Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŚROD I ROZW
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000083317
Badania laboratoryjne adsorpcji par rtęci w stałym złożu sorbentu.
[Aut.]: K. Karasiak, Krzysztof* Jastrząb.
-Środ. i Rozw. 2012 nr 24, s. 112-123, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

adsorpcja par rtęci ; stałe złoże sorbentu ; sorbent ; spaliny

adsorption of mercury vapors ; fixed bed of sorbent ; sorbent ; flue gas

2/25
Nr opisu: 0000083314
EPI - system środowiskowej informacji produktowej.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
-Środ. i Rozw. 2012 nr 24, s. 71-81, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

uciążliwość środowiskowa ; LCA ; środowiskowa informacja produktowa ; środowiskowa deklaracja produktowa

environmental impact ; LCA ; Environmental Product Information ; Environmental Product Declaration

3/25
Nr opisu: 0000083313
Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza z kotłów z rusztem stałym.
[Aut.]: D. Hilse, J. Kapała, Jan** Pałasz.
-Środ. i Rozw. 2012 nr 24, s. 33-42, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

kocioł z rusztem stałym ; ochrona powietrza ; metoda pierwotna

boiler with immoveable grid ; atmospheric air protection ; orginal method

4/25
Nr opisu: 0000081088
Odzysk i recykling opakowań szklanych w Polsce.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2012 nr 24, s. 213-219, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

odpady komunalne ; opakowanie ; opakowanie szklane ; recykling

municipal waste ; package ; glass packaging ; recycling

5/25
Nr opisu: 0000083320
Wykorzystanie spalin z turbiny gazowej jako źródła ciepła do procesu usuwania CO2 w parowej elektrowni węglowej.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy.
-Środ. i Rozw. 2012 nr 24, s. 164-175, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

wychwyt CO2 ; absorpcja chemiczna ; analiza ekonomiczna

CO2 capture ; chemical absorption ; economic analysis

6/25
Nr opisu: 0000070524
Potencjał energetyczny odpadów.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
-Środ. i Rozw. 2011 nr 23, s. 36-50, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

biogaz ; odpady ; gospodarka odpadami ; przekształcanie termiczne odpadów ; odzysk energii

biogas ; waste ; waste management ; thermal treatment of waste ; energy recovery

7/25
Nr opisu: 0000070521
Recykling odpadów komunalnych oraz efektywność ich wykorzystania jako substytutu surowców pierwotnych.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2011 nr 23, s. 11-22, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

odpady komunalne ; recykling ; gospodarka odpadami ; opłacalność ekonomiczna

municipal waste ; recycling ; waste management ; cost-effectiveness

8/25
Nr opisu: 0000070526
Wpływ separacji CO2 ze spalin na pracę bloku 460 MW.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Tadeusz** Chmielniak.
-Środ. i Rozw. 2011 nr 23, s. 136-145, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

separacja CO2 ; absorpcja chemiczna ; energochłonność ; dwutlenek węgla ; wychwyt CO2

CO2 separation ; chemical absorption ; energy consumption ; carbon dioxide ; CO2 capture

9/25
Nr opisu: 0000075504
Controlling w działalności środowiskowej instytucji samorządowych.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Środ. i Rozw. 2010 nr 22, s. 56-69

10/25
Nr opisu: 0000069835
Problemy informatyczne samorządów lokalnych w udostępnianiu informacji na temat środowiska i jego ochrony.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Środ. i Rozw. 2010 nr 21, s. 47-55

11/25
Nr opisu: 0000058766
Efektywność energetyczna w hutnictwie żelaza i stali.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
-Środ. i Rozw. 2009 nr 20, s. 155

12/25
Nr opisu: 0000061212
Ocena efektywności recyklingu odpadów komunalnych.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2009 nr 19, s. 19-25

13/25
Nr opisu: 0000058762
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym - aspekty prawne.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
-Środ. i Rozw. 2009 nr 19, s. 51

14/25
Nr opisu: 0000058763
Status lokalnej świadomości ekologicznej w zarządzaniu środowiskowym.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Środ. i Rozw. 2009 nr 19, s. 141-147

15/25
Nr opisu: 0000058764
Wpływ pyłu spawalniczego i gazów wydzielających się w procesach spawalniczych na organizm człowieka.
[Aut.]: J. Matusiak, Andrzej Wyciślik.
-Środ. i Rozw. 2009 nr 19, s. 154-169

16/25
Nr opisu: 0000058765
Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym.
[Aut.]: Bogdan Panic.
-Środ. i Rozw. 2009 nr 20, s. 109

17/25
Nr opisu: 0000049555
Identyfikacja zanieczyszczeń powstających podczas eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska.
[Aut.]: Robert Wieszała, Andrzej Wyciślik.
-Środ. i Rozw. 2008 nr 18, s. 139-149

18/25
Nr opisu: 0000051011
Oddziaływanie energetyki i powstających odpadów na środowisko naturalne.
[Aut.]: Jan** Nadziakiewicz, Katarzyna Janusz.
-Środ. i Rozw. 2008 nr 17, s. 140-155

19/25
Nr opisu: 0000048507
Pobieranie próbek środowiskowych do badań składu chemicznego - praktyczne wskazówki i źródła błędów.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
-Środ. i Rozw. 2008 nr 17, s. 67-76

20/25
Nr opisu: 0000061213
Korzyści oraz analiza kosztów recyklingu odpadów komunalnych.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2007 nr 16, s. 49-55

21/25
Nr opisu: 0000061214
Wykorzystanie niektórych odpadów komunalnych jako substytutów surowców pierwotnych w aspekcie ochrony środowiska.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2006 nr 14, s. 49-55

22/25
Nr opisu: 0000020925
Korzyści ekonomiczne zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnymi.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2005 nr 11, s. 49-54

23/25
Nr opisu: 0000061215
Korzyści ekonomiczne zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnymi.
[Aut.]: Mohamed Alwaeli.
-Środ. i Rozw. 2005 nr 11, s. 48-54

24/25
Nr opisu: 0000020122
Uwarunkowania wdrażania BAT jako elementu polityki ekorozwoju.
[Aut.]: Krzysztof Pikoń.
-Środ. i Rozw. 2005 nr 2, s. 99-110

25/25
Nr opisu: 0000018276
Środowiskowe funkcje systemu opłat eksploatacyjnych.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi.
-Środ. i Rozw. 2003 nr 7, s. 27-33

stosując format:
Nowe wyszukiwanie