Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CENTRUM DYSTRYBUCJI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000135112   
Possibilities of improving the process of picking warehouse orders on a selected example.
[Aut.]: Iwona Żabińska, Adrian Piller.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 142, s. 117-128, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

magazyn ; centrum dystrybucji ; odbiór zamówienia

warehouse ; distribution centre ; order picking

2/16
Nr opisu: 0000138018
Analiza procesu kompletacji na podstawie centrum dystrybucyjnego.
[Aut.]: Marzena Kuczyńska-Chałada, Roksana Poloczek.
W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - implementacja nowoczesnych rozwiązań. Red.: Sebastian Saniuk, Agnieszka Perzyńska, Muzahim Al-Noorachi. Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 121-131, bibliogr. 7 poz. (Studia i Monografie ; Społeczna Akademia Nauk 105). Punktacja MNiSW 20.000

łańcuch dostaw ; odbiór zamówienia ; kompletacja ; diagram Ishikawy ; centrum dystrybucji

supply chain ; order picking ; completation ; Ishikawa chart ; distribution centre

3/16
Nr opisu: 0000127173   
Centrum dystrybucji jako ogniwo kompensacji zakłóceń z perspektywy sieci dystrybucji.
[Aut.]: Mariusz Kmiecik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 175-187, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

centrum dystrybucji ; gospodarka magazynowa ; sieć dystrybucji ; TOWS/SWOT ; zakłócenia

distribution centre ; warehouse management ; distribution network ; TOWS/SWOT analysis ; disruptions

4/16
Nr opisu: 0000124834   
The compensation of distruptions in the distribution centre.
[Aut.]: Marzena Kramarz, Mariusz Kmiecik.
-Organ. Manage. 2018 nr 1, s. 57-70, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

odszkodowanie ; zakłócenia ; centrum dystrybucji ; odporność

compensation ; disruptions ; distribution centre ; resistance

5/16
Nr opisu: 0000122455   
Pomiar zakłóceń w wybranym węźle sieci dystrybucji.
[Aut.]: Marzena Kramarz, Mariusz Kmiecik.
-Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. 2017 nr 26, s. 178-187, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

centrum dystrybucji ; sieć dystrybucji ; zakłócenia ; karta pomiaru zakłóceń

distribution centre ; distribution network ; disruptions ; disruptions measurement card

6/16
Nr opisu: 0000119579   
Proces realizacji usługi transportu drogowego w centrum dystrybucji wybranego operatora logistycznego.
[Aut.]: Katarzyna Markowska.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2017 z. 117, s. 177-186, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 1. Punktacja MNiSW 7.000

realizacja usługi transportowej drogowej ; centrum dystrybucji ; operator logistyczny

road transport service performance ; distribution centre ; logistics operator

7/16
Nr opisu: 0000120282   
Projektowanie sieci logistycznej na przykładzie wybranego usługodawcy logistycznego.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, D. K. Zuzek, E. Kulińska, K. Warzecha.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 107, s. 99-112, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć logistyczna ; kanał dystrybucji ; metoda środka ciężkości ; magazyn cross-dockowy ; centrum dystrybucji ; lokalizacja punktów sieci

logistic network ; distribution channel ; centre of gravity method ; cross-dock stock ; distribution centre ; localization of network points

8/16
Nr opisu: 0000107240
Lokalizacja centrum dystrybucyjnego sieci COOP w okolicach Vizovic.
[Aut.]: Bogna Mrówczyńska.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian Gąska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 763-770, bibliogr. 7 poz.

centrum dystrybucji ; logika dystrybucji ; metoda środka ciężkości ; algorytm Dijkstry

distribution centre ; logistics of distribution ; centre of gravity method ; Dijkstra algorithm

9/16
Nr opisu: 0000105061      
Merchandising a realizacja procesów magazynowania i dystrybucji firmy odzieżowej - case study.
[Aut.]: E. Kulińska, Monika Odlanicka-Poczobutt.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 970-981, bibliogr. 30 poz.

merchandising ; proces magazynowania ; centrum dystrybucji ; branża odzieżowa ; nowoczesny system kompletacji

merchandising ; storage process ; distributed center ; clothing industry ; modern picking system

10/16
Nr opisu: 0000124640
Wykorzystanie metody sieciowej do wyznaczania lokalizacji nowego punktu dystrybucji.
[Aut.]: Agnieszka Gaschi-Uciecha, Marzena Podgórska.
W: Zarządzanie i inżynieria produkcji. Wybrane zagadnienia. Red. Joanna Kurowska-Pysz. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 15-25, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

sieć logistyczna ; metoda siatki ; centrum dystrybucji

logistic network ; grid method ; distribution centre

11/16
Nr opisu: 0000092016   
Analiza systemu informacji logistycznej na przykładzie wybranego centrum dystrybucji.
[Aut.]: Jadwiga Grabowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 163-175, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system informacji logistycznej ; centrum dystrybucji ; kanał dystrybucji ; przepływ informacji ; system informatyczny

logistic information system ; distributed center ; distribution channel ; information flow ; information system

12/16
Nr opisu: 0000086274
Organizacja pracy dyspozytora w tyskim centrum dystrybucji Kompanii Piwowarskiej S.A. po wdrożeniu projektu Triumf.
[Aut.]: M. Wróbel, Tadeusz Opasiak.
W: XI Studencka Sesja Naukowa, Katowice, 7.06.2013. [Dokument elektroniczny]. Red. Jan Warczek. Politechnika Śląska. Wydział Transportu. Katowice : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 120

centrum dystrybucji ; Kompania Piwowarska S.A. ; organizacja pracy ; dystrybucja

distributed center ; Kompania Piwowarska S.A. ; work organization ; distribution

13/16
Nr opisu: 0000058810
Wielokryterialne zagadnienie optymalnej lokalizacji centrów dystrybucji typu G/G/1//r.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 95-104, bibliogr. 13 poz.

centrum dystrybucji ; system masowej obsługi

distributed center ; queueing system

14/16
Nr opisu: 0000046537
Zagadnienia lokalizacji systemów masowej obsługi G/G/S//r.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 133-140, bibliogr. 7 poz.

centrum dystrybucji ; system masowej obsługi ; aproksymacja dyfuzyjna

distributed center ; queueing system ; diffusion approximation

15/16
Nr opisu: 0000030674
Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi z wieloma klasami klientów.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 195-202

system masowej obsługi ; centrum dystrybucji ; programowanie nieliniowe

mass service system ; distributed center ; nonlinear programming

16/16
Nr opisu: 0000011551
Zagadnienie lokalizacji - wielokryterialne zagadnienie z minimalizacją ważonych odległości.
[Aut.]: Katarzyna* Jakowska-Suwalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 19, s. 39-46, bibliogr. 7 poz.

centrum dystrybucji ; odległość ważona ; zagadnienie lokalizacji

distributed center ; distance weighted ; location problem

stosując format:
Nowe wyszukiwanie