Wynik wyszukiwania
Zapytanie: HISTORIA ARCHITEKTURY
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000124423
The improvement of the quality of public spaces on the example of student competition designs: a case study.
[Aut.]: Rafał Radziewicz-Winnicki.
W: Advances in human factors, sustainable urban planning and infrastructure. Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA. Eds.: Jerzy Charytonowicz, Christianne Falcao. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 174-183, bibliogr. 7 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 788 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

czynnik ludzki ; przestrzeń publiczna ; architektura zrównoważona ; planowanie urbanistyczne ; historia architektury

human factor ; public space ; sustainable architecture ; urban planning ; history of architecture

2/25
Nr opisu: 0000128033   
Oblicza postmodernizmu.
[Aut.]: Justyna Swoszowska.
-Autoportret 2018 nr 4, s. 62-73. Punktacja MNiSW 1.000

postmodernizm ; architektura ; historia architektury

postmodernism ; architecture ; history of architecture

3/25
Nr opisu: 0000126336
Sto budynków na stulecie. 1958-1967.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny.
-Archit. Mur. 2018 nr 11, s. 34-35

historia architektury

history of architecture

4/25
Nr opisu: 0000107074   
Current ventilation and air quality problems against historical solutions.
[Aut.]: Rafał Radziewicz-Winnicki.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 2, s. 29-36, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

jakość powietrza ; historia architektury ; budownictwo zrównoważone ; wentylacja

air quality ; history of architecture ; sustainable construction ; ventilation

5/25
Nr opisu: 0000112531
Podróż ku nowoczesności. Architektura XX wieku w województwie śląskim. Pod red. Anny Syski.
Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2016, 216 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

architektura XX w. ; architektura polska ; modernizm ; historia architektury ; województwo śląskie

architecture of the 20th century ; Polish architecture ; modernism ; history of architecture ; Silesian Voivodeship

6/25
Nr opisu: 0000114391   
Średniowieczne kościoły drewniane w Polsce wyrazem geniuszu człowieka i obecności Boga.
[Aut.]: Rafał Radziewicz-Winnicki.
-Archit. Artibus 2016 vol. 8 nr 4, s. 35-42, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

historia architektury ; architektura sakralna ; budownictwo drewniane ; zrównoważone budownictwo

history of architecture ; sacral architecture ; wood building ; sustainable construction

7/25
Nr opisu: 0000100681   
Wybrane zagadnienia wentylacji i jakości powietrza we wnętrzach w ujęciu historycznym na tle obowiązujących norm, aktów prawnych i systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa.
[Aut.]: Rafał Radziewicz-Winnicki.
W: Badania interdyscyplinarne w architekturze 1. BIWA 1. Monografia konferencyjna. [Dokument elektroniczny]. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Red. Beata Komar, Joanna Biedrońska, Anna Szewczenko. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 42-53, bibliogr. 15 poz.

wentylacja budynku ; jakość powietrza ; budownictwo zrównoważone ; historia architektury

building ventilation ; air quality ; sustainable construction ; history of architecture

8/25
Nr opisu: 0000095514
Budynek energooszczędny. Przyszłość i historia zrównoważonej architektury.
[Aut.]: Rafał Radziewicz-Winnicki.
W: III/VI Międzynarodowa Konferencja Architektura bez Granic. Przyszłość architektury, architektura przyszłości, Szklarska Poręba, 4-6 grudnia 2014 = II/V International Conference Architecture without Limits. The future of architecture, architecture of the future. Wrocław : Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury, 2014, s. 37-38

certyfikacja ; ekologia ; energooszczędność ; historia architektury ; tradycja

certification ; ecology ; energy efficiency ; history of architecture ; tradition

9/25
Nr opisu: 0000089203   
Analizy w poszukiwaniu form. Red. Paweł Maryńczuk, Joanna Serdyńska.
[Aut.]: Henryk* Zubel, Anna Kossak-Jagodzińska, Małgorzata Balcer-Zgraja, Joanna Serdyńska, Paweł* Maryńczuk.
Bytom : M-Projekt Biuro Usług Projektowych, Paweł Maryńczuk, 2013, 144 s., bibliogr.
(Inicjacje w architekturze ; 3)

projektowanie architektoniczne ; forma architektoniczna ; architektura mieszkaniowa ; historia architektury ; kształtowanie przestrzeni

architectural design ; architectural form ; housing architecture ; history of architecture ; space shaping

10/25
Nr opisu: 0000088230
Funkcjonalno-przestrzenne i historyczne aspekty zespołu klasztornego Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie na tle przemian jego architektury oraz reguły zakonnej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Łukasz* Szatanek.
Gliwice, 2013, 203 k. , [68] k. tabl., bibliogr. 70 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek** Radziewicz-Winnicki

historia architektury ; Zakon Karmelitów Trzewiczkowych ; architektura klasztorów ; reguła zakonna

history of architecture ; Carmelite Order Monastery ; monasteries architecture ; monastic rule

11/25
Nr opisu: 0000086534   
Historia architektury średniowicznej w Polsce. Architektura romańska. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Teresa Adamczyk-Bomersbach.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 123 s., bibliogr. 54 poz.

historia architektury ; architektura polska ; architektura romańska ; kościół średniowieczny ; bazylika ; rotunda

history of architecture ; Polish architecture ; romanesque architecture ; medieval church ; basilica ; rotunda

12/25
Nr opisu: 0000088228
Przestrzeń społeczna i półprywatna w układzie funkcjonalno-przestrzennym szpitala dziecięcego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Magdalena* Jamrozik-Szatanek.
Gliwice, 2013, 166 k., bibliogr. 313 poz. + zał.: 162 k. tabl.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta** Niezabitowska

szpital dziecięcy ; układ funkcjonalno-przestrzenny ; historia architektury ; pediatria ; psychologia dziecka ; przestrzeń półprywatna ; przestrzeń społeczna ; partycypacja obywatelska

children hospital ; functional and spatial arrangement ; history of architecture ; pediatrics ; child psychology ; semi private space ; social space ; civil participation

13/25
Nr opisu: 0000074540
Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku.
[Aut.]: Barbara* Uherek-Bradecka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 261 s., bibliogr. 361 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 359)

architektura klasztorów ; historia architektury ; Śląsk Cieszyński ; Księstwo Opawskie ; architektura sakralna

history of architecture ; monasteries architecture ; Cieszyn Silesia ; Duchy of Opava ; sacral architecture

14/25
Nr opisu: 0000091548
Kształtowanie się zawodu architekta.
[Aut.]: Tomasz** Taczewski.
W: Zawód architekt. Edukacja architektoniczna. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Taczewskiego. Gliwice : Katedra Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, 2012, s. 18-25, bibliogr. 9 poz.

architekt ; edukacja architektoniczna ; historia architektury

architect ; architectural education ; history of architecture

15/25
Nr opisu: 0000067335   
Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim i w Księstwie Opawskim do 1939 roku. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara* Uherek-Bradecka.
Gliwice, 2010, 141 k., bibliogr. 178 poz. + zał.: 119 k.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek** Radziewicz-Winnicki

historia architektury ; architektura klasztorów ; Śląsk Cieszyński

history of architecture ; monasteries architecture ; Cieszyn Silesia

16/25
Nr opisu: 0000055062   
Historia architektury nowożytnej w Polsce. Klasycyzm.
[Aut.]: Jacek** Radziewicz-Winnicki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 64 s., [32] s. tabl., bibliogr. 39 poz.

klasycyzm ; historia architektury ; architektura nowożytna ; Polska

classicism ; history of architecture ; modern architecture ; Poland

17/25
Nr opisu: 0000050871   
Założenia klasztorne - architektura, funkcja i społeczne oddziaływanie.
[Aut.]: Barbara* Uherek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2009 z. 49, s. 213-218

architektura klasztorów ; historia architektury ; Śląsk Cieszyński

monasteries architecture ; history of architecture ; Taschen Silesia

18/25
Nr opisu: 0000040861   
Kościół i klasztor oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Bołszowcach. Problematyka historyczno-badawcza i konserwatorska.
[Aut.]: Elżbieta** Szponar-Regulska.
W: Zespół klasztorny Bołszowce. Monografia. Red. Stanisław Majewski. Gliwice : Wydaw. Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 2008, s. 17-25, bibliogr. 8 poz. (Spotkanie z Zabytkiem ; nr 1 1898-7168)

Zespół Klasztorny oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Bołszowicach ; obiekt zabytkowy ; historia architektury ; architektura klasztorów

Farmer Carmelite Monastery Complex in Bilshivci ; historic building ; history of architecture ; monasteries architecture

19/25
Nr opisu: 0000072918
Giszowiec. Stulecie znaczeń.
[Aut.]: Jan** Pallado.
W: Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Komunikaty VIII sympozjum, [Rybna, 29-30 czerwca 2006]. Red.: Magdalena Żmudzińska-Nowak, Agnieszka Baron, Marek Janik. Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2006, s. 52-56

Giszowiec ; osiedle robotnicze ; architektura mieszkaniowa ; historia architektury

Giszowiec ; workers' housing estate ; housing architecture ; history of architecture

20/25
Nr opisu: 0000022050
Historyczne uwarunkowania rozwoju struktury przestrzennej miasta Zabrze. Wybrane przykłady działań inwestycyjnych w centralnej części miasta.
[Aut.]: Jerzy Pocisk-Dobrowolski.
W: Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Komunikaty VIII sympozjum, [Rybna, 29-30 czerwca 2006]. Red.: Magdalena Żmudzińska-Nowak, Agnieszka Baron, Marek Janik. Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2006, s. 57-61, bibliogr. 13 poz.

Zabrze ; rozwój przestrzenny ; historia architektury ; zagospodarowanie przestrzenne

Zabrze ; spatial development ; history of architecture ; site planning

21/25
Nr opisu: 0000022051
Katowice - zniszczony kontekst.
[Aut.]: Joanna Serdyńska.
W: Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta. Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Komunikaty VIII sympozjum, [Rybna, 29-30 czerwca 2006]. Red.: Magdalena Żmudzińska-Nowak, Agnieszka Baron, Marek Janik. Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2006, s. 70-72, bibliogr. 4 poz.

Katowice ; historia architektury ; rozwój przestrzenny ; dziedzictwo kulturowe

Katowice ; history of architecture ; spatial development ; cultural heritage

22/25
Nr opisu: 0000019880
Generacje budynków muzealnych i galerii wystawienniczych w świecie.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny.
-Archivolta 2005 nr 3, s. 15-21, bibliogr. 14 poz.

muzeum ; galeria sztuki ; historia architektury

museum ; art gallery ; history of architecture

23/25
Nr opisu: 0000078910
Rola rzek w rozwoju przestrzennym historycznych miast nadrzecznych.
[Aut.]: Alina Pancewicz.
W: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Pod red. U. Mygi-Piątek. Sosnowiec, 2003, s. 275-285

miasto nadrzeczne ; przestrzeń miejska ; historia architektury

riverside town ; urban space ; history of architecture

24/25
Nr opisu: 0000093529
Historia obiektów handlowych. [Cz. 1].
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka.
-Inwestor and Dekorator 1998 nr 5, s. 17-22

obiekt handlowy ; historia architektury ; pasaż handlowy

shopping center ; history of architecture ; shopping arcade

25/25
Nr opisu: 0000093533
Historia obiektów handlowych. [Cz. 2].
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka.
-Inwestor and Dekorator 1998 nr 6, s. 17-19

obiekt handlowy ; historia architektury ; hala targowa

shopping center ; history of architecture ; market hall

stosując format:
Nowe wyszukiwanie