Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH CONTROL SCI
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/77
Nr opisu: 0000137993   
Control of complex dynamic nonlinear loading process for electromagnetic mill.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Dariusz Bismor, Zbigniew Ogonowski.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 3, s. 471-500, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

sterowanie predykcyjne ; lokowanie biegunów ; dynamika nieliniowa ; modelowanie neuronowe ; młyn elektromagnetyczny

predictive control ; pole placement ; nonlinear dynamics ; neural modelling ; electromagnetic mill

2/77
Nr opisu: 0000135082   
Exact and approximate distributed controllability of processes described by KdV and Boussinesq equations. The Green's function approach.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, A. S. Avetisyan, A. Zh. Khurshudyan.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 1, s. 177-193, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

KdV equation ; Boussinesq equation ; Frasca's method ; short time expansion ; traveling wave ; heuristic method ; distributed control ; constrained controllability

3/77
Nr opisu: 0000136675   
Location of generating units most affecting the angular stability of the power system based on the analysis of instantaneous power waveforms.
[Aut.]: Piotr Pruski, Stefan Paszek.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 2, s. 273-293, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

system elektroenergetyczny ; analiza modalna ; elektromechaniczne wartości własne ; stany przejściowe ; stabilność kątowa

power system ; modal analysis ; electromechanical eigenvalues ; transient states ; angular stability

4/77
Nr opisu: 0000135535   
Tracking of dynamic gesture fingertips position in video sequence.
[Aut.]: Tomasz Grzejszczak, R. Molle, R. Roth.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 1, s. 101-122, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

znaki orientacyjne ; śledzenie ; gesty ; rozpoznawanie gestów ; HMI ; HCI ; lokalizacja koniuszków palca

hand landmarks ; tracking ; hand gestures ; gesture detection ; HMI ; HCI ; fingertip detection

5/77
Nr opisu: 0000138948   
Tuning rules for industrial use of the second-order Reduced Active Disturbance Rejection Controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Jacek Czeczot, Patryk Grelewicz.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 4, s. 701-719, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

ADRC zredukowanego rzędu ; strojenie ; praktyczna walidacja ; zastosowanie przemysłowe

reduced-order ADRC ; tuning ; practical validation ; industrial application

6/77
Nr opisu: 0000134467   
Averaged controllability of heat equation in unbounded domains with random geometry and location of controls: the Green's function approach.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, A. Zh. Khurshudyan.
-Arch. Control Sci. 2019 vol. 29 no. 4, s. 573-584, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

brak możliwości kontroli ; ograniczona sterowalność ; metoda heurystyczna ; uśredniona dynamika ; równomiernie rozłożona zmienna losowa

lack of controllability ; constrained controllability ; heuristic method ; averaged dynamics ; uniformly distributed random variable

7/77
Nr opisu: 0000133257   
Buffer management in solving a real sequencing problem in the automotive industry - Paint Shop 4.0 concept.
[Aut.]: Sara Bysko, Jolanta Krystek, S. Bysko, R. Lenort.
-Arch. Control Sci. 2019 vol. 29 no. 3, s. 507-527, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

sekwencjonowanie ; produkcja samochodów ; lakiernia ; zarządzanie buforem ; przezbrojenie

sequencing ; car production ; paint shop ; buffer management ; changeover

8/77
Nr opisu: 0000129322   
Dynamic Contraction Method approach to digital longitudinal aircraft flight controller design.
[Aut.]: Roman Czyba, Łukasz Stajer.
-Arch. Control Sci. 2019 vol. 29 no. 1, s. 97-109, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

system nieliniowy ; system MIMO ; kontrola samolotów ; kontroler cyfrowy ; pojedyncze perturbacje

nonlinear system ; MIMO system ; aircraft control ; digital controller ; singular perturbation

9/77
Nr opisu: 0000129056   
Forecasting the distribution of methane concentration levels in mine headings by means of model-based tests and in-situ measurements.
[Aut.]: Jarosław Brodny, Magdalena Tutak.
-Arch. Control Sci. 2019 vol. 29 no. 1, s. 25-39, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

CFD ; rozkład koncentracji metanu ; prognozowanie ; chodnik ; badanie modelowe ; pomiar in situ

CFD ; distribution of methane concentration ; forecasting ; heading ; model test ; in situ measurement

10/77
Nr opisu: 0000126586   
Flexible function block for industrial applications of active disturbance rejection controller.
[Aut.]: Paweł Rafał Nowak, Krzysztof Stebel, Tomasz Kłopot, Jacek Czeczot, Michał Frątczak, Piotr Łaszczyk.
-Arch. Control Sci. 2018 vol. 28 no. 3, s. 379-400, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.559. Punktacja MNiSW 15.000

przemysłowy system sterowania ; algorytm aktywnego tłumienia zakłóceń ; ADRC ; strojenie rzeczywiste ; zastosowanie praktyczne ; programowalny sterownik logiczny ; PLC

industrial control system ; active disturbance rejection control ; ADRC ; practical tuning ; practical implementation ; programmable logic controller ; PLC

11/77
Nr opisu: 0000127844   
Variation of constant formulas for fractional difference equations.
[Aut.]: P. T. Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski, S. Siegmund.
-Arch. Control Sci. 2018 vol. 28 no. 4, s. 617-633, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.559. Punktacja MNiSW 15.000

równanie różnicowe ułamkowego rzędu ; uzmiennianie stałych ; separowalność rozwiązań

fractional difference equation ; variation of constant ; separation of solutions

12/77
Nr opisu: 0000117541   
Availability analysis of selected mining machinery.
[Aut.]: Jarosław Brodny, Sara Alszer, Jolanta Krystek, Magdalena Tutak.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 2, s. 197-209, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

model OEE ; strategia TPM ; efektywność ; maszyna górnicza

OEE model ; TPM strategy ; effectiveness ; mining machine

13/77
Nr opisu: 0000117546   
Information management in passenger traffic supporting system design as a multi-criteria discrete optimization task.
[Aut.]: Adam Gałuszka, Jolanta Krystek, Andrzej Świerniak, C. Lungoci, Tomasz Grzejszczak.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 2, s. 229-238, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

optymalizacja wielokryterialna ; optymalizacja dyskretna statyczna ; rozwiązania w sensie Pareto ; system zintegrowany

multi-objective optimization ; discrete static optimization ; Pareto solutions ; integrated system

14/77
Nr opisu: 0000117542   
Sensitivity analysis of signaling pathway models based on discrete-time measurements.
[Aut.]: Małgorzata Kardyńska, Jarosław Śmieja.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 2, s. 239-250, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

analiza wrażliwości ; ścieżka sygnalizacyjna ; niepewność pomiaru ; pomiar dyskretny

sensitivity analysis ; signaling pathways ; measurement uncertainty ; discrete-time measurement

15/77
Nr opisu: 0000116312   
State estimation in a decentralized discrete time LQG control for a multisensor system.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 1, s. 29-39, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

filtr Kalmana ; zagadnienie LQG ; system wieloczujnikowy

Kalman filter ; LQG problem ; multisensor system

16/77
Nr opisu: 0000117545   
Vehicle navigation in populated areas using predictive control with environmental uncertainty handling.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk, M. Mellado.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 2, s. 351-359, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

planowanie ruchu ; prognozowanie ; teoria gier

motion planning ; prediction ; game theory ; uncertainty handling

17/77
Nr opisu: 0000117540   
Vibration control in semi-active suspension of the experimental off-road vehicle using information about suspension deflection.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk, Piotr Krauze, Sebastian Budzan, Jarosław Rzepecki.
-Arch. Control Sci. 2017 vol. 27 no. 2, s. 251-261, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.545. Punktacja MNiSW 15.000

sterowanie drganiami ; tłumik magnetoreologiczny ; funkcja Skyhook ; przetwornik transformatorowy przemieszczenia liniowego ; LVDT

vibration control ; magnetorheological damper ; Skyhook ; linear variable differential transformer ; LVDT

18/77
Nr opisu: 0000106937
Determinig of an object orientation in 3D space using direction cosine matrix and non-stationary Kalman filter.
[Aut.]: Robert Bieda, Krzysztof Jaskot.
-Arch. Control Sci. 2016 vol. 26 no. 2, s. 147-168, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.705. Punktacja MNiSW 15.000

19/77
Nr opisu: 0000113540   
Identification of stable elementary bilinear time-series model.
[Aut.]: Łukasz Maliński.
-Arch. Control Sci. 2016 vol. 26 no. 4, s. 577-595, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 0.705. Punktacja MNiSW 15.000

model dwuliniowy ; szereg czasowy ; identyfikacja

bilinear model ; time series ; identification

20/77
Nr opisu: 0000110317   
Membership functions for fuzzy focal elements.
[Aut.]: Sebastian Porębski, Ewa Straszecka.
-Arch. Control Sci. 2016 vol. 26 no. 3, s. 395-427, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.705. Punktacja MNiSW 15.000

reguły diagnostyczne ; wspomaganie diagnozy medycznej ; funkcja przynależności ; teoria Dempstera-Shafera

diagnostic rules ; medical diagnosis support ; membership function ; Dempster-Shafer theory ; fuzzy focal elements

21/77
Nr opisu: 0000102159   
Fusion Kalman filtration with k-step delay sharing pattern.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 2015 vol. 25 no. 3, s. 307-318, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

filtracja Kalmana ; system wieloczujnikowy ; hierarchiczna struktura informacyjna z k-krokowym opóźnieniem ; fuzyjny filtr Kalmana

Kalman filtering ; multisensor system ; k-step delay sharing pattern ; fusion Kalman filtration

22/77
Nr opisu: 0000101041   
Synthesis and evaluation of the smart electric powered wheelchair route stabilization concept - a simulation study.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk, Adam Gałuszka, Witold Ilewicz, T. Antas.
-Arch. Control Sci. 2015 vol. 25 no. 2, s. 263-273, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

robot autonomiczny ; system sensoryczny ; wózek inwalidzki ; sterowanie ruchem ; nawigacja robota

autonomous robot ; sensor system ; wheelchair ; motion control ; robot navigation

23/77
Nr opisu: 0000090896   
Fusion Kalman filtration for distributed multisensor systems.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 2014 vol. 24 no. 1, s. 53-65, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

filtracja Kalmana ; system wieloczujnikowy ; opóźnienie

Kalman filtering ; multisensor system ; delay

24/77
Nr opisu: 0000113722   
Handling uncertainty of resource division in multi agent system using game against nature.
[Aut.]: Krzysztof Skrzypczyk, M. Mellado.
-Arch. Control Sci. 2014 vol. 24 iss. 3, s. 351-373, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

multi-agent system ; distributed system ; negotations ; uncertainty ; game theory

25/77
Nr opisu: 0000084853   
Improving efficiency of pH control by balance-based adaptive control application.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger.
-Arch. Control Sci. 2013 vol. 23 no. 1, s. 19-40, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

sterowanie adaptacyjne ; sterowanie procesami ; proces pH ; B-BAC ; strojenia regulatora

adaptive control ; process control ; pH process ; B-BAC ; controller tuning

26/77
Nr opisu: 0000089025   
MULTI-EDIP - an intelligent software package for computer-aided multivariate signal and system identification.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk, Jarosław Figwer.
-Arch. Control Sci. 2013 vol. 23 no. 4, s. 427-446, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

wspomaganie komputerowe ; identyfikacja systemu ; model parametryczny ; model nieparametryczny ; cyfrowe przetwarzanie sygnałów

computer aiding ; system identification ; parametric model ; non-parametric model ; digital signal processing

27/77
Nr opisu: 0000078065   
Analysis of the job shop system with transport and setup times in deadlock-free operating conditions.
[Aut.]: Jolanta Krystek, M. Kozik.
-Arch. Control Sci. 2012 vol. 22 no. 4, s. 417-425, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

produkcja jednostkowa ; harmonogramowanie produkcji ; transport ; czas ustawienia ; zastój ; ekspedycja

individual production range ; production scheduling ; transport ; setup time ; deadlock ; expedition

28/77
Nr opisu: 0000078073   
Hierarchical filtration for distributed linear multisensor systems.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 2012 vol. 22 no. 4, s. 507-518, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

system wieloczujnikowy ; system rozproszony ; informacja zagregowana ; filtracja Kalmana

multisensor system ; distribution system ; aggregated information ; Kalman filtering

29/77
Nr opisu: 0000071452   
On a continuity of characteristic exponents of linear discrete time-varying systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr* Mokry, Michał Niezabitowski.
-Arch. Control Sci. 2012 vol. 22 no. 1, s. 17-27, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wykładnik Lapunowa ; dyskretny układ liniowy ; układ liniowy zmienny w czasie ; teoria perturbacji

Lyapunov exponent ; discrete linear system ; time-varying linear system ; perturbation theory

30/77
Nr opisu: 0000071548   
Comparison between two approaches to modeling microsatellite DNA repeats: infinite dimensional model and its n-dimensional approximation.
[Aut.]: Małgorzata* Białka.
-Arch. Control Sci. 2011 vol. 21 no. 4, s. 419-441, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

układ nieskończenie wymiarowy ; stabilność asymptotyczna ; układ łańcuchowy ; sekwencje mikrosatelitarne DNA ; poślizg polimerazy

infinite dimensional system ; asymptotic stability ; chain system ; microsatellites DNA repeats ; polymerase slippage

31/77
Nr opisu: 0000069037   
On transformation of STRIPS planning to linear programming.
[Aut.]: Adam Gałuszka.
-Arch. Control Sci. 2011 vol. 21 no. 3, s. 243-267, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

programowanie liniowe ; sztuczna inteligencja ; STRIPS ; niepewność

linear programming ; artificial intelligence ; Stanford Research Institute Problem Solver (STRIPS) ; uncertainty

32/77
Nr opisu: 0000068106   
Spatial evolutionary games and radiation induced by stander effect.
[Aut.]: M. Krześlak, Andrzej Świerniak.
-Arch. Control Sci. 2011 vol. 21 no. 2, s. 135-150, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

teoria gier ; nowotwór ; gry ewolucyjne ; efekt przechodnia ; modelowanie biomatematyczne

games theory ; tumor ; evolutionary games ; bystander effect ; biomathematical modelling

33/77
Nr opisu: 0000058314   
Continuous-time dynamic system identification with multisine random excitation revisited.
[Aut.]: Jarosław Figwer.
-Arch. Control Sci. 2010 vol. 20 no. 2, s. 133-149, bibliogr. 64 poz.

dynamiczny system identyfikacji ; wielosinusoidalne procesy losowe ; próbkowanie sygnału ; rekonstrukcja sygnału

dynamic system identification ; multisine random processes ; signal sampling ; signal reconstruction

34/77
Nr opisu: 0000063653   
Mixture model of NMR - its application to diagnosis and treatment of brain cancer.
[Aut.]: Franciszek Eugeniusz* Binczyk, R. Tarnawski, Joanna Polańska.
-Arch. Control Sci. 2010 vol. 20 no. 4, s. 457-472, bibliogr. 16 poz.

GMM ; algorytm EM ; BIC ; NMR ; filtr Sawickiego-Golaya

GMM ; EM algorithm ; BIC ; NMR ; Savitzky-Golay filter

35/77
Nr opisu: 0000063654   
Position weight matrix model as a tool for the study of regulatory elements distribution across the DNA sequence.
[Aut.]: Roman Jaksik, Joanna* Rzeszowska-Wolny.
-Arch. Control Sci. 2010 vol. 20 no. 4, s. 491-501, bibliogr. 33 poz.

czynnik transkrypcyjny ; TFBS ; regulacja ekspresji genów ; sekwencja regulacyjna ; DNA ; PWM

ranscription factor ; TFBS ; regulation of gene expression ; regulatory sequence ; DNA ; PWM

36/77
Nr opisu: 0000051987
Controllers of the boost DC-DC converter accounting its minimum- and nonminimum-phase nature.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
-Arch. Control Sci. 2009 vol. 19 no. 3, s. 245-259, bibliogr. 8 poz.

układ nieliniowy ; system fazowy ; modulacja PWM ; energoelektronika

nonlinear system ; phase system ; PWM modulation ; power electronics

37/77
Nr opisu: 0000055009
Dynamical analysis of the free-free damped transverse vibratory beam in transportation.
[Aut.]: Sławomir Żółkiewski.
-Arch. Control Sci. 2009 vol. 19 no. 4, s. 423-436, bibliogr. 14 poz.

podatność dynamiczna ; tłumienie ; wibracje ; analiza dynamiczna

dynamic flexibility ; damping ; vibrations ; dynamical analysis

38/77
Nr opisu: 0000031551
An algebraic approach to linear-quadratic optimization of second order dynamical systems.
[Aut.]: Jerzy Respondek.
-Arch. Control Sci. 2007 vol. 17 no. 1, s. 105-116, bibliogr. 8 poz.

teoria spektralna ; równanie Riccatiego

spectral theory ; Riccati equation ; linear-quadratic optimization

39/77
Nr opisu: 0000039312
Application of machine learning and soft computing techniques in monitoring systems' data analysis by example of dewater pumps monitoring system.
[Aut.]: Marek Sikora.
-Arch. Control Sci. 2007 vol. 17 no. 4, s. 369-391, bibliogr. 25 poz.

sprzęt diagnostyczny ; grupowanie danych ; klasyfikacja ; drzewo decyzyjne ; reguły decyzyjne ; postprocessing reguł

equipment diagnostic ; data clustering ; classification ; decision tree ; decision rules ; rules postprocessing

40/77
Nr opisu: 0000032571
On-line model identification for active noise control using integrated bispectrum analysis.
[Aut.]: Teresa Główka.
-Arch. Control Sci. 2007 vol. 17 no. 2, s. 191-207, bibliogr. 23 poz.

aktywna kontrola hałasu ; system sterowania ze sprzężeniem zwrotnym ; statystyka wyższych rzędów ; proces niegaussowski ; analiza widmowa ; identyfikacja systemu

active noise control ; closed-loop control system ; higher order statistics ; non-gaussian process ; spectral analysis ; system identification

41/77
Nr opisu: 0000019551
Hierarchical stochastic control in a large scale linear system.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 2006 vol. 16 no. 1, s. 111-123, bibliogr. 10 poz.

systemy wielkoskalowe ; hierarchiczna struktura sterowania ; zdecentralizowane sterowanie stochastyczne

large scale systems ; hierarchical control structure ; decentralized stochastic control

42/77
Nr opisu: 0000029635
On controversial superiority of delta operator models for small sampling periods.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
-Arch. Control Sci. 2006 vol. 16 no. 4, s. 411-421, bibliogr. 6 poz.

sterowanie cyfrowe ; system czasu dyskretnego ; operator delta ; operator przesunięcia

digital control ; discrete-time system ; delta operator ; shift operator

43/77
Nr opisu: 0000016739
Application of reduced order phenomenological model to pH nonlinear control.
[Aut.]: Krzysztof Stebel, Mieczysław** Metzger.
-Arch. Control Sci. 2005 vol. 15 no. 2, s. 199-216, bibliogr. 29 poz.

proces pH ; układ nieliniowy ; układ wejścia-wyjścia ; linearyzacja ; kontrola pH ; aproksymacja wielomianowa ; modelowanie uproszczone

pH process ; nonlinear system ; input-output system ; linearization ; pH control ; polynomial approximation ; reduced order modeling

44/77
Nr opisu: 0000014063
On the adaptive impulsive noise removal in color images.
[Aut.]: Bogdan Smołka, Konrad** Wojciechowski.
-Arch. Control Sci. 2005 vol. 15 no. 1, s. 117-131, bibliogr. 30 poz.

przetwarzanie obrazów kolorowych ; redukcja hałasu ; wzbogacenie jakości obrazu

color image processing ; noise reduction ; image quality enhancement

45/77
Nr opisu: 0000014062
Parameterization of LMS-based control algorithms for local zones of quiet.
[Aut.]: Małgorzata Michalczyk.
-Arch. Control Sci. 2005 vol. 15 no. 1, s. 53-82, bibliogr. 51 poz.

aktywny system sterowania dźwiękiem ; adaptacja ; algorytm FX-LMS

active noise control system ; adaptation ; FX-LMS algorithm

46/77
Nr opisu: 0000013274
Model identification for Active Noise Control - a case study.
[Aut.]: Jerzy Kasprzyk.
-Arch. Control Sci. 2004 vol. 14 no. 3/4, s. 247-271, bibliogr. 25 poz.

aktywna redukcja hałasu ; ARH ; identyfikacja procesów ; estymacja parametrów ; charakterystyka częstotliwościowa ; model

active noise control ; ANC ; process identification ; parameter estimation ; frequency response ; model

47/77
Nr opisu: 0000013275
Using control theory to make cancer chemotherapy beneficial from phase dependence and resistant to drug resistance.
[Aut.]: Marek Kimmel, Andrzej Świerniak.
-Arch. Control Sci. 2004 vol. 14 no. 2, s. 105-145

48/77
Nr opisu: 0000006538
A hybrid active noise control system.
[Aut.]: Marek Pawełczyk.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 2, s. 191-213, bibliogr. 18 poz.

aktywna redukcja hałasu ; zestaw słuchawkowy ; sprzężenie zwrotne ; sterowanie analogowe ; sterowanie dyskretne ; sterowanie hybrydowe

active noise control ; headset ; feedback ; analogue control ; discrete control ; hybrid control

49/77
Nr opisu: 0000006537
A new method of on-line model identification and update for multichannel active noise control systems.
[Aut.]: Jarosław Figwer.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 2, s. 141-155, bibliogr. 28 poz.

system dyskretny ; identyfikacja modelu ; system adaptacyjny ; aktywna redukcja hałasu ; szybka transformata Fouriera

discrete system ; model identification ; adaptive system ; active noise control ; fast Fourier transform

50/77
Nr opisu: 0000006539
Generation of effect of virtual unidirectional source of sound using adaptive techniques.
[Aut.]: Dariusz Bismor.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 2, s. 215-230, bibliogr. 14 poz.

cyfrowe przetwarzanie sygnałów ; sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja hałasu ; identyfikacja systemu ; filtrowanie adaptacyjne ; LMS ; FxLMS ; wirtualne jednokierunkowe źródło dźwięku ; sterowanie procesami

digital signal processing ; adaptive control ; active noise control ; system identification ; adaptive filtering ; LMS ; FxLMS ; unidirectional virtual sound source ; process control

51/77
Nr opisu: 0000007135
Hierarchical control in a large scale stochastic system with nonclassical information structure.
[Aut.]: Zdzisław** Duda, Witold* Brandys.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 4, s. 493-504, bibliogr. 13 poz.

systemy wielkoskalowe ; system stochastyczny ; zdecentralizowane sterowanie stochastyczne ; sterowanie optymalne

large scale systems ; stochastic system ; decentralized stochastic control ; optimal control

52/77
Nr opisu: 0000006541
Limited authority adaptive control in Active Noise Control systems.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 2, s. 249-261, bibliogr. 8 poz.

sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja hałasu ; identyfikacja

adaptive control ; active noise control ; identification

53/77
Nr opisu: 0000007134
On controllability and minimum energy control of linear positive systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 4, s. 431-444, bibliogr. 10 poz.

układ zmienny w czasie ; układ opóźniający ; sterowalność względna ; sterowanie dopuszczalne ; sterowanie z minimalną energią

positive fractional system ; large delay network ; relative controllability ; admissible control ; minimum energy control

54/77
Nr opisu: 0000003832
On the stability of one dimensional discrete-time jump linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat, Szymon Rabsztyn.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 1, s. 81-93, bibliogr. 20 poz.

stabilność

stability ; jump linear system

55/77
Nr opisu: 0000006540
Remote Active Noise Control laboratory.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Krzysztof* Czyż.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 2, s. 231-247, bibliogr. 28 poz.

aktywna redukcja hałasu ; zdalne laboratorium ; zdalna edukacja ; internet

active noise control ; remote laboratory ; distance learning ; internet

56/77
Nr opisu: 0000000307
Industrial Petri Nets.
[Aut.]: Mirosław* Zaborowski.
-Arch. Control Sci. 2002 vol. 12 no. 3, s. 225-241, bibliogr. 9 poz.

57/77
Nr opisu: 0000000308
Minimum absolute error classifier design with generalization control.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Arch. Control Sci. 2002 vol. 12 no. 3, s. 289-299, bibliogr. 19 poz.

58/77
Nr opisu: 0000001761
Monitoring and control of a class of distributed parameter bioreactors with application of the substrate consumption rate.
[Aut.]: Jacek Czeczot, Mieczysław** Metzger, J. Babary, M. Nihtila.
-Arch. Control Sci. 2001 vol. 11 no. 1/2, s. 5-22, bibliogr. 30 poz.

59/77
Nr opisu: 0000001893
Identification and suboptimal control of heat exchanger using generalized back propagation through time.
[Aut.]: Krzysztof Fujarewicz.
-Arch. Control Sci. 2000 vol. 10 no. 3/4, s. 167-183, bibliogr. 15 poz.

60/77
Nr opisu: 0000001891
On the bounds on the solutions of the algebraic Lyapunov and Riccati equations.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Arch. Control Sci. 2000 vol. 10 no. 3/4, s. 197-244, bibliogr. 77 poz.

61/77
Nr opisu: 0000001894
Robust possibilistic clustering.
[Aut.]: Jacek Łęski.
-Arch. Control Sci. 2000 vol. 10 no. 3/4, s. 141-155, bibliogr. 16 poz.

62/77
Nr opisu: 0000001892
Statistical and deterministic aspects of treatment decision making in patients with multivessel coronary artery disease.
[Aut.]: P. Walichiewicz, Adam** Mrózek, Grzegorz* Drwal.
-Arch. Control Sci. 2000 vol. 10 no. 3/4, s. 185-196, bibliogr. 17 poz.

63/77
Nr opisu: 0000009465
A model of dynamics of mutation, genetic drift and recombination in DNA-repeat genetic loci.
[Aut.]: Joanna Polańska, M. Kimmel.
-Arch. Control Sci. 1999 vol. 9 no. 1/2, s. 143-158, bibliogr. 13 poz.

64/77
Nr opisu: 0000009464
A neuro-fuzzy system using logical interpretation to if-then rules and its application to diabetes mellitus forecasting.
[Aut.]: Jacek Łęski, Norbert* Henzel.
-Arch. Control Sci. 1999 vol. 9 no. 1/2, s. 107-122, bibliogr. 30 poz.

65/77
Nr opisu: 0000007465
Mathematical model of sequentially controlled activated sludge processes.
[Aut.]: Mieczysław** Metzger.
-Arch. Control Sci. 1999 vol. 9 no. 3/4, s. 111-133, bibliogr. 48 poz.

66/77
Nr opisu: 0000007464
Model based control of enhanced biological and chemical phosphorus removal.
[Aut.]: Dariusz Choiński.
-Arch. Control Sci. 1999 vol. 9 no. 3/4, s. 79-92, bibliogr. 16 poz.

67/77
Nr opisu: 0000007750
Substrate consumption rate application for adaptive control of continuous bioreactor - noisy case study.
[Aut.]: Jacek Czeczot.
-Arch. Control Sci. 1999 vol. 9 no. 3/4, s. 33-52, bibliogr. 20 poz.

68/77
Nr opisu: 0000026862
Design of discrete-time controller by using continuous-time methods.
[Aut.]: Ryszard** Gessing.
-Arch. Control Sci. 1997 vol. 6 no. 1/2, s. 75-87, bibliogr. 13 poz.

69/77
Nr opisu: 0000035344
Multisine excitation for process identification.
[Aut.]: Jarosław Figwer.
-Arch. Control Sci. 1996 vol. 5 no. 3/4, s. 279-295, bibliogr. 12 poz.

70/77
Nr opisu: 0000035081
Two-level allocation problem under constraints on control statistical parameters.
[Aut.]: Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 1996 vol. 5 no 1/2, s. 109-119, bibliogr. 13 poz.

71/77
Nr opisu: 0000033371
Error convergence rate for multiple-recoursion RLS estimation in linear multi-step prediction models.
[Aut.]: Antoni** Niederliński.
-Arch. Control Sci. 1995 vol. 4 no. 3/4, s. 173-201, bibliogr. 21 poz.

72/77
Nr opisu: 0000033358
Two-level, partially decentralized resource allocation in a large scale dynamic system.
[Aut.]: Ryszard** Gessing, Zdzisław** Duda.
-Arch. Control Sci. 1995 vol. 4 no. 3/4, s. 299-310, bibliogr. 8 poz.

73/77
Nr opisu: 0000045324
A new approach to the identification of linear discrete-time MISO systems.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Antoni** Niederliński, Jerzy Kasprzyk.
-Arch. Control Sci. 1993 vol. 2 no. 3/4, s. 223-239, bibliogr. 12 poz.

74/77
Nr opisu: 0000045325
Controllability of dynamical systems - a survey.
[Aut.]: Jerzy** Klamka.
-Arch. Control Sci. 1993 vol. 2 no. 3/4, s. 283-310, bibliogr. 150 poz.

75/77
Nr opisu: 0000052456
Control law synthesis under bounded uncertainty. Case of noncentered set T.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Arch. Control Sci. 1992 vol. 1 (37) nr 1/2, s. 83-99, bibliogr. 13 poz.

76/77
Nr opisu: 0000052579
D or T flip-flop based linear registers.
[Aut.]: Andrzej** Hławiczka.
-Arch. Control Sci. 1992 vol. 1 no. 3/4, s. 249-268, bibliogr. 19 poz.

77/77
Nr opisu: 0000052580
The ellipsoidal information sets.
[Aut.]: Konrad** Wojciechowski.
-Arch. Control Sci. 1992 vol. 1 no. 3/4, s. 167-181, bibliogr. 13 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie