bibliogr. 40 poz.

184/203
Nr opisu: 0000032951
Biologiczny rozkład chlorków n-alkilotiometylopirydyniowych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Chemik 1995 R. 48 nr 4, s. 108-111, bibliogr. 14 poz.

185/203
Nr opisu: 0000032867
Ekologiczne aspekty stosowania nietypowych mikrododatków w procesie koksowania mieszanki węglowej.
[Aut.]: Andrzej** Mianowski, Andrzej** Koszorek.
-Chemik 1995 R. 48 nr 2, s. 47-49, bibliogr. 6 poz.

186/203
Nr opisu: 0000033245
Kilka praktycznych wskazówek dotyczących stosowania lamp z katodą wnękową o zróżnicowanych średnicach w spektrometrach absorpcji atomowej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, K. Gralewska.
-Chemik 1995 R. 48 nr 12, s. 350-352, bibliogr. 4 poz.

187/203
Nr opisu: 0000032950
Nowoczesna metoda otrzymywania chloranu sodu - wyniki uzyskane w pełnym cyklu badawczym.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, A. Krystek.
-Chemik 1995 R. 48 nr 4, s. 103-104, bibliogr. 7 poz.

188/203
Nr opisu: 0000032866
Podstawy krajowej technologii oczyszczania gazów spalinowych na sorbentach węglowych.
[Aut.]: Józef** Szarawara, Stanisław* Anioł, Krzysztof* Jastrząb.
-Chemik 1995 R. 48 nr 2, s. 43-45, bibliogr. 7 poz.

189/203
Nr opisu: 0000032852
Udoskonalona metoda stacjonarnego nakładania modyfikowanych diafragm azbestowych.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski, Janina** Dylewska.
-Chemik 1995 R. 48 nr 1, s. 13-14

190/203
Nr opisu: 0000032854
Wyniki eksploatacyjne elektrolizerów Polel 30/50 kA wyposażonych w anody stalowymiarowe i modyfikowane diafragmy azbestowe.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski.
-Chemik 1995 R. 48 nr 1, s. 17-18

191/203
Nr opisu: 0000032853
Zagadnienie zwiększenia okresu eksploatacji diafragm w procesie elektrolitycznej produkcji chloru.
[Aut.]: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Teresa** Buczek, Alina** Dukowicz.
-Chemik 1995 R. 48 nr 1, s. 15-17

192/203
Nr opisu: 0000043547
Metody chromatograficzne i spektrofotomeryczne w analizie fenoli.
[Aut.]: Irena** Baranowska.
-Chemik 1994 R. 47 nr 12, s. 350-352, bibliogr. 50 poz.

193/203
Nr opisu: 0000043457
Możliwości wykorzystania gęstych zawiesin popiołów lotnych w wodzie w procesach składowania odpadów w przemyśle chemicznym.
[Aut.]: S. Folek, J. Rokita, Jerzy** Rokita.
-Chemik 1994 R. 47 nr 9, s. 216-220, bibliogr. 7 poz.

194/203
Nr opisu: 0000070893
Rola i znaczenie zaplecza badawczo-rozwojowego gospodarki w okresie przekształceń strukturalnych.
[Aut.]: Paweł** Szewczyk.
-Chemik 1994 R. 47 nr dodatkowy, s. 15-22

195/203
Nr opisu: 0000043546
Stan i kierunki rozwoju krajowego przemysłu elektrochemicznego.
[Aut.]: Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
-Chemik 1994 R. 47 nr 11, s. 310-313, bibliogr. 16 poz.

196/203
Nr opisu: 0000043484
Współczesna rola technologii chemicznej.
[Aut.]: Marian* Taniewski.
-Chemik 1994 R. 47 nr 10 BIS, s. 274-278, bibliogr. 7 poz.

197/203
Nr opisu: 0000044981
Możliwości i warunki stosowania odpadowych solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi do produkcji chloru metodą diafragmowa.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
-Chemik 1993 R. 46 nr 7/8, s. 184-187, bibliogr. 17 poz.

198/203
Nr opisu: 0000052303
Otrzymywanie podchlorynu sodu - odrodzenie metody elektrochemicznej.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
-Chemik 1992 R. 45 nr 6/7, s. 154-157, bibliogr. 13 poz.

199/203
Nr opisu: 0000053716
Otrzymywanie chloranów sodu i potasu - w 103 rocznicę uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej. Cz. 1: Warunki prowadzenia procesu elektrolizy.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Rafał** Dylewski.
-Chemik 1991 R. 44 nr 8, s. 205-209, bibliogr. 23 poz.

200/203
Nr opisu: 0000053717
Otrzymywanie chloranów sodu i potasu - w 103 rocznicę uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej. Cz. 2: Tworzywa elektrodowe i elektrolizery.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Rafał** Dylewski.
-Chemik 1991 R. 44 nr 9, s. 237-241, bibliogr. 39 poz.

201/203
Nr opisu: 0000059840
Paliwa ciekłe z węgla.
[Aut.]: Jerzy** Szuba, Lech** Michalik.
-Chemik 1990 R. 43 nr 6, s. 143-147, bibliogr. 38 poz.

202/203
Nr opisu: 0000059987
Zagrożenie środowiska ze strony substancji powierzchniowo czynnych.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota.
-Chemik 1990 R. 43 nr 11, s. 279-281, bibliogr. 16 poz.

203/203
Nr opisu: 0000060452
Koncepcja kombinowanej metody otrzymywania chlorynu sodowego.
[Aut.]: Rafał** Dylewski, T. Kaczmarek.
-Chemik 1989 R. 42 nr 12, s. 323-325, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie