Wynik wyszukiwania
Zapytanie: D¬WIGNICA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/22
Nr opisu: 0000130831   
Chaos in overhead travelling cranes load motion.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Damian G±ska, Tadeusz Opasiak, Tomasz Haniszewski.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2019 vol. 25 nr 3, s. 225-230, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.458. Punktacja MNiSW 40.000

chaos ; drgania mechaniczne ; dĽwignica ; modelowanie ; wykładnik Lapunowa

chaos ; mechanical vibration ; crane ; modelling ; Lyapunov exponent

2/22
Nr opisu: 0000130467
Identification of chaotic attractors of the overhead travelling crane model.
[Aut.]: J. Wojnarowski, Jerzy Margielewicz, Damian G±ska.
W: Advances in mechanism and machine science. Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Krakow, Poland, June 30 - July 4, 2019. Ed. Tadeusz Uhl. Cham : Springer, 2019, s. 3047-3056, bibliogr. 21 poz. (Mechanisms and Machine Science ; vol. 73 2211-0984). Punktacja MNiSW 20.000

chaos ; drgania mechaniczne ; dĽwignica ; modelowanie ; wykładnik Lapunowa

chaos ; mechanical vibrations ; crane ; modelling ; Lyapunov exponent

3/22
Nr opisu: 0000129930
Model research of load - carrying crane structures and hoist load dynamics in the context of regular and chaotic vibrations.
[Aut.]: Damian G±ska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, 153 s., bibliogr. 131 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 788). Punktacja MNiSW 80.000

dĽwignica ; suwnica pomostowa ; przestrzeń 2D ; przestrzeń 3D ; dynamika nieliniowa ; model fenomenologiczny ; modelowanie

crane ; overhead travelling crane ; 2D space ; 3D space ; nonlinear dynamics ; phenomenological model ; modelling

4/22
Nr opisu: 0000125974   
Strength analysis of experimental crane, using proliftor 250 rope winch as an excitation of a girder.
[Aut.]: Tomasz Haniszewski.
-Transp. Probl. 2018 vol. 13 iss. 3, s. 131-142, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

symulacja ; dĽwignica ; dynamika ; analiza elementów skończonych

simulation ; crane ; dynamics ; finite element analysis

5/22
Nr opisu: 0000117677
Non-linear vibrations of the overhead travelling cranes load.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Damian G±ska.
W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 394-400, bibliogr. 12 poz.

modelowanie ; chaos ; drgania mechaniczne ; dĽwignica

modelling ; chaos ; mechanical vibrations ; crane

6/22
Nr opisu: 0000117683
Numerical studies of the overhead travelling cranes load motion.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski.
W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 401-407, bibliogr. 12 poz.

modelowanie ; chaos ; drgania mechaniczne ; dĽwignica

modelling ; chaos ; mechanical vibrations ; crane

7/22
Nr opisu: 0000120580   
Preliminary modeling studies of sudden release of a part of the hoist load with using experimental miniature test crane.
[Aut.]: Tomasz Haniszewski.
-Vibroeng. Procedia 2017 vol. 13, s. 193-198, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: 27th International Conference on Vibroengineering, Katowice, Poland, September 26-28th, 2017. Punktacja MNiSW 15.000

dĽwignica ; obci±żenie ; podnoszenie się pokrycia ; wibracje ; lina stalowa ; Matlab/Simulink ; model ; stanowisko testuj±ce

crane ; load ; lifting ; vibration ; steel rope ; Matlab/Simulink ; model ; test stand

8/22
Nr opisu: 0000117665
Preliminary modelling studies of an experimental test stand of a crane, for its dynamics phenomena of lifting and driving mechanism investigation.
[Aut.]: Tomasz Haniszewski.
W: Transport problems 2017. IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Łukasz Konieczny, Grzegorz Wojnar, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 222-232, bibliogr. 12 poz.

dĽwignica ; dynamika ; modelowanie ; symulacja ; drgania ; lina

crane ; dynamics ; modelling ; simulation ; vibration ; rope

9/22
Nr opisu: 0000108775   
Modelling studies on the use of aluminium alloys in lightweight load-carrying crane structures.
[Aut.]: Damian G±ska, Tomasz Haniszewski.
-Transp. Probl. 2016 vol. 11 iss. 3, s. 13-20, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

dĽwignica ; stop aluminium ; stal ; ustrój no¶ny ; wytrzymało¶ć

crane ; aluminium alloy ; steel ; load-carrying structure ; strength

10/22
Nr opisu: 0000107229
Opracowanie modelu numerycznego umożliwiaj±cego identyfikację nadwyżek dynamicznych na podstawie sygnału przyspieszenia.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Damian G±ska, Tomasz Haniszewski.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian G±ska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 364-368, bibliogr. 10 poz.

dĽwignica ; model fenomenologiczny ; nadwyżka dynamiczna

crane ; phenomenological model ; hoisting dynamic factor

11/22
Nr opisu: 0000095856   
Analiza drgań układu przeniesienia napędu suwnicy pomostowej.
[Aut.]: Łukasz Konieczny.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 5627-5632, bibliogr. 16 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3

dĽwignica ; suwnica pomostowa dwudĽwigarowa ; układ przeniesienia napędu ; diagnostyka drganiowa ; diagnostyka maszyn

crane ; double-girder overhead travelling crane ; power transmission system ; vibration diagnosis ; diagnostics of machines

12/22
Nr opisu: 0000092557   
Hybrid analysis of vibration of the overhead travelling crane.
[Aut.]: Tomasz Haniszewski.
-Transp. Probl. 2014 vol. 9 iss. 2, s. 89-100, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

analiza ; hybryda ; częstotliwo¶ć ; widmo ; dynamika ; dĽwignica

analysis ; hybrid ; frequency ; spectrum ; dynamics ; crane

13/22
Nr opisu: 0000091852   
Numeryczna analiza wariantowa ram płaskich.
[Aut.]: A. Deja, Adam Długosz.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 31-34, bibliogr. 5 poz.

analiza wariantowa ; dĽwignica ; rama płaska ; metoda elementów skończonych

variant analysis ; crane ; planar frame ; finite element method

14/22
Nr opisu: 0000070066
Opracowanie blokady wieszaka windy D5 dla "Fiat Auto Poland" S.A..
[Aut.]: M. Bała, Aleksander Sładkowski.
W: VIII Studencka Sesja Naukowa. 40 lat kształcenia na kierunku Transport, Katowice, 7 czerwca 2010 r. [Dokument elektroniczny]. Red. Janusz Gardulski. Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr. 3 poz.
Streszczenie w wersji drukowanej

dĽwignica ; winda ; urz±dzenie blokuj±ce ; analiza wytrzymało¶ciowa

crane ; lift ; locking device ; strength analysis

15/22
Nr opisu: 0000080224   
Remarks on methods of calculating the crane load caused by running onto the track roughness.
[Aut.]: Tomasz Matyja.
-Transp. Probl. 2010 t. 5 z. 1, s. 71-82, bibliogr. 8 poz.

dĽwignica ; obci±żenie ; współczynnik dynamiczny ; nierówno¶ć toru

crane ; load ; dynamic coefficient ; track roughness

16/22
Nr opisu: 0000057234
Problemy modernizacji urz±dzeń dĽwigowych w ¶wietle wymagań dyrektywy narzędziowej UE.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała.
W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 wrze¶nia 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz±dzania w Przemy¶le "ORGMASZ", 2009, s. 84 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

dĽwignica ; Dyrektywa Narzędziowa UE ; Urz±d Dozoru Technicznego

crane ; EU Tool Directive ; Technical Supervision Authority

17/22
Nr opisu: 0000076974
Technologie naprawy i modernizacji urz±dzeń dĽwignicowych na przykładzie remontu żurawia przeno¶nego.
[Aut.]: Jerzy* Mizgała.
-Zesz. Nauk. PPozn., Bud. Masz. Zarz. Prod. 2009 nr 11, s. 113-122, bibliogr. 4 poz.

żuraw przeno¶ny ; dĽwignica ; Dyrektywa Narzędziowa UE ; technologia naprawy ; technologia modernizacji

mobile crane ; crane ; EU Tool Directive ; service technology ; uograde technology

18/22
Nr opisu: 0000077546
Wady konstrukcyjne urz±dzeń dĽwigowych w teatrach i ich wpływ na bezpieczeństwo.
[Aut.]: Damian G±ska, Tadeusz Opasiak, Czesław** Pypno.
W: Logistyka bezpieczeństwa imprez masowych. LBIM 2008. I Konferencja. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 15 poz.

wada konstrukcyjna ; dĽwignica ; teatr

construction fault ; crane ; theatre

19/22
Nr opisu: 0000036401   
Numeryczno-statystyczna metoda oceny no¶no¶ci i stateczno¶ci stalowych ustrojów no¶nych dĽwignic. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Damian G±ska.
Katowice, 2007, 102 k., bibliogr. 89 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Transportu. Promotor: prof. dr hab. inż. Sylwester** Markusik

dĽwignica ; konstrukcja stalowa ; dĽwigar ; no¶no¶ć konstrukcji ; stateczno¶ć ; wytrzymało¶ć zmęczeniowa ; badanie numeryczne

crane ; steel structure ; girder ; load capacity of the construction ; stability ; load-carrying structure ; fatigue strength ; numerical study

20/22
Nr opisu: 0000030207   
Strength conditions for wheel/rail system according with European Standard EN 13001-3.3.
[Aut.]: Sylwester** Markusik.
-Probl. Transp. 2007 t. 2 z. 1, s. 5-12, bibliogr. 6 poz.

układ koło-szyna ; dĽwignica ; koparka ; przeno¶nik ta¶mowy ; EN 13001-3.3

wheel-rail system ; crane ; excavator ; conveyor belt ; EN 13001-3.3

21/22
Nr opisu: 0000012573
Wibroizolatory kwazizerowej sztywno¶ci w pasywnej izolacji drgań mechanicznych o wolnozmiennych składowych widma wymuszenia drgań.
[Aut.]: Władysław** Kaliński.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 645-652, bibliogr. 15 poz.

wibroizolacja ; układ pasywny ; własno¶ci mechaniczne ; drgania ; dĽwignica ; histereza

vibroisolation ; passive system ; mechanical properties ; vibration ; crane ; hysteresis

22/22
Nr opisu: 0000012982   
Wibroizolatory kwazizerowej sztywno¶ci w pasywnej izolacji drgań mechanicznych o wolnozmiennych składowych widma wymuszenia drgań.
[Aut.]: Władysław** Kaliński.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 155-171, bibliogr. 15 poz.

wibroizolacja ; układ pasywny ; własno¶ci mechaniczne ; drgania ; dĽwignica ; histereza

vibroisolation ; passive system ; mechanical properties ; vibration ; crane ; hysteresis

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie