Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POZIOM ŻYCIA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000137571   
Social safety of society for developing countries to meet sustainable development standards: indicators, level, strategic benchmarks (with calculations based on the case study of Ukraine).
[Aut.]: Y. Kharazishvili, A. Kwilinski, O. Grishnova, Henryk Dźwigoł.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 21, s. 1-21, bibliogr. 76 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

bezpieczeństwo socjalne ; społeczeństwo ; poziom życia ; jakość życia ; bezpieczeństwo demograficzne ; benchmark strategiczny

social safety ; society ; standard of living ; quality of life ; demographic security ; strategic benchmarks ; integral index

2/7
Nr opisu: 0000124576
Mosty i salony - filozoficzne aspekty jakości życia.
[Aut.]: Dorota Palka, Z. Wojtkowiak.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Inspiracje teoretyczne i potencjalne rozwiązania. Praca zbiorowa. 10. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 89-100, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

jakość życia ; poziom życia ; hierarchia potrzeb ; dobrobyt ; wartości

quality of life ; level of life ; hierarchy of needs ; well-being ; values

3/7
Nr opisu: 0000127653
Realia współczesnego konsumpcjonizmu a niepełnosprawni.
[Aut.]: Anna Horzela, Sonia Turek.
W: Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce. Red. Mirosława Janoś-Kresło, Olga Komorowska. Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 111-121, bibliogr.

konsumpcjonizm ; niepełnosprawność ; poziom życia

consumerism ; disability ; standard of life

4/7
Nr opisu: 0000066658   
Partnerstwo publiczno-prawne a rozwój usług publicznych.
[Aut.]: Jan Brzóska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 27-39, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

usługi publiczne ; partnerstwo publiczno-prywatne ; poziom życia ; rozwój społeczno-ekonomiczny

public services ; public-private partnership ; standard of living ; social-economic development

5/7
Nr opisu: 0000027968   
Zastosowanie zintegrowanego wskaźnika wzrostu ekonomicznego potencjału regionu w zarządzaniu rozwojem gminy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam* Żabka.
Zabrze, 2006, 211 k., bibliogr. 100 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Jan* Ostoj

samorząd lokalny ; finansowanie ; gmina ; poziom życia

local government ; financing ; community ; standard of living

6/7
Nr opisu: 0000085304
Zastosowanie metod dystansowych do pomiaru zróżnicowania w dziedzinie poziomu życia.
[Aut.]: Tomasz** Lis.
W: Przedsiębiorstwo w okresie transformacji systemowej - wybrane problemy. Pod red. Danuty Szwajcy i Wiesławy Caputy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, s. 60-74, bibliogr. 14 poz.

poziom życia ; wielowymiarowa analiza porównawcza

standard of living ; multidimensional comparative analysis

7/7
Nr opisu: 0000085336
Poziom życia bezrobotnych na podstawie badań w 1992 r.
[Aut.]: Tomasz** Lis.
W: Problemy bezrobocia w województwie katowickim. Raport z II etapu badań przeprowadzonych z Bytomiu, Gliwicach, Tychach i Zawierciu. Red. Franciszek Grzesiok. Gliwice : Habex-Universum, 1993, s. 63-76

poziom życia ; bezrobocie ; Górny Śląsk

standard of living ; unemployment ; Upper Silesia

stosując format:
Nowe wyszukiwanie