Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POWER CONSUMPTION
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000126147
Idea swobodnego korzystania użytkowników energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia.
[Aut.]: Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka, M. Sołtysik, R. Czapaj.
W: Abstracts of 14h international scientific conference from the cycle Forecasting in electric power engineering. PE 2018, 26-28 September 2018, Podlesice, Poland. [Dokument elektroniczny]. Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS). Czestochowa Branch, Faculty of Electrical Engineering. Czestochowa University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 1, bibliogr. 1 poz.

klaster energii ; chmura energii ; mobilny użytkownik energii elektrycznej ; pobór energii

energy cluster ; energy cloud ; mobile consumer of electricity ; power consumption

2/7
Nr opisu: 0000118441
Energy efficient motion planning of an industrial robot using the multi agent approach.
[Aut.]: Jerzy Świder, Agnieszka Sękala, Adam Cholewa.
W: 4th International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, September 13th - 15th, 2017, Gliwice, Wisła-Jawornik, Poland,. Programme of the conference. The Silesian University of Technology, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, The Committee of Machine Building of the Polish Academy of Sciences, The Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, 2017, s. 98

pobór energii ; efektywność energetyczna ; system wieloagentowy ; robot przemysłowy

power consumption ; energy efficiency ; multi-agent system ; industrial robot

3/7
Nr opisu: 0000118192   
Ocena energetyczna pracy pompowni ścieków z pompami zatapialnymi i tłoczni ze wstępną separacją ciał stałych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2017 nr 9, s. 85-90, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

pompownia ścieków ; separacja zanieczyszczeń stałych ; pobór energii

sewage pumping station ; solid waste separation ; power consumption

4/7
Nr opisu: 0000065589
Opłaty dodatkowe w odniesieniu do odbiorców jako element polityki cenowej w elektroenergetyce.
[Aut.]: Szymon** Ciura.
-Rynek Energ. 2011 nr 2, s. 135-140, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

pobór energii ; energia bierna ; moc umowna ; przekroczenie mocy

power consumption ; reactive power ; agreed power ; exceeding the power

5/7
Nr opisu: 0000054631   
Engine power factors monitoring.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, Jakub Młyńczak.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2009 vol. 2 iss. 3, s. 37-40, bibliogr. 6 poz.

silnik Diesla ; okablowanie ; zużycie mocy ; monitorowanie zużycia paliwa

Diesel engine ; electric gear ; power consumption ; fuel consumption monitoring

6/7
Nr opisu: 0000051021   
Wykorzystanie systemu monitoringu GPS do oceny parametrów energetycznych lokomotyw spalinowych.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, Jakub Młyńczak.
-Prz. Elektrot. 2009 R. 85 nr 9, s. 268-272, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.196

lokomotywa spalinowa ; przekładnia elektryczna ; pobór mocy ; pobór energii ; monitoring zużycia paliwa

diesel locomotive ; electrical transmission ; power dissipation ; power consumption ; fuel consumption monitoring

7/7
Nr opisu: 0000050454
Energetyczna ocena pracy tłoczni z separacją ciał stałych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków, Szczyrk 2008. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łucji Fukas-Płonki, Karola Kusia. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2008, s. 39-54, bibliogr. 15 poz.

pompownia ścieków ; separacja zanieczyszczeń stałych ; pobór energii

sewage pumping station ; solid waste separation ; power consumption

stosując format:
Nowe wyszukiwanie