Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RECENZJA
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000135956
Pionierki dla lepszego świata. [Aut.]: Agata Twardoch. -Archit. Mur. 2020 nr 7, s. 14
[Praca recenzowana]: Pionierki / Red. Ewa Dąbrowska. Kraków 2019. Punktacja MNiSW 2.500

recenzja ; urbanistka ; architektka

review ; urban planner ; architect

2/89
Nr opisu: 0000115768
Basis of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines Książka Antoniego Szumanowskiego pt. "Basis of Electrical Engineering, Electrotechnics and Electric Machines". [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Śl. Wiad. Elektr. 2017 t. 24 nr 2, s. 38-39
[Praca recenzowana]: Basis of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines / Antoni Szumanowski. Warszawa 2016

recenzja ; elektryczny układ napędowy ; podręcznik akademicki

review ; electrical power transmission system ; academic textbook

3/89
Nr opisu: 0000114551   
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Myalski. -Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 3, s.509-510
[Praca recenzowana]: Materiały polimerowe. Struktura, właściwości, zastosowanie / Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska. Warszawa 2016

recenzja ; polimery ; struktura ; zastosowanie ; właściwości

review ; polymers ; structure ; application ; properties

4/89
Nr opisu: 0000120801
Recenzja. [Aut.]: Barbara Słomka-Słupik. -Ochr. przed Koroz. 2017 nr 3, s. 1
[Praca recenzowana]: Beton towarowy / M. Januszewski. Warszawa 2016

recenzja ; beton towarowy ; skład betonu

review ; ready-mix concrete ; concrete composition

5/89
Nr opisu: 0000100575   
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Barglik. -Prz. Elektrot. 2015 R. 91 nr 7, s. 146-147
[Praca recenzowana]: Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka / T. Glinka. [Katowice] 2015. Punktacja MNiSW 14.000

maszyna elektryczna ; transformator ; recenzja ; monografia

electric machine ; transformer ; review ; monograph

6/89
Nr opisu: 0000101460
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Barglik. -Śl. Wiad. Elektr. 2015 R. 22 nr 4, s. 34-35
[Praca recenzowana]: Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka / T. Glinka. [Katowice] 2015. Punktacja MNiSW 14.000

maszyna elektryczna ; transformator ; eksploatacja maszyn ; diagnostyka maszyn ; recenzja ; monografia

electric machine ; transformer ; machines operation ; machine diagnostics ; review ; monograph

7/89
Nr opisu: 0000133357
Recenzja. [Aut.]: Krzysztof Groń. -Nauk. Prz. Dziennikarski 2012 nr 4, s. 140-142
[Praca recenzowana]: Media i dziennikarstwo internetowe / L. Olszański. Warszawa 2012

media ; internet ; dziennikarstwo ; recenzja

media ; internet ; journalism ; review

8/89
Nr opisu: 0000133358
Recenzja. [Aut.]: Krzysztof Groń. -Nauk. Prz. Dziennikarski 2012 nr 2, s. 140-142
[Praca recenzowana]: Komunikowanie artystyczne / M. Stępnik. Lublin 2011

komunikacja ; media ; sztuka ; recenzja

communication ; media ; art ; review

9/89
Nr opisu: 0000067423   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2011 R. 78 nr 7, s. 567
[Praca recenzowana]: Wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi zarządzania procesami technologicznymi / Praca zbiorowa pod red. R. Sosnowskiego. Gliwice 2010. Punktacja MNiSW 6.000

proces technologiczny ; zarządzanie ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie personelem ; marketing partnerski ; recenzja

technological process ; management ; enterprise management ; personnel management ; partnership marketing ; review

10/89
Nr opisu: 0000046366   
Recenzja. [Aut.]: Marian** Pasko. -Wiad. Elektrot. 2009 R. 58 nr 1, s. 57
[Praca recenzowana]: Przykłady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego. Cz. 1 / P. Jabłoński, Z. Piątek. Częstochowa 2008

pole elektromagnetyczne ; analiza wektorowa ; elektrostatyka ; magnetostatyka ; indukcja elektromagnetyczna ; podręcznik akademicki ; recenzja

electromagnetic field ; vector analysis ; electrostatics ; magnetostatics ; electromagnetic induction ; academic textbook ; review

11/89
Nr opisu: 0000051724   
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Wiad. Elektrot. 2009 R. 77 nr 10, s. 64
[Praca recenzowana]: Lažiskové proudy v elektrických strojach / K. Chmelik, J. Pospišilik, J. Foldyna. Ostrava 2008

maszyna elektryczna ; prąd łożyskowy ; łożysko toczne ; monografia ; recenzja

electric machine ; bearing current ; rolling bearing ; monograph ; review

12/89
Nr opisu: 0000051725   
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Wiad. Elektrot. 2009 R. 77 nr 10, s. 64-65
[Praca recenzowana]: Kluzný kontakt v elektrických strojich / K. Chmelik, F. Veselka. Ostrawa-PŘivoz 2007

maszyna elektryczna ; komutator ; pierścień ; szczotka ; monografia ; recenzja

electric machine ; commutator ; ring ; brush ; monograph ; review

13/89
Nr opisu: 0000040523
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 31
[Praca recenzowana]: Telepraca - strategie kierowania wirtualną załogą / Jack M. Nilles. Warszawa 2003

telepraca ; wirtualna załoga ; recenzja

teleworking ; virtual crew ; review

14/89
Nr opisu: 0000040531
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 33-34
[Praca recenzowana]: Metodyka kontroli warunków pracy / R. Celeda, M. Sekunda. Warszawa 2006

warunki pracy ; kontrola ; recenzja

work conditions ; control ; review

15/89
Nr opisu: 0000040536
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 3, s. 38
[Praca recenzowana]: Metodyka badania wypadków / J. Wroński, K. Żurawski. Warszawa 2006

wypadek przy pracy ; analiza ; recenzja

accident at work ; analysis ; review

16/89
Nr opisu: 0000040537
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 36
[Praca recenzowana]: Ergonomia i ochrona pracy. Cz. 3: Bezpieczeństwo i higiena pracy / M. Hławiczka, D. Ścieszka. Bielsko-Biała 2007

ergonomia ; ochrona pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; recenzja

ergonomics ; work protection ; occupational health and safety ; review

17/89
Nr opisu: 0000025373   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2007 R.74 nr 3, s. 155-156
[Praca recenzowana]: Technologie odlewania stali / Z. Kudliński. Gliwice 2006

recenzja ; stal ; odlewnictwo ; wlewek stalowy ; odlewanie stali ; podręcznik akademicki

review ; steel ; casting ; steel ingot ; steel casting ; academic textbook

18/89
Nr opisu: 0000031074   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2007 R. 64 nr 9, s. 494-495
[Praca recenzowana]: Praktyczny poradnik dla służb bhp / B. Dołęgowski, S. Janczała. Gdańsk 2007

recenzja ; bezpieczeństwo pracy ; bhp

review ; work safety ; occupational health and safety

19/89
Nr opisu: 0000031075   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2007 R. 74 nr 9, s. 495
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 2007 w wersji elektronicznej na CD z prostą w obsłudze wyszukiwarką 2007

recenzja ; polska norma

review ; Polish standard

20/89
Nr opisu: 0000031744   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2007 R. 74 nr 10, s. 559
[Praca recenzowana]: Inżynieria materiałowa: stal / M. Blicharski. Warszawa 2004

recenzja ; podręcznik akademicki ; materiałoznawstwo ; inżynieria materiałowa

review ; academic textbook ; materials science ; materials engineering

21/89
Nr opisu: 0000032039   
Recenzja. [Aut.]: Dorota Burchart-Korol. -Hutnik 2007 R. 74 nr 11, s. 623-624
[Praca recenzowana]: Droga Toyoty - 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata / J. K. Liker. Warszawa 2005

recenzja ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przemysł samochodowy ; zarządzanie produkcją

review ; enterprise management ; automotive industry ; production management

22/89
Nr opisu: 0000032581   
Recenzja. [Aut.]: Bożena Gajdzik. -Hutnik 2007 R. 74 nr 12, s. 679
[Praca recenzowana]: Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie / M. Krause. Katowice 2006

recenzja ; podręcznik akademicki ; bhp ; zarządzanie przedsiębiorstwem

review ; academic textbook ; occupational health and safety ; enterprise management

23/89
Nr opisu: 0000032582   
Recenzja. [Aut.]: Bożena Gajdzik. -Hutnik 2007 R. 74 nr 12, s. 679
[Praca recenzowana]: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa / M. Muszyński. Warszawa 2006

recenzja ; podręcznik akademicki ; planowanie strategiczne ; zarządzanie przedsiębiorstwem

review ; academic textbook ; strategic planning ; enterprise management

24/89
Nr opisu: 0000041731   
Recenzja. [Aut.]: Bożena Gajdzik. -Hutnik 2007 R. 74 nr 12, s. 442
[Praca recenzowana]: Podstawy zarządzania dla inżynierów / D. Burchart-Korol, P. Musiał. Gliwice 2006

recenzja ; podręcznik akademicki ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie zintegrowane ; motywowanie pracowników ; zarządzanie zmianami ; zarządzanie zasobami ludzkimi

review ; academic textbook ; enterprise management ; integrated management ; employees' motivation ; changes management ; human resources management

25/89
Nr opisu: 0000049519   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2007 R. 74 nr 8, s. 442
[Praca recenzowana]: Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / B. Gajdzik, B. Jama 2006

recenzja ; podręcznik akademicki ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; analiza strategiczna

review ; academic textbook ; enterprise management ; strategic analysis

26/89
Nr opisu: 0000022139   
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Prz. Elektrot. 2006 R. 82 nr 10, s. 77-78
[Praca recenzowana]: Hybrid electric vehicle drives design - edition based on Urban Buses / A. Szumowski. [B.m.] 2006

recenzja ; konferencja

review ; conference

27/89
Nr opisu: 0000011546
Recenzja. [Aut.]: Stanisław* Waluś. -Pomiary Autom. Kontr. 2005 nr 4, s. 20
[Praca recenzowana]: Pomiary strumieni płynów / J. Pospolita. Opole 2004

recenzja ; monografia ; strumień płynu

review ; monograph ; liquid stream

28/89
Nr opisu: 0000010985   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 1, s. 27
[Praca recenzowana]: Beschichtungs-flachen-Tabellen / E. Langhammer. Dusseldorf 2002

powlekanie ; powierzchnia ; zabezpieczenie przed korozją ; wyroby stalowe ; recenzja

spreading ; surface ; corrosion protection ; steel products ; review

29/89
Nr opisu: 0000010986   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 1, s. 27
[Praca recenzowana]: Worterbuch technischer Begriffe mit 6500 Definitionen nach DIN - Deutsch und Englisch / H. G. Freeman. Berlin 2003

słownik naukowo-techniczny ; recenzja

dictionary of science and technology ; review

30/89
Nr opisu: 0000010987   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 1, s. 27
[Praca recenzowana]: E-mailowy savoir-vivre / E. Miller. Poznań 2003

poczta elektroniczna ; savoir-vivre ; recenzja

electronic mail ; poczta elektroniczna ; review

31/89
Nr opisu: 0000011332
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Barglik. -Śl. Wiad. Elektr. 2005 R. 12 nr 1, s. 57
[Praca recenzowana]: Opracowanie wyników pomiarów - przykłady. / T. Skubis. Gliwice 2003

recenzja ; wyniki pomiaru ; metrologia ; błąd pomiaru ; niepewność pomiaru

review ; measurement results ; metrology ; measurement error ; measurement uncertainty

32/89
Nr opisu: 0000011334
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Barglik. -Śl. Wiad. Elektr. 2005 R. 12 nr 1, s. 57
[Praca recenzowana]: Czujniki i przetworniki pomiarowe - podręcznik problemowy / J. Zakrzewski. Gliwice 2004

recenzja ; podręcznik akademicki ; metrologia elektryczna

review ; university textbook ; electric metrology

33/89
Nr opisu: 0000011566
Recenzja. [Aut.]: Jan** Darlewski. -Mechanik 2005 R. 78 nr 1, s. 26
[Praca recenzowana]: Inżynieria produkcji / T. Karpiński. Warszawa 2004

inżynieria produkcji ; recenzja

production engineering ; review

34/89
Nr opisu: 0000012665   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 6, s. 351-352
[Praca recenzowana]: Inżynieria materiałów metalowych / J. Adamczyk. Gliwice 2004

inżynieria materiałowa ; materiały metaliczne ; recenzja

materials engineering ; metallic materials ; review

35/89
Nr opisu: 0000013490   
Recenzja. [Aut.]: Józef** Szarawara, Witold** Gnot. -Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 8, s. 617
[Praca recenzowana]: Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym / K. Schmidt-Szałowski [i in.]. Warszawa 2004. Impact Factor 0.104

technologia chemiczna ; książka ; recenzja

chemical technology ; book ; review

36/89
Nr opisu: 0000015605   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 10, s. 524-525
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 2005. Warszawa 2005

norma polska ; recenzja

Polish standard ; review

37/89
Nr opisu: 0000015606   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 10, s. 525-526
[Praca recenzowana]: Zarządzanie środowiskowe. Komentarz do norm serii ISO 14000 / A. Gruszka, E. Niegowska. Warszawa 2004

zarządzanie środowiskowe ; normy ISO 14000 ; recenzja

environmental management ; ISO 14000 standards ; review

38/89
Nr opisu: 0000049513   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 7/8, s. 421-422
[Praca recenzowana]: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym / T. Lis, K. Nowacki. Gliwice 2005

higiena pracy ; bezpieczeństwo pracy ; zarządzanie ; recenzja

occupational hygiene ; work safety ; management ; review

39/89
Nr opisu: 0000049514   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr9, s. 344
[Praca recenzowana]: Rozbudowa i naprawa komputera. Kompendium / S. Mueller. Gliwice 2003

komputer PC ; poradnik ; recenzja

PC ; guide ; review

40/89
Nr opisu: 0000049515   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 9, s. 482
[Praca recenzowana]: Regeneracja i wytwarzanie warstw wierzchnich elementów maszyn transportowych / P. Adamiec, J. Dziubiński. Gliwice 1999

maszyna transportowa ; warstwa wierzchnia ; regeneracja ; wytwarzanie ; recenzja

transportation machine ; surface layer ; regeneration ; manufacturing ; review

41/89
Nr opisu: 0000049516   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 11, s. 561
[Praca recenzowana]: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii / A. Lewińska-Romicka. Warszawa 2001

defektoskopia ; badania nieniszczące ; recenzja

flaw detection ; nondestructive testing ; review

42/89
Nr opisu: 0000049517   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2005 R. 72 nr 11, s. 562
[Praca recenzowana]: Photoelectron spectroscopy principles and applications / S. Hüfner. Berlin 2003

spektroskopia fotoelektronowa ; badanie powierzchni ; recenzja ; książka

photoelectron spectroscopy ; surface exploration ; review ; book

43/89
Nr opisu: 0000008447
Recenzja. [Aut.]: Andrzej** Mianowski. -Inż. Apar. Chem. 2004 R. 43 nr 2, s. 26-27
[Praca recenzowana]: Wstęp do chemii materiałów / H. Bala. Warszawa 2003

chemia ; materiałoznawstwo ; recenzja

chemistry ; materials science ; review

44/89
Nr opisu: 0000006908   
Recenzja. [Aut.]: Marian** Pasko. -Prz. Elektrot. 2004 R. 80 nr 1, s. 37
[Praca recenzowana]: Energetyczna teoria obwodów / M. Siwczyński. Kraków 2003

teoria obwodów ; energetyka ; recenzja

circuit theory ; power engineering ; review

45/89
Nr opisu: 0000007764
Recenzja. [Aut.]: Marian** Pasko. -Śl. Wiad. Elektr. 2004 R. 11 nr 1, s. 57
[Praca recenzowana]: Energetyczna teoria obwodów / M. Siwczyński. Kraków 2003

teoria obwodów ; monografia ; recenzja

circuit theory ; monograph ; review

46/89
Nr opisu: 0000007765
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Śl. Wiad. Elektr. 2004 R. 11 nr 1, s. 57-59
[Praca recenzowana]: Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego / M. Kalus, T. Skoczkowski. Gliwice 2003

recenzja ; napęd asynchroniczny AC ; prąd stały ; monografia

review ; AC asynchronous drive ; direct current ; monograph

47/89
Nr opisu: 0000007139   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 1, s. 42
[Praca recenzowana]: Automatic Polishers Suggested Procedures for grinding & polishing various alloys / L. Dillinger. [B.m.] 2001

szlifowanie ; polerowanie ; poradnik ; recenzja

grinding ; polishing ; guide ; review

48/89
Nr opisu: 0000007140   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 1, s. 42-43
[Praca recenzowana]: Poradnik przygotowujący do rejestracji w systemie EMAS / T. Podgajniak, A. Ociepa, D. Jaźwińska. Warszawa 2003

EMAS ; poradnik ; recenzja

EMAS ; guide ; review

49/89
Nr opisu: 0000007438   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 2, s. 103
[Praca recenzowana]: Książka branżowa "Nowy przemysł" 2002/2003. Górnictwo, hutnictwo, energetyka, chemia, gazownictwo, informatyka, budownictwo, transport i spedycja. Katowice 2002

przemysł ; Polska ; katalog ; recenzja

industry ; Poland ; catalogue ; review

50/89
Nr opisu: 0000007439   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 2, s. 103
[Praca recenzowana]: BHP w praktyce / B. Rączkowski. Gdańsk 2003

bhp ; recenzja

occupational health and safety ; review

51/89
Nr opisu: 0000007440   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 2, s. 103
[Praca recenzowana]: Przewodnik SI międzynarodowy układ jednostek miar. Warszawa 2003

międzynarodowy układ miar ; układ SI ; recenzja

international system of units ; SI Units ; review

52/89
Nr opisu: 0000007688   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 2, s. 74-75
[Praca recenzowana]: Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu do ilościowej oceny struktury materiałów / J. Szala. Gliwice 2001

metalografia ilościowa ; analiza obrazu ; metody komputerowe ; monografia ; recenzja

quantitative metallography ; image analysis ; computer methods ; monograph ; review

53/89
Nr opisu: 0000007691   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 2, s. 75-76
[Praca recenzowana]: Jak opracować raport środowiskowy. Jelenia Góra 2002

raport środowiskowy ; EMAS ; zrównoważony rozwój ; recenzja

environmental report ; EMAS ; sustainable development ; review

54/89
Nr opisu: 0000007766
Recenzja. [Aut.]: Jerzy Barglik. -Śl. Wiad. Elektr. 2004 R. 11 nr 1, s. 60
[Praca recenzowana]: Zastosowanie programu SPICE w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych / J. Walczak, M. Pasko. Gliwice 2003

SPICE ; recenzja ; obwód elektroniczny ; obwód elektryczny

SPICE ; review ; electronic circuit ; electric circuit

55/89
Nr opisu: 0000008339   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 83 nr 4, s. 205
[Praca recenzowana]: Podstawy gospodarki odpadami / Cz. Rosik-Dulewska. Warszawa 2002

gospodarka odpadami ; recenzja

waste management ; review

56/89
Nr opisu: 0000008629   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 4, s. 195-196
[Praca recenzowana]: Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego / A. M. Mannion. Warszawa 2002

środowisko przyrodnicze ; środowisko kulturowe ; zmiany ; recenzja

natural environment ; cultural environment ; changes ; review

57/89
Nr opisu: 0000008631   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 5, s. 236
[Praca recenzowana]: Blockfehlerkatalog Catalogue of Ingot Defects. Dusseldorf 2003

wlewek ; wada ; katalog ; recenzja

ingot ; defect ; catalogue ; review

58/89
Nr opisu: 0000008632   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 6, s. 272
[Praca recenzowana]: Handbuch der Europaischen Eisen- und Stahlwerke Handbook of the European Iron and Steel Works. Dusseldorf 2003

hutnictwo żelaza ; hutnictwo stali ; Europa ; poradnik ; recenzja

iron metallurgy ; steel metallurgy ; Europe ; guide ; review

59/89
Nr opisu: 0000008633   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 6, s. 272
[Praca recenzowana]: Wprowadzenie do baz danych / J. Petersen. Gliwice 2004

system informatyczny ; relacyjna baza danych ; recenzja

information system ; relational database ; review

60/89
Nr opisu: 0000008634   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 6, s. 272-273
[Praca recenzowana]: Miejscem człowieka jest Ziemia / W. H. Zybertal. Białystok 2003

ekofilozofia ; ekologia ; recenzja

ecophilosophy ; ecology ; review

61/89
Nr opisu: 0000008635   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 6, s. 273
[Praca recenzowana]: Inżynieria Materiałowa i Metalurgia na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Gliwice 2004

inżynieria materiałowa ; metalurgia ; recenzja

materials engineering ; metallurgy ; review

62/89
Nr opisu: 0000009559   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 9, s. 482
[Praca recenzowana]: Atomic absorption spectrometry / B. Welz, M. Sperling. New York 1999

atomowa spektrometria absorpcyjna ; monografia ; recenzja

atomic absorption spectrometry ; monograph ; review

63/89
Nr opisu: 0000009560   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 9, s. 482
[Praca recenzowana]: Ratgeber Englische korrespondenz / U. Hasekamp, M. Roycroft-Sommer. Knigswinter 2004

język angielski ; poradnik ; recenzja

English ; guide ; review

64/89
Nr opisu: 0000009561   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 9, s. 483
[Praca recenzowana]: Storungen der Flammen-ES und -AAS Ursachen Auswirkungen Gegenmassnahmen / H. Schinkel. [B.m.] 2004

atomowa spektrometria absorpcyjna ; recenzja

atomic absorption spectrometry ; review

65/89
Nr opisu: 0000010394   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 11, s. 564-565
[Praca recenzowana]: HUTTE - Das Ingenierwissen / H. Czichos, M. Hennecke. Dusseldorf 2004

inżynieria ; wiedza ; recenzja

engineering ; knowledge ; review

66/89
Nr opisu: 0000010395   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 11, s. 565
[Praca recenzowana]: Ochrona środowska w praktyce. Aspekty ekonomiczne-prawne / A. Bernaciak. Poznań 2004

ochrona środowiska ; prawo polskie ; ekonomia ; recenzja

environmental protection ; Polish law ; economy ; review

67/89
Nr opisu: 0000049511   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 11, s. 564-565
[Praca recenzowana]: Hütte - Das Ingenieurwissen / H. Czichos, M. Hennecke. Düsseldorf 2004

inżynieria ; recenzja

engineering ; review

68/89
Nr opisu: 0000049512   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Hutnik 2004 R. 71 nr 12, s. 611-612
[Praca recenzowana]: Katalog Polskich Norm 2004. Warszawa 2004

norma polska ; katalog ; recenzja

Polish standard ; catalogue ; review

69/89
Nr opisu: 0000013935
The Phaidon Atlas of contemporary world architecture.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny.
-Archivolta 2004 nr 3, s. 14

architektura ; recenzja

architecture ; review

70/89
Nr opisu: 0000002750
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz** Glinka. -Prz. Elektrot. 2003 R. 79 nr 7/8, s. 495
[Praca recenzowana]: Przykłady i zadania z dynamiki elektrycznych obwodów liniowych / M. Pasko, Z. Cichowska. [Gliwice] 2003

elektrotechnika ; obwód elektryczny ; zadania ; recenzja

electrotechnics ; electric circuit ; exercises ; review

71/89
Nr opisu: 0000002706
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 7, s. 27
[Praca recenzowana]: Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia. Streszczenie. Warszawa 1999

środowisko ; Europa Zachodnia ; recenzja

environment ; Western Europe ; review

72/89
Nr opisu: 0000002709
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 7, s. 3 okł.
[Praca recenzowana]: Komentarz do norm ISO 9000:2000 / A. Gruszka, E. Niegowska. Warszawa 2001

normy ISO 9000 ; zapewnienie jakości ; recenzja

ISO 9000 standards ; quality assurance ; review

73/89
Nr opisu: 0000002752   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 7, s. 485
[Praca recenzowana]: Po prostu Internet / T. Trejderowski. Gliwice 2002. Impact Factor 0.296

internet ; recenzja

internet ; review

74/89
Nr opisu: 0000002753   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 7, s. 485
[Praca recenzowana]: Złota księga nauk technicznych 2003 / K. Pikoń, A. Sokołowska, K. Pikoń. Gliwice 2003. Impact Factor 0.296

historia nauki ; biografia ; działalność naukowo-badawcza ; recenzja

history of science ; biography ; scientific-research activities ; review

75/89
Nr opisu: 0000003263
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 4, s. 29
[Praca recenzowana]: Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wrocław 2000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; aspekt środowiskowy ; podręcznik akademicki ; recenzja

enterprise management ; environmental aspect ; academic textbook ; review

76/89
Nr opisu: 0000003266
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 4, s. 27
[Praca recenzowana]: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / R. Pochyluk, P. Grudowski, J. Szymański. Gdańsk 1999

normy ISO 14000 ; polityka ochrony środowiska ; zarządzanie środowiskiem ; ochrona środowiska ; recenzja

ISO 14000 standards ; environmental protection policy ; environmental management ; environmental protection ; review

77/89
Nr opisu: 0000003268
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 4, s. 26
[Praca recenzowana]: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w latach 1998-1999. Warszawa 2001

monitoring środowiska ; atmosfera ; zanieczyszczenie atmosfery ; recenzja

environmental monitoring ; atmosphere ; atmospheric pollution ; review

78/89
Nr opisu: 0000003271
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 4, s. 23
[Praca recenzowana]: II Polityka ekologiczna państwa. Warszawa 2001

ochrona środowiska ; polityka organizacji ; recenzja

environmental protection ; organization policy ; review

79/89
Nr opisu: 0000003273   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 2, s. 111
[Praca recenzowana]: Rozklady v analytickej chemii / E. Krakovska, H. M. Kuss. Kosice 2001. Impact Factor 0.296

chemia analityczna ; rozkład chemiczny ; analiza termiczna ; technika mikrofalowa ; recenzja

analytical chemistry ; chemical decomposition ; thermal analysis ; microwave technique ; review

80/89
Nr opisu: 0000003275   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 2, s. 112
[Praca recenzowana]: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej. Wojnowice 2001. Impact Factor 0.296

polityka ekologiczna ; zarządzanie środowiskiem ; recenzja

environmental policy ; environmental management ; review

81/89
Nr opisu: 0000003276   
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Przem. Chem. 2003 t. 82 nr 6, s. 423
[Praca recenzowana]: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej. Wojnowice-Wrocław 2001. Impact Factor 0.296

ochrona środowiska ; polityka ekologiczna ; zarządzanie środowiskiem ; recenzja

environmental policy ; environmental management ; review

82/89
Nr opisu: 0000003278
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 5/6, s. 3 okł.
[Praca recenzowana]: Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska / L. Preisner, T. Pindór. Kraków 2000

ochrona środowiska ; auditing środowiskowy ; recenzja

environmental protection ; environmental auditing ; review

83/89
Nr opisu: 0000003280
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 5/6, s. 35
[Praca recenzowana]: Podstawy zarządzania jakością / J. J. Dahlgaard, K. Kristensen, G. K. Kanji. Warszawa 2000

zarządzanie jakością ; recenzja

quality management ; review

84/89
Nr opisu: 0000003281
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 5/6, s. 35
[Praca recenzowana]: Ochrona i zarządzanie środowiskiem / Z. Małecki. Katowice 2000

ochrona środowiska ; zarządzanie środowiskiem ; recenzja

environmental protection ; environmental management ; review

85/89
Nr opisu: 0000010598
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Mater. Logist. 2003 R. 55 nr 3, s. 32
[Praca recenzowana]: Komentarz do norm ISO 9000:2000 / A. Gruszka, E. Niegowska. Warszawa 2001

ISO 9001:2000 ; recenzja

ISO 9001:2000 ; review

86/89
Nr opisu: 0000010599
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Mater. Logist. 2003 R. 55 nr 3, s. 32
[Praca recenzowana]: Prawo, technika i organizacja w ochronie środowiska. Poradnik dla przedsiębiorstw oraz administracji. Warszawa 2001

ochrona środowiska ; prawo ; recenzja

environmental protection ; law ; review

87/89
Nr opisu: 0000011760
Recenzja. [Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi. -Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 1, s. 33
[Praca recenzowana]: Atlas petrograficzny węgli brunatnych

węgiel brunatny ; petrografia ; atlas ; Polska ; recenzja

lignite ; petrography ; atlas ; Poland ; review

88/89
Nr opisu: 0000049372
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 5/6, s. 22
[Praca recenzowana]: Prawo, technika i organizacja w ochronie środowiska. Poradnik dla przedsiębiorstw oraz administracji / [Red.]: J. Korytkowski

ochrona środowiska ; prawo ; organizacja przedsiębiorstwa ; recenzja

environmental protection ; law ; business organization ; review

89/89
Nr opisu: 0000049508
Recenzja. [Aut.]: Andrzej Wyciślik. -Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 5/6, s. 15
[Praca recenzowana]: Filozoficzne, edukacyjne, techniczne i przyrodnicze problemy ochrony środowiska / [Red.]: A. Misiołek. Bytom 2001

ochrona środowiska ; konferencja naukowa ; recenzja

environmental protection ; conference ; review

stosując format:
Nowe wyszukiwanie