Wynik wyszukiwania
Zapytanie: UTOPIA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000137015   
Social utopias and engineering design.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Social Sciences. Pt. 2. Ed. Katarzyna Midor. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 570-583, bibliogr. 11 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

globalizacja ; projekt ; utopia ; prawdopodobny świat społeczny

globalization ; design ; utopia ; possible sobial world ; technoevolution

2/16
Nr opisu: 0000133038
Filozofia pieniądza a utopie.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Ethos 2018 R. 31 nr 1, s. 103-120. Punktacja MNiSW 12.000

pieniądz ; filozofia pieniądza ; utopia ; utopizm ; życie społeczne ; dematerializacja pieniądza ; bimetalizm ; system waluty złotej ; pieniądz papierowy ; pieniądz elektroniczny ; cyrkulacja pieniądza

money ; philosophy of money ; utopia ; utopianism ; social life ; dematerialization of money ; bimetallism ; Gold Standard ; paper money ; electronic money ; circulation of money

3/16
Nr opisu: 0000125627   
Homo hierarchicus w nowoczesnej utopii (na przykładzie "Roku potopu" Margaret Atwood i "Atlasu chmur" Davida Mitchella).
[Aut.]: Maria Banaś.
-Er(r)go 2018 nr 36, s. 151-165
Tytuł numeru: Utopie. Iluzje. Pragnienia. Punktacja MNiSW 11.000

utopia ; model społeczeństwa ; hierarchia ; homo hierarchicus

utopia ; society model ; hierarchy ; homo hierarchicus

4/16
Nr opisu: 0000125440   
Nieznośna utopijność utopizmu.
[Aut.]: Grażyna Osika.
-Er(r)go 2018 nr 36, s. 27-36
Tytuł numeru: Utopie. Iluzje. Pragnienia. Punktacja MNiSW 11.000

utopia ; utopizm ; ekotopia ; inżynieria cząstkowa

utopia ; utopia ; utopianism ; ekotopia ; piecemeal social engineering

5/16
Nr opisu: 0000133040   
Uwagi o Marksie i (jego) utopiach.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Prz. Filoz. Nowa Ser. 2018 R. 27 nr 4, s. 141-170, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

utopia ; materializm historyczny ; problem globalny ; odpowiedzialność za przyszłość

utopia ; historical materialism ; global problem ; responsibility for the future

6/16
Nr opisu: 0000121828
Kategoria utopii jako narzędzie teorii społecznej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Górnośl. Stud. Socjol., Seria Nowa 2017 t. 8, s. 72-93, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

utopia ; utopia retrospektywna

utopia ; retrospective utopia ; prospective utopia

7/16
Nr opisu: 0000110796
Milenijne cele rozwoju w perspektywie historiozoficznej.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 19-29, bibliogr. 15 poz.

trend historyczny ; podmiotowość zbiorowa ; utopia

historical trend ; collective subjectivity ; utopia

8/16
Nr opisu: 0000101764   
Uwaga o ontologii i aksjologii innowacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 87-105, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia

ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia

9/16
Nr opisu: 0000101851
Uwagi o ontologii i aksjologii innowacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 51
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

ontologia ; aksjologia ; innowacja ; postęp ; utopia

ontology ; axiology ; innovation ; progress ; utopia

10/16
Nr opisu: 0000095613   
Utopian projects: yesterday and today.
[Aut.]: Ewa* Odyjas.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 4, s. 5-10, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

utopia ; utopia przestrzenna ; ujęcie historyczne

utopia ; spatial utopia ; historical approach

11/16
Nr opisu: 0000083872
Aspekty przestrzenne w rozwoju utopii.
[Aut.]: Ewa* Odyjas.
W: Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 331-340, bibliogr. 22 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 448)

aspekt przestrzenny ; utopia ; architektura

spatial aspect ; utopia ; architecture

12/16
Nr opisu: 0000091289
Identyfikacja współczesnych utopii o charakterze przestrzennym w kontekście zarządzania ryzykiem.
[Aut.]: Ewa* Odyjas.
W: Nowoczesność w architekturze 7. Integracja - identyfikacja - innowacja, Tychy 2013 = Modernity in architecture 7. Integration - identification - innovation, Tychy 2013. Monografia. Praca zbiorowa. T. 2, Identyfikacja. Pod red. Małgorzaty Balcer-Zgrai. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013, s. 89-96, bibliogr. 30 poz.

zarządzanie ryzykiem ; utopia ; przestrzeń architektoniczna

risk management ; utopia ; architectural space

13/16
Nr opisu: 0000028790
Etyczność i racjonalność w myśleniu utopijnym.
[Aut.]: Jerzy** Broda.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 104-108

utopia ; organizacja

utopia ; organization

14/16
Nr opisu: 0000028787
Modele utopijne - sens ich tworzenia oraz celowość stosowania jako środka komunikacyjnego w społeczeństwie.
[Aut.]: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 55-72, bibliogr. 16 poz.

utopia ; filozofia ; architektura ; literatura

utopia ; philosophy ; architecture ; literature

15/16
Nr opisu: 0000028788
O pożytkach z utopii i niebezpieczeństwach utopizmu.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 73-91, bibliogr.

utopia

utopia

16/16
Nr opisu: 0000028794
Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb.
Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004

utopia ; organizacja ; zarządzanie ; organizacja ucząca się ; edukacja

utopia ; organization ; management ; learning organization ; education

stosując format:
Nowe wyszukiwanie