Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000137910   
Greenhouse gases and circular economy issues in sustainability reports from the energy sector in the European Union.
[Aut.]: Agnieszka Janik, Adam Ryszko, Marek Szafraniec.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 22, s. 1-36, bibliogr. 112 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

raportowanie zrównoważonego rozwoju ; sektor energetyczny ; gaz cieplarniany ; gospodarka obiegu zamkniętego

sustainability reporting ; energy sector ; greenhouse gas ; circular economy

2/12
Nr opisu: 0000138874
Sustainability reporting and organizational impression management - an analysis of selected issues based on case studies from the energy sector companies.
[Aut.]: Agnieszka Janik, Adam Ryszko, Marek Szafraniec.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 13031-13042, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

raportowanie zrównoważonego rozwoju ; sektor energetyczny ; studium przypadku ; zarz±dzanie wrażeniem

sustainability reporting ; energy sector ; case study ; impression management

3/12
Nr opisu: 0000122618   
Comparative analysis of CSR reporting practices in Poland and Slovakia.
[Aut.]: Patrycja H±bek, E. Sujova, H. Cierna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 116, s. 51-66, bibliogr. 51 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

GRI ; UN Global Compact ; CSR ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; raportowanie pozafinansowe ; raport CSR

GRI ; UN Global Compact ; CSR ; sustainability reporting ; non-financial reporting ; CSR report

4/12
Nr opisu: 0000118977
Corporate social responsibility reporting and green supply chain management - case of Poland.
[Aut.]: Adam Ryszko.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC'2016, November 28th - 30th 2016, Zakopane, Poland. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 450-455, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; zarz±dzanie zielonym łańcuchem dostaw

corporate social responsibility ; sustainability reporting ; green supply chain management

5/12
Nr opisu: 0000103543   
Factors influencing the development of CSR reporting practices: experts' versus preparers' points of view.
[Aut.]: Patrycja H±bek, Radosław Wolniak.
-Eng. Econ. 2015 vol. 26 iss. 5, s. 560-570, bibliogr.. Impact Factor 0.806. Punktacja MNiSW 20.000

raportowanie CSR ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; determinanty ; drajwer ; bariera ; rola sektora publicznego

CSR reporting ; sustainability reporting ; determinants ; driver ; barrier ; public sector role

6/12
Nr opisu: 0000093449   
Sprawozdawczo¶ć w zakresie społecznej odpowiedzialno¶ci przedsiębiorstw w Polsce - ocena stanu obecnego.
[Aut.]: Patrycja H±bek, Radosław Wolniak.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 225-238, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

CSR ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; polityka rz±du ; Unia Europejska

CSR ; sustainability reporting ; government policy ; European Union

7/12
Nr opisu: 0000088950   
Analysis of approaches to CSR reporting in selected European Union countries.
[Aut.]: Patrycja H±bek, Radosław Wolniak.
-Int. J. Econ. Res. 2013 vol. 4 iss. 6, s. 79-95, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

raportowanie zrównoważonego rozwoju ; polityka rz±du ; CSR ; raportowanie CSR

sustainability reporting ; government policy ; CSR ; CSR reporting

8/12
Nr opisu: 0000089568   
Analysis of the European Union regulatory requirements with implications for sustainability reporting.
[Aut.]: Patrycja H±bek.
-Ann. Univ. Bucharest, Econ. Adm. Ser. 2013 vol. 7, s. 23-42, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

CSR ; prawodawstwo UE ; ujawnianie informacji niefinansowych ; raportowanie zrównoważonego rozwoju

CSR ; EU legislation ; non-financial disclosure ; sustainability reporting

9/12
Nr opisu: 0000088435   
European Union regulatory requirements relating to sustainability reporting. The case of Sweden.
[Aut.]: Patrycja H±bek, Radosław Wolniak.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2013 nr 34, s. 40-47, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

raportowanie zrównoważonego rozwoju ; CSR ; regulacja ; Dyrektywa 2006/46 / WE ; wytyczne GRI

sustainability reporting ; CSR ; regulation ; Directive 2006/46 /EC ; GRI guideline

10/12
Nr opisu: 0000087713   
Sprawozdawczo¶ć wyników przedsiębiorstwa w formie zintegrowanej.
[Aut.]: Patrycja H±bek.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarz±dzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 68-76, bibliogr. 14 poz.

raportowanie zrównoważonego rozwoju ; sprawozdawczo¶ć finansowa ; raportowanie zintegrowane

sustainability reporting ; financial reporting ; integrated reporting

11/12
Nr opisu: 0000090066
Ujawnianie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
[Aut.]: Patrycja H±bek.
-Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 20-27, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw ; raportowanie zrównoważonego rozwoju ; wytyczne GRI ; UN Global Compact

corporate social responsibility ; sustainability reporting ; GRI guideline ; UN Global Compact

12/12
Nr opisu: 0000078979   
Sustainanbility report. Disclosure the impact businesson society and environment.
[Aut.]: Patrycja H±bek.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2012 nr 31, s. 83-88, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

CSR ; interesariusz ; wytyczne GRI ; raportowanie zrównoważonego rozwoju

CSR ; stakeholder ; GRI guideline ; sustainability reporting

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie