Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SEJSMICZNOŚĆ INDUKOWANA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000137444   
Directional attenuation relationship for ground vibrations induced by mine tremors.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier, M. M. Fernandez, A. Chmiela, Z. F. Muniz, A. B. Sanchez.
-J. Min. Sci. 2020 vol. 56 iss. 2, s. 236-245, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.336. Punktacja MNiSW 70.000

sejsmiczność indukowana ; rozchodzenie się drgań gruntu ; kierunkowa zależność tłumienia

induced seismicity ; ground vibrations propagation ; directional attenuation relationship

2/25
Nr opisu: 0000134600
Prognozowanie zmian sejsmiczności indukowanej z wykorzystaniem wskaźników charakteryzujących przebieg procesów deformacyjnych i energetycznych w górotworze.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: Bezpieczne i efektywne górnictwo. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Piotra Bańki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 13-43, bibliogr. 71 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

prognozowanie ; sejsmiczność indukowana ; proces deformacji ; proces energetyczny

prediction ; induced seismicity ; deformation process ; energy process

3/25
Nr opisu: 0000133543
The relationships of terrain surface deformation with registered seismicity caused by mining.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Modern mining - selected issues. Ed. by Piotr Bańka, Marta Matyjaszek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 136-152, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 800). Punktacja MNiSW 20.000

deformacja terenu górniczego ; sejsmiczność indukowana ; eksploatacja górnicza

deformation of mining area ; induced seismicity ; mining exploitation

4/25
Nr opisu: 0000123133   
Opis drgań powierzchni terenu wywołanych wstrząsami górotworu uwzględniający kierunkowość tłumienia drgań.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 241-255, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

sejsmiczność indukowana ; relacja tłumienia ; rozchodzenie się drgań gruntu ; kierunkowość

induced seismicity ; attenuation relationship ; ground vibrations propagation ; directivity

5/25
Nr opisu: 0000117775   
Dobór architektury sieci neuronowej wykorzystywanej do opisu zmian wielkości sejsmiczności indukowanej.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 11-23, bibliogr. 5 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

energia odkształcenia sprężystego ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

elastic strain energy ; induced seismicity ; neural network

6/25
Nr opisu: 0000116266   
Predicting changes in induced seismicity on the basis of estimated rock mass energy states.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej* Chmiela, M. Menendez Fernandez, Z. Fernandez Muniz, A. Bernardo-Sanchez.
-Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 2017 vol. 95, s. 79-86, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.836. Punktacja MNiSW 45.000

sejsmiczność indukowana ; energia odkształcenia sprężystego ; prognoza sejsmiczności

induced seismicity ; elastic strain energy ; seismicity prediction

7/25
Nr opisu: 0000120485
Prognozowanie sejsmiczności indukowanej w oparciu o zmiany energii właściwej odkształcenia sprężystego wstrząsogennych warstw skalnych.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: IV Polski Kongres Górniczy. IV PKG, Kraków, 20-22.11.2017. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Kraków : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 28-40, bibliogr. 21 poz.

sejsmiczność indukowana ; odkształcenie sprężyste ; energia właściwa ; prognoza sejsmiczności

induced seismicity ; elastic deformation ; specific energy ; seismicity prediction

8/25
Nr opisu: 0000117776   
Wykorzystanie sieci neuronowych do obliczania prędkości i przyspieszeń drgań gruntu wywoływanych wstrząsami górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka, E. Lier.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 24-34, bibliogr. 17 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

sejsmiczność indukowana ; drgania powierzchni ; sieć neuronowa

induced seismicity ; ground vibrations ; neural network

9/25
Nr opisu: 0000120911
Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania zmian wielkości sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz* Cichy.
Gliwice, 2017, 104 k., bibliogr. 145 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Piotr Bańka

sieć neuronowa ; prognoza sejsmiczności ; sejsmiczność indukowana ; roboty górnicze

neural network ; seismicity prediction ; induced seismicity ; mining works

10/25
Nr opisu: 0000111570
Dobór architektury sieci neuronowej wykorzystywanej do opisu zmian sejsmiczności indukowanej.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 61

roboty górnicze ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

mining works ; induced seismicity ; neural network

11/25
Nr opisu: 0000107418   
Przykład prognozy zagrożenia sejsmicznego z wykorzystaniem szacowanych zmian energii właściwej odkształcenia sprężystego.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 6, s. 23-30, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; energia odkształcenia sprężystego ; prognoza sejsmiczności

induced seismicity ; elastic strain energy ; seismicity prediction

12/25
Nr opisu: 0000106213   
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozy zagrożenia sejsmicznego.
[Aut.]: Piotr Bańka, Tomasz* Cichy, Piotr** Kołodziejczyk.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 1-6, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

energia odkształcenia sprężystego ; sejsmiczność indukowana ; sieć neuronowa

elastic strain energy ; induced seismicity ; neural network

13/25
Nr opisu: 0000106214   
Wykorzystanie wyników pomiarów parametrów drgań gruntu do wyznaczenia wartości współczynnika amplifikacji drgań.
[Aut.]: Piotr Bańka, Piotr** Kołodziejczyk, E. Lier.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 71-79, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; drgania gruntu ; współczynnik amplifikacji drgań

induced seismicity ; ground vibrations ; vibration amplification factor

14/25
Nr opisu: 0000112644   
Acceleration field of ground vibrations and anisotropy of wave propagation.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Int. J. Min. Mater. Metall. Eng. 2015 vol. 1, s. 1-10, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sejsmiczność indukowana ; prognozowanie drgań gruntu ; anizotropia rozchodzenia się drgań

induced seismicity ; prediction of ground vibration ; anisotropy of wave propagation

15/25
Nr opisu: 0000103189
Metoda prognozowania zmian sejsmiczności indukowanej w oparciu o szacowane stany energetyczne górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-19, bibliogr. 9 poz.

sejsmiczność indukowana ; energia odkształcenia ; odkształcenie sprężyste ; prognozowanie sejsmiczności

induced seismicity ; strain energy ; elastic deformation ; seismicity prediction

16/25
Nr opisu: 0000087449   
Metoda prognozy wystąpienia wstrząsu górniczego na podstawie autoregresyjnego modelu zmian przemieszczeń pionowych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 200-205, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; prognozowanie ; wstrząs górniczy ; przemieszczenie pionowe ; teren górniczy

induced seismicity ; prediction ; mining tremor ; vertical displacement ; mining area

17/25
Nr opisu: 0000089462
Modelowanie zmian sejsmiczności indukowanej na podstawie szacowanych stanów energetycznych górotworu.
[Aut.]: Piotr Bańka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 215 s., bibliogr. 249 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 454)

tomografia sejsmiczna ; sejsmiczność indukowana ; aktywność sejsmiczna górotworu ; zmiany energetyczne w górotworze

seismic tomography ; induced seismicity ; aktywność sejsmiczna górotworu ; energy changes in rockmass

18/25
Nr opisu: 0000085266   
Wybrane problemy opisu przyspieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami górniczymi.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 5, s. 31-41, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; drgania gruntu ; prognozowanie drgań ; przyspieszenie drgania ; anizotropia ; wstrząs górniczy ; energia sejsmiczna

induced seismicity ; ground vibrations ; vibrations prediction ; acceleration of vibration ; anisotropy ; mining tremor ; seismic energy

19/25
Nr opisu: 0000075573
Przebieg zaobserwowanych przemieszczeń pionowych terenu górniczego w czasookresie związanym z wystąpieniem wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 13-15 kwietnia 2011. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2011, s. 349-358, bibliogr. 14 poz.

przemieszczenie pionowe ; wstrząs górniczy ; eksploatacja górnicza ; sejsmiczność indukowana

vertical displacement ; mining tremor ; mining exploitation ; induced seismic activity

20/25
Nr opisu: 0000062764   
Possibility of more precise analytical prediction of rock mass energy changes with the use passive seismic tomography readings.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 723-731, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.312

prognozowanie analityczne ; sejsmiczność indukowana ; pasywna tomografia sejsmiczna

analytical prediction ; induced seismic activity ; passive seismic tomography

21/25
Nr opisu: 0000056086   
Method of prediction the probability of a strong tremor on the basis of observed cjanges of mining ground subsidences.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Arch. Mining Sci. 2009 vol. 54 iss. 4, s. 725-737, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.306

predykcja zagrożeń sejsmicznych ; sejsmiczność indukowana ; deformacja terenu górniczego

prediction of seismic activity ; induced seismic activity ; mining surface deformation

22/25
Nr opisu: 0000029143
Uwagi o energii rejestrowanych silnych wstrząsów i wielkości wywoływanych nimi drgań gruntu.
[Aut.]: Andrzej** Jaworski, Piotr Bańka.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2006. Głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, Polska, 7-10.11.2006. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 94-109, bibliogr. 8 poz.

drgania gruntu ; sejsmiczność indukowana ; wstrząs górotworu ; energia sejsmiczna ; prognozowanie wstrząsów

ground vibrations ; induced seismicity ; rock mass tremor ; seismic energy ; tremor prediction

23/25
Nr opisu: 0000104894
Badania wybranych aspektów sejsmiczności towarzyszącej intensywnej eksploatacji prowadzonej w KWK Rydułtowy.
[Aut.]: Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 13-22, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; sejsmiczność indukowana

mining exploitation ; induced seismicity

24/25
Nr opisu: 0000079455
Method for description of seismicity basing on changes of rockmass deformation induced by mining.
[Aut.]: Jan** Białek, Piotr Bańka, Andrzej** Jaworski.
W: Proceedings of XII International Congress of International Society for Mine Surveying, Fuxin-Bejing, China, 20-26 September, 2004. International Society for Mine Surveying. [B.m.] : Science Press, 2005, s. 470-473, bibliogr. 9 poz.

deformacja górotworu ; sejsmiczność indukowana ; prognozowanie sejsmiczności

rock mass deformation ; induced seismicity ; seismicity prediction

25/25
Nr opisu: 0000079442
Dependence of induced seismicity on the changes of rock mass deformation state defined in the function of time.
[Aut.]: Piotr Bańka.
-Acta Montana, Ser. A: Geodyn. 2000 no. 16, s. 7-16, bibliogr.

sejsmiczność indukowana ; odkształcenie górotworu ; prognozowanie sejsmiczności

induced seismicity ; rock mass deformation ; seismicity prediction

stosując format:
Nowe wyszukiwanie