Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DRUCKER PETER FERDINAND
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000075907
Ideał kierownika według Petera Druckera a polska rzeczywistość.
[Aut.]: Grzegorz Pająk.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 372-376

Drucker Peter Ferdinand ; menedżer ; zarządzanie organizacją

Drucker Peter Ferdinand ; manager ; organization management

2/15
Nr opisu: 0000028773
Innowacje w ujęciu Petera Druckera.
[Aut.]: Anna Kochmańska.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 162-167, bibliogr. 11 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; innowacja ; zarządzanie organizacją

Drucker Peter Ferdinand ; innovation ; organization management

3/15
Nr opisu: 0000028760
Kilka uwag w kwestii znaczenia prac Petera F. Druckera dla rozwoju nauk o zarządzaniu.
[Aut.]: Jan** Stachowicz.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 9-18, bibliogr. 14 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer

Drucker Peter Ferdinand ; enterprise management ; manager

4/15
Nr opisu: 0000028775
Menedżer jutra według Petera Druckera.
[Aut.]: Dominika* Leszczyńska.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 176-182, bibliogr. 3 poz.

menedżer ; Drucker Peter Ferdinand ; zarządzanie zasobami ludzkimi

manager ; Drucker Peter Ferdinand ; human resources management

5/15
Nr opisu: 0000028766
O społeczeństwie organizacji. Źródła i zastosowania koncepcji trzeciego sektora P.F. Druckera.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 85-96, bibliogr. 16 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; organizacja pozarządowa

Drucker Peter Ferdinand ; non-governmental organization

6/15
Nr opisu: 0000028772
Peter Drucker - inaczej niż wszyscy.
[Aut.]: Ewa* Janiszewska-Poszwa.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 145-152, bibliogr. 10 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; zarządzanie organizacją ; menedżer ; innowacja

Drucker Peter Ferdinand ; organization management ; manager ; innovation

7/15
Nr opisu: 0000028765
Pokapitalistyczna utopia czyli "Nowa Atlantyda" Petera Druckera.
[Aut.]: Jerzy** Broda.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 79-84, bibliogr. 2 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; społeczeństwo wiedzy

Drucker Peter Ferdinand ; knowledge society

8/15
Nr opisu: 0000028774
Pracownik wiedzy w myśli Petera F. Druckera i jego następców.
[Aut.]: Anita* Pollak.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 168-175, bibliogr. 12 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; pracownik wiedzy

Drucker Peter Ferdinand ; knowledge worker

9/15
Nr opisu: 0000028768
Przyszłość w koncepcji Petera Ferdinanda Druckera.
[Aut.]: Elżbieta* Leks-Bujak.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 110-118, bibliogr. 12 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; menedżer ; społeczeństwo wiedzy

Drucker Peter Ferdinand ; manager ; knowledge society

10/15
Nr opisu: 0000028764
Społeczeństwo - system - wiedza. P. Drucker i J. Bocheński.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 72-78

Drucker Peter Ferdinand ; Bocheński Józef Maria ; społeczeństwo ; przedsiębiorstwo przemysłowe

Drucker Peter Ferdinand ; Bocheński Józef Maria ; society ; industrial enterprise

11/15
Nr opisu: 0000028767
Społeczna odpowiedzialność menadżerów i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - recepcja poglądów Petera F. Druckera.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 97-109

menedżer ; przedsiębiorstwo ; Drucker Peter Ferdinand

manager ; enterprise ; Drucker Peter Ferdinand

12/15
Nr opisu: 0000028771
Społeczne role przedsiębiorców w koncepcji przodownika u Floriana Znanieckiego i lidera u Petera Druckera.
[Aut.]: Iwona* Sobieraj.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 136-144

Drucker Peter Ferdinand ; Znaniecki Florian ; lider ; przywództwo ; przedsiębiorca

Drucker Peter Ferdinand ; Znaniecki Florian ; leader ; leadership ; entrepreneur

13/15
Nr opisu: 0000028763
Społeczne uwarunkowania władzy kierowniczej według Petera F. Druckera.
[Aut.]: Jan* Róg.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 51-63, bibliogr. 5 poz.

Drucker Peter Ferdinand ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer

Drucker Peter Ferdinand ; enterprise management ; manager

14/15
Nr opisu: 0000028769
Zarządzanie czasem w poglądach Petera Druckera.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 119-124

Drucker Peter Ferdinand ; zarządzanie czasem ; menedżer

Drucker Peter Ferdinand ; time management ; manager

15/15
Nr opisu: 0000075905
Zmiana paradygmatu społecznoego Marshalla McLuhana i Peter'a F. Drudcera.
[Aut.]: Bartłomiej Knosala.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 153-161, bibliogr. 9 poz.

McLuhan Marshall ; Drucker Peter Ferdinand ; paradygmat społeczny

McLuhan Marshall ; Drucker Peter Ferdinand ; social paradigm

stosując format:
Nowe wyszukiwanie