Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MATRYCA POTRZEB MARKETINGOWYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000102306
Research methodology of innovative behaviour.
[Aut.]: Piotr Weryński.
Warszawa : Difin, 2015, 153 s., bibliogr.

zachowania innowacyjne ; innowacja marketingowa ; matryca potrzeb marketingowych ; przedsiębiorca ; klient ; sektor MM¦P ; budowanie marki

innovative behaviour ; marketing innovation ; matrix of marketing needs ; entrepreneur ; customer ; MSME sector ; brand building

2/16
Nr opisu: 0000093353   
Innowacyjne podej¶cie do budowania relacji z klientem w opinii przedstawicieli ¶l±skich MM¦P.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska, Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 72, s. 31-50, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klient ; zarz±dzanie relacjami z klientami ; CRM ; matryca potrzeb marketingowych ; marketing innowacji ; sektor MM¦P

customer ; Customer Relationship Management ; CRM ; Matrix Marketing Needs ; marketing of innovation ; MSME sector

3/16
Nr opisu: 0000089469
Innowacyjno¶ć w sektorze MM¦P według badanych.
[Aut.]: Remigiusz* Kozubek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 62-70, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; innowacyjno¶ć ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa

matrix of marketing needs ; quality assessment ; innovation ; micro, small and medium enterprises

4/16
Nr opisu: 0000091810   
Kapitał ludzki jako Ľródło innowacji marketingowej w sektorze MM¦P.
[Aut.]: Joanna* Tokar.
W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczo¶ci w warunkach niepewno¶ci i ryzyka. Red. M. Matejun, K. Szymańska. Politechnika Łódzka. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 37-44, bibliogr. 26 poz. (Monografie Politechniki Łódzkiej ; [nr 2055])

sektor MM¦P ; kapitał ludzki ; kapitał intelektualny ; innowacja ; innowacja marketingowa ; marketing innowacji ; matryca potrzeb marketingowych ; rozwój organizacji

MSME sector ; human capital ; intellectual capital ; innovation ; marketing innovation ; marketing of innovation ; matrix of marketing needs ; organizational development

5/16
Nr opisu: 0000089274
Matrix marketing needs - the tool for the small and medium sized enterprises.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 63-65, bibliogr. 10 poz.

innowacyjna marka ; wizerunek ; e-komunikacja ; matryca potrzeb marketingowych

innovative brand ; image ; e-communication ; matrix of marketing needs

6/16
Nr opisu: 0000089459
Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego.
Warszawa : Difin, 2013, 201 s.

małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; matryca potrzeb marketingowych ; badanie marketnigowe ; innowacyjno¶ć ; promocja

small and medium enterprises ; matrix of marketing needs ; marketing research ; innovation ; promotion

7/16
Nr opisu: 0000089461
Metodologia i procedura badawcza etapu testowania MPM.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-22, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; metody badawcze ; testowanie ; quasi-eksperyment

matrix of marketing needs ; research methods ; testing ; quasi-experiment

8/16
Nr opisu: 0000089467
Optymalne narzędzie diagnostyczno-edukacyjne.
[Aut.]: Izabela* Bieniek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s.46-55, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; narzędzia badawcze

matrix of marketing needs ; quality assessment ; research tools

9/16
Nr opisu: 0000091203
Process of enterprise brand building in the view of MSME representatives in Silesian province.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 66-68, bibliogr. 4 poz.

innowacyjna marka ; e-komunikacja ; matryca potrzeb marketingowych

innovative brand ; e-communication ; matrix of marketing needs

10/16
Nr opisu: 0000089473
Rezultaty zastosowanego planu quasi-eksperymantalnego i ewaluacji - relacja.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 79-92, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; ewaluacja

matrix of marketing needs ; quality assessment ; evaluation

11/16
Nr opisu: 0000089466
Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego.
[Aut.]: Anna* Piekacz, Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 23-33, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; zogniskowany wywiad grupowy

matrix of marketing needs ; quality assessment ; focus group interview

12/16
Nr opisu: 0000089468
Wizerunek MPM w¶ród badanych.
[Aut.]: Remigiusz* Kozubek.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 33-38, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; ocena jako¶ci ; mikro, małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; narzędzia badawcze

matrix of marketing needs ; quality assessment ; micro, small and medium enterprises

13/16
Nr opisu: 0000089472
Znaczenie ewaluacji dla projektów innowacyjnych.
[Aut.]: Marcin* Sławiński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2013, s. 71-78, bibliogr.

matryca potrzeb marketingowych ; innowacyjno¶ć ; ewaluacja

matrix of marketing needs ; innovation ; evaluation

14/16
Nr opisu: 0000080201
Matryca potrzeb marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego.
Warszawa : Difin, 2012

małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; matryca potrzeb marketingowych ; innowacyjno¶ć

small and medium-sized enterprises ; matrix of marketing needs ; innovativeness

15/16
Nr opisu: 0000080206
O projekcie - założenia strategii.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 9-36

innowacyjna gospodarka ; kwalifikacje absolwenta ; przedsiębiorczo¶ć akademicka ; matryca potrzeb marketingowych

innovative economy ; graduate qualifications ; academic entrepreneurship ; matrix of marketing needs

16/16
Nr opisu: 0000080312
Opis produktu finalnego.
[Aut.]: Anna* Piekacz.
W: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MM¦P. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Pod red. Piotra Weryńskiego. Warszawa : Difin, 2012, s. 201-211

matryca potrzeb marketingowych ; małe i ¶rednie przedsiębiorstwa

matrix of marketing needs ; small and medium-sized enterprises

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie