Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DT¦
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000111768   
Konstrukcja i technologia wykonania tunelu DT¦ w Gliwicach.
[Aut.]: Maciej Ochmański, Marek Salamak, G. Waniek.
-Mosty 2017 nr 1, s. 64-69, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

tunel drogowy ; Gliwice ; DT¦

road tunnel ; Gliwice ; DT¦

2/14
Nr opisu: 0000109543   
Specyfika obiektów mostowych na węzłach drogowych na przykładzie węzła DT¦ - A1 w Gliwicach.
[Aut.]: Marcin Jasiński, Marek Salamak.
-Mosty 2016 nr 6, s. 36-40. Punktacja MNiSW 3.000

DT¦ ; most drogowy ; most autostradowy ; węzeł drogowy

DT¦ ; road bridge ; motorway bridge ; road junction

3/14
Nr opisu: 0000106877   
Technologia przęsło po przę¶le na przykładzie mostu w ci±gu DT¦ w Gliwicach.
[Aut.]: Marek Salamak, Piotr* Klikowicz, A. Sikorski.
-Mosty 2016 nr 4, s. 28-31, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

DT¦ ; Gliwice ; przęsło mostu ; most betonowy ; konstrukcja mostu

DT¦ ; Gliwice ; bridge span ; concrete bridge ; bridge construction

4/14
Nr opisu: 0000037880
Analiza wahań ruchu w tunelu w Katowicach.
[Aut.]: Aleksander Sobota.
-Mag. Autostrady 2008 nr 5, s. 38-43, bibliogr. 9 poz.

tunel ; Katowice ; DT¦ ; analiza ruchu dogowego

tunnel ; Katowice ; DT¦ ; traffic analysis

5/14
Nr opisu: 0000048734   
Analiza wahań ruchu wybranych odcinków DT¦.
[Aut.]: Aleksander Sobota.
-Zesz. Nauk. P¦l., Transp. 2008 z. 64, s. 233-238, bibliogr. 11 poz.

ruch drogowy ; natężenie ruchu drogowego ; sieć drogowa ; DT¦ ; Aglomeracja ¦l±ska

road traffic ; intensity of road traffic ; road network ; DT¦ ; Silesian Agglomeration

6/14
Nr opisu: 0000043123
Liczba przekroczeń prędko¶ci. Analiza liczby przekroczeń prędko¶ci dopuszczalnej a dochody z mandatów.
[Aut.]: Aleksander Sobota, Adam* Molecki.
-Mag. Autostrady 2008 nr 11, s. 14-20, bibliogr. 9 poz.

prędko¶ć jazdy ; prędko¶ć dopusczalna ; mandat ; DT¦ ; tunel

driving speed ; speed limit ; mandate ; DT¦ ; tunnel

7/14
Nr opisu: 0000030097   
Drogowa Trasa ¦rednicowa obszarem do¶wiadczeń dla geoinżynierii.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 357-364, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

DT¦ ; geotechnika ; podłoże gruntowe

DT¦ ; geotechnics ; subsoil

8/14
Nr opisu: 0000073728
Gin±cemu miastu.
[Aut.]: Magdalena Żmudzińska-Nowak.
-Archivolta 2007 nr 4, s. 96-99

miasto ; Gliwice ; DT¦

city ; Gliwice ; DT¦

9/14
Nr opisu: 0000031672
Ocena wpływu budowy tunelu pod rondem w Katowicach na s±siaduj±ce budowle.
[Aut.]: Zygmunt* Bartoszek, Sławomir Kwiecień, Marian Łupieżowiec, Jerzy** Sękowski.
-Geoinżynieria 2007 nr 3, s. 48,49-52, bibliogr. 7 poz.

tunel ; DT¦ ; rondo ; monitoring obiektu ; Katowice

tunnel ; DT¦ ; roundabout ; building monitoring ; Katowice

10/14
Nr opisu: 0000032482
Ocena wpływu budowy tunelu pod rondem w Katowicach na s±siaduj±ce budowle.
[Aut.]: Zygmunt* Bartoszek, Sławomir Kwiecień, Marian Łupieżowiec, Jerzy** Sękowski.
W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 45-52, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 76 Seria: Konferencje ; nr 42 1230-3100)

inwestycja drogowa ; tunel ; odwodnienie ; monitorowanie ; DT¦

road investment ; tunnel ; dehydration ; monitoring ; DT¦

11/14
Nr opisu: 0000018452
Dotychczasowe do¶wiadczenia z budowy dróg szybkiego ruchu na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 2, s. 26-30, bibliogr. 8 poz.

DT¦ ; teren górniczy ; autostrada A4 ; warunki geologiczno-górnicze ; warunki geotechniczne ; podłoże gruntowe

DT¦ ; mining area ; A4 motorway ; geological-mining conditions ; geotechnical conditions ; subsoil

12/14
Nr opisu: 0000104913
Co wynika z dotychczasowych do¶wiadczeń budowy dróg szybkiego ruchu na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2005 z. 270, s. 179-189, bibliogr. 8 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

autostrada A4 ; DT¦ ; budowa ; teren górniczy ; warunki geologiczno-górnicze

A4 motorway ; DT¦ ; building ; mining area ; geological-mining conditions

13/14
Nr opisu: 0000090362
Kilka uwag wynikaj±cych z budowy autostrad na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan** Zych.
W: VII Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 13-16 wrze¶nia 2005 r. Jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Cz.2: Zagraniczna. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz±dzania Ochron± Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, 2005, s. 433-441, bibliogr. 4 poz.

teren górniczy ; autostrada A4 ; DT¦

mining area ; A4 motorway ; DT¦

14/14
Nr opisu: 0000089296
Wzmocnienie słabego podłoża nasypowego odcinka Drogowej Trasy ¦rednicowej GOP.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Jerzy** Sękowski, Krzysztof Sternik.
W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe. IV Międzynarodowa konferencja, Kielce, 5-6 maja 1998. Referaty = IV International conference durable and safete road pavements. Proceedings. T. 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.

DT¦ ; Aglomeracja ¦l±ska ; grunt nasypowy ; wzmocnienie gruntu

DT¦ ; Silesian Agglomeration ; made ground ; ground improvement

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie