Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIOTECHNOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000116925   
Detection and characteristics of sulfamethoxazole-resistant bacteria in constructed wetlands treating sulfamethoxazole-rich wastewater.
[Aut.]: Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Karolina* Wyszyńska, Korneliusz** Miksch.
-Biotechnologia 2017 vol. 98 nr 1, s. 15-23, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

środowisko podmokłe ; PCR-DGGE ; sulfametoksazol

wetland ; PCR-DGGE ; sulfamethoxazole

2/25
Nr opisu: 0000112217   
PCR-RAPD based estimation of hospital wastewater genotoxicity on Allium cepa.
[Aut.]: Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Marcin Szulc, A. Zgórska.
-Biotechnologia 2016 vol. 97 nr 3, s. 195-201, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

cebula zwyczajna ; ścieki szpitalne ; genotoksyczność ; PCR-RAPD

Allium cepa ; hospital wastewater ; genotoxicity ; PCR-RAPD

3/25
Nr opisu: 0000070451
Deterministic models and stochastic simulations in multiple reaction models in systems biology.
[Aut.]: Paweł* Lachor, Krzysztof Puszyński, Andrzej Polański.
-Biotechnologia 2011 nr 3, s. 265-280, bibliogr. 16 poz.

symulacja stochastyczna ; system biologiczny ; algorytm hybrydowy

stochastic simulation ; biology system ; hybrid algorithm

4/25
Nr opisu: 0000038556
Efektywność różnych dodatków w bioremediacji gruntu skażonego chloroorganicznymi środkami ochrony roślin.
[Aut.]: T. Baczyński, M. Kryłów, Anna Małachowska-Jutsz, T. Stobiecki.
-Biotechnologia 2008 nr 2, s. 162-173, bibliogr. 24 poz.

bioaugmentacja ; bioremediacja gruntu ; pestycydy ; surfaktanty

bioaugmentation ; soil bioremediation ; pesticides ; surfactant

5/25
Nr opisu: 0000050182
Influence of substrate on fluctuation of lipolytic activity and parameters of activated sludge.
[Aut.]: Anna Wiechetek, Jolanta Turek-Szytow, Dariusz Choiński, M. Georgi, Korneliusz** Miksch.
-Biotechnologia 2008 nr 3, s. 159-173, bibliogr. 21 poz.

osad czynny ; bioaugmentacja ; lipofilowość

activated sludge ; bioaugmentation ; lipophilicity

6/25
Nr opisu: 0000001955
Badania nad wpływem pochodnej kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA) na kinetykę rozkładu zanieczyszczeń przez osad czynny oraz nitryfikację.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, E. Wiśniowska, Joanna Kalka, G. Ścieranka.
-Biotechnologia 2001 nr 3, s. 208-218, bibliogr. 218 poz.

7/25
Nr opisu: 0000001958
Mikroorganizmy w stereoselektywnej syntezie organicznej.
[Aut.]: A. Niemiec, Wiesław** Szeja.
-Biotechnologia 2001 nr 3, s. 104-123, bibliogr. 63 poz.

8/25
Nr opisu: 0000005558
Immobilizacja unieruchomionych in situ lipaz Mucor w mikroporowatych kapsułkach alginianowych.
[Aut.]: T. Antczak, Joanna* Bugla, M. Mastalerz, A. Niemiec, Wiesław** Szeja, M. Ślęk, E. Galas.
-Biotechnologia 2000 nr 4, s. 142-151, bibliogr. 36 poz.

9/25
Nr opisu: 0000005296
Analiza mikrobiologiczna oraz sanitarno-epidemiologiczna beztlenowego złoża zatopionego w układzie biomembranowym do usuwania azotanów z wody gruntowej.
[Aut.]: Ewa* Wąsik, M. Błaszczyk, Jolanta* Bohdziewicz.
-Biotechnologia 1999 nr 4, s. 151-160, bibliogr. 18 poz.

10/25
Nr opisu: 0000004995
Kapsułkowanie immobilizowanych in situ endolipaz Mucor.
[Aut.]: T. Antczak, Joanna* Bugla, Wiesław** Szeja, E. Galas.
-Biotechnologia 1999 nr 1, s. 172-179, bibliogr. 20 poz.

11/25
Nr opisu: 0000004994
Reakcje enzymatyczne w nadkrytycznym CO2.
[Aut.]: J. Malinowski, Andrzej* Jarzębski.
-Biotechnologia 1999 nr 1, s. 238-246, bibliogr. 24 poz.

12/25
Nr opisu: 0000026400
Aktywność enzymatyczna w glebie skażonej związkami ropopochodnymi w procesie jej detoksykacji.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna* Mrozowska, Maria* Kozielska, Korneliusz** Miksch.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 79-91, bibliogr. 17 poz.

13/25
Nr opisu: 0000026399
Akumulacja fosforu w komórkach szczepów bakteryjnych mieszanej populacji mikroorganizmów typu osadu czynnego.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, G. Kortstee, Joanna Surmacz-Górska.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 59-69, bibliogr. 23 poz.

14/25
Nr opisu: 0000026401
Kooksydacja wybranych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, E. Litwin.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 117-130, bibliogr. 8 poz.

15/25
Nr opisu: 0000026402
Preparowanie kłaczków osadu czynnego do badań struktury wewnętrznej.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Helena** Kościelniak.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 37-44, bibliogr. 11 poz.

16/25
Nr opisu: 0000026403
Usuwanie azotu ze ścieków o wysokim stężeniu azotu amonowego na drodze skróconej nitryfikacji i denitryfikacji.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, A. Cichoń, Korneliusz** Miksch.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 52-58, bibliogr. 7 poz.

17/25
Nr opisu: 0000026532
Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych do badań charakterystyki kłaczków osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, Marcin Kłos.
-Biotechnologia 1997 nr 3, s. 51-61, bibliogr. 34 poz.

18/25
Nr opisu: 0000033295
Usuwanie fosforu w procesie osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Biotechnologia 1995 nr 2, s. 153-163, bibliogr. 26 poz.

19/25
Nr opisu: 0000043471
Biotechnologia środowiskowa.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
-Biotechnologia 1994 nr 2, s. 40-41

20/25
Nr opisu: 0000043472
Ocena toksyczności dipolioksyetylenoalkiloamin i pośrednich produktów biodegradacji tych substancji.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Marta* Janosz-Rajczyk, M. Bienia.
-Biotechnologia 1994 nr 2, s. 75-87, bibliogr. 15 poz.

21/25
Nr opisu: 0000043470
Usuwanie związków fosforu w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, Joanna Surmacz-Górska.
-Biotechnologia 1994 nr 2, s. 32-39, bibliogr. 21 poz.

22/25
Nr opisu: 0000043469
Zastosowanie procesów biotechnologicznych do utylizacji odpadów.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Krzysztof* Pszczółka.
-Biotechnologia 1994 nr 2, s. 88-97, bibliogr. 16 poz.

23/25
Nr opisu: 0000043468
Zastosowanie technik membranowych w niektórych procesach biochemicznych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
-Biotechnologia 1994 nr 2, s. 114-137, bibliogr. 77 poz.

24/25
Nr opisu: 0000045008
Dynamika biologicznej redukcji związków fosforu i azotu w modelowym systemie UCT.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, Joanna Surmacz-Górska, Zuzanna* Dębkowska.
-Biotechnologia 1993 nr 3, s. 108-115, bibliogr. 8 poz.

25/25
Nr opisu: 0000082723
Oczyszczanie, zatężanie enzymów pektynolitycznych metodą ultrafiltracji.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Biotechnologia 1990 nr 2/3, s. 23-35

stosując format:
Nowe wyszukiwanie