Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000131784
Rozwój coworkingu - nowej formy pracy w gospodarce opartej na wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 33

coworking ; gospodarka oparta na wiedzy ; elastyczne formy zatrudnienia

coworking ; knowledge based economy ; flexible forms of employment

2/7
Nr opisu: 0000100320   
Elastyczne formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach aglomeracji górnośląskiej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Danuta* Langer-Babicz.
Zabrze, 2015, 256 k., bibliogr. 318 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Mariusz* Zieliński

rynek pracy ; sektor MSP ; elastyczne formy zatrudnienia

labour market ; SME sector ; flexible forms of employment

3/7
Nr opisu: 0000111308
Elastyczne formy zatrudnienia w sektorze MSP z perspektywy pracownika.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Danuta* Langer-Babicz.
-Polit. Społ. 2015 R. 42 nr 1, s. 18-23, bibliogr.. Punktacja MNiSW 12.000

rynek pracy ; elastyczne formy zatrudnienia ; postawa pracownika ; sektor MSP

labor market ; flexible forms of employment ; employee attitude ; SME sector

4/7
Nr opisu: 0000102851
Flexicurity - szansa na bezpieczne wejście osób młodych na rynek pracy?.
[Aut.]: Justyna Sapała, Paulina* Gajdziszewska-Dudek.
W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. Red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 167-181, bibliogr. 16 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3)

bezrobocie ; elastyczne formy zatrudnienia ; flexicurity ; młodzi na rynku pracy

unemployment ; flexible forms of employment ; flexicurity ; young people on the labor market

5/7
Nr opisu: 0000106272   
Krótkookresowe reakcje zatrudnienia na zmiany koniunktury gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 423-434, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

koniunktura gospodarcza ; rynek pracy ; zatrudnienie ; elastyczne formy zatrudnienia

economic conditions ; labor market ; employment ; flexible forms of employment

6/7
Nr opisu: 0000089048   
Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP a cykl życia produktu.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Danuta* Langer-Babicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 149-159, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cykl życia produktu ; segmentacja rynku pracy ; elastyczne formy zatrudnienia ; sektor MSP

product life cycle ; labor market segmentation ; flexible forms of employment ; SME sector

7/7
Nr opisu: 0000091920   
Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2011.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński.
-Zesz. Nauk. WSEkon-Społ. Ostrołęka 2012 nr 10, s. 111-118, bibliogr. 11 poz.

rynek pracy ; elastyczne formy zatrudnienia ; praca w niepełnym wymiarze ; zatrudnienie tymczasowe ; samozatrudnienie

labor market ; flexible forms of employment ; part-time employment ; temporary employment ; self-employment

stosując format:
Nowe wyszukiwanie