Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000136696
Geneza i rozwój gliwickiego ośrodka metrologii elektrycznej.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
W: Historia i pamięć. Włodzimierz Krukowski (1887-1941). Twórca lwowskiej szkoły pomiarów eletrycznych. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Hickiewicza. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Radomski im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Opolu. Radom : Sieć Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2020, s. 349-362, bibliogr. 69 poz. (100 Książek na 100-lecie SEP ; 5). Punktacja MNiSW 20.000

Politechnika Śląska ; Wydział Elektryczny ; metrologia elektryczna ; rys historyczny ; działalność naukowa

Silesian University of Technology ; Faculty of Electrical Engineering ; electric metrology ; historical trait ; scientific activity

2/33
Nr opisu: 0000137797
Integracja działalności twórczej i naukowej w karierze akademickiej architekta.
[Aut.]: Jan** Pallado.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 41-42. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2019, s. 204-205

architekt ; działalność twórcza ; działalność naukowa ; kariera zawodowa

architect ; creative activity ; scientific activity ; career

3/33
Nr opisu: 0000122128   
Professor Zbigniew Kączkowski - the honorary member of the Polish Society for Geometry and Engineering Graphics.
[Aut.]: Anna** Błach, Monika Sroka-Bizoń.
-J. Biul. Pol. Soc. Geom. Eng. Graph. 2017 vol. 30, s. 73-83, bibliogr. 4 poz.

Kączkowski Zbigniew ; biografia ; działalność naukowa ; Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Kączkowski Zbigniew ; biography ; scientific activity ; Polish Society of Geometry and Engineering Graphics

4/33
Nr opisu: 0000097633   
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek.
[Aut.]: Krystyna** Konieczny.
W: Membrany. Teoria i praktyka. Z. 4. Red. R. Wódzki. Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 5-29 (Wykłady Monograficzne i Specjalistyczne ; Fundacja Rozwoju Wydziału Chemii UMK)

Bodzek Michał ; działalność naukowa ; życiorys

Bodzek Michał ; scientific activity ; CV

5/33
Nr opisu: 0000095832
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Malzacher (1924-1996).
[Aut.]: Leszek Dziczkowski, Maria** Dziczkowska, Maria* Malzacher.
W: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jubileusz 50-lecia [1964-2014]. Oprac. Władysław Ciążyński, Jolanta Krystek, Katarzyna Mościńska, Bożena Paluchiewicz, Krzysztof Simek. Gliwice : Biuro Dziekana. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska, 2014, s. 193-198

Malzacher Stanisław ; biografia ; działalność naukowa ; elektronika przemysłowa ; miernictwo elektroniczne ; badania nieniszczące ; Politechnika Śląska

Malzacher Stanisław ; biography ; scientific activity ; industrial electronics ; electronic measurements ; nondestructive testing ; Silesian University of Technology

6/33
Nr opisu: 0000087883
20-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Krzysztof Barbusiński, Zbigniew Popiołek, Zbigniew Żmudka.
W: Energia i środowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Gliwice 27 września 2013. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2013, s. 13-37 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 30 1506-9702)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ; Politechnika Śląska ; struktura organizacyjna ; działalność dydaktyczna ; działalność naukowa

Faculty of Energy and Environmental Engineering ; Silesian University of Technology ; organizational structure ; teaching activity ; scientific activity

7/33
Nr opisu: 0000087988
60 lat od powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak.
W: Energia i środowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Gliwice 27 września 2013. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2013, s. 55-74 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 30 1506-9702)

Politechnika Śląska ; Wydział Mechaniczny Energetyczny ; kadra naukowa ; działalność naukowa ; działalność dydaktyczna

Silesian University of Technology ; Faculty of Mechanical and Power Engineering ; scientific staff ; scientific activity ; teaching activity

8/33
Nr opisu: 0000084905   
Wyjątkowe posiedzenie PKTMM.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński.
-Biul. Pol. Śl. 2013 nr 5, s. 24-25

Wydział Elektryczny ; Politechnika Śląska ; Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów ; działalność naukowa

Faculty of Electrical Engineering ; Silesian University of Technology ; Polish Committee of Theory of Machines and Mechanisms ; scientific activity

9/33
Nr opisu: 0000072300
"Odnowienie doktoratu - po pięćdziesięciu latach". Laudacja Rektora Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Bolesław Pochopień.
W: Stefan Węgrzyn. In memoriam. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 33-42

Węgrzyn Stefan ; biografia ; działalność naukowa

Węgrzyn Stefan ; biography ; scientific activity

10/33
Nr opisu: 0000097342
Doc. dr hab. inż. Zygmunt Pociecha (1923-1993).
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 83-84, bibliogr. 3 poz.

Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; technologia środowiskowa ; działalność naukowa ; biografia

Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; environmental technology ; scientific activity ; biography

11/33
Nr opisu: 0000073574   
Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Tadeusza Chmielniaka.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Biul. Pol. Śl. 2012 nr 8/9, s. 19-20

Chmielniak Tadeusz ; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ; działalność dydaktyczna ; działalność naukowa

Chmielniak Tadeusz ; Faculty of Energy and Environmental Engineering ; teaching activity ; scientific activity

12/33
Nr opisu: 0000072301
Moja współpraca z profesorem.
[Aut.]: Andrzej** Grzywak.
W: Stefan Węgrzyn. In memoriam. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 43-47

Węgrzyn Stefan ; działalność naukowa ; automatyka ; górnictwo ; informatyka

Węgrzyn Stefan ; scientific activity ; automation ; mining ; informatics

13/33
Nr opisu: 0000074705   
Podsumowanie działalności naukowej Katedry Energetyki Procesowej Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Bogusław** Gradoń.
-Hutnik 2012 R. 79 nr 10, s. 773-775
Oprac. na podstawie wcześniej przygotowanego tekstu i notatek prof. J. Tomeczka: dr inż. Jan Góral i dr hab. inż. Bogusław Gradoń. Punktacja MNiSW 6.000

Politechnika Śląska ; Katedra Energetyki Procesowej ; działalność naukowa

Silesian University of Technology ; Department of Process Energy ; scientific activity

14/33
Nr opisu: 0000077418
Profesor Kazimierz Podgórski 1929-2012.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2012 R. 18 nr 4, s. 77. Punktacja MNiSW 4.000

Podgórski Kazimierz ; budownictwo podziemne ; mechanika górotworu ; działalność naukowa ; biografia

Podgórski Kazimierz ; underground construction ; rock mechanics ; scientific activity ; biography

15/33
Nr opisu: 0000097341
Profesor zw. dr hab. Wiktor Jakób (1886-1971).
[Aut.]: Józef** Szarawara.
-Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 82-83, bibliogr. 2 poz.

Jakób Wiktor (1886-1971) ; chemia nieorganiczna ; działalność naukowa ; biografia ; Politechnika Lwowska ; Politechnika Śląska ; Uniwersytet Jagielloński

Jakób Wiktor (1886-1971) ; inorganic chemistry ; scientific activity ; biography ; Lvov University of Technology ; Silesian University of Technology ; Jagiellonian University

16/33
Nr opisu: 0000072120
Stefan Węgrzyn. In memoriam. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012

Węgrzyn Stefan ; wspomnienie pośmiertne ; działalność naukowa ; informatyka ; informatyka kwantowa

Węgrzyn Stefan ; obituary ; scientific activity ; informatics ; quantum computing

17/33
Nr opisu: 0000057114   
Działalność Polskiego Komitetu Teorii Mechanizmów i Maszyn.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski.
-Prz. Mech. 2010 R. 69 nr 5, s. 39-42

Polski Komitet Teorii Mechanizmów i Maszyn ; towarzystwo naukowe ; działalność naukowa

Polish Committee of Theory of Machines and Mechanisms ; scientific society ; scientific activity

18/33
Nr opisu: 0000051795
A word about dr hab. Adam Mrózek, Professor of the Silesian Technical University at the 10th anniversary of his death.
[Aut.]: Stefan** Węgrzyn.
-Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 1, s. 3-4

Mrózek Adam ; biografia ; działalność naukowa ; informatyka

Mrózek Adam ; biography ; scientific activity ; informatics

19/33
Nr opisu: 0000069666
Działalność prof. zw. dr hab. inż. Mirosława Chudka, dr h.c.. Wybrany serwis informacyjno-zdjęciowy.
[Aut.]: Piotr Strzałkowski.
W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 października 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2009, s. 29-69

Chudek Mirosław ; działalność naukowa ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska

Chudek Mirosław ; scientific activity ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology

20/33
Nr opisu: 0000058063   
O działalności PZITB w latach 1987-1993.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
-Prz. Bud. 2009 nr 6, s. 4-5

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; działalność naukowa ; zarząd główny

Polish Union of Building Engineers and Technicians ; scientific activity ; central board

21/33
Nr opisu: 0000051048
Prof. zw. dr hab. Ewa Sabina Chojecka - laureat medalu im. Zygmunta Majerskiego 2008.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny, Nina** Juzwa.
-Archivolta 2008 nr 4, s. 96-98

Chojecka Ewa Sabina ; biografia ; architektura ; działalność naukowa

Chojecka Ewa Sabina ; biography ; architecture ; scientific activity

22/33
Nr opisu: 0000050351
Wkład Leonharda Eulera w modelowanie ruchu maszyn w 300. rocznicę urodzin Leonharda Eulera wielkiego uczonego matematyka, fizyka i astronoma.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski.
W: Teoria maszyn i mechanizmów. Red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 55-68, bibliogr. 4 poz.

Euler Leonhard ; modelowanie ruchu ; działalność naukowa

Euler Leonhard ; motion modelling ; scientific activity

23/33
Nr opisu: 0000031788
Dwadzieścia lat mojego Instytutu.
[Aut.]: Wiesław* Blaschke.
-Czas. Tech. 2007 R. 127 nr 130/131, s. 27-30

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; historia ; działalność naukowa

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Science ; history ; scientific activity

24/33
Nr opisu: 0000026203
Prof. dr hab. Brunon Szadkowski (1939-2007).
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Śl. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 21, s. 61

Szadkowski Brunon ; Politechnika Śląska ; Wydział Elektryczny ; metrologia elektryczna ; działalność naukowa ; wspomnienie pośmiertne

Szadkowski Brunon ; Silesian University of Technology ; Faculty of Electrical Engineering ; electric metrology ; scientific activity ; obituary

25/33
Nr opisu: 0000029364
Prof. dr hab. inż. Czesław Sajdak (1949-2007).
[Aut.]: Jerzy Barglik.
-Śl. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 3, s. 71-72

Sajdak Czesław ; Politechnika Śląska ; Katedra Elektrotechnologii ; wspomnienie pośmiertne ; działalność naukowa

Sajdak Czesław ; Silesian University of Technology ; Faculty of Electrotechnology ; obituary ; scientific activity

26/33
Nr opisu: 0000026202
Prof. dr hab. inż. Jan Chojcan (1942-2002) dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w latach 1990-1996.
[Aut.]: Lucjan** Karwan.
-Śl. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 2, s. 31-32

Chojcan Jan ; Politechnika Śląska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ; działalność naukowa ; wspomnienie pośmiertne

Chojcan Jan ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ; scientific activity ; obituary

27/33
Nr opisu: 0000030622
Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w latach 2002-2008.
[Aut.]: Bolesław Pochopień.
-Śl. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 4, s. 41-43

Rutkowski Jerzy ; Politechnika Śląska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ; działalność naukowa

Rutkowski Jerzy ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ; scientific activity

28/33
Nr opisu: 0000029363
Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002.
[Aut.]: Bolesław Pochopień.
-Śl. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 3, s. 46-48

Kozielski Stanisław ; Politechnika Śląska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ; działalność naukowa

Kozielski Stanisław ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ; scientific activity

29/33
Nr opisu: 0000061244   
Stulecie urodzin profesora dr inż. Antoniego Rosikonia.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek.
-Probl. Kolej. 2007 z. 145, s. 120-124

Rosikoń Antoni ; Politechnika Śląska ; życiorys ; działalność naukowa

Rosikoń Antoni ; Silesian University of Technology ; CV ; scientific activity

30/33
Nr opisu: 0000019230
Wspomnienie o śp. prof. Bernardzie Drzęźli.
[Aut.]: Józef** Sułkowski.
-Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 1, 125-127

Drzęźla Bernard ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; działalność naukowa ; działalność społeczna ; działalność polityczna ; wspomnienie pośmiertne

Drzęźla Bernard ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; scientific activity ; social activity ; political activity ; obituary

31/33
Nr opisu: 0000012021
60-lecie działalności Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański.
W: Komputerowe wspomaganie w inżynierii maszyn i materiałów. Pod red. Leszka A. Dobrzańskiego. Wrocław : Agencja Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005, s. 5-19 (Inżynieria Maszyn ; R. 10, z. 1/2 1426-708X)

Wydział Mechaniczny Technologiczny ; struktura organizacyjna ; działalność naukowa

Faculty of Mechanical Engineering ; organizational structure ; scientific activity

32/33
Nr opisu: 0000008619   
Główne kierunki działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Leszek Blacha.
-Hutnik 2004 R. 71 nr 4, s. 146-147

Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ; działalność naukowa ; działalność dydaktyczna

Silesian University of Technology ; Faculty of Materials Engineering and Metallurgy ; scientific activity ; teaching activity

33/33
Nr opisu: 0000016472
Wkład Katedry Energetyki Procesowej w rozwój nauki.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek.
W: Inżynieria materiałowa i metalurgia na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Hetmańczyka, Mariana Malińskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 227-245, bibliogr.

Katedra Energetyki Procesowej ; Politechnika Śląska ; działalność naukowa

Department of Process Energy ; Silesian University of Technology ; scientific activity

stosując format:
Nowe wyszukiwanie