Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BUD TECHNOL ARCHIT
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/39
Nr opisu: 0000137016
Technologia betonu za progiem XXI wieku.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski.
-Bud. Technol. Archit. 2020 nr 3, s. 54-60. Punktacja MNiSW 5.000

beton ; technologia betonu ; domieszka do betonu ; LCA

concrete ; concrete technology ; concrete admixture ; LCA

2/39
Nr opisu: 0000120088
Kiedy stosujemy cementy odporne na siarczany (SR, HSR) oraz niskoalkaiczne (NA) w składzie betonu.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2017 nr 4, s. 66-71, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

cement specjalny ; SR ; HSR ; cement niskoalkaliczny ; NA ; zastosowanie ; PN-EN 197-1:2013 ; PN-EN 19707:2013

special cement ; SR ; HSR ; low alkali cement ; NA ; application ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 19707:2013

3/39
Nr opisu: 0000120161
Wpływ makrowłókien syntetycznych na wybrane właściwości betonu SCC.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski, K. Wrzecion.
-Bud. Technol. Archit. 2017 nr 4, s. 72

beton samozagęszczalny ; makro-włókno syntetyczne ; wytrzymałość betonu

self-compacting concrete ; synthetic macro-fiber ; concrete strength

4/39
Nr opisu: 0000091426
Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodności.
[Aut.]: A. Garbacik, Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2014 nr 2, s. 54-57, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

cement specjalny ; norma cementowa ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; cement wieloskładnikowy ; cement portlandzki

special cement ; cement standard ; PN-EN 197-1 ; PN-EN 14216 ; PN-B-19707 ; SR ; HSR ; LH ; VLH ; NA ; composite cement ; Portland cement

5/39
Nr opisu: 0000088461
Beton poddany surowym warunkom.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2013 nr 4, s. 64-66

konstrukcja betonowa ; CONSEC ; sprawozdanie konferencyjne

concrete construction ; CONSEC ; conference report

6/39
Nr opisu: 0000113962
Tworzenie betonu przyszłości - technologia, modelowanie, konstruowanie.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2013 nr 3, s. 48-50. Punktacja MNiSW 3.000

7/39
Nr opisu: 0000071390   
Norma PN-EN 197-1: 2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" po nowelizacji.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, S. Płocica.
-Bud. Technol. Archit. 2012 nr 2, s. 66-68. Punktacja MNiSW 3.000

PN-EN 197-1:2012 ; cement ; cement siarczanoodporny

PN-EN 197-1:2012 ; cement ; sulfate resistant cement

8/39
Nr opisu: 0000081642   
Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego.
[Aut.]: W. Drożdż, A. Garbacik, Damian* Dziuk, Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2012 nr 4, s.70-73, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

cement portlandzki wieloskładnikowy ; CEM II/B-M ; popiół lotny ; wytrzymałość betonu

portland composite cement ; CEM II/B-M ; fly ash ; concrete strength

9/39
Nr opisu: 0000079015   
Projektowanie betonu samozagęszczalnego.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Janusz** Szwabowski.
-Bud. Technol. Archit. 2011 nr 2, s. 62-69, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

beton samozagęszczalny ; technologia betonu ; urabialność ; właściwości reologiczne

self-compacting concrete ; concrete technology ; workability ; rheological properties

10/39
Nr opisu: 0000072938   
Wapień głównym składnikiem cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A,B-M.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, M. Piechówek-Mielnik.
-Bud. Technol. Archit. 2011 nr 2, s. 72-76, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

cement portlandzki ; cement wieloskładnikowy ; CEM II/A,B-M ; dodatek mineralny ; właściwości cementu

Portland cement ; composite cement ; CEM II/A,B-M ; mineral additive ; cement properties

11/39
Nr opisu: 0000080034   
Wieloaspektowa metodyka doboru rodzaju superplastyfikatora w przypadku betonu samozagęszczalnego (SCC).
[Aut.]: Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
-Bud. Technol. Archit. 2012 nr 1, 68-71, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

beton samozagęszczalny ; superplastyfikator ; urabialność betonu

self-compacting concrete ; superplasticizer ; concrete workability

12/39
Nr opisu: 0000064017   
Wpływ domieszek na urabialność, porowatość i wytrzymałość SCC.
[Aut.]: Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Janusz** Szwabowski.
-Bud. Technol. Archit. 2011 nr 1, s. 64-67, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

beton samozagęszczalny ; urabialność ; wytrzymałość na ściskanie ; porowatość

self-compacting concrete ; concrete workability ; compressive strength ; porosity

13/39
Nr opisu: 0000072939   
Wpływ kamienia wapiennego na właściwości reologiczne zaczynu cementowego.
[Aut.]: M. Piechówka, Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2011 nr 1, s. 58-61, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

zaczyn cementowy ; zaprawa cementowa ; dodatek mineralny ; właściwości reologiczne

cement paste ; cement mortar ; mineral additive ; rheological properties

14/39
Nr opisu: 0000064016   
Wybitne realizacje konstrukcji betonowych na świecie 2006-2009. Cz. 2: Konstrukcje inżynierskie.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2011 nr 1, s. 52-56. Punktacja MNiSW 3.000

konstrukcja betonowa ; konstrukcja inżynierska ; most

concrete construction ; engineering construction ; bridge

15/39
Nr opisu: 0000067640   
Beton według normy EN 206-1 na przykładzie wybranych krajów europejskich.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2010 nr 4, s. 66-69, bibliogr. 7 poz.

beton ; norma europejska ; EN 206-1

concrete ; European standard ; EN 206-1

16/39
Nr opisu: 0000067639   
Popiół lotny do betonu - proponowane zmiany w nowelizowanej normie PN-EN 450-1.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2010 nr 2, s. 64-66

popiół lotny ; beton ; PN-EN 450-1

fly ash ; concrete ; PN-EN 450-1

17/39
Nr opisu: 0000062435   
Wybitne realizacje konstrukcji betonowych na świecie 2006-2009. Cz. 1: Budynki.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2010 nr 4, s. 44-48

18/39
Nr opisu: 0000057991   
Popiół lotny składnikiem betonu - normalizacja i praktyka.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2009 nr 1, s. 40-43, bibliogr. 14 poz.

popiół lotny ; beton ; norma europejska ; PN-EN 450-1 ; dodatek do betonu

fly ash ; concrete ; European standard ; PN-EN 450-1 ; additive to concrete

19/39
Nr opisu: 0000073336   
Przyszłość związał z materiałami wiążącymi. Wywiad z prof. Zbigniewem Giergicznym. Rozm. Jan Deja, Zbigniew Pilch.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, J. Deja, Z. Pilch.
-Bud. Technol. Archit. 2009 nr 1, s. 48-51

20/39
Nr opisu: 0000050564   
Specyfika technologii betonu zagęszczalnego.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski, Janusz** Szwabowski.
-Bud. Technol. Archit. 2009 nr 3, s. 50-53, bibliogr. 13 poz.

beton samozagęszczalny ; mieszanka betonowa ; beton wysokowartościowy ; skład betonu

self-compacting concrete ; concrete mix ; high performance concrete

21/39
Nr opisu: 0000057992   
Właściwości cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A,B-M zawierającego wapień (L, LL).
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, M. Piechówka, M. Sokołowski.
-Bud. Technol. Archit. 2009 nr 3, s. 54-56, bibliogr. 20 poz.

cement portlandzki ; cement wieloskładnikowy ; właściwości cementu

Portland cement ; composite cement ; cement properties

22/39
Nr opisu: 0000051588   
Beton mierzy bardzo wysoko - Burj Dubai.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2008 nr 3, s. 42-46

beton ; Burj Dubai ; konstrukcja betonowa ; betonowanie konstrukcji

concrete ; Burj Dubai ; concrete structure ; concreting construction

23/39
Nr opisu: 0000050787   
Cement z dodatkiem kamienia wapiennego CEM II/A,B-LL - właściwości i możliwości stosowania w budownictwie.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
-Bud. Technol. Archit. 2008 nr 3, s. 54-57, bibliogr. 11 poz.

cement ; kamień wapienny ; dodatek mineralny ; cement portlandzki ; beton

cement ; limestone ; mineral additive ; Portland cement ; concrete

24/39
Nr opisu: 0000061230   
Cement z dodatkiem granulowanego żużla wiekopiecowego składnikiem betonu mrozoodpornego.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, M. Sokołowski.
-Bud. Technol. Archit. 2007 nr 1, s. 60-62, bibliogr. 7 poz.

granulowany żużel wielkopiecowy ; cement ; mrozoodporność betonu ; napowietrzenie betonu

granulated blast-furnace slag ; cement ; frost resistance concrete ; concrete air entrainment

25/39
Nr opisu: 0000061231   
Właściwości popiołu lotnego a trwałość betonu.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
-Bud. Technol. Archit. 2007 nr 3, s. 44-48, bibliogr. 16 poz.

popiół lotny ; trwałość betonu ; skład chemiczny ; aktywność pucolanowa

fly ash ; concrete durability ; chemical composition ; pozzolanic activity

26/39
Nr opisu: 0000062581   
Cement portlandzki żużlowy składnikiem betonu w budowie drogi Zimna Wódka - Ujazd.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
-Bud. Technol. Archit. 2006 nr 2, s. 42-44, bibliogr. 8 poz.

cement portlandzki żużlowy ; nawierzchnia drogowa ; skład betonu ; budownictwo drogowe ; nawierzchnia betonowa

Portland slag cement ; road pavement ; concrete composition ; road construction ; concrete pavement

27/39
Nr opisu: 0000032451   
Katastrofy budowlane - niekończąca się lekcja.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2006 nr 2, s. 13

katastrofa budowlana ; analiza bezpieczeństwa ; analiza niezawodności ; przepisy budowlane ; doskonalenie

building collapse ; safety analysis ; reliability analysis ; building regulations ; improvement

28/39
Nr opisu: 0000062582   
Słowa, dyskusje i kontakty na Kongresie fib w Neapolu.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2006 nr 3, s. 65

fib ; Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; beton konstrukcyjny ; kongres światowy

fib ; International Federation for Structural Concrete ; structural concrete ; world congress

29/39
Nr opisu: 0000022448   
Wybitne realizacje konstrukcji betonowych w świecie. Cz. 1.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2006 nr 4, s. 68-70

konstrukcja betonowa ; budynek ; innowacyjność ; nagroda fib

concrete structure ; building ; innovativeness ; fib prize

30/39
Nr opisu: 0000059549   
Cement jako składnik betonu spełniającego wymagania normy PN-EN 206-1.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, T. Pużak, M. Sokołowski.
-Bud. Technol. Archit. 2005 nr 1, s. 40-44

beton ; PN-EN 206-1 ; cement ; PN-EN 197-1 ; PN-B-19701 ; cement specjalny ; właściwości użytkowe

concrete ; PN-EN 206-1 ; cement ; PN-EN 197-1 ; PN-B-19707 ; special cement ; useful properties

31/39
Nr opisu: 0000018348   
Dbajmy o atrakcyjność betonu.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2005 nr 3, s. 55

beton konstrukcyjny ; sprawozdanie konferencyjne

structural concrete ; conference report

32/39
Nr opisu: 0000018347   
Młodzi badacze w budownictwie.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2005 nr 1, s. 64-65

konferencja międzynarodowa ; budownictwo ; doktorant ; sprawozdanie konferencyjne

international conference ; civil engineering ; doctoral student ; conference report

33/39
Nr opisu: 0000059548   
Popiół lotny do betonu - nowelizacja normy EN 450.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny, M. Gawlicki.
-Bud. Technol. Archit. 2005 nr 3, s. 34-37

EN 450-1:2004 ; popiół lotny ; dodatek do betonu ; skład chemiczny

EN 450-1:2004 ; fly ash ; additive to concrete ; chemical composition

34/39
Nr opisu: 0000018526   
Beton a rozwój zrównoważony.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2004 nr 3, s. 38-44, bibliogr. 4 poz.

ludzkość ; beton ; zrównoważony rozwój ; oddziaływanie na środowisko

mankind ; concrete ; sustainable development ; environmental impact

35/39
Nr opisu: 0000086065
Twórcze wyzwania w Avignon.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2004 nr 4, s. 63-64

Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; fib ; sprawozdanie konferencyjne

International Federation for Structural Concrete ; fib ; conference report

36/39
Nr opisu: 0000018532   
Unikalna konstrukcja i technologia - wiadukt Millau.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2004 nr 4, s. 57-61, bibliogr. 2 poz.

konstrukcja budowlana ; wiadukt autostradowy ; podpora wiaduktu ; nasuwanie podłużne ; Millau

building structure ; motorway viaduct ; viaduct support ; incremental launching ; Millau

37/39
Nr opisu: 0000086192   
Konstrukcje z betonu sprężonego - nadbudowa żelbetu.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2003 nr 4, s. 49-51

konstrukcja betonowa ; nadbudowa ; beton sprężony ; żelbet ; konstrukcja sprężona

concrete structure ; superstructure ; prestressed concrete ; reinforced concrete ; prestressed construction

38/39
Nr opisu: 0000086190   
O perspektywach konstrukcji betonowych w XXI wieku.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2003 nr 1, s. 30-32

konstrukcja betonowa ; beton konstrukcyjny ; fib ; sprawozdanie konferencyjne

concrete structure ; structural concrete ; fib ; conference report

39/39
Nr opisu: 0000086066   
Obiekty nagrodzone w światowym konkursie fib 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz.
-Bud. Technol. Archit. 2003 nr 3, s. 60-61

Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego ; nagroda fib ; kongres światowy ; beton konstrukcyjny

International Federation for Structural Concrete ; fib prize ; world congress ; structural concrete

stosując format:
Nowe wyszukiwanie