Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INTELIGENCJA EMOCJONALNA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000136631   
Preventive measures reducing the risk of occurrence of competence gaps in terms of emotional intelligence of successors in family businesses in Poland.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-J. Res. Adm. Sci. 2019 vol. 8 no. 2, s. 1-5, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przedsiębiorstwo rodzinne ; sukcesor ; kompetencje ; inteligencja emocjonalna

family business ; successor ; competences ; emotional intelligence

2/19
Nr opisu: 0000122887   
Emotional intelligence of female and male managers in private and state enterprises.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Proceedings of the IISES Annual Conference, Sevilla, Spain, 05 - 08 March 2018. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, E-book s. 69-86, bibliogr. (International Academic Conference Proceedings ; 2336-5617). Punktacja MNiSW 5.000

menedżer ; płeć ; kompetencje ; inteligencja emocjonalna

manager ; gender ; competences ; emotional intelligence

3/19
Nr opisu: 0000125869   
Jak przygotować sukcesora do zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym?.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 135-146, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje ; inteligencja emocjonalna ; sukcesor ; przedsiębiorstwo rodzinne

competences ; emotional intelligence ; successor ; family enterprise

4/19
Nr opisu: 0000122886   
Kompetencje sukcesorów współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Kwart. Nauk Przeds. 2018 t. 46 nr 1, s. 9-18, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

kompetencje ; sukcesor ; inteligencja emocjonalna ; przedsiębiorstwo rodzinne

competences ; successor ; emotional intelligence ; family business

5/19
Nr opisu: 0000125865
Koncentracja przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - współczesne wyzwania.
[Aut.]: Radosław Miśkiewicz, Mariola Dźwigoł-Barosz, K. Pająk.
W: Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty. Red.: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 61-77. Punktacja MNiSW 20.000

koncentracja przedsiębiorstw ; zarządzanie wiedzą ; inteligencja emocjonalna ; lider obu płci

enterprises concentration ; knowledge management ; emotional intelligence ; leader of both sexes

6/19
Nr opisu: 0000127474   
Perception of men and women in business from the perspective of emotional intelligence.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Nauk. PPozn., Org. Zarz. 2018 nr 77, s. 31-47, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

biznes ; płeć ; inteligencja emocjonalna

business ; gender ; emotional intelligence

7/19
Nr opisu: 0000124184
Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem przez współczesnego menedżera.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Sinergetična spìvpracâ v rozv'âzannì socìl'no-ekonomìčnih problem: nauka, osvìta, praktika, 12-13 červiâ 2018 roku, m. Svâtogìrs'k, Ukraïna. VI Sympozjum naukowe "Ukraina - Polska - współpraca synergetyczna". Slov'âns'k : Vydav.B. I. Matorìna, 2018, s. 32-38, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

menedżer ; płeć ; kobieta ; inteligencja emocjonalna ; przedsiębiorstwo innowacyjne

manager ; gender ; women ; emotional intelligence ; innovative enterprise

8/19
Nr opisu: 0000123668   
Competencies profiles of successors in contemporary family firms.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-J. Positive Manage. 2017 vol. 8 no. 3, s. 69-81, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

kompetencje ; inteligencja emocjonalna ; sukcesor ; przedsiębiorstwo rodzinne

competences ; emotional intelligence ; successor ; family business

9/19
Nr opisu: 0000120491   
Enhancement methods of emotional intelligencerelated competencies of successors in family businesses.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Economic and social development. 25th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "XVII International Social Congress (ISC-2017)", Moscow, 30-31 October 2017. Book of proceedings [online]. Eds.: Alexander Maloletko, Darko Tipuric, Marijan Cingula. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [et al.]. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2017, (plik pdf) s. 718-726, bibliogr. 18 poz. (Economic and social development ; 1849-7535)
Dostępny w Internecie: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdMoscow_2017_Final_online.pdf [dostęp 15 grudnia 2017]. Punktacja MNiSW 5.000

kompetencje ; inteligencja emocjonalna ; sukcesor ; przedsiębiorstwo rodzinne

competences ; emotional intelligence ; successor ; family business

10/19
Nr opisu: 0000122544
Enhancement of emotional intelligence-related competencies of successors in family businesses.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Ekon. Visn. Don'basu 2017 no. 4, s. 172-177, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

kompetencje ; inteligencja emocjonalna ; sukcesor ; przedsiębiorstwo rodzinne

competences ; emotional intelligence ; successor ; family business

11/19
Nr opisu: 0000120461   
Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2017, 122 s., bibliogr. 190 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

przedsiębiorstwo rodzinne ; sukcesja ; inteligencja emocjonalna

family business ; succession ; emotional intelligence

12/19
Nr opisu: 0000120459   
Pojęcie i istota przedsiębiorstwa rodzinnego - uwagi do problemu.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2017 t. 76 nr 5, s. 13-23, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Kooperacja przedsiębiorstw i jej zaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej. Red. Sławomir Jankiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

przedsiębiorstwo rodzinne ; podmiot wielowymiarowy ; gospodarka rynkowa ; sukcesja ; inteligencja emocjonalna

family business ; multidimensional entity ; market economy ; succession ; emotional intelligence

13/19
Nr opisu: 0000119678   
Significance of succession competencies in the management of Silesian family business in the sector of small and medium enterprises.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Stud. Univ. Babes-Bolyai, Negot. 2017 vol. 62 iss. 2, s. 35-50, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

przedsiębiorstwo rodzinne ; sukcesor ; kompetencje ; inteligencja emocjonalna

family business ; successor ; competences ; emotional intelligence

14/19
Nr opisu: 0000116331   
Znaczenie inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Przeds. Zarz. 2017 t. 18 z. 2, cz. 1, s. 93-106, bibliogr. 38 poz.
Tytuł zeszytu: Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania. Red.: Andrzej Marjański, Marcela Rebeca Contreras Loera. Punktacja MNiSW 14.000

sukcesja ; biznes rodzinny ; inteligencja emocjonalna ; kompetencje

succession ; family business ; emotional intelligence ; competences

15/19
Nr opisu: 0000106393   
Lider biznesu w czasach kryzysu.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 107-121, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje menedżerskie ; inteligencja emocjonalna ; komunikacja

managerial competences ; emotional intelligence ; communication

16/19
Nr opisu: 0000115852   
Stymulowanie i rozwijanie potencjału twórczego studentów architektury w dobie globalizacji.
[Aut.]: Anna Kossak-Jagodzińska.
W: Edukacja w zglobalizowanym świecie. Red. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop. Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2016, s. 115-126, bibliogr. 14 poz.

student architektury ; kształcenie architektów ; inteligencja emocjonalna

architecture student ; education of architects ; emotional intelligence

17/19
Nr opisu: 0000101806   
O znaczeniu inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym.
[Aut.]: J. Stańczyk, Paulina* Gajdziszewska-Dudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 507-516, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inteligencja emocjonalna ; kompetencje emocjonalne ; praca zawodowa ; rynek pracy

emotional intelligence ; emotional competences ; professional work ; labour market

18/19
Nr opisu: 0000101897
O znaczeniu inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym.
[Aut.]: J. Stańczyk, Paulina* Gajdziszewska-Dudek.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 108
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

inteligencja emocjonalna ; praca zawodowa ; rynek pracy

emotional intelligence ; professional work ; labor market

19/19
Nr opisu: 0000102044      
Rola inteligencji emocjonalnej lidera biznesu.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 143-152, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inteligencja emocjonalna ; przywództwo ; kompetencje ; zarządzanie przedsiębiorstwem

emotional intelligence ; leadership ; competences ; enterprise management

stosując format:
Nowe wyszukiwanie