Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH NAUKI MATER
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000009308
Computer simulation of the diffusive segregation of impurities on the grain boundaries of metallic polycrystals.
[Aut.]: Wojciech** Ozgowicz, Eugeniusz* Kosek.
-Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 2, s. 93-112, bibliogr. 11 poz.

stop ; segregacja międzykrystaliczna ; symulacja elementarnych przeskoków atomów w strukturze dwuwymiarowej ; model dyfuzji ; program DYFUZJA

alloy ; intercrystalline segregation ; simulating diffusive atom jumps in a two dimensional structure ; diffusion model ; DYFUZJA program

2/19
Nr opisu: 0000009846
Glass characterization in PbO-B2O3-Al2O3-Wo3.
[Aut.]: Joanna* Pisarska, [i in.].
-Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 3, s. 193-202, bibliogr. 14 poz.

szkła ołowiowo-boranowe ; właściwości strukturalne ; właściwości optyczne ; dyfrakcja rentgenowska ; XRD ; spektroskopia w podczerwieni ; absorpcja światła

lead borate glasses ; structural properties ; optical properties ; X-ray diffraction ; XRD ; infrared spectroscopy ; absorption of light

3/19
Nr opisu: 0000008699
Investigations of Pr - doped fluoroindate glass. Synthesis, properties and applications.
[Aut.]: Joanna* Pisarska, W. Pisarski.
-Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 1, s. 37-51, bibliogr. 16 poz.

szkło fluoroindowe ; rentgenowska analiza fazowa ; XRD ; mikroanaliza rentgenowska ; spektroskopia optyczna ; DSC ; spektroskopia w podczerwieni ; EPMA

fluoroindate glass ; X-ray phase analysis ; XRD ; electron probe microanalysis ; optical spectroscopy ; DSC ; infrared spectroscopy ; EPMA

4/19
Nr opisu: 0000009847
TEM investigation of oscillatory compressed Fe Armco.
[Aut.]: Kinga Rodak.
-Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 3, s. 203-209, bibliogr. 8 poz.

żelazo Armco ; substruktura ; TEM ; odkształcenie ; ściskanie oscylacyjne

Armco iron ; substructure ; TEM ; deformation ; oscillatory compression

5/19
Nr opisu: 0000008700
Własności magnetyczne nanokrystalicznych kobaltowych materiałów proszkowych magnetycznie miękkich i nanokompozytów z silikonową osnową.
[Aut.]: Ryszard** Nowosielski, Leszek** Dobrzański, Stefan** Griner, Jarosław Konieczny.
-Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 1, s. 53-72, bibliogr. 25 poz.

nanokompozyt z osnową silikonową ; materiał proszkowy ; szkło metaliczne na osnowie kobaltu ; mielenie wysokoenergetyczne ; wygrzewanie izotermiczne ; własności magnetyczne

silicon matrix nanocomposite ; powder material ; metallic glasses based on cobalt ; high-energy milling ; isothermal heat treatment ; magnetic properties

6/19
Nr opisu: 0000008767
Wpływ procesów nanokrystalizacji szkieł metalicznych typu FeCuNbSiB na własności magnetyczne.
[Aut.]: Ryszard** Nowosielski, Paweł* Gramatyka, Stefan** Griner.
-Arch. Nauki Mater. 2003 t. 24 nr 4, s. 357-371, bibliogr. 15 poz.

nanokrystalizacja ; szkło metaliczne ; własności magnetyczne

nanocrystallization ; metallic glass ; magnetic properties

7/19
Nr opisu: 0000000321
Analiza profilu linii dyfrakcyjnych litych próbek stopu Fe-13,7Cr-24,3Ni-1,9Ti-1,3Mo.
[Aut.]: L. Pająk, Kazimierz** Ducki.
-Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 1, s. 51-66, bibliogr. 13 poz.

8/19
Nr opisu: 0000000322
Materiałowe i funkcjonalne uwarunkowania technologii ekspansyjnego osadzania wewnętrznych wykładzin z PE rurociągów.
[Aut.]: Gabriel Wróbel, Andrzej** Pusz.
-Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 1, s. 67-81, bibliogr. 12 poz.

9/19
Nr opisu: 0000000323
Nikiel jako prekursor cząstek aluminidków w kompozycie z osnową aluminiową.
[Aut.]: Anita Olszówka-Myalska.
-Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 3, s. 235-246, bibliogr. 12 poz.

10/19
Nr opisu: 0000002637
Przyczyny powiększenia twardości siluminu AlSi17 z dodatkami stopowymi po obróbce cieplnej.
[Aut.]: Jarosław Piątkowski, Franciszek** Binczyk.
-Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 4, s. 337-349, bibliogr. 16 poz.

11/19
Nr opisu: 0000000246
Nowy pogląd na oddziaływanie fosforu w procesie kształtowania struktury pierwotnej siluminów nadeutektycznych.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Jarosław Piątkowski.
-Arch. Nauki Mater. 2000 t. 21 nr 3/4, s. 199-213, bibliogr. 21 poz.

12/19
Nr opisu: 0000005344
Mezoporowate sita molekularne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, Ewa** Gierczycka, M. Kargol.
-Arch. Nauki Mater. 1999 t. 20 nr 3, s. 145-153, bibliogr. 22 poz.

13/19
Nr opisu: 0000035287
Description of the curve of transition of L20G cast steel to the brittle state.
[Aut.]: J. Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
-Arch. Nauki Mater. 1996 t. 17 nr 3, s. 237-248, bibliogr. 18 poz.

14/19
Nr opisu: 0000033338
Wpływ cząstek ceramicznych na krzepnięcie kompozytów Al-SiC i Al-Al2O3.
[Aut.]: Józef** Śleziona.
-Arch. Nauki Mater. 1995 t. 16 nr 2, s. 163-178, bibliogr. 17 poz.

15/19
Nr opisu: 0000043551
Computer aided selection of X-ray exposure conditions of welds.
[Aut.]: Andrzej Klimpel, Krzysztof** Luksa, Andrzej** Szymański.
-Arch. Nauki Mater. 1994 t. 15 nr 1/2, s. 13-26, bibliogr. 7 poz.

16/19
Nr opisu: 0000043903
Fracture of high aluminium content alloy castings.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Donat** Renowicz.
-Arch. Nauki Mater. 1994 t. 15 nr 3/4, s. 177-186, bibliogr. 14 poz.

17/19
Nr opisu: 0000043552
The influence of hot forming and cooling conditions on the structure and mechanical properties of a V-N microalloyed constructional steel.
[Aut.]: Jan** Adamczyk, Roman** Wusatowski, Wojciech** Ozgowicz, Elżbieta** Kalinowska-Ozgowicz, Ryszard** Grzyb.
-Arch. Nauki Mater. 1994 t. 15 nr 1/2, s. 27-40, bibliogr. 11 poz.

18/19
Nr opisu: 0000052458
Czynniki kształtujące strukturę i niektóre własności kompozytów Al - cząstki ceramiczne.
[Aut.]: Józef** Śleziona.
-Arch. Nauki Mater. 1992 t. 13 z. 3, s. 197-208, bibliogr. 19 poz.

19/19
Nr opisu: 0000060883
Wpływ temperatury i czasu austenityzacji na progowy współczynnik intensywności naprężeń w elementach ze stali SW7M.
[Aut.]: Alicja Balin, Tadeusz** Lamber, Donat** Renowicz.
-Arch. Nauki Mater. 1989 t. 10 z. 3/4, s. 207-215, bibliogr. 30 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie