Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH ENERG
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/96
Nr opisu: 0000100790   
Analiza obciążeń cieplnych podczas rozruchu nadkrytycznych turbin parowych z chłodzeniem zewnętrznym.
[Aut.]: Wojciech Kosman.
-Arch. Energ. 2013 t. 43 nr 1/2, s. 147-155, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

turbina parowa ; turbina nadkrytyczna ; chłodzenie zewnętrzne ; rozruch turbiny ; obciążenie cieplne

steam turbine ; supercritical turbine ; external cooling ; turbine start-up ; thermal load

2/96
Nr opisu: 0000100812   
Thermal and stress states in unsteady conditions of operation of the rotors of ultra-supercritical parameter turbines.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Marian* Lipka, Henryk** Łukowicz.
-Arch. Energ. 2013 t. 43 nr 1/2, s. 129-146, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

turbina parowa ; wirnik turbiny ; analiza numeryczna ; rozruch turbiny

steam turbine ; turbine rotor ; numerical analysis ; turbine start-up

3/96
Nr opisu: 0000075417   
A zero-dimensional model used as a basis for numerical modelling of OP-650 boiler.
[Aut.]: Bartłomiej Hernik, Marek Pronobis.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 2, s. 17-26, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł OP 650 ; model zerowymiarowy ; modelowanie numeryczne ; kocioł energetyczny

OP 650 boiler ; zero-dimensional model ; numerical modelling ; power boiler

4/96
Nr opisu: 0000075421   
An analysis of the phenomena accompanying an uncontrolled leakage of CO2 from a damaged pipeline.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 2, s. 131-144, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

uszkodzenie gazociągu ; wyciek CO2 ; transport CO2

pipe line damage ; CO2 leakage ; CO2 transport

5/96
Nr opisu: 0000082400   
Analysis of electricity generation in a integrated gasification combined cycle unit.
[Aut.]: Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 3-14, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wytwarzanie energii ; energia elektryczna ; IGCC ; układ gazowo-parowy ; turbina gazowa

electricity generation ; electric energy ; IGCC ; gas-steam system ; gas turbine

6/96
Nr opisu: 0000075419   
Analysis of the efficiency of the unit based on circulating fluidized bed boiler integrated with three-end high-temperature membrane for air separation.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Adrian* Balicki.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 2, s. 59-71, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł fluidalny ; membrana typu three-end ; separacja powietrza

fluidized boiler ; three-end membrane ; air separation

7/96
Nr opisu: 0000082414   
Analysis of the possibilities of steam extraction from a condensing 900 MW turbine for the carbon dioxide separation system.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Marcin* Mroncz.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 71-83, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

blok kondensacyjny ; separacja CO2 ; adsorpcja chemiczna ; turbina kondensacyjna

condensing unit ; CO2 separation ; chemical adsorption ; condensing turbine

8/96
Nr opisu: 0000082429   
Application of fault tree analysis in the maintenance intervals planning for power unit systems.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Adam Wojaczek.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 95-106, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

drzewo uszkodzeń ; okres międzyremontowy ; blok energetyczny

fault tree ; maintenance interval ; power unit

9/96
Nr opisu: 0000082402   
Comparative analyses of systems with vapour compressor heat pumps and ground heat exchangers.
[Aut.]: Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 43-55, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza termodynamiczna ; sprężarkowa parowa pompa grzejna ; gruntowy wymiennik ciepła

thermodynamic analysis ; vapour compressor heat pump ; ground heat exchanger

10/96
Nr opisu: 0000074377   
Dual-fuel gas and coal-fired systems - concepts of new applications.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 1, s. 3-22, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ wielopaliwowy ; polityka energetyczna ; emisja CO2

multi-fuel cycle ; energy policy ; CO2 emission

11/96
Nr opisu: 0000082418   
Exemplary application of energy substitution efficiency and marginal cost analysis.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Barbara* Mendecka.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 85-93, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

efektywność substytucji energii ; koszt graniczny ; źródła energii ; EEES ; MCES

energy substitution efficiency ; maximal accepted cost ; energy sources ; EEES ; MCES

12/96
Nr opisu: 0000075420   
Modeling of a supercritical power plant with an oxy type pulverized fuel boiler, a carbon dioxide capture unit and a "four-end" type membrane air separator.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Sebastian* Michalski.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 2, s. 73-83, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

modelowanie elektrowni ; kocioł oxy ; membrana typu four-end ; separacja membranowa ; elektrociepłownia nadkrytyczna

power plant modelling ; oxy boiler ; four-end membrane ; membrane separation ; supercritical power plant

13/96
Nr opisu: 0000082434   
Modelling and analysis of the carbon dioxide processing instalation using physical separation in a supercritical 460 MW coal unit working in oxy-combustion technology.
[Aut.]: Anna Skorek-Osikowska.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 107-125, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ kondycjonowania ; separacja CO2 ; nadkrytyczny blok węglowy ; technologia oxy-combustion ; AspenPlus

conditioning device ; CO2 separation ; supercritical coal-fired unit ; oxy-combustion technology ; AspenPlus

14/96
Nr opisu: 0000075460   
Obliczenia ultra-nadkrytycznego bloku węglowego o mocy 900 MW z odzyskiem ciepła ze spalin.
[Aut.]: Katarzyna* Stępczyńska, Henryk** Łukowicz, Sławomir Dykas, Daniel* Czaja.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 2, s. 155-164, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

ultra-nadkrytyczny blok węglowy ; odzysk ciepła ; spaliny

ultra-supercritical coal fired power unit ; heat recovery ; exhaust gas

15/96
Nr opisu: 0000074378   
Stan i perspektywy rozwoju układów gazowo-parowych.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 1, s. 23-38, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ gazowo-parowy ; elektrownia gazowo-parowa ; gaz ziemny

gas-steam plant ; steam-gas power plant ; natural gas

16/96
Nr opisu: 0000074379   
Technical and economical analysis of exploitation of gas fired small scale combined heat and power systems in Poland.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 1, s. 39-51, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ CHP ; układ kogeneracyjny

Combined Heat and Power ; cogeneration system

17/96
Nr opisu: 0000082408   
The characteristics of the possibility of the use of polymer membranes in production of oxygen for energy processes.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Sylwia* Berdowska.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 3/4, s. 57-70, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

membrana polimerowa ; produkcja tlenu ; proces kriogeniczny ; metoda hybrydowa ; Aspen

polymeric membrane ; oxygen production ; cryogenic process ; hybrid method ; Aspen

18/96
Nr opisu: 0000075418   
Thermodynamic evaluation of a combined heat and power plant with carbon dioxide capture installation integrated with a gas turbine.
[Aut.]: Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, M. Rożek.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 2, s. 37-47, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

analiza termodynamiczna ; wychwyt CO2 ; turbina gazowa

thermodynamic analysis ; CO2 capture ; gas turbine

19/96
Nr opisu: 0000069618   
Analysis of the supercritical coal-fired combined heat and power plant integrated with membrane carbon capture and storage installation.
[Aut.]: Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz-Szymańska.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 185-195, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrociepłownia nadkrytyczna ; instalacja CCS ; CHP ; blok ciepłowniczy gazowo-parowy

supercritical power plant ; CCS installation ; CHP ; CHP unit

20/96
Nr opisu: 0000069611   
Gas-steam cycle as a source of energy for carbon dioxide capture from flue gases of a large coal power plant.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy, Tadeusz** Chmielniak.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 15-28, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wychwyt CO2 ; spaliny ; separacja CO2 ; układ gazowo-parowy

CO2 capture ; exhaust gas ; CO2 separation ; gas-steam cycle

21/96
Nr opisu: 0000069616   
Power and ecological characteristics of a buffer boiler supplied with coal and after-processing gases.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, J. Czubala.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 141-153, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł buforowy ; kocioł parowy ; spalanie ; charakterystyka energetyczna

buffer boiler ; steam boiler ; combustion ; energy characteristic

22/96
Nr opisu: 0000069613   
Prediction of a cross-flow heat exchanger performance in media flow maldistribution conditions.
[Aut.]: Tomasz Bury, Jan** Składzień.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 65-76, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wymiennik ciepła ; analiza termodynamiczna ; krzyżowy wymiennik ciepła

heat exchanger ; thermodynamic analysis ; cross-flow heat exchanger

23/96
Nr opisu: 0000069617   
Preliminary selection of the basic geometry of turbine stages for a supercritical turbine in a heat and power plant.
[Aut.]: Piotr* Łukowicz, Łukasz Bartela.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 167-183, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrociepłownia nadkrytyczna ; turbina ciepłownicza ; stopnie turbiny

supercritical power plant ; heat turbine ; turbine stages

24/96
Nr opisu: 0000069612   
Proposal for energy management in a group of buildings by identifying unreasonable heat consumption.
[Aut.]: Tomasz* Skoczowski, Joachim** Kozioł.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 41-51, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

zużycie ciepła ; budownictwo miejskie ; budynek szkolny

heat consumption ; municipal building ; school building

25/96
Nr opisu: 0000069614   
Selected methods to reduce energy consumption of carbon capture and storage installation in ultra-supercritical power plant.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz-Szymańska.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 97-110, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

separacja CO2 ; instalacja CCS ; energochłonność

CO2 separation ; CCS installation ; energy consumption

26/96
Nr opisu: 0000069615   
Thermodynamic analysis of supercritical power plant with circulating bed boiler working in oxy-combustion technology and high temperature membrane "three-end" for air separation.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Adrian* Balicki.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 127-140, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

elektrownia nadkrytyczna ; kocioł fluidalny ; analiza termodynamiczna ; węgiel brunatny ; kocioł oxy

supercritical power plant ; fluidized boiler ; thermodynamic analysis ; lignite ; oxy boiler

27/96
Nr opisu: 0000083780
Conservative and best estimate analyses of the blowdown phase of loss-of-soolant accident within VVER 1000reactor containment.
[Aut.]: Tomasz Bury.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 3, s. 23-31, bibliogr. 9 poz.

reaktor jądrowy ; bezpieczeństwo jądrowe ; LOCA ; HEPCAL

nuclear reactor ; nuclear safety ; LOCA ; HEPCAL

28/96
Nr opisu: 0000061659
Determination of interaction between thermal cycle and cooling water system of a supercritical power plant.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Sebastian Rulik.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 1/2, s. 189-206, bibliogr. 9 poz.

elektrownia ; blok energetyczny ; układ chłodzenia

power plant ; power unit ; cooling system

29/96
Nr opisu: 0000083781
Directions of improving efficiency and reducing CO2 emission in coal-fired supercritical power units.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 3, s. 33-44, bibliogr. 6 poz.

węglowy blok energetyczny ; emisja CO2 ; nadkrytyczny blok węglowy ; spaliny ; wzrost wydajności ; odzysk ciepła ze spalin

coal power unit ; CO2 emission ; supercritical coal-fired unit ; efficiency improvement ; flue gas heat recovery

30/96
Nr opisu: 0000061656
Evaluation of current trends in the development of safety systems for nuclear power plants.
[Aut.]: Tomasz Bury, Jan** Składzień.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 1/2, s. 31-50, bibliogr. 9 poz.

elektrownia jądrowa ; bezpieczeństwo jądrowe ; reaktor wodny ciśnieniowy ; awaria rozszczelnieniowa

nuclear power plant ; nuclear safety ; pressurized water reactor ; loss of coolant accident

31/96
Nr opisu: 0000061339
Influence of material properties on the stress state and life time of rotors in supercritical steam turbines.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Marian* Lipka, Henryk** Łukowicz.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 1/2, s. 115-129, bibliogr. 6 poz.

turbina parowa ; wytężenie ; trwałość ; parametry nadkrytyczne

steam turbine ; effort ; durability ; supercritical parameters

32/96
Nr opisu: 0000083783
Prawdopodobieństwo uszkodzenia elementów rurociągów parowych.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Michał* Bieniek.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 3, s. 137-146, bibliogr. 7 poz.

rurociąg parowy ; blok energetyczny ; uszkodzenie

steam pipeline ; power unit ; damage

33/96
Nr opisu: 0000061658
The termo-ecological cost of liquid fuels producted by direct coal liquefaction.
[Aut.]: Wojciech Stanek, Łukasz* Pluta.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 1/2, s. 141-159, bibliogr. 16 poz.

paliwo płynne ; upłynnianie węgla ; olej syntetyczny ; egzergia

liquid fuel ; coal liquefaction ; synthetic oil ; exergy

34/96
Nr opisu: 0000083782
Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki pracy elektrociepłowni gazowo-parowej.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 3, s. 87-104, bibliogr. 14 poz.

elektrociepłownia gazowo-parowa ; polityka energetyczna ; zapotrzebowanie na energię ; zapotrzebowanie na ciepło ; blok gazowo-parowy

gas-steam power plant ; energy policy ; energy demand ; heat demand ; gas-steam unit

35/96
Nr opisu: 0000055010
Analiza termodynamiczna metod pre-combustion usuwania CO2.
[Aut.]: Krzysztof* Lampert.
-Arch. Energ. 2009 t. 39 nr 2, s. 85-103, bibliogr. 16 poz.

separacja CO2 ; paliwo gazowe ; analiza termodynamiczna ; corex ; gaz wielkopiecowy

CO2 separation ; gaseous fuel ; thermodynamic analysis ; corex ; blast-furnace gas

36/96
Nr opisu: 0000055012
Elektrownie kondensacyjne typu capture ready.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Katarzyna* Wójcik.
-Arch. Energ. 2009 t. 39 nr 2, s. 131-143, bibliogr. 7 poz.

elektrownia kondensacyjna ; wychwyt CO2 ; spaliny

condensing power plant ; CO2 capture ; exhaust gas

37/96
Nr opisu: 0000055011
Modelowanie empiryczne kotłów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Wojciech Stanek, Henryk Rusinowski.
-Arch. Energ. 2009 t. 39 nr 2, s. 105-129, bibliogr. 20 poz.

model empiryczny ; kocioł energetyczny ; sztuczna sieć neuronowa

empirical model ; power boiler ; artificial neural network

38/96
Nr opisu: 0000055036
Możliwe scenariusze rozwoju technologii energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
-Arch. Energ. 2009 t. 39 nr 2, s. 161-165, bibliogr. 3 poz.

energetyka ; ograniczenie emisji CO2 ; technologie energetyczne ; czyste technologie węglowe

power engineering ; reduction of CO2 emission ; power engineering technologies ; clean coal technologies

39/96
Nr opisu: 0000042380
Analiza nadkrytycznych układów siłowni parowych z odzyskiem ciepła ze spalin.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 2, s. 35-43, bibliogr. 3 poz.

kocioł energetyczny ; spaliny ; odzysk ciepła ; podgrzewacz powietrza

power boiler ; exhaust gas ; heat recovery ; air heater

40/96
Nr opisu: 0000042378
Analiza strat bloku energetycznego wyznaczonych przez bezpośrednie obliczenia bilansowe.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Wojciech Kosman.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 203-218, bibliogr. 2 poz.

blok energetyczny ; straty energii ; pomiar cieplny ; bilansowanie energii ; system SAT

power unit ; energy losses ; thermal measurement ; energy balancing ; SAT system

41/96
Nr opisu: 0000042379
Badania erozji popiołowej kotłowych pęczków z ożebrowaniem wzdłużnym.
[Aut.]: Robert Wejkowski, Marek Pronobis, Bartłomiej Hernik.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 219-238, bibliogr. 16 poz.

kocioł ; erozja popiołowa ; powierzchnia konwekcyjna ; rura kotłowa

boiler ; ash erosion ; convective surface ; boiler tube

42/96
Nr opisu: 0000042375
Ocena prawdopodobieństwa uszkodzeń erozyjnych rur kotłowych.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 145-156, bibliogr. 12 poz.

kocioł ; rura kotłowa ; erozja ; analiza probabilistyczna

boiler ; boiler tube ; erosion ; probability analysis

43/96
Nr opisu: 0000042382
Powyłączeniowe prądy konwekcyjne w prętach paliwowych reaktora MARIA.
[Aut.]: Jan** Składzień, Adam** Fic.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 2, s. 193-200, bibliogr. 3 poz.

energetyka jądrowa ; reaktor jądrowy ; pręt paliwowy ; bezpieczeństwo jądrowe ; reaktor MARIA ; prąd konwekcyjny

nuclear power plant ; nuclear reactor ; fuel rod ; nuclear safety ; MARIA reactor ; convection current

44/96
Nr opisu: 0000042374
Problematyka szacowania wartości entalpii pary wylotowej z turbiny kondensacyjnej w uogólnionej metodzie uzgadniania bilansów układu cieplnego siłowni parowej.
[Aut.]: Marcin Szega.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 123-144, bibliogr. 24 poz.

blok energetyczny ; siłownia parowa ; entalpia pary wylotowej ; turbina kondensacyjna

power unit ; steam electric power station ; outlet steam enthalpy ; condensing turbine

45/96
Nr opisu: 0000042377
Resistance to high-temperature corrosion of new materials for power industry.
[Aut.]: Adam** Hernas, Barbara* Piliszko, Marcin* Imosa.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 157-170, bibliogr. 9 poz.

stal ; stop ; odporność korozyjna ; korozja wysokotemperaturowa ; spalanie odpadów

steel ; alloy ; corrosion resistance ; high-temperature corrosion ; waste incineration

46/96
Nr opisu: 0000042372
Wspomaganie decyzji w zakresie nadzoru, optymalizacji produkcji i zarządzania majątkiem wytwórczym koncernu energetycznego.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 43-60, bibliogr. 2 poz.

koncern energetyczny ; blok energetyczny ; MAD-3 ; optymalizacja produkcji

electric power company ; power unit ; MAD-3 ; production optimization

47/96
Nr opisu: 0000042373
Wychwyt, transport i składowanie CO2 - przegląd technologii.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Katarzyna* Bełch.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 61-81, bibliogr. 19 poz.

dwutlenek węgla ; spaliny ; separacja CO2 ; wychwyt CO2 ; składowanie CO2 ; usuwanie CO2

carbon dioxide ; exhaust gas ; CO2 separation ; CO2 capture ; CO2 storage ; CO2 removal

48/96
Nr opisu: 0000042381
Zagrożenie trwałości powierzchni ogrzewalnych kotłów o nadkrytycznych parametrach pary wynikające z ograniczeń emisji gazów.
[Aut.]: Marek Pronobis, Mirosław* Krupa, Wacław* Wojnar.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 2, s. 165-174, bibliogr. 15 poz.

blok energetyczny ; kocioł ; przegrzewacz pary ; korozja wysokotemperaturowa ; korozja niskotemperaturowa ; fouling ; erozja

power unit ; boiler ; steam superheater ; high-temperature corrosion ; low-temperature corrosion ; fouling ; erosion

49/96
Nr opisu: 0000036472
Analiza wpływu zaburzeń przepływu na dokładność pomiaru strumienia płynu w rurociągach.
[Aut.]: Daniel Węcel.
-Arch. Energ. 2007 t. 37 nr 1/2, s. 33-52, bibliogr. 13 poz.

pomiar przepływu ; kryza ; rurka Pitota ; współczynnik przepływu ; rurociąg

flow measurement ; diaphragm ; Pitot tube ; flow coefficient ; pipeline

50/96
Nr opisu: 0000036473
Thermodynamical analysis of isothermal gas turbine cycles.
[Aut.]: Natalia* Schaffel, Andrzej Szlęk.
-Arch. Energ. 2007 t. 37 nr 1/2, s. 171-179, bibliogr. 5 poz.

turbina gazowa ; analiza termodynamiczna ; obieg termodynamiczny

gas turbine ; thermodynamic analysis ; thermodynamic cycle

51/96
Nr opisu: 0000036474
Wpływ kąta natarcia oraz punktu pracy na proces inicjowania i przebiegu niestatecznej pracy koła wirnikowego w osiowym stopniu sprężającym.
[Aut.]: Mirosław Majkut.
-Arch. Energ. 2007 t. 37 nr 1/2, s. 277-303, bibliogr. 8 poz.

maszyna przepływowa ; koło wirnikowe

fluid-flow machine ; rotor disk

52/96
Nr opisu: 0000036471
Zastosowanie metody drzewa błędów w analizie prawdopodobieństwa uszkodzenia układów kotła.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Adam Wojaczek.
-Arch. Energ. 2007 t. 37 nr 1/2, s. 15-31, bibliogr. 7 poz.

drzewo błędów ; FTA ; analiza ryzyka ; kocioł

fault tree ; FTA ; risk analysis ; boiler

53/96
Nr opisu: 0000023411
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna małej elektrociepłowni gazowo-parowej z turbiną przeciwprężną.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela.
-Arch. Energ. 2006 t. 37 nr 2, s. 191-207, bibliogr. 11 poz.

elektrociepłownia gazowo-parowa ; analiza termodynamiczna ; GateCycleTM ; efektywność ekonomiczna

gas-steam power plant ; thermodynamic analysis ; GateCycleTM ; economic efficiency

54/96
Nr opisu: 0000023409
Modelowanie warunków pracy turbiny gazowej z chłodzeniem wewnętrznym.
[Aut.]: Wojciech Kosman.
-Arch. Energ. 2006 t. 37 nr 2, s. 169-190, bibliogr. 8 poz.

turbina gazowa ; chłodzenie ; modelowanie ; sprężarka ; komora spalania

gas turbine ; cooling ; modelling ; compressor ; combustion chamber

55/96
Nr opisu: 0000020095
Wpływ chłodzenia turbiny gazowej na charakterystyki układu gazowo-parowego.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Arch. Energ. 2006 t. 35 nr 1, s. 51-68, bibliogr. 11 poz.

turbina gazowa ; chłodzenie ; układ gazowo-parowy

gas turbine ; cooling ; gas-steam system

56/96
Nr opisu: 0000017625
Modelowanie regresyjne kotłów z zaawansowaną walidacją pomiarów.
[Aut.]: Henryk Rusinowski.
-Arch. Energ. 2005 t. 34 nr 2, s. 203-227, bibliogr. 17 poz.

kocioł ; model empiryczny

boiler ; empirical model

57/96
Nr opisu: 0000017086
Ocena konkurencyjności energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie i kupowanej z sieci.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki.
-Arch. Energ. 2005 t. 34 nr 1, s. 53-77, bibliogr. 6 poz.

ciepło ; energia elektryczna ; konkurencyjność

heat ; electricity ; competitiveness

58/96
Nr opisu: 0000017084
Ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia eksploatacyjnego zaworów turbin parowych.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Arch. Energ. 2005 t. 34 nr 1, s. 17-39, bibliogr. 10 poz.

turbina parowa ; metoda elementów skończonych ; metoda estymacji punktowej ; uszkodzenie

steam turbine ; finite element method ; point estimation method ; damage

59/96
Nr opisu: 0000017624
Wskaźniki degradacji elementów siłowni cieplnych oparte na analizie generacji entropii.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz.
-Arch. Energ. 2005 t. 34 nr 2, s. 165-182, bibliogr. 9 poz.

siłownia parowa ; entropia ; diagnostyka cieplno-przepływowa ; turbina

power plant ; entropy ; thermal and magnetic properties ; turbine

60/96
Nr opisu: 0000009247
Możliwości wykorzystania algorytmów stosowanych w blokach ograniczeń termicznych do optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa rozruchu turbin.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Arch. Energ. 2003 t. 32 nr 3/4, s. 71-82, bibliogr. 7 poz.

turbina parowa ; rozruch turbiny ; algorytm BOTT

steam turbine ; turbine start-up ; BOTT algorithm

61/96
Nr opisu: 0000009248
Wpływ wysokotemperaturowego odsiarczania spalin na pracę kotła.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Arch. Energ. 2003 t. 32 nr 3/4, s. 103-113, bibliogr. 8 poz.

kocioł pyłowy ; odsiarczanie spalin

pulverized coal boiler ; desulfurization

62/96
Nr opisu: 0000000309
Analiza efektywności elektrowni gazowo-parowych; układ z trójciśnieniowym kotłem i przegrzewem miedzystopniowym.
[Aut.]: Janusz Kotowicz.
-Arch. Energ. 2002 t. 31 nr 1/2, s. 29-48, bibliogr. 13 poz.

63/96
Nr opisu: 0000000310
Analiza wrażliwości kosztu ziębienia na zmiany parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ziębiarki sprężarkowej parowej.
[Aut.]: Krzysztof* Wilk.
-Arch. Energ. 2002 t. 31 nr 1/2, s. 49-70, bibliogr. 14 poz.

64/96
Nr opisu: 0000000311
Minimalizacja kosztu ekologicznego wytwarzania surówki wielkopiecowej.
[Aut.]: Wojciech Stanek.
-Arch. Energ. 2002 t. 31 nr 1/2, s. 71-94, bibliogr. 27 poz.

65/96
Nr opisu: 0000001734
Methods of determining the admissible price of fuels for combined head and power generating plants fired with natural gas.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz** Chmielniak.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 3/4, s. 27-41, bibliogr. 8 poz.

66/96
Nr opisu: 0000001733
Modyfikacja procedur eksploatacji turbin parowych w aspekcie trwałości i czasu dalszej pracy.
[Aut.]: Gerard** Kosman.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 3/4, s. 55-74, bibliogr. 8 poz.

67/96
Nr opisu: 0000001347
Porównanie metod obliczeń spadków ciśnienia w instalacjach pyłowych kotłów.
[Aut.]: Kazimierz Mroczek, Marek Pronobis, T. Wala.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 1/2, s. 107-121, bibliogr. 15 poz.

68/96
Nr opisu: 0000001348
Teoretyczno-empiryczna charakterystyka energetyczna chłodni mokrych.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Wiesław Gazda, Marcin Szega.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 1/2, s. 47-56, bibliogr. 11 poz.

69/96
Nr opisu: 0000001735
Wpływ rzeczywistych warunków eksploatacji na stan naprężenia oraz zużycie zmęczeniowe kadłubów zewnętrznych turbin dużych mocy.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Grzegorz Nowak.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 3/4, s. 3-25, bibliogr. 11 poz.

70/96
Nr opisu: 0000005630
Analiza systemowa zastosowania paliw zastępczych w procesie wielkopiecowym.
[Aut.]: Wojciech Stanek.
-Arch. Energ. 2000 t. 29 nr 3/4, s. 69-92, bibliogr. 27 poz.

71/96
Nr opisu: 0000005618
Ciągła identyfikacja obciążeń cieplnych w procesie stałego nadzoru diagnostycznego turbin parowych.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Maciej* Roskosz.
-Arch. Energ. 2000 t. 29 nr 1/2, s. 49-74, bibliogr. 12 poz.

72/96
Nr opisu: 0000005442
Application of steam from regenerative bleeds for the production of network heat in large steam power plants.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Arch. Energ. 1999 t. 28 nr 1/2, s. 83-93, bibliogr. 4 poz.

73/96
Nr opisu: 0000005441
Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Jana Szarguta.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Jan** Składzień.
-Arch. Energ. 1999 t. 28 nr 1/2, s. 95-100

74/96
Nr opisu: 0000005443
Model i algorytm optymalizacji charakterystyk rozruchowych turbin parowych.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
-Arch. Energ. 1999 t. 28 nr 3/4, s. 3-17, bibliogr. 6 poz.

75/96
Nr opisu: 0000024564
Ocena efektywności oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła z osadów popiołu.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Arch. Energ. 1998 t. 27 nr 1/2, s. 89-103, bibliogr. 7 poz.

76/96
Nr opisu: 0000024584
Probabilistyczny model trwałości pełzaniowej jako fragment procedury oceny stanu technicznego elementów turbin cieplnych.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Arch. Energ. 1998 t. 27 nr 3/4, s. 3-18, bibliogr. 10 poz.

77/96
Nr opisu: 0000026870
Analysis of combined gas-steam cycles with supplementary firing.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Janusz Kotowicz.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 3/4, s. 71-83, bibliogr. 4 poz.

78/96
Nr opisu: 0000026692
Application of the humid air turbine (HAT) for the cogeneration of heat and electricity.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 1/2, s. 173-186, bibliogr. 9 poz.

79/96
Nr opisu: 0000026693
Macierze współczynników wrażliwości dla układów siłowni parowych.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 1/2, s. 43-50, bibliogr. 2 poz.

80/96
Nr opisu: 0000026691
System approach to the rationalization of industrial energy plants.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 1/2, s. 203-216, bibliogr. 9 poz.

81/96
Nr opisu: 0000026871
Warunki substytucji paliwa gazowego w piecach grzewczych przez poprocesowe gazy palne.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, M. Sierant.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 3/4, s. 35-48, bibliogr. 13 poz.

82/96
Nr opisu: 0000026872
Wymiarowanie wysokonapięciowych przepustów transformatorowych o izolacji papierowo-olejowej.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 3/4, s. 3-20, bibliogr. 7 poz.

83/96
Nr opisu: 0000035276
Analiza porównawcza skumulowanego zużycia paliw pierwotnych przy produkcji wodoru.
[Aut.]: Jan** Składzień, Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, Joachim** Kozioł.
-Arch. Energ. 1996 t. 25 nr 1/2, s. 3-22, bibliogr. 15 poz.

84/96
Nr opisu: 0000033366
Distribution of the heat transfer area between heat exchangers installed in parallel.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Arch. Energ. 1995 t. 24 nr 1/2, s. 19-29, bibliogr. 3 poz.

85/96
Nr opisu: 0000045265
Analysis of work pressure suppression system of the containment of a WWER-440 nuclear reactor.
[Aut.]: A. Fic, Janusz** Skorek.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 3/4, s. 159-169, bibliogr. 11 poz.

86/96
Nr opisu: 0000045263
General criteria of the effectiveness of various heat production methods.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 3/4, s. 279-288, bibliogr. 6 poz.

87/96
Nr opisu: 0000045257
Mathematical model of transient thermal and flow processes in containment of a PWR nuclear reactor.
[Aut.]: Adam** Fic, Janusz** Skorek.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 1/2, s. 19-32, bibliogr. 8 poz.

88/96
Nr opisu: 0000045258
Metoda systemowa doboru struktury gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, K. Presz.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 1/2, s. 61-80, bibliogr. 13 poz.

89/96
Nr opisu: 0000045264
Terytorialny układ odzyskiwania energii odpadowej.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Eugeniusz* Majza.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 3/4, s. 171-190, bibliogr. 9 poz.

90/96
Nr opisu: 0000052505
Doktorat Honoris Causa prof. zw. dr inż. Jana Szarguta w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Arch. Energ. 1992 t. 21 nr 3/4, s. 139-140

91/96
Nr opisu: 0000053714
Kompleksowa analiza procesów w urządzeniach energetycznych za pomocą mikrokomputerowego systemu modelowania matematycznego. Cz. 2.
[Aut.]: W. Sokół, Józef** Ober.
-Arch. Energ. 1991 t. 20 nr 3/4, s. 75-93, bibliogr. 15 poz.

92/96
Nr opisu: 0000053758
Kompleksowa analiza procesów w urządzeniach energetycznych za pomocą mikrokomputerowego systemu modelowania matematycznego. Cz. 1.
[Aut.]: W. Sokół, Józef** Ober.
-Arch. Energ. 1991 t. 20 nr 1/2, s. 3-18, bibliogr. 10 poz.

93/96
Nr opisu: 0000053713
Metoda analizy efektywności różnych sposobów regulacji układów napędowych potrzeb własnych elektrowni.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Arch. Energ. 1991 t. 20 nr 3/4, s. 147-161, bibliogr. 12 poz.

94/96
Nr opisu: 0000060184
Tlenki azotu w równowagowych spalinach wysokotemperaturowych.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz.
-Arch. Energ. 1990 t. 19 nr 1/2, s. 45-51, bibliogr. 4 poz.

95/96
Nr opisu: 0000060183
Wzajemna zależność między parametrami eksploatacyjnymi dwupaliwowego kotła parowego.
[Aut.]: Joachim** Kozioł.
-Arch. Energ. 1990 t. 19 nr 1/2, s. 91-99, bibliogr. 7 poz.

96/96
Nr opisu: 0000060494
Ocena wpływu zabiegu domieszkowania na niektóre właściwości elektryczne długotrwale eksploatowanych olejów tranformatorowych.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek.
-Arch. Energ. 1989 t. 18 nr 3, s. 93-102, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie