Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TEST REACTION
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/6
Nr opisu: 0000083002   
Evaluation of oxide catalysts' properties based on isopropyl alcohol conversion.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak.
-Appl. Catal., A Gen. 2012 vol. 417-418, s. 102-110, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.410. Punktacja MNiSW 35.000

reakcja testowa ; alkohol izopropylowy ; dehydrogenacja ; odwodnienie

test reaction ; isopropyl alcohol ; dehydrogenation ; dehydration

2/6
Nr opisu: 0000083055
Wpływ rzędowości alkoholu na ocenę właściwości kwasowo-zasadowych katalizatorów tlenowych.
[Aut.]: Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, A. Kapuścińska.
W: XLIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne. XLIII OKK, Kraków, 16-18.03.2011 = XLIII Polish Annual Conference on Catalysis. Red. D. Rutkowska-Żbik, B. Sulikowski. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2011, s. 91, bibliogr. 3 poz.

właściwości kwasowo-zasadowe ; reakcja testowa

acid-base properties ; test reaction

3/6
Nr opisu: 0000056819   
The evaluation of oxide catalysts' properties in test reactions.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Śniechota, J. Haber.
-Catal. Lett. 2009 vol. 127 iss. 1/2, s. 7-12, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.021

reakcja testowa ; dehydrogenacja cykloheksanu ; tlenowe odwodornienie cykloheksanu

test reaction ; dehydrogenation of cyclohexane ; oxidative dehydrogenation of cyclohexane

4/6
Nr opisu: 0000041567
Badanie aktywności katalizatorów oksydacyjno-redukcyjnych w reakcji testowej utleniania cykloheksenu.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Agnieszka* Sołtysek, Anna Korytkowska-Wałach.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 165

katalizator tlenkowy ; reakcja testowa ; utlenianie cykloheksenu

oxide catalyst ; test reaction ; oxidation of cyclohexene

5/6
Nr opisu: 0000041562
Utleniające odwodornienie cykloheksanu jako reakcja przydatności katalizatorów redoksowych do procesów wysokotemperaturowych.
[Aut.]: Marian Turek, Agnieszka* Śniechota, M. Lenartowicz.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 158

reakcja testowa ; cykloheksan ; oksysole

test reaction ; cyclohexane ; oxysalts

6/6
Nr opisu: 0000039962
Ocena właściwości redoksowych katalizatorów tlenkowych na podstawie różnych reakcji testowych.
[Aut.]: J. Haber, Wincenty** Turek, Agnieszka* Krowiak, Agnieszka* Śniechota.
W: Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXVIII OKK, Kraków, 15-18 marca 2006. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2006, s. 277-278, bibliogr. 3 poz.

katalizator tlenkowy ; reakcja testowa ; właściwości redoks ; właściwości oksydacyjne ; redukcja chemiczna ; cykloheksan

oxide catalyst ; test reaction ; redox properties ; oxidative properties ; chemical reduction ; cyclohexane

stosując format:
Nowe wyszukiwanie