Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000135811
Changes in HR in the Polish steel industry over the last thirty years.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Zarz. Zasobami Ludzkimi 2020 nr 3-4, s. 25-42, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; przemysł stalowy ; transformacja gospodarcza

employment restructuring ; steel industry ; transformation in economy

2/27
Nr opisu: 0000133595
Planowanie zatrudnienia i wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Adam Gumiński.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 335-393, bibliogr. 92 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; planowanie zatrudnienia ; wydajność pracy ; restrukturyzacja zatrudnienia

mining enterprise ; employment planning ; work efficiency ; employment restructuring

3/27
Nr opisu: 0000126740   
Social and economic aspects of CSR in employment restructuring of the Polish coal mining.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, M. Zieliński.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 589-598, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; CSR w przemyśle wydobywczym ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

employment restructuring ; CSR in extractive industries ; coal mining in Poland

4/27
Nr opisu: 0000135912
The advantage of social priorities over economic in the restructuring of hard coal mining in the countries of Central and Eastern Europe.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Mariusz* Zieliński.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018. Conference proceedings. Vol. 18, Iss. 1.4. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 731-738, bibliogr. 15 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; przemysł wydobywczy ; górnictwo węgla ; Europa Środkowo-Wschodnia

employment restructuring ; extractive industry ; coal mining ; Central and Eastern Europe

5/27
Nr opisu: 0000100548      
The effects of evolutionary employment restructuring in the Polish mining enterprises in the context of sector risk.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Int. J. Contemp. Manage. 2014 vol. 13 nr 4, s. 21-40, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; ryzyko sektorowe ; polskie górnictwo

employment restructuring ; sector risk ; Polish coal mining

6/27
Nr opisu: 0000091670   
Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Adam Gumiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 69, s. 53-62, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

górnictwo węgla kamiennego ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; restrukturyzacja zatrudnienia

hard coal mining ; human resources management ; employment restructuring

7/27
Nr opisu: 0000080451   
Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia w krajowym przemyśle hutniczym w ostatnich dwóch dekadach.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Hutnik 2013 R. 80 nr 3, s. 212-217, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; zmiany personalne

employment restructuring ; personnel changes

8/27
Nr opisu: 0000058837   
Workers' development in the Polish steelworks plants.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Ann. Fac. Eng. Hunedoara - J. Eng. 2009 t. 7 fasc. 1, s. 215-218, bibliogr. 10 poz.

restrukturyzacja zatrudnienia ; rozwój pracownika ; zaangażowanie pracownika ; pracownik korporacji

employment restructuring ; worker's development ; worker's engagement ; corporate worker

9/27
Nr opisu: 0000036768
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2006.
[Aut.]: Adam Gumiński, Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 166-174, bibliogr. 7 poz.

zatrudnienie w kopalniach ; struktura zatrudnienia ; rynek pracy ; restrukturyzacja zatrudnienia

employment in mines ; structure of employment ; labor market ; employment restructuring

10/27
Nr opisu: 0000030485   
Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie hutniczym Mittal Steel Poland jako kontynuacja programu restrukturyzacji Polskich Hut Stali S.A..
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Hutnik 2007 R. 74 nr 8, s. 428-432, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; Mittal Steel Poland ; restrukturyzacja zatrudnienia

metallurgical enterprise ; Mittal Steel Poland ; employment restructuring

11/27
Nr opisu: 0000014014
Instrumenty realizacyjne restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 9, s. 403-407, bibliogr. 7 poz.

górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; restrukturyzacja przemysłu ; restrukturyzacja finansowa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; likwidacja kopalni ; zmiana organizacyjna ; prywatyzacja ; zmiany w organizacji ; zadania publiczne ; gmina górnicza ; prawo polskie

hard coal mining industry in Poland ; industry restructuring ; financial restructuring ; employment restructuring ; mine liquidation ; organizational change ; public tasks ; mining community ; Polish law

12/27
Nr opisu: 0000090977
Instrumenty realizacyjne restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Konferencja naukowa pt. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Gliwice, 14.06.2005 r. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Gliwice : [b.w.], 2005, s. 1-13, bibliogr. 7 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja finansowa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; restrukturyzacja organizacyjna ; przepisy prawne

mining restructuring ; hard coal mining ; financial restructuring ; employment restructuring ; organizational restructuring ; legal regulations

13/27
Nr opisu: 0000048469   
Program europejski pomocy dla odchodzących z branży hutników.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
-Hutnik 2005 R. 72 nr 11, s. 564

przemysł metalurgiczny ; restrukturyzacja zatrudnienia ; Polska

metallurgy industry ; employment restructuring ; Poland

14/27
Nr opisu: 0000012166   
Przebieg i efekty restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali.
[Aut.]: Monika Żelichowska, Joanna Furman, Remigiusz** Sosnowski.
-Hutnik 2005 R. 72 nr 5, s. 301-305, bibliogr. 10 poz.

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja techniczno-technologiczna ; restrukturyzacja zatrudnienia ; wskaźnik produktywności

iron and steel industry ; technical-technological restructuring ; employment restructuring ; productivity index

15/27
Nr opisu: 0000048476   
Redukcja pracowników w Mittal Steel Polska.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik.
-Hutnik 2005 R. 72 nr 10, s. 535

Mittal Steel Poland ; restrukturyzacja zatrudnienia ; komunikat

Mittal Steel Poland ; employment restructuring ; announcement

16/27
Nr opisu: 0000014233   
Sytuacja na rynku hutniczym - zmiany, statystyka, prognozy.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
-Hutnik 2005 R. 72 nr 9, s. 465-469, bibliogr. 17 poz.

rynek stali ; restrukturyzacja zatrudnienia ; przedsiębiorstwo hutnicze ; konsolidacja ; wydajność pracy

steel market ; employment restructuring ; steel enterprise ; consolidation ; productivity

17/27
Nr opisu: 0000010523
Analiza i ocena restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie przemysłu tradycyjnego.
[Aut.]: Michał* Gębczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 333-352, bibliogr. 23 poz.

przemysł tradycyjny ; restrukturyzacja zatrudnienia ; spółka węglowa ; Górniczy Pakiet Socjalny

traditional industry ; employment restructuring ; coal company ; Mining Social Packet

18/27
Nr opisu: 0000010515
Efekty i koszty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 217-223, bibliogr. 4 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; Górniczy Pakiet Socjalny

mining restructuring ; employment restructuring ; Mining Social Packet

19/27
Nr opisu: 0000076891   
Przebieg i dotychczasowe efekty restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Monika Żelichowska.
Katowice, 2004, 111 k., bibliogr. 101 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Remigiusz** Sosnowski

przemysł hutniczy ; restrukturyzacja przemysłu ; restrukturyzacja techniczno-technologiczna ; proekologia ; restrukturyzacja zatrudnienia ; restrukturyzacja własnościowa

metallurgical industry ; industry restructuring ; technical-technological restructuring ; proecology ; employment restructuring ; ownership restructuring

20/27
Nr opisu: 0000011238
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim hutnictwie żelaza i stali.
[Aut.]: A. Kurp, A. Boryczka, Remigiusz** Sosnowski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XII seminarium naukowego, Katowice, 7 maja 2004. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2004], s. 9-10

hutnictwo żelaza i stali ; restrukturyzacja zatrudnienia ; sektor hutniczy

iron and steel industry ; employment restructuring ; metallurgy sector

21/27
Nr opisu: 0000013099   
Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Małgorzata Wyganowska.
Gliwice, 2003, 174 s., bibliogr. 73 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Henryk** Przybyła

przemysł górniczy ; restrukturyzacja zatrudnienia ; polityka zatrudnienia ; struktura zatrudnienia ; optymalizacja

mining industry ; employment restructuring ; employment policy ; structure of employment ; optimization

22/27
Nr opisu: 0000004948
Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 10, s. 433-445, bibliogr. 6 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja zatrudnienia

hard coal mining ; employment restructuring

23/27
Nr opisu: 0000002697
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w roku 2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 6, s. 254-259, bibliogr. 2 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja zatrudnienia

hard coal mining ; employment restructuring

24/27
Nr opisu: 0000079984
Możliwości wykorzystania potencjału ludzkiego województwa śląskiego w perspektywie integracji gospodarczej.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński.
W: Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2001, s. 215-221

województwo śląskie ; restrukturyzacja zatrudnienia ; integracja europejska

Silesian Voivodeship ; employment restructuring ; European integration

25/27
Nr opisu: 0000025288
Źródła i kierunki dalszej restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Jerzy** Kozyra, Małgorzata Wyganowska.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej, Kazimierz Dolny, październik 2001. Materiały konferencyjne. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2001, s. 115-123

przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja zatrudnienia ; ryzyko zawodowe

mining enterprise ; employment restructuring ; occupational risk

26/27
Nr opisu: 0000076529
Monitorowanie restrukturyzacji zatrudnienia w realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998 - 2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski.
-Biuletyn PARGWK 1999 R. 6 nr 7/8, s. 1-6

restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; obieg dokumentów

mining restructuring ; employment restructuring ; circulation of documents

27/27
Nr opisu: 0000105378
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Próba oceny.
[Aut.]: Krzysztof* Pałucha.
W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku. Restructuring and improvement of economic effectiveness in enterprise. Papers from the international scientific conference. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw [i in.]. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 539-545, bibliogr. 3 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja ; sprzedaż węgla ; restrukturyzacja zatrudnienia

hard coal mining ; restructuring ; coal sale ; employment restructuring

stosując format:
Nowe wyszukiwanie