Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH OCHR ŚROD
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000036584
Air contamination with nitrogen dioxide in the vicinity of Gliwice transport routes before opening the A4 motorway fragment Kleszczów - Gliwice.
[Aut.]: Magdalena Żak, A. Loster, Barbara Kozielska, Edyta Melaniuk-Wolny.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 4, s. 3-15, bibliogr. 35 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia komunikacyjne ; dwutlenek azotu

air pollution ; motorization pollutants ; nitrogen dioxide

2/89
Nr opisu: 0000031734
Chemical composition of surface layer of PM1, PM1-2.5, PM2.5-10.
[Aut.]: K. Klejnowski, E. Talik, Józef Pastuszka, Wioletta* Rogula, A. Krasa.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 3, s. 89-95, bibliogr. 11 poz.

aerozol atmosferyczny ; skład chemiczny ; warstwa powierzchniowa ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10

atmospheric aerosol ; chemical composition ; surface layer ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10

3/89
Nr opisu: 0000031735
Concentration level and surface chemical composition of urban airborne particles near crossroads in Zabrze, Poland.
[Aut.]: Wioletta* Rogula, Józef Pastuszka, E. Talik.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 2, s. 23-34, bibliogr. 28 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; aerozol atmosferyczny ; PM10 ; PM2.5 ; pojazd samochodowy ; emisja spalin ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS

air pollution ; atmospheric aerosol ; PM10 ; PM2.5 ; motor vehicle ; exhaust gas emission ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS

4/89
Nr opisu: 0000036790
Microbial oxidation of the mixed pyrite mill tailings.
[Aut.]: Małgorzata** Pacholewska.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 2, s. 79-92, bibliogr. 20 poz.

utlenianie ; Acidithiobacillus Ferrooxidans ; przemysł energetyczny ; diagram Eh-pH

oxidation ; Acidithiobacillus Ferrooxidans ; power industry ; Eh-pH diagram

5/89
Nr opisu: 0000036789
Properties of particulate matter emitted from manufacturing ceramic products.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, B. Komosiński, Michał** Żelechower.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 2, s. 3-22, bibliogr. 6 poz.

aerozol atmosferyczny ; przemysł ceramiczny ; skład chemiczny ; skład mineralogiczny ; PM1 ; PM2.5 ; PM10

atmospheric aerosol ; ceramic industry ; chemical composition ; mineralogical composition ; PM1 ; PM2.5 ; PM10

6/89
Nr opisu: 0000023801
Coke plant wastewater treatment by Fenton reagent.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, J. Główkowska, K. Tomys.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 3, s. 21- 28, bibliogr. 24 poz.

odczynnik Fentona ; ścieki koksownicze ; pogłębione utlenianie

Fenton reagent ; coke plant wastewater ; advanced oxidation

7/89
Nr opisu: 0000020267
Degradation of crude oil in seawater and sand by mixed bacterial cultures.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, N. Pasadakis, N. Kalogerakis.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 1, s. 43-57, bibliogr. 37 poz.

ropa naftowa ; remediacja piasku ; woda morska ; bioaugmentacja ; biodegradacja ; marine bacteria

crude oil ; sand remediation ; seawater ; bioaugmentation ; biodegradation ; marine bacteria

8/89
Nr opisu: 0000020014
Granulometric composition of dust released from zinc and lead smelting.
[Aut.]: Edyta Melaniuk-Wolny, Jan** Konieczyński, B. Komosiński.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 1, s. 23-31, bibliogr. 9 poz.

wytop ołowiu ; wytop cynku ; wielkość cząstek ; skład granulometryczny ; analiza statystyczna

lead smelting ; zinc smelting ; particle size ; granulometric composition ; statistical analysis

9/89
Nr opisu: 0000018400
Indoor environment in buildings with natural ventilation.
[Aut.]: Marian** Nantka.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 1, s. 3-22, bibliogr. 21 poz.

środowisko wewnętrzne ; wentylacja naturalna ; szczelność

indoor environment ; natural ventilation ; airtightness

10/89
Nr opisu: 0000023800
Numerical prediction of the propagation of gaseous contaminants in the ventilated laboratory.
[Aut.]: Barbara** Lipska.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 3, s. 3-19, bibliogr. 11 poz.

wentylacja ; laboratorium ; przepływ powietrza ; zanieczyszczenie ; prognozowanie numeryczne

ventilation ; laboratory ; airflow ; contamination ; numerical prediction

11/89
Nr opisu: 0000020480
Soil properties of Markowice Racibórz district after the flood.
[Aut.]: Ewa* Cebula, Jan** Cebula, Jerzy** Ciba, B. Wyżgolik.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 2, s. 81-92, bibliogr. 12 poz.

gleba ; metale ciężkie ; zanieczyszczenie ; powódź

soil ; heavy metals ; pollution ; flood

12/89
Nr opisu: 0000023803
The effects of papilionaceous plants and biopreparation on petroleum hydrocarbons degradation in aged-polluted soil.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przystaś.
-Arch. Ochr. Środ. 2006 vol. 32 nr 4, s. 53-65, bibliogr. 47 poz.

biodegradacja węglowodorów ; rośliny motylkowe ; bioaugmentacja ; Pseudomonas

hydrocarbon biodegradation ; papilionaceous plant ; bioaugmentation ; Pseudomonas

13/89
Nr opisu: 0000011999
Assessment of trace elements content in products and wastes of coal treatment from the Upper-Silesian Basin.
[Aut.]: K. Srogi, Mariusz* Minkina.
-Arch. Ochr. Środ. 2005 vol. 31 nr 1, s. 95-106, bibliogr. 26 poz.

pierwiastek śladowy ; przeróbka węgla ; odpady przeróbcze ; odpady węglowe ; spektrometria atomowa ; woltamperometria ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

trace element ; coal preparation ; preparation refuse ; mining waste ; atomic spectrometry ; voltammetry ; Upper Silesian Coal Basin

14/89
Nr opisu: 0000015075
Effectiveness of "enhanced coagulation" in low mineralization water treatment.
[Aut.]: Jolanta Gumińska.
-Arch. Ochr. Środ. 2005 vol. 31 nr 3, s. 109-115, bibliogr. 8 poz.

uzdatnianie wody ; związki organiczne ; koagulacja ; trihalometan

water treatment ; organic compounds ; coagulation ; trihalomethane

15/89
Nr opisu: 0000015074
Influence of recirculation rate on Co and No emission in HTAC combustion technology with natural gas.
[Aut.]: K. Malczyk, Andrzej Szlęk.
-Arch. Ochr. Środ. 2005 vol. 31 nr 3, s. 37-48, bibliogr. 11 poz.

Jezioro Długie ; rekultywacja ; napowietrzanie ; fosfor

Długie Lake ; recultivation ; air entrainment ; phosphorus

16/89
Nr opisu: 0000015295
Presence of pharmaceutics in wastewater from waste water treatment plant "Zabrze-Śródmieście" in Poland.
[Aut.]: Ewa Felis, Korneliusz** Miksch, Joanna Surmacz-Górska, T. Ternes.
-Arch. Ochr. Środ. 2005 vol. 31 nr 3, s. 49-58, bibliogr. 17 poz.

ścieki komunalne ; środek kontrastujący ; antybiotyk ; środek przecizapalny

municipal wastewater ; contrast media ; antibiotic ; anti-inflammatory agent

17/89
Nr opisu: 0000017849
Using of artificial neural networks in predictions of SO2, NO and NO2 concentrations in Gliwice, Poland.
[Aut.]: W. Rogula, Jacek* Żeliński.
-Arch. Ochr. Środ. 2005 vol. 31 nr 4, s. 3-16, bibliogr. 27 poz.

perceptron wielowarstwowy ; sztuczna sieć neuronowa ; zanieczyszczenie powietrza ; predykcja ; zmienna wejściowa ; dwutlenek azotu ; dwutlenek siarki ; zmienna wyjściowa

multilayer perceptron ; artificial neural network ; air pollution ; prediction ; input variable ; nitrogen dioxide ; sulphur dioxide ; output variable

18/89
Nr opisu: 0000008283
Oznaczanie metodą PIXE i RBS pierwiastków śladowych we frakcjach ziarnowych pyłu emitowanego z kotłów energetycznych.
[Aut.]: Joanna* Staisz, B. Rajchel, Jan** Konieczyński.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 1, s. 65-78, bibliogr. 15 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; spalanie węgla ; pierwiastki śladowe ; cząstka stała ; rozkład wielkości

air pollution ; coal combustion ; trace elements ; particulate matter ; size distribution

19/89
Nr opisu: 0000011362
Porównanie skumulowanej emisji pochodzącej z operacji technologicznych i ze zużycia energii podczas wytwarzania wybranych wyrobów przemysłowych.
[Aut.]: Agata Malina, Jan** Konieczyński.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 4, s. 15-28, bibliogr. 17 poz.

zużycie energii ; zanieczyszczenie środowiska ; źródła emisji przemysłowych

energy consumption ; environmental pollution ; industrial emission sources ; cumulated noxiousness index

20/89
Nr opisu: 0000009310
Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane rośliny w początkowym okresie wzrostu.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 2, s. 95-105, bibliogr. 11 poz.

toksyczność ; zanieczyszczenie gleby ; zanieczyszczenia ; ropa naftowa ; fitoremediacja

toxicity ; soil pollution ; pollutants ; crude oil ; phytoremediation

21/89
Nr opisu: 0000008282
Wpływ turbulencji strugi gazu na charakterystyki anemometryczne sond aspiracyjnych pyłomierzy grawimetrycznych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 1, s. 43-63, bibliogr. 4 poz.

prędkość gazu ; próbkowanie izokinetyczne ; turbulencja ; isokinetic dust sampler ; izokinetyczny sampler pyłu

velocity of gas ; isokinetic sampling ; turbulence ; isokinetic dust sampler

22/89
Nr opisu: 0000011361
Wpływ zawartości tlenu na stopień przemiany wybranych związków organicznych w procesie katalitycznego spalania.
[Aut.]: Walter Mucha, Jan** Konieczyński.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 4, s. 3-14, bibliogr. 9 poz.

spopielanie ; stopień konwersji ; katalizator utleniający ; zawartość tlenu ; oczyszczanie spalin

incineration ; conversion degree ; oxidation catalyst ; oxygen content ; flue gas purification

23/89
Nr opisu: 0000007569
Efekty zastosowania biopreparatów naturalnych i komercyjnych w bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
[Aut.]: Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz** Miksch.
-Arch. Ochr. Środ. 2003 vol. 29 nr 4, s. 61-69, bibliogr. 25 poz.

zanieczyszczenia ropopochodne ; zanieczyszczenie gleby ; biopreparat ; bioremediacja

petroleum hydrocarbons ; soil pollution ; biopreparation ; bioremediation

24/89
Nr opisu: 0000007568
Spektrofotometryczne oznaczenia śladów metali ciężkich w odpadach z produkcji filcu kapeluszniczego.
[Aut.]: Danuta** Matysek-Majewska.
-Arch. Ochr. Środ. 2003 vol. 29 nr 3, s. 129-133, bibliogr. 5 poz.

odpady chemiczne ; metale ciężkie ; spektrofotometria

chemical waste ; heavy metals ; spectrophotometry

25/89
Nr opisu: 0000018281
Udział traw w rozwoju zbiorowisk roślinnych w siedliskach trudnych.
[Aut.]: Anna** Patrzałek.
-Arch. Ochr. Środ. 2003 vol. 29 nr 2, s. 57-65, bibliogr. 14 poz.

zbiorowisko roślinne ; zwałowisko górnicze

plant community ; mining dump

26/89
Nr opisu: 0000007570
Wpływ szczepionek grzybowych na ubytek zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Krzysztof* Ulfig, Korneliusz** Miksch, A. Witała, J. Szdzuj.
-Arch. Ochr. Środ. 2003 vol. 29 nr 4, s. 115-123, bibliogr. 30 poz.

zanieczyszczenie gleby ; węglowodory ropopochodne ; biodegradacja ; grzyby keratynolityczne ; biopreparat

petroleum hydrocarbons ; soil bioremediation ; biodegradation ; keratinolytic fungi ; biopreparation

27/89
Nr opisu: 0000000338
Comparision of some wet decomposition methods for mercury determination in industrial waste.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 4, s. 117-125, bibliogr. 29 poz.

28/89
Nr opisu: 0000000336
Dezaktywacja roztworów absorpcyjnych chelatowej metody wspólnego usuwania SO2 i NOx.
[Aut.]: T. Rachwał, Tomasz* Suchecki.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 3, s. 33-40, bibliogr. 13 poz.

29/89
Nr opisu: 0000000335
Kinetyka redukcji FeIIIedta roztworami ditioninu sodowego.
[Aut.]: B. Mathews, Tomasz* Suchecki.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 3, s. 21-31, bibliogr. 10 poz.

30/89
Nr opisu: 0000000331
Metodyka postępowania z nieopisanymi odczynnikami chemicznymi przeznaczonymi do utylizacji lub eliminacji.
[Aut.]: Andrzej** Skibiński, Teofil** Korolewicz, Jacek** Majewski, M. Majka, Andrzej** Rajca, Marian Turek.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 2, s. 107-125, bibliogr. 17 poz.

31/89
Nr opisu: 0000000334
Modelowanie rozprzestrzeniania emisji z pojazdów samochodowych w terenie zabudowanym.
[Aut.]: Marek** Janusz, Jan** Nadziakiewicz.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 3, s. 5-20, bibliogr. 9 poz.

32/89
Nr opisu: 0000000337
Toxic influence of new wood preservatives on plants growth.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, D. Witecy.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 4, s. 27-32, bibliogr. 10 poz.

33/89
Nr opisu: 0000000333
Usuwanie metali ciężkich z ciekłych odpadów z laboratorium dydaktycznego chemii nieorganicznej.
[Aut.]: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jacek** Majewski.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 2, s. 127-133, bibliogr. 11 poz.

34/89
Nr opisu: 0000077021
Zastosowanie techniki membranowej do wzbogacania biogazu.
[Aut.]: Barbara* Białecka.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 1, s. 5-19, bibliogr. 15 poz.

separacja gazów ; membrana ; biogaz wysypiskowy

gas separation ; membrane ; landfill biogas

35/89
Nr opisu: 0000001753
Badania i możliwości aplikacyjne osadnika z lamelowym wypełnieniem płytowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Andrzej** Bryczkowski, E. Kujawska.
-Arch. Ochr. Środ. 2001 vol. 27 nr 2, s. 61-79, bibliogr. 14 poz.

36/89
Nr opisu: 0000001755
Chemical forms of iron in the composts obtained from municipal solid waste contaminated with pulverized metallic Fe, Fe2O3 or FeS.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin.
-Arch. Ochr. Środ. 2001 vol. 27 nr 1, s. 101-114, bibliogr. 19 poz.

37/89
Nr opisu: 0000001752
Model matematyczny walcowej komory pirolitycznej.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak, Jan** Nadziakiewicz.
-Arch. Ochr. Środ. 2001 vol. 27 nr 4, s. 7-25, bibliogr. 7 poz.

38/89
Nr opisu: 0000001757
Oznaczanie jonów bromianowych i bromkowych w wodzie pitnej metodą chromatografii jonowej.
[Aut.]: Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński.
-Arch. Ochr. Środ. 2001 vol. 27 nr 3, s. 85-99, bibliogr. 13 poz.

39/89
Nr opisu: 0000000195
Biodegradacja i toksyczność wybranych środków ochrony roślin.
[Aut.]: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, E. Wiśniowska.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 4, s. 21-31, bibliogr. 26 poz.

40/89
Nr opisu: 0000005479
Extraction removal of lead from soil.
[Aut.]: Teofil** Korolewicz, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 1, s. 83-91, bibliogr. 20 poz.

41/89
Nr opisu: 0000005523
Możliwości podczyszczania odcieków z wysypisk metodami biologicznymi.
[Aut.]: Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch, Tatiana* Kita.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 3, s. 43-54, bibliogr. 17 poz.

42/89
Nr opisu: 0000005480
Wstępna ocena emisji pierwiastków śladowych w wyniku spalania węgla kamiennego.
[Aut.]: Joanna* Staisz, Anna** Pasoń-Konieczyńska, Jan** Konieczyński.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 1, s. 7-20, bibliogr. 17 poz.

43/89
Nr opisu: 0000002081
Zmiany aktywności enzymatycznej gleby w procesie biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych przy zastosowaniu biopreparatów.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Korneliusz** Miksch, Anna Małachowska-Jutsz.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 2, s. 59-70, bibliogr. 13 poz.

44/89
Nr opisu: 0000005238
Badania aplikacyjne hybrydowego separatora mgieł i kropel z gazów technologicznych.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz, Krzysztof Kiraga, Barbara* Domalik.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 75-90, bibliogr. 12 poz.

45/89
Nr opisu: 0000005078
Badania kinetyki procesu katalitycznego utleniania S(IV) w roztworach wodnych o stężeniach zbliżonych do atmosferycznych.
[Aut.]: Irena** Wilkosz, Jan** Konieczyński, Elwira Zajusz-Zubek.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 51-62, bibliogr. 14 poz.

46/89
Nr opisu: 0000005237
Changes in copper forms while composting municipal solid waste.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 121-129, bibliogr. 22 poz.

47/89
Nr opisu: 0000005079
Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 41-50, bibliogr. 6 poz.

48/89
Nr opisu: 0000005236
Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 163-172, bibliogr. 6 poz.

49/89
Nr opisu: 0000005341
Mokre gaszenie koksu w wieżach z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Bernard* Marcinkiewicz, J. Kapała.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 3, s. 33-53, bibliogr. 21 poz.

50/89
Nr opisu: 0000005239
Problemy utylizacji gazów odlotowych z instalacji syntezy chemicznej.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, E. Kujawska, Krzysztof Kiraga.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 61-73, bibliogr. 13 poz.

51/89
Nr opisu: 0000005080
Scalony wskaźnik emisji substancji zanieczyszczających powietrze w procesie spalania węgla.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń-Konieczyńska.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 29-40, bibliogr. 6 poz.

52/89
Nr opisu: 0000005076
The composting process effect on the chemical changes of mercury(II) sulphide in the municipal solid waste.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 125-132, bibliogr. 14 poz.

53/89
Nr opisu: 0000005306
Wpływ warunków spalania oleju lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Piątek, Zygmunt Zieliński.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 4, s. 131-146, bibliogr. 16 poz.

54/89
Nr opisu: 0000005240
Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Piątek, Zygmunt Zieliński.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 45-60, bibliogr. 16 poz.

55/89
Nr opisu: 0000005077
Zastosowanie procesu flotacji w oczyszczaniu wód barwnych.
[Aut.]: Waldemar** Sawiniak, Marcin Kłos.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 71-81, bibliogr. 5 poz.

56/89
Nr opisu: 0000024487
Formy chemiczne kadmu w kompostach otrzymywanych z odpadów komunalnych zanieczyszczonych pyłem metalicznego kadmu oraz tlenkiem i siarczkiem kadmu.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula.
-Arch. Ochr. Środ. 1998 vol. 24 nr 2, s. 131-140, bibliogr. 20 poz.

57/89
Nr opisu: 0000024561
The properties of the process of reduction of nitrogen oxides on a carbon sorbent.
[Aut.]: Krzysztof* Jastrząb, Józef** Szarawara.
-Arch. Ochr. Środ. 1998 vol. 24 nr 4, s. 59-75, bibliogr. 11 poz.

58/89
Nr opisu: 0000024563
Wpływ nawożenia osadem dennym na aktywność enzymatyczną zwałowiska odpadów węgla kamiennego.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Edyta Melaniuk-Wolny.
-Arch. Ochr. Środ. 1998 vol. 24 nr 3, s. 95-101, bibliogr. 9 poz.

59/89
Nr opisu: 0000024562
Zagadnienia termodynamiki, kinetyki i inżynierii reaktorowej w obliczeniach technologicznych.
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Arch. Ochr. Środ. 1998 vol. 24 nr 4, s. 15-33, bibliogr. 14 poz.

60/89
Nr opisu: 0000024488
Zastosowanie pomiarów aktywności enzymatycznej w procesie biologicznej defosfatacji ścieków.
[Aut.]: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, N. Matsche, A. Franz.
-Arch. Ochr. Środ. 1998 vol. 24 nr 2, s. 61-72, bibliogr. 13 poz.

61/89
Nr opisu: 0000026497
Wpływ dawkowania ozonu i nadtlenku wodoru na stężenie bromianów.
[Aut.]: Urszula** Olsińska, R. Michalski.
-Arch. Ochr. Środ. 1997 vol. 23 nr 1/2, s. 45-54, bibliogr. 18 poz.

62/89
Nr opisu: 0000026589
Wpływ mikrostruktury strugi kropel na zmniejszenie emisji NOx przy spalaniu oleju.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk.
-Arch. Ochr. Środ. 1997 vol. 23 nr 3/4, s. 31-45, bibliogr. 10 poz.

63/89
Nr opisu: 0000026496
Występowanie i oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych w wybranych osadach ściekowych.
[Aut.]: B. Janoszka, D. Bodzek, Michał** Bodzek.
-Arch. Ochr. Środ. 1997 vol. 23 nr 1/2, s. 55-68, bibliogr. 29 poz.

64/89
Nr opisu: 0000035218
Buffer capacity of the NH3-H2SO4-HNO3-CO2-H2O atmospheric system.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1996 z. 3/4, s. 73-82, bibliogr. 11 poz.

65/89
Nr opisu: 0000035219
Korelacja stężeń pyłu, substancji smołowych i benzo( )pirenu w emisji i imisji z baterii pieców Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach.
[Aut.]: Piotr* Wasilewski, Andrzej** Mianowski, Cz. Olczak, Zygmunt* Swaryczewski.
-Arch. Ochr. Środ. 1996 z. 3/4, s. 19-30, bibliogr. 10 poz.

66/89
Nr opisu: 0000033463
Biodegradacja całkowita wybranych dipolioksyetylenoalkiloamin.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz.
-Arch. Ochr. Środ. 1995 vol. 23 nr 3/4, s. 105-123, bibliogr. 13 poz.

67/89
Nr opisu: 0000033158
Oznaczanie pierwiastków mikrośladowych we włosach ludzkich.
[Aut.]: J. Trzcionka, Jerzy** Ciba.
-Arch. Ochr. Środ. 1995 z. 3/4, s. 151-161, bibliogr. 121 poz.

68/89
Nr opisu: 0000078789
Analysis of chemical equilibria in the atmospheric system NH3-H2SO4-HNO3-CO2-H2O.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1994 z. 3/4, s. 7-17, bibliogr. 10 poz.

69/89
Nr opisu: 0000078780
Effect of some atmospheric gaseous pollutants on equilibrium composition of liquid atmospheric aerosols.
[Aut.]: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1994 z. 1/2, s. 17-29, bibliogr. 18 poz.

70/89
Nr opisu: 0000078778
Hydrogen ion concentration in the N(-III)-S(VI)-N(V)-H2O system.
[Aut.]: Irena** Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1994 z. 1/2, s. 7-15, bibliogr. 21 poz.

71/89
Nr opisu: 0000045286
Modelling of a ultrafiltration treatment of wastewaters containing emulsive oils.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
-Arch. Ochr. Środ. 1993 z. 3/4, s. 43-58, bibliogr. 43 poz.

72/89
Nr opisu: 0000078777
Równowagi chemiczne w atmosferycznym układzie N(III)-S(VI)-N(V)-H2O.
[Aut.]: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1993 z. 1/2, s. 19-29, bibliogr. 15 poz.

73/89
Nr opisu: 0000052502
Model matematyczny powstawania tlenków azotu przy spalaniu strugowym oleju napędowego.
[Aut.]: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, A. Witek.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 nr 2, s. 7-13, bibliogr. 7 poz.

74/89
Nr opisu: 0000078774
Model matematyczny procesów usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza przez krople wody.
[Aut.]: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 z. 2, s. 15-26, bibliogr. 17 poz.

75/89
Nr opisu: 0000078776
Współczynniki aktywności w wieloskładnikowych roztworach słabych elektrolitów układ NH3 - SO2-H2O.
[Aut.]: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 z. 3/4, s. 21-32, bibliogr. 22 poz.

76/89
Nr opisu: 0000052610
Wykorzystanie techniki widmowej IR i 1H NMR do badania biodegradacji substancji powierzchniowo czynnej.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 nr 3/4, s. 47-56, bibliogr. 15 poz.

77/89
Nr opisu: 0000052423
Zastosowanie ultrafiltracji do usuwania koloidów i emulsji z wód i ścieków.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 z. 1, s. 163-180, bibliogr. 30 poz.

78/89
Nr opisu: 0000052424
Zastosowanie ultrafiltracji w biologicznym oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Zuzanna* Dębkowska, Małgorzata Kowalska.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 z. 1, s. 145-161, bibliogr. 19 poz.

79/89
Nr opisu: 0000053684
Badania strat ciśnienia w modelach mieszalników statycznych do uzdatniania wody.
[Aut.]: Florian Piechurski, Karol** Kuś.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 z. 1, s. 99-107, bibliogr. 6 poz.

80/89
Nr opisu: 0000053683
Emisja substancji zanieczyszczających z domowych pieców węglowych.
[Aut.]: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń, T. Kaczyńska, J. Szeliga.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 z. 1, s. 33-43, bibliogr. 4 poz.

81/89
Nr opisu: 0000053685
Kryteria podobieństwa modelowania przepływów w warstwie zawieszonego osadu w osadnikach kontaktowych.
[Aut.]: Karol** Kuś.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 z. 1, s. 121-138, bibliogr. 7 poz.

82/89
Nr opisu: 0000053680
Methane fermentation and microbiological reduction of sulphates exemplified on liquid industrial wastes.
[Aut.]: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, Janina* Tarniowy, Michał* Szendzielorz.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 nr 2, s. 81-90, bibliogr. 15 poz.

83/89
Nr opisu: 0000053687
Mikrobiologiczny rozkład fitoplanktonu oraz regeneracja azotu i fosforu w badaniach modelowych.
[Aut.]: Helena** Petrycka, Joanna* Mrozowska, I. Kempa.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 z. 3/4, s. 143-149, bibliogr. 14 poz.

84/89
Nr opisu: 0000053686
Ultrafiltracja ścieków emulsyjnych.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 nr 1, s. 139-158, bibliogr. 25 poz.

85/89
Nr opisu: 0000060186
A dynamic method of adaptation and control of the metabolic activity of activated sludge.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
-Arch. Ochr. Środ. 1990 nr 1/2, s. 165-177, bibliogr. 20 poz.

86/89
Nr opisu: 0000060185
Wpływ gwałtownych zmian obciążenia substratowego na aktywność enzymatyczną osadu czynnego.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Arch. Ochr. Środ. 1990 nr 1/2, s. 179-191, bibliogr. 12 poz.

87/89
Nr opisu: 0000060793
Homeostaza heterogennych populacji mikroorganizmów czynnych w procesach oczyszczania ścieków.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch.
-Arch. Ochr. Środ. 1989 z. 3/4, s. 27-37, bibliogr. 5 poz.

88/89
Nr opisu: 0000060792
Homeostaza mikroorganizmów osadu czynnego w warunkach sterowania zawartością biomasy.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński.
-Arch. Ochr. Środ. 1989 z. 3/4, s. 39-52, bibliogr. 10 poz.

89/89
Nr opisu: 0000064183
Model matematyczny właściwości statycznych i dynamicznych biologicznej oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: Jerzy** Kuźnik.
-Arch. Ochr. Środ. 1988 z. 1/2, s. 21-37, bibliogr. 48 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie