Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH ODLEW
Liczba odnalezionych rekordów: 221Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/221
Nr opisu: 0000042313   
Adaptacja metody QFD dla potrzeb odlewni żeliwa.
[Aut.]: Jacek Sitko.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 283-288, bibliogr. 4 poz.

metoda QFD ; klient ; odlewnia ; żeliwo

Quality Function Deployment ; customer ; foundry ; cast iron

2/221
Nr opisu: 0000036486   
Analiza krzepnięcia i badania mikrostruktury podeutektycznych stopów układu Al-Si.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 364-369, bibliogr. 4 poz.

stop Al-Si ; analiza termiczna ; mikrostruktura

Al-Si alloy ; thermal analysis ; microstructure

3/221
Nr opisu: 0000036481   
Analiza krzepnięcia i badania mikrostruktury stopów Al-Si.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 227-232, bibliogr. 4 poz.

stop Al-Si ; analiza termiczna ; mikrostruktura

Al-Si alloy ; thermal analysis ; microstructure

4/221
Nr opisu: 0000036478   
Analiza oddziaływania systemu zarządzania jakością na stabilizację wybranych właściwości walców hutniczych.
[Aut.]: Lilianna* Wojtynek, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 425-430, bibliogr. 4 poz.

analiza statystyczna ; karta rozstępu ; walec koszulkowy ; skład chemiczny

statistical analysis ; range chart ; sleeved roll ; chemical composition

5/221
Nr opisu: 0000036756   
Analiza porównawcza skuteczności regeneracji osnowy mas formierskich w układzie regeneratora liniowego.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 471-478, bibliogr. 4 poz.

przepływ strumienia dwufazowego ; regenerator liniowy

diphase stream flow ; linear regenerator

6/221
Nr opisu: 0000036488   
Analiza procesu krzepnięcia kompozytu heterofazowego.
[Aut.]: Anna Dolata-Grosz, Maciej Dyzia, Józef** Śleziona, Jerzy Myalski.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 145-151, bibliogr. 14 poz.

PAMMC ; krzepnięcie ; cząstka ceramiczna ; szklana cząstka węgla

PAMMC ; solidification ; ceramic particle ; glass carbon particles

7/221
Nr opisu: 0000042316   
Badania modelowe regeneratora liniowego.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 323-330, bibliogr. 4 poz.

modelowanie fizyczne ; przepływ strumienia dwufazowego ; regenerator liniowy

physical modelling ; diphase stream flow ; linear regenerator

8/221
Nr opisu: 0000042310   
Dobór geometrii i materiału rdzenia odlewu szkieletowego o komórkach otwartych.
[Aut.]: Maria* Dziuba, Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 95-102, bibliogr. 9 poz.

metalowy materiał szkieletowy ; model komórki ; rdzeń

metal skeleton material ; cell model ; core

9/221
Nr opisu: 0000042236   
Dobór nadlewów w odlewach bimetalowych blacha stalowa - żeliwo chromowe.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 475-482, bibliogr. 8 poz.

odlew bimetaliczny ; nadlew ; żeliwo chromowe

bimetallic casting ; riser ; chromium cast iron

10/221
Nr opisu: 0000019145   
Effect of cooling speed on primary structure of B-1900 nickel-base superalloy.
[Aut.]: Agnieszka Szczotok, Janusz** Szala, Jan** Cwajna, Marek** Hetmańczyk.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 393-400, bibliogr. 11 poz.

nadstop na bazie niklu ; struktura pierwotna ; prędkość chłodzenia

nickel-based superalloy ; primary structure ; cooling speed

11/221
Nr opisu: 0000042229   
Identification of cast iron substitute thermal capacity.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 310-315, bibliogr. 4 poz.

proces krzepnięcia ; zagadnienie odwrotne ; metoda estymacji parametrów

solidification process ; inverse problem ; parameter estimation method

12/221
Nr opisu: 0000036747   
Kinetyka krystalizacji i struktura odlewniczego stopu AC AlSi7Cu4.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Rafał* Maniara, J. Sokołowski.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 125-132, bibliogr. 9 poz.

stop aluminium ; temperatura zarodkowania eutektyki ; charakterystyka cieplna

aluminium alloy ; eutectic nucleation temperature ; thermal characteristic

13/221
Nr opisu: 0000036753   
Kompozytowe materiały magnetycznie twarde Nd-Fe-B o osnowie polimerowej.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Małgorzata Drak.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 165-173, bibliogr. 12 poz.

materiał magnetycznie twardy ; materiały kompozytowe

hard magnetic material ; composite materials

14/221
Nr opisu: 0000019143   
Kompozyty Ag - cząstki ceramiczne otrzymywane technologiami ciekłofazowymi.
[Aut.]: Jakub Wieczorek, Józef** Śleziona, Anna Dolata-Grosz.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 311-316, bibliogr. 10 poz.

kompozyt na osnowie stopu srebra ; technologia zawiesinowa ; struktura MMCs

silver alloy based composite ; suspension technology ; structure MMCs

15/221
Nr opisu: 0000036493   
Kompozyty z metaliczną osnową i dyspersyjnym wzmocnieniem wytwarzane w połączonych procesach in i ex situ.
[Aut.]: Mirosław Cholewa, Bolesław** Formanek.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 119-126, bibliogr. 19 poz.

kompozyt z osnową metaliczną ; in situ ; ex situ ; struktura

metal matrix composite ; in situ ; ex situ ; structure

16/221
Nr opisu: 0000042213   
Koncepcja prognozowania własności odlewów za pomocą wielopunktowego pomiaru temperatury w układzie odlew - forma.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 111-118, bibliogr. 25 poz.

stop odlewniczy ; badanie metalograficzne ; układ odlew-forma

casting alloy ; metallographic examination ; casting-mould system

17/221
Nr opisu: 0000036755   
Metoda analizy jakości procesów technologicznych przy zastosowaniu komputerowego wspomagania.
[Aut.]: Beata Krupińska, Leszek** Dobrzański, Danuta** Szewieczek, Mariusz Krupiński.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 185-194, bibliogr. 17 poz.

efektywność technologiczna ; proces technologiczny ; optymalizacja ; sieć neuronowa

technological efficiency ; technological process ; optimization ; neural network

18/221
Nr opisu: 0000042247   
Mikrostruktura i własności mechaniczne odlewniczych stopów magnezu Mg-Al.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Tomasz Tański, L. Ciżek.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 614-619, bibliogr. 8 poz.

stop magnezu ; obróbka cieplna ; struktura ; właściwości mechaniczne

magnesium alloy ; heat treatment ; structure ; mechanical properties

19/221
Nr opisu: 0000019137   
Mikrostruktura odlewniczego stopu magnezu GA8.
[Aut.]: Andrzej Kiełbus, Janusz Adamiec, Marek** Hetmańczyk.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 203-208, bibliogr. 4 poz.

stop magnezu GA8 ; mikrostruktura ; analiza ilościowa ; faza Mg17Al12

GA8 magnesium alloy ; microstructure ; quantitative analysis ; Mg17Al12 phase

20/221
Nr opisu: 0000036749   
Mikrostruktura odlewniczych stopów magnezu Mg-Al.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Tomasz Tański, L. Cizek, Justyna* Domagała.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 133-140, bibliogr. 11 poz.

stop magnezu ; obróbka cieplna ; struktura

magnesium alloy ; heat treatment ; structure

21/221
Nr opisu: 0000019217   
Modelowanie fizyczne przepływu strumienia dwufazowego w regeneratorze liniowym.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 417-422, bibliogr. 3 poz.

modelowanie fizyczne ; przepływ strumienia dwufazowego ; regenerator liniowy

physical modelling ; diphase stream flow ; linear regenerator

22/221
Nr opisu: 0000042241   
Modyfikacja struktury czystego aluminium czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
[Aut.]: Jan Szajnar, Tomasz Wróbel.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 497-508, bibliogr. 8 poz.

aluminium ; modyfikacja ; pole magnetyczne ; tytan ; bor

aluminium ; inoculation ; magnetic field ; titanium ; boron

23/221
Nr opisu: 0000019142   
Morfologia cząstek wzmocnienia w kompozytach odlewanych.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 305-310, bibliogr. 5 poz.

kompozyty ; zbrojenie ; morfologia

composites ; reinforcement ; morphology

24/221
Nr opisu: 0000019141   
Możliwości wykorzystania technik próżniowych do podnoszenia jakości zawiesin kompozytowych.
[Aut.]: Anna Dolata-Grosz, Jakub Wieczorek, Józef** Śleziona, Maciej Dyzia.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 285-290, bibliogr. 16 poz.

PAMMC ; metody odlewnicze ; porowatość ; struktura pierwotna odlewu

PAMMC ; cast metods ; porosity ; cast structure

25/221
Nr opisu: 0000042224   
Nagrzewanie cząstek grafitu w ciekłym metalu.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Dariusz Bartocha, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 232-239, bibliogr. 8 poz.

ciekły metal ; rozpuszczanie węgla ; wtryskiwanie

liquid metal ; carbon dissolution ; injection

26/221
Nr opisu: 0000042240   
Napawanie technologią TIG jako sposób naprawy wad odlewniczych w żeliwie chromowym.
[Aut.]: Jan Szajnar, Piotr* Wróbel, Tomasz Wróbel.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 490-496, bibliogr. 5 poz.

żeliwo chromowe ; wada odlewnicza ; TIG

chromium cast iron ; casting defect ; TIG

27/221
Nr opisu: 0000019139   
Naprawa odlewów ze stopów magnezu za pomocą spawania i napawania.
[Aut.]: Janusz Adamiec, Marta* Markusik, A. Skrzypczak.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 215-220, bibliogr. 2 poz.

spawanie magnezu ; naprawa odlewu ; odlew magnezowy

magnesium welding ; casting repair ; magnesium cast

28/221
Nr opisu: 0000036760   
Niezawodność spoin gwarancją jakości urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Janusz Adamiec.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/2, s. 377-382, bibliogr. 3 poz.

jakość ; niezawodność ; FEMA ; elektrownia

quality ; reliability ; FEMA ; power plant

29/221
Nr opisu: 0000019133   
Nowe odlewnicze stopy Mg-Al-RE.
[Aut.]: Tomasz Rzychoń, Andrzej Kiełbus.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 167-172, bibliogr. 7 poz.

stop magnezu ; AE44 ; AE63 ; mikrostruktura ; odlewanie kokilowe

magnesium alloy ; AE44 ; AE63 ; microstructure ; die casting

30/221
Nr opisu: 0000042210   
Obróbka cieplna stopowych kompozytów powierzchniowych.
[Aut.]: Czesław Baron, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 19-26, bibliogr. 8 poz.

odlew ; kompozyty ; warstwa stopu odlewniczego ; obróbka cieplna

casting ; composites ; cast alloy layer ; heat treatment

31/221
Nr opisu: 0000036487   
Ocena niezawodności odlewniczych stopów Al na podstawie właściwości wytrzymałościowych.
[Aut.]: Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 123-130, bibliogr. 4 poz.

niezawodność ; stop Al-Si ; analiza statystyczna

reliability ; Al-Si alloy ; statistical analysis

32/221
Nr opisu: 0000042315   
Ocena procesu odlewania i obróbki cieplnej stopowego staliwa konstrukcyjnego metodą analizy termicznej i derywacyjnej.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Jerzy** Kilarski, Marian* Przybył.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 315-322, bibliogr. 5 poz.

staliwo ; krzywa chłodzenia ; krzepnięcie ; obróbka cieplna

cast steel ; cooling curve ; solidification ; heat treatment

33/221
Nr opisu: 0000019135   
Odlewanie ciśnieniowe stopów magnezu metodą gorąco-komorową.
[Aut.]: R. Cibis, Andrzej Kiełbus.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 179-184, bibliogr. 4 poz.

odlewanie kokilowe ; stop magnezu ; komora do pracy na gorąco ; technologia

die casting ; magnesium alloy ; hot chamber ; technology

34/221
Nr opisu: 0000019134   
Odlewniczy stop magnezu Elektron 21 - struktura i właściwości w stanie lanym.
[Aut.]: Andrzej Kiełbus.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 173-178, bibliogr. 6 poz.

Elektron 21 ; stop magnezu ; struktura ; właściwości ; zastosowanie

Elektron 21 ; magnesium alloy ; structure ; properties ; application ; casting

35/221
Nr opisu: 0000042228   
Odlewy warstwowe staliwo - żeliwo.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 266-271, bibliogr. 3 poz.

kruszarka młotkowa ; odlewanie dwuwarstwowe ; staliwo ; żeliwo chromowe

hammer crusher ; bi-layer casting ; cast steel ; chromium cast iron

36/221
Nr opisu: 0000019144   
Odporność na zużycie stopowych kompozytów powierzchniowych.
[Aut.]: Czesław Baron, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 375-380, bibliogr. 4 poz.

odlewanie ; kompozyty ; warstwa stopu odlewniczego ; odporność na zużycie ścierne

casting ; composites ; cast alloy layer ; abrasive wear resistance

37/221
Nr opisu: 0000036483   
Określenie ciepła właściwego masy formierskiej metodą kalorymetrii skaningowej.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Joanna* Kulasa, Roman** Przeliorz, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 55-60, bibliogr. 7 poz.

masa formierska ; entalpia ; ciepło właściwe ; temperatura

moulding sand ; enthalpy ; specific heat ; temperature

38/221
Nr opisu: 0000039074   
Określenie metodą kalorymetrii skaningowej entalpii przemian fazowych w żeliwie sferoidalnym.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Roman** Przeliorz, Joanna* Bzymek, Joanna* Kulasa.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 31-36, bibliogr. 5 poz.

zmiana fazy ; entalpia ; topienie ; krzepnięcie ; żeliwo sferoidalne

phase change ; enthalpy ; melting ; solidification ; nodular cast iron

39/221
Nr opisu: 0000036482   
Określenie metodą kalorymetrii skaningowej entalpii przemian fazowych w żeliwie szarym.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Joanna* Bzymek, Roman** Przeliorz.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 49-54, bibliogr. 2 poz.

żeliwo szare ; entalpia ; topnienie ; krzepnięcie ; zmiana fazy

grey cast iron ; enthalpy ; melting ; solidification ; phase change

40/221
Nr opisu: 0000036485   
Określenie temperatury i entalpii przemian fazowych w stopach Al-Si.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Roman** Przeliorz.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 65-70, bibliogr. 4 poz.

analiza termiczna ; entalpia ; topnienie ; krzepnięcie ; stop Al-Si

thermal analysis ; enthalpy ; melting ; solidification ; Al-Si alloy

41/221
Nr opisu: 0000036759   
Optymalizacja komputerowa konstrukcji wykonanych z kompozytu GFRP.
[Aut.]: Jarosław Konieczny, Leszek** Dobrzański, W. Hufenbach, A. Czulak, P. Hornak.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/2, s. 369-376, bibliogr. 18 poz.

kompozyt polimerowo-szklany ; właściwości mechaniczne ; symulacja komputerowa ; MES

GFRP composite ; mechanical properties ; computer simulation ; FEM

42/221
Nr opisu: 0000036746   
Porównanie struktury i własności stali narzędziowej do pracy na gorąco stopowanej cząstkami TiC i WC.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Krzysztof Labisz, Ewa Jonda, Andrzej Klimpel.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 117-124, bibliogr. 11 poz.

stopowanie laserowe ; przetapianie laserowe ; węglik tytanu ; węglik wolframu

laser alloying ; laser remelting ; titanium carbide ; tungsten carbide

43/221
Nr opisu: 0000042238   
Powstawanie połączenia pomiędzy żeliwem i staliwem w odlewach bimetalicznych.
[Aut.]: Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 483-489, bibliogr. 3 poz.

żeliwo ; staliwo ; odlew bimetaliczny ; symulacja komputerowa

cast iron ; cast steel ; bimetallic casting ; computer simulation

44/221
Nr opisu: 0000019138   
Procedura ilościowego opisu struktury odlewniczych stopów magnezu.
[Aut.]: Janusz Adamiec, Andrzej Kiełbus, Jan** Cwajna.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 209-214, bibliogr. 5 poz.

stop magnezu GA8 ; mikrostruktura ; analiza ilościowa

GA8 magnesium alloy ; microstructure ; quantitative analysis

45/221
Nr opisu: 0000019130   
Prognoza sprzedaży produkcji odlewniczej oparta na dekompozycji szeregu czasowego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Grzegorz** Pucka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 33-38, bibliogr. 3 poz.

metodologia prognozowania ; szeregi czasowe ; dezintegracja ; logistyka

methodology of predicting ; time series ; disintegration ; logistics

46/221
Nr opisu: 0000019129   
Prognozowanie szeregu czasowego wykazującego wahania sezonowe metodą regresji z wykorzystaniem zmiennych umownych związanego z zaopatrzeniem zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, J. Kliś.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 27-32, bibliogr. 2 poz.

metodologia prognozowania ; szeregi czasowe

methodology of predicting ; time series

47/221
Nr opisu: 0000036757   
Promieniowanie widzialne łuku spawalniczego metody TIG.
[Aut.]: M. Węglowski, Mirosława Kępińska, Z. Mikno.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/2, s. 243-248, bibliogr. 8 poz.

emisja światła łuku ; odczyt fizyczny ; spawanie łukiem

arc light emission ; sensing ; arc welding

48/221
Nr opisu: 0000019154   
Przygotowanie powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego do zabiegu cynkowania.
[Aut.]: Henryk** Woźnica.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 123-128, bibliogr. 10 poz.

żeliwo sferoidalne ; chropowatość ; matryca ferrytyczno-perlityczna

nodular cast iron ; roughness ; ferrite-pearlite matrix

49/221
Nr opisu: 0000042214   
Rdzenie ceramiczne odlewu szkieletowego o komórkach otwartych.
[Aut.]: Maria* Dziuba, Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 170-177, bibliogr. 14 poz.

metalowy materiał szkieletowy ; model komórki ; rdzeń

metal skeleton material ; cell model ; core

50/221
Nr opisu: 0000042314   
Segregacja stopu AG351 przeznaczonego na wzorce spektrometryczne.
[Aut.]: Marcin Stawarz, Czesław Baron, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 301-306, bibliogr. 5 poz.

odwrotne wirujące pole magnetyczne ; segregacja stopów ; stop lutowniczy AG351

rotating reversing magnetic field ; alloy segregation ; AG351 solder

51/221
Nr opisu: 0000036752   
Struktura i własności skrawne ceramiki narzędziowej SI3N4 pokrywanej powłokami PVD i CVD.
[Aut.]: Daniel Pakuła, Leszek** Dobrzański.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 155-164, bibliogr. 6 poz.

PVD ; CVD ; powłoka wielowarstwowa ; powłoka gradientowa ; ceramika azotkowa ; Si3N4 ; TEM ; SEM ; mikrotwardość ; próba zarysowania

PVD ; CVD ; multi-layer coating ; gradient coating ; nitride ceramics ; Si3N4 ; TEM ; SEM ; micro-hardness ; scratch test ; tool live

52/221
Nr opisu: 0000019152   
Struktura i właściwości staliwa Fermanal.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Adam** Gierek.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 455-458, bibliogr. 3 poz.

staliwo ; mikrostruktura ; właściwości mechaniczne ; gęstość

cast steel iron ; microstructure ; mechanical properties ; density

53/221
Nr opisu: 0000036751   
Struktura i właśności porowatych szkieletów spiekanych wytworzonych na bazie proszki Al2O3.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Marek Kremzer, A. Nagel, B. Huchler.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 149-154, bibliogr. 10 poz.

materiały kompozytowe ; preforma ceramiczna ; przepuszczalność

composite materials ; ceramic preform ; permeability

54/221
Nr opisu: 0000042212   
Struktura żeliwa EN-GJS-500-7 w zależności od materiałów wsadowych.
[Aut.]: Dariusz Bartocha.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 33-40, bibliogr. 4 poz.

żeliwo sferoidalne ; materiał wsadowy ; struktura grafitowa

ductile cast iron ; charge material ; graphite structure

55/221
Nr opisu: 0000036744   
Symulacja cieplna procesu tworzenia warstwy kompozytowej na odlewie modelowym.
[Aut.]: Czesław Baron, Jan Szajnar, Józef** Gawroński, Dariusz Bartocha.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 17-32, bibliogr. 9 poz.

kompozyty ; projekt technologiczny ; odlewanie ; warstwa wierzchnia stopu

composites ; technological design ; casting ; surfacing alloy layer

56/221
Nr opisu: 0000042311   
Technologia powierzchniowych warstw kompozytowych i przykłady jej zastosowania.
[Aut.]: Ryszard** Gawroński, Jan Szajnar, Piotr* Wróbel.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 103-112, bibliogr. 6 poz.

odlewanie ; warstwa powierzchniowa kompozytu ; żeliwo ; stop miedzi

casting ; surface composite layer ; cast iron ; copper alloy

57/221
Nr opisu: 0000036484   
Technologia wytapiania austenitycznego staliwa Fermanal w elektrycznym piecu łukowym.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Adam** Gierek, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 61-64, bibliogr. 3 poz.

staliwo ; elektryczny piec łukowy ; topnienie ; temperatura ; gęstość

cast steel ; electric arc furnace ; melting ; temperature ; density

58/221
Nr opisu: 0000042215   
Warunki wytwarzania i postać geometryczna odlewów szkieletowych.
[Aut.]: Maria* Dziuba, Marcin Kondracki, Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 178-185, bibliogr. 17 poz.

materiał komórkowy ; rdzeń ; odlew szkieletowy

cellular material ; core ; skeleton casting

59/221
Nr opisu: 0000019153   
Wdmuchiwanie proszków do ciekłych stopów metali jako narzędzie poprawy ich jakości.
[Aut.]: Jan Jezierski, Krzysztof Janerka, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 535-540, bibliogr. 11 poz.

wtryskiwanie proszku ; transport pneumatyczny ; żeliwo ciekłe ; lanca wtryskowa

powder injection ; pneumatic transportation ; liquid cast iron ; injection lance

60/221
Nr opisu: 0000036489   
Właściwości odlewnicze zawiesin kompozytowych AlSi-SiC.
[Aut.]: Józef** Śleziona, Maciej Dyzia, Jakub Wieczorek.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 540-545, bibliogr. 7 poz.

kompozyt z osnową aluminiową ; mieszadło ; niskie ciśnienie homogenizacji

aluminium matrix composite ; stirring ; low pressure homogenization

61/221
Nr opisu: 0000019219   
Właściwości strefy przejściowej w walcach bimetalowych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, P. Nowak, Aleksander** Smoliński, Jacek Sitko.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 147-152, bibliogr. 4 poz.

żeliwo ; dyfuzja ; struktura chemiczna ; warstwa pośrednia ; twardość

cast iron ; diffusion ; chemical constitution ; interlayer ; hardness

62/221
Nr opisu: 0000042211   
Właściwości żeliwa EN-GJS-500-7 w zależności od materiałów wsadowych.
[Aut.]: Dariusz Bartocha.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 27-32, bibliogr. 2 poz.

żeliwo sferoidalne ; materiał wsadowy ; właściwości mechaniczne ; właściwości odlewnicze

ductile cast iron ; charge material ; mechanical properties ; casting properties

63/221
Nr opisu: 0000042230   
Wpływ doboru zastępczej pojemności cieplnej żeliwa na wyniki obliczeń numerycznych.
[Aut.]: Jerzy Mendakiewicz.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 316-323, bibliogr. 6 poz.

proces krzepnięcia ; modelowanie numeryczne ; zastępcza pojemność cieplna

solidification process ; numerical modelling ; substitute thermal capacity

64/221
Nr opisu: 0000042231   
Wpływ obróbki cieplnej na wybrane własności staliwa chromowego odpornego na ścieranie.
[Aut.]: Marian* Przybył, Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 430-435, bibliogr. 5 poz.

obróbka cieplna ; staliwo chromowe ; twardość ; udarność

heat treatment ; chromium cast steel ; hardness ; impact resistance

65/221
Nr opisu: 0000019132   
Wpływ oddziaływania impulsowego rewersyjnego pola magnetycznego oraz modyfikacji Ti+B na strukturę aluminium.
[Aut.]: Jan Szajnar, Marcin Stawarz, Tomasz Wróbel.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 103-108, bibliogr. 6 poz.

aluminium ; modyfikacja ; impulsowe pole magnetyczne

aluminium ; inoculation ; impulse magnetic field

66/221
Nr opisu: 0000019136   
Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na strukturę i właściwości stopu magnezu AM50.
[Aut.]: Andrzej Kiełbus, R. Cibis.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 185-190, bibliogr. 5 poz.

komora do pracy na gorąco ; odlewanie kokilowe ; temperatura ; prędkość wlewu ; ciśnienie ; skok tłoka

hot chamber ; die casting ; temperature ; gate velocity ; pressure ; piston stroke

67/221
Nr opisu: 0000042233   
Wpływ pola magnetycznego na morfologię grafitu w żeliwie szarym.
[Aut.]: Marcin Stawarz, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 461-466, bibliogr. 9 poz.

pole elektromagnetyczne ; morfologia grafitu ; żeliwo szare ; zużycie ścierne

electromagnetic field ; graphite morphology ; grey cast iron ; abrasive wear

68/221
Nr opisu: 0000019140   
Wpływ składu chemicznego na skrawalność bezołowiowych mosiądzów odlewniczych.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 267-272, bibliogr. 12 poz.

mosiądz bezołowiowy ; testowanie ; możliwości maszyny ; twarde wtrącenie

non-leaded brass ; testing ; machine ability ; hard inclusion

69/221
Nr opisu: 0000036750   
Wpływ stężenia węgla na strukturę i własności gradientowych materiałów narzędziowych.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Anna Kloc-Ptaszna, Grzegorz Matula, J. Torralba.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 141-148, bibliogr. 16 poz.

metalurgia proszków ; gradientowe materiały narzędziowe ; stal szybkotnąca

powder metallurgy ; gradient tool materials ; high speed steel

70/221
Nr opisu: 0000019216   
Wpływ wirującego rewersyjnego pola magnetycznego na segregację w odlewach wykonanych ze stopu BAg-3.
[Aut.]: Marcin Stawarz, Czesław Baron, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 307-312, bibliogr. 6 poz.

wirujące rewersyjne pole magnetyczne ; segregacja stopów ; stop lutowniczy

rotating reversing magnetic field ; alloy segregation ; soldering alloy

71/221
Nr opisu: 0000036490   
Wybrane właściwości kompozytu zawiesinowego AlSi11/cząstki 1H18N9T.
[Aut.]: K. Gawdzińska, J. Grabian, Anna Dolata-Grosz.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 192-199, bibliogr. 8 poz.

kompozyt z osnową metaliczną ; odlewanie ; wada

metal matrix composite ; casting ; defect

72/221
Nr opisu: 0000019218   
Wykorzystanie analizy wskaźników zdolności do optymalizacji procesu wytwarzania masy formierskiej.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Janusz** Gajda.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 515-520, bibliogr. 2 poz.

masa formierska ; kontrola jakości ; proces technologiczny

moulding sand ; quality control ; technological process

73/221
Nr opisu: 0000036754   
Wykorzystanie danych przybliżonych do modelowania własności stali.
[Aut.]: Wojciech Sitek.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 175-184, bibliogr. 15 poz.

stal szybkotnąca ; skład chemiczny ; twardość wtórna ; modelowanie

high speed steel ; chemical composition ; secondary hardness ; modelling

74/221
Nr opisu: 0000019131   
Wykorzystanie modeli autoregresji do prognozowania szeregu czasowego związanego ze sprzedażą asortymentu hutniczego.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Adam** Gierek, Arkadiusz** Pucka.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/1, s. 39-44, bibliogr. 2 poz.

autoregresja ; logistyka ; metodologia prognozowania ; szeregi czasowe

autoregression ; logistics ; methodology of predicting ; time series

75/221
Nr opisu: 0000019220   
Zależność pomiędzy dyssypacją mechaniczną a zużyciem ściernym stopów odlewniczych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Grzegorz* Śmieszny.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 18/2, s. 537-544, bibliogr. 10 poz.

tarcie ; zużycie ścierne ; współczynnik tarcia ; rozpraszanie energii

friction ; abrasive wear ; coefficient of friction ; dissipation energy

76/221
Nr opisu: 0000042227   
Zależność siły naporu strumienia dwufazowego od parametrów procesu wdmuchiwania proszków.
[Aut.]: Jan Jezierski, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 246-253, bibliogr. 8 poz.

wtryskiwanie proszku ; transport pneumatyczny ; żeliwo ciekłe ; prędkość strumienia dwufazowego ; siła strumienia dwufazowego

powder injection ; pneumatic transportation ; liquid cast iron ; diphase stream velocity ; diphase stream force

77/221
Nr opisu: 0000036745   
Zależność warunków stopowania laserowego oraz struktury i własności stali X40CrMoV5-1.
[Aut.]: Mirosław Bonek, Leszek** Dobrzański, Andrzej Klimpel.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/1, s. 107-116, bibliogr. 16 poz.

produkcja i przetwórstwo ; obróbka cieplna ; laser ; materiały narzędziowe

manufacturing and processing ; heat treatment ; laser ; tool materials

78/221
Nr opisu: 0000042235   
Zapis procesu krystalizacji pierwotnej i wtórnej żeliwa chromowego odpornego na ścieranie.
[Aut.]: Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 467-474, bibliogr. 6 poz.

żeliwo chromowe ; krystalizacja ; DTA

chromium cast iron ; crystallization ; DTA

79/221
Nr opisu: 0000036480   
Zastosowanie kart kontrolnych do liczbowej oceny procesu wytwarzania masy formierskiej.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Aleksander** Smoliński, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 363-370, bibliogr. 3 poz.

karta kontrolna ; statystyczna kontrola procesu ; masa formierska

control chart ; statistical process control ; moulding sand

80/221
Nr opisu: 0000036758   
Zastosowanie mechanicznego mielenia do wytwarzania materiałów kompozytowych.
[Aut.]: Marcin Adamiak.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 21/2, s. 361-368, bibliogr. 9 poz.

kompozyt z osnową aluminiową ; AMC ; frezowanie mechaniczne ; metalurgia proszków ; związki międzymetaliczne

aluminium matrix composite ; AMC ; mechanical milling ; powder metallurgy ; intermetallics ; hot extrusion

81/221
Nr opisu: 0000042245   
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji wad w odlewach ze stopów Al-Si-Cu.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Krupiński, J. Sokolowski.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 598-605, bibliogr. 15 poz.

proces technologiczny ; Al-Si-Cu ; wada odlewnicza ; sieć neuronowa

technological process ; Al-Si-Cu ; casting defect ; neural network

82/221
Nr opisu: 0000042312   
Zastosowanie metody ATD do oceny struktury bezołowiowych mosiądzów wieloskładnikowych.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 149-156, bibliogr. 12 poz.

stop Cu ; mosiądz bezołowiowy ; TDA

Cu alloy ; non-leaded brass ; TDA

83/221
Nr opisu: 0000036479   
Zastosowanie polimerów poligraficznych w technologii wytwarzania odlewów artystycznych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, G. Janowski, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 19, s. 25-30, bibliogr. 4 poz.

polimer ; światło ultrafioletowe ; wzorzec ; odlew ozdobny

polymer ; ultraviolet light ; pattern ; ornamental casting

84/221
Nr opisu: 0000042246   
Zastosowanie sieci neuronowych do modelowania temperatury solidus podeutektycznych stopów Al-Si-Cu.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Rafał* Maniara, J. Sokolowski, W. Kierkus.
-Arch. Odlew. 2006 R. 6 nr 22, s. 606-613, bibliogr. 15 poz.

stop aluminium ; temperatura solidus ; sieć neuronowa

aluminium alloy ; solidus temperature ; neural network

85/221
Nr opisu: 0000014042   
Aluminium matrix cast composite (AMCC) with hybrid reinforcement.
[Aut.]: Anna Dolata-Grosz, Józef** Śleziona, Bolesław** Formanek.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 70-78, bibliogr. 19 poz.

stop aluminium ; faza międzymetaliczna ; fazy ceramiczne ; struktura stopu ; modyfikacja struktury

aluminium alloy ; intermetallic phase ; ceramic phases ; structure of alloy ; structure modification

86/221
Nr opisu: 0000014061   
Analiza ruchu strumienia dwufazowego w regeneratorze liniowym.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 387-396, bibliogr. 6 poz.

masa formierska ; regeneracja masy formierskiej ; regenerator liniowy ; strumień gazu

moulding sand ; sandmix regeneration ; linear regenerator ; gas flux

87/221
Nr opisu: 0000014053   
Application of shape sensitivity analysis in numerical modelling of solidification process.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Marek Jasiński, Grażyna Kałuża.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 259-264, bibliogr. 5 poz.

krzepnięcie ; modelowanie krzepnięcia ; analiza wrażliwości ; wrażliwość kształtu ; modelowanie numeryczne

solidification ; solidification modelling ; sensitivity analysis ; shape sensitivity ; numerical modelling

88/221
Nr opisu: 0000014034   
Badania zależności grubości powierzchniowej warstwy kompozytowej od wielkości odlewu i rodzaju wkładki kompozytującej.
[Aut.]: Czesław Baron, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 15-24, bibliogr. 7 poz.

odlew ; kompozyt ; warstwa powierzchniowa kompozytu

casting ; composite ; surface composite layer

89/221
Nr opisu: 0000014045   
Czynniki wpływające na parametry procesu pneumatycznego nawęglania.
[Aut.]: Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 170-181, bibliogr. 10 poz.

nawęglanie pneumatyczne ; metal ciekły ; nawęglacz ; wdmuchiwanie proszków

pneumatic carburization ; liquid metal ; carburizer ; powder blowing

90/221
Nr opisu: 0000014055   
Estimation of cast steel thermal conductivity on the basis of cooling curves from the casting domain.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 265-270, bibliogr. 7 poz.

krzepnięcie ; estymacja ; metoda elementów brzegowych ; krzywa chłodzenia ; staliwo

solidification ; estimation ; boundary element method ; cooling curve ; cast steel

91/221
Nr opisu: 0000014052   
Estimation of nuclei density in solidifying casting using the Kolmogorov theory.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Mirosław* Dziewoński, A. Metelski.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 253-258, bibliogr. 4 poz.

krystalizacja ; teoria Kołmogorowa ; krzywa chłodzenia ; odlew ; estymacja

crystallization ; Kolmogorov theory ; cooling curve ; casting ; estimation

92/221
Nr opisu: 0000014049   
Identyfikacja wybranych składników struktury odlewniczych stopów CuZn.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 204-209, bibliogr. 11 poz.

stop miedzi ; mosiądz ; mikroanaliza rentgenowska ; mikrostruktura stopu

copper alloy ; brass ; electron probe microanalysis ; alloy microstructure

93/221
Nr opisu: 0000014058   
Określenie własności mechanicznych żeliwa sferoidalnego metodą ATD.
[Aut.]: Marcin Stawarz, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 361-370, bibliogr. 6 poz.

żeliwo sferoidalne ; metoda ATD ; grafit sferoidalny ; właściwości mechaniczne

ductile cast iron ; ATD method ; spheroidal graphite ; mechanical properties

94/221
Nr opisu: 0000014046   
Opis procesu wdmuchiwania proszków poprzez napór strumienia dwufazowego.
[Aut.]: Jan Jezierski.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 182-189, bibliogr. 8 poz.

wdmuchiwanie proszków ; żeliwo ciekłe ; strumień dwufazowy ; transport pneumatyczny ; napór

powder blowing ; liquid cast iron ; two-phase flow ; pneumatic transport ; pressure

95/221
Nr opisu: 0000014060   
Rozkład wielkości wydzieleń grafitu w grubym odlewie żeliwnym.
[Aut.]: Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 379-386, bibliogr. 2 poz.

grafit ; szybkość krzepnięcia ; odlew żeliwny

graphite ; solidification rate ; iron casting

96/221
Nr opisu: 0000014059   
Temperatury krystalizacji żeliwa chromowego w funkcji szybkości stygnięcia odlewu.
[Aut.]: Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 371-378, bibliogr. 4 poz.

żeliwo chromowe ; stygnięcie ; odlew ; krzepnięcie

chromium cast iron ; cooling ; casting ; crystallization

97/221
Nr opisu: 0000014043   
The microstructure of the selected inoculants for use cast irons.
[Aut.]: E. Guzik, M. Porębski, Henryk** Woźnica, Janusz** Szala.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 109-114, bibliogr. 5 poz.

modyfikator ; żeliwo sferoidalne

modifier ; cast iron

98/221
Nr opisu: 0000014047   
Wpływ aluminium na niektóre właściwości i strukturę staliwa.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Dariusz Bartocha.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 196-203, bibliogr. 4 poz.

stop Al-Fe ; intermetalik ; aluminium ; staliwo

Fe-Al alloy ; intermetallic ; aluminium ; cast steel

99/221
Nr opisu: 0000014040   
Wpływ morfologii zbrojenia na kinetykę krzepnięcia mikroobszarów kompozytowych.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 60-69, bibliogr. 19 poz.

odlew ; kompozyt ; dyspersja ; krzepnięcie ; symulacja

casting ; composite ; dispersion ; solidification ; simulation

100/221
Nr opisu: 0000014036   
Wpływ szybkości stygnięcia na własności termofizyczne staliwa w stanie stałym.
[Aut.]: Dariusz Bartocha.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 25-32, bibliogr. 3 poz.

staliwo ; właściwości termofizyczne ; chłodzenie

cast steel ; thermophysical properties ; cooling rate

101/221
Nr opisu: 0000014057   
Wpływ szybkości wypełniania wnęki formy na strukturę żeliwa chromowego.
[Aut.]: Marian* Przybył, Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2005 R. 5 nr 15, s. 334-340, bibliogr. 4 poz.

żeliwo chromowe ; twardość ; struktura

chromium cast iron ; hardness ; structure

102/221
Nr opisu: 0000009808   
Aluminiowe kompozyty z hybrydowym umocnieniem faz międzymetalicznych i ceramicznych.
[Aut.]: Anna Dolata-Grosz, Bolesław** Formanek, Józef** Śleziona, Jakub Wieczorek.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 126-131, bibliogr. 10 poz.

stop Al ; proszek kompozytowy ; faza międzymetaliczna ; odlewanie grawitacyjne ; SHS

Al alloy ; composite powder ; intermetallic phase ; gravity casting ; SHS

103/221
Nr opisu: 0000009835   
Analiza odlewania żeliwa chromowego w formie piaskowej - fizyczne modelowanie stygnięcia.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Marian* Przybył, Jerzy** Kilarski.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 482-489, bibliogr. 3 poz.

żeliwo chromowe ; krzywa chłodzenia ; krzepnięcie

chromium cast iron ; cooling curve ; solidification

104/221
Nr opisu: 0000009896   
Badania efektów cieplnych podczas spiekania proszków samorozpadowych zawierających fazy międzymetaliczne.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t.1, s. 47-52, bibliogr. 8 poz.

analiza cieplna ; metoda samorzutnego rozpadu ; proszek ; spiek ; temperatura

thermal analysis ; self-decomposition method ; powder ; sinter ; temperature

105/221
Nr opisu: 0000009841   
Doświadczalne i symulacyjne badanie krzepnięcia aluminiowej osnowy kompozytu.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 627-635, bibliogr. 4 poz.

kompozyt ; krzepnięcie ; symulacja ; porównanie

composite ; solidification ; simulation ; comparison

106/221
Nr opisu: 0000009834   
Eksperymentalne modelowanie stygnięcia odlewu w formie.
[Aut.]: Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 476-481, bibliogr. 3 poz.

metody badawcze ; krzywa chłodzenia ; żeliwo chromowe

research methods ; cooling curve ; chromium cast iron

107/221
Nr opisu: 0000009796   
Empiryczne wyznaczenie prawdopodobieństw powstawania warstwy kompozytowej.
[Aut.]: C. Baron, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 23-28, bibliogr. 8 poz.

odlewanie ; kompozyt ; warstwa stopu odlewniczego

casting ; composite ; cast alloy layer

108/221
Nr opisu: 0000009824   
Identification of thermophysical parameters of the mould.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, D. Janisz, Jerzy Mendakiewicz, Alicja Piasecka-Belkhayat.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 279-284, bibliogr. 3 poz.

krzepnięcie ; modelowanie numeryczne ; zagadnienie odwrotne ; estymacja parametrów

solidification ; numerical modelling ; inverse problem ; parameter estimation

109/221
Nr opisu: 0000009825   
Kompleksowa modyfikacja siluminu AlSi7Mg.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 381-386, bibliogr. 3 poz.

stop Al-Si ; modyfikacja ; właściwości mechaniczne

Al-Si alloy ; modification ; mechanical properties

110/221
Nr opisu: 0000009839   
Kompleksowa ocena warunków powstawania kompozytowej warstwy stopowej na powierzchni odlewu staliwnego.
[Aut.]: Piotr* Wróbel, Jan Szajnar, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 593-604, bibliogr. 6 poz.

warstwa kompozytowa ; odlewanie ; krystalizacja

composite layer ; casting ; crystallization

111/221
Nr opisu: 0000009797   
Materiały wsadowe i technologia wytopu a struktura żeliwa szarego.
[Aut.]: Dariusz Bartocha, Krzysztof Janerka, Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 29-39, bibliogr. 7 poz.

żeliwo szare ; materiał wsadowy ; mikrostruktura ; właściwości mechaniczne

gray cast iron ; charge material ; microstructure ; mechanical properties

112/221
Nr opisu: 0000009833   
Metoda ATD jako sposób oceny jakości żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15.
[Aut.]: M. Stawarz, Jan Szajnar, Cz. Wójtowicz.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 468-475, bibliogr. 4 poz.

żeliwo sferoidalne ; analiza termiczno-derywacyjna ; grafit kulkowy ; właściwości mechaniczne

ductile cast iron ; thermal derivative analysis ; nodular graphite ; mechanical properties

113/221
Nr opisu: 0000009902   
Metoda ATD jako sposób oceny stopnia sferoidyzacji żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: Marcin Stawarz, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t. 2, s. 206-213, bibliogr. 9 poz.

żeliwo sferoidalne ; analiza termiczno-derywacyjna ; grafit kulkowy ; współczynnik kształtu

ductile cast iron ; thermal derivative analysis ; nodular graphite ; shape factor

114/221
Nr opisu: 0000009904   
Metoda wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów jako narzędzie poprawy jakości i ekonomiczności produkcji odlewniczej.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Jan Jezierski, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 12, s. 67-72, bibliogr. 13 poz.

wtryskiwanie proszku ; transport pneumatyczny ; stop ciekły ; strumień dwufazowy

powder injection ; pneumatic transportation ; liquid alloy ; two-phase flow

115/221
Nr opisu: 0000009899   
Moduł Weibulla, jako wskaźnik niezawodności stopów, na przykładzie siluminu AlSi17Cu4Mg.
[Aut.]: Adam** Gierek, Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t.1, s. 146-154, bibliogr. 7 poz.

niezawodność ; stop Al-Si ; analiza statystyczna

reliability ; Al-Si alloy ; statistical analysis

116/221
Nr opisu: 0000009908   
Ocena ekologiczna, klasyfikacja i sposoby postępowania z odpadami mas formierskich z żywicą furanową Askuran FH 040.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Grzegorz** Pucka, M. Asłanowicz.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 13, s. 205-210, bibliogr. 6 poz.

masa formierska ; żywica syntetyczna ; ocena ekologiczna

moulding sand ; synthetic resin ; ecological assessment

117/221
Nr opisu: 0000009901   
Ocena porównawcza wybranych właściwości mas formierskich z różnymi lepiszczami.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Grzegorz** Pucka, J. Rojek, M. Asłanowicz.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t. 2, s. 166-171, bibliogr. 5 poz.

masa formierska ; bentonit ; właściwości

moulding sand ; bentonite ; properties

118/221
Nr opisu: 0000009828   
Parametry stereologiczne węglików w żeliwie chromowym w stanie surowym i austenityzowanym.
[Aut.]: Marian* Przybył, Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 430-437, bibliogr. 4 poz.

żeliwo chromowe ; węglik ; parametry stereologiczne

chromium cast iron ; carbide ; stereological parameters

119/221
Nr opisu: 0000009809   
Powierzchnia strumienia dwufazowego w procesie wdmuchiwania proszków.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Józef** Gawroński, Jan Jezierski.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 189-196, bibliogr. 6 poz.

metal ciekły ; iniekcja ; modelowanie fizyczne ; dwufazowy strumień

liquid metal ; injection ; physical modelling ; diphase stream

120/221
Nr opisu: 0000009906   
Profil makro- i mikro-twardości na przekroju modelowego odlewu z żeliwa chromowego.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Jerzy** Kilarski, Marian* Przybył.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 12, s. 179-187, bibliogr. 4 poz.

twardość ; mikrotwardość ; szybkość chłodzenia ; żeliwo chromowe

hardness ; microhardness ; cooling rate ; chromium cast iron

121/221
Nr opisu: 0000009813   
Przydatność żelaza w procesie modyfikacji czystej miedzi.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 221-228, bibliogr. 7 poz.

miedź ; modyfikacja ; przewodność

copper ; modification ; conductivity

122/221
Nr opisu: 0000009823   
Sensitivity analysis of solidification process with respect to the geometrical parameters of casting and mould.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Marek Jasiński, Grażyna Kałuża.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 273-278, bibliogr. 4 poz.

krzepnięcie ; modelowanie numeryczne ; wrażliwość kształtu ; analiza wrażliwości

solidification ; numerical modelling ; shape sensitivity ; sensitivity analysis

123/221
Nr opisu: 0000009838   
Solidification of the ZrO2-Y2O3 ceramics onto the Ni-substrate.
[Aut.]: W. Wołczyński, Jan Szajnar, A. Pawłowski.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 564-569, bibliogr. 4 poz.

segregacja ; ceramiczne natryskiwanie plazmowe ; struktura wielowarstwowa

segregation ; ceramic plasma spraying ; multilayer structure

124/221
Nr opisu: 0000009897   
Struktura i właściwości spieków na osnowie faz międzymetalicznych układu Ni-Fe-Al.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, S. Skrzypek, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t.1, s. 53-58, bibliogr. 5 poz.

związki międzymetaliczne ; rozkład samorzutny ; proszek ; twardość ; gęstość ; porowatość

intermetallics ; self-decomposition ; powder ; hardness ; density ; porosity

125/221
Nr opisu: 0000009837   
Systemy ssące transportu pneumatycznego.
[Aut.]: Henryk** Szlumczyk.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 496-507, bibliogr. 7 poz.

transport pneumatyczny ; materiały sypkie ; system ssący ; strumienica

pneumatic conveying ; bulk materials ; pull system ; ejector

126/221
Nr opisu: 0000009907   
Technologia nawęglania ciekłych stopów żelaza metodą pneumatycznego wdmuchiwania.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Dariusz Bartocha, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 13, s. 115-120, bibliogr. 5 poz.

iniekcja ; nawęglanie ; metal ciekły

injection ; carburization ; liquid metal

127/221
Nr opisu: 0000009831   
Technologiczne aspekty strefy przewilżonej w iłowych masach formierskich.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Grzegorz** Pucka, J. Rojek.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 450-455, bibliogr. 4 poz.

strefa przewilżona ; bentonit ; masa formierska

over-moisture zone ; bentonite ; moulding sand

128/221
Nr opisu: 0000009811   
Wpływ azotu na strukturę, twardość i zużycie ścierne żeliwa chromowego.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 209-214, bibliogr. 4 poz.

żeliwo chromowe ; azot ; twardość ; zużycie ścierne

chromium cast iron ; nitrogen ; hardness ; abrasive wear

129/221
Nr opisu: 0000009903   
Wpływ dodatków modyfikujących na przewodność elektryczną odlewów z Cu99,9E.
[Aut.]: Jan Szajnar, Józef** Gawroński, Marcin Kondracki, M. Stawiarz.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t. 2, s. 228-234, bibliogr. 5 poz.

miedź ; przewodnictwo elektryczne ; modyfikacja

copper ; electrical conductivity ; modification

130/221
Nr opisu: 0000009898   
Wpływ odlewania odśrodkowego na jakość kompozytów wzmacnianych cząstkami ceramicznymi i fazami międzymetalicznymi - aspekt porowatości.
[Aut.]: Anna Dolata-Grosz, Józef** Śleziona.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t.1, s. 114-121, bibliogr. 19 poz.

kompozyt metalowy ; kompozyt odlewany ; stop aluminium ; cząstka ceramiczna ; faza międzymetaliczna ; wada odlewnicza ; porowatość ; odlewanie odśrodkowe

metal matrix composite ; cast composite ; aluminium alloy ; ceramic particle ; intermetallic phase ; casting defect ; porosity ; centrifugal casting

131/221
Nr opisu: 0000009798   
Wpływ przemiany fazowej na żaroodporność staliwa typu "Ferchroman".
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Roman** Przeliorz.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 46-51, bibliogr. 8 poz.

przemiana fazowa ; skaningowa kalorymetria różnicowa ; DSC ; utlenianie

phase transition ; Differential Scanning Calorimetry ; DSC ; oxidation

132/221
Nr opisu: 0000009804   
Wpływ rodzaju osnowy i grafitu na właściwości trybologiczne żeliwa szarego.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, G. Śmieszny, Joanna* Bzymek, Jacek Sitko.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 52-57, bibliogr. 4 poz.

mikrostruktura ; żeliwo szare ; zużycie ścierne ; współczynnik tarcia

microstructure ; grey cast iron ; abrasive wear ; coefficient of friction

133/221
Nr opisu: 0000009905   
Wpływ wielkości wydzieleń grafitu na wytrzymałość żeliwa sferoidalnego na rozciąganie.
[Aut.]: M. Stawiarz, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 12, s. 121-126, bibliogr. 5 poz.

żeliwo sferoidalne ; grafit kulkowy ; właściwości mechaniczne

ductile cast iron ; nodular graphite ; mechanical properties

134/221
Nr opisu: 0000009900   
Wybór procesu technologicznego w przedsiębiorstwie metalurgicznym.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 11, t. 2, s. 83-88, bibliogr. 3 poz.

przedsiębiorstwo metalurgiczne ; wspomaganie podejmowania decyzji ; optymalizacja liniowa ; moduł Solver

metallurgical company ; decision-making support ; linear optimization ; Solver module

135/221
Nr opisu: 0000009836   
Zmiany stereologiczne węglików w grubościennych odlewach żeliwnych krzepnących z różnymi prędkościami.
[Aut.]: Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2004 R. 4 nr 14, s. 490-495, bibliogr. 2 poz.

szybkość krzepnięcia ; żeliwo chromowe ; odporność na ścieranie

solidification rate ; chromium cast iron ; abrasion resistance

136/221
Nr opisu: 0000004008   
Analiza wpływu parametrów technologicznych odlewania na trwałość płyt podwlewnicowych.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, K. Kiełkowski, P. Nowak.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 169-174, bibliogr. 6 poz.

surówka ; żeliwo ; modyfikacja ; płyta podwlewnicowa

pig iron ; cast iron ; modification

137/221
Nr opisu: 0000003950   
Cechy ogólne charakterystyk temperaturowych własności fizycznych staliwa.
[Aut.]: Dariusz Bartocha, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 15-21, bibliogr. 6 poz.

staliwo ; właściwości termiczne ; właściwości fizyczne ; symulacja komputerowa

cast steel ; thermal properties ; physical properties ; computer simulation

138/221
Nr opisu: 0000009365   
Charakterystyka krzepnięcia kompozytów o osnowie aluminium zbrojonych cząstkami ceramicznymi.
[Aut.]: Jerzy Myalski, Józef** Śleziona, M. Dyzia.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 61-67, bibliogr. 9 poz.

krzepnięcie ; kompozyt metalowy ; szklana cząstka węgla ; cząstka ceramiczna

solidification ; metal matrix composite ; glass carbon particles ; ceramic particle

139/221
Nr opisu: 0000003996   
Identification of external heat flux in the system casting-mould-environment.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, D. Janisz, Grażyna Kałuża.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 311-316, bibliogr. 4 poz.

proces krzepnięcia ; modelowanie numeryczne ; zadanie odwrotne

solidification process ; numerical modelling ; inverse problem

140/221
Nr opisu: 0000004005   
In-mould inoculation of graphitic cast irons using inoculation bodies.
[Aut.]: J. Roucka, J. Senberger, Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 155-162

żeliwo sferoidalne ; żeliwo szare ; zaprawa modyfikująca

ductile cast iron ; grey cast iron

141/221
Nr opisu: 0000003958   
Krystalizacja siluminu AlSi17 dodatkiem Cr, Co i Ti.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 39-44, bibliogr. 7 poz.

krystalizacja siluminu ; stop aluminium ; modyfikacja stopu

silumin cristallization ; aluminium alloy ; modification of alloy

142/221
Nr opisu: 0000009364   
Kształtowanie profilu i grubości warstwy stopowej w bimetalowych walcach hutniczych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jacek Sitko.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 31-38, bibliogr. 7 poz.

walec koszulkowy ; temperatura ; krzepnięcie ; odlew ; warstwa

sleeved roll ; temperature ; solidification ; mould ; layer

143/221
Nr opisu: 0000003961   
Kształtowe odlewy z pian kompozytowych.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 81-88, bibliogr. 5 poz.

piana metaliczna ; osnowa kompozytowa ; odlew kształtowy

metallic foam ; composite matrix ; shaping casting

144/221
Nr opisu: 0000005717
Mikrostruktura i twardość warstwy powierzchniowej bimetalowych walców hutniczych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jacek Sitko, P. Nowak.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 7, s. 65-72, bibliogr. 8 poz.

mikrostruktura ; walec hutniczy ; warstwa powierzchniowa ; twardość

microstructure ; sleeved roll ; surface layer ; hardness

145/221
Nr opisu: 0000004019   
Modyfikacja brązu CuSn8 i jej wpływ na segregację cyny.
[Aut.]: Jan Szajnar, Marcin Kondracki, Marcin Stawarz.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 315-322, bibliogr. 4 poz.

brąz CuSn8 ; modyfikacja ; brąz cynowy

CuSn8 bronze ; modification ; tin bronze

146/221
Nr opisu: 0000004013   
Modyfikacja czystej miedzi z zachowaniem przewodności elektrycznej.
[Aut.]: Jan Szajnar, Józef** Gawroński, J. Roucka, J. Senberger.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 241-248, bibliogr. 5 poz.

miedź ; modyfikacja ; przewodnictwo elektryczne

copper ; modification ; electrical conductivity

147/221
Nr opisu: 0000003988   
Modyfikacja mosiądzu ołowiowego MO59 modyfikatorami złożonymi.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 280-286, bibliogr. 6 poz.

mosiądz ołowiowy ; modyfikacja ; makrostruktura ; faza międzymetaliczna

lead brass ; modification ; macrostructure ; intermetallic phase

148/221
Nr opisu: 0000003972   
Nowe rozwiązania i postęp w modułowych układach systemu POLKO w procesach technologicznych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, D. Homa.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 116-124, bibliogr. 6 poz.

transport pneumatyczny ; system modułowy

pneumatic transport ; module system

149/221
Nr opisu: 0000005716
Ocena analizy stereologicznej grafitu w żeliwie sferoidalnym.
[Aut.]: Jan Szajnar, M. Stawiarz, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 7, s. 57-63, bibliogr. 4 poz.

żeliwo sferoidalne ; analiza stereomechaniczna ; analiza ilościowa

ductile cast iron ; shape factor ; quantitative analysis

150/221
Nr opisu: 0000004009   
Ocena jakości żeliwa sferoidalnego metodą ATD.
[Aut.]: M. Stawiarz, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 199-206, bibliogr. 9 poz.

żeliwo sferoidalne ; analiza termiczno-derywacyjna ; krystalizacja

ductile cast iron ; thermal derivative analysis ; crystallization

151/221
Nr opisu: 0000011578   
Optymalizacja dwukryterialna asortymentu produkcji w odlewni.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 8, s. 23-32, bibliogr. 5 poz.

moduł Solver ; programowanie nieliniowe ; optymalizacja hiperboliczna

Solver module ; nonlinear programming ; hyperbolic optimization

152/221
Nr opisu: 0000004016   
Proszkowe napawanie plazmowe żeliwa sferoidalnego jako sposób naprawy wad odlewniczych.
[Aut.]: T. Wróbel, Piotr* Wróbel, Józef** Gawroński.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 281-290, bibliogr. 9 poz.

łuk plazmowy ; żeliwo sferoidalne ; wada odlewnicza

plasma arc ; ductile cast iron ; casting defect

153/221
Nr opisu: 0000005715
Przemiana struktury kolumnowej w równosiową w odlewach krzepnących przy wymuszonej konwekcji.
[Aut.]: Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 7, s. 47-56, bibliogr. 16 poz.

metal ciekły ; przepływ ; krystalizacja ; odlew kszepnący

liquid metal ; flow ; crystallization ; solidifying cast

154/221
Nr opisu: 0000004004   
Rozkład parametrów stereologicznych węglików w żeliwie chromowym na przekroju modelowego odlewu.
[Aut.]: Marian* Przybył, Andrzej Studnicki, Jerzy** Kilarski.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 133-140, bibliogr. 3 poz.

krzywa krzepnięcia ; żeliwo chromowe ; parametr stereologiczny

cooling curve ; chromium cast iron ; stereological parameter

155/221
Nr opisu: 0000003987   
Rozkład twardości i mikrotwardości osnowy żeliwa chromowego odpornego na ścieranie na przekroju modelowego odlewu.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Marian* Przybył.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 274-279, bibliogr. 3 poz.

krzywa stygnięcia ; żeliwo chromowe ; osnowa ; mikrotwardość

cooling curve ; chromium cast iron ; groundmass ; microhardness

156/221
Nr opisu: 0000003994   
Sensitivity analysis of solidification with respect to the mould thickness.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Marek Jasiński, Grażyna Kałuża.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 305-310, bibliogr. 4 poz.

proces krzepnięcia ; modelowanie numeryczne ; analiza wrażliwości

solidification process ; numerical modelling ; shape sensitivity

157/221
Nr opisu: 0000003990   
Własności technologiczne bezołowiowych mosiądzów armaturowych.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar, Grzegorz Dyrbuś.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 287-292, bibliogr. 4 poz.

mosiądz bezołowiowy ; stop CuZnBi ; lejność ; skrawalność

non-leaded brass ; CuZnBi alloy ; castability ; machinability

158/221
Nr opisu: 0000003973   
Wpływ parametrów pneumatycznego wdmuchiwania i własności cząstek na zasięg strumienia.
[Aut.]: Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 252-259, bibliogr. 3 poz.

metal ciekły ; wdmuchiwanie proszków ; modelowanie fizyczne ; strumień dwufazowy

liquid metal ; powder blowing ; physical modeling ; diphase stream

159/221
Nr opisu: 0000005718
Wpływ postaci i kształtu węgla na proces odwęglania żeliwa.
[Aut.]: Roman** Przeliorz, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 7, s. 157-164, bibliogr. 5 poz.

żeliwo ; obróbka cieplna ; odwęglanie ; utlenianie węgla ; termograwimetria ; chromatografia gazowa

cast iron ; heat treatment ; decarbonization ; carbon oxidation ; thermogravimetry ; gas chromatography

160/221
Nr opisu: 0000004018   
Wpływ prędkości ziaren żelazostopów na wskaźniki pneumatycznego wprowadzania dodatków stopowych do ciekłego żeliwa.
[Aut.]: Jan Jezierski.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 307-314, bibliogr. 10 poz.

wtryskiwanie proszku ; żeliwo ; transport pneumatyczny ; żeliwo ciekłe ; siła strumienia dwufazowego

powder injection ; ferroalloy ; pneumatic transportation ; liquid cast iron ; diphase stream velocity

161/221
Nr opisu: 0000004010   
Wpływ szybkości stygnięcia na parametry krystalizacji żeliwa chromowego.
[Aut.]: Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 207-213, bibliogr. 2 poz.

projektowanie badania ; krzywa chłodzenia ; żeliwo chromowe ; parametry krystalizacji

research methods ; cooling curve ; chromium cast iron ; crystallization parameters

162/221
Nr opisu: 0000005719
Wtapianie laserowe proszków zawierających fazy międzymetaliczne układu Fe-Al na stopy żelaza.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, S. Skrzypek, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 7, s. 217-222, bibliogr. 6 poz.

mikrostruktura ; twardość ; warstwa wierzchnia ; wtapianie laserowe

microstructure ; hardness ; surface layer ; laser surface treatment

163/221
Nr opisu: 0000004007   
Wykorzystanie metody zawiesinowej w procesie wytwarzania kompozytów in situ w układzie aluminium tlenek żelazo-tytanu.
[Aut.]: Józef** Śleziona, M. Dyzia, Jakub Wieczorek.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 163-168, bibliogr. 8 poz.

kompozyt in situ ; związki międzymetaliczne ; mieszanie

in situ composite ; intermetallics ; stirring

164/221
Nr opisu: 0000004012   
Wyznaczenie spektralnego ciepła krystalizacji brązu B102 i BA1032.
[Aut.]: Jacek Suchoń, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 221-228, bibliogr. 3 poz.

krystalizacja ; symulacja ; ciepło spektralne

crystallization ; simulation ; spectral heat

165/221
Nr opisu: 0000003999   
Zależność własności termofizycznych staliwa od szybkości stygnięcia.
[Aut.]: Dariusz Bartocha.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 317-324, bibliogr. 7 poz.

mikrostruktura siluminu ; obróbka cieplna ; krzem eutektyczny

microstructure of silumin ; heat treatment ; eutectic silicon

166/221
Nr opisu: 0000003955   
Zależność właściwości żeliwa od materiałów wsadowych.
[Aut.]: Dariusz Bartocha, Józef** Gawroński, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 9, s. 22-30, bibliogr. 6 poz.

żeliwo szare ; właściwości mechaniczne ; topnienie ; wtryskiwanie pneumatyczne

gray cast iron ; mechanical properties ; melting ; pneumatic injection

167/221
Nr opisu: 0000004011   
Zastosowanie ochładzalnika w celu rozdrobnienia struktury w odlewie bimetalicznym.
[Aut.]: Jacek Suchoń.
-Arch. Odlew. 2003 R. 3 nr 10, s. 214-220, bibliogr. 1 poz.

ochładzalnik ; odlew bimetaliczny ; odporność na ścieranie

chill ; bimetallic casting ; abrasion resistance

168/221
Nr opisu: 0000000367   
Analiza wrażliwości optymalnego wyboru asortymentu produkcji zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Adam** Gierek.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 161-170, bibliogr. 3 poz.

169/221
Nr opisu: 0000000344   
Badanie procesu krystalizacji mosiądzu ołowiowego MO59 przy pomocy ATD.
[Aut.]: Marcin Kondracki, Józef** Gawroński, Jan Szajnar, R. Grzelczak, K. Podsiadło.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 128-134, bibliogr. 8 poz.

170/221
Nr opisu: 0000000351   
Badanie procesu krystalizacji odlewniczych materiałów odpornych na ścieranie.
[Aut.]: Andrzej Studnicki.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 257-264, bibliogr. 4 poz.

171/221
Nr opisu: 0000000340   
Dobór asortymentu produkcji zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 5, s. 118-123, bibliogr. 3 poz.

172/221
Nr opisu: 0000000365   
Filtry modyfikujące dla żeliwa szarego i sferoidalnego.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 73-86, bibliogr. 3 poz.

173/221
Nr opisu: 0000000366   
Łuki rurociągów transportu pneumatycznego odporne na zużycie.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Zbigniew* Jura.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 111-126, bibliogr. 4 poz.

174/221
Nr opisu: 0000000368   
Metody wyznaczania optymalnych decyzji z zastosowaniem modułu Solver.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Grzegorz** Pucka, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 171-178, bibliogr. 5 poz.

175/221
Nr opisu: 0000000345   
Modelling of pure metal crystallization process with regard to sensitivity analysis.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Jerzy Mendakiewicz, Alicja Piasecka-Belkhayat.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 141-146, bibliogr. 4 poz.

176/221
Nr opisu: 0000000341      
Modyfikacja stopu AK-11 powietrzem aktywowanym w polu elektrycznym.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 87-92, bibliogr. 7 poz.

177/221
Nr opisu: 0000000346   
Numerical simulation of the tungsten inert gas process.
[Aut.]: A. Nowak, A. Pocica, Ewa Majchrzak, Mirosław* Dziewoński.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 186-191, bibliogr. 6 poz.

178/221
Nr opisu: 0000000369   
Obliczanie namiaru wsadu metalowego z wykorzystaniem algorytmu simpleks.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 179-188, bibliogr. 5 poz.

179/221
Nr opisu: 0000000339   
Obraz strumienia dwufazowego w procesie wdmuchiwania proszków do cieczy.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Jan Jezierski.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 5, s. 74-79, bibliogr. 5 poz.

180/221
Nr opisu: 0000000363   
Optymalny dobór asortymentu produkcji zakładu odlewniczego.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 23-30, bibliogr. 4 poz.

181/221
Nr opisu: 0000000359   
Parametry stereologiczne grafitu i skład chemiczny określający właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: M. Stawiarz, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 446-453, bibliogr. 5 poz.

182/221
Nr opisu: 0000000352   
Prognozowanie własności walców żeliwnych na podstawie szybkości krzepnięcia.
[Aut.]: Jacek Suchoń, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 265-271, bibliogr. 2 poz.

183/221
Nr opisu: 0000000370   
Rozkład miedzi w kryształach kolumnowych w odlewach wykonywanych w polu magnetycznym.
[Aut.]: Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 213-218, bibliogr. 6 poz.

184/221
Nr opisu: 0000000364   
Układy systemu POLKO w odlewnictwie.
[Aut.]: Józef** Gawroński, D. Homa.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 61-72, bibliogr. 5 poz.

185/221
Nr opisu: 0000000355   
Właściwości i zastosowanie odlewniczych stopów Mg-Al.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 426-433, bibliogr. 8 poz.

186/221
Nr opisu: 0000000362   
Zależność pomiędzy składem chemicznym żeliwa stopowego na walce bimetalowe, a temperaturą krystalizacji Tl i Ts.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jacek Sitko.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 6, s. 15-22, bibliogr. 7 poz.

187/221
Nr opisu: 0000000353   
Zastosowanie czynnika stopowego w analizie statystycznej.
[Aut.]: Dariusz Bartocha, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 288-293, bibliogr. 5 poz.

188/221
Nr opisu: 0000000357   
Zastosowanie złożonych tlenków do wytwarzania dyspersyjnych faz zbrojących w stopach aluminium.
[Aut.]: Józef** Śleziona, M. Dyzia.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 440-445, bibliogr. 10 poz.

189/221
Nr opisu: 0000000354   
Zmiana składu chemicznego, twardości i mikrostruktury na przekroju poprzecznym bimetalowych, żeliwnych walców hutniczych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jacek Sitko, Jarosław Piątkowski, Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 314-319, bibliogr. 6 poz.

190/221
Nr opisu: 0000000360   
Zmiany w rozkładzie miedzi jako przyczyna przemiany struktury w odlewach wykonywanych w polu magnetycznym.
[Aut.]: Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 454-459, bibliogr. 8 poz.

191/221
Nr opisu: 0000000342   
Zmiany w strukturze stopu AM-4 powstałe na skutek gazowej obróbki w stanie ciekłym.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2002 R. 2 nr 4, s. 93-98, bibliogr. 11 poz.

192/221
Nr opisu: 0000001918   
Analiza strumienia dwufazowego w procesie wdmuchiwania proszków.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, Stanisław** Jura, Jan Jezierski, Henryk** Szlumczyk.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 489-494, bibliogr. 5 poz.

193/221
Nr opisu: 0000001941   
Dynamika ruchu ciepła w mikroobszarach kompozytów.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 63-72, bibliogr. 7 poz.

194/221
Nr opisu: 0000001930   
Identification of boundary heat flux using the sensitivity coefficients.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, K. Freus.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 238-243, bibliogr. 3 poz.

195/221
Nr opisu: 0000001946   
Krystalizacja eutektyki w siluminach nadeutektycznych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 28-33, bibliogr. 12 poz.

196/221
Nr opisu: 0000001943   
Krystalizacja żeliwa szarego i stopowego na walce dwuwarstwowe.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jacek Sitko, E. Czerwiński, Eugeniusz* Krzemień.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 34-41, bibliogr. 12 poz.

197/221
Nr opisu: 0000074925   
Nowoczesne metody estymacji niezawodności odlewów, na przykładzie stopu AlSi17Cu3Mg.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (1/2), s. 189-200, bibliogr. 7 poz.

198/221
Nr opisu: 0000001915   
Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej siluminu AlSi17.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 551-556, bibliogr. 5 poz.

stop Al-Si ; optymalizacja ; własności mechaniczne

Al-Si alloy ; optimization ; mechanical properties

199/221
Nr opisu: 0000001916   
Pęknięcia na gorąco odlewów staliwnych problemem ciągle nierozwiązanym.
[Aut.]: Stanisław** Jura, J. Cybo, Zbigniew* Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 512-519, bibliogr. 5 poz.

200/221
Nr opisu: 0000001935   
Pneumatyczne wprowadzanie FeCr do ciekłego żeliwa.
[Aut.]: Jan Jezierski, Stanisław** Jura, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 161-166, bibliogr. 8 poz.

201/221
Nr opisu: 0000074908   
Pneumatyczne wprowadzanie żelazokrzemu do ciekłego żeliwa.
[Aut.]: Jan Jezierski, Stanisław** Jura, Krzysztof Janerka.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (1/2), s. 45-50, bibliogr. 5 poz.

202/221
Nr opisu: 0000001937   
Porównanie elektrycznych metod cieplnego aktywowania cząstek zbrojących w odlewanych materiałach kompozytowych.
[Aut.]: Józef** Gawroński, Mirosław Cholewa.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 103-108, bibliogr. 6 poz.

203/221
Nr opisu: 0000001929   
Rozpad austenitu przechłodzonego wysokowęglowego staliwa chromowego.
[Aut.]: Marian* Przybył, Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 317-324, bibliogr. 4 poz.

204/221
Nr opisu: 0000001917   
Staliwo L2OHGSNM odporne na zużycie ścierne.
[Aut.]: Stanisław** Jura, R. Bogucki.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 505-511, bibliogr. 4 poz.

205/221
Nr opisu: 0000001939   
Struktura kompozytów AK12-cząstki ceramiczne otrzymanych w różnych warunkach studzenia.
[Aut.]: M. Dyzia, Anna Dolata-Grosz, Józef** Śleziona, Jakub Wieczorek.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 88-93, bibliogr. 6 poz.

206/221
Nr opisu: 0000001931   
Twardość, udarność i zużycie erozyjne staliwa chromowego.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 199-205, bibliogr. 3 poz.

207/221
Nr opisu: 0000001913   
Właściwości mechaniczne i trybologiczne siluminu nadeutektycznego po obróbce cieplnej.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 565-570, bibliogr. 6 poz.

208/221
Nr opisu: 0000001933   
Wpływ funkcyjnych parametrów stereologicznych grafitu na właściwości mechaniczne żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Zbigniew* Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 175-184, bibliogr. 3 poz.

209/221
Nr opisu: 0000001920   
Wpływ kształtu frontu krystalizacji na skutki działania wymuszonej konwekcji.
[Aut.]: Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 385-392, bibliogr. 16 poz.

210/221
Nr opisu: 0000001914   
Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne siluminu AlSi17Cu3Mg.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 557-564, bibliogr. 7 poz.

211/221
Nr opisu: 0000001924   
Wpływ położenia punktu eutektycznego żeliwa chromowego na parametry opisujące rozkład wielkości węglików.
[Aut.]: Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 361-368, bibliogr. 5 poz.

212/221
Nr opisu: 0000001936   
Wpływ procesu technologicznego na niezawodność stopu odlewniczego AlSi17Cu3Mg, jako tworzywa konstrukcyjnego.
[Aut.]: Adam** Gierek, Jarosław Piątkowski, Jan** Szymszal.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 109-116, bibliogr. 7 poz.

213/221
Nr opisu: 0000001934   
Wpływ składu chemicznego i stopnia sferoidyzacji grafitu na własności mechaniczne żeliwa.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Zbigniew* Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 167-174, bibliogr. 3 poz.

214/221
Nr opisu: 0000001923   
Wpływ szybkości krzepnięcia na udział grafitu i cementytu oraz twardość na przekroju walca żeliwnego.
[Aut.]: Jacek Suchoń, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 369-378, bibliogr. 2 poz.

215/221
Nr opisu: 0000001926   
Wpływ właściwości termofizycznych tworzywa nadstawki nadlewu na geometrię jamy skurczowej.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 353-360, bibliogr. 4 poz.

216/221
Nr opisu: 0000074907   
Wskaźniki charakteryzujące proces pneumatycznego nawęglania.
[Aut.]: Krzysztof Janerka, D. Homa, Stanisław** Jura, Józef** Gawroński, Jan Jezierski.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (1/2), s. 39-44, bibliogr. 5 poz.

217/221
Nr opisu: 0000001919   
Zależności parametrów funkcji HRC=f(S) i własności termofizycznych od składu chemicznego staliwa.
[Aut.]: Dariusz Bartocha, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 414-423, bibliogr. 9 poz.

218/221
Nr opisu: 0000074909   
Zastosowanie metody ATD do oceny jakości żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: Stanisław** Jura, Andrzej Studnicki, M. Przybyła, Z. Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (1/2), s. 93-102, bibliogr. 3 poz.

219/221
Nr opisu: 0000001928   
Zastosowanie metody ATSD do wyznaczania efektywnego zakresu krystalizacji wybranych stopów aluminium.
[Aut.]: Arkadiusz** Pucka, Adam** Gierek.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 325-332, bibliogr. 12 poz.

220/221
Nr opisu: 0000001932   
Zmęczenie cieplne staliwa chromowego i chromowo-niklowego.
[Aut.]: Jerzy** Kilarski, Andrzej Studnicki, Stanisław** Jura.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 193-198, bibliogr. 3 poz.

221/221
Nr opisu: 0000001921   
Zmiana geometrii frontu krystalizacji w strefie kryształów kolumnowych w odlewach krzepnących pod wpływem pola magnetycznego.
[Aut.]: Jan Szajnar.
-Arch. Odlew. 2001 R. 1 nr 1 (2/2), s. 379-384, bibliogr. 11 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie