Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WEATHERING
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000132306   
Service life assessment of renders on the basis of changes of physical and mechanical properties during simulated weathering.
[Aut.]: Jerzy Bochen, Artur Nowoświat.
-Constr. Build. Mater. 2019 vol. 229, s. 1-14, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 4.419. Punktacja MNiSW 140.000

wietrzenie ; środowisko symulowane ; badania starzeniowe ; trwałość ; trwałość eksploatacyjna

weathering ; simulated environment ; ageing test ; durability ; service life

2/10
Nr opisu: 0000120021
Wpływ pielęgnacji na skurcz tynków zewnętrznych na podstawie testów w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Izolacje 2017 R. 22 nr 7/8, s. 86-89, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

skurcz ; tynk zewnętrzny ; ocena wytrzymałości ; starzenie w warunkach atmosferycznych ; środowisko symulowane

shrinkage ; external plaster ; durability assessment ; weathering ; simulated environment

3/10
Nr opisu: 0000096616   
Weathering effects on physical-chemical properties of external plaster mortars exposed to different environments.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Constr. Build. Mater. 2015 vol. 79 s. 192-206, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 2.421. Punktacja MNiSW 40.000

zaprawa tynkowa ; wietrzenie ; przyspieszone badania starzeniowe ; zmiany fizyczne ; zmiany chemiczne

plaster mortar ; weathering ; accelerated ageing test ; physical changes ; chemical changes

4/10
Nr opisu: 0000095688
Weathering processes in metallurgical slag dumps.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
W: Waste management - GzO'14. 15th Conference with international participation, Ljubljana, Slovenia, August 27.-28.2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7

żużel hutniczy ; wietrzenie ; metale ; skład mineralogiczny ; skład chemiczny

metallurgical slag ; weathering ; metals ; mineralogical composition ; chemical composition

5/10
Nr opisu: 0000088079   
Durability assessment of building materials exposed to atmosphere agents by testing in simulated environment.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2013 vol. 6 no. 1, s. 17-25, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

warunki atmosferyczne ; środowisko symulowane ; badanie przyspieszonego starzenia ; ocena wytrzymałości

weathering ; simulated environment ; accelerated ageing tests ; durability assessment

6/10
Nr opisu: 0000087827   
The effect of Spent Mushroom Substrate field storage conditions on its leachate composition.
[Aut.]: Jan** Cebula, Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Kamila* Widziewicz.
-Inż. Ochr. Środ. 2013 t. 16 nr 1, s. 93-102, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

grzyby ; produkcja ; podłoże po uprawie pieczarki ; leżakowanie ; odciek ; zasolenie gleby

mushrooms ; production ; spent mushroom substrate ; weathering ; leachate ; soil salinity

7/10
Nr opisu: 0000065472   
Parametry przestrzeni porowej jako determinanty podatności na wietrzenie surowców skalnych dolnośląskich piaskowców ciosowych.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 196 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 307)
Rozprawa habilitacyjna

wietrzenie ; porowatość ; piaskowiec ciosowy ; surowiec skalny ; Dolny Śląsk

weathering ; porosity ; quader sandstone ; stone material ; Lower Silesia

8/10
Nr opisu: 0000056749   
Zastosowanie metod modelowania hydrochemicznego w ocenie wietrzenia skał klastycznych na przykładzie piaskowca kredowego ze złoża Radków.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 1, s. 83-92, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.135

modelowanie geochemiczne ; wietrzenie ; skała klastyczna ; Radków

geochemical modelling ; weathering ; clastic rock ; Radków

9/10
Nr opisu: 0000054331   
Study on the microstructure of thin-layer facade plasters of thermal insulating system during artificial weathering.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Constr. Build. Mater. 2009 vol. 23 iss. 7, s. 2559-2566, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.456

tynk pocieniony ; starzenie atmosferyczne ; symulacja ; porowatość ; mikrostruktura

thin-layer plaster ; weathering ; simulation ; porosity ; microstructure

10/10
Nr opisu: 0000029716   
Badania właściwości dyfuzyjnych tynków pocienionych poddanych starzeniu w warunkach symulowanych.
[Aut.]: Jerzy Bochen.
-Czas. Tech., B 2007 R. 104 z. 1-B, s. 13-20, bibliogr. 6 poz.

dyfuzja pary wodnej ; starzenie atmosferyczne ; tynk pocieniony

vapour diffusion ; weathering ; thin-layer plaster

stosując format:
Nowe wyszukiwanie