Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH ACOUST
Liczba odnalezionych rekordów: 93Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/93
Nr opisu: 0000137999   
Analysis of the saw system with the PANI + Nafion sensing structure for detection of low concentration carbon monoxide.
[Aut.]: T. Hejczyk, Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 2020 vol. 45 no. 4, s. 681-686, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.618. Punktacja MNiSW 70.000

czujnik powierzchniowej fali akustycznej ; wykrywanie tlenku węgla ; trujący CO

surface acoustic wave sensor ; carbon monoxide detection ; poisonous CO

2/93
Nr opisu: 0000135465   
Influence of double-panel structure modification on vibroacoustical properties of a rigid device casing.
[Aut.]: Anna Chrapońska, Jarosław Rzepecki, Krzysztof Jan Mazur, Stanisław Wrona, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2020 vol. 45 no. 1, s. 119-127, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.618. Punktacja MNiSW 70.000

zwalczanie hałasu ; tłumienie drgań ; obudowa aktywna ; częstotliwość własna ; kształt trybu ; konstrukcja dwupanelowa

noise control ; vibration control ; active casing ; natural frequency ; mode shape ; double-panel structure

3/93
Nr opisu: 0000131549   
A key-finding algorithm based on music signature.
[Aut.]: Dariusz Kania, P. Kania.
-Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 3, s. 447-457, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 0.618. Punktacja MNiSW 70.000

przetwarzanie informacji muzycznych ; komputerowa percepcja muzyki ; pozyskiwanie danych muzycznych ; wizualizacja muzyki

music information retrieval ; computational music cognition ; music data mining ; music visualisation

4/93
Nr opisu: 0000130397   
Analysis of the properties of acoustic emission signals generated in oil power transformers.
[Aut.]: Franciszek Witos, Aneta Olszewska, Grzegorz Szerszeń, Zbigniew Opilski, H. Lisowska-Lis.
-Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 2, s. 397-398
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 48th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLVIIth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 25 - March 1, 2019

5/93
Nr opisu: 0000134598   
FXLMS with multiple error switching for active noise-cancelling casings.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Stanisław Wrona, Anna Chrapońska, Jarosław Rzepecki, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 4, s. 775-782, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.618. Punktacja MNiSW 70.000

aktywne tłumienie hałasu ; sterowanie adaptacyjne ; obudowa aktywna

active noise control ; adaptive control ; active casing

6/93
Nr opisu: 0000130396   
Properties of amplitude distributions of acoustic emission signals generated in pressure vessel during testing.
[Aut.]: Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 2, s. 397
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 48th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLVIIth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 25 - March 1, 2019

7/93
Nr opisu: 0000131036   
Properties of amplitude distributions of acoustic emission signals generated in pressure vessel during testing.
[Aut.]: Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 3, s. 493-503, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.618. Punktacja MNiSW 70.000

emisja akustyczna ; zbiornik ciśnieniowy ; wielokanałowy system pomiarowy ; rozkład amplitudy ; deskryptory

acoustic emission ; pressure vessel ; multichannel measuring system ; amplitude distribution ; descriptors

8/93
Nr opisu: 0000134595   
Sound transmission through a thin plate with shaped frequency response.
[Aut.]: Stanisław Wrona, Krzysztof Jan Mazur, Jarosław Rzepecki, Anna Chrapońska, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2019 vol. 44 no. 4, s. 731-738, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.618. Punktacja MNiSW 70.000

sterowanie strukturalne ; kształtowanie odpowiedzi impulsowej ; płyta drgająca ; optymalizacja ; modelowanie

structural control ; frequency response shaping ; vibrating plate ; optimization ; modelling

9/93
Nr opisu: 0000122396   
A numerical study of the heat transfer intensification using high amplitude acoustic waves.
[Aut.]: Sebastian Rulik, Włodzimierz Wróblewski.
-Arch. Acoust. 2018 vol. 43 no. 1, s. 31-47, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.899. Punktacja MNiSW 20.000

hałas generowany przez komorę ; chłodzenie falą dźwiękową ; opływ komory ; chłodzenie nieustalone ; intensyfikacja chłodzenia łopatki

cavity noise ; sound wave cooling ; flow over a cavity ; transient cooling ; blade cooling intensification

10/93
Nr opisu: 0000130398   
Application of acoustic emission for non-destructive testing of pressure vessels with hydrogen.
[Aut.]: Franciszek Witos, Aneta Olszewska, Zbigniew Opilski, Maciej Setkiewicz.
-Arch. Acoust. 2018 vol. 43 no. 2, s. 343
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 47th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLVIth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 26 - March 1/2, 2018

11/93
Nr opisu: 0000126069   
Nonlinear structural acoustic control with shunt circuit governed by a soft-computing algorithm.
[Aut.]: Sebastian* Kurczyk, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2018 vol. 43 no. 3, s. 397-402, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.899. Punktacja MNiSW 20.000

aktywna redukcja hałasu ; sterowanie adaptacyjne ; sieć neuronowa ; płyta drgająca

active noise control ; adaptive control ; neural network ; vibrating plate

12/93
Nr opisu: 0000123590   
Study on sound absorption of road acoustic screens under simulated weathering.
[Aut.]: Artur Nowoświat, Jerzy Bochen, Leszek Dulak, Rafał Żuchowski.
-Arch. Acoust. 2018 vol. 43 no. 2, s. 323-327, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 0.899. Punktacja MNiSW 20.000

ekran akustyczny ; proces starzenia ; absorpcja dźwięku ; trwałość

acoustic screen ; ageing process ; sound absorption ; durability

13/93
Nr opisu: 0000120489   
Active noise control methods in large-scale ventilation systems.
[Aut.]: Marek Pawełczyk, Dariusz Bismor, Krzysztof* Czyż, Teresa Główka, Jerzy Mościński, M. Szumski, K. Szumski.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 3, s. 550
Referat wygłoszony na: LXIV Open Seminar on Acoustics OSA 2017, Piekary Śląskie, Poland, September 11-15, 2017

14/93
Nr opisu: 0000120490   
Application of ADC and ADP descriptors to identify the acoustic emission signal generated by the partial discharges within selected frequency bands.
[Aut.]: G. Szerszeń, Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 3, s. 554-555
Referat wygłoszony na: LXIV Open Seminar on Acoustics OSA 2017, Piekary Śląskie, Poland, September 11-15, 2017

15/93
Nr opisu: 0000115319   
Application of ADC and ADP descriptors to identify the acoustic emission signals generated by the partial discharges.
[Aut.]: G. Szerszeń, Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 1, s. 162
Referat wygłoszony na: 46th Winter School on Wave and Quantum Acoustics. XLVth Jubilee Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 27 - March 2, 2017

16/93
Nr opisu: 0000116342   
Calibration and laboratory testing of computer measuring system 8AE-PD dedicated for analysis of acoustic emission signals generated by partial discharges within oil power transformers.
[Aut.]: Franciszek Witos, G. Szerszeń, Zbigniew Opilski, Maciej Setkiewicz, Aneta Olszewska, Dominik Duda, Krzysztof Maźniewski, Marek Szadkowski.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 2, s. 297-311, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.917. Punktacja MNiSW 20.000

układ wielokanałowy ; kalibracja ; emisja akustyczna ; wyładowanie niezupełne ; transformator energetyczny olejowy

multichannel system ; calibration ; acoustic emission ; partial discharge ; power oil transformer

17/93
Nr opisu: 0000120475
Estimation of reverberation time in classrooms using the residual minimization method.
[Aut.]: Artur Nowoświat, Marcelina Olechowska.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 4, s. 609-617, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.917. Punktacja MNiSW 20.000

czas pogłosu ; wzór Sabine'a ; sala lekcyjna ; metoda minimalizacji reszt ; model Sabine'a ; współczynnik korygujący ; program ODEON

reverberation time ; Sabine's formula ; classroom ; residue minimization method ; Sabine's model ; correction coefficient ; ODEON software

18/93
Nr opisu: 0000118542   
Frequency analysis of noise generated by pneumatic wheels.
[Aut.]: Jan Warczek, Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Grzegorz Siwiec.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 3, s. 459-467, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.917. Punktacja MNiSW 20.000

koło ogumione ; hałas ; częstotliwości składowe hałasu ; analiza

pneumatic-tyred wheel ; noise ; frequency components of noise ; analysis ; station for testing tires

19/93
Nr opisu: 0000119113   
Transition time of ultrasonic wave as a tool of quality evaluation of layered polymer composites.
[Aut.]: Małgorzata Szymiczek.
-Arch. Acoust. 2017 vol. 42 no. 3, s. 499-506, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.917. Punktacja MNiSW 20.000

badanie ultradźwiękowe ; diagnostyka ; kompozyt polimerowy ; degradacja cieplna ; degradacja starzeniowo-zmęczeniowa

ultrasonic testing ; diagnostics ; polymer composite ; thermal degradation ; ageing-fatigue degradation

20/93
Nr opisu: 0000110822   
45th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLIVth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 29 - March 4, 2016.
[Aut.]: Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 1, s. 177

21/93
Nr opisu: 0000110627   
Acoustic emission as nondestructive testing method.
[Aut.]: Aneta Olszewska, Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 1, s. 180
Referat wygłoszony na: 45th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLIVth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 29 - March 4, 2016

22/93
Nr opisu: 0000110629   
Analysis of the properties of acoustic emission signals generated in the pressure vessel during the hydraulic test.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew Opilski, Aneta Olszewska, Maciej Setkiewicz.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 1, s. 181
Referat wygłoszony na: 45th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLIVth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 29 - March 4, 2016

23/93
Nr opisu: 0000109555
Feedforward control of a light-weight device casing for active noise reduction.
[Aut.]: Stanisław Wrona, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 3, s. 499-505, bibliogr. 20. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

aktywne sterowanie ; struktura elastyczna ; aktywna redukcja hałasu ; aktywna redukcja drgań ; aktywna strukturalna redukcja hałasu ; obudowa aktywna

active control ; flexible structure ; active noise control ; active vibration control ; active structural acoustic control ; active casing

24/93
Nr opisu: 0000111011   
Identification of acoustic emission signals originating from the core magnetization of power oil transformer.
[Aut.]: Aneta Olszewska, Franciszek Witos.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 4, s. 799-812, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

olej transformatorowy ; rdzeń transformatora ; magnetyzacja ; emisja magnetoakustyczna

transformer oil ; transformer core ; magnetization ; magnetoacoustic emission

25/93
Nr opisu: 0000106927   
Internal model control for a light-weight active noise-reducing casing.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 2, s. 315-322, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

aktywna redukcja hałasu i drgań ; aktywna strukturalna redukcja hałasu ; obudowa aktywna ; sterowanie wewnętrzne

active noise-vibration control ; active structural acoustic control ; active casing ; internal model control

26/93
Nr opisu: 0000104698   
Investigation studies on the application of reverberation time.
[Aut.]: Artur Nowoświat, Marcelina Olechowska.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 1, s. 15-26, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

czas pogłosu ; badania naukowe ; Sabin

reverberation time ; research ; Sabine

27/93
Nr opisu: 0000113431   
Numerical analysis of sensitivity of SAW structure to the effect of toxic gases.
[Aut.]: T. Hejczyk, Tadeusz Pustelny, B. Wszołek, Wiesław Jakubik, Erwin Maciak.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 4, s. 747-755, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

akustyczna fala powierzchniowa ; SAW ; wzór Ingebrigtsena ; równanie dyfuzji gazu ; analiza numeryczna

surface acoustic wave ; SAW ; Ingebrigtsen's formula ; gas diffusion equation ; gaseous acoustic sensor ; numerical analysis

28/93
Nr opisu: 0000113406   
Stability conditions for the leaky LMS algorithm based on control theory analysis.
[Aut.]: Dariusz Bismor, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 4, s. 731-739, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.816. Punktacja MNiSW 20.000

filtrowanie adaptacyjne ; leaky LMS ; stabilność ; ujemny krok ; identyfikacja ; adaptive line enhancer ; aktywna kontrola hałasu

adaptive filtering ; leaky LMS ; stability ; negative step size ; identification ; adaptive line enhancer ; active noise control

29/93
Nr opisu: 0000110628   
The computer measuring system for registration of acoustic emission signals and location of acoustic emission sources within oil power transformers.
[Aut.]: G. Szerszeń, Franciszek Witos, Zbigniew Opilski, Maciej Setkiewicz.
-Arch. Acoust. 2016 vol. 41 no. 1, s. 180
Referat wygłoszony na: 45th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, XLIVth Winter School on Environmental Acoustics and Vibroacoustics, Szczyrk, Poland, February 29 - March 4, 2016

30/93
Nr opisu: 0000098838   
Numerical and experimental analysis of the response of a SAW structure with WO3 layers on action of carbon monoxide.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Tadeusz Pustelny, Wiesław Jakubik.
-Arch. Acoust. 2015 vol. 40 no. 1, s. 19-24, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.661. Punktacja MNiSW 20.000

czujnik gazu ; tlenek węgla ; CO ; podłoże piezoelektryczne ; modelowanie numeryczne ; akustyczna fala powierzchniowa ; efekt akustoelektryczny ; wzór Ingebrigtsena

gas sensor ; carbon monoxide ; CO ; piezoelectric substrate ; numerical modelling ; surface acoustic wave ; acoustoelectric effect ; Ingebrigtsen's formula

31/93
Nr opisu: 0000098087   
Acoustic system of determining the instantaneous volume of the blood part of the ventricular assist device POLVAD-EXT.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski, M. Gawlikowski.
-Arch. Acoust. 2014 vol. 39 no. 4, s. 541-548, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.565. Punktacja MNiSW 20.000

rezonator akustyczny Helmholtza ; szacowanie objętości krwi ; VAD

acoustic Helmholtz's resonator ; blood volume estimation ; VAD

32/93
Nr opisu: 0000096672   
Active noise control using a fuzzy inference system without secondary path modelling.
[Aut.]: Sebastian* Kurczyk, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2014 vol. 39 no. 2, s. 243-248, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.565. Punktacja MNiSW 20.000

aktywna redukcja hałasu ; sterowanie adaptacyjne ; system wnioskowania rozmytego ; FxLMS

active noise control ; adaptive control ; fuzzy inference system ; FxLMS

33/93
Nr opisu: 0000098074   
Classification of music genres based on music separation into harmonic and drum components.
[Aut.]: Aldona* Rosner, B. Schuller, B. Kostek.
-Arch. Acoust. 2014 vol. 39 no. 4, s. 629-638, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.565. Punktacja MNiSW 20.000

wyszukiwanie informacji muzycznej ; rozdzielanie dźwięków ; oddzielenie perkusji ; klasyfikacja gatunku muzycznego ; Maszyna Wektorów Nośnych ; nieujemna macierz

music information retrieval ; musical sound separation ; drums separation ; music genre classification ; Support Vector Machine ; Non-Negative Matrix Factorization ; co-training

34/93
Nr opisu: 0000095582   
Active noise control with a single nonlinear control filter for a vibrating plate with multiple actuators.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2013 vol. 38 no. 4, s. 537-545, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.656. Punktacja MNiSW 20.000

aktywna redukcja hałasu i drgań ; aktywna strukturalna redukcja hałasu ; sterowanie adaptacyjne ; sterowanie nieliniowe

active noise-vibration control ; active structural acoustic control ; adaptive control ; nonlinear control

35/93
Nr opisu: 0000095581   
Controllability-oriented placement of actuators for active noise-vibration control of rectangular plates using a memetic algorithm.
[Aut.]: Stanisław Wrona, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2013 vol. 38 no. 4, s. 529-536, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.656. Punktacja MNiSW 20.000

aktywne sterowanie ; struktura elastyczna ; rozmieszczenie siłowników ; gramian sterowalności ; algorytm ewolucyjny ; algorytm memetyczny

active control ; flexible structure ; actuators placement ; controllability gramian ; evolutionary algorithm ; memetic algorithm

36/93
Nr opisu: 0000095687   
Hammerstein nonlinear active noise control with the filtered-error LMS algorithm.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2013 vol. 38 no. 2, s. 197-203, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.656. Punktacja MNiSW 20.000

aktywna redukcja hałasu i drgań ; aktywna strukturalna redukcja hałasu ; algorytm adaptacyjny ; układ nieliniowy

active noise-vibration control ; active structural acoustic control ; adaptive algorithm ; nonlinear system

37/93
Nr opisu: 0000083860   
An attempt to identify the acoustic quality in urban environment.
[Aut.]: Waldemar Paszkowski.
-Arch. Acoust. 2012 vol. 37 no. 3, s. 384
Streszczenie referatu wygłoszonego na 59th Open Seminar on Acoustics, Boszkowo, Poland, September 10-14, 2012

38/93
Nr opisu: 0000081824   
LMS algorithm step size adjustment for fast convergence.
[Aut.]: Dariusz Bismor.
-Arch. Acoust. 2012 vol. 37 nr 1, s. 31-40, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.829. Punktacja MNiSW 15.000

przetwarzanie sygnałów ; algorytm adaptacyjny ; aktywna redukcja hałasu ; system identyfikacji

signal processing ; adaptive algorithm ; active noise control ; identification system

39/93
Nr opisu: 0000083843   
Nonlinear active noise control of sound transmitted through a plate.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2012 vol. 37 no. 3, s. 381-382
Streszczenie referatu wygłoszonego na 59th Open Seminar on Acoustics, Boszkowo, Poland, September 10-14, 2012

40/93
Nr opisu: 0000083862   
Professor Aleksander Opilski.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 2012 vol. 37 no. 3, s. 399-402. Impact Factor 0.829. Punktacja MNiSW 15.000

41/93
Nr opisu: 0000083638   
Acoustic emission and the PLC effect in compressed CuZn30 monocrystals.
[Aut.]: Wojciech** Ozgowicz, Barbara Grzegorczyk, A. Pawełek, A. Piątkowski, Z. Ranachowski.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 666
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

42/93
Nr opisu: 0000071401   
Active noise-vibration control using the filtered-reference LMS algorithm with compensation of vibrating plate temperature variation.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 nr 1, s. 65-76, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.847. Punktacja MNiSW 15.000

aktywne tłumienie hałasu ; sterowanie adaptacyjne ; przełączanie wzmocnienia ; wpływ temperatury

active noise control ; adaptive control ; gain scheduling ; temperature influence

43/93
Nr opisu: 0000083635   
Adaptive equalization of sound radiation from a plate using acceleration sensors and virtual-microphope control.
[Aut.]: Krzysztof Jan Mazur, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 662-663
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

44/93
Nr opisu: 0000082130   
Feedforward adaptive active noise control system with time-varying number of zones of quiet.
[Aut.]: Piotr* Watras, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 nr 3, s. 674
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

45/93
Nr opisu: 0000083630   
LMS algorithm stability for short adaptive filters.
[Aut.]: Dariusz Bismor.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 647
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

46/93
Nr opisu: 0000083641   
Method of examining of sets multiple sources of sound in a working environment with the use of modeling methods.
[Aut.]: Waldemar Paszkowski.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 666
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

47/93
Nr opisu: 0000083636   
Parametrization of adaptive control algoritms for multi-channel active noise control system.
[Aut.]: Małgorzata Michalczyk, M. Wieczorek.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 664
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

48/93
Nr opisu: 0000083637   
Statistical verification of models reverberation time in small rooms.
[Aut.]: Marcelina Olechowska, Artur Nowoświat.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 665-666
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

49/93
Nr opisu: 0000083632   
Usage of participatory GIS-type tools in managing acoustic climate of urban area.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Anna* Wilińska.
-Arch. Acoust. 2011 vol. 36 no. 3, s. 655
Streszczenie referatu wygłoszonego na 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics

50/93
Nr opisu: 0000063425   
Adaptive algorithms for enhancement of speech subject to a high-level noise.
[Aut.]: Mariusz* Latos, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2010 vol. 35 nr 2, s. 203-212, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.504

wzmocnienie mowy ; algorytm LMS ; wysoki poziom hałasu ; hałas niestacjonarny ; zatyczka do ucha ; aktywna kontrola hałasu

speech enhancement ; LMS algorithm ; high-level noise ; nonstationary noise ; earplug ; active noise control

51/93
Nr opisu: 0000063424   
Earplug actuator selection for a miniature personal active hearing protection system.
[Aut.]: Marek Pawełczyk, Mariusz* Latos.
-Arch. Acoust. 2010 vol. 35 nr 2, s. 213-222, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.504

aktywna kontrola hałasu ; stały parametr kontroli ; wysoki poziom hałasu ; hałas niestacjonarny ; zatyczka do ucha ; ochrona słuchu

active noise control ; fixed-parameter control ; high-level noise ; nonstationary noise ; earplug ; hearing protection

52/93
Nr opisu: 0000063559   
Numerical method for modeling of acoustic waves propagation.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Sebastian Rulik, Tadeusz** Chmielniak.
-Arch. Acoust. 2010 vol. 35 nr 1, s. 35-48, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.504

fala akustyczna ; wahania ; szum aerodynamiczny ; równanie Eulera

acoustic wave ; fluctuations ; aerodynamic noise ; Euler equation

53/93
Nr opisu: 0000056402
Feedforward vs. feedback fixed-parameter H2 control of non-stationary noise.
[Aut.]: Mariusz* Latos, Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2009 vol. 34 nr 4, s. 521-535. Impact Factor 0.313

54/93
Nr opisu: 0000057198
Active noise control - a review of control-related problems.
[Aut.]: Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2008 vol. 33 nr 4, s. 509-520

55/93
Nr opisu: 0000051402
Perturbation methods for acoustic systems with interval parameters.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Arch. Acoust. 2008 vol. 33 no. 3, s. 399
Streszczenie referatu wygłoszonego na 55th Open Seminar on Acoustics OSA 2008, Piechowice-Szklarska Poręba, Poland, September 8-12, 2008

56/93
Nr opisu: 0000051404
Perturbation methods for acoustic systems with interval parameters.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk.
-Arch. Acoust. 2008 vol. 33 no. 4 suppl., s. 165-170
Referat wygłoszony na 55th Open Seminar on Acoustics OSA 2008, Piechowice-Szklarska Poręba, Poland, September 8-12, 2008

57/93
Nr opisu: 0000057197
Propagation of sound waves in uncertain environment - new interval perturbation methodology.
[Aut.]: Agnieszka* Winkler-Skalna.
-Arch. Acoust. 2008 vol. 33 no. 4 suppl., s. 171-176
Referat wygłoszony na 55th Open Seminar on Acoustics OSA 2008, Piechowice-Szklarska Poręba, Poland, September 8-12, 2008

58/93
Nr opisu: 0000051400
Propagation of sound waves problems in uncertain environment - new interval perturbation methodology.
[Aut.]: Agnieszka* Winkler-Skalna.
-Arch. Acoust. 2008 vol. 33 no. 3, s. 400
Streszczenie referatu wygłoszonego na 55th Open Seminar on Acoustics OSA 2008, Piechowice-Szklarska Poręba, Poland, September 8-12, 2008

59/93
Nr opisu: 0000050179
RLS-based control algorithms for 3D zones of quiet.
[Aut.]: Małgorzata Michalczyk, J. Serwin.
-Arch. Acoust. 2008 vol. 33 nr 4 suppl., s. 45-52

60/93
Nr opisu: 0000039229
A two-stage Wiener filter based multi-channel feedback virtual microphone acoustic noise reducing system.
[Aut.]: Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2007 vol. 32 nr 4, s. 917-922

61/93
Nr opisu: 0000086336
GIS-class systems of spatial information as the base for creating strategic acoustic maps of urban areas.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, A. Lipowczan, W. Batko, B. Rudno-Rudzińska, K. Rudno-Rudziński.
-Arch. Acoust. 2006 vol. 31 nr 4 suppl., s. 261-274, bibliogr. 31 poz.
Zawiera materiały z: 53rd Open Seminar on Acoustics OSA'06, Zakopane, 11-15 September 2006

GIS ; mapowanie hałasu

GIS ; noise mapping

62/93
Nr opisu: 0000117438   
Numerical analysis of induction the reverberation time on the parametric acoustics in room.
[Aut.]: Artur Nowoświat.
-Arch. Acoust. 2006 vol. 31 nr 3, s. 399
Streszczenie referatu wygłoszonego na 53rd Open Seminar on Acoustics OSA'06, Zakopane, 11-15 September 2006

63/93
Nr opisu: 0000029656
On convergence and stability of adaptive active noise control systems.
[Aut.]: Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2006 vol. 31 no. 4, s. 529-535

64/93
Nr opisu: 0000028489
Sound wave propagation problems - new perturbation methodology.
[Aut.]: Jerzy** Skrzypczyk, Agnieszka* Winkler-Skalna.
-Arch. Acoust. 2006 vol. 31 nr 4 suppl., s. 116-121, bibliogr. 16 poz.

65/93
Nr opisu: 0000022272
A concurrent algorithm for acoustic field distribution calcualtion.
[Aut.]: Adam* Szpakowski, Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 2005 vol. 30 nr 1, s. 140

66/93
Nr opisu: 0000022273
Attenuation of light in planar waveguides with absorbing cover.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 2005 vol. 30 nr 1, s. 135

67/93
Nr opisu: 0000079085
Elliptic sentences processing in the Thetos translation system.
[Aut.]: Nina* Suszczańska, J. Romaniuk, Przemysław** Szmal.
-Arch. Acoust. 2005 vol. 30 no. 3, s. 438
Streszczenie referatu przedstawionego na konferencji International Conference on Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Kraków, 20-22.09.2005

68/93
Nr opisu: 0000022275
Investigations of magnetooptic effects in special optical fibers.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 2005 vol. 30 nr 1, s. 132

69/93
Nr opisu: 0000022277
Planar differential interferometer for magnetic field measurement.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Cuma Tyszkiewicz, Adam* Szpakowski.
-Arch. Acoust. 2005 vol. 30 nr 1, s. 140

70/93
Nr opisu: 0000013110
Phenomenological model of changes in the speed of a sound wave in crystals caused by dopants.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 2004 vol. 29, s. 447-459

71/93
Nr opisu: 0000011743
Distribution of relaxation times in viscoelastic inhomogeneous media.
[Aut.]: Eugeniusz** Soczkiewicz.
-Arch. Acoust. 2003 vol. 28 no. 3, s. 237

72/93
Nr opisu: 0000079084
The Thetos system in a text and summary service with sign language facility.
[Aut.]: Przemysław** Szmal, Sławomir* Kulików.
-Arch. Acoust. 2003 vol. 28 no. 3, s. 259
Streszczenie referatu przedstawionego na konferencji Analiza, Synteza i Rozpoznawanie Mowy w Technice, Lingwistyce oraz Medycynie, Szczyrk, 23-25.09.2003

73/93
Nr opisu: 0000011742
A typical Brillouin light scattering spectrum in the SrLaAlO4 (SLAO) crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 2002 vol. 27, s. 241-247, bibliogr. 9 poz.

74/93
Nr opisu: 0000055861
The new acoustic emission descriptor for modelled sources of partial discharges.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek, Aleksander* Opilski.
-Arch. Acoust. 2002 vol. 27 nr 1, s. 65-80, bibliogr. 10 poz.

75/93
Nr opisu: 0000088002
Analysis of active noise control plants using process identification and signal processing methodology.
[Aut.]: Marek Pawełczyk.
-Arch. Acoust. 2001 vol. 26 iss. 2, s. 143-164

76/93
Nr opisu: 0000019169
Coherent states in Brillouin light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 2001 vol. 26 no. 3, s. 255-261, bibliogr. 9 poz.

77/93
Nr opisu: 0000019171
Study of the elastic properties of the lithium tantalate crystal by the Brillouin laser light scattering.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 2000 vol. 25 no. 1, s. 23-34, bibliogr. 14 poz.

78/93
Nr opisu: 0000019174
Single photon counting in Brillouin laser light scattering experiments.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz.
-Arch. Acoust. 1999 vol. 24 no. 1, s. 49-56, bibliogr. 12 poz.

79/93
Nr opisu: 0000024664
Mathematical modelling of an ultrasonic flowmeter primary device.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Arch. Acoust. 1998 vol. 23 nr 3, s. 429-442, bibliogr. 27 poz.

80/93
Nr opisu: 0000000425
Transversal equivalent circuit model of a filter with a surface acoustic wave.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk.
-Arch. Acoust. 1998 vol. 23 nr 2, s. 281-290

81/93
Nr opisu: 0000026834
Devices for measurement of the NO/sub 2/ concentration in the air by means of surface acoustic waves.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik, E. Adamczyk, J. Rzeszotarska.
-Arch. Acoust. 1997 vol. 22 no. 2, s. 197-206, bibliogr. 18 poz.

82/93
Nr opisu: 0000019148
Observation of hypersonic acoustic waves in a LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 1997 vol. 22 no. 3, s. 351-357, bibliogr. 13 poz.

83/93
Nr opisu: 0000000426
The influence of temperature on the sensitivity of a SAW gas sensor with a thin layer of lead phthalocyanine.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk.
-Arch. Acoust. 1997 vol. 22 nr 2, s. 187-195

84/93
Nr opisu: 0000035392
Optimal conditions for the generation system of a SAW gas sensor.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Arch. Acoust. 1996 vol. 21 iss. 1, s. 85-88, bibliogr. 5 poz.

85/93
Nr opisu: 0000035393
SAW sensors for NO2 detection utilizing the dynamic characteristic of the device.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Arch. Acoust. 1996 vol. 21 iss. 4, s. 413-420, bibliogr. 12 poz.

86/93
Nr opisu: 0000023301
Surface acoustic wave spectroscopy investigations of electrical properties of the near-surface region in GaAs crystals.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 1995 vol. 20 nr 2, s. 139-150

87/93
Nr opisu: 0000023297
Investigation of surface potential of GaAs surface by means of acoustoelectric effects.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Zdzisław* Kubik.
-Arch. Acoust. 1994 vol. 19 nr 2, s. 271-280

88/93
Nr opisu: 0000045052
An influence of vapours of some organic compounds and water on acoustic properties of selected polymer layers.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk.
-Arch. Acoust. 1993 vol. 18 nr 1, s. 157-161, bibliogr. 5 poz.

89/93
Nr opisu: 0000060216
Making use of Bragg's diffraction for investigations of the acoustic activity of bismuth-germanium oxide.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 1990 vol. 15 nr 3/4, s. 367-374

90/93
Nr opisu: 0000060865
Comments on the molecular mechanism of acoustic wave propagation in simple liquids.
[Aut.]: F. Kuczera, Joachim** Gmyrek.
-Arch. Acoust. 1989 vol. 14 nr 3/4, s. 241-251, bibliogr. 10 poz.

91/93
Nr opisu: 0000060910
Investigations concerning fast surface states of semiconductors by means of acoustic methods.
[Aut.]: Aleksander* Opilski, Tadeusz Pustelny.
-Arch. Acoust. 1989 vol. 14 nr 3/4, s. 253-260

92/93
Nr opisu: 0000060863
Light and acoustic pulse interaction in the Bragg diffraction region.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 1989 vol. 14 nr 1/2, s. 3-10, bibliogr. 7 poz.

93/93
Nr opisu: 0000060884
The effect of impurities on acoustic properties of gallium phosphide.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Arch. Acoust. 1989 vol. 14 nr 3/4, s. 231-240, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie