Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TRANSFORMATOR POMIAROWY
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000136457
Zastosowanie metod optymalizacji w procesie projektowania transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 149 s., bibliogr. 100 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 826). Punktacja MNiSW 80.000

transformator pomiarowy ; projektowanie transformatorów ; optymalizacja parametrów ; model matematyczny

measuring transformer ; transformer design ; parameter optimization ; mathematical model

2/18
Nr opisu: 0000131690
Automatyzacja procesu uzwajania precyzyjnych transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Adam Pilśniak, Grzegorz Zioło, Krzysztof Musioł, Janusz Tokarski.
W: Pomiary w nauce i technice. Pod red. Mariusza R. Rząsy. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, s. 178-187, bibliogr. 8 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 514 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

transformator pomiarowy ; uzwojenie transformatora ; nawijarka automatyczna

measuring transformer ; transformer winding ; automatic winding machine

3/18
Nr opisu: 0000131689
Znaczenie pomiaru parametrów gałęzi poprzecznej schematu zastępczego w procesie projektowania transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski, Krzysztof Musioł.
W: Pomiary w nauce i technice. Pod red. Mariusza R. Rząsy. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, s. 159-168, bibliogr. 6 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 514 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

projektowanie transformatorów ; transformator pomiarowy ; schemat zastępczy

transformer design ; measuring transformer ; equivalent circuit

4/18
Nr opisu: 0000123652
Interpretacja i pomiar parametrów materiałów ferromagnetycznych stosowanych w transformatorach pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski.
W: Problems and progress in metrology. PPM'18, Szczyrk, 03-06 June 2018. [Dokument elektroniczny]. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 1-4, bibliogr. 4 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; no. 22). Punktacja MNiSW 20.000

transformator pomiarowy ; przenikalność magnetyczna ; rezystancja strat ; reaktancja magnesowania

measuring transformer ; magnetic permeability ; core loss resistance ; magnetizing reactance

5/18
Nr opisu: 0000121237
Implementacja problemu optymalizacji parametrów konstrukcyjnych dokładnych transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
W: XL Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. 40th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. SPETO 2017, Gliwice - Ustroń, 17-20.05.2017. Eds. Piotr Holajn, Krzysztof Sztymelski, Grażyna Wegiera. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2017, s. 97-98, bibliogr. 1 poz.

optymalizacja ; rzutowanie gradientu ; transformator pomiarowy

optimization ; gradient projection ; measuring transformer

6/18
Nr opisu: 0000126913   
The determination of measuring transformer windings impedance by using an three stage measuring method.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski, Janusz Tokarski, Krzysztof Musioł.
-Meas. Autom. Monit. 2017 vol. 63 nr 8, s. 268-270, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

impedancja uzwojeń ; transformator pomiarowy ; błąd przekładni

winding impedance ; measuring transformer ; transformer ratio error

7/18
Nr opisu: 0000110340
Indukcyjność rozproszenia uzwojeń transformatorów pomiarowych w odniesieniu do błędu przekładni.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
W: II Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 43-45, bibliogr. 1 poz.

transformator pomiarowy ; błąd przekładni ; indukcyjność rozproszenia

measuring transformer ; ratio error ; leakage inductance

8/18
Nr opisu: 0000113647
Metoda pomiaru impedancji uzwojeń transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
W: Prace Komisji Naukowych. Dodatek. z. 39-40. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2016, s. 10-12

impedancja uzwojeń ; transformator pomiarowy

winding impedance ; measuring transformer

9/18
Nr opisu: 0000105684
Opis metody pomiaru impedancji rozproszenia uzwojeń precyzyjnych, napięciowych transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
W: Seminarium Młodych Naukowców Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, 2016, s. 27-29

impedancja ; transformator pomiarowy ; rezystor

impedance ; measuring transformer ; resistor

10/18
Nr opisu: 0000106666   
Relation between ratio error and leakage impedance.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski.
W: Problems and progress in metrology. PPM'16, Szczyrk, 05-08 June 2016. Polish Academy of Sciences. Katowice Branch. Katowice : Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, 2016, s. 56-59, bibliogr. 5 poz. (Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences ; Conferences ; nr 21)

indukcyjność wycieku ; transformator pomiarowy

leakage inductance ; measuring transformer ; transformer ratio error

11/18
Nr opisu: 0000102889
Weryfikacja różnicowej metody pomiaru impedancji uzwojeń transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Adam Pilśniak, Artur Skórkowski.
W: XXXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2015, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2015 = 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informatyczno-Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Oddział Gliwice-Opole. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2015, s. 55-56, bibliogr. 2 poz.

transformator pomiarowy ; impedancja uzwojeń ; reaktancja rozproszenia

measuring transformer ; winding impedance ; leakage reactance

12/18
Nr opisu: 0000097004   
Układ mostkowy do badania właściwości magnetycznych rdzeni stosowanych w transformatorach pomiarowych.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Artur Skórkowski.
-Pomiary Autom. Kontr. 2014 vol. 60 nr 12, s. 1147-1149, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ferromagnetyk ; przenikalność magnetyczna ; transformator pomiarowy ; właściwości magnetyczne

ferromagnetic material ; magnetic permeability ; measuring transformer ; magnetic properties

13/18
Nr opisu: 0000077041   
Metoda rzutowania gradientu w optymalizacji parametrów konstrukcyjnych napięciowego transformatora pomiarowego.
[Aut.]: Anna Piaskowy, Jerzy Roj.
-Prz. Elektrot. 2013 R. 89 nr 1a, s. 91-93, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

transformator pomiarowy ; optymalizacja nieliniowa ; rzutowanie gradientu ; funkcja celu

measuring transformer ; nonlinear optimization ; gradient projection ; objective function

14/18
Nr opisu: 0000075488
Metoda i układ do pomiarów błędów przekładni napięciowej transformatorów precyzyjnych.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis, Anna Piaskowy.
W: Podstawowe problemy metrologii. PPM'12, Krynica-Zdrój, 3-6 czerwca 2012. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2012, s. 34-37, bibliogr. 4 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 16)

transformator pomiarowy ; przekładnia napięciowa ; układ pomiarowy

measuring transformer ; transformer voltage ratio ; measuring system

15/18
Nr opisu: 0000073024   
Optymalizacja procesu projektowania precyzyjnych transformatorów pomiarowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
Gliwice, 2012, 173 k., bibliogr. 114 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz** Skubis

optymalizacja ; transformator pomiarowy ; parametry konstrukcyjne ; rzutowanie gradientu

optimization ; measuring transformer ; construction parameters ; gradient projection

16/18
Nr opisu: 0000049457   
Patent. Polska, nr 201 946. Sposób połączeń przewodów uzwojeń wielosekcyjnych do minimalizacji błędów własnych transformatorów pomiarowych. Int. Cl. H01F 27/28, H01F 27/42.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Józef** Kwiczala.
Zgłosz. nr 360 805 z 23.06.2003. Opubl. 29.05.2009, 2 s.

transformator pomiarowy ; uzwojenie wielosekcyjne ; minimalizacja błędów

measuring transformer ; multiplex winding ; errors minimization

17/18
Nr opisu: 0000010246
Transformatory pomiarowe o zmodyfikowanych strukturach i parametrach magnetowodów.
[Aut.]: Józef** Kwiczala.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 190, s. 17-32, bibliogr. 15 poz.

transformator pomiarowy ; magnetowód ; obwód magnetyczny ; właściwości metrologiczne

measuring transformer ; magnetic core ; magnetic circuit ; metrological properties

18/18
Nr opisu: 0000009131
Zastosowanie materiałów amorficznych do konstrukcji magnetowodów transformatorów pomiarowych.
[Aut.]: Józef** Kwiczala, Bogusław** Kasperczyk, R. Kolano, A. Kolano-Burian.
W: Konferencja grantowa, Ustroń, 23-24 czerwiec 2004. Materiały konferencyjne. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2004, s. 39-46, bibliogr. 8 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Konferencje ; nr 7)

materiał amorficzny ; magnetowód ; transformator pomiarowy

amorphous material ; magnetic core ; measuring transformer

stosując format:
Nowe wyszukiwanie