Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZAWIESINA WĘGLOWO-WODNA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000112622
Stability of coal water slurry in the aspect of using different chemical additives.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
W: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 28 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 1, Science and technologies in geology. Vol. 2. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 1195-1202 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

zawiesina węglowo-wodna ; stabilność zawiesiny węglowo-wodnej ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; stopień uwęglenia

coal water slurry ; stability of CWS ; Upper Silesian Coal Basin ; degree of carbonification

2/7
Nr opisu: 0000081082   
Petrographic characteristics of hard coals of different degree of carbonification in the aspect of use them for coal-water slurries (SWSs) production.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 3, s. 131-141, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

petrografia ; węgiel kamienny ; zawiesina węglowo-wodna

petrography ; hard coal ; coal-water slurry

3/7
Nr opisu: 0000071274   
The effect of chemicals on the rheology of highly loaded coal water slurries (CWS).
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
-Physicochem. Probl. Miner. Process. 2012 vol. 48 iss. 1, s. 141-148, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.580. Punktacja MNiSW 20.000

zawiesina węglowo-wodna ; zawiesinowe paliwo węglowo-wodne ; reologia ; substancja powierzchniowo czynna

coal-water slurry ; coal-water slurry fuel ; rheology ; sufactant

4/7
Nr opisu: 0000067934   
Wpływ dodatków chemicznych na sedymentację wysoko zagęszczonych zawiesin węglowo-wodnych.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Adam Wasilczyk.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 7/8, s. 117-121, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zawiesina węglowo-wodna ; sedymentacja ; zawiesinowe paliwo węglowo-wodne

coal-water slurry ; sedimentation ; coal-water slurry fuel

5/7
Nr opisu: 0000041975   
Wpływ czynników fizykochemicznych na stabilność, lepkość i zagęszczenie paliw zawiesinowych węglowo-wodnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zdzisław* Piszczyński.
Gliwice, 2007, 103 s., bibliogr. 85 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Andrzej** Ślączka

paliwo zawiesinowe ; zawiesina węglowo-wodna ; zawiesinowe paliwo węglowo-wodne ; metoda ATR

suspension fuel ; coal-water slurry ; coal-water slurry fuel ; ATR method

6/7
Nr opisu: 0000105582
Zawiesinowe paliwa węglowo-wodne. Stabilność zawiesin węglowo-wodnych o dużym zagęszczeniu.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka, Zdzisław* Piszczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 509-515, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

zawiesina węglowo-wodna ; paliwo zawiesinowe ; stabilność zawiesiny ; detergent

coal-water slurry ; suspension fuel ; slurry stability ; detergent

7/7
Nr opisu: 0000009848   
Reologia zawiesiny węglowo-wodnej o dużym zagęszczeniu.
[Aut.]: Andrzej** Ślączka.
-Inż. Miner. 2004 R. 5 nr 1, s. 9-18, bibliogr. 5 poz.

zawiesina węglowo-wodna ; własności reologiczne

coal-water slurry ; rheological properties

stosując format:
Nowe wyszukiwanie