Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ACTA PHYS POL A
Liczba odnalezionych rekordów: 166Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/166
Nr opisu: 0000137127   
Experimental analysis of residual stress in multi-component coatings deposited by pvd method on oxide tool ceramics.
[Aut.]: R. Dziwis, Waldemar Kwaśny, Agata Śliwa, Jarosław Mikuła, Bogusław Ziębowicz, Jacek Zacłona.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 138 no. 2, s. 320-323, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

powłoka PVD ; mikrotwardość ; adhezja ; naprężenie

coating PVD ; microhardness ; adhesion ; stress

2/166
Nr opisu: 0000138139   
Influence of long-term impact of elevated temperature on the physical properties of the Sanicro 25 steel.
[Aut.]: Marek Sroka, A. Zieliński, G. Golański, T. Puszczało, Jacek Zacłona.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 138 no. 2, s. 232-235, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na: Applications of Physics in Mechanical and Material Engineering (APMME 2020). Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

Sanicro 25 ; mikrostruktura ; właściwości mechaniczne ; starzenie

Sanicro 25 ; microstructure ; mechanical properties ; ageing

3/166
Nr opisu: 0000138094   
Influence of screen printed nanowires/nanoparticles TiO2 nanocomposite layer on properties of dye-sensitized solar cells.
[Aut.]: Paweł Jarka, Aleksandra Drygała, Marek Szindler, Tomasz Tański, Wiktor Matysiak.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 138 no. 2, s. 312-316, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

barwnikowe ogniwo słoneczne ; DSSC ; nanokompozyty ; nanocząstki ; nanoprzewody

dye-sensitized solar cell ; DSSC ; nanocomposites ; nanoparticles ; nanowires

4/166
Nr opisu: 0000134871   
Magnetization reversal in hexagonal nanomagnets.
[Aut.]: N. Dang Xuan, Ch. Dopke, Tomasz Błachowicz, A. Ehrmann.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 137 no. 3, s. 395-403, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

anizotropia magnetyczna ; ferromagnetyzm ; mikromagnetyzm ; domeny magnetyczne ; ściany domen

magnetic anisotropy ; ferromagnetism ; micromagnetism ; magnetic domains ; domain walls

5/166
Nr opisu: 0000138141   
Microstructure of HR6W alloy at elevated temperature after prolonged ageing in air atmosphere.
[Aut.]: A. Zieliński, G. Golański, Milena Kierat, Marek Sroka, A. Merda, K. Sówka.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 138 no. 2, s. 253-256, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: Applications of Physics in Mechanical and Material Engineering (APMME 2020). Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

HR6W ; mikrostruktura ; stop ; opad atmosferyczny ; starzenie

HR6W ; microstructure ; alloy ; precipitation ; ageing

6/166
Nr opisu: 0000137125   
Physical phenomena occurring in modeled cardiac stent during decompression using numerical analysis.
[Aut.]: Agata Śliwa, Oktawian Bialas.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 138 no. 2, s. 133-135, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

stenty sercowe ; stenty ; dekompresja ; modelowanie

cardiac stents ; stent ; decompression ; modelling

7/166
Nr opisu: 0000138140   
Primary structure and physical properties of new superalloys Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb on cobalt matrix.
[Aut.]: Agnieszka Tomaszewska, Milena Kierat, Grzegorz Moskal, A. Zieliński.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 138 no. 2, s. 129-132, bibliogr. 21 poz.
Referat wygłoszony na: Applications of Physics in Mechanical and Material Engineering (APMME 2020). Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

Co-Ni-Al-Mo-Nb ; odlewanie ; mikrostruktura pierwotna ; segregacja ; dendryt

Co-Ni-Al-Mo-Nb ; casting ; primary microstructure ; segregation ; dendrite

8/166
Nr opisu: 0000136590   
Technological problems in fabrication of Mg-based thermoelectric materials by conventional casting methods.
[Aut.]: Adam Gryc, Magdalena Malczewska, Tomasz Rzychoń, Andrzej Kiełbus.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 137 no. 6, s. 1050-1054, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

materiał termoelektryczny ; magnez ; odlewanie ; problemy technologiczne ; projektowanie procesu

thermoelectric material ; magnesium ; casting ; technological problems ; process design

9/166
Nr opisu: 0000134870   
The effect of long-term ageing on the degradationof the microstructure the Inconel 740h alloy.
[Aut.]: Marek Sroka, A. Zieliński, Agata Śliwa, M. Nabiałek, Z. Kania-Pifczyk, I. Vaskova.
-Acta Phys. Pol. A 2020 vol. 137 no. 3, s. 355-360, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

Inconel 740H ; mikrostruktura ; opad atmosferyczny ; wyżarzanie ; austenit

Inconel 740H ; microstructure ; precipitation ; annealing ; austenite

10/166
Nr opisu: 0000129806   
Analysis of phase precipitation in sanicro 25 austenitic steel after ageing.
[Aut.]: Marek Sroka, A. Zieliński, G. Golański.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 207-211, bibliogr. 19 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

Sanicro 25 ; mikrostruktura ; opad atmosferyczny ; starzenie się

Sanicro 25 ; microstructure ; precipitation ; ageing

11/166
Nr opisu: 0000129802   
Crystallization and corrosion study of Ca57.5Mg15Zn27.5 bulk metallic glasses.
[Aut.]: Dawid Szyba, E. Rynkiewicz, Rafał Babilas.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 129-132, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

12/166
Nr opisu: 0000129805   
Dissimilar steel-to-aluminum joint structure made in laser welding technology.
[Aut.]: Katarzyna Karcz, Jarosław Konieczny, Krzysztof Labisz, Klaudiusz Gołombek, Damian Janicki.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 187-192, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

stop aluminium ; stal niestopowa ; spawanie laserowe ; mikrostruktura

aluminium alloy ; non-alloyed steel ; laser welding ; microstructure

13/166
Nr opisu: 0000129804   
Mg-Bi-X (X = Ca, Mn, Zn) alloys microstructure in the as-solidified condition.
[Aut.]: Adam Gryc, Marcin Godzierz, Łukasz* Poloczek, Bartłomiej* Dybowski, Andrzej Kiełbus.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 110-114, bibliogr. 22 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

stop magnezu ; odlewanie ; SEM ; stop Mg-Bi ; mikrostruktura

magnesium alloy ; casting ; SEM ; Mg-Bi alloy ; microstructure

14/166
Nr opisu: 0000133804   
Numerical analysis of static tensile test of the sample made of polyethylene reinforced by halloysite nanoparticles.
[Aut.]: Agata Śliwa, Waldemar Kwaśny, M. Nabiałek, R. Dziwis.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 136 no. 6, s. 996-1000, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

komputerowa nauka o materiałach ; metoda elementów skończonych ; statyczna próba rozciągania ; nanokompozyty ; polietylen zbrojony nanocząsteczkami haloizytu

computational materials science ; finite element method ; static tensile test ; nanocomposites ; polietylen halloysite nanoparticle

15/166
Nr opisu: 0000129345   
Silicon addition influence on properties of anodised Al-Si alloy surface.
[Aut.]: Krzysztof Labisz, Jarosław Konieczny, Łukasz Wierzbicki, Janusz Ćwiek, Jakub Młyńczak.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 143-146, bibliogr. 25 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

anodyzacja ; stop aluminium ; mikrostruktura ; warstwa wierzchnia ; zużycie ścierne

anodisation ; aluminum alloy ; microstructure ; surface layer ; wear resistance

16/166
Nr opisu: 0000129801   
The influence of thickness and number of layers on selected properties of Cu/Ni systems.
[Aut.]: Monika Spilka, Rafał Babilas, P. Gębara, Z. Śniadecki.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 172-176, bibliogr. 14 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

17/166
Nr opisu: 0000129803   
Welding and characterization of bulk metallic glasses welds.
[Aut.]: Wirginia Pilarczyk, Aneta Kania, A. Pilarczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2019 vol. 135 no. 2, s. 249-251, bibliogr. 14 poz.
Referat wygłoszony na: XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Częstochowa, Poland, June 7-8, 2018. Impact Factor 0.579. Punktacja MNiSW 40.000

masywne szkło metaliczne ; spawanie ; triboindenter ; topografia powierzchni ; AFM ; HRTEM

bulk metallic glass ; welding ; triboindenter ; surface topography ; AFM ; HRTEM

18/166
Nr opisu: 0000128345   
Changes in bornite (Cu5FeS4) after heating in air: Mössbauer effect study.
[Aut.]: M. Kądziołka-Gaweł, Zdzisław Adamczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 134 no. 5, s. 1044-1047, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: All-Polish Seminar on Mössbauer Spectroscopy, Goniądz, Poland, June 17-20, 2018. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

19/166
Nr opisu: 0000122219   
Electrochemical characterization of Ca65Mg15Zn20 amorphous alloy in selected physiological fluids.
[Aut.]: Rafał Babilas, Dawid Szyba, Aneta Kania, Wirginia Pilarczyk, Ryszard** Nowosielski.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 2, s. 228-231, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: 52nd Zakopane-School-of-Physics International Symposium on Breaking Frontiers - Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 22-27, 2017. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

20/166
Nr opisu: 0000124836
Influence of a range of interaction among agents on effciency and effectiveness of knowledge transfer within an organisation.
[Aut.]: K. Paradowski, Agnieszka Kowalska-Styczeń, K. Malarz.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 6, s. 1470-1476, bibliogr. 27 poz.
Referat wygłoszony na: 13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS) University of Warsaw, 2017 July 5-7, Warsaw, Poland. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

21/166
Nr opisu: 0000122785   
Mossbauer study of some intermetallic compounds Fe80-xNixB20 (x = 8, 16, 24, 28).
[Aut.]: M. Kądziołka-Gaweł, Rafał Babilas, K. Granek.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 3, 651-653, bibliogr. 7 poz.
Referat wygłoszony na: European Conference Physics of Magnetism 2017 (PM'17), Poznań, Poland, June 26-30, 2017. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

22/166
Nr opisu: 0000122787   
NDE and SHM of critical parts using magnetic and electromagnetic methods.
[Aut.]: M. Witoś, M. Zieja, N. Fallahi, Zbigniew** Żurek, J. Kwaśniewski.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 3
Referat wygłoszony na: European Conference Physics of Magnetism 2017 (PM'17), Poznań, Poland, June 26-30, 2017. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

23/166
Nr opisu: 0000122221   
Selected properties of ZnO coating on Mg-based alloy for biomedical application.
[Aut.]: Aneta Kania, Wirginia Pilarczyk, Rafał Babilas.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 2, s. 222-224, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 52nd Zakopane-School-of-Physics International Symposium on Breaking Frontiers - Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 22-27, 2017. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

24/166
Nr opisu: 0000122220   
Structure and chosen nanomechanical properties of amorphous-crystalline laser weld.
[Aut.]: Wirginia Pilarczyk, Aneta Kania, Rafał Babilas, A. Pilarczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 2, s. 219-221, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: 52nd Zakopane-School-of-Physics International Symposium on Breaking Frontiers - Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 22-27, 2017. Impact Factor 0.545. Punktacja MNiSW 15.000

25/166
Nr opisu: 0000116104   
Analytical description of SMA actuator dynamics based on Fermi-Dirac function.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Marek Kciuk.
-Acta Phys. Pol. A 2017 vol. 131 no. 5, s. 1274-1279, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: 12th Symposium of Magnetic Measurements and Modeling SMMM'2016, Częstochowa-Siewierz, Poland, October 17-19, 2016. Impact Factor 0.857. Punktacja MNiSW 15.000

26/166
Nr opisu: 0000116367   
Magnetic properties and structure after crystallization of Fe80-xB20Nbx (x = 4, 6, 10) metallic glasses.
[Aut.]: Ryszard** Nowosielski, M. Kądziołka-Gaweł, P. Gębara, Dawid Szyba, Rafał Babilas.
-Acta Phys. Pol. A 2017 vol. 131 no. 5, s. 1212-1216, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na: 12th Symposium of Magnetic Measurements and Modeling SMMM'2016, Częstochowa-Siewierz, Poland, October 17-19, 2016. Impact Factor 0.857. Punktacja MNiSW 15.000

27/166
Nr opisu: 0000118000   
Modification of microstructure and properties of extruded Mg-Li-Al alloys of α and α+β phase composition using ECAP processing.
[Aut.]: J. Dutkiewicz, S. Rusz, W. Maziarz, W. Skuza, Dariusz Kuc, O. Hilser.
-Acta Phys. Pol. A 2017 vol. 131 no. 5, s. 1303-1306, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: 11th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, Gniew, September 11-14, 2016. Erratum: Modification of microstructure and properties of extruded Mg-Li-Al alloys of α and α+β phase composition using ECAP processing in: Acta Phys. Pol. A 2018 vol. 133 no. 5 s. III. Dostępny w Internecie: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/a133z5bp01.pdf [dostęp 8 sierpnia 2018]. Impact Factor 0.857. Punktacja MNiSW 15.000

28/166
Nr opisu: 0000116080   
Structure and magnetic properties of Fe-B-Si-Zr metallic glasses.
[Aut.]: Rafał Babilas, Adrian Radoń, P. Gębara.
-Acta Phys. Pol. A 2017 vol. 131 no. 4, s. 726-728, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism, Kosice, Slovakia, June 13-17, 2016. Impact Factor 0.857. Punktacja MNiSW 15.000

29/166
Nr opisu: 0000115876   
Vibrating subsystems of freight wagons and their beam models.
[Aut.]: Andrzej Buchacz.
-Acta Phys. Pol. A 2017 vol. 131 no. 1, s. 62-63, bibliogr. 3 poz.
Referat wygłoszony na: 6th International Congress and Exhibition on Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), Istanbul, Turkey, June 01-03, 2016. Impact Factor 0.857. Punktacja MNiSW 15.000

30/166
Nr opisu: 0000111356   
Characterization of CeO2, ZrO2, and CeZrO2 crystals on CNT.
[Aut.]: Krzysztof Matus, A. Łamacz, B. Liszka.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 966-968, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

31/166
Nr opisu: 0000111918   
Characterizing the effects of hot isostatic pressing on IN713C superalloy blade microstructure by electron backscatter diffraction.
[Aut.]: Bartosz Chmiela, Barbara* Kościelniak, Stanisław Roskosz.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 1097-1099, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

32/166
Nr opisu: 0000111917   
Deformation microstructures in metallic materials after severe plastic deformation by rolling with cyclic movement of rolls.
[Aut.]: Anna* Urbańczyk-Gucwa, Iwona Bednarczyk, Magdalena Jabłońska, Kinga Rodak.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 975-978, bibliogr. 23 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

33/166
Nr opisu: 0000111983   
Effect of rolling with cyclic movement of rolls method on structure and hardness of CuCr0.6 alloy.
[Aut.]: Kinga Rodak, Anna* Urbańczyk-Gucwa, K. Radwański.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 1151-1154, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

34/166
Nr opisu: 0000111987   
Electrochemical formation of second generation TiO2 nanotubes on Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications.
[Aut.]: A. Stróż, G. Dercz, Bartosz Chmiela, D. Stróż, B. Łosiewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 1079-1080, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

35/166
Nr opisu: 0000111952   
Heat treatment of CuFe2 and CuCr0.6 alloys and the effect of precipitates on the grain refinement.
[Aut.]: Anna* Urbańczyk-Gucwa, P. Amrogowicz, Magdalena Jabłońska, Kinga Rodak.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 1016-1019, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

36/166
Nr opisu: 0000111955   
High resolution TEM investigations and TDA analysis of zinc alloy with strontium addition.
[Aut.]: Krzysztof Labisz, Mariusz Krupiński, Mirosława Pawlyta, Krzysztof Matus, Marek Kremzer, Karol* Dopierała.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 823-826, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

37/166
Nr opisu: 0000105489   
Mössbauer study on local atomic structure in Fe80-xNbxB20 (x = 4, 6) metallic glasses.
[Aut.]: Rafał Babilas, M. Kadziołka-Gaweł.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 129 no. 2, s. 190-192, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: 50th Zakopane School of Physics International Symposium Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 18-23, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

38/166
Nr opisu: 0000111355   
Phase identification of nanometric precipitates in AlSi9Cu alloy after remelting by laser beam.
[Aut.]: Mirosława Pawlyta, Krzysztof Labisz, Krzysztof Matus.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 827-829, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

39/166
Nr opisu: 0000110569   
Structural study and crystallization behaviour of Fe62-xCoxNb8B30 metallic glasses (x=0, 20).
[Aut.]: Rafał Babilas, M. Kądziołka-Gaweł.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 901-904, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

40/166
Nr opisu: 0000111985   
Structure properties of AlSi7Mg/SiC composite produced by stir casting method.
[Aut.]: J. Cyboroń, M. Karolus, P. Putyra, Maciej Dyzia, W. Ratuszek.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 969-971, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

41/166
Nr opisu: 0000105487   
Study of atoms arrangement in Zr-based bulk metallic glass structure.
[Aut.]: Wirginia Pilarczyk, J. Podwórny.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 129 no. 2, s. 216-218, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: 50th Zakopane School of Physics International Symposium Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 18-23, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

42/166
Nr opisu: 0000111980   
Study of dislocation substructures in high-Mn steels after dynamic deformation tests.
[Aut.]: Anna* Śmiglewicz, W. Moćko, Kinga Rodak, Iwona Bednarczyk, Magdalena Jabłońska.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 942-945, bibliogr. 22 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

43/166
Nr opisu: 0000111981   
Study of the structure and thermal properties of intermetallics from Fe-Al system.
[Aut.]: Anna* Śmiglewicz, Magdalena Jabłońska, Kinga Rodak, Agnieszka Tomaszewska.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 1004-1006, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

44/166
Nr opisu: 0000110570   
The influence of technological parameters of the casting process on the structure and selected properties of iron-based metallic glasses.
[Aut.]: Wirginia Pilarczyk, Tymoteusz* Jung, Rafał Babilas.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 923-926, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

45/166
Nr opisu: 0000111953   
The Mg2Sn precipitation process in the Mg-7Sn alloys with the addition of silicon and aluminum.
[Aut.]: Tomasz Rzychoń, Bartłomiej* Dybowski.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 1037-1040, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

46/166
Nr opisu: 0000111982   
XRD study of Eu2O3-ZrO2 feedstock powders and sintered materials.
[Aut.]: Sebastian* Jucha, Grzegorz Moskal, Marta Mikuśkiewicz, Michał* Stopyra.
-Acta Phys. Pol. A 2016 vol. 130 no. 4, s. 866-868, bibliogr. 7 poz.
Zawiera materiały z: XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, Poland, September 20-24, 2015. Impact Factor 0.469. Punktacja MNiSW 15.000

47/166
Nr opisu: 0000101177   
Buckling behaviour of short cylindrical functionally gradient polymeric materials.
[Aut.]: M. U. Uysal, Marek Kremzer.
-Acta Phys. Pol. A 2015 vol. 127 no. 4, s. 1355-1357, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.525. Punktacja MNiSW 15.000

48/166
Nr opisu: 0000102819   
Preparation of fine-grained silicon-nitride ceramics and their characterization by depth-sensing indentation tests.
[Aut.]: O. Sahin, H. S. Guder, O. Uzun, E. Sahin, Małgorzata** Sopicka-Lizer, H. Gocmez, E. Artunc.
-Acta Phys. Pol. A 2015 vol. 128 no. 2-B, s. 1355-1357, bibliogr. 22 poz.
Special issue of the International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014). Impact Factor 0.525. Punktacja MNiSW 15.000

49/166
Nr opisu: 0000097757   
The influence of Nb atoms on the crystallization process of Fe-B-Nb amorphous alloys.
[Aut.]: Rafał Babilas, M. Kądziołka-Gaweł.
-Acta Phys. Pol. A 2015 vol. 127 no. 2, s. 573-575, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.525. Punktacja MNiSW 15.000

dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego ; szkło metaliczne ; stop żelaza ; amorficzy materiał magnetyczny ; kwazikrystaliczny materiał magnetyczny

X-ray diffraction ; metallic glass ; Fe alloy ; amorphous magnetic material ; quasicrystalline magnetic material

50/166
Nr opisu: 0000096464   
Alginate biopolymer coatings obtained by electrophoretic deposition on Ti15Mo alloy.
[Aut.]: M. Szklarska, G. Dercz, Wojciech Simka, K. Dudek, O. Starczewska, M. Lezniak, B. Losiewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 125 no. 4, s. 919-923, bibliogr. 14 poz.
Referat wygłoszony na: XLVIIIth Zakopane School of Physics International Symposium Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 20-25, 2013. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

51/166
Nr opisu: 0000096416   
Desorption of gasses induced by ferroelectric transition in SbSI nanowires.
[Aut.]: Piotr Szperlich, Marian Nowak, Marcin Jesionek, Anna Starczewska, Krystian Mistewicz, Janusz** Szala.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1110-1112, bibliogr. 14 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

52/166
Nr opisu: 0000096422   
Dielectric properties of SbSI in the temperature range of 292-475 K.
[Aut.]: Anna Starczewska, Barbara Solecka, Marian Nowak, Piotr Szperlich.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1125-1127, bibliogr. 20 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

53/166
Nr opisu: 0000096469   
Electrochemical formation of self-organized nanotubular oxide layers on Ti13Zr13Nb alloy for biomedical applications.
[Aut.]: A. Smołka, Kinga Rodak, G. Dercz, K. Dudek, B. Łosiewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 125 no. 4, s. 932-935, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: XLVIIIth Zakopane School of Physics International Symposium Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, Zakopane, Poland, May 20-25, 2013. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

54/166
Nr opisu: 0000096113   
Evolution of the β phase flux dissolution during quasicrystal formation.
[Aut.]: M. Surowiec, W. Bogdanowicz, Maria Sozańska.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 2, s. 594-596, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: 12th International Conference on Quasicrystals (ICQ12) Kraków, Poland, September 1-6, 2013. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

55/166
Nr opisu: 0000096421   
Fabrication of SbSI photonic crystals.
[Aut.]: Anna Starczewska, Piotr Szperlich, Marian Nowak, Iwona Bednarczyk, Jerzy Bodzenta, Janusz** Szala.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1118-1120, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

56/166
Nr opisu: 0000096167   
Influence of the Production Method on Magnetization Processes of the Fe61Co10Y8Mo1B20 Bulk Amorphous Alloys.
[Aut.]: A. Nabiałek, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz, P. Pietrusiewicz, Z. Stradomski, M. Dośpiał, M. Szota, J. Gondro, Sabina Lesz.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 1, s. 112-113, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism Košice, Slovakia, June 17-21, 2013. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

57/166
Nr opisu: 0000096423   
Mobility of ferroelectric domains in antimony sulfoiodide.
[Aut.]: Bartłomiej Toroń, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, Piotr Szperlich.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1093-1095, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

58/166
Nr opisu: 0000096424   
Optical properties of SbSI photonic crystals.
[Aut.]: Mirosława Kępińska, Anna Starczewska, Piotr Duka, Marian Nowak, Piotr Szperlich.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1115-1117, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

59/166
Nr opisu: 0000096415   
Photoelectromagnetic investigations of graphene.
[Aut.]: Marian Nowak, Barbara Solecka, Marcin Jesionek.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1104-1106, bibliogr.15 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

60/166
Nr opisu: 0000096412   
Properties of sonochemically prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2.
[Aut.]: Marcin Jesionek, Marian Nowak, Piotr Szperlich, Mirosława Kępińska, Krystian Mistewicz, Bartłomiej Toroń, D. Stróż, Janusz** Szala, Tomasz Rzychoń.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1107-1109, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

61/166
Nr opisu: 0000096414   
SbSI single nanowires as humidity sensors.
[Aut.]: Krystian Mistewicz, Marian Nowak, Piotr Szperlich, Marcin Jesionek, R. Paszkiewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 5, s. 1113-1114, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: 43rd International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2014", Wisła, Poland, June 22-27, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

62/166
Nr opisu: 0000096426   
Structural identification of polymer nanocomposites.
[Aut.]: Marcin Bilewicz, Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Jarosław Konieczny, Marta* Górniak.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 4, s. 895-901, bibliogr. 32 poz.
Referat wygłoszony na: 8th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, Kraków, Poland, June 22-26, 2014. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

63/166
Nr opisu: 0000096114   
Surface Decorations of Al-Cu-Fe and Al-Cu-Co Single Quasicrystals.
[Aut.]: M. Surowiec, W. Bogdanowicz, J. Krawczyk, Maria Sozańska.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 2, s. 597-598, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 12th International Conference on Quasicrystals (ICQ12) Kraków, Poland, Septembtember 1-6, 2013. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

64/166
Nr opisu: 0000090441   
A new conception of measurement uncertainty calculation.
[Aut.]: Jerzy** Jakubiec.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 436-444, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

65/166
Nr opisu: 0000087874   
Analysis of the possibilities of long period gratings usage in the planar gradient waveguides in the sensor aspect.
[Aut.]: T. Kotyczka, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 486-489, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

66/166
Nr opisu: 0000088277   
Analysis of the responses of metal-oxide semiconductor nanostructures to nitrogen dioxide.
[Aut.]: Marcin Procek, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 529-533, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

67/166
Nr opisu: 0000090215   
Determination and comparison of ideal and practical selectivity coefficients of membranes containing different conductive polymers.
[Aut.]: Agnieszka Stolarczyk, Roman Turczyn, Anna* Januszkiewicz-Kaleniak, Wojciech Domagała, S. Imach.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 653-566, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

68/166
Nr opisu: 0000092707   
Electrical properties of SbSI/Sb2S3 single and double heterostructures.
[Aut.]: Bartłomiej Toroń, Marian Nowak, Andrzej Grabowski, Mirosława Kępińska.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 5, s. 830-832, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: 42th Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła 2013. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

69/166
Nr opisu: 0000088278   
Gas sensors based on ZnO structures.
[Aut.]: Przemysław Struk, Tadeusz Pustelny, K. Gołaszewska, M. Borysiewicz, A. Piotrowska.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 567-569, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

70/166
Nr opisu: 0000095094   
Identification of deformation processes within power oil transformers using maps of ADC descriptors in selected frequency bands.
[Aut.]: Aneta Olszewska.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 525-528, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

71/166
Nr opisu: 0000095096   
Inverted RIB waveguides - theoretical analysis of sensing properties.
[Aut.]: Cuma Tyszkiewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 582-585, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

72/166
Nr opisu: 0000088273   
Investigations of SAW structures with oxide graphene layer to detection of selected gases.
[Aut.]: Sabina Drewniak, Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Erwin Maciak, Marian** Urbańczyk, Marcin Procek, Zbigniew Opilski, J. Jagiello, M. Lipinska.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 402-405, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

73/166
Nr opisu: 0000095089   
Magnetooptic effects in the photonic crystal fiber as a function of the polarization state.
[Aut.]: Kamil Barczak.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 384-386, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

74/166
Nr opisu: 0000095092   
Methods of determining the beat length of planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 425-427, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

75/166
Nr opisu: 0000093197   
MMI structures covered by bromocresol purple for ammonia detection.
[Aut.]: Artur* Szewczuk, Marek Błahut.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 570-573, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

76/166
Nr opisu: 0000087332   
Neural approximation of empirical functions.
[Aut.]: Jerzy Roj.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 554-557, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

77/166
Nr opisu: 0000095093   
Numerical optimization of structures saw gas sensors.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 432-435, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

78/166
Nr opisu: 0000088275   
Optical sensor for measurements of the blood chamber volume in the POLVAD prosthesis - static measurements.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Tadeusz Pustelny, P. Marczyński.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 479-482, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

79/166
Nr opisu: 0000095095   
Probabilistic modeling of delays in data transmission systems with wireless network interfaces employing random strings function.
[Aut.]: Tadeusz* Topór-Kamiński, Maciej* Grygiel.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 578-581, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

80/166
Nr opisu: 0000092716   
Quantum effects in electrical conductivity and photoconductivity of single SbSI nanowire.
[Aut.]: Krystian Mistewicz, Marian Nowak, R. Wrzalik, Marcin Jesionek, Piotr Szperlich, R. Paszkiewicz, A. Guiseppi-Elie.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 5, s. 827-829, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: 42th Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła 2013. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

81/166
Nr opisu: 0000088274   
Quasi-dynamic testing of an optical sensor for measurements of the blood chamber volume in the POLVAD prosthesis.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Tadeusz Pustelny, P. Marczyński.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 483-485, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

82/166
Nr opisu: 0000088276   
Research on pattern recognition applied for volume estimation of blood chamber with matrix of optical sensors.
[Aut.]: P. Marczyński, Grzegorz* Konieczny, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 498-501, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

83/166
Nr opisu: 0000090324   
Temperature dependences of optical energy gaps of SbSI@CNT and SbSeI@CNT.
[Aut.]: Marcin Jesionek, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, I. Bednarczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 5, s. 836-837, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: 42th Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisła 2013. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

84/166
Nr opisu: 0000133134   
The application of ultrasonic methods to flow measurement and detection of microembolus in heart prostheses.
[Aut.]: Maciej Gawlikowski, M. Lewandowski, A. Nowicki, R. Kustosz, M. Walczak, P. Karwat, P. Karłowicz.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 417-420, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

85/166
Nr opisu: 0000095097   
The sensitivity of composite bimodal waveguide SU-8.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2013 vol. 124 no. 3, s. 602-605, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

86/166
Nr opisu: 0000075199   
Analysis of EGNOS-augmented GPS receiver positioning accuracy.
[Aut.]: Artur Skórkowski, Tadeusz* Topór-Kamiński.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 821-824, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

87/166
Nr opisu: 0000075197   
Application of photonic crystal fiber in optical fiber current sensors.
[Aut.]: Kamil Barczak.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 793-795, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

88/166
Nr opisu: 0000133140   
Enhanced external counterpulsation in patients with advanced ischemic cardiomyopathy.
[Aut.]: B. Przywara-Chowaniec, Maciej Gawlikowski, A. Kuczaj, M. Bachorz, P. Czechowski, P. Kowalski, M. Geodecki, D. Kawecki, K. Barańska, M. Paluch, M. Pluszczyk, M. Opara, A. Puzio, E. Nowalny-Kozielska.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 866-869, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.604. Punktacja MNiSW 15.000

89/166
Nr opisu: 0000075422   
Inverse Laplace transform of some rational functions.
[Aut.]: Roman Wituła.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 966-968, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

90/166
Nr opisu: 0000075208   
Location of partial discharge sources and analysis of signals in chosen power oil transformers by means of acoustic emission method.
[Aut.]: Aneta Olszewska, Franciszek Witos.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 921-926, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

91/166
Nr opisu: 0000075200   
Long period waveguide gratings in planar gradient waveguides.
[Aut.]: T. Kotyczka, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 841-846, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

92/166
Nr opisu: 0000075202   
Pattern recognition applied to analysis of gas sensors' array data.
[Aut.]: P. Marczyński, Adam* Szpakowski, Cuma Tyszkiewicz, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 847-849, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

93/166
Nr opisu: 0000075209   
Preliminary research of an optical sensor for measurements of the blood chamber volume in the POLVAD prosthesis.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 962-965, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

94/166
Nr opisu: 0000075205   
Sensing properties of four-layered planar waveguides - theoretical analysis.
[Aut.]: Cuma Tyszkiewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 908-914, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

95/166
Nr opisu: 0000075206   
Sensitive films for optical detection of ammonia and nitrogen dioxide.
[Aut.]: Cuma Tyszkiewicz, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 915-920, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

96/166
Nr opisu: 0000075198   
The application of scattered light in the metrology of planar waveguides.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 818-820, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

97/166
Nr opisu: 0000075203   
The influence of humidity on the resistance structures with graphene sensor layer.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Maciej Setkiewicz, Sabina Drewniak, Erwin Maciak, Agnieszka Stolarczyk, Marcin Procek, Marian** Urbańczyk, Kazimierz Gut, Zbigniew Opilski, I. Pasternak, W. Strupiński.
-Acta Phys. Pol. A 2012 vol. 122 no. 5, s. 870-873, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.531. Punktacja MNiSW 15.000

98/166
Nr opisu: 0000068202   
Analysis of non-steady stage in SAW gas sensors with semiconducting sensor layers.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, T. Hejczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 789-793, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

czujnik gazu ; czujnik półprzewodnikowy ; akustyczna fala powierzchniowa

gas sensor ; semiconductor sensor ; surface acoustic wave

99/166
Nr opisu: 0000068201   
Analysis of properties characteristic for acoustic emission signals recorded on-line in power oil transformers.
[Aut.]: Franciszek Witos, Aneta Olszewska, G. Szerszeń.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 759-762, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

transformator olejowy ; sygnał emisji akustycznej ; przetwornik analogowo-cyfrowy

oil transformer ; acoustic emission signal ; analog-to-digital converter

100/166
Nr opisu: 0000068192   
Anusual application of partial discharges to diagnose of high voltage power transformers.
[Aut.]: Zbigniew** Gacek, Marek Szadkowski, Grzegorz* Malitowski, Franciszek Witos, Aneta Olszewska.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 609-615, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

transformator wysokich napięć ; transformator olejowy ; deskryptor ADC ; deskryptor EA ; transformator dużej mocy

high voltage power transformer ; oil transformer ; ADC descriptor ; AE descriptor

101/166
Nr opisu: 0000068199   
Applications of gradient index multimode interference structures in the technology of optical sensor.
[Aut.]: Artur* Szewczuk, Marek Błahut.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 740-743, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

czujnik optyczny ; współczynnik nachylenia ; współczynnik załamania

optical sensor ; gradient index ; refractive index

102/166
Nr opisu: 0000068198   
Ellipsometric and spectrophotometric investigations of porous silica thin films produced by sol-gel method.
[Aut.]: E. Skoczek, J. Jaglarz, Paweł Karasiński.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 732-735, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

metoda zol-żel ; warstwa krzemionkowa ; SiO2

sol-gel method ; silica thin film ; SiO2

103/166
Nr opisu: 0000068144   
Fibonacci and Lucas numbers for real indices and some applications.
[Aut.]: Roman Wituła.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 755-758, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

liczby Fibonacciego ; liczby Lucasa ; ciąg Fibonacciego ; ciąg Lucasa

Fibonacci numbers ; Lucas numbers

104/166
Nr opisu: 0000068196   
Influence of the heating processes on the modal attenuation distribution in planar gradient waveguides.
[Aut.]: T. Kotyczka, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 671-677, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

czujnik ; falowód gradientowy planarny ; metoda wymiany jonowej

sensor ; planar gradient waveguide ; ion exchange method

105/166
Nr opisu: 0000068197   
Location and identification of acoustic signals recorded in power oil transformers within the band of 20-180 kHz.
[Aut.]: Aneta Olszewska, Franciszek Witos.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 709-712, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

transformator olejowy ; sygnał emisji akustycznej ; deskryptor ADC ; deskryptor ADP

oil transformer ; acoustic emission signal ; ADC descriptor ; ADP descriptor

106/166
Nr opisu: 0000068203   
Physical model of the pulmonary circulation designed for investigation on cardiac output measurement by means of the thermodilution method.
[Aut.]: M. Gawlikowski, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 798-802, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

krążenie płucne ; termodylucja ; pojemność minutowa serca

pulmonary circulation ; thermodilution method ; cardiac output

107/166
Nr opisu: 0000068195   
Planar evanescent wave ammonia sensor - influence of refractive index profile on sensor properties.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Cuma Tyszkiewicz, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 651-656, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

czujnik amoniaku ; metoda zol-żel ; współczynnik załamania

ammonia sensor ; sol-gel method ; refractive index

108/166
Nr opisu: 0000072047   
Preliminary research concerning measurements of the POLVAD blood chamber volume based on Helmholtz's acousitc resonator principle.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 688-692, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

109/166
Nr opisu: 0000124994   
Properties of GaN nanocolumns grown by plasma-assisted MBE on Si(111) substrates.
[Aut.]: Z. Zytkiewicz, P. Dluzewski, J. Borysiuk, M. Sobanska, K. Klosek, B. Witkowski, Maciej Setkiewicz, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 6A, s. A-15-A16, bibliogr. 3 poz.
Zawiera materiały z: Proceedings of the E-MRS Fall Meeting. Symposium H: Novel materials for electronics, optoelectronics, photovoltaics and energy saving applications, Warsaw, Poland, September 19-23, 2011. 5th Workshop on Quantum Chaos and Localisation Phenomena, Warsaw, Poland, May 20-22, 2011. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

110/166
Nr opisu: 0000068200   
Selected methods of measuring the delay in data transmission systems with wireless network interfaces.
[Aut.]: Tadeusz* Topór-Kamiński, Roman** Żurkowski, Maciej* Grygiel.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 748-754, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

transmisja danych ; system telekomunikacyjny ; standard ZigBee

data transmission ; telecommunication system ; ZigBee standard

111/166
Nr opisu: 0000123619   
The impact of bulk defects, surface states, and excitons on yellow and ultraviolet photoluminescence in GaN.
[Aut.]: Maciej* Matys, Marcin** Miczek, Bogusława Adamowicz, Z. Żytkiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, T. Hashizume.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 6A, s. A-73-A-75, bibliogr. 16 poz.
Referat wygłoszony na: Proceedings of the E-MRS Fall Meeting. Symposium H: Novel materials for electronics, optoelectronics, photovoltaics and energy saving applications, Warsaw, Poland, September 19-23, 2011. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

112/166
Nr opisu: 0000068194   
The waveguide structure based on the polymer SU8 on a SiO2/Si substrate.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sabina Drewniak.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 630-634, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

falowód ; współczynnik załamania ; warstwa SU8

waveguide ; refractive index ; SU8 layer

113/166
Nr opisu: 0000068204   
Uncertainty evaluation of measurement data processing algorithm based on its matrix form.
[Aut.]: Krzysztof Konopka, Tadeusz* Topór-Kamiński.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 666-670, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

pomiary ; algorytm macierzowy ; ocena niepewności

measurements ; matrix form of algorithm ; uncertainty evaluation

114/166
Nr opisu: 0000068193   
WO3-Pd structure in SAW sensor for hydrogen detection.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2011 vol. 120 no. 4, s. 616-620, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

czujnik gazu ; akustyczna fala powierzchniowa ; struktura dwuwarstwowa

gas sensor ; surface acoustic wave ; bilayer structure

115/166
Nr opisu: 0000062803   
Analysis of properties of chosen acoustic emission descriptors describing acoustic signals measured by means of acoustic emission method within oil transformers.
[Aut.]: Franciszek Witos, Aneta Olszewska.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1267-1271, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.467

emisja akustyczna ; przetwarzanie sygnału akustycznego ; badanie materiału ; analiza gazu

acoustic emission ; acoustic signal processing ; material testing ; gases analysis

116/166
Nr opisu: 0000062798   
Analysis of surface plasmons in a planar waveguide system with spectral detection - experimental results.
[Aut.]: Zbigniew Opilski.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1221-1228, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.467

powierzchniowy rezonans plazmonowy ; falowód ; wrażliwość widmowa ; wymiana jonowa ; detektor optyczny

surface plasmon resonance ; waveguide ; spectral sensitivity ; ion exchange ; optical detector

117/166
Nr opisu: 0000062797   
Analysis of surface plasmons in a planar waveguide system with spectral detection - results of model investigations.
[Aut.]: Zbigniew Opilski.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1215-1220, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.467

powierzchniowy rezonans plazmonowy ; falowód ; wrażliwość widmowa ; wymiana jonowa ; detektor optyczny

surface plasmon resonance ; waveguide ; spectral sensitivity ; ion exchange ; optical detector

118/166
Nr opisu: 0000062796   
Analysis of surface plasmons in the optical planar waveguide with spectral detection.
[Aut.]: Zbigniew Opilski.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1209-1214, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.467

powierzchniowy rezonans plazmonowy ; detector optyczny ; falowód ; wrażliwość widmowa ; pole elektromagnetyczne ; współczynnik załamania

surface plasmon resonance ; optical detectors ; waveguide ; spectral sensitivity ; electromagnetic field ; refractive index

119/166
Nr opisu: 0000062792   
Analytical model of semiconductor sensor layers in SAW gas sensors.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1148-1152, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.467

półprzewodnik ; materiały piezoelektryczne ; prędkość ; piezoelektryczność ; elektroakustyka

semiconductor ; piezoelectric materials ; speed ; piezoelectricity ; electro-acoustics

120/166
Nr opisu: 0000059306   
Carbon nanomaterials from carbon monoxide using nickel and cobalt catalysts.
[Aut.]: B. Liszka, A. Krztoń, Mirosława Pawlyta.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 3, s. 471-474, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.467

nanocząstki ; tlenek węgla ; kataliza niklu ; kataliza kobaltu ; mikroskopia sił atomowych ; skaningowa mikroskopia elektronowa

nanoparticles ; carbon monoxide ; nickel catalysis ; cobalt catalysis ; atomic force microscopy ; scanning electron microscopy

121/166
Nr opisu: 0000062790   
Comparison of the sensitivity of a polymer waveguide in the classical and reverse symmetry system.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Sabina Drewniak.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1133-1135, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.467

polimer ; falowód ; detektor ; makrocząstka ; przewodnik

polymer ; waveguide ; detector ; macromolecule ; electric conductor

122/166
Nr opisu: 0000062801   
Model of optical sensor on the base of MMI structures.
[Aut.]: Artur* Szewczuk, Marek Błahut, W. Pyka.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1250-1253, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.467

falowód ; włókno światłowodowe ; współczynnik załamania ; wrażliwość widmowa ; detektor

waveguide ; optical fibre ; refractive index ; spectral sensitivity ; detector

123/166
Nr opisu: 0000063781   
Model study of cardiac output measuerement by thermodilution in thermal instability.
[Aut.]: M. Gawlikowski, Tadeusz Pustelny, B. Przywara-Chowaniec, J. Nowak-Gawlikowska.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1124-1126, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.467

pojemność minutowa serca ; hemodynamika ; ultrasonografia wewnątrzkomórkowa ; tętnica płucna ; cewnikowanie

cardiac output ; hemodynamics ; intravascular ultrasonography ; pulmonary artery ; catherization

124/166
Nr opisu: 0000062802   
Multimode interference structures of variable geometry for optical sensor application.
[Aut.]: Artur* Szewczuk, Marek Błahut.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1254-1258, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.467

geometria ; włókno światłowodowe ; falowód ; percepcja jakrawości ; ruda wolframu ; detektor

geometry ; optical fibre ; waveguide ; brightnes perception ; wolframite ; detector

125/166
Nr opisu: 0000062794   
Numerical results of modeling semiconductor sensor layers in SAW gas sensors.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1158-1160, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.467

półprzewodnik ; materiały piezoelektryczne ; przewodnictwo elektryczne ; dyfuzja

semiconductor ; piezoelectric materials ; electric conductivity ; diffusion

126/166
Nr opisu: 0000062788   
Optical fibre current sensor for electric power industry.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, D. Dorosz, J. Dorosz.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1087-1089, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.467

moc elektryczna ; współczynnik załamania ; własności optyczne

electric power ; refractive index ; optical properties

127/166
Nr opisu: 0000062789   
Optical sensor of the magnetic field in electrical power engineering.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, Z. Zycki, T. Błażejczyk, D. Dorosz.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1090-1092, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.467

pole magnetyczne ; magnes trwały ; indukcja magnetyczna ; właściwości magnetyczne ; magnetooptyka ; efekt Faradaya

magnetic field ; permanent magnet ; magnetic induction ; magnetic properties ; magnetooptics ; Faraday effect

128/166
Nr opisu: 0000062799   
Researches on the spectral transmittance of zinc oxide ZnO semiconductor layers.
[Aut.]: Przemysław Struk, Tadeusz Pustelny, Zbigniew Opilski.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1239-1241, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.467

tlenek cynku ; półprzewodnik ; włókno kwarcowe ; technika światłowodowa ; optoelektronika ; fotonika

zinc oxide ; semiconductor ; quartz fiber ; fibre optics ; optoelectronics ; photonics

129/166
Nr opisu: 0000063778   
Results of experiments with fiber pressure sensor applied in the polish artificial heart prosthesis.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, A. Gacek, P. Gibiński, R. Kustosz.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1183-1185, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 0.467

proteza ; przetwornik ciśnienia ; sztuczny implant ; poliuretan ; chirurgia plastyczna

prosthesis ; pressure transducer ; artificial implant ; polyurethane ; plastic surgery

130/166
Nr opisu: 0000062793   
Semiconductor sensor layer in SAW gas sensors configuration.
[Aut.]: T. Hejczyk, Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1153-1157, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.467

półprzewodnik ; Fala Rayleigha ; piezoelektryczność ; fala seismiczna

semiconductor ; Rayleigh wave ; piezoelectricity ; seismic wave

131/166
Nr opisu: 0000062791   
Sensitivity of polarimetric waveguide interferometer for different wavelengths.
[Aut.]: Kazimierz Gut, A. Zakrzewski, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1140-1142, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.467

falowód ; interferometr ; długość fali ; przyrządy optyczne ; wrażliwość widmowa

waveguide ; interferometer ; wavelengths ; optical instruments ; spectral sensitivity

132/166
Nr opisu: 0000062795   
Single-mode Rib wave-guides fabricated by means of sol-gel method.
[Aut.]: Paweł Karasiński, Cuma Tyszkiewicz, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1168-1170, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.467

pojedyncze włókno optyczne ; falowód ; mikroelektronika ; dystrybucja energii elektrycznej ; maska fotolitograficzna ; tlenek krzemu

single mode optical fiber ; waveguide ; microelectronic ; electric power distribution ; photoresists ; silicon oxide

133/166
Nr opisu: 0000062823   
Sol-gel derived sensitive films for ammonia sensors.
[Aut.]: Cuma Tyszkiewicz, Paweł Karasiński, Roman Rogoziński.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1262-1266, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.467

amoniak ; detektor ; włókno światłowodowe ; półprzewodnik domieszkowany ; współczynnik załamania ; pomiar grubości

ammonia ; detector ; optical fibre ; doped semiconductor ; refractive index ; thickness measurement

134/166
Nr opisu: 0000059307   
Synthesis and characterization of carbon nanotubes decorated with gold nanoparticles.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mirosława Pawlyta, A. Krztoń, B. Liszka, C.W. Tai, Waldemar Kwaśny.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 3, s. 483-486, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.467

nanorurki węglowe ; nanokryształ ; złoto ; dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego ; skaningowa mikroskopia elektronowa

carbon nanotubes ; nanocrystal ; gold ; X-ray diffraction ; scanning electron microscopy

135/166
Nr opisu: 0000062822   
The influence of the rotational speed of the polymer SU8 on the thickness of the waveguide layer.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Tadeusz Pustelny, Daniel* Nabagło.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1136-1139, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.467

polimer ; falowód ; współczynnik załamania ; pomiar grubości ; fotopolimeryzacja ; włókno światłowodowe

polymer ; waveguide ; refractive index ; thickness measurement ; photopolymerization ; optical fibre

136/166
Nr opisu: 0000062800   
Zinc oxide semiconductor for photonics structures applications.
[Aut.]: Przemysław Struk, Tadeusz Pustelny, Barbara** Pustelny, K. Gołaszewska, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Borysiewicz, M. Ekielski.
-Acta Phys. Pol. A 2010 vol. 118 no. 6, s. 1242-1245, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.467

tlenek cynku ; półprzewodnik ; sprzęgacz kierunkowy ; fotonika ; falowód

zinc oxide ; semiconductor ; directional coupler ; photonics ; waveguide

137/166
Nr opisu: 0000051994   
Bilayer structures of NiOx and Pd in surface acoustic wave and electrical gas sensor systems.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Erwin Maciak, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 315-320, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.433

138/166
Nr opisu: 0000051996   
Clinical studies of rheocardiography application to hemodynamic monitoring of patients with dilated cardiomyopathy.
[Aut.]: B. Przywara-Chowaniec, L. Poloński, M. Gawlikowski, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 380-382, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.433

139/166
Nr opisu: 0000051999   
Gas sensing supported by pattern recognition.
[Aut.]: Cuma Tyszkiewicz, Adam* Szpakowski, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 419-421, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.433

140/166
Nr opisu: 0000051990   
Gradient index multimode interference structures - technology and applications.
[Aut.]: Marek Błahut, D. Kasprzak.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 257-260, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.433

141/166
Nr opisu: 0000051991   
Mach-Zehnder interferometer on the base of gradient index multimode interference structures.
[Aut.]: Marek Błahut, D. Kasprzak, M. Sujewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 261-263, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.433

142/166
Nr opisu: 0000051993   
Measurements of the attenuation by means of the scattered light of planar waveguide structure, basing on the polymer SU8 on a substrate of sodium-calcium glass.
[Aut.]: Kazimierz Gut, Daniel* Nabagło.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 307-311, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.433

143/166
Nr opisu: 0000051988   
New optical glasses with high refractive indices for applications in optical current sensors.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, D. Dorosz, J. Dorosz.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 247-249, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.433

144/166
Nr opisu: 0000051998   
Numerical investigation of the photonic-crystal fibres with suspended core.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, M. Grabka.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 385-388, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.433

145/166
Nr opisu: 0000051989   
Optical fibre magnetic field sensors for monitoring of the state of work of electric motors.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, Z. Zycki, T. Błażejczyk.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 250-253, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.433

146/166
Nr opisu: 0000054475   
Planar optical waveguides based on thin ZnO layers.
[Aut.]: Przemysław Struk, Tadeusz Pustelny, Kazimierz Gut, K. Gołaszewska, E. Kamińska, M. Ekielski, J. Pasternak, E. Łusakowska, A. Piotrowska.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 414-418, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.433

147/166
Nr opisu: 0000052000   
Properties of acoustic emission signals coming from partial discharges caused by modeled sources immersed in transformer oil.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 422-427, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.433

148/166
Nr opisu: 0000051995   
State of the work diagram of the artificial heart.
[Aut.]: Grzegorz* Konieczny, Zbigniew Opilski, Tadeusz Pustelny, Erwin Maciak.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 344-347, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.433

149/166
Nr opisu: 0000051997   
Transverse acoustoelectric effect applying in surface study of GaP:Te(111).
[Aut.]: Barbara** Pustelny, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 383-384, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.433

150/166
Nr opisu: 0000051992   
Two-wave multi/demultiplexer on the base of gradient index multimode interference structures made by Ag+-Na+ ion exchange.
[Aut.]: Marek Błahut, K. Bazan.
-Acta Phys. Pol. A 2009 vol. 116 no. 3, s. 264-267, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.433

151/166
Nr opisu: 0000047939   
Determination of some kinetic parameters of fast surface states in silicon single crystals by means of surface acoustic wave method.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Aleksander* Opilski, Barbara** Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-183 - A-190, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.321

152/166
Nr opisu: 0000048105   
Multivariate analysis in gas sensing applications.
[Aut.]: Adam* Szpakowski, Cuma Tyszkiewicz, Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-239 - A-242, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.321

153/166
Nr opisu: 0000047937   
Photonic-crystal fibres with suspended core - numerical analyses.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, M. Grabka.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-115 - A-120, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.321

154/166
Nr opisu: 0000048104   
Planar optical waveguides for application in optoelectronic gas sensors.
[Aut.]: K. Gołaszewska, E. Kamińska, Tadeusz Pustelny, Przemysław Struk, T. Piotrowski, A. Piotrowska, M. Ekielski, R. Kruszka, M. Wzorek, M. Borysiewicz, J. Pasternak, Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-223 - A-230, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.321

155/166
Nr opisu: 0000047935   
Single mode high refractive index optical fibres.
[Aut.]: D. Dorosz, Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, J. Dorosz.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-63 - A-68, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.321

156/166
Nr opisu: 0000048107   
Sonolysis and sonoacidification of ultrasonic disintegration of excess sludge.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-259 - A-264, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.321

157/166
Nr opisu: 0000048106   
Testing of partial discharges in generator coil bars with the help of calibrated acoustic emission method.
[Aut.]: Franciszek Witos, Zbigniew** Gacek, Zbigniew Opilski.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-249 - A-258, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.321

158/166
Nr opisu: 0000047936   
The anatomic structure of pulmonary arteries as a source of unreliability in thermodilution cardiac output measurement.
[Aut.]: M. Gawlikowski, Tadeusz Pustelny, B. Przywara-Chowaniec, Przemysław Struk.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-81 - A-89, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.321

159/166
Nr opisu: 0000047938   
The influence of a nanometric layer with a high refracting index on the sensitivity of the difference interferometer.
[Aut.]: Kazimierz Gut.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-121 - A-126, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.321

160/166
Nr opisu: 0000047933   
The new sensing fibre for application in optical fibre current sensor.
[Aut.]: Kamil Barczak, Tadeusz Pustelny, D. Dorosz, J. Dorosz.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-3 - A-6, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.321

161/166
Nr opisu: 0000047934   
Thermal wave measurements with a mirage detection for investigation of thermal diffusivity of GdCa4O(BO3)3 single crystals.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Anna Kaźmierczak-Bałata, T. Łukasiewicz, B. Hofman, J. Kucytowski.
-Acta Phys. Pol. A 2008 vol. 114 no. 6-A, s. A-27 - A-32, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.321

162/166
Nr opisu: 0000005549   
Optical properties of semiladder polymer foils.
[Aut.]: B. Jarząbek, T. Orlik, Jan* Cisowski, E. Schab-Balcerzak, D. Sęk.
-Acta Phys. Pol. A 2000 vol. 98 no. 5, s. 655-659, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.409

163/166
Nr opisu: 0000033226   
Surface potential investigations of indium phosphate real surfaces by means of transverse acoustoelectric method.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny.
-Acta Phys. Pol. A 1995 vol. 88 no. 6, s. 1123-1132, bibliogr. 24 poz.

164/166
Nr opisu: 0000060027
Structural stability analysis in a stationary diffusion limited aggregation.
[Aut.]: Zbigniew Grzywna, Adam* Gadomski.
-Acta Phys. Pol. A 1990 vol. A77 no. 5, s. 611-620, bibliogr. 23 poz.

165/166
Nr opisu: 0000060502
The influence of oxygen adsorption on the electronic properties of the polar GaAs (100) surface after thermal cleaning in ultra-high vacuum.
[Aut.]: Jacek** Szuber.
-Acta Phys. Pol. A 1989 vol. 75 nr 3, s. 423-426, bibliogr. 8 poz.

166/166
Nr opisu: 0000060503
Three alpha-particle space correlations in C12.
[Aut.]: Edward* Kwaśniewicz, F. Catara.
-Acta Phys. Pol. A 1989 vol. 20 nr 1, s. 43-60, bibliogr. 42 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie