Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POLITYKA PRZESTRZENNA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000116698
Recenzja. [Aut.]: Michał Stangel. -Archit. Mur. 2017 nr 6, s. 20
[Praca recenzowana]: Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy / J. M. Chmielewski. Warszawa 2016

planowanie przestrzenne ; polityka przestrzenna ; przestrzeń miejska ; Europa

space planning ; spatial policy ; urban space ; Europe

2/9
Nr opisu: 0000133290
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+. Załącznik do uchwały Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.. Oprac. pod kierunkiem Zbigniewa J. Kamińskiego.
Katowice : [b.w.], 2016, 189 s.
PŚl.

województwo śląskie ; plan zagospodarowania przestrzennego ; rozwój przestrzenny ; polityka przestrzenna

Silesian Voivodeship ; site development plan ; spatial development ; spatial policy

3/9
Nr opisu: 0000104863   
Mieszkać w mieście. Region - miasto - wieś. Praca zbiorowa. T. 2, Wyzwania współczesności. Pod red. Tomasza Bradeckiego.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 156 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 587)

miasto ; architektura mieszkaniowa ; zabudowa mieszkaniowa ; ekorozwój ; suburbanizacja ; środowisko mieszkaniowe ; polityka przestrzenna ; zielona infrastruktura

city ; housing architecture ; residential area ; ecodevelopment ; suburbanization ; housing environment ; spatial policy ; green infrastructure

4/9
Nr opisu: 0000073449
Kierunki rozwoju przestrzennego województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Prz. Urban. 2012 t. 4, s. 36-37

zagospodarowanie przestrzenne ; polityka przestrzenna ; województwo śląskie

site planning ; spatial policy ; Silesian Voivodeship

5/9
Nr opisu: 0000073602
Scenariusze użytkowania terenu województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Krzysztof Kafka, Tomasz Bradecki.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 53-67

województwo śląskie ; użytkowanie terenu ; polityka przestrzenna ; scenariusz

Silesian Voivodeship ; ground use ; spatial policy ; scenario

6/9
Nr opisu: 0000055943
Zarys modernistycznej architektury Gliwic (1919-1939). Działalność architektoniczno-budowlana Karla Schabika.
[Aut.]: Adam* Bednarski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 147 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 241)

modernizm ; budownictwo mieszkaniowe ; polityka przestrzenna ; Schabik Karl ; Gliwice

modernism ; housing ; spatial policy ; Schabik Karl ; Gliwice

7/9
Nr opisu: 0000074352
Obszary metropolitalne i wielkie miasta a problem rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Jan** Popczyk, Anna Kossak-Jagodzińska, Paweł Kucharczyk, Katarzyna Mazur, Szymon Opania, Alina Pancewicz, Z. Schmiegel.
W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 1. Red. K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, s. 67-150, bibliogr. 109 poz.

odnawialne źródła energii ; obszar metropolitalny ; zagospodarowanie przestrzenne ; polityka energetyczna ; ochrona środowiska ; polityka ekologiczna ; metropolia ; miasto ; polityka przestrzenna

renewable energy sources ; metropolitan area ; site planning ; energy policy ; environmental protection ; environmental policy ; metropolis ; city ; spatial policy

8/9
Nr opisu: 0000031947   
Kształtowanie funkcji metropolitalnych aglomeracji górnośląskiej. Przykład budowy nowego Muzeum Śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2007 z. 46, s. 23-34

Aglomeracja Górnośląska ; Muzeum Śląskie ; polityka przestrzenna

Upper Silesian Agglomeration ; Silesian Museum ; spatial policy

9/9
Nr opisu: 0000072472
Der Transformationsprozess der Wojewodschaft Schlesien.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Ruhrgebiet - Oberschlesien. Stadt, Region, Strukturwandel. Eine Tagung im Rahmen der kulturellen Prasentation des Landes Nordrhein-Westfalen in der Wojewodschaft Schlesien 2004 = Zagłębie Ruhry - Górny Śląsk. Miasto, region, przemiany strukturalne. Konferencja w ramach prezentacji Północnej Nadrenii-Westfalli w Województwie Śląskim 2004. Essen : Klartext Verlag, 2006, s. 339-345
Toż w jęz. pol. Tamże s. 331-338

polityka przestrzenna ; zagospodarowanie przestrzenne ; województwo śląskie

spatial policy ; site planning ; Silesian Voivodeship

stosując format:
Nowe wyszukiwanie