Wynik wyszukiwania
Zapytanie: AGRESJA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000115978   
Specyfika konfliktów u dzieci w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
[Aut.]: Agnieszka* Kwitok.
W: Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Red. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop. Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2017, s. 629-639, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

agresja ; konflikt ; edukacja wczesnoszkolna ; przedszkole

aggression ; conflict ; early school education ; preschool

2/7
Nr opisu: 0000096560   
Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność.
[Aut.]: Gabriela* Kowalska.
W: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Pod red. Sylwii Ćmiel. Józefów : Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011, s. 147-165, bibliogr. 29 poz.

agresja ; teoria agresji ; odpowiedzialność ; płeć ; dzieci niepełnosprawne

aggression ; theory of aggression ; responsibility ; gender ; disabled children

3/7
Nr opisu: 0000099572
Poradnictwo dla nauczyciela - działalnością profilaktyczną wobec agresji szkolnej.
[Aut.]: Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
W: Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary. Pod red. Daniela Kukli. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki im. Św. Jana Bosko. Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy. Warszawa : [b.w.], 2009, s. 230-266, bibliogr. 44 poz. (Labor ; )

agresja ; dzieci ; środowisko szkolne ; profilaktyka

aggression ; children ; school environment ; prophylaxis

4/7
Nr opisu: 0000096968   
Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka* Kwitok.
Katowice, 2007, 378 s., bibliogr. 144 poz.
Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych. Promotor: prof. zw. dr hab. J. Wódz

przemoc ; agresja ; przemoc wobec kobiet ; przemoc wobec dzieci ; przemoc wobec osób starszych ; alienacja ; niedostosowanie społeczne ; zachowania dewiacyjne

violence ; aggression ; violence against women ; violence against children ; violence against elderly people ; alienation ; social maladjustment ; deviant behavior

5/7
Nr opisu: 0000099693
Środki masowej komunikacji jako potencjalne źródła agresji.
[Aut.]: Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Częst., Med.-Pedagog. 2007 nr 4, s. 85-93, bibliogr. 16 poz.

komunikacja masowa ; agresja ; media

mass communication ; aggression ; media

6/7
Nr opisu: 0000073801
Zagrożenia społeczne - przemoc i jej destrukcyjny wpływ na rodzinę.
[Aut.]: Anna Gembalska-Kwiecień, M. Mazur.
W: I Studencka Sesja Kół Naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania, Zabrze, grudzień 2005. Referaty. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 63-77, bibliogr. 7 poz.

przemoc ; agresja ; dzieci ; rodzina ; alkoholizm

violence ; aggression ; children ; family ; alcoholism

7/7
Nr opisu: 0000100150
Agresja w szkole.
[Aut.]: Danuta* Adamczyk.
-Wszystko dla Szkoły 2000 nr 5, s. 23-24

szkoła ; dziecko ; agresja ; środowisko szkolne

school ; child ; aggression ; school environment

stosując format:
Nowe wyszukiwanie